Tuesday, 2 August 2016

Arvsynd och stavhopp

Kollektivismens absurditet omfattar allt från rasism till att en stavhopperska, som testats för doping gång på gång och alltid varit ren, blir straffad på grund av nationalitet. Yelena Isinbajeva (Еле́на  Исинба́ева) utestängs för vad andra gjort.

Jag ogillar idén om arvsynd. Och annan kollektiv skuld och kollektiv bestraffning. Det är lika illa om det är en gud eller ett friidrottsförbund som ägnar sig åt det.

Kollektiv skuld, kollektiva bestraffning är ovärdigt allt vad demokrati heter.
  • Feminister som lägger förslag på en extra mansskatt som kompensation för vad kvinnor genom århundraden drabbats av, 
  • Socialister som tar sig rätten att tala om vad "folket" vill,
  • Rasister som dömer människor efter hudfärg, 
  • Militärer och politiker som bombar sönder städer där alla straffas som hämnd för fåtalets beslut. 
  • Terrorister och religiösa fanatiker som spränger sönder inte bara sig själva utan andra som råkar befinna sig i närheten.
Exemplen på kollektivistisk bestraffning, i smått och stort, statlig eller privat, är många.

Numera ingår internationella friidrottsförbundet i skaran som lever i den kollektiva bestraffningens träskmarker. En del svenska friidrottare jublar. Lätt att göra när kollektivistisk bannbulla drabbar andra, ännu lättare när det drabbar dem som är bättre än en själv.

Yelena Isinbajeva har gått till Europadomstolen för att få upprättelse - den lär komma alltför sent. Vem som än vinner guldet i stavhopp i OS har gjort det med hjälp av något av det absurdaste som finns: kollektiv bestraffning av oskyldiga.