onsdag 30 september 2015

Kontraproduktivt hållbarhetsmål

Robert Höglund, Erik Pihl
"Att göra medel till mål och kräva ökad tillväxt per capita i alla länder är kontraproduktivt", skriver Robert Höglund och Erik Pihl  i SvD med anledning av FN:s hållbarhetsmål.

Författarna är medlemmar i STEG 3.
 


Kommentarsfältet släcktes ner den 21 sept 2015 p.g.a. den allt högre förekomsten av såväl rasistiska och stupida inlägg som inlägg utan koppling till bloggtexten.