fredag 2 september 2016

Opinion för debatt med fyra kandidater

En opinionsmätning - presenterad igår -  visar att 47 procent anser att Jill Stein bör få delta i de stora debatterna inför presidentvalet i USA.

52 procent anser att Gary Johnson, från det libertsrianska partiet, bör få delta. Johnson har opinionssiffror på knappt 10 procent, medan Stein  ligger på hälften.

En annan ställer frågan om huruvida kandidater som finns med på flertalet valsedlar (vilket såväl Stein som Johnson nu gör) skall få vara med på debatterna svarar 76 procent ja.

"Steins idéer är hemska - ingenting för vänstern", utropar en del och pekar bland annat på att hon vill införa ett moratorium för GMO, avveckla fossila bränslen alltför fort och till råga på allt ägnar sig åt djurskyddsfrågor.

Men då så: Låt Clinton och Trump ställa henne till svars i en öppen debatt!

För övrigt: Att Trump fortsätter sin groteska stil kan innebära a) att allt fler republikaner överväger att rösta på Clinton, b) att Clinton för att säkra fler republikaner fjärmar sig alltmer från Sanders och c) att en sådan manöver skapar ökat intresse för Stein. (Libertarianerna drar ungefär lika många väljare från både de stora partierna).