tisdag 22 december 2015

Och så kom då Bromma - tjosan!

Tjosan! Inte bara förbifarten utan nu också Bromma. Förbifarten byggs. Bromma flygplats blir kvar. Definitiva beslut. Administreras under en regim där MP sitter med. Grattis miljöpartister i Stockholm!

"Vi beklagar", berättas det från grönt statsråd. Ett sånt jävla skämt!

Nya miljarder till JAS-plan, begravning av frågan om sänkt arbetstid, dramatisk sänkning av miljöskatternas andel av BNP, motsatsen till grön skatteväxling, det ena strategiska beslutet efter det andra som går i motsatt riktning än den partiet säger sig vilja uppnå.

Man legitimerar mer och mer av det man säger sig ogilla. Stefan Löfven berömmer Miljöpartiet för "stark regeringsduglighet". Tacka fan för det.

Och lugn, man kommer att administrera mera. Bland annat kommer Miljöpartiets statsråd att administrera lagändringar som gör att begreppet Natohögkvarter skrivs in i svensk lagstiftning så att Nato skall kunna bygga infrastruktur i Sverige - utnyttja hamnar, vägar, knutpunkter och flygplatser (sic!) - utan att drabbas av vare sig tulltjänstemän, polis eller skattemyndigheter. Det sker i vår. Ett historiskt steg... "Vi beklagar", lär det väl heta.

Under grönt styre sker mer ogrönt än under de flesta styren som förekommit i modern tid. Vad är det inte man kan administrera som "grönt" statsråd? Asylrättens upphörande gick ju bra. Dödsstraffets införande?

Har man ingen självaktning kvar? Vad är man till för? Kommer slutpunkten bli att Vattenfall säljer kolgruvorna för fortsatt brytning och att beslutet om Ojnareskogen till slut spelas bort? Det, om något, skulle väl visa på starkt regeringsduglighet... Enligt den gamle Metallordföranden.

Vad är det man skall driva i nästa valrörelse? Vad har man för trovärdighet? Hur mycket kan man fungera som nyttiga idioter, som legitimerar en utveckling man motsätter sig, innan man blir ett skämt? Jovisst ja, man får beröm i Dagens Industri för att man visar regeringsduglighet och "tar ansvar". Tjosan!

En gång i tiden insåg vi att beröm på borgerliga ledarsidor - eller Aftonbladets för den delen -  mycket väl kunde vara en varningssignal om att något var fel. Idag uppfattas det som ett bevis på att man har mognat. Man tycks vara omedveten om att det finns ett gränsland mellan mognad och förruttnelse.

Det finns så många bra miljöpartister som inget hellre vill än att räta på ryggen istället för att generat titta ner. Men de lär få fortsätta att titta ner. För det kommer mera.

Sluttande plan. De små stegens tyranni. Eller vad var det Per Gahrton skrev i sin bok Det behövs ett framtidsparti... Han skrev om ”allt ruttet och förljuget” som strömmar fram ”ur det becksvarta hål som hos partipolitiker sitter på själens plats”

Ja, jisses. Det var ord och inga visor. Det var länge sedan.

Nu låter det emellertid annorlunda. Det som var ruttet och förljuget och strömmade fram ur det becksvarta hål som hos politiker sitter på själens plats är nu reducerat till förmildrande omständigheter. Per skriver i Syre: ”Det är aldrig lätt för ett radikalt, samhällsförändrande parti att regera tillsammans med partier som mest är intresserade av att administrera den befintliga samhällsmodellen.”

Det är sant. Det är inte lätt. Frågan är bara hur långt man skall kompromissa. Och om vad man skall kompromissa. Det pinsamma efter tiden med MP i regeringen är att de beslut man tagit i strategiskt avgörande frågor leder i motsatt riktning än den man säger sig vilja gå.

Jag svarar Per i Syre - svaret finns här.

Hade Miljöpartiets företrädare inte lagt ner opinionsbildningen för grön politik - grundad på solidaritet med naturen och solidaritet med de sämst ställda - skulle det väl vara självklart att man steg av regeringen och beslöt att driva opinion för det man är till för. Nu fungerar väl inte det heller. Om inte nästan hela schabraket som befolkar ledande poster - politiker och tjänstemän - byts ut.

Men man väljer säkert att vara än mer regeringsdugligt. I Löfvens tappning. Tjosan.

98 kommentarer:

 1. Cry, cry, baby... Spelar jag idag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. funderar på
   Om civilisationen går under i tid
   och att Nya Byar hinner skapas i tid
   och att Vi kan andas ut för en tid
   så hoppas jag att Vi för evig tid
   har lärt oss att aldrig mera släppa
   djävulen fri så att Hin kan dominera världen !

   Gilla Visa fler reaktioner
   Christer Fäldt Gillar mig

   Roland Lidén Min text är en grym sammanfattning
   som vill skapa ett samtal mellan
   världen regeringar, om huruvida
   vi ska låta Kapitalismen och Våldet
   och Hoten och Imperialismen och
   Marknaden och US-Terrorismen
   styra världen åt helvete med
   Sveriges politiker som
   bisarra Medlöpare.

   Ett exempel: Inte en enda av Sveriges politiker
   kan ge ett sansat svar på varför de allra flesta av dem
   röstade för att fördärva Afrikas Mest Välstyrda land.

   Jag kan inte låta bli att räkna upp några idioter ifrån vars halsar
   Grodor hoppade. Jan Guilou, Jan Eliason, Jan Björklund. FårFårFår.
   Toppförfattare, Toppdiplomater och Topppolitiker.

   Endast Toppidioter når höga positioner i Sverige.

   Världen är ett Dårhus där Sverige har fått Ett Eget Rum av USA .

   Landet. Var var landet, jo på Toppen av Afrika.
   Libyen ville hjälpa till att befria Afrika ifrån kolonialismen
   genom att tillsammans med många länder i Afrika, skapa en
   egen valuta, Guld Dinaren och befria sig ifrån Kriminalbankerna
   Rotschild, Rockefeller och Morgan.

   Ett exempel på vettlös framfart var när Janusansiktet Danielson
   jagade Håkan Juholt för att få honom att rösta för mordet på Gaddafi
   och på förstörelsen av Libyen.

   Nu har USA nått sina mål. I Libyen blev Allt till grus!
   Men för USA till guld.

   Etthundrafyrtiofyra ton guld är nu i goda händer, oljetillgångarna
   tillhör dem som är bland jordens största oljemissbrukare
   och valutan är nu som den ska vara, i US-Dollar.

   Roland Lidén Som tror att världen är galen
   och att Sverige är med i den gemenskapen
   GillaVisa fler reaktioner
   · Svara · 11 min · Har redigerats

   Radera
  2. Hej Birger !
   Du verkar att ha ett förstånd som du sätter tilltro till.
   Men Sverige och Världen sätter ingen tilltro till detta.
   De flesta sätter sin tilltro till anpassning och medlöperi.
   I natten som var försökte jag släppa ut en sanningsgas,
   en reningsgas, men alla mina klasskamrater förenade sig emot mig
   och när sedan läraren tittade forskande på mig, då kände jag mig
   påkommen med något olämpligt, ja nästan olagligt.

   Karl Marx och Elin Vägner begrep vad som var omöjligt på deras tid.
   Anpassningen till Kapitalet går snabbare än Revolten mot Kapitalet.

   David Jonstad gör vad som göras kan i kollapsens skugga.
   Han satsar med sin Sofia, två barn och höns och får och grannar
   på ett enklare liv som Jordad, men även med ord.
   Jag ser tillblivelsen av verkliga byar som möjliga vägar
   men som kommer att kantas av katastrofer.
   Du skulle väl kunna bli en nybyggare ibland andra
   och kunna få gensvar för dina insikter i lite skala.
   Vore det så förfärligt, istället för att bli Totalt
   Desillusionerad i Stor Skala ???

   Roland


   Radera
  3. att han tänker på att
   det är försäljarna och konsumenterna
   som styr Jorden åt helvete och att det i
   bakgrunden verkar Stollar som Jan Eliasson
   och Häxor som Hillary Clinton och att det i
   avgrunden verkar Andra som bör identifieras ...

   Radera
  4. Vad är avgrunden
   Vad är avgrundens folk
   Vem och vilka. Är det människorna ?

   Själv är jag Apornas Herre.

   Dynape

   Radera
  5. Du skall inte stå det onda emot
   om Hin är starkare än vad du är

   H*n får bida sin tid

   Men efter en tid så blev det för sent

   när Hin Människomaskin Monstret rådde över fiskarna i havet

   och över Männisiskorna på land och DNA och dräpte Gud i barnen

   i kyrkans barngrupper.

   Dä ä naturligtvis för sent och därmed meningslöst

   men icke förty så skapas det nu på

   666 x 6 ställen med Jorden och på

   den ENKLARE LIV
   i KOLLAPSENS SKUGGA

   Dynape

   Radera
  6. Men först måste jag bli en social människa
   innan Vi kan bli ett Räcke till framtiden
   då Vi plockar bort metallbrickorna mellan
   ledstängerna och stolparna.

   Roland

   Radera
  7. Med stigande fart
   passerar vi gränser som art
   det som reklamen och medmänniskorna med oss gör
   så att vi blir oförmögna att se oss för
   innan vi förstör och förgör
   med vapen och med vansinniga ord
   och mord - vår enda Jord.

   Jag har en pärm som det står ord på:
   "Det stabila samhället"
   Där finns ett utdrag ur en bok som utkom 1962:
   "Till dem som vill överleva" I den boken fanns förslag
   på hur alla Jordens problem skulle kunna åtgärdas.
   Men dessa var ju mot normal politik och mot normal ekonomi.
   En mening ur boken har jag skruvat lite på.

   Eftersom regeringar inte kan ställa upp på detta
   eftersom det skulle orsaka minskat stöd och smärta
   så då får det hellre gå helt käpprätt åt skogen
   innan det kanske löser sig när tiden är mogen

   Något år senare så skrev Eva Moberg en artikel:
   "Vem valde mänsklighetens självmord"

   Varför dyker sånt här upp nu ?
   Den som undrar heter

   Roland Lidén

   Radera
  8. "Vem valde mänsklighetens självmord"
   Men när Eva frågar: Vem är många, då blir listorna långa
   Om man nu ser detta som apan i världsträdet ser detta
   när h*n tittar ner på människorna i sandlådan så är det
   svårt att tro att Birger Schlaug inte skulle ha lätt för sig
   att på sin egen blogg förmedla vad han inser men att han samtidigt avstår från att intelligensbefria 96 % av riksdagsledamöterna i
   Sveriges riksdag eftersom det redan tidigare har gjorts av den själva i och med att vi har omgjordats till en vasallstat till USA.
   Som medverkat till förstörelsen av Libyen och initierat upproret i
   Norrland emot Sverige som placerat ovälkommet främmande makt i Övre Norrland.
   Men enligt Norrbottniskt Folkvett så är detta Högförräderi.
   Men enligt förstånd mindre än 1 som är 08 så har S i USsA bättre råd
   att bli ovänner med Norrbottningar än med USA.
   Som är världens största demokrati.

   Apan

   Radera
  9. BS vill renovera den gamla världen.
   Jag ansåg att han inte var riktigt klok.
   JORDAD
   ENKLARE LIV I
   KOLLAPSENS SKUGGA
   Själv är jag 75 år och har räddat
   en bostadsrättsförening ifrån konkurs.
   BS har medverkat till att rädda skogar och vatten.
   Själv ville jag medverka till att skapa samhällen som
   till exempel David Jonstad håller på med.
   Men än så länge så måste jag nog medge att Birger
   är nog så klok som jag är och att tiden talar för honom.

   Roland

   Radera
  10. funderar på ett fall
   där vinet går in och där vettet går ut.
   Tänk dig att Du har världen bästa idéer
   och en massa kunskaper och så söker Du dig
   till vänner som på flera områden är klokare än vad du själv är.
   Vi arbetar ihop några år och lär av varandra och får tillit och
   ömsesidig respekt för varandra.
   Vi är överens om att världen är ett Dårhus. Inte skriver Vi då ett partiprogram
   och skapar ett parti och blir partimedlem i Dårhuset som V och MP har gjort.
   Till deras försvar bör ändå sägas att utan deras försvar av visst förstånd så
   hade Dårhuset varit ännu dummare än eljest.
   Nu sitter Galenskap Väst och Galenskap Öst och Galenskap Syd fast
   i sina tvångströjor som dom delat ut till varandra.
   Vi kan kalla dem konkurrens och evig tillväxt och våld och lögn och
   Fan Själv.
   Som strävar efter att alla ska ingå i Hin Håles rike.

   Men nu håller Den Globala Galenskapen på att krackelera och det är då
   det vill säga nu, som Vi har vår chans att sluta legitimera det Stora Dårhuset
   och det genom att Skapa Boningar i Oss Själva som Vi transformerar till Byar
   på Jorden och där Vi lever som Jordade inom Jordens Gränser.

   SKÅL TAMME FAN
   SA ROLAND

   Radera
  11. Roland Lidén Om Jägarna och Samlarna
   hade samlat proletärerna och bönderna
   i Tavelsjö i en gemensam förening i tid, då
   hade vi inte, fysiskt och mentalt dukat under
   för Sverige som nu har dukat under för USA.
   USA som just nu är den stormakt som strävar efter
   total dominans i världen och i Norra Norrland.

   Läget är för att uttrycka sig milt, prekärt.
   Makt öst och Makt väst och Makt syd spelar
   ett vansinnigt spel som kallas ekonomi och som
   är en tävling där marknaden tvingar både företag
   och regeringar att sträva efter oändlig ekonomisk
   tillväxt på en begränsad planet.
   Detta är en väg som leder till Totalt Haveri på Jorden.

   Men Vi kanske inte behöver gå, hela vägen !

   Men om Kim kommer och hjälper mig med mina rutor och utsikter
   så kanske jag och hon kan hjälpa många andra med insikter

   Radera
  12. https://youtu.be/R5fGUYHSdA4

   Roland

   Radera
  13. ERIC SECHER sa...


   Dagsattsamladinadikternaienbok ?
   Ja, faktiskt

   06 september, 2017


   Tokska...
   Men några bilder har jag.
   En där BS och Jag går skuldra vid skuldra
   utför en lång sluttning. Sen är en del glömt.

   Gudarna ligger risigt till. Och BS styr mycket ris
   med en traktor, utför ett brant slänt och då tänker
   jag att detta kommer aldrig att gå vägen, men
   när riset är borta och BS landat så finns där en
   trappa som når uppför hela slänten.
   Och vem kommer inte där om inte Birger Schlaug
   gående uppför trappan, sopande varje trappsteg
   framför sig, rent / mekaniskt / storstadslåst ...
   Repriserna står som spö i backen. Stureplan är ett störtat plan.
   Tala inte om detta för honom innan jag vågar
   att göra det själv, som nu är gjort.
   Jag hade inte drömt om att skriva en bok ...

   Men när det passar in, så får jag kanske testa
   några bilder på din bildarblogg ?

   Roland

   Radera
  14. När Apahonan i mig blir min Gud.
   Och jag är onykter på Lördag och
   skriver vad jag såg i drömmar som
   götts av texter och av upplevelser
   och några bryr sig, men makten bryr sig inte
   den tar bara för sig av Jorden som saknar talan.
   Är jag ett Medium då? Utan lärjungar.
   Då kan jag Bli som det blev härom natten.
   Att jag blev. Till. Men Vi hörs en annan gång.
   Nu ska jag börja med att vara nykter en dag i veckan.

   Roland

   Radera
  15. Det fanns för länge sedan
   människor på Jorden men
   nu är Jorden döende.

   Jag försöker med:
   Till Galenskapens lov.
   Men den trösten gör ju
   att galenskapen får mera lov.
   När livet börjar framstå som ett helvete
   och inte ens katastrofer kan bli våra lösningar.
   Det är då jag tar en nykter dag och en lång
   promenad på stranden mellan vattnet och skogen.

   Roland

   Radera
  16. Ni som inte är riktigt kloka
   och som är snö mörker och kyla.
   Och som vet att krig är en affärsidé
   men som inte är helt nöjd med att den

   girigheten är på väg att fördärva vår jord
   och att Svenskar kräver 3 Jordklot om alla
   på Jorden skulle leva som Svenskarna gör.

   Att kalla USA för Nato är missvisande liksom att kalla USA för FN
   men Sveriges regeringar som inte finns dom borde avrättas d.v.s. avsättas och ersättas av oss som inte finns.
   (Jag förstår allt vad Maj-Britt Teorin säger. Men hon kunde
   ha låtit bli att säga att vi ska vara glada över att Gaddafi är borta)
   För övrigt anser jag att Maj-Britt bör ingå i Jordens Äldstes Råd !

   Bedöm själva !!!
   Kvinnor mot NATO. Maj Britt Theorin om NATO och EU. Måste ses !
   Dags för svenska folket att säga ifrån ! NATO övar i Sverige. Göteborgs skärgård ska bli ett testområde för utländsk militär. NATO övar och bombar i Västerbotten och har en bas i Lappland.
   youtube.com

   Roland

   Radera
  17. Roland Lidén Säg så här !
   Människor som lever i grupper och
   som förvaltare av Jorden har ledsnat på
   alla er andra som fördärvar den #########

   Som anpassade medlöpande trevliga människor
   och liksom Papegojor är omedvetna ombud för den
   mäktigaste och girigaste och hänsynslösaste gruppen
   som gör människor till galningar för att sedan bli chefer
   i det Globala vansinnets tjänst. Carl Bildt är ett exempel.
   Peter Hultqvist ett annat och för att sammanfatta de vansinniga.
   Då få det bli Bilderberggruppen som kan studeras om Du
   tittar under mitt namn på FB.

   Amanda hörde av sig per koppartråd och frågade: Hur är det ?
   - Det är värre
   - Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.
   Men det är helt otillräckligt !
   Margot Wallström såg bestört ut när Stefan Löfven lovade att hjälpa Trump mot Kim Jong-Un
   som Sa att det enda land som som sprängt Atombomber över andra länder är USA och som
   också har sagt att: Libyen inte hade varit en ruin om Gaddafi hade haft Kärnvapen. Hade levat var kanske sannare. Hur sa han? Hjälp mig !
   Om de som jag nu talar om, är det bara, Sergey Lavrov
   som är en Röst från Ryssland, som är Riktigt Klok !
   Som en Far ser på sina barn i sandlådan, så ser han nu bekymrat på hur världens ledare beter sig !!!

   Radera
  18. När alla blir GUD och turas om
   att sätta sig i Stolen i Centrum en trappa upp
   och Hålla Låda, då har flera Gudar uppstått igen.
   När sedan några av dem samlas och samtalar då
   skapas den Helhet som Jorden saknar och också den
   förståelse av den trasighet som Jorden lider av och dä
   ä då som Vi ersätter rovdriften och kapprustningen med
   att Jag segrar i Himmelriket och att Våra hantverkare får
   vika ihop bandet 2 ggr och återvända till trevägskorsningen och
   stoppa ner gudshanden i hinken med bränsle och få energi till
   att påbörja sin resa på den rätta stigen ner i myllan. Skojar Jag ?

   DYNAPE

   Radera
  19. Hej Birger !
   Du är för klok för att skriva som följer.

   KLIMAT KATASTROFEN
   är i sin början. Oljan har nyss upptäckts !
   Det börjar blåsa och Världsträdet svajar i Norra Norrland.
   Och tänk dig att Du är samlare och jägare
   och du bor i ett samhälle med bönder och Ni fungerar
   bra tillsammans.. Ni är samtidigt både Individ och Samhälle.
   En bonde blir galen och säger: Den som inte är med mig,
   den är emot mig. Och den 6:e artutrotningen har knappt börjat.
   Bonden som hötte med sin stora högaffel han blev åtlydd.
   Och människorna som tidigare hade glatt sig åt ängen
   med de många blomstren och trott på
   Både Och, inser nu att det är Antingen Eller Som Gäller.
   Xingen har segrat.
   Men älgjägarna i Norrland gillar inte att USsA, s som i sverige
   provocerar Ryssland genom att tilllåta USsA att placera missiler
   i Lappland riktade emot Ryssland. Olyckor kan inträffa så att
   i ett första skede Carl Bildt och försvarsminister Peter Hultqvist
   omkommer. Hela riksdagar kan inte heller uteslutas !

   DYNAPE

   Radera
  20. Vasallstat eller lydrike är en stat
   som står i avtalad beroendeställning till en annan stat.
   Värdlandavtalet visar Sveriges beroende av USA.
   Sverige finns inte längre som ett självständigt land, så därför
   är det rätt av varje grupp som kan tänka sig att skapa ett självständigt
   samhälle som lever på Jordens villkor att vända Det Gamla Sverige ryggen.

   Sverige kommer att få finnas som under-huvud under en
   begränsad tid, med rätt att få bestämma över
   ganska väsentliga saker. Som t.ex. var Öl får serveras !!!

   Dynape

   Radera
  21. Jorden håller på att gå under.
   Detta har BS fattat.
   I stället för att organisera kampen emot parasiterna och
   även skapa de samhällen som Jorden saknar så framför denna
   parasit, han inbjöd mig, sanslöst hovsam kritik emot den
   oemotståndliga kombinationen av överlägsen girighet och
   underlägsen dumhet. Men jag anar att om rätt fråga skulle ställas
   i rätt församling då skulle världsrevolutionen kunna påbörjas.
   Med att den Gula Banderollen vecklades ut och att den Världsomspännande Marschen Inleddes.

   DET FÅR INTE VARA SÅ ATT DE SOM KOMMIT
   FRAM MED VÄRLDLANDAVTALET FÅR KOMMA UNDAN

   DYNAPE

   Radera
  22. Psykopater
   Om alla ser faran
   då är det lätt att få med många
   till att medverka till att undgå den.
   I dag är det få som vågar se den och
   de flesta medverkar i den och säger:
   "Jag vill inte avvika ifrån mängden"
   "Och drabbas av mina vänners och granars ogillande"

   Vilka talar jag om, jo om vi som är olika.
   Vi beter oss som om vi har 4, 10, eller 20 Jordklot
   medan vi har mindre än ett, eftersom vi fördärvar det
   enda Klot som vi har i en stegrande takt.

   De växter, djur och människor som drabbas av vår framfart
   skulle inte dom kunna kunna kalla oss alla för psykopater.

   Vi företagare, fackföreningar, regeringar och omedvetna människor.
   Och medvetna människor. Inte ens Vi !!!
   Skapar de samhällen som Jorden saknar !!!

   Som vanligt är det inte många som vågar tala med mig. ELLER.

   Dynape

   Radera
  23. Säg så här !!!
   Tävlingen i rovdrift förråar och avhumaniserar
   alla tävlande. De ledande i världen är psykopater
   på en nivå över Johans och Gunnars och Rolands
   horisonter. Somliga primitiva stammar lever som
   om dom bra hade ett Klot. Vi lever som om vi har 4.

   Och det kan säkert reta många att Cuba klarar sig
   med ett klot enligt FN och att Libyen klarade sig med lite mer än ett klot.
   Vet ni förresten att Israel är upphovet till att USA har
   planer på erövra oljetillgångar och andra resurser från
   10 andra länder på 10 år ungefär, med Sverige som vasallstat.
   Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan, Iran, Sverige, Ryssland och Kina.

   Genom att vi låter Rysslands huvudfiende USA, placera
   vapen i Lappland, så blir vi ett legitimt mål för Rysslands
   militära försvar när USA startar sitt planerade krig emot
   Ryssland.

   Jag betvivlar starkt att majoriteten av våra politiker är
   vid sina sinnens fulla bruk.

   Men det kan också vara så att dom sätter större värde på
   uppskattning ifrån USA och Israel än på sina egna förstånd.

   Dynape

   Radera
  24. På sin tid så gillade Gorbatjov både Olof Palme
   och vår blandekonomi. Tre veckor före sin hädanfärd
   så blev Palme inbjuden av Gorbatjov till Moskva.

   Säg så här! Att vi hade fått till stånd ett fredsavtal mellan
   Sverige och Sovjet och Finland och några stater till.

   Usa har nu baser i 152 av 192 länder som ingår i FN.
   Hillary Clinton skulle bli vansinnig om Vi skulle kunna
   bromsa USAs strävan efter Total Dominans i världen.

   Carl Bildt som är en vansinnigt smart medlöpare, medverkade
   betald av CiA och även stödd av Israel till att Palme blev eliminerad
   och att ett Fredsavtal med Sovjet förhindrades och att Krigsavtal med Usa dikterat av Usa slöts med Sverige.

   Det avtalet ger Rysslands huvudfiende USA som hela tiden planerar
   för nya krig, en destabiliseringsfas kan ta 10 till 15 år,
   medlen är press radio och TV och efter en sådan upplysningskampanj
   så är det inte många svenskar som längre är vid sina sinnens fulla bruk. Och de som är det tar sin Mats ur skolan eller tas ifrån sin
   post om det är en post av betydelse, sett ifrån USAs intressen som
   på posten, posterar Typer som Bildt och Löfven o andra.

   Var var jag? Jo, Vilka partiledare borde elimineras ? Alla? Vs?
   Om vi hade haft ett fredsavtal med Ryssland då kunde vi ha kunnat stå
   emot ett krigsavtal med USA, som gör oss till missilmat när Ryssland tvingas
   att försvara sig när USA startar sitt krig mot Ryssland från sina baser runt om i Rysslands grannländer.

   Dessa länder kommer att bli till grus och sånt gillar Hillary Clinton med flera.

   Därför är en huvudide för USA att föra krig på andra länders territorium
   och bekostnad, men även med avsevärda kostnader för USA.
   Viss återbäring, får Rothschild, Shell & Det militärindustriella komplexet.

   Om Sverige sa upp sitt världlandavtal
   då, skulle Sverige kunna överleva!

   Och om Israel och USA övergav sina samordnade vansinnen
   då skulle Hela Världen kunna överleva.

   Men kanske blir det så att, människan blev ett misstag av gud som är död.

   DYNAPE

   Radera
  25. Nu blev det tätt mellan häckarna i ovanstående löpning men
   somliga förväntas hava lätt för att både hoppa över och att
   fylla i och att fylla på nödvändiga sträckor där så erfordras.

   Radera
 2. Kanske en bra sak att det blir svårare för Stockholm att växa. Finns många andra ställen som är bättre att bo på.

  SvaraRadera
 3. MP går med på allt, viktigast är att få sitta med vid det dukade bordet. Men det finns människor som har andra värderingar:

  I Indien finns byar som är frihetszoner, de accepterar inte patent, de tillåter inte kemikalier och genetiskt förändrade grödor att komma in i deras ekosystem eftersom det hotar den biologiska mångfalden. Det är en frihetsrörelse för alla arter, inte bara för mänskliga individer. I Österike finns GMO-fria zoner, så även i Indien. I Bolivia gick gräsrotsrörelsen ut på gatan och slog på kastruller och stekpannor, de lyckades stoppa utländska företags tänkta övertagande av deras vattenresurser.

  MP säljer sin själ för att få sitta med vid det dukade bordet. De har kedjat sig själva i bojor!

  Christer

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Christer!
   Birger är trögarbetad men får du med honom på dina
   noter så blir han i alla fall en vältalande tillgång

   Roland

   Radera
  2. Men det finns människor som har andra värderingar:

   I Indien finns byar som är frihetszoner, de accepterar inte patent, de tillåter inte kemikalier och genetiskt förändrade grödor att komma in i deras ekosystem eftersom det hotar den biologiska mångfalden. Det är en frihetsrörelse för alla arter, inte bara för mänskliga individer.

   Christer, vi är mera släkt med varandra än vad jag vågade tro ...

   Roland

   Radera
  3. Erkänna kan jag göra att jag inte hade
   förstått alla sammanhang eller hela sammanhanget
   innan jag hade läst och förstått hela texten.
   Man kan bara skapa ett samhälle genom att göra detta och att
   skapa en acceptans för detta i hela världen genom att göra detta.

   Roland

   Radera
 4. Noterar att det inte blev något kväde i dag.Bara en Schlaug som kvider.
  Ett tips inför Åsas julkväde är temat att det kostar att ligga på topp.
  Tjosan.

  SvaraRadera
 5. Ja tjosan... Och nu så kommer det ena avslöjandet efter det andra. LSS, Lagen om stöd och service till funktionshindrade, fungerar inte som den ska. Och vad mer, jo det är en kostnadsfråga säger man. I ett rikt land? En kostnadsfråga när blinda barn till blinda föräldrar, inte får den hjälp de behöver. Eller när en nästan blind ung mamma nekas hjälp, då hon fått tvillingar. Det ena exemplet efter det andra radas nu upp i SVT:s granskning. Åsa Lindhagen MP kan inte ge några raka svar. Hur kan det ha blivit så här?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det där är inte så lätt att ge raka svar på. Du vet väl också att det inte bara förekommer missbruk och fiffel i LSS- branschen som gjort att kostnaderna skenat. De som bör få hjälp drabbas. Det är svårt att balansera när människor missbrukar och jävlas!

   Radera
  2. Ja så är det. Dags att ta tag i vinsterna.

   Radera
 6. Funderar på julen. Partiet var som en klädd julgran inför valet. Fin grönska och många fina kulor av glas. De sistnämnda plockas bort en efter en. Och det vore faktiskt okej om man bara hade vattnat granen, det vill säga hade vattnat opinionen genom att förklara grön politik och entusiasmera människor som är vilsna och undrar vart vi är på väg. Men man vattnar inte granen. Den torkar ut. Det gör mig förfärligt ledsen.

  SvaraRadera
 7. "Är man inte förberedd är man oförberedd" så som den store Reinfeldt sade!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja Reinfeldt hade förberett sig och höll bakdörren öppen.Snabbare än blixten försvann den store ledaren med det öppna hjärtat ut i föreläsandets egenföretagande.Turligt nog dök det upp en kamratlösning nu när glorian tagits ifrån honom av efterträdaren.Lojalitet lönar sig.

   Radera
  2. Nja, Reinfeldt valde att förbereda sig före valet genom att förhandla fram svar på svåra frågor mellan partierna. Hade S och MP gjort samma sak hade deras svekdebatter blivit en mild bris mot vad den nu är då faktiskt folket och partierna hade vetat innan valet vad som väntade efter det samma.

   Radera
  3. Du menar att Reinfeldt var oförberedd på att han skulle åka på däng i valet trots hans "öppna era hjärtan"-tal?

   Radera
 8. Mp är ett kulurmarxistiskt parti. Denna ideologi innehåller ingen heder eller moral, varför det förvånar mig att BS verkar överraskad. Eller blev också BS med åldern religiös?

  SvaraRadera
 9. Det enda raka är att göra som V.
  Stanna utanför regeringen och fortsätt lova allt åt alla.
  MP krossas av en elak verklighet som V aldrig behöver möta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det pinsamma sanningen är ju att MP fick igenom mer av sin politik när man budgetsamarbetade med S och V 1998 och fyra år framåt. Visserligen utpressning, men vad annat skulle man göra? Skatteväxling, friår, stopp för pengar till militärens svarta hål är bara några få exempel.

   Radera
  2. "Lova allt åt alla"...exempel tack.

   Radera
  3. V får förhoppningsvis möta ökat stöd för att inte låta sig köpas av lobbyister såsom "Mammonpartiet de dollargröna" verkar ha gjort.

   V har väl inte lovat allt åt alla! Det är uppenbart att de vill gå ur EUs förslavande frihandel och beskatta tillbaka välfärden. I en sådan politik kommer det finnas vinnare och förlorare, inte allt åt alla.

   Men V har inte alla rätt såvida de inte som svenskt riksdagsparti börjar tänka på Sveriges medborgare i första hand och i andra hand hur vi hjälper flest människor med den avsatta mängd vi bestämmer oss för att ha i budgeten.

   Radera
 10. Mammonpartiet de Dollargröna var ett nytt namn på "miljöpartiet" som jag kläckte innan jag klev upp i morse. Men Birger har inte heller någon hållbar ideologi. Han vill frälsa världen med grön socialism eller röd ekologism, medan individens rätt att värna om sig själv och sitt eget land fortfarande är en nödvändig beståndsdel i en hållbar politik. Politiken bör vara grönrödblå snarare än bara grönröd. Och så gult för den viktiga demokratin, som bara tre av våra åtta riksdagspartier lyckats ge plats åt i sina partinamn.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Miljöpartiet är ett parti som har fått fel i det mesta, trots att politiken borde blivit mer rätt när man noterade ekologin som en kritisk variabel. Troligen måste man till sist böja sig också för Gen4-kärnkraft och för ett flyg som inte körs på fossila bränslen. Men Birger håller nog fast vid de heliga korna ända tills han stupar. Det vore nog bättre att formulera en ny "grön" politik för framtiden och då måste man hitta något annat fundament än en teknikkritik som hotar att snart vara outdated.

   Radera
  2. Om man skall hålla fast vid "miljöpartiet" är det nog dags för ett "Nya Miljöpartiet". Det existerande partiet luktar alltmer mögligt föråldrat. En trettiofemåring som en del nyliberal parfym till trots luktar gammal gubbtjyv.

   Radera
  3. Kuckeliku! - Du är på väg att vakna! Jag önskar mig Kuckelikus medverkan i Vetenskapliga partiet eller åtminstone medverkan i Valsamverkanspartiet med det nya partinamnet. "Mammonpartiet de Dollargröna" :oD

   Har f.ö. skrivit om Gen4 nu (länk förbjuden)

   Radera
  4. Mitt enmansparti heter EkoSoLiD. Vetenskapliga partiet låter ganska okej bortsett från att det är ganska häftigt svårt att härleda värderingar ur fakta och politik handlar i hög grad om vad man vill åstadkomma. EkoSoLiD handlar om värderingarna jag anser att vi bör ha, även om det förefaller ganska besvärligt att visa att de är vetenskapligt korrekta. Valsamverkanspartiet låter som en ganska intressant ide. Jag har aldrig haft tro nog på framtiden för att ägna mig åt politik på allvar, men det kan förstås ändra sig av olika skäl.

   Radera
  5. Jag har redan nedlåtit mig att kommentera på EkoSoLiD genom CIAs sociala filter som kallas "Facebook". Har detta filtrerats bort av CIA?

   Självklart måste man ha en grund som man utgår ifrån. Det har vi, men vad man vill bör inte utgå från tidigare politiska åsikter, men istället utgå från grundvärderingarna.

   Vetenskapen kan sedan leda oss till att finna bästa vägen för våra grundvärderingar.

   Radera
  6. Grammatici certant, et adhuc sub iudice lis est.

   Radera
  7. De lärde inom Vetenskapliga partiet tvista ej därom.

   Cur non movere ad vatican et discoperuit anus?

   Radera
 11. Grönt?
  ..att idiotiskt fortsätta bygga ut Stockholm
  ..att tvinga människor att bo på en gammal flygplats
  ..att fortsätta miljardsatsningar på bilismen
  ..att utarma och splittra järnvägen
  ..att skövla närskogar och utarma landsbygden
  Aran

  SvaraRadera
 12. Birger,
  Apropå Kuckeliku röd-grön-blå, du brukar ha en bra sammanfattning för individens-samhällets-naturens gränser/friheter - hur går den ?
  Eric

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vet inte riktigt vad du tänker på, Eric. Kan det vara en en blå frihetszon kring individen, begränsad av ett rött samhällsansvar med en grön ram för att hålla sig inom naturens ramar. Eller?

   Radera
  2. Lägg till en gul ram för demokratin, som givetvis kan fungera som kittet i röda, gröna och blå ambitioner.

   Radera
  3. Ja DET vore ett parti som använde hjärnan.

   Viktigt att komma ihåg när man bildar nytt grönt parti är Valsamverkan samt att "demokrati" visserligen är bra, men att "intern demokrati" är precis det som förstört Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

   För att ett "grönt" parti ska förbli "grönt", hålla linjen, behövs en annan typ av "intern konsensus demokrati" som samtidigt inte blir till polsk riksdag, där infiltratörer spärrar korrekt utveckling.

   Det bästa jag kommit på hittils är att höja kvaliteten på de medverkande, att en person permanent måste kunna stå för att linjen hålls och kunna utesluta medlemmar som saboterar för partiet.

   Radera
 13. Tror att MP i nuvarande form är dött faktiskt, överlever inte nästa val. Tror faktiskt inte att politiken är platsen för verklig samhällsförändring, den förändringen måste komma ur andra typer av initiativ. Beviset sitter väl i regeringen nu. Inom det politiska "etablissemanget", som ett politiskt parti alltid försöker bli en del av (det är väl själva definitionen på politisk framgång), råder alltför bred konsensus, det går inte att förändra den vägen. Däremot går det att åstadkomma mycket genom t ex forskning, opinionsbildning etc. Den gröna rörelsen behöver lägga fokus på andra vägar en politiken för att åstadkomma någon verklig förändring. Eftersom den (i sin rätta tappning) är så radikal kan den aldrig fungera inom de nuvarande politisk-ekonomiska ramarna. Ett sant grönt parti ifrågasätter alltför grundläggande strukturella förhållanden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. När gröna hänger med huvudet över partiets makalösa regeringsduglighet är sagan slut.Regeringsdugliga språkrör behöver väljare mer än man behöver beröm av regeringskollegan Löfven.Så kan det gå.Tjosan.

   Radera
  2. Inte är det dött för "det dollargröna partiet" så länge partiet får medverka i TV-studion. Folket som sitter bänkat framför massmedia är nämligen ganska lättlurat. Endast ett eller flera valsamverkande nya gröna partier som kommer upp i opinionsiffror på runt 4% kan väcka dem ur slummern, tror jag. Först då kan det vara kört för "de dollargröna".

   Radera
 14. Det jag funderar över är varför de olika styrelserna i distrikten inte gör något radikalt när det gäller språkrörens och partitoppens aggerande tillsammans med Sossarna?

  Kan det vara så att de olika representanterna i distrikten är lika "kåta" på makten som språkrören och partitoppen?

  Christer

  SvaraRadera
  Svar
  1. När du talar om "distriken" så påetalar du att du inte har en susning om MP. MP har regionavdelningar, vars representanter sitter i Förtroenderådet, vars makt blev mycket liten, och inte ens rådgivande i praktiken, samma dag som Schlaug avgick som språkrör.

   Radera
  2. MP är alltså ett toppstyrt parti där språkrören säljer ut sina väljare för att få sitta med en stund vid maktens bord?
   Ante mig liksom..

   Radera
  3. Anonym tis dec. 22, 11:53:00 fm

   Många tar på sig större uppgifter och ansvar än de klarar. Tyvärr upplever jag att MP blir allt mer instängda och därmed utestänger människors synpunkter, vilket leder till mindre förståelse samt till större inskränkthet hos dem själva.

   Kritik är nödvändig om MP vill utveckla förståelse för allt finare gränser mellan rätt och orätt; gränser som mer och mer trängs ihop så att MP riskerar att inte se skillnad mellan egoism och osjälviskt handlande, sanning och lögn etc.

   När det gäller levnadskonst har vi alla mycket att lära och den som tagit på sig rollen som ledare för folket har extra stort ansvar, vilket innebär att se och förstå konsekvensen av besluten. Att erkänna och sanningsenligt ändra sig är det dock få som klarar. Istället är risken stor att prestige och självbedrägeri får råda.

   Christer

   Radera
  4. @Christer
   Hur förhindrar man prestige och självbedrägeri? Meditation? ;-)

   Radera
  5. Martin G.
   Som svar på din fråga: Genom aktivering av medvetenheten, det sker i olika steg: Koncentration, meditation, kontemplation och illumination. På så sätt når vi målet.

   Håller med dig om att meditation är det redskap som hjälper oss komma bort från oönskade egenskaper och därmed kan vi uppnå högre egenskaper.

   Christer

   Radera
  6. Ja och här på bloggen inte minst, gäller det att vara koncentrerad:) Målet är väl att beskriva verkligheten så gott det går. För vi lever i samma värld. Ingen tid för prestige, krumbukter längre. Eller lägre känslotänkande.

   Lisbeth

   Radera
 15. Många ologiskheter i Garthons inlaga, man kan till och med påstå att hela inlägget är extremt märkligt. Enda tolkningen jag kan göra är att Garthon är solidarisk med partiet och vill tolka det han ser på ett positivt sätt.

  Rent konkret; han anser att man kan kompromissa om vad som helst utom tre frågor, där man just nu håller på att kompromissa om två av dem. Så inget problem med det politiska innehållet uppenbarligen. Däremot väldigt viktigt att regeringspartierna är vänster, tydligen. Det är ju ett råd som går lite på tvärs mot den svenska erfarenheten i alla fall; de större reformerna som (mp) lyckats med har väl snarare skett med de borgerliga.
  Garthon kommer ju dessutom från de gamla liberalerna, (fp). Man kan ju tro att Garthon varken tillhörde den helnyktra falangen eller den religiösa, alltså sluter man sig till att han var liberal, i klassisk mening. Inget konstigt, det var ganska många (mp):are då, de var starkt för individuell frihet och motståndare till kollektivism och toppstyre enligt kommandoekonomimodell. Märkligt då att Garthon ser det som viktigt att regeringskollegorna ska vara vänster, och alltså garantera motsatsen till det som han arbetat för tidigare.

  I övrigt har nog (mp) haft lite otur. De gick till val på samverkan med (s), men glömde diskutera vad de skulle samarbeta om. Det politiska programmet började skissas på valnatten. Som bekant blev det alltför tungt och för sent, så inget program blev av. När politiska journalister kritiserar regeringen för att det saknas linjer, logik och långsiktighet i besluten är det ju ett understatement.
  Jag hoppas att de övriga partierna har lärt sig till nästa val att politiskt program och föreslagna reformer måste arbetas fram innan valet. Der ser liksom lite löjligt ut att vara i opposition i 8 år och sedan komma till makten helt tomhänta.

  Och man undrar lite om hur (mp) ska profilera sig innan nästa val. Det blir ju n¨satan omöjligt att göra det utan att gå emot den politik de nu har drivit igenom, vad blir trovärdigheten av det? Rösta på oss, för vi vill... sitta i regeringen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gahrton är en underlig figur. Man kan undra vad som egentligen driver honom. Jag minns inte att jag någonsin läst någon klok text av honom. Han förefaller som en ganska ofokuserad diversehandlare utan systemtänkande.

   Radera
 16. Jag tror att de politiska systemen som vi i dag känner till är på väg mot upplösning, och någon form av direkt demokrati via bl a röstning på internet i olika frågor är det som kommer att införas. En stor och omfattande diskussion kring detta tror jag på. Ring ut det gamla året…

  SvaraRadera
  Svar
  1. Inte en chans.Inte en enda en.
   Alltför många,från proffs-politiker till journalister, är helt beroende av en representativ demokrati av nuvarande snitt.Det finns inte en chans att man släpper ifrån sig makt frivilligt.Dessutom är Svenne Banan helt övertygad om att politikerna är bäst skickade att lede Svenne.

   Radera
  2. Den tekniken är jag för när den väl är säker nog och inte är i händerna på hackers och programmerare.

   För detta behövs det en separat röstningsdosa med hög kryptering eller röstning via någon typ av bankomater. Röstningen måste vara verifierbar, inte anonym. Den röstande själv måste i vart fall kunna säkerställa att dennes röst hamnat i rätt fack genom att röstresultatet skrivs ut på en gemensam publik lista som kan granskas av alla röstande. Alias är kanske en framkomlig väg för relativt god anonymitet.

   Dagens direktdemokratiska partier är tyvärr inte seriösa. Jag vet för jag var med i den rörelsen. (Infiltration av mentalt handikappade är problemet återigen)

   Radera
 17. Klimatmötet i Paris och ett fossilfritt Sverige känns långt borta. Först ökad trafik och sedan något sorts under med tekniska lösningar är det vad politiker tror på? Lika logiskt som Linje 2 och 1s ”Avveckla kärnkraften, men tredubbla den först”.

  I söndagens Agenda var det skrämmande tydligt hur SVT går SDs ärenden. Maria Wetterstrand var lysande när hon påpekade att Nike Nylanders tal om ytterligare åtgärder bara handlar om ytterligare inskränkningar av asylrätten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Journalisterna på SVT har en egen agenda som ska lotsa fram SD till makten.Public Service går SD:s ärenden och lurar folket.Så har det varit länge nu.Tidningarna, som Aftonbladet och DN är inte ett dugg bättre utan normaliserar allt vad det går.
   Alliansen och regeringen ska vi inte ens tala om.

   Radera
  2. @Karin K
   Ursäkta men jag tittar inte på vilseledande indoktrinerings-TV.
   Hur gick SVT SDs ärenden mer exakt?

   Radera
  3. Man blir nästan lite full i skratt. Så SVT har en egen agenda, som ska lotsa fram SD till makten? Sedan när? Maria Wetterstrand må ha varit lysande i en dels ögon. Själv såg jag bara en rädd och väldigt känslomässig före detta politiker. Och känslan bör inte vara vägledande i politiken, utan endast med.
   Man får väl instämma med Pagrotsky. Det är häpnadsväckande att säga, att inte MP gjort en U-sväng. Och att som Wetterstrand tala om att "om socialdemokraterna går ännu längre" Det var MP och M som gjorde upp om migrationspolitiken. Inte S. Man hör tydligt att Wetterstrand föredrar den tidigare regeringen och att hon gillar, att man öppnat arbetsmarknaden. Med enklare jobb. Vilket innebär lägre löner, ökat ojämställdhet. Någon systemkollaps ville varken Anders Borg eller Maria Wetterstrand känna till. Åsa Romson däremot, har talat med MP:s kommunpolitiker och tvingats till att lyssna till verkligheten. Och det har helt uppenbart Gahrton insett. Vilket inte behöver betyda, att man önskar att verkligheten vore annorlunda. Finns det något farligare än politiker som inte befinner sig i verkligheten?

   Nike Nylander ställde helt normala frågor utifrån verkligheten och pratade om åtgärder, varpå Wetterstrand helt tydligt reagerade väldigt känslomässigt. Efter det ändrade Nike Nylander fokus till EU. Bra gjort. EU gillade väl Maria Wetterstrand? Man tog bort utträdeskravet. Nu lät det annorlunda. Samarbete mellan de nordiska länderna talade hon om och insåg tämligen snabbt hur realistiskt det lät.

   Lisbeth

   Radera
  4. Rättelse: inte önskar att verkligheten vore annorlunda ska det vara.

   Radera
 18. Jamen, varför då fortsätta prata om (mp) som något som hör hemma på vänster planhalva? Varför inte bara säga att grön "liberal-opportunism" som inte ens är intresserad av att skydda en pytteliten, inavlad vargstam mot populist-jakt, att det är ingenting man förväntar sig någonting av mera, och att man sedan helt övergår till att kommentera röda partiers verksamhet istället & ignorerar det som borgare ägnar sig åt? Vad finns att hämta där, för vänstersinnade?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det handlar naturligtvis om värdegrunden.Miljöpartiet sitter kvar i regeringen och samarbetar eftersom det annars skulle vara etter värre.Den goda sidan är alltid den vänstra och miljöpartiet vet med sig att man skitar ned sig.Gustav har erkänt det rakt ut.
   Men alternativet är etter värre.

   Radera
  2. Jag förstår inte logiken. Att det dollargröna MP ska bedriva smutsig högerpolitik med S så man inte får smutsig högerpolitik med Alliansen?

   Är det inte mer logiskt att låta smutsgrisarna bedriva den smutsiga högerpolitiken tillsammans så att folket får vad de röstat på?

   Tills MP blir ett vänstervrdet miljöparti är det ett smutsigt högerparti. Det kan man inte förneka. Sanningen står där oförsmutsad.

   Radera
  3. Den typen av resonemang håller inte politiskt. Politik handlar om förtroende, inte att sälja bilar, & det HÅLLER inte om t ex en vänster-partist i en regering hänvisar till att om denne inte villigt går med på att driva moderat-politik så riskerar allt att bara bli sämre! ETT PARTI SOM AGERAR PÅ DET SÄTTET HAR SLUTAT BEDRIVA POLITIK, MAN ÄGNAR SIG ÅT ANDRA SAKER!

   Radera
  4. Klart att det håller. Att samla mandat i opposition kan förändra något. Att bli medlöpare och miljöförstörare förändrar bevisligen ingenting.

   Radera
 19. För övrigt kan man ju undra över vad som menas när ett land sägs vara "ekonomiskt urstarkt", inträffar det när staten helt slutat med småfolks-välfärd & istället sparar pengarna på ett konto? Lite som med "galna burksamlar-miljonärer" som lever i mörka källare utan att ha duschat de sista decennierna, fast bankkontot visar imponerande siffror? Någon som ser till en "urstark välfärd"?

  SvaraRadera
  Svar
  1. sök på "statsskuld Sverige" och du kommer finna en intressant sida med tickande siffror! "Ekonomiskt urstarkt"? Ha ha ha... Vi borde verkligen varna "de ekonomiska flyktingarna"! Sötebrödsdagarna är snart över.

   Radera
  2. Vi borde tydligt varna alla stackare som tar lån. Likt Danmark som är tydliga. Det här får man om man kommer. Varken mer eller mindre. Så att inte flyktingar litar till rykten om Sverige som inte stämmer. Och som sedan på grund av det, tvingas återvända till krig och elände, fattigare än någonsin och dessutom skuldsatta. Och så borde vi varna flyktingar med funktionshinder, som funderar på att ta sig hit. Hur i all världen kan man ens komma på tanken, att skicka tillbaka en person, som är svårt sjuk i ALS? Med motiveringen att personen är tillräckligt frisk, att överleva själva flygresan. MP slöt förbund med själva "djävulen" då det gjorde upp om asyl och migrationspolitiken med M. Ett stort tack till SVT som nu tar upp bristerna kring bl.a. assistansservice. Och M kör på som vanligt, ger sig på de mest utsatta. Men den här gången kommer det förhoppningsvis inte gå.

   Lisbeth

   Radera
  3. Lisbeth. Bra att du tar upp det här med funktionshinder.

   Alla blir någon gång i livet beroende av vård och i behov av stöd. Därför är det märkligt att inte funktionshindrade betraktas som fullvärdiga medborgare.

   Mycket återstår att göra för att människor med funktionshinder ska sluta få uttrycket "utanförskap" stämplat i pannan. Begreppet "utanförskap" skapar motsättningar mellan de som ses som friska respektive sjuka. Och det är väl därför som många betraktar funktionshindrade, som behöver vård, vara fuskare.

   Visst, det finns en liten klick som fuskar, men de flesta är inte fuskare, de är i behov av vård och stöd.

   Christer


   Radera
  4. @Christer & Lisbeth

   Jag vet,

   Vi fördömmer INTE USA/Saudiarabien/Qatar/Turkiet för stöd till IS när deras politik leder till lemlestade!

   Istället för att låta dessa vidriga stater, som skapat problemet, stå för notan och flyktingströmmar låter vi våra pensionärer och ex. bistånd betala notan genom att utan rimligt urval ta emot de med Iphones, guldkedjor och guldklockor som har haft råd att fly!

   Jag föreslår att de som verkligen behöver hjälpen där nere. Dem lämnar vi i sticket!

   Sedan tänker vi på julafton att allt är ganska gott, kammar skägget, och att vi är goda människor!

   God Jul!

   Radera
  5. Ja pensionärerna och biståndet betalar också notan. Och de fattiga EU migranterna, som ska ingå i den fria rörligheten inom EU också. De får mindre slantar i muggarna, trots att det är Jul. Jag delar gärna med mig till flyktingarna, men vi får allt mindre, sa en kvinna på nyheterna. MP som EU vänligt parti, borde kanske tänkt, att den fria rörligheten först skulle gälla och fungera för alla inom EU. Innan de ens tänkte tanken på, att utöka den. Allt återupprepar sig, tills vi har lärt oss läxan. Det är utsatta barn, romerna, de funktionshindrade, äldre som man inte ser fullt ut m.m. Och en del säger att det tredje världskriget redan startat. Hur många behövs?

   Vi har redan lämnat dem som behöver hjälpen mest där nere. Så det behöver inte ens föreslås. De lever på 6 kronor om dagen. Nu kanske det är ännu mindre. Det kommer en rännil hit säger den del. Javisst de flesta blir kvar. Hur godhjärtat är det? Det kan man tänka på, när man kammar skägget, tänker att allt är gott, och att vi är goda människor. Vi riktar inte energin och vår godhet rätt. Vi låter inte de skyldigaste vara med och stå för den största delen av notan. Med tanke på att vi exporterar en hel del vapen, så är vi själva knappast helt oskyldiga, på en glidande skala. Men vi behöver inte leka "hela" världens samvete. Då faller likaregeln. Frihet är frihet inom ramen för allas rätt till frihet.
   Inte frihet är frihet inom ramen för en rännils (någras) frihet. Det är en jäkla unken syn på frihet!

   Lisbeth

   Radera
 20. Vi får inte lägga in länkar. Men läs gärna "Simons liv hänger på en skör tråd- nu ska han avvisas"

  Lisbeth

  SvaraRadera
 21. Herre min skapare finns det verkligen människor som på fullt allvar tror på det där om att inte ställa grupp mot grupp?
  Som inte tror att gamla, sjuka eller funktionshindrade kommer att få sitta emellan?
  Eller unga, arbetslösa eller missbrukare?
  Det blir till att vakna upp och ta till sig en ny verklighet kan man säga.

  SvaraRadera
 22. @Lisbeth

  Du anser alltså att det är fel att pensionärerna och biståndet ska betala notan för ekonomiska flyktingar med guldhalsband och Iphones? Bra. Jag också.

  Du anser alltså att de fattiga EU migranterna i den fria rörligheten inom EU INTE är SVENSKA pensionärera ansvar och att vi bör gå ur EU? Bra. Jag också.

  Du anser alltså att utländska barn, utländska romer, utländska funktionshindrade samt utländska äldre är deras egna länders ansvar? Bra. Jag också.

  Nu har jag missat något. Har sverige exporterat vapen till IS eller subventionerat IS? I såfall har vi givetvis delansvar i slakten av oskyldiga offer, åtminstone att skicka ner fältsjukhus och reparera deras hus. Visserligen är mer än hälften våra politiker fega usla kräk som skickade bomber och granater till Afghanistan, men har de verkligen subventionerat IS medvetet? Kan de vara så onskefulla?

  SvaraRadera
 23. Nej anser att det är fel att våra pensionärer ska betala notan för flyktingar, oavsett om de äger guldhalsband och Iphones eller inte. Ägande förresten mycket ägande är väl lånade pengar? Med hög ränta. Skrev om flyktingar som tar på sig lån ja kanske t.om till ett pass. Det kan t.om. vara köpt av IS. Enligt media. Så lycka till alla stackare, som måste kolla ID handlingar och pass. Tvingande makt kör våra politiker med.

  Jag anser att vi aldrig borde gått med i EU. Det tar tid att gå ur. Enligt bl.a. Bildt. Och han kan "nog" EU bättre än de flesta. De allra fattigaste romerna har t.om. fått det sämre än innan inträdet. Ser många pensionärer som öppnar plånboken för EU migranter. Unga arga män har jag aldrig sett göra det. Anser inte att det är någon lösning när dessa pensionärer eller jag själv ger en slant. Men det är inte heller någon dödssynd.

  Vi exporterar vapen nog vet du det. Och i vilka händer de hamnar vet inte jag. Och säkert inte alltid ansvariga för vapenexporten heller. Delansvar har vi väl alla. På en glidande skala. En dels "skuld" är högre andras mindre. Men säg den som är skuldfri.

  God Jul Martin! Med koncentration, meditation, kontemplation och illumination.

  Lisbeth

  SvaraRadera
  Svar
  1. Litar du på Carl Bildt eller tror du att han kanske vill lura Sverige kvar i EU såsom han lurade Sverige in i EU tillsammans med Ingvar Carlsson?

   Sverige kan redan nu sluta betala EU-avgiften för att andra EU-länder är dåliga på att ta emot flyktingar. EU-klubben går man snabbast ur genom en folkomröstning samt att sedan sluta betala medlemsavgiften, anser jag. Resten är teknikaliteter.

   Radera
 24. Jag litar på att Bildt kan EU. Litar också på att han vill lura Sverige kvar i EU.

  Sverige kan nu sluta betala EU avgiften. Vi kan säkert frysa den tillfälligt. Det är väl det som det varit tal om. Och det borde göras. Fast det finns stor risk för återbetalning. Politikerna kan meditera kring riskerna. Kring konsekvenser.

  Ang utträde ur EU klubben varför så bråttom? Måste vi vara bäst i klassen? Som med att ta emot flest flyktingar i EU i förhållande till folkmängd. Meditation!

  Först koncentration, politikerna riktar fasthållande uppmärksamheten mot ett utträde.
  Mediterar och gör en koncentrerad analys av alla relationer, hörande till detta ämnesområde. Sedan renodlar de (Kontemplation) en tanke börjar skönjas. Och då koncentrerar de sig endast på den. Inget fika! för upphör aktiviteten då riskeras insomnande eller vanlig trans. Kan de behålla iden tillräckligt länge fås illumination och de finner bästa sätt.

  Och så förutsätter detta en vilja, från vår politiker. Vi andra kan kräva, att de undersöker, hur man på bästa sätt går ur och vilka konsekvenser det får.

  Lisbeth

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.