Sunday, 21 August 2016

Läget inför USA:s presidentval: tystnad är taktiken, stopp för debatter...

Tystnaden i amerikanska medier efter Jill Steins timlånga utfrågning (onsdags) i CNN är slående. Det gick bra för Stein. Men det medieintresse som vanligen en sådan utfrågning får uteblev nästan helt. En liknande chans att slå igenom lär Stein inte få.

I övrigt... De två stora partierna - Demokraterna och Republikanerna - är lojala med varandra. De ser till att genom administrativa, organisatoriska, juridiska och ekonomistiska regelverk hålla konkurrerande partier utanför så mycket de kan.

Man arbetar dessutom hårt för att de egna presidentkandidaterna - Clinton och Trump - inte skall behöva möta någon av de andra i debatt.

Republikanerna och Demokraterna styr den privata organisation som arrangerar de stora offentliga debatterna. På deras hemsida kan man läsa: "The Commission on Presidential Debates (CPD) was established in 1987 to ensure that debates, as a permanent part of every general election, provide the best possible information to viewers and listeners."

Det är snarare så att organisationen är till för att bevara Demokraternas och Republikanernas tvåvälde i amerikansk politik. 

På lösa grunder har man beslutat att bara släppa in kandidater - även i de första debatterna - som i ett antal utvalda opinionsundersökningar har fått minst 15 procent. Den första debatten sker om knappt sex veckor (Hofstra University, Long Island). Inför förra presidentvalet blev Jill Stein arresterad när hon demonstrerade utanför den lokal där den första debatten skulle hållas.

De två partier som, vid sidan av de två stora, konkurrerar om väljarna inför höstens val är Libertarianerna och Green Party. Gary Johnson (libertarian) och Jill Stein (grön) har inte mycket gemensamt bortsett från kampen att a) få tillträde till de valsedlar medborgarna röstar med (en valsedel, inte som i Sverige olika för varje parti) och b) få tillträde till debatterna mellan presidentkandidaterna.

Några av de stora opinionsföretag, vars resultat avgör vilka som får vara med, ställer bara frågan: Clinton eller Trump?

Politiska idéer och värderingar som ligger utanför ramarna för Demokraterna och Republikanerna motarbetas på alla upptänkliga sätt. Demokraterna är de minst demokratiska partiet - genom system med superdelegater kan eliten styra resultatet på deras konvent. Ett skäl till att Sanders försvann.


Demokraterna har också varit ihärdigast på att utesluta andra från debattscenen - när Ronald Reagan krävde att de tre kandidater som ställde upp i valet 1980 skulle delta vägrade den demokratiske presidenten Jimmy Carter att medverka.

Att fullblodspolitikern Clinton skulle ha allt att förlora i en debatt mot Stein är självklart - i en debatt skulle Stein driva hur likheterna mellan Clinton och Trump är större än skillnaderna, hur det enda samhällsförändrande partiet är Green Party.

Hur väljarna skulle ta det budskapet är förstås osäkert.

Demokrater har satt igång arbetet för att förlöjliga Stein nu när Green Party blivit aningen svårare att förtiga genom att sociala medier finns. Läckt e-post avslöjar hur sfären kring Demokraterna skall sprida rykten om Jill Stein: "Du behöver inte bevisa att Jill Stein är en anti-vetenskap konspirationsteoretiker. Du måste bara säga att det finns obesvarade frågor om huruvida Jill Stein är en anti-vetenskap konspirationsteoretiker."

Det man angriper i sociala medier är hennes krav att läkemedelsindustrin måste kontrolleras bättre av oberoende kontrollorgan, att klimatkatastrofer väntar och att det finns kopplingar mellan kärnkraft och kärnvapen. Samt förstås hennes påpekande om Clintons kopplingar till Wall Street-sfären.


För det gröna partiet är det viktigt att uppnå minst 5% av väljarnas stöd, det skulle innebära att man får visst federalt stöd inför valet om fyra år. Partiets främsta valresultat härrör från 2000 då Ralph Nader fick 2 882 995 röster - vilket innebar 2,74 procent. Valet därpå ställde han upp för ett annat parti och fick drygt 0,3 procent.

Till skillnad från Nader är Jill Stein förankrad i grön ideologi - med akademisk och aktivistisk bakgrund. Det är första gången Green Party i USA har en hygglig organisation, bubblar som alternativ och har en stabil kandidat med starkt förmåga att kommunicera.

Stein driver såväl klassiska gröna frågor som avveckling av fossila bränslen, stor satsning på klimat- och uranfri energi, militär nedrustning och radikal fördelningspolitik som grönt motiverade nödvändiga reformer i USA som gratis högre utbildning, avprivatisering av bland annat fängelser, avskaffande av dödsstraff, skattefinansierad sjukvård för alla. Dessutom driver hon kravet att studieskulder skall skrivas av på liknade sätt som "Wall Steet-skulderna" skrevs av.

Möjligheterna för Green Party att nå framgång i valet hänger nog helt på hur många republikaner som i opinionsmätningarna kommer att välja Clinton istället för Trump.

En rejält opinionsledning för Clinton kommer att öka människors benägenhet att rösta på sitt förstaval istället för att rösta i syfte att hålla Trump borta. Republikaner som väljer Clinton kommer att öppna för radikala demokrater att välja Stein som har mer gemensamt med Sanders än vad Clinton har.

Så här sammanfattas Steins plan "for people, peace and planet":

A Green New Deal:

Create millions of jobs by transitioning to 100% clean renewable energy by 2030, and investing in public transit, sustainable agriculture, and conservation.

Jobs as a Right:

Create living-wage jobs for every American who needs work, replacing unemployment offices with employment offices. Advance workers rights to form unions, achieve workplace democracy, and keep a fair share of the wealth they create.

End Poverty:

Guarantee economic human rights, including access to food, water, housing, and utilities, with effective anti-poverty programs to ensure every American a life of dignity.

Health Care as a Right:

Establish an improved “Medicare For All” single-payer public health insurance program to provide everyone with quality health care, at huge savings.

Education as a Right:

Abolish student debt to free a generation of Americans from debt servitude. Guarantee tuition-free, world-class public education from pre-school through university. End high stakes testing and public school privatization. 

A Just Economy:

Set a $15/hour federal minimum wage. Break up “too-big-to-fail” banks and democratize the Federal Reserve. Reject gentrification as a model of economic development. Support development of worker and community cooperatives and small businesses. Make Wall Street, big corporations, and the rich pay their fair share of taxes. Create democratically run public banks and utilities. Replace corporate trade agreements with fair trade agreements.

Protect Mother Earth:

Lead on a global treaty to halt climate change. End destructive energy extraction: fracking, tar sands, offshore drilling, oil trains, mountaintop removal, and uranium mines. Protect our public lands, water supplies, biological diversity, parks, and pollinators. Label GMOs, and put a moratorium on GMOs and pesticides until they are proven safe. Protect the rights of future generations.

Racial Justice Now:

End police brutality and mass incarceration. Create a Truth and Reconciliation Commission to understand and eliminate the legacy of slavery that lives on as pervasive racism in the economy, education, housing and health. Ensure that communities control their police rather than police controlling our communities, by establishing police review boards and full time investigators to look in to all cases of death in police custody. Demilitarize the police.

Freedom and Equality:

Expand women’s rights, protect LGBTQIA+ people from discrimination, defend indigenous rights and lands, and create a welcoming path to citizenship for immigrants. Protect the free Internet, legalize marijuana/hemp, and treat substance abuse as a public health problem, not a criminal problem.

Justice for All:

Restore our Constitutional rights, terminate unconstitutional surveillance and unwarranted spying, end persecution of government and media whistleblowers, close Guantanamo, abolish secret kill lists, and repeal indefinite detention without charge or trial.

Peace and Human Rights:

Establish a foreign policy based on diplomacy, international law, and human rights. End the wars and drone attacks, cut military spending by at least 50% and close the 700+ foreign military bases that are turning our republic into a bankrupt empire. Stop U.S. support and arms sales to human rights abusers, and lead on global nuclear disarmament.

Empower the People:

Abolish corporate personhood. Protect voters’ rights by establishing a constitutional right to vote. Enact electoral reforms that break the big money stranglehold and create truly representative democracy: public campaign financing, ranked-choice voting, proportional representation, and open debates.