söndag 5 juli 2015

Sjöstedt - lika vänlig som skarp. Varför hukar miljöpartister istället för att räta på ryggarna?

Gustav Fridolin hade lagt bollen på straffpunkten för Jonas Sjöstedt att slå in. Jonas hade kunnat sätta bollen snyggt, och förnedrande, i krysset. Men artigt, och i samtalets form, valde han att inte förnedra MP utan mellan raderna uppmana ledning att göra det som miljöpartiets kongresser och väljare tar för givet att de skall göra. Det var ömsint gjort.

Jonas började med att uppmärksamma, och hälsa, de som troget och engagerat, Almedalsvecka efter Almedalsvecka står där med sina flaggor med den sol som förkunnar nej till kärnkraft.

Jonas är den enda som hittills uppmärksammat Ship to Gaza - hur kunde Gustav bara negligera den israelsika bordningen på internationellt vatten?

Och Ojnareskogen, det Gustav inte vågade prata om - han har blivit mer statsråd i en socialdemokratisk regering än språkrör för De gröna - tog Jonas som ende talare upp.

Och, minsann, Jonas hade den goda smaken att försvara Greklands rätt att genomföra en folkomröstning, något som regeringen, och därmed språkrören, uppenbarligen är kritiska till. MP som mer än något annat tagit kamp för idén om deltagande demokrati -  och folkomröstningar om sådant som inte berör mänskliga rättigheter - har nu en ledning som är tyst. 

Och dessvärre...  visst hade Jonas en poäng i att påven är mer radikal än den rödgröna regeringen i klimatfrågan.

Straffen hade kunnat slagits in på ett förnedrande sätt. Men Jonas verkar inte vara den som vill förnedra de övriga rödgröna.

Sant är också att det är Vänstern som "lagat revor i välfärden" mer än regeringspartierna frivilligt gjort, trots att varenda förslag från Vänstern borde vara självklara att driva för ett grönt parti som inser att ekologisk hållbarhet inte kan vinnas utan social hållbarhet - som i sin tur inte kan vinnas utan demokratisk hållbarhet. Allt det där är självklart för varje miljöpartist som känner hemvist i grön ideologi snarare än i liberal.

Nyheten - avgiftsfri sommaraktivitet för barn vars föräldrar inte har råd med de allt dyrare kollona eller ens med vanlig somrig dagverksamhet - var välkommet. Säger regeringen nej till det förstår man inte hur illa ansatta en del familjer är idag - allt medan de rikare gynnas alltmer av bidrag i alla de former. Räntebidraget inräknat.

Vänstern är numera ett klart mer fördelningspolitiskt parti än Miljöpartiet. Så var det faktiskt inte tidigare. Miljöpartiet hade en gång i tiden mer fördelningsinriktade skatteskalor och mer fördelningsinriktade socialförsäkringssystem än Vänstern - för vi visste att ett ekologiskt hållbart samhälle inte kan vinnas om vi inte också når social hållbarhet.

Men. Tro inte att Vänsterpartiet är ett grönt parti. Det är ett grönmelerat socialistiskt parti, på liknande sätt som Gustav och Annie Lööf identifierar sig själva: med "gröna" som prefix framför liberaler.

Jag vill se gröna språkrör. Som känner tillit i den gröna ideologi som steg för steg utformades och som med självklarhet, såväl djupt som tillitsfullt, kritiserar allt från den fördummande arbetslinjen och den exploaterande tillväxtjakten till marknadens domptörer och statens överdrivna  intrång i individens frihetsrum.

Miljöpartiets har förvisso en del gemensamt med liberaler, men MP kan rimligen inte vara ett liberalt parti (med ordet grönt som prefix på det sätt som Gustav hävdade i sitt tal) utan helt enkelt ett grönt parti.

MP har förvisso en del gemensamt med socialister,  men MP är kan inte vara ett socialistiskt parti. MP är ett grönt parti.

MP har förvisso  en del gemensamt med konservativa, men MP är inget konservativt part. MP är ett grönt parti.

Åtminstone var det detta som var meningen.Och det som är mitt hopp för framtiden, när väl språkrör som identifirerat sig som liberaler har roterat ut.

 • Till skillnad från liberaler förstår gröna att det är skillnad på frihet för människor och frihet för kapital.
 • Till skillnad från socialister vill gröna omgärda individen med ett frihetsrum okränkbart inte bara från marknadens domptörer utan också från statens intrång.
 • Till skillnad från konservativa ser gröna inte bara naturens ock bildningens omistliga värden utan även värdet i kulturella normbrytningar.
Någon sa när partiet bildades att det det inte finns något så radikalt och samtidigt något så konservativt som MP. Jag tror den som uttryckte det så kom nära sanningen. För sådan är grön ideologi. I vart fall som jag ser den.

Vi gröna har uppdrag som är djupare och vidare än vad liberaler, socialister och konservativa  tagit på sig. Så tråkigt att inte språkrör tar mer allvarligt på det.

Med naturen och historien som grund, vetenskapen som inspiration och filosofin som kompass skall vi gröna - det är så jag ser på det - ta oss an de frågor som formar  vår gemensamma framtid. En gemensam framtid inte bara för oss som lever nu, inte bara för oss i vårt land, inte bara för oss människor...

Vi gröna har ett uppdrag som går utanför föreställningen om människan som rättmätig härskare över naturen på samma sätt som vi har ett uppdrag som går utanför föreställningen om mannens härskarroll över kvinnan, den rikes över den fattige,  de starka över de svaga.

Vi gröna har ett uppdrag att utmana system, strukturer och normer som skadar planeten och kränker individen. Vi har ett uppdrag att provocera dem som fastnat i föreställningen om den eviga tillväxten och som gjort arbetslinjen till en närmaste religiös trosbekännelse. Vi gröna har uppdrag som inte bör slarvas bort för att alla skall behagas, karriärer säkras och formell låtsasmakt vinnas.

Om alla de som ser sig som miljöpartister förstod att det i den gröna ideologin finns så många svar på framtidens utmaningar, som inte vare sig liberaler eller socialister kan hämta från sina ideologier, hade de kunnat räta på ryggarna och inte tillåtit att språkrör reducerar grönt till ett prefix före liberal. Det är så tragiskt att det gröna ideologiska samtalet försvunnit från Miljöpartiets interna agenda. Tilliten till den egna förmågan försvinner därmed, språkrör verkar skämmas för gröna grundläggande värderingar och den politiska debatten tappar den dimension som kan bidra med lösningar av framtidens problem.

När jag slutade som språkrör 2000 så avslutade jag mitt sista kongresstal på ungefär följande sätt: "Var stolta över den rågång som finns mellan grön ideologi och de andra ideologierna. Värna rågången, gröna vänner!"

Att grönt skulle bli ett prefix framför liberal, eller socialist eller något annat kunde jag inte föreställa mig i min ondaste mardröm. Miljöpartiet kan mer än så. Så för i h-e, räta på ryggarna! Ni har ju så många ideologiskt betingade svar på så många frågor där de andra, utifrån sina ideologier, saknar svar!
38 kommentarer:

 1. Med naturen och historien som grund, vetenskapen som inspiration och filosofin som kompass skall vi gröna - det är så jag ser på det - ta oss an de frågor som formar vår gemensamma framtid. En gemensam framtid inte bara för oss som lever nu, inte bara för oss i vårt land, inte bara för oss människor...

  Inte som politiker, möjligen tillsammans med andra människor.
  För att inte reta makten, kan Vi kalla oss för AB eller Kloster
  eller Kyrka eller Folkhögskola eller Verkstad eller varför inte
  en Kombination av alltihopa, men hammaren och vävstolen och hästen.

  Intelligenta talande människor har en enorm fördröjningseffekt.

  SvaraRadera
 2. Avgiftsfri sommaraktivitet för barn. En självklarhet borde det vara i ett rikt land, för det säger de flesta politiker att vi är. Jonas Sjöstedt också. I nästa andetag säger han att vårt land har sålts ut. Är vi fattiga eller är vi rika? Själv lutar jag åt att vi är fattiga. Men leker rika. Ett land som säljs ut är ett fattigt land.
  Önskar så att V kunde göra större skillnad. Men Jonas Sjöstedt är bättre än sitt parti. Ser på nära håll i kommunen att V inte gör någon större skillnad. Ingen hittills. För en skola läggs ner och hyresrätter säljs ut. Som Sjöstedt själv säger. Grekland hindras från att föra vänsterpolitik. Så även vi. Även de som skulle vilja. Så de anpassar sig.
  Mycket bra tog Sjöstedt upp. Anklagade med rätta SD för att inte tänka på alla barn. Men inte med ett enda ord nämnde han de ensamkommande flyktingbarnen. Som försvinner... Vart tar de vägen? Alla som inte tänker mina barn andras ungar borde fundera. Inte heller nämnde han de skenande sjukskrivningstalen. Människor har tvingats ut fast de var/är sjuka och vad händer då? Jo de blir ännu sjukare. Har några dött? Hur många? En utredning behövs? Vill vi ens veta.
  MP varför talar inte de om de ensamkommande flyktingbarnen? De har underlättat för dem att komma hit. Barn försvinner går upp i rök? och de säger ingenting. Är bara skenheligt goda. MP borde ta tag i det och säga nej Sjöstedt dina semestertankar kring barnen får vänta. För närvarande är det ett lyxproblem. Vi har öppnat upp för ensamkommande barn att komma hit nu behöver vi hjälpa dem. Sen tar din fråga.

  Anna Dahlberg "Vi måste tala om de ensamkommande flygtingbarnen" De två mest akuta frågorna på regeringens bord just nu är enligt henne de skenande sjukskrivningarna och de ensamkommande flyktingbarnen. Håller med henne om att man talade häpnadsväckande lite om dessa frågor i Almedalen. Sjukskrivningarna lämnar man över till Alliansen att tala om? Låter dem formulera svaret på problemet? Kanske håller man med dem innerst inne om att vi ska ha en stupstock. Kanske gör Anna Dahlberg det. Motiv avgör hur vi handlar, talar, skriver...
  Vi har större problem än att barn här i landet inte får åka på semester. En gång i tiden var det ett stort problem för mig. Större än det var för barnen har det visat sig... Tänka sig... Vi vill ge våra barn så mycket. Men det viktigaste vår tid vill "vi" inte ge dem. Men har vi verkligen så lite tid att vi inte uppmärksammat att barn försvinner spårlöst? Vet vi ens om hur många av dem som kommer verkligen är barn. Eller unga vuxna som ser ut som barn. Rekryteringen till IS förskräcker. Inte konstigt att de politikerna är tysta. Vi såg och vi förstod problemen men vi gjorde inget?

  Lisbeth


  SvaraRadera
 3. Långt igen... Alltid retar det någon

  SvaraRadera
 4. Ja Roland de borde bli visa? Intelligens är överskattad?

  SvaraRadera
 5. Kallar man sig ekosocialliberaldemokrat så är "eko" inget prefix, åtminstone inte till ordet liberal. Möjligen är eko ett prefix till ordet demokrat. En politisk ideologi måste först av allt säga något om de gemensamma styrande ordningar man önskar, förefaller det. Vill man inte ha några gemensamma styrande ordningar skippar man politiken eller blir möjligen något slags bombanarkist.

  Liksom socialister blir bättre människor om de kallar sig socialdemokrater och liberaler blir bättre människor om de kallar sig liberaldemokrater torde gröna kunna bli bättre människor om de kallar sig ekodemokrater eller gröndemokrater. I princip är ekologisk hållbarhet viktigare även än demokrati, men det finns inga andra praktiska politiska vägar att gå.

  SvaraRadera
 6. Intressant att Sjöstedt hyllar galningarna i fmkk. Det visar att han, lika lite som de gröna, bryr sig om miljö och vetenskap.

  SvaraRadera
 7. Jo ekologisk hållbarhet är viktigare än (demokrati) liberalism. men nu verkar det viktigaste vara vem som sagt vad eller vilka som säger något. Så Roland har "rätt" intelligenta talande människor har en enorm fördröjningseffekt. Å andra sidan det har de tysta också... Så Roland klaga på dem också. Att tiga är inte alltid guld. Det kan vara silver. Tänk om rösträttskvinnorna varit tysta. Demokratier har problem med vad frihet är. De badar i floskler kring liberalism och tävlar i vilka som är de största liberalerna. En annan väg finns och det är är att alla respekteras som människor. Även Peter Erikson som sa något i stil med vi är de största liberalerna. Vi får nog vara nöjda om vi lyckas förverkliga allmän välvilja mot alla utan undantag. Och dit är det långt. Det kommer att dröja. Ekologisk hållbarhet är alltså viktigare än att tjafsa om vad man kallar sig. Men som Schlaug säger de som kallar sig liberaler verkar ha svårt att skilja på frihet mellan kapital och frihet för människor. Och det är en djäkla skillnad. Kanske utbildning i detta? För franska revolutionens krav på jämlikhet innebar endast avskaffande av klassprivilegier. Men var det frågan om att alla skulle ha lika stort politiskt inflytande? Det har vi förresten inte, makten flyttas mer och mer från den lilla människan... Jonas Sjöstedt har rätt det ligger något fint i att de rika kan betala så att fattiga barn får en fin sommar. Men eftersom vi inte ens har kommit så långt att alla respekteras som människor så blir det svårt att genomföra i verkligheten. För finansieringen faller den de rika i smaken?
  Skulle inte tro det.

  SvaraRadera
 8. Hej jeppen du är för go. Önskar jag kunde ge dig en stor kram.
  Puss!

  Lisbeth

  SvaraRadera
 9. Partiledarna i Almedalen har varit som en liten änglaskara, med den vitklädda Ebba i spetsen som ärkeängel, utan glöd och utan visioner. Hur dåliga talare får man vara? Jag saknar en Per Gahrton eller en Eva Goës (i deras krafts dagar), någon som kan svinga ett retorikens svärd, så att åhörarna står på tårna, håller andan och vrålar av glädje och hoppfullhet... Dagens partiföreträdare ber nästan om ursäkt för att de finns, tror kanske heller riktigt på vad de säger, knäpper sina händer och ser allmänt vilsna ut...
  Jisses!
  PL  SvaraRadera
 10. Hoppas att många miljöpartister, inte minst ledningen, läser dagens Birger-blogg! Den är störtbra. MVG!

  Gt

  SvaraRadera
 11. PL Inbegriper du verkligen Åkesson i den analysen?

  SvaraRadera
 12. Jeppen min avsikt var inte att låta mästrande. Ber om ursäkt om det lät så. Avsikten var att visa hur svårt det kan vara att visa allmän välvilja mot alla utan undantag. Inte vill jag krama och pussa dig. Inte vill du ta emot det heller. Men kan vi inte önska att vi klarade av att visa allmän välvilja mot alla utan undantag. Då skulle vi inte kalla andra för galningar rakt av. För det där inlägget du skrev bevisar ju ingenting för någon annan än dig. Vad är det som det bevisar?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 13. Se där 09:40:00 någon som inte klarar av att visa allmän välvilja mot alla utan undantag. Person och sak. Rent sakmässigt så kan man väl anse att Åkesson saknar visioner. 90 procent minskning av flyktingar och så har man fixat välfärden? Löst alla problem. Får väl betraktas som tämligen visionslöst. Däremot en vision om att få bort vinsterna i välfärden. Ändra i det ekonomiska systemet. Saknar det glöd? Äkta engagemang. I det fallet saknar Jimmie Åkesson glöd och viljan att förändra känns lite sisådär. Men det gör det ju hos de andra också. Sjöstedt undantagen.

  SvaraRadera
 14. Det trista med Sjöstedt är att han envisas med att vara med i ett parti som har ett så fruktansvärt förflutet. Han förlorar därmed stort i trovärdighet. Därför kan inga gröna rösta på honom. Hans parti består inte enbart av människor av hans egen sort, utan kvar finns även rabiata socialister och kommunister. För MP:s del gäller i stället att här har man röstat fram ett par språkrör som inte är gröna. Och det var likadant med de förra språkrören. Samtidigt sitter Birger här på sin blogg och låter som om han talade från talarstolen i riksdagens plenisal. Man undrar, varför lämnade han riksdagen? Han har ju spillt oerhört mycket krut nu, utanför riksdagen. Till vilken nytta? Om MP får gröna språkrör ska jag rösta på partiet, inte förr.

  SvaraRadera
 15. Kanske det också borde uppmärksammas att Ship to Gaza är fullt med terroristkramare?

  Ojnare. Medhåll.

  Grekland får förstås rösta om vad de vill, men de kan inte räkna med
  att andra européer ska fortsätta att försörja dem till deras villkor.

  Påven har inget ansvar för försörjningsmöjligheter, välfärd, konkurrenskraft, statsbudget. Lätt att vara radikal då.

  Social hållbarhet kräver en radikalt ändrad invandringspolitik med en paus
  för svårintegrerbara grupper. Nu har vi accelererande "white flight",
  tilltagande kriminalitet och ökande gettoisering. Det leder till
  minskad gemenskapskänsla, urholkad tillit och avtagande lust till
  solidaritet. Det är inte socialt hållbart. Decennierlånga försök att
  på olika sätt tysta eller stämpla ut kritiker är inte demokratiskt
  hållbart. Vänsterns teori och praktiken kunde inte vara mer olika.

  Sommaraktiviteter finansierade med kapitalskatter driver bara investeringar
  ut ur landet. Det var därför skatten avskaffades, men sånt förstår aldrig
  socialister. Hellre finansiera med avskaffade ränteavdrag i så fall.

  SvaraRadera
 16. Så sant som det var sagt, Birger. Tragiskt att det blev som det blev. Intressant att det var pga. dig som Gustav blev Miljöpartist. Synd att han tappade bort ideologin och blev mer intresserad av makt än att förändra.

  SvaraRadera
 17. Blir nog svårt att återlansera det ickeliberala miljöpartiet. Miljöpartiet är kanske inte så liberalt visserligen, men ändå mindre av kommandoekonomiförespråkare än Birger och Sjöstedt. Problemet för de två senare är att den ekonomiska modell de vill införa, att alla resurser tillhör staten som sedan kan fördela ut delar av dem efter bästa välvilja, blev politiskt omöjlig i Sverige för ett par decennier sedan. Två politiker och Göran Greider räcker inte som bas, det behövs tyvärr så kallade väljare också.
  Greider skrev en härlig krönika nyligen där han menade att man kunde se på vissa hus att ägarna hade för mycket pengar, men att detta kunde ordnas med hjälp av skatter. Föredömligt ärligt resonemang, att inte börja på behovssidan utan istället se skatter som ett maktmedel och omfördelningsmedel. Omfördelning till politiker, journalister, politiska journalister samt politiska poeter. Vilken fantastisk framtid det kunde bli! Och allt med miljön framför ögonen, alla vet ju att de tidigare kommandoekonomierna har varit exceptionellt långt framme när det gäller miljöhänsyn.

  SvaraRadera
 18. KingEdward, du tycks inte kunna läsa innantill, skriver innan du läst färdigt i alla fall. Kommenterar dina egna fördommar.

  SvaraRadera
 19. Centerpartiet. Från ekohumanister till ekoliberaler till liberaler och snart endast HBTQ-liberaler.
  Miljöpartister och MUFare samt Moderater. I Dagens Industri påstår PM Nilsson att de nya moderaterna drömde att omvandla Sverige till New York. Deras vänner på Lantmännen marknadsför nu surdegsbröd till snabbmat från New york.
  Varför skall man satsa ändliga resurser på landområden som brukar hamna under kilometertjock is? Långsiktigt sett borde byggnationen ske närmare ekvatorn för långsiktigt hållbar bostads- och klimatförsörjning. Nu kör man upp höga skyskrapor eftersom man inte har kreativitet nog att göra något annat, än just kopiera vad andra gjort. I farten glömmer man att New York lever i en kontext. Den amerikanska kontexten, vilken även ingår misär, ödeområden, spirande entreprenörskap, black outs i energinäten, självmordsarbatare för Foxconn med flera saker som gärna glöms bort när man kör i en ytterst smal PR-tunnel, förmodligen spetsat med diverse modedroger som spills på clubblazern.

  SvaraRadera
 20. "Hans parti består inte enbart av människor av hans egen sort, utan kvar finns även rabiata socialister och kommunister."

  Så borgerligt att sopa sakfrågor under mattan till förmån för "förtroende" som förstås sjunker för att man ser hoper av kommunistspöken som omedelbart tar över när läge ges och käkar upp alla spädbarn.

  SvaraRadera
 21. "Kanske det också borde uppmärksammas att Ship to Gaza är fullt med terroristkramare?"

  Näe, man ska inte sjunka ner till SD:ares slusknivå där det är kutym att framföra lögner.

  "de kan inte räkna med
  att andra européer ska fortsätta att försörja dem till deras villkor."

  Tål tydligen att upprepas, man ska inte sjunka ner till SD:ares slusknivå där det är kutym att framföra lögner.
  Grekerna försörjs förstås inte av andra européer utan grekerna har försörjt både tysk exportindustri och tyska privata storbanker.
  I utbyte fick de order av icke folkvalda andra européer att lägga ner stora delar av sin produktion av varor och tjänster. Just att icke folkvalda andra européer styr över folkvalda har SD:are synnerligen lätt att acceptera om kalufsens färg är den rätta.

  "Social hållbarhet kräver en radikalt ändrad invandringspolitik med en paus
  för svårintegrerbara grupper."

  Ja, SD:are är särdeles svåra att integrera i ett social hållbart samhälle.

  "Sommaraktiviteter finansierade med kapitalskatter driver bara investeringar
  ut ur landet. Det var därför skatten avskaffades, men sånt förstår aldrig
  socialister."

  Näe, SD:are förstår verkligen inte hur ekonomier fungerar, än mindre hur företag fungerar eller vad kapitalet idag och de senaste 30 åren har sysslat med. De har efter skattens borttagande inte ökat sina investeringar i Sverige eftersom den effektiva efterfrågan minskat som en följd av deras egen kapitalflytt till främst finansspekulation, samtidigt som staten envisas med att försöka gå med överskott och sparmål. Allt detta är förstås långt över förståelseförmågan hos vilken neohögertyckare som helst, eftersom de tror att nationalekonomi är detsamma som en uppblåst hushållsekonomi, vilket det förstå inte är.

  SvaraRadera
 22. Kingedward24 är som vanligt helt ute och cyklar. Kommandoekonomi bygger alla företag på. Så när man _omreglerar_ marknader med prefixet "fri" till förmån för stora företag och tillser att de har svängdörrar till staten och dess institutioner, tillåter dem full kontroll över all media genom sitt ägande, så förstärker man givetvis kommandoekonomin, och invånarna får allt mindre demokratiskt inflytande, vilket är raka motsatsen till vad Kingedward24 låtsas förespråka.

  SvaraRadera
 23. Anonym: Hans parti består inte enbart av människor av hans egen sort, utan kvar finns även rabiata socialister och kommunister.

  Simsalablunder svarar: Så borgerligt att sopa sakfrågor under mattan till förmån för "förtroende" som förstås sjunker för att man ser hoper av kommunistspöken som omedelbart tar över när läge ges och käkar upp alla spädbarn.

  Precis så uttryckte vänstern sig på 70-talet. Allt som fordrade tankeverksamhet dömdes på förhand ut som "borgerligt". Skral argumentering, alltså! Det går naturligtvis inte att bortse varken från vänsterpartiets hemska förflutna eller från det faktum att partiet ännu idag befolkas av troende marxister. Därtill kommer vänsterpartiets obegränsade tillgång till andras pengar, vilket betingar en politik som känns igen i partiets hela historia. Dessa fakta begränsar partiets växtmöjligheter ytterst väsentligt.

  SvaraRadera
 24. Nu fodras det ju inte tankeverksamhet att uttrycka sig som Anonymen än mindre som Per Ö som egentligen bara försöker med samma mynt som Anonymen, men som redan påtalats som oäkta. Skral argumentering, alltså!

  Under alla år, inklusive 70-talet har man hotat med kommunistspöket varje gång sakpolitik kommer på tal, och idag då V är en blandning av Mp och forna S sakpolitiskt blir förstås det påstådda annalkande kommunist-hotet utomordentligt patetiskt och istället ett tecken på en mycket desperat höger helt utan fungerande lösningar.

  Därtill kommer neohögerns tro att alla pengar tillhör dem, inte minst de som staten ger ut och att deras bedrägliga syn på sig själva som vinnare. Alla vet ju egentligen att de måste rigga systemet till sin egen fördel för att möjliggöra deras "framgång". Precis det ser man ute i hela landet i detaljerna från kommunal, region och statlig nivå.

  Misslyckas neohögeranhängaren i sin karriär, ja då skyller de förstås ifrån sig och hittar syndabockar lite var stans. Staten är en sådan, invandrare omskrivet till invandring en annan etc.

  Fakta som talar mot borgerlig falsksyn begränsar förstås inte neohögern ty de är egentligen inte mottagliga för fakta. Borgerliga hardcore-väljare är de mest auktoritetstroende man kan hitta, vilket förklarar varför de gladeligen springer en överhets ärenden med vilka de inte har några som helst gemensamma intressen, och som egentligen förstör förutsättningarna för dem själva och deras barn på längre sikt.

  Det enorma fjäskandet för en överheten i form av ägarelit som vi idag ser neohögern syssla med är frukten av en accelererande kommandoekonomi som just odlar fram denna typ av människor. Överheten sätter beteendemönstret och deras underhuggarna försöker efterapa de övre lagrens beteende. Resultatet, en massa parasiterande på hög som låg nivå.

  SvaraRadera
 25. Eftersmaken av alla 3 partierna till vänster är: "rönnbär". Värstingen är ju förstås (s) som närmast öppet övergått till någon slags pömsig, hemsnickrad "socialdarwinism": framtiden är där helt individuell & de som lyckas får det bra. (mp) kom ut ur sin ljusblå garderob & fantiserade högt & länge om att skolan utjämnar klassamhället & "fixar" robotiseringen; mer eller mindre "farfars gamla tankar" om nu "farfar" bodde i ett bättre villaområde & hade ärvt mycket pengar, det vill säga. (v) "hoppade över" samtiden, en metod man använt ända sedan 90-talets början. Man "väntar på jobben", tillsammans med (s), tillämpar arbetslinjen & lever mentalt i den "moderna Bullerbyn": ett soligt, oskuldsfullt 70-tal då de flesta hade det bra & folkskole-examen räckte för någon som ville bli fast anställd på posten. "En svunnen värld", minst sagt. Men ändå så levande & närvarande, hos (v)..

  SvaraRadera
 26. Alla partier har legat så länge under den våta kalla neoliberala filten, där de försökt hålla humöret uppe med neoklassiska ekonomiska sagor, att de numera alla tror på dem.

  V är lika fast i tron som alla andra att först måste statspengen tas tillbaka för att den sedan ska kunna betala för olika viktiga saker. I verkligheten fungerar det dock tvärt om. Dvs statspeng ut sedan in tillbaka.

  Det senare verkliga synsättet i motsats till sagan om hur det går till ger helt andra möjligheter att genomföra verkliga reformer baserat efter behov.

  SvaraRadera
 27. Jag har lyssnat på de flesta talen i Almedalen i radion och de 0lika journalister som kommenterar säger att väldigt lite är nytt. Några Partiledarna drar upp sina job-erfarenheter. Tänk de har jobbat! Alla talarna verkar inte inse att de problem de tar upp samhället är sympton på att politiska beslut har varit fel.Värst är det när KD tror att det går att bomba bort IS. Individer dör men orsaken att folk blir fanatiska kvarstår eller blir värre med bomber. Önskan om ett bra liv finns hos alla. Men det är ohygligt svårt att se att varför det inte går att förstå att ha det bättre än det ekologiska fotsteget medger kommer att ge ännu mer problem.Tillåta militär träning i Lappland troligen helt bortkastat. Vi behöver träna på att lösa problem med fredliga medel och se ekonomi som ett medel att uppnå jämstäldhet. Nu används ekonomisk teori till att öks makten för de som sitter på pengarna. Få ser att kraven på ständig tillväxten för oss närmare katastrofen. Det är den stora sorgen att MP inte lyckades uttrycka att kjesaren är naken när nationalekonomerna drar sina teorier. Nägra har här i debatten sagt att det är fel att betrakta alla pengarna som statens. Det med anledning av Skattehöjningförslag från V. Men det är vi som är staten Sverige. Jag kan inte förstå varför några få ska tjäna miljoner i månaden och tycka att de har rätt till de pengarna för egen del. Vad ska dom göra med dem ? Om alla ska leva inom det ekologiska fotavtrycket så kan de inte göra av med pengarna. De kan bara låna ut sina pengar genom at satsa pengar i olika fonder och därmed kräva mer i avkastning.Vad är det för demokrati med det.? Vi vet sedan 40 år minst att det är inte marknadskrafterna som kommer att rädda vårt klotn. Det måste ske genom politiska beslut att ställa om efterfrågan i mer resurssnål rikning. Tycker Tant Barbro

  SvaraRadera
 28. Hej, du är förnuftig på många sett Birger, är helt med på den grundläggande inställningen på vänsterkanten, mot neo-liberalismen, och de grundläggande miljöfrågorna vad gäller återanvändning/återvinning, motverka allmän miljöförstöring av skogar/sjöar etc. Men du har tyvärr, likt andra miljöpartister, en felaktig grundläggande vetenskaplig syn på vad människan är i detta universum. Vi är, och har alltid varit sedan evolutionen mot människa påbörjades, väldigt väsensskilda från djurarter. Vi förhåller oss naturligt helt olika till alla dess grundläggande beståndsdelar, tid, materia, rum och energi. Och vi gör detta främst genom att själva vara en kraft i systemet, en förlängning av den kreativitet/evolution som finns inbyggd i universum självt (det är ingen religiös inställning). Vi vidareutvecklar alltså planeten och solsystemet genom att själva vara en kraft i det, det har t.ex gjorts sedan systematiskt jordbruk började transformera planeten för c:a 10.000 år sedan. Den utveckling som t.ex har skett och nu sker på energiområdet mot helt säker/ren atomkraft är helt naturlig och nödvändig för människan,
  att öka den s.k energidensiteten per kvadratkilometer hela tiden.
  Medan arten samtidigt försöker befria sig från sin kvarvarande djuriska/krigiska karaktär, och lär sig använda energin på rätt sätt. Det ultimata målet för arten är odödlighet i solsystemet, ingen annan art har den minsta chans att uppnå detta (en däggdjursart överlever t.ex i genomsnitt 0,0003 av den tid som solen bedöms bete sig normalt fr.o.m nu). Miljöpartiet har i detta avseende tyvärr en typ av självmordsfilosofi. Varför ? T.ex, vi kan inte klara en rejäl kommande istid med vindsnurror/solpaneler och "försöka gömma oss i grottor". Vi kan inte klara att styra om banan för en hotande medelstor asteriod/komet utan mycket höga energinivåer, etc. Båda dessa händelser kommer t.ex att inträffa, och visar på en annan unik egenskap, vi kan förutse och planera motåtgärder innan det inträffar i (det inte helt perfekta) systemet. I t.ex Kina och Indien tycker jag att det idag sker en utveckling enligt/nära denna filosofi, vad jag skulle vilja kalla en neo-environmentalism. Jag är ganska övertygad om att det kommer att bli ganska stora problem för miljöpartiet att behålla/nå väljare framöver, utan en "uppdatering" av de här bitarna, mot en vetenskapligt mer överenstämmande filosofisk/fysisk antropologisk syn. Och det vore synd, för det finns mycket vettigt i ert budskap, och här skulle partiet ha en möjlighet att verkligen hitta en ny grund (blandning av gamla och nya synsätt och idéer) som jag tror hade tilltalat många idag villrådiga väljare. Ett byte mot "moder jord" till "moder solsystem" / "moder universum" i fokus. Jag kan tyvärr i dagsläget inte lägga min röst på er... även om mycket annat stämmer.

  SvaraRadera
 29. Lisbeth, jag påpekade bara absurditeten i Schlaugs hyllande av Sjöstedts hyllande. Mer anti-vetenskapligt och fantastiskt folk än fmkk får man leta efter. Mitt påpekande bevisar inget, men det spelar å andra sidan ingen roll. När jag visar saker så struntar Schlaug, du och övriga här i det, eller hur? Ni fortsätter vägra den mest miljövänliga energikällan och den enda som har potential att snabbt och tillräckligt brett ta ner utsläppen av CO2.

  Kommande generationers förbannelser kommer främst falla över de gröna. De som verkligen borde stridit för klimatet gjorde tvärtom.

  SvaraRadera
 30. Vilket bra inlägg 01:57:00

  Säger själv Moder Jord. Men byter gärna till Moder Solsystem. Att vi behöver hitta en blandning av gamla och nya synsätt står väl tämligen klart. Älskade det gamla partiprogrammet (MP:s) Ledsen blir jag över att det har övergivits helt. Men det fattades något det viktigaste... nämligen ett erkännande av, att vi har klivit ut ur djurriket. Vi säger växtriket och djurriket. Men har svårt att erkänna att vi som människor har klivit ut ur djurriket. Det vi gör nu är ju att som anonym skriver. Vi försöker befria oss från vår djuriska och krigiska karaktär. Men vi är inga djur, även om vi beter oss som djur. Utan väsensskilda från djuren. Vi kan planera motåtgärder som anonym skriver. Vi behöver lära oss att använda energin på rätt sätt. Solen är en transformator. Vindsnurror och solpaneler i all ära. Men vi klarar oss inte med det. Tack åter igen anonym det är ett väldigt intressant inlägg.

  Jeppen, Nej struntar inte i det du skriver, utan tycker det du skriver är viktigt. Ja personligen så fortsätter jag att inte erkänna kärnkraften som vår framtida energikälla. Men jag tror inte heller att solpaneler och vindsnurror räcker till. Du och dina inlägg är en viktig pusselbit. Tror inte att kommande generationers förbannelser kommer att falla främst över de gröna. Hoppas att kommande generationer kan nå enhet. Vi har till skillnad från djuren kapacitet att vara en kraft att utveckla planeten och solsystemet. Så låt oss inte stanna vid att kärnkraft löser alla problem. Eller att vindsnurror och solpaneler gör det. Eller att vi ska minska vår konsumtion... Även om vi bör göra det av flera olika anledningar.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 31. "När jag visar saker så struntar Schlaug, du och övriga här i det, eller hur? "

  Vilka patetiska krokodiltårar. Jeppen har aldrig någonsin själv varit mottaglig när någon annan "visar saker" som inte ingår i Jeppens Cato Institute-importerade åsikter.

  SvaraRadera
 32. Sim,
  Du bluddrar.
  Ett företag är inte demokratiskt. Men det är inte en statlig myndighet eller företag heller. Ditt inflytande över LKAB eller Skatteverket är noll.
  En myndighet, fackförening, företag eller hushåll är inte en demokrati. Men summan av dem i alla dess former ser vi som en demokrati.
  Jag jobbar i ett privat företag. Ett av de största svenska. Det har påverkat världens miljö mer än alla svenska politiker sammanlagt. Genom vår världsledande position driver vi utvecklingen för återvinning, låg energiförbrukning, miljövänliga produktionsmiljöer etc.
  Om vi hade varit drivna av staten skulle vi istället för världsledande vara ett stålverk 80 eller i samma skick som det svenska jordbruket exempelvis. Istället för världsledande och växande skulle vi vara i nedläggningsfasen. De produkter vi tar fram skulle istället produceras till lägsta kostnad någon annanstans, av något mindre ambitiöst företag.
  Din syn att statligt ägande är likställt med demokrati har som sagt testats i ett antal länder. Alltid med samma resultat.

  SvaraRadera
 33. Kingedward24 förstod alltså inte ett skvatt vad jag skrev trots att det var extra tydligt just för att Kingedward24 skulle kunna förstå.

  Inget av det jag skrev handlade om att alla företag skall vara statliga. Det hade du förstått om du hade haft en enklare läsförståelse.

  Nu slösade du istället bort andras tid med något trams om det företag du jobbar på, som om det skulle illustrera hur bra utvecklingen rent allmänt är. Det gör det förstås inte. Att du inte lyckades bemöta det jag skrev det minsta var väntat och fyller i vart fall funktionen att visa att synapserna hos neohögern blir allt färre.
  Det tackar vi för.

  För övrigt är garanterat det världsledande företaget du påstår dig jobba på frukten av statliga initiativ. Annars skulle det inte finnas överhuvudtaget.
  Men detta är förstås extrem överkurs för Kingedward24, där kravet för att förstå det är att kunna greppa helheter. Kingedward24:s neohögeratomiserad syn på tillvaron dugar alltså icke för att förstå den överkursen.

  SvaraRadera
 34. "För övrigt är garanterat det världsledande företaget du påstår dig jobba på frukten av statliga initiativ. Annars skulle det inte finnas överhuvudtaget."

  Nej. Fel.

  Du bluddrar på värre än en senil papegoja. När man skriver om starkare fördelningspolitik börjar du skriva om privata kontra statliga företag, och företagens "kontroll" över media. Sedan sätter du en massa etiketter på folk som du inte ens begriper. Allt som du inte gillar är inte "nyliberalt". Häromdagen var det nyliberalt att kritisera försvarsnedläggelsen. Det finns liksom varken logik eller linje i det du skriver, utom att du verkar tycka illa om det du kallar nyliberalt, men som du alltså inte förstår vad det är.
  Prova att läsa en bok.

  SvaraRadera
 35. Vi har redan konstaterat att Kingedward24 läsförståelse är usel. Så när Kingedward24 rekommenderar att andra skall läsa en bok är det väl en av Kingedward24 "lästa" pekböcker.

  "men ändå mindre av kommandoekonomiförespråkare än Birger och Sjöstedt."

  För att ändå ge Kingedward24 en chans till, när _du_ tycker att andra är kommandoekonomiförespråkare, så visar det sig att du själv är en mycket värre kommandoekonomiförespråkare. Varför det är så har jag redan förklarat, vilket som väntat flög långt över ditt huvud, tyvärr.

  Att viktiga insikter far över ditt huvud beror på din atomiserade syn på omvärlden vilket hindrar dig att se helheter. Den synen delar du med hela neohögern.
  Gott så.

  SvaraRadera
 36. Definition kommandoekonomi:
  "Kommandoekonomi är en ekonomi vars resursanvändning styrs via politiska eller administrativa beslut. I praktiken har den vanligaste formen av kommandoekonomi på senare tid varit planekonomin."

  Privata företag är inte tecken på en kommandoekonomi, milt sagt. När staten bestämmer vad som ska ske i detalj inom näringsliv och företagande, har man en kommandoekonomi.

  Fortfarande, det skulle vara mer poäng med dina etiketter om du visste vad de betydde. Är neohöger för dig ett lite finare ord för nyliberal? Det blir tyvärr inte mer rätt för det.

  Sjöstedt vill höja inkomstskatten kraftigt och inkludera grupper som lärare, sjuksköterskor och poliser i skattehöjningen, som (v) menar riktar sig mot höginkomsttagare. Birger skriver att det var bättre förr, när (mp) hade mer fördelningspolitisk skattepolitik än (v), underförstått att så borde det vara nu också.
  Problemet är då, som jag skrev, att man är nere på några enstaka procent i väljarkåren som stöder detta, och jag drar därmed slutsatsen att tåget har gått för den typen av politik för länge sedan. Realpolitik kallas det.

  SvaraRadera
 37. Nu har ju Kingedward24 blivit riktigt tramsig. Hade det varit en gnutta ärlighet i dig hade du gått tillbaka och läst vad jag skrev, och därefter försökt att förstå istället för att applicera ditt nyliberala rastertänk som bara är kalkerat neohögerflum från tankesmedjor.
  Gör om gör rätt.

  Stora privata företag med allt mer makt i förhållande till staten ger mer kommandoekonomi. Att en tramsig neoliberal som Kingedward24 förnekar det är bara så postmodernistiskt, men förändrar inte det ett dugg ändå.

  När företag kan bestämma i detalj allt mer över individer lever individen allt mer under en kommandoekonomi, ty företag är i sin uppbyggnad kommandoekonomier och genom det strävar efter att diktera villkoren. Kan de bli monopolister blir de också det. En privat monopolist är inte bättre än ett statligt monopol. Möjligen tror Kingedward24 det, med så är det alltså inte.

  Företags inflytande över individen har ökat markant, men inte nog med det, företags svängdörrar till statsapparaten är fler och större, vilket förstås gör saken etter värre.

  Kingedward24 neohögersiande om framtiden betyder förstås ingenting. Det är simpel upprapning av neohögerns samma gamla opinionsbildning till att försöka hindra en viss utveckling.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.