onsdag 24 juni 2015

Sentida avveckling av kärnkraft - och klokt beslut om DAB

Den sentida avvecklingen - det är nu tio år sedan den skulle vara avvecklad enligt resultatet i en folkomröstning - diskuteras av Oskarshamnsverkets ägare. Man beklagar att den sentida avvecklingen kanske inte blir mer extrem än drygt tio år.

Dessutom beklagar man att kärnkraften inte gynnas fullt ut som tidigare, utan numera, enligt marknadsekonomiska principer, skall stå för åtminstone något större del av sina kostnader för framtida avfallshantering. Man beklagar att vinsterna inte längre kan privatiseras medan kostnaderna fullt ut socialiseras.

Man är också grinig för att kärnkraften likabehandlas med vattenkraften genom att den senares fastighetsskatt i viss mån motsvaras av den förstnämndas effektskatt. Man tycks också beklaga att reaktorerna är gamla och spröda. Däremot tycks man inte beklaga alla de incidensen som förekommit.
 

Vi slipper DAB trots utebliven tillväxtkick
Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) meddelar idag att det inte blir något beslut om att FM-bandet skall släckas ner så att tio miljoner radioapparater blir otjänliga. 

En tillväxtfixerad kulturminister, modell S, hade givetvis inte kunnat motstå en sådan tillväxtfaktor som att kasta fullt fungerande radioapparater för att ersätta dem med nya. Svenskt Näringsliv lär rasa. 

Alice Bah Kuhnke har dessutom gått sitt partis kongress till mötes: denna hade, liksom de flesta remissinstanser, förstått att FM-bandet redan idag kompletteras med webbradio i något som kallas Internet. MP:s ledamot i riksdagens kulturutskott, Niclas Malmberg, kan ta åt sig en del av äran, han har drivit frågan på ett förtjänst fullt sätt medan andra tövat och tövat.

Förresten: kanske kan vi till viss del tacka Putin för de tyngsta argumentet för att få sossar och borgare att acceptera beslutet: Försvarsmakten delar nämligen den kritik som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap framfört: krisberedskapen riskerar försämras om FM-bandet ersätts med DAB.. Vilket inte betyder lite... för ni ska veta att krisberedskapen i Sverige är usel redan idag. Sådan uppfattas nämligen som omodern.


23 kommentarer:

 1. Bra Alice Bah K!
  Du är omgiven av lika kloka medhjälpare.

  SvaraRadera
 2. Jag kan bara hålla med om att DAB+ hade varit ett oerhört slöseri att förstöra ett väl fungerande system, FM-radion fungerar mycket bra. Dessutom har inga myndigheter som tillfrågats varit positiva till DAB+.
  Det var väl bara säljare av systemen och vissa ministrar som varit positiva på slutet.

  SvaraRadera
 3. Neoliberal Agendaons juni 24, 09:22:00 fm

  När folkomröstningen hölls var kärnkraft relativt ny teknik. Nu är den beprövad och sett till antal döda per producerad mängd energi är mycket låg jmf. med andra energislag (lägre än sol, vind och vatten). Dessutom kan nya reaktorer drivas på gammalt avfall.

  Talet om subventioner är hyckleri. Eller vill du avskaffa de stora subventionerna till vindkraften?

  SvaraRadera
 4. Krisberedskap är rena katastrofen. Halva svenska befolkningen svälter ihjäl inom 6 månader vid en större kris eller kollaps av vårt samhälle . Om FM radio kan mätta några magar är la tveksamt, skulle tro det är hårdtuggat. Men det klart att lyssna på radion när man ligger o svälter är kanske är en liten tröst i eländet.

  SvaraRadera
 5. FM-radion fungerar jättebra? Ljudet låter ofta som från gamla sprakande LP-skivor. Och all annan teknikutveckling tar väl inte hänsyn till att gamla apparater därmed blir obrukbara? När hörde man sådana argument senast när det t ex gällde högupplöst tv, där "gamla fina video-apparater" inte längre är inkopplingsbara? Får man gissa att det gått "politisk prestige" i DAB? Stifta gärna "kvot-lagar" på konsumtion & flygresor, även om medelklassen då blir jättearg, men bromsa inte teknisk utveckling.

  SvaraRadera
 6. Alla är mer eller mindre tillväxtfixerade. Så varför skriver du att en tillväxtfixerad kulturminister modell S inte kunnat motstå en sådan tillväxtfaktor? Leif Pagrotsky förklarar på ett bra och upplysande sätt varför beslutet är rätt.

  Anonym ja den fungerar tillräckligt bra för att vi inte ska slänga alla radioapparater på sophögen. Vi har ju inte lärt oss hur vi ska handskas med sophanteringen... Är det så viktigt med fler reklamkanaler som gör oss ännu mer dumma i huvudet. Samt vem säger att folk köper nya apparater. Det kanske slutas lyssna på radio "helt" och det blir vi inte heller så mycket klokare av.
  "Bromsa inte teknisk utveckling" Jo bromsa den tekniska utveckling som syftar till att främja evig ekonomisk tillväxt. Samt gynna den tekniska utveckling som hjälper människor att leva goda liv.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 7. Om man istället förbjuder överkonsumtion & sätter en maxgräns för hur mycket en individ får konsumera/år har man "ekologiskt råd" med DAB-radio & liknande brusfri teknik. Ska man även stoppa utvecklingen av självkörande fordon bara för att gröna liberaler numera återgått till industrisamhällets tro på "gammal rejäl a-kassa" som bas för tryggheten?

  SvaraRadera
 8. Kunskapen om hur man kör ett fordon bör försvinna?

  SvaraRadera
 9. Evolution betyder utveckling inte avveckling av utveckling. Alltså bör vi transporteras runt kring likt en fårskock? Vi har ju förmåga att tänka längre tankar än djur.
  Rekommenderar starkt "Med livet som insats" skriven av Krister Lind.
  En enkel och lättläst bok som kan ge en förståelse ang. vår roll i Evolutionen.

  SvaraRadera
 10. https://www.vulkanmedia.se/forfattarintervjuer/med-livet-som-insats-av-krister-lind/

  SvaraRadera
 11. Effektskatten är inte till för att betala avfallshantering utan för det betalas en separat avgift (2 öre/kWh, om jag inte misminner mig).

  Räkneövning för matematikproffs (Mp). Vad händer med elpriset när vi ersätter ett sätt att producera ca 60 TWh (60 000 000 000 kWh) som i dagsläget betalar ca 4 miljarder per år i effektskatt med ett produktionssätt som behöver subventioneras med 20-40 öre/kWh?

  Svar:
  Minskade intäkter 4 miljarder kr
  Ökade utgifter 12-24 miljarder kr
  Summa 16-28 miljarder som skall fördelas ut på elkonsumenterna, dvs med ett behov på ca 150 TWh blir det ca 11-19 öre dyrare el. Antagligen för storkonsumenter (industri) undantag så kostnaden kommer säkert fördelas ut på privatkunder. Till detta kommer att Svenska Kraftnät samt lokala eldistributörer kommer att behöva anpassa elnätet (= kostnad som skall tas av elkonsumenter).

  När detta blir uppenbart för väljare så kommer några att hållas ansvariga och förhoppningsvis är nuvarande opionssiffror något som man från de ansvarigas håll kommer att drömma tillbaka till.

  Lyckligtvis mildras effekten av att Sveriges effektbortfall (O1, O2, R1 och R2) ganska väl matchar mot den nya kapacitet som anläggning i Finland har och som förhoppningsvis snart (2017-18) går i drift.

  SvaraRadera
 12. Heasm66: Nej, effektskatten har inte med avfallsfonden att göra. Avgiften till denna höjs marginellt av denna regeringen. Liksom effektskatten. På liknande sätt, som du räknar på effektskatten, kan du ju räkna med koldioxidskatten som också har till syfta att minska en verksamhet och därmed på sikt också minska inkomsterna från skatten. Syftet uppnås med hjälp av skatter. Vilket alltid varit ett av målen med skatter - det var till och med ett av målen då arbetsgivaravgifterna infördes: man skulle slå ut viss verksamhet genom att stimulera investeringar i annan. Det innebar t ex att textilindustrin i stort sett avvecklades i landet, medan det blev alltmer lönsamt för företagen att rationalisera i ny teknik när kostnaden för arbete blev allt större.

  SvaraRadera
 13. Vi har givetvis olika utgångspunkter. För mig är inte per se en låg energikonsumtion lika med något negativt. I mångt och mycket stämmer också energikonsumtionen i ett land väl överens med välståndet i landet i fråga. Skattar vi bort användning av energi så sänker vi vårt välstånd. Givetvis kan man ha det som mål (att sänka välståndet) det är en legitim ståndpunkt. Framförallt om man ser det som en långsiktig strategi för att trygga vår överlevnad (typ jordens resurser räcker inte till). Men, då tycker jag det vore ärligt att presentera det för väljare precis på det sättet - Att vi behöver sänka vår levnadsstandard för att rädda världen. Inte låssas som om vi kan rädda världen utan uppoffring genom att typ sopsortera mer.

  Givetvis innebär inte detta att jag förspråkar t ex slöseri med energi. Bara att det inte alltid är negativt med hög energiåtgång. Man måste väga nyttan av det som fås ut av det mot kostnaden att producera det.

  I Tyskland pågår för närvarande ett experiment (Energiewende) som jag förstår att ni (i bred bemärkelse) ställer stora förhoppningar till, men jag, med andra, tror kommer sluta i katastrof. Katastrof i betydelsen att co2-utsläpp ökar, elpriset stiger och Tyskland blir ett fattigare land. Jag tycker vi bör avvakta vad som händer där innan vi surrar oss vid masten...

  För att avsluta med något positivt. Tänk om Lewis Strauss citat "To cheap to meter", som man från vänsterhåll gärna gör sig rolig över, blev sann. Dvs mänskligheten finner ett sätt att producera energi nästan gratis. Detta skulle bryta sambanden hög energiåtgång=skadligt utan man skulle kunna göra mycket gott, t ex avsaltning av havsvatten för att förse alla människor med rent vatten. Möjligheterna vore oändliga. Givetvis är vi inte där, eller ens nära, men som målsättning tycker jag inte att det är fel.

  SvaraRadera
 14. Tillägg:

  Jag är inte ute efter att "läxa upp" någon eller så. Det är alldeles för många skyttegravskrig där de olika sidorna inte lyssnar på varandra. I alla sammanhang finns det en konflikt i det man vill göra och det man har möjlighet att göra. Om man då har 28 miljarder/år att bränna på någonting tycker jag det är viktigt att dessa pengar går till det som är viktigast. Det kanske är så att kärnkraftsavveckling är det viktigaste vi kan göra för 28 miljarder/år, eller kanske inte. Det borde åtminstonde vara något som debatteras öppet (med siffrorna synliga) så att alla kan vara insatta och känna sig bekväma med beslutet. Självklart skriver jag detta från en "kärnkraftspositiv" vinkel, men det innebär inte att jag är ett monster eller något utan bara att jag balanserar mellan risk och nytta på ett annat sätt än en "kärnkraftsnegativ". Kärnkraftsolyckor är fruktansvärda, men är de mer hemska än den evigt pågående döden i kolgruvor t ex?. Även sol, vind och vatten har baksidor som är lätta att se om man närmar sig energiproduktion med ett försök att vara objektiv. Som läget är nu (i världen, ej i Sverige) står tyvärr valet inte mellan sol, vind och vatten vs kärnkraft. Utan den, i mina ögen, enda kraftkälla som kan skalas upp i tillräcklig snabb takt för att på allvar äta sig in i kolets marknadsandel är kärnkraft. Sverige gick mellan 1965-1985 från 0% kärnkraftsel till nästan 50%. Det är tyvärr det som krävs i ett världsperspektiv för att nå våra co2-mål. Jag är inte ensam om att tycka så här utan även en sådan som James Hansen har uttryckt något liknande.

  SvaraRadera
 15. Vid tiden för folkomröstningen var jag emot kärnkraft (dock för ung för att få rösta). Det verkade som en bra idé då att avveckla.

  Efter det har det visat sig att pålitliga, kostnadseffektiva alternativ är svåra att få fram. Det har visat sig att klimatet kräver kraftslag som inte släpper ut så mycket CO2 (FN:s klimatpanel vill se mer kärnkraft). Och jag har tagit till mig argument om att kärnkraften inte är farligare än andra energislag om man räknar döda per kWh, vilket är ett rimligt mått.

  Och jag är inte sämre än att jag kan ändra uppfattning när jag möter starka argument.

  SvaraRadera
 16. När det gäller Tyskland:

  Jämfört med 2013 så sjönk utsläppen med 41 miljoner ton, vilket motsvarar en minskning på 4,3 procent. Sedan 1990 har Tysklands utsläpp minskat med 27 procent.

  Statistik från tyska naturvårdsverket visar att utsläppen från gas, stenkol och brunkol gick ned med 12,9 procent, 8,2 procent respektive 2,2 procent under 2014.

  Brunkol är vad Vattenfall bränner så mycket av i Tyskland så det ger mer koldioxid än hela Sveriges förbränning.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
 17. En tanke om kärnkraft.

  Vem kan garantera att vi har demokratiska stater som tar ansvar för allt detta avfall om 400 år? Tänk om den moderna upplysta civilisationen har kollapsat och mänskligheten har återgått till ett stadium som rådde för t.ex 1000 år sedan?

  Det radioaktiva avfallet har fortfarande potentialen att massutrota och förgifta stora delar av mänskligheten om det kommer i fel händer. Det förblir dödligt livsfarligt i tusentals år.

  SvaraRadera
 18. Båda ja och nej. Det är farligt industriavfall, men med den fördelen att det blir ofarligare med tiden (även om tiden är lång). Det är inte allt industriavfall, dvs gifter som blir ofarligare (t ex arsenik, bly osv).

  En fördel med kärnkraftsavfall är att det är tunga restprodukter som inte gärna blandar sig, t ex med grundvatten. Läs gärna om den naturliga kärnreaktorn i Gabon (https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_nuclear_fission_reactor). Trots ett flertal naturliga kärnreaktioner för ca 1.5 miljarder år sedan har avfallet inte rört sig i naturen särskild många meter.

  Det vi skapar med vår slutförvaring är en konstgjord "uranåder" som en framtida stenåldersman måste hitta, bryta försegling på och stoppa i munnen. Någon framtida massdöd är svår att förutspå.

  Den svenska kärnkraften har till dagens dato producerat ungefär 20000 kubikmeter högaktivt avfall. Är det mycket eller lite? Det är en kub på ca 26x26x26m. Det finns även möjligheten att i framtida generationer av kärnkraftverk återvända detta avfall som då blir en resurs. Det är inte science fiction, men ligger ett par 30 år i framtiden.

  Man skall varken negligera eller överdriva problemen med avfallet.

  SvaraRadera
 19. En annan tanke om kärnkraft.

  Om vi rika utvecklade länder har kärnkraft så kommer till slut alla att vilja ha den. Vi kommer inte ha någon moralisk rätt att neka Sudan, Etiopien, Libyen, Algeriet, Afghanistan, Angola, Uganda eller Syrien att ha sin egen kärnkraft. Även om man inte kan tillverka en bomb från restprodukterna från en kärnreaktor så ökas ändå det tekniska kunnandet inom det kärntekniska området ofrånkomligen i dessa länder om man får kärnkraft. Detta leder till en ökad risk för spridning av kärnvapen i världen. Det finns en indirekt koppling mellan kärnkraft och kärnvapen. Beviset för detta påstående finns i dagens Iran.

  Och när det gäller kärnkraftsavfallet så är det betryggande att höra att det inte är speciellt farligt ifall man inte stoppar det i munnen. Undrar bara litegrann varför vi gör oss så stora besvär med slutlagring i djupa ogenomträngliga bergrum till en kostnad av flera hundra miljoner.

  SvaraRadera
 20. När det gäller användning av el i Sverige behövde tillverkning av papper och massa 45% av industrins el för några år sedan. Köp av tidningar faller med ökad tid med mobiler och andra datorer som drar till sig reklam från tidningarna som därmed krymper i omfång.

  Bomber från restprodukter kallas smutsiga bomber och kan osäkert tillverkas av terrorister som inte bryr sig om den egna säkerheten.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
 21. Högaktivt kärnkraftsavfall är givetvis inte ofarligt, men jag känner mig trygg med den slutförvaringslösning vi har valt. Antingen har framtida generationer en hög teknologisk nivå och förstår fullt väl vad som finns i slutförvaringen och vet att hantera riskerna. Eller så har framtida primitiva generationer inget incitament att bedriva gruvdrift i slutförvaringsområdet (det finns inga mineraler där som skulle motivera gruvdrift i den skalan). Skulle gruvdrift ändå förekomma är inte strålförgiftning den störta faran. Det är bara att studera hur gruvdrift bedrevs, och med vilken dödlighet, fram till 1900-talet med slavar (romarriket, sydamerika), barnarbete osv. Gruvarbetande slavar i romarriket och indianer i sydamerika hade inte mer än något år i förväntad arbetslivslängd.

  Det är inte heller så att annan energiproduktion är utan avfall. I nyheterna nu är t ex askan från brända sopor i värmekraftverk som deponerats olämpligt.

  Vad det gäller spridning av avfall för tillverkning av smutsiga bomber. Radioaktivt avfall har den fördelen att det är identifierbart i små kvantiteter (geigermätare). Det gör det svårt att transportera för terrorister eller skurkstater utan upptäckt. Det är tyvärr billigare och enklare att tillverka smutsiga B- eller C-bomber (biologiska eller kemiska vapen).

  Vad det gäller kunskapsspridning så är ”anden redan ute ur flaskan”. Vi vet redan att kärnvapen går att tillverka även om detaljerna inte är helt allmänt kända. Men det går inte i längden hindra någon stat som har resurser och motivation att tillverka kärnvapen. Vi kan inte tvinga någon att glömma. Sen är inte sambandendet så rakt mellan kärnkraft och kärnvapen. Man kan mycket väl ha det ena utan att ha det andra (t ex kärnvapen utan att ha kärnkraft). Det som finns tillhands är att övervaka att stater endast har civil kärnkraft. Det är övervakningen som är problemen med Iran. Om vi inte får en överenskommelse med Iran där de självmant går med på att avveckla sitt kärnvapenprogram kommer de med all sannolikhet att ha kärnvapen snart. Sedan är det nog bara en tidsfråga innan även Saudi-Arabien har det också. Inte så hoppfullt kanske inför mellanösterns variant av Europas 30-åriga krig som stundar. Detta till trots är det inget vi kan förhindra genom att vi i västvärlden ”glömmer” bort hur man gör.

  SvaraRadera
 22. @Nanotec
  Givetvis goda nyheter att Tyskland för första gången sedan 2011 sänker sina utsläpp av CO2. Även om en stor del av sänkningen beror på en ovanligt mild vinter (enligt denna artikel: http://www.reuters.com/article/2015/03/31/us-germany-carbon-idUSKBN0MR1E520150331). Att använda 1990 som utgångspunkt för Tyskland blir i mina ögon något missvisande då de östra delarna av Tyskland innan återföreningen inte var så energieffektiva och heller inte så överdrivet miljömedvetna.

  Jag tycker trots det att vi i Sverige (som inte har Tysklands problem med kolförbränning) skall avvakta Tysklands eventuella succé eller fiasko innan vi tar efter. Som jag ser det finns det inget att vinna för Sverige att vara en "early adopter".

  SvaraRadera
 23. Till den anonyma skribent som befarar att FM har sämre ljudkvalitet än DAB kan jag meddela att jag har haft dialog med ljudtekniker på SR och de är samfällt negativa till DAB pga den sämre - och hårt komprimerade - ljudkvaliteten. Om det är så att du upplever att FM sprakar i ditt upptagningsområde är risken dessutom stor att du inte skulle höra någonting vid en övergång till DAB. Den analoga tekniken fungerar så att ljudkvaliteten försämras succesivt när mottagningen blir sämre. Med DAB är det samma ljudkvalitet till dess att ljudet klipps helt, dvs i stället för brus som försämrar ljudet hör du ingenting alls.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.