torsdag 2 juni 2016

Regeringen stoppar bidrag till kungahuset...

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke meddelade igår på DN-Debatt att bidrag endast skall betalas ut till organisationer som har ett "huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle".

Att bli utsedd i sin mammas mage till blivande statschef kan knappast vara förenligt med värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle. Därmed skall väl bidragen till kungahuset dras in...

Bidrag skall endast, enligt ministern, betalas ut till organisationer som "i sin verksamhet respekterar demokratins idéer", inklusive "förbud mot diskriminering". Demokratins idéer kan knappast omfatta att man ärver uppdraget som statschef - och dessutom diskriminerar andra från att kunna väljas till just detta.

Vidare skriver kultur- och demokratiministern att den rödgröna regeringen skall göra "allt som står i vår makt" för att de som tar emot samhällets stöd också ska leva upp till demokratiska värderingar. Allt som står i vår makt... Inte dåligt. Bäva månde monarkisterna.

Jag ser fram emot en proposition som föreslår monarkins avveckling, Victorias befrielse och Estelles frigivning från att behöva uppfostras - eller som riksdagsbeslut anger: "uppfödas" - i enlighet med grundlagens bestämmelser om religiös tillhörighet. Som parlamentarisk demokrati behöver vi inte heller utse någon president i ett fluffigt presidentval.

Tänk att Alice Bah Kuhnke skulle bli den som tar initiativet till det som sossarna aldrig vågat sig på... För inte menar väl kultur- och demokratiminister att just statschefen skall vara symbol för sådant som inte ligger i fas med demokratins idéer, antidiskriminering och värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle?

Här finns förresten en lustig riksdagsdebatt om monarkin som jag deltog i.