onsdag 17 augusti 2016

Som om antroposoferna i Järna styr halva sjukvården....

Antroposoferna har det inte lätt. Angreppen på homeopati och biodynamisk odling har tagit fart ordentligt. Ingen vetenskap där inte, är budskapet. Bara hitte-på.

För en vanlig dödlig framstår det onekligen som mycket hitte-på i både homeopati och biodynamisk odling. Men, vad värre, det är så mycket som är hitte-på i vårt samhälle. Också inom det som levereras från andra källor än de antroposofiska brunnarna...

Mycket mindre än hälften är vetenskapligt bevisat av det som görs inom den vanliga sjukvården. Detta enligt bland annat professor Ingemar Petersson som är forskningschef på Skånes universitetssjukhus, Han undersöker evidens för olika mediciner och behandlingar. Även där florerar hitte-på i stor omfattning. Hitte-på finns i olika former, förpackade på olika sätt...

Flera exempel på hitte-på som de senaste veckorna radats upp, bland annat:
  • Plötsligt visade det sig att det där med att använda tandtråd inte alls var vetenskapligt baserat utan mer av hitte-på.
  • Det där med att man når framgång därför att man som träning visualiserar sin framgång har inte någon vidare vetenskaplig grund (här, dra fram till 1.39.25).
  •  Och de vetenskapliga beläggen för läxor är minst sagt tvivelaktiga... 
För att ta några få exempel av det som skulle kunna bli en tegelstenstjock bok.

Så låt oss konstatera: Hitte-på finns på flera ställen än Järna...

Hitte-på finns överallt. Så det räcker inte med att peka på dem som pressar in röllekablommor i urinblåsor från kronhjort, placerar blåsan i solen under sommaren för att gräva ner den i marken under vintern och sedan att gräva upp den på våren för att gödsla med. Hur som helst är det i alla fall inte skadligt för miljön. Till skillnad från vad det mer vetenskapligt baserade gödseln kan vara...

Hela världen är fylld med hitte-på.Vi lever stora delar av våra liv i hitte-på.

Hitte-på finns i tre kategorier.

Den första hitte-på omfattar att skapa religioner av olika sorter. Genom att nyttja människans fantasi så ägnar man sig åt hitte-på för att ge gruppen en identitet och särskilja sig från andra. Skapa samhörighet, skapa ett vi och dom. Religiösa hitte-på får ofta tragiska följder - krig och massaker bland annat. Men en del blir personligt saliga av sitt hitte-på.

Den andra hitte-på handlar om ekonomi - ett av de lustigaste hitte-på är idén om den eviga BNP-tillväxten. En del lever gott på detta hitte-på.

Den tredje hitte-på är sådant som framställs som vetenskap och levereras till medborgarna som sådan. Typ tandtråd. Eller läxors betydelse. Eller det där med att visualisera framgång. Sånt som egentligen  saknar vetenskapliga belägg men som växt sig fast som några sorts vetenskapliga sanningar. Men som, i sämsta fall bygger på fördomar/förställningar/vinstbehov. Eller, om det vill sig väl, på beprövad erfarenhet...

Och det är väl då vi kommer till kärnan. Vetenskapligt bevisat och beprövad erfarenhet är inte riktigt samma sak.

Säg den tandläkare som inte på grund av beprövad erfarenhet står fast vid vikten av tandtråd etc.

Säg den idrottskvinna eller idrottsman  som lyckats vinna  - efter att ha skapat bilder av sig själv som vinnare - som inte anser sig ha positiv erfarenhet av visualiseringen. Och - framför allt - säg den komiskt välbetalda föreläsare i ämnet som inte anser att hens erfarenhet är god...

Säg den människa som upplever sig må bättre av vetenskapligt falsarium som inte väger in sin beprövade erfarenhet som något betydligt tyngre än vad varenda forskare säger. Det biter inte på den som känner sig frisk av piller, som saknar vetenskaplig verkan, att vetenskapen säger att hen inte alls bör känna sig frisk...

Den som upplever sig må bättre av homeopatiska vätskor som är så utspädda att inte en enda molekyl finns kvar av det ämne man tillsatt lär hävda att beprövad erfarenhet visat att pillret hjälpt.

Det mesta är ändå hitte-på. Mycket är ganska bra, det mesta flyter på, är som olja i maskineriet. Som också till stor del är hitte-på.

Skulle vi granska det hela alltför noga skulle vi mest bli förvirrade. Och deprimerade. Hur mycket hitte-på-jobb finns inte på arbetsmarknaden...

Och hur mycket hitte-på finns inte i valet av solglasögon... Hur mycket hitte-på skapas inte när identiteten av lyckade och coola figurer skapas på det som tragikomiskt nog kallas för sociala medier?

Vetenskap och beprövad erfarenhet... Det förstnämnda är i princip något som skall dras i bevis, det andra bygger i princip på personliga upplevelser.
 
Man kan ju, när man tar del av debatten, således tycka att den kritik som riktas mot antroposoferna också kan riktas mot allt möjligt...Men det är lättare att se grandet i sin motståndares ögon än bjälken i sitt eget. Och den som riktar strålkastaren på något lustigt hitte-på slipper få den riktat mot sig själv.

Vi lever i en värld av hitte-på.

Hela det det ekonomiska systemet bygger på hitte-på. Fast antroposoferna är hur oskyldiga som helst till just det i alla fall. Dom är inte skyldiga till att  "mycket mindre än hälften är vetenskapligt bevisat av det som görs inom den vanliga sjukvården" heller.

Det sistnämnda - det som ger sken av att vila på vetenskaplig grund utan att vara det -  gör mig faktiskt än mer orolig än att det finns ett antal homeopatiska piller som inte lanseras som om de bygger på vetenskaplig grund.

Den antroposofiska sfären är skyldiga till hantering av urinblåsor från kronhjort och små piller utan biverkningar. Vi människor sätter vår tilltro till lite vad som helst. Tilltro är viktigt. Sedan må det vara hur mycket hitte-på som helst. Våra liv kretsar kring hitte-på, bygger på hitte-på och landar allt som oftast i hitte-på.  Vidarkliniken utgå förresten från skolmedicin,  kompletterar med sina naturläkemedel - och många är nöjda med detta. Känner tilltro, inte minst därför att de blir bekräftade, blir sedda.

Det är hitte-på som skiljer oss från andra djur. Jag tror inte att någon av katterna som bott i samma hus som jag lever i hitte-på. Fast den tron är kanske bara ett hitte-på den också.

Vårt mänskliga samhälle är fyllt av hitte-på. Hitte-på som gör oss glada, hitte-på som gör oss ledsna, hitte-på som styr börser, trosuppfattningar, politik och konsulter. Till och med skapandet av pengar är ett hitte-på.

God vetenskap ägnar kraft åt att pröva om gammal vetenskap är hitte-på. Morgondagens goda vetenskap ägnar kraft åt att pröva, och avslöja, dagens vetenskapliga hitte-på. Det är egentligen det som skiljer god vetenskap - inte sådan som är köpt för att vinklas eller sådan som är styrd av staten för att rättfärdiga något - från annan hitte-på. Att alltid ifrågasätta. Det må betraktas som gott nog. Det skiljer sig, trots allt hitte-på, från religiösa föreställningar, ty sådana bör helst inte alls ifrågasättas av den troende.

Minst var tredje amerikan tror på Adam och Eva och skapelseberättelsen som den formuleras i Första Mosebok. Snart sagt varenda topplirare i fotboll tackar en gud för sina mål - det gör självmordsbombaren också. Var och en blir jordligt salig på sitt hitte-på.

Hokuspokus på er, bästa läsare.