torsdag 1 september 2016

Citat från tid före politiken...

En partiledare/språkrör uttryckte sig så här en gång i tiden innan hen blev politiker:

"Iden om evig tillväxt går inte ihop med det faktum att vi lever på en ändlig begränsad planet, och idén om så kallad exponentiell tillväxt - det vill säga den tillväxt som sker i system med ränta på ränta, och därefter ränta på ränta och så vidare - i en brant uppåtstigande kurva utan slut förekommer inte i naturen utom i ett fall, när cancer utvecklas."

"Jag vill bara meddela Sveriges alla makthavare att det är en mycket allvarlig brist i allmänbildningen  om man inte vet grundförutsättningarna för liv på den här planeten, dess produktionsförmåga är begränsad, i vissa delar är den ändlig... vi använder inte bara räntan, vi gnager på kapitalet... ska alla människor leva i en ständigt ökande konsumtionstakt... vem tror på allvar att detta är möjligt, att planeten skall mäkta med detta..."

"Det här med att ekonomiska kurvor som ständigt pekar uppåt kommer att leda till planetens undergång... Den moderna ekonomin har mängder med grundläggande brister, förutom att den förväntas ge ständig förräntning på kapital mäter den välstånd på flöden och inte i tillgångar... Expansion, högre konsumtion, en högre produktionstakt var och är evangeliet..".

Hen sa också, i samma sammanhang:

"Alla lyckovärden har peakat för 50 år sedan i västvärlden, mer konsumtion gör oss inte lyckligare, däremot finns det mätningar som visar att det ger oss stress, ätstörningar... Vi jobbar idag mer än på 50-talet, för då räckte det med att en vuxen jobbade för att försörja ett hushåll, idag behövs två, vi har mindre tid för våra barn och vänner... man kan vara rik på pengar men fattig på tid, fattig på vänner, fattig på en känsla av att leva meningsfullt..."

Trots detta senaste citat finns det företrädare för ungdomsförbund som hävdar att när den som sagt detta tog  upp frågan om sänkt arbetstid, i egenskap av partiledare/språkrör i årets sommartal, så är det inte vad hen egentligen anser, utan hen säger det bara "för att tilltala de medlemmar som Schlaug anser sig representera, inte för att hon själv brinner för frågan".

Ja, då förstår ni förstås att den som sagt att detta kloka är Isabella Lövin. Och att det ungdomsförbund, vars talesperson för ekonomi och arbetsmarknad, som jag citerar är Grön Ungdom. För övrigt anser jag mig inte representera någon annan än mig själv, om några håller med mig i tillväxtkritik och idén om sänkt arbetstid så är det förstås roligt på alla sätt. Själv är jag övertygad om att Isabella menar vad hon sa. Det är det som ger hopp, det finns där.

Isabella sa också, i sitt Sommarprogram 2008, följande:

"Jag har förstått att det är en enda sak som saknas för att politikerna skall fatta de rätta besluten - pengar har man redan, kunskap har man redan - det är opinion som saknas.. "

Och sedan citerar hon med en suck, en tänkare: "Politiker skapar inte opinion, de tillfredsställer den...att skapa opinion är alldeles för riskabelt, sånt förlorar man val på".

Det är en bra formulering, det är verkligen en av de felaktiga slutsatser som drabbat en del partiledningar - ja, till och med en del "modena" ungdomsförbund. Ingen nämnd och ingen glömd.