lördag 13 juni 2015

Språkrör får bekymmer med kol och bombningar av Norrland

Fullständigt okänsligt för vad som rör sig i Miljöpartiet ville språkrören att kongressen skulle avslå en motion som krävde att partiet skulle tycka samma sak efter valet som före när det gäller Vattenfalls brunkolsbrytning i Tyskland.

Förstod man inte att man skulle få bakläxa på kongressen??

Partiledningen tycks ha varit lika korkat omedveten om MP:s själ som när en tidigare partiledning försökte få kongressen med sig på att avveckla språkrörsmodellen. Det är skrämmande så fort avståndet mellan makthavande politiker och gräsrötterna kan växa. I botten kanske ligger att partiledning inte känner vare sig tillit eller trygghet i den gröna ideologi där partiet har sina rötter. Om det nu inte är så att man vill behaga sossarna så mycket att man distanserar sig från de värderingar som utgör den gröna grund partiet trots allt vilar på. I så fall vill man förvandla idépartiet MP till ett ensidigt maktparti.

Språkrör och partistyrelse borde skapa sig tidsutrymme för att att samtala om grön ideologi och fundera över varför partiet finns. Jag vet att det är svårt att "få tid" för sådant när man sitter med knät fullt med dagspolitik, men det är ändå nödvändigt om man inte skall gå vilse alldeles i onödan. Det finns så mycket i grön ideologi, även de delar som är radikala, som idag skulle kunna bryta igenom opinionsmotståndet. I den gröna ideologin finns ju svar på frågor där vare sig socialister eller liberaler kan finna självklara svar i sina ideologier. Arbetslösheten, skuldskrivningen, motsättningarna mellan ekonomi och ekologi, globaliseringens nackdelar. Jag förstår inte varför man ligger så lågt när det gäller att driva opinionsbildning.

Partiledningen säger också nej till en motion som kräver att MP skall motsätta sig att ex Nato övar bombning i Norrland. Nej också till det självskrivna gröna kravet att den fasta avgiften på elfakturan skall bort och istället bakas in i kilowattpriset. Nej också till förslaget om att Sverige bör inrätta ett fredsdepartement - ett förslag som flera sossar tidigare fått bakslag på under s-kongresser. 

En annan fråga som lär skapa debatt är frågan om huruvida föräldraförsäkringen skall individualiseras helt eller få vara tredelad - det sistnämnda uppfattar jag som en rimligare balans ur grönt perspektiv; centralstyrning av människors liv har aldrig varit grön politik. En gång ansåg partiet att en barnpeng skulle införas rakt av - något som också t ex de tyska gröna partiet drev. Balansgången mellan styrning och frihetlighet är marig, men det är illa om partiet förkastar sina frihetliga ideal. Tror partiledningen hamnar rätt i den frågan: tredelningen skall vara kvar i partiprogrammet.

PS!
Gårdagens nyhetspanel finns här:

39 kommentarer:

 1. "Öppna kongresser" borde väl vara den normala politiska standarden? Platser & tillfällen där partiledningar som vandrat iväg på "egna karriär-stigar" aldrig kan veta säkert om man, efter avslutad kongress, vandrar vidare solo utan något parti att leda? "Drastiska oväntade avgångar" borde ses som fullständigt naturliga då & då. För stor makt verkar också vara given åt enskilda individer som tycks kunna "diktera" allt för mycket, politiken kan ju helt skifta med enstaka personbyten..?

  SvaraRadera
 2. Ser ut som om vi är tillbaka till diskussionen häromdagen.

  "Varför är det ingen, t ex Miljöpartiets partisekreterare, som helt enkelt säger: "Vi står för vår politik, och det är väl inte fler som gillar den, men vårt uppdrag är inte att behaga utan att stå för det vi tror på. Gillar man inte det vi står för så skall man rösta på något annat parti. Svårare än så är det inte.""

  Som sagt lite svårt att marknadsföra sig när man varken vet vad man tror på eller står för sin politik.

  SvaraRadera
 3. Ang. att partiledningen tycks vara korkat omedveten om MP:s själ.
  Partier visar sammanhållningens betydelse. Att människor med delad medvetenhet går samman. Men visst har sammanhållningen inom ett visst parti eller viss samhällsklass också visat att partier skapar splittring i samhället? Samt inom partier. Vi kan väl konstatera nu att partiformen fungerar inte.

  Detta med att skapa splittring har även MP gjort trots MP:s "själ" Så frågan uppstår onekligen är partiformen den bästa formen för att skapa sammanhållning i samhället? Är partier som utåt låtsas sammanhållning och ingår i oheliga allianser det?

  Är det dags att sluta rösta för det som man tror på, utan i stället för det som man vet. Nämligen att den skenbara sammanhållningen inom partier är ett sken. Varför rösta på ett sken? När vi ser att både partier och samhället blir alltmer splittrat.

  Vet att det är den nuvarande ordningen. Att ur partiformen kommer andra former att växa fram för det är så utveckling sker. Det nya växer fram ur det gamla. Bra och sämre saker. Personligen så väntar jag på det parti som ifrågasätter partiformen och har idéer om vad som bör ersätta den. Men vem sågar av den gren man sitter på? De flesta vill ju in i makten inte ut ur den. En del vill inget annat än att ta över sina partiledares roll. Andra är nöjda med att ha fått in en fot. Nöjda och likgiltiga. När man väl fått in foten så verkar vettet gå ut. Där makten går in går vettet ut. Så avvecklas den lilla demokrati som vi lyckats skapa.

  Partiledare måste givetvis dela medvetenhet med dem dvs. de andra partier de regerar tillsammans med. Ingå i en större "medvetenhet" som tummar på vad de tror dvs. inte vet. Desto fler oheliga allianser desto mindre medvetenhet. Desto fler heliga allianser desto större medvetenhet. Men för närvarande råder mest skenhelighet. Ska vi bygga allianser på det?

  DÖ! är ett utmärkt exempel på en ohelig allians. På att partier går samman och att det skapar splittring inom partier och i samhället.

  SvaraRadera
 4. En ideologi är för idioter, oavsett färg. Istället bör man titta på kollektivt egenintresse, som amerikanarna gör. Det gäller främst att sätta sprätt på ekonomin och naturresurserna, tills allt kollapsar. Moralism för att rädda världen med diverse teorier är vansinnig terapi, även i överbefolkade och utlandsberoende Sverige.

  SvaraRadera
 5. En ideologi är för idioter, oavsett färg. Istället bör man titta på kollektivt egenintresse, som amerikanarna gör. Det gäller främst att sätta sprätt på ekonomin och naturresurserna, tills allt kollapsar. Moralism för att rädda världen med diverse teorier är vansinnig terapi, även i överbefolkade och utlandsberoende Sverige.

  SvaraRadera
 6. Berge hade rätt i, att kungliga bröllop är en följd av statsskicket.

  Att kritisera monarkin är nog hederligare, än att driva med medias hantering av kungliga bröllop. För övrigt har väl sådana välregisserade tillställningar inte sämre nöjesvärde än typ Bonde söker fru. Hovet är en institution som, likt andra, kämpar för systemets överlevnad. Det vore tjänstefel, om hovet skulle låta bli att bearbeta medierna för bästa möjliga PR-utdelning.


  Nyhetspanelen är bland det mest hör- och sevärda som SVT har att erbjuda. Men både där och i andra tv/radio-program, där samhällsföreteelser värderas, saknas en kommentator från den tredje höga stapeln i opinionsmätningarna.

  Ska det behövas en Sören Gyll för att peka på elefanten i rummet? Eller en HC Andersen som har fräckheten påvisa kejsarens nakenhet?


  Vad gäller MP och dess divergens mellan ledning och fotfolk, så är det antagligen klassiskt, dvs samma förhållande i alla partier. Vilket inte lindrar sorgen. När MP bildades, så siktade vi mot stjärnorna för att åtminstone nå trädtopparna. Men nåddes ens dessa?

  Gt  SvaraRadera
 7. Gt, det är nog så att "driften med mediernas intresse för kungliga bröllop" i detta fall är berättigat eftersom det inte handlar om någon som de facto kommer att ha med statsskicket att göra. Att man följde Victorias bröllop må vara en sak, liksom dopet av hennes första dotter, det har ju bäring på statsskicket enligt nu gällande grundlag.

  SvaraRadera
 8. Hej Gt! Sören Gyll, som du skriver om med anledning av en artikel han skrivit under, bygger artikeln på en osanning - förmodligen hämtad från nätet där allt möjligt skrivs.

  Han och hans medskribenter skriver:

  ”I FN:s Human development index dalar Sverige fort på världsrankningen. Redan om 15 år spår FN att Sverige har rasat mot botten efter länder som Costa Rica, Bulgarien och Mexiko”.

  Det är lika lite sant som det alltid varit. Man har hämtat det från en rapport som skrevs för fem år sedan som som dömdes ut efter granskning. Den godkändes aldrig av det FN-organ som Gyll påstår står bakom. Den höll helt enkelt inte godtagbar akademisk och vetenskaplig standard.

  Den som läst rapporten kan för övrigt i den också läsa att man inte skall dra för stora slutsatser av rapporten. Redan där finner vi alltså tvivel på såväl ingångsvärden som prognostiseringsvärden. Deluppgifter sprids förstås ändå på en del webbplatser med viss profil.

  Till min glädje ser jag att DN uppmärksammat detta - eller om det var FN-tjänsteman som uppmärksammat Gylls artikel och reagerat - och då ringt Gyll och bett honom förklara var han fått uppgifterna ifrån. Vilket han då inte kunde svara på. Han har uppenbarligen fått en text som någon bett honom skriva under utan att själv vara medveten om dess innehåll. Tyvärr sker så ofta. Kända profiler skriver under saker de inte har en aning om - de används därmed som nyttiga idioter.

  Detta skrivet oaktat att mitt förtroende för Gyll rent generellt inte når upp ens till fotknölarna - förtroendet rasade från knäskålarna till fotknölarna efter några minuters samtal på ett mingel för många år sedan. Mer om det en annan gång.

  Sedan kan man vara djupt kritisk mot DÖ-uppgörelsen, vilket jag redan gett uttryck för i flera sammanhang. En sådan uppgörelse cementerar det sämsta i den blockpolitik som Sverige drabbats av sedan C hämtade näring på Stureplan och FP hämtade näring från Manchesterliberalismen på bekostnad av socialliberalismen.

  SvaraRadera
 9. Det stämmer, Birger, att Gyll här far med osanning. Han tillhör väl även dem som ljuger om sälarnas inverkan på MP:s forna framgångar. Kanske är han lurad själv, ifall vi ska tillämpa en välvillig tolkning.

  Att det är DÖ som är elefanten i rummet i våra dagar är väl ingen som kan säga emot, eller? Och det är där hans pekfinger hade en roll som jag tror kan bidra till en politik, värdig en demokrati.

  Gt

  SvaraRadera
 10. Varför kan du inte kalla dig ekosocialliberaldemokratisk snarare än "grön"? Grön ideologi förefaller vara vad en eller annan partidiktator eller parti-Jesus säger och sådant fungerar nog inte så bra i "miljöpartiet". Då lämnas man med en socialliberalism som tycker ekologi är ganska ointressant och oviktigt.

  SvaraRadera
 11. Osanning eller inte Naturligtvis bör man inte dra för stora slutsatser av en gammal "FN rapport" Men vi faller i mjuka värden som skolan t.ex. Det är fakta. Undrar mer över varför rapporten tagits bort än om den stämmer. Tolkar det som att du Birger Schlaug kopplar den till rasism. Du har ibland en tendens att koppla även konstruktiv kritik till det.

  Naturligtvis kan man inte förutspå framtiden. Men om det fortgår i denna takt med att man säljer ut välfärden, så är det inte konstigt om vi cirka 2030 fallit i rankingen och kan jämföras med de som vi kallar U länder eller utvecklingsländer. Skolan t.ex. det behöver ske en vändning nu.

  I Upplands Väsby kommun läste jag att skolan är, på tapeten som aldrig förut.
  100 talet föräldrar protesterar mot den politik som förs och mot de rödgröna som enligt dem stänger en kommunal skola, för att i stället bereda plats för Kunskapsskolan. Ja även V är med.

  Kan förstås inte veta, men jag tvivlar på att alla dessa föräldrar läst ("FN:s) gamla rapport. Eller att de är rasister. Utan att de kritiserar det som de anser vara jäviga politiker som säljer ut den kommunala välfärden.

  Har läst den där "FN" rapporten för c.a. fem år sedan, inte hela men undrade naturligtvis vad förstår de som inte vi förstår? Eller vad vet de som inte vi vet? Visste inte att den idag är bortagen att den inte ansågs hålla.

  Idag 2015 vet vi att vi bor i ett land som leder utvecklingen i en riktning, som jag tror att du Birger Schlaug ogillar. Det är inte svårt att förstå att fortsätter det så här, kan vi till sist jämföra oss med de som vi tidigare kallat U-länder. För ett utsålt land är ett fattigt land. Både när det gäller naturtillgångar och välfärd.

  Lisbeth

  Gt, Instämmer i ditt resonemang kring DÖ. Överenskommelsen är inte värdigt ett land som kallar sig för en demokrati. Ogillande och hat kan förblinda oss alla. Inte bara dem som läser rapporter som Fan läser Bibeln. Det är helt uppenbart flyktingarna en del vill skylla på när välfärden försämras. En del är så "goda" att de vägrar räkna med flyktingmottagandet och arbetskraftsinvandringen och det är väl lika illa. Vilka motiv Sören Gyll har att kritisera DÖ vet nog bara Gyll själv, om ens han.

  Om jag ser att du BS skriver om ett mingel för flera år sedan där ditt förtroende för Gyll rasade till fotknölarna, så ska jag inte läsa.
  Men är glad över att ha uppmärksammat den "FN" rapport som i mitt tycke beskrev att vi behöver ändra färdriktning. Mer värde än så behöver man inte den.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 12. Problem, som jag ser det, beskrevs redan för 2 500 år sedan i "Tao Te Ching". Det står ungefär så här:

  "När ett stort land annekterar ett litet land, så går det lilla landet upp i det stora.
  När ett litet land annekterar ett stort land, går det lilla landet upp i det stora"

  Allstå: Ett litet parti som samarbetar med ett stort parti försvinner till slut i det stora hela, och precis så är det med MP just nu. Man har blivit Socialpartiet eller Miljösocialisterna.

  SvaraRadera
 13. Schlaug skriver i sitt svar till Gt. "Deluppgifter sprids förstås ändå på en del webbplatser med viss profil"

  Uppmärksammade "FN:s" rapport på Göran Greiders "Dalademokraten" för c.a. fem år sedan. Det kan man kalla en webbplats med viss profi:)

  Rapporten diskuterades i en tråd som handlade om EU och fördes av EU kritiker.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 14. Fast sossarna är nog snart bara tredje största parti. Miljöpartiet kommer fortsätta vara ett litet parti. Man får vara glada om man klarar nästa riksdagsval med den oekologiska massinvandringspolitik man gjort till sin.

  SvaraRadera
 15. Kan "småmysiga avsättningar" vara fel om en kongress upptäckt att en partiledning vill "spela tennis" i en "golfklubb"? Kan man agera på annat sätt när "hala liberaler" hela tiden kommer krypande, in genom nyckelhål & under dörr-blad? Att få in sådana i en icke-borgerlig organisation är en KATASTROF; de förstör den inifrån, underminerar alltsammans & några år senare så finns bara en maskerad blå agenda.

  SvaraRadera
 16. Angående Vattenfall och kolet: Problemet är att det är lätt att vara idiot i opposition (eller på en blogg) men när man får regeringsmakten så kryper sig verkligheten på och man får både underlag och lite mer helhetsansvar. Fortsätter man vara idiot då så går det illa. Det har inte kongressdeltagarna velat ta till sig.

  Vi kan förvisso vara ense om att Tysklands energi-ewende är en miljökatastrof. Frågan är bara varför svenska miljöpartister tror att de kan avhjälpa detta. Det är inget annat än hybris. Eller man kanske inte har koll på vad Tyskland är?

  Tyskland har åtta gånger större befolkning än Sverige och är faktiskt inget u-land. De är ett rikt, disciplinerat land som håller järnkoll på sin energiproduktion. Exempelvis håller man solcells- och vindkraftsutbyggnad i smala "korridorer" genom att månatligen justera sina feed-in-tariffer. Orsaken till att de använder kol är att de vill. Det är inte Vattenfalls, svenska statens, E.Ons eller någon annans ansvar utom just tyska folket och tyska staten. De väljer att promota nya kolkraftverk, de väljer att lägga ner kärnkraft, de väljer exakta volymer på förnybartutbyggnaden. Företagen har bara att rätta sig efter de uppsatta reglerna på den statligt riggade spelplanen.

  Sverige har inte råd att betala tyskarnas energi och det vore inte bra för någon om vi försökte. Det borde väl tillochmed en miljöpartist förstå? Vi köpte lite kol och kom på att det var en PR-mässigt dålig idé. Då säljer vi igen. Vad är problemet?

  SvaraRadera
 17. Frihetliga ideal är bra. Även om dessa sedan ett tjugotal år inte längre återfinns i just miljöpartiet, men ändå.

  Funderar på om regeringens bundsförvanter (v):s krav på den totala barnpassningen (dagis, nattis och alla is däremellan i alla kommuner i landet) och miljöpartiets ide om att vem som helst ska kunna utses till vårdnadshavare även då två föräldrar finns tillgängliga, kan kombineras ihop. Kanske att man skulle kunna skydda föräldrarna helt från den negativa påverkan (tidsförluster, snuva, dåligt samvete, missad befordran mm) som samvaron med sina barn kan ge.
  Kanske en ny politik, Den Totala Arbetslinjen, är född?

  Föräldrar är ett jädra eländigt, politiskt obegåvat, och allmänt fridstörande släkte. Egentligen borde föräldrarna redan vid födseln av barnet fråntas vårdnaden, senare kunde någon mer avantgardistisk nämnd bestämma vilket som skulle vara den ideala lösningen i det enskilda fallet.

  SvaraRadera
 18. Miljöpartiet har vässat sin ideologi. Man har nu två ideologiska grundpelare. Att få utöva politiskt makt och att få fortsätta att utöva politsk makt (genom att öka väljarbasen).

  SvaraRadera
 19. När jag lyssnade på ett "samtal" mellan Jonas Sjöstedt och
  Åsa Romson om NATOs övningar i Sverige där B52-plan från USA ingår.
  Så går det klart fram genom rutan att Romson har utsatts för åsiktsbehandling, via ombud för Bilderberg gruppen.

  SvaraRadera
 20. Såhär långt inne på den andra dagen borde de intressanta resultaten i omröstningarna ske. Proteinbristen av den påtvingade vegankosten har inte satt in ännu, däremot är deltagarna nu i obalans mentalt och gasmässigt. Ska det röstas igenom om obligatoriska urinseparerande toaletter i alla bostäder senast 2016, eller en vargstam på 1000 individer på Österlen, så är det idag.
  Imorgon kommer drömmen om korvkiosken av ta över neuronerna, och inga upproriska beslut kan längre tas, det blir lite mer av trött Hare Krishna över det hela.

  SvaraRadera
 21. Precis Jeppen, Tyskland är inget U land. De håller järnkoll och har väldigt stor röststyrka i procent mot oss. Vars rötstyrka är en piss i havet i jämförelse. Miljöpartiet har med sig ledande miljöorganisationer som peppar dem, så de tror sig förmodligen inte kunna göra så mycket själva. Dessa organisationer verkar förstå hur svårt det blir. Men tillsammans blir man stark. Eller i alla fall starkare.

  Krafter i Tyskland och i Sverige kan hjälpas åt. Det blir knappast lätt för det finns givetvis väldigt starka motkrafter. Du t.ex. är en tydlig sådan. Men det är klart att de ska försöka. Om inte språkrören så vilka? Det är klart att det är Vattenfalls ansvar om det säljs vidare eller inte och statens regeringens ansvar att göra allt de kan för att det inte ska ske. Det gör man genom att mobilisera kraft underifrån från partiet och utifrån med hjälp av miljöorganisationer.
  Så lycka till MP ni har även andra partier med er som också viftat med kolbitar. Om ni inte lyckas så vet vi ännu mer att vi har inte speciellt mycket att säga till om. Trots att det mobiliseras.

  Vattenfall ska givetvis inte stämma ett annat land. Stater bör inte stämma andra stater när de försöker ställa om. Men tyvärr så riskerar vi att få se allt mer av det. Det är idiotiskt. Idiot slår mot person/personer. Idiotiskt mot själva sakfrågan. Vi skulle ha stor nytta av att mer försöka diskutera sak och inte personer.

  Personligen så tycker jag att du är ute och cyklar i själva sakfrågan.
  Men du cyklar förmodligen i "rätt" riktning. För det kommer givetvis att bli väldigt svårt. Så risken är att du får "rätt". Men det går utmärkt att cykla även i motvind. Det är det MP hela tiden måste göra för att stå upp för gröna värderingar. Inte vara rädda för blåst.
  Hoppas att språkrören känner sig peppade av de inbjudna miljöorganisationerna. För de finns även i Tyskland.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 22. Lisbeth, om du satt i regeringen, hur skulle du vilja hantera skattemedlen? Vattenfall har 92% fossilt i sin kontinental-europa-del (inklusive Storbritannien). Det är en verksamhet som omsätter 120 mdr och ger en nettovinst på 13 mdr och sysselsätter 20,000 pers. Du och Mp förespråkar att Sverige ska ta en kapitalförstöring på i runda slängar 200 mdr. Säg att du satt i regeringen och förfogade över 200 mdr. Hur skulle du isåfall använda dem?

  1. Försöka sabotera tysk energiförsörjning (dvs lägga ner kolkraftverk).
  2. Klimatbistånd mot u-världen.
  3. Allmänt bistånd mot u-världen.
  4. Höjda pensioner.
  5. Svensk energiomställning.
  6. Upprustad skola.
  7. Dela ut pengarna till medborgarna.
  8. Sänkta skatter.

  Du får gärna rangordna alternativen. Hamnar ettan verkligen högst om du får prioritera själv? Det är det här det handlar om. Regeringen måste ta ansvar och måste prioritera. Kongressen däremot kan önska allt det där på en gång och dessutom fred på jorden, en ponny och glass till alla barn. Och tyvärr gör man det också, vilket visar att partiet inte är regeringsdugligt.

  SvaraRadera
 23. Gt, jag rekommenderar läsning av forskaren Tino som gång på gång tar hål på den bild media och andra opinionsbildare tvångsmässigt mot bättre vetande försöker slå i en publik som har helt andra erfarenheter av vart vi är på väg. Det går utför och så enkelt är det.
  Tino om senaste media-lögnen om alla välutbildade som strömmar in i landet:
  http://www.tino.us/2015/06/i-svt-opinion-om-kompetensregn-av-hogutbildade-flyktingar/

  Vi som jobbar med detta skrattar sorgset varje dag åt patetiska formuleringar om höga trösklar i Sverige. Med gigantiska kunskapsskillnader, systemskillnader och kulturskillnader ter sig alltför mycket som ogörligt. Och ALLA som inte lever avskärmat ser det. Och när något är så inkompatibelt går det åt ineffektivt många naturresursladdade kronor för att kompensera och justera åt alla håll och kanter. Fullkomligt ekologiskt och socialt ohållbart.
  Håller med dig Lisbeth, "En del är så "goda" att de vägrar räkna med flyktingmottagandet och arbetskraftsinvandringen och det är väl lika illa." Den förljugna godheten kommer stå framtiden dyrt.

  SvaraRadera
 24. Jeppens inlägg som vanligt mycket läsvärda och underbyggda med siffror.

  200 mdr kan ställas i relation till en del utgiftsområden i statsbudgeten (utfall 2014) http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Offentlig-ekonomi/Statsbudget/Statsbudgetens-utgifter/

  39 mdr för ekonomisk trygghet vid ålderdom, 81 mdr för ekonomisk trygghet för familjer och barn, 59 mdr utbildning och universitetsforskning, 20 mdr studiestöd, det blir runt 200 mdr tillsammans.

  SvaraRadera
 25. Birger. Med anledning av gårdagens inlägg skriver jag detta igen.

  Birger du skriver: "Någonting brister i hur vi ser på ekonomi. Någonting brister på hur vi ser på jorden. Någonting brister på hur vi ser på oss själva."

  Det vore intressant att få din synpunkt/förklaring på varför det brister.

  Christer

  SvaraRadera
 26. Jeppen jag sitter inte i regeringen. Skulle inte heller sätta mig i den. Av olika orsaker. Så jag behöver inte tänka mig in i den situationen eller rangordna alternativ. Men några har tagit på sig den svåra uppgiften och gör den erfarenheten. På gott och "ont".

  Anser att jag beskrivit att det blir inte lätt att stå upp för gröna värderingar. EU:s/vår politik är inte vidare grön. Sedan så anser jag att det är bra med siffror och inlägg som bygger på siffror. Samt att det är så att siffrorna finns, men personer uppger olika siffror beroende på olika motiv. Har inte hört att någon i regeringen önskar en ponny och glass till alla barn. Men tänker inte be dig om en länk som bevisar detta. Däremot så har de accepterat gratis glasögon till alla barn samt gratis medicin!

  Lisbeth

  SvaraRadera
 27. Rättelse: Någon i kongressen menade jag naturligtvis.

  SvaraRadera
 28. Som alltid, Lisbeth: Ju konkretare jag blir, desto mer flummar du.

  Och i varje inlägg gnäller du på EU, helt utan vett och relevans. Du är lite som Cato, den romerske senatorn som avslutade varje anförande i senaten med orden "för övrigt anser jag att Kartago bör förstöras". (Jag vill minnas att Cato hann dö innan hans vilja uppfylldes och romarna jämnade Kartago med marken och strödde salt över åkrarna så inget någonsin skulle växa där igen. Så blir det kanske för dig också?)

  SvaraRadera
 29. Christer, det trycker jag att jag skrivit om så många gånger både här på bloggen och på andra ställen... Vi har blivit alltmer reducerade till ekonomiska varelser - när politiker och ekonomer talar om oss - i en tid när ekonomismen tagit över alltmer, arbetslinjen blivit en trosbekännelse och målet för nästa budgetår blir ekonomisk tillväxt.

  SvaraRadera
 30. Jeppen, Ja kanske det. Det ligger något i det du skriver!

  Lisbeth

  SvaraRadera
 31. "Nyhetspanelen är bland det mest hör- och sevärda som SVT har att erbjuda. Men både där och i andra tv/radio-program, där samhällsföreteelser värderas, saknas en kommentator från den tredje höga stapeln i opinionsmätningarna."
  Ivar Arpi är en färsk penna i svd som begriper varför tredje stapeln existerar och växer. Oerhört viktig läsning för att förstå vart vi är på väg:
  http://www.svd.se/jag-ringer-mina-broder

  "På senare år har klanmentaliteten, efter en längre tids frånvaro, återigen brett ut sig även i Sverige. Det syns i våldsamheter, i personröstande och i de uppmärksammade hedersmorden. Där staten inte hävdar sig tar klanerna över."

  Apropå personröstande: jag har nu en ingift högt uppsatt kristen kommunpolitiker från Syrien som ser ner på både kvinnor och svenskar. Det är för mig en hissnande demokratisk tanke att en sådan man är en av de främsta företrädarna för ett feministiskt parti i ett land vars folk han ser ner på.

  SvaraRadera
 32. Dom intelligentaste är dom farligaste, därför att dom förslår hela
  tiden fel åtgärder som blir en del på ett plan som inte är plant. Det rullar vartåt det lutar och är det någon gång rätt som när det gäller klimatet så är det ändå fel och för lite och för sent.
  Katastrofer är våra enda lösningar.
  Jag hoppas att dessa inte kommer för sent och att dom drabbar Israel,
  USA, Sveriges politiker och kulturarbetare och att de drabbar Bilderberggruppens medlöpare extra hårt.
  Kanske måste Vi själva ...
  Men dä ä en bit dit ...

  SvaraRadera
 33. Den venetianska svart adeln ifrån 1200-talet, Bilderberggruppen
  och dess medlöpare in i våra dagar och alla i tre trappsteg tre gånger om hjärntvättade Nutidorienterade Medmänniskor.
  Er alla: Önskas en viss omorientering.

  SvaraRadera
 34. Tycker inte att Birger någonsin får en riktig vass syl i vädret i dessa SVT nyhetspaneler. Men jag inser svårigheten och har respekt för att man måste "anpassa sig" en del för att få deltaga.

  Kan du uttrycka dig helt fritt i detta "fria media" utan att riskera att bli utrensad enligt din åsikt?

  SvaraRadera
 35. Olle!
  Suveränt bra fråga! Svaret, svaret ...?

  SvaraRadera
 36. Birger tack för ditt svar.
  Du skriver: "Vi har blivit alltmer reducerade till ekonomiska varelser". Det ser jag som ett symtom på något. Men vad är själva grundorsaken till att "vi är reducerade till ekonomiska varelser" och att det "brister"?

  Christer

  SvaraRadera
 37. Olle, svar: ja. Det är nog till och med meningen. Däremot är tiden knapp, och olika programledare styr olika mycket med följdfrågor.

  SvaraRadera
 38. Jag är Norrlänning och avskyr korkade svenska politiker som
  samarbetade med USA när USA bombade sönder Libyen,
  därför att USA kände sina intressen hotade när Libyen var på
  god väg att med grannar i Afrika, skapa egna betalningsmedel.
  Bilderberggruppen, USA, EU och Nato strävar efter Total Dominans i värden.

  Mord på oppositionella är en av metoderna. Krig är en annan. Jag anser att våra regeringar i Sverige, som är
  "Ett Neutralt och Alliansfritt land," nu domineras av ledamöter
  som definitivt har förlorat förståndet och som redan tidigt visat
  anlag för detta och som därför har sats på sina poster.
  Att upplåta Norra Norrland och Södra Sverige till framför allt USA och NATO för att kunna stationera vapen här, för att kunna
  bedriva hot mot, eller starta anfallskrig mot Ett Tredje Land är så bortom allt vett så? Kan det ha varit under Hot ...

  Mitt förslag blir att Vi befriar Sverige ifrån sin Koloni och gör
  Norrland till självständiga Samhällen och på riktigt
  Neutrala och Fria från samarbete med Kriminella grupper och stater så att kan bli Röster i världen för en hållbar framtid.


  SvaraRadera
 39. De blev inte mycket prat om monarkin i Panelen. Annars hade det väl varit läge för ett tips om Republikanska föreningens hemsida.

  Men när jag fick veta att nya prinsessan är vegetarian, så... går jag väl ur RepF... och ropar: Leve Monarkin?*

  Gt
  *) Ska föreställa skoj.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.