lördag 24 september 2016

Vem om inte vi, när om inte nu...

Tack för alla mejl etc med anledning av mina dagliga (kvälliga...) inlägg med anledning av presidentvalet i USA.

Eftersom svenska medier enbart riktar in sig på Trump och Clinton, och följer samma mall som mainstreammedia i USA, har det känts rimligt att spegla valrörelsen också utifrån Green Partys - och presidentkandidat Jill Steins - synvinkel. Alla inlägg finns samlade här.

Och här nedan hur kampanjen för Jill Stein formulerat sitt inslag om det militärpolitiska komplexet - ett begrepp väl värt att återuppväcka, precis som den ursprungliga innebörden av begreppet "gemensam säkerhet" - det vill säga att säkerhet skall byggas med potentiella fiender, inte genom blockbyggande med redan varande vänner.