Monday, 15 August 2016

Arbete är frihet, konsumtion är kultur, produktion är alltings mått

"Det är därför utropen från talarstolarna lyder: Arbete är frihet, konsumtion är kultur, produktion är alltings mått."

Skriver jag i ETC. Där kan du dela den på Facebook dessutom...:-)

"De flesta lär fortsätta att sjunga det ekonomiska systemets lov – eller åtminstone i handling försvara det. En del av brist på förståelse, andra av girighet. En del i tron att det system vi lever i är något av naturen givet, något självklart. En del i den naiva tron att vi har koll, att vi styr själva trots att vi styrs av det ekonomiska systemet inneboende kraft, av kapitalismens inre logik.

Människan har reducerat sig själv till ett verktyg. Förstår vi inte det är vi illa ute. Vi måste bryta med systemet. Därför är systemkritik viktigt. Och skrämmande. Och ovälkommet. För precis som för en fågel som levt i sin bur alltför länge, tycks världen utanför buren vara skrämmande.

I buren ses kapitalismen som det enda systemet, ekonomismen som den naturliga vägen, konsumtions- och tillväxtsamhället som löftet om framtida lycka. Det är därför det uppfattas som suspekt att ifrågasätta idén om arbetslinje, om tillväxtjakt, om konsumtionsnorm. Det är därför vi fostras av..."

Vill du läsa hela artikeln, så finns den alltså här.