onsdag 3 juni 2015

Mer buller är bättre...

Kristdemokrat som anser det viktigt att mindre bemedlade skall utsättas för mer buller, centerpartist som anser mer buller vara en förbättring och moderat som anser att Linköpingsbor får bättre liv genom högre riktvärden så att JAS-Gripen kan provflygas utan större restriktioner, folkpartist som beklagar att bullernivåer stoppat äldreboende och är bekymrad över att boende kan ställa krav på minskat buller. Interpellationsdebatt i riksdagen 20 januari. 

Oppositionen kämpade på. För att Sverige skall tillåta högre bullernivåer.

Socialdemokraten, som dyker upp i debatten, betonar - sic! -  att den borgerliga regeringen minsann hade åtta år på sig att försämra men inte lyckades få till förbättrande förordningar som medförde tillräcklig försämring... Sedan dyker argumentet att krav på låga bullernivåer hämmar tillväxten upp.

Den enda som försöker tala om riskerna är statsrådet Kaplan. Som närmast förlöjligas av oppositionen därför att han talar om den forskning som finns. Och han pressas av medier och riksdag att sjösätta den förordning som innebär att vi bygger in ett folkhälsoproblem i många av de nya bostäder som skall snabbyggas. Men i historieböckerna blir det likt förbannat han som kommer att beskrivas som skyldig.

Mer buller - och fler som utsätts för detta - är således bättre, enligt de flesta riksdagspartier. För första gången, vad jag vet, bygger retoriken på att sämre inte bara anses vara nödvändigt, utan att sämre beskriv som bättre.

Man kan förstås vänta sig fortsättning på denna logik: sämre luft är bättre, högre gränsvärden för skadliga ämnen i dricksvatten är bättre och minskad biologisk mångfald är kvalitetshöjande.

Hur som helst: nu blir det tillåtet med högre bullernivåer. Den nya förordningen är lagd. Så förbättringarna genom försämringar skall således införas. Särskilt skall dessa förbättringar genom försämringar ske för små lägenheter, som förutom av studenter ofta bebos av gamlingar och mindre bemedlade. Nivå för små lägenheter bör inte uppgå till mer än 60 dBA ekvivalent (genomsnittlig) ljudnivå och det ställs inget krav på en ljuddämpad sida. Vid en uteplats får ljudnivån vara 70 dBA, med tillåtelse för överskridande.

Hur är det då med buller? Finns hur mycket forskning som helst från de senare åren. För människor handlar det bland annat om ökande stresshormoner. Och om ökande blodtrycksrelaterade sjukdomar och hjärtinfarkter - forskare räknar faktiskt buller som ett av de större problemen för folkhälsan. Vi är för övrigt inte ensam art som drabbas illa. Exempel: stressnivåerna på valar sjönk högst avsevärt när flygtrafiken stannade upp efter terrorattacken på tvillingtornen.

Enligt arbetsmiljöverket uppkommer koncentrationsstörningar vid nivåer över 45 dBA, beroende på typen av arbete. Vid nivåer över 55 dBA uppstår även problem med att uppfatta andras tal. Forskningen har på senare tid uppmärksammat hälsokonsekvenser av lågintensivt buller. Dessutom: I bullriga miljöer är det extra svårt att förstå andras tal om det är på språk som inte är på ens modersmål.

Genom att uppnå de försämringar som riksdagen tvingat fram så får vi ett bättre samhälle med mer livskvalitet, är det politiska budskapet. Särskilt boende i Linköping, där JAS-Gripen provflygnings, kan se fram emot ett liv där 70 dBA överskrids upp till sexton gånger mellan kl. 06.00-22.00 och tre gånger mellan kl. 22.00 och 06.00. Huruvida den moderata riksdagsledamoten, som värnade om mer buller i Linköping, är nöjd med detta eller inte är oklart. Förhoppningsvis bor han själv inom bullerområdet så att han får del av glädjen av det buller som skall leda till en snutt extra tillväxt.

27 kommentarer:

 1. Du skriver idag och igår som om det i Sverige inte finns en omfattande bostadsbrist och som främst drabbar unga och människor med lägre inkomster. De personer med gott om pengar har inga problem att få en bostad, men ser du dig omkring så ser du hur svårt många har att komma in på bostadsmarknaden.

  Alla krav, hur behjärtansvärda de är var för sig; låga bullernivåer, solceller på taken med mera, gör att kostnaden för bygget bara stiger. Hur vill du se att fler unga och andra med lägre inkomster ska få tillgång till fler lägenheter?

  Förövrigt kan jag bara konstatera att sammanbrottsregeringen fortsätter att leverera sammanbrottet av Sverige. Tio fällningar i KU på drygt ett halvår! Värst av alla är Åsa Romson, hur länge kan hon vara kvar, när inser hon själv att ho inte klarar av jobbet?! Åsa Romson är nu nere på Sarah Palin nivå!

  SvaraRadera
 2. Det är ju minst sagt märkligt att samma år som WHO jobbar för att skärpa bullerkrav så går Sverige i motsatt riktning. Hans i Viken, här ovan, menar att vi måste skapa förutsättningar för att folksjukdom - i enlighet med vad forskarna säger - skall etableras i Sverige. DET är sjukt.
  Problemet med höga byggkostnader i Sverige är inte bostadsbyggande eller mångfald i byggandet utan bristen på konkurrens. Hur kan byggmateriel vara så mycket dyrare i Sverige än i andra länder? Hur i hela friden kan en kvadratmeter i ett fyra-eller femvåningshus kosta mer än att bygga tre kvadratmeter i en villa?

  SvaraRadera
 3. Borgarna ger nu igen för alla fällningar i KU som dom råkade ut för. Dom har inte glömt förnedringen och slår tillbaka med ränta på ränta. Man kan dra slutsatsen att dom egentligen är väldigt små människor med enormt stora egon.

  SvaraRadera
 4. Hans i Viken, när vi bygger nytt bör vi inte försämra gränsvärden, det är väl ändå en rimlig bedömning. Att buller förekommer i gamla bostadsområden, typ Kungsholmen eller Vasastan i Stockholm, får man i viss mån acceptera tills dess att bilismen avtar. Men att öka bullernivåerna i nybyggda bostadsområden innebär ju att kostnaderna i framtiden kommer att öka för samhället om forskarna har rätt- det blir ju att investera i ökade sjukkostnader. Så mycket jobb som lagts ner på t ex Naturvårdsverket för att minska bullernivåerna under så många år blir således helt bortkastat.

  Bostadsbrist i storstadsområden uppstår bland annat genom att Sverige sedan många år saknar regionalpolitik, för att inte tala om lokaliseringspolitik.

  SvaraRadera
 5. "Det är så fort som möjligt, vi kommer att debattera nu" säger Kaplan.
  Så fort som möjligt införa nya bullerregler. Vilket kommer främst att drabba dem med små hyreslägenheter. Smått bör vara gott...

  Det är bra att Kaplan debatterar emot. Säkert kommer han dock få skulden och gå till historieböckerna, som den som ändrade bullerreglerna.

  Fort är ofta ogenomtänkt. Utom när man direkt instinktivt vet vad som måste sägas skrivas eller göras. Det är kunskap.

  Fort ska det gå att få de välutbildade flyktingarna i arbete. De väller in sa man på SVT idag. Vi måste dra nytta av dem. Hoppas på att Kaplan väljer att lugna ner den debatten också. Vi måste tänka på säkerheten säger de som beskylls för att det går för sakta. Det krävs kontroller.

  Men även de går säkert till historieböckerna och får skulden. Otack är världens lön. Eller rättare sagt människors sätt att projicera dvs. skjuta över skulden på någon "helt oskyldig". Det kommer givetvis att bli ändrade bullerregler och "de minst bemedlade" (inte mitt uttryck) kommer som vanligt att få betala mest. Vilken tur att vi inte styr över annat än mänskliga lagar.

  Hoppas inte att de som styr straffas för sin okunskap. Litar till att konsekvensen av karma fungerar perfekt dvs. bättre än oss människor.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 6. Hans i Viken, tycker nog att du missade en del i inlägget. Den del som påminde om hur orden användes - att försämringar kallas bättre. Känner du månde igen det från en känd roman??

  SvaraRadera
 7. "För första gången vad jag vet, bygger retoriken på att sämre inte bara anses vara nödvändigt utan att sämre beskrivs som bättre"

  Finns många exempel. Att få ut fler akademiker (flyktingar) i arbete fort och minska på kontroller anses bättre och nödvändigt. Viktigare än att se till riskerna med att det går för fort. Instämmer med Kaplan det handlar om människors hälsa. Vi får inte förminska folkhälsoproblemen. Charlataner och bedragare riskerar dessutom att slinka emellan och det är lika viktigt att uppmärksamma det som bullerregler. Att det tar tid med nödvändiga kontroller, får människor acceptera fram tills dess att flyktingströmmen minskar och arbetet kan gå lite fortare. Saker kostar och måste få kosta. Vi bör inte se på människor som närande eller tärande. Som vår tillväxtmotor.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 8. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 9. Problemet i förlängningen riskerar bli att vi får en ännu sämre integration. Vilka svenskar vill bo i hus med höga bullertal? Bara de som är tvingade till det...
  Dessutom har det inte framkommit några som helst bevis i debatten på att det är bullerreglerna som är den stora bromsen i nybyggandet.

  SvaraRadera
 10. Cui bono.
  Den som drar fördel av, ungefär. Populärt tema på vissa konspirationssiter, som alltså med viss logik kan hävda att producenterna av raklöddersburkar <100 ml antagligen låg bakom 9/11.
  Nu kan vi ju lägga valkramarna till listan också. Valarna fick ett par dagars frid, på tio generationer. De talar fortfarande om 11/9-13/9 2001, då det var lugn och ro.

  Det låter tyvärr lite för mycket urban legend för att vara sant. En studie refereras, från 2015, då man ska ha lyckats mäta stresshormonnivåer i valbajs under fem år före 9.11 och fem år efter, och hittat stora skillnader. Lite oklart om de har testat varje dag eller varje år eller hur de har gjort.

  Av intresse är kanske att studien refererar till den minskade båttrafiken, alltså propellrar i vattnet i närheten av valarna, som blev resultatet av 9.11, inte den nedstängda flygtrafiken.

  SvaraRadera
 11. Ehh...
  Är det bara jag som tycker att bullerproblematiken inte riktigt kommer högst på dagordningen när et gäller bättre miljö och byggandet av ett bättre samhälle?

  Vi svenskar måste alltid hitta problem med något. Om vi tar upp buller som en viktig fråga, då är den egentliga sanningen att vi har det för jäkla bra...

  SvaraRadera
 12. Jag håller med Birger i hans syn på saker och ting, och många med mig.

  SvaraRadera
 13. Hej Onkel Olof! Har du bott i ett hus där du inte kan gå ut på uteplatsen där det är svårt att höra vad den som sitter bredvid bor, hus där du femton timmar om dygnet inte kan öppna fönstret för att ljudet från vägen gör dig tokig? Lyssna på radioinslaget som det länkas till! Nu skriver inte Schlaug att det är vårt värsta miljöproblem, så varför gör du ett nummer på att det inte är det värsta??? Menar du att vi kan försämra riktvärden i alla de frågor som inte är den allra värsta? (Hur man nu utser den.)
  z.b.

  SvaraRadera
 14. Det är ett jäkla buller med alla flygplan i min kommun. Det är samtliga partier överrens om. På kommunal nivå verkar alla oavsett färg störas av för mycket buller. Men på riksdagsnivå ska det alltid käbblas och plockas poäng.

  SvaraRadera
 15. Igår kom vi ju fram till att folk bor i utanförskapsområden för att de gillar det. Således helt rätt att bygga bostäder för de som gillar buller.

  SvaraRadera
 16. Förresten är det väldans trångsynt att kalla det "försämring av gränsvärden". Det är en övergång till homeopatisk bullerdämpning helt enkelt!

  SvaraRadera
 17. Nej du Ben Dover någon "övergång till homeopatisk bullerdämpning" är det "nog" inte frågan om. Om inte homeopati är samma sak som utvecklandet av en ny generation JAS Gripen...

  Lyssna lite på debatten i riksdagen. Moderaterna vill ha en snar lösning i bullerfrågan. Så förhala den Kaplan. Så länge det bara går. Vilken tur att många synpunkter inkommit. Kan inte vara lätt för MP att sitta i regering och ta fram nya bullerregler tillsammans med Nato anhängare som vill vänja/anpassa oss till att det kommer att bullras mycket i framtiden. Oj historieböckerna kommer att vara fulla med vad MP ställde till med. Problem med integration tillkommer givetvis också som ballahu skriver. Så kommande generationer kan fortsätta att proppas fulla med illusioner och fiktioner. Om vad som gått snett. Så lär vi oss att göra annorlunda i framtiden. Är det så människans samhällsevolution utvecklats genom tiderna? Inte konstigt att vi är som på medeltiden. Medeltiden var en svår tid? Nej det fanns ljusglimtar säger en del. Ja med de blev avrättade. Så mycket längre än på medeltiden har vi inte kommit.
  Men vi svenskar gnäller ju så mycket:)

  Lisbeth

  SvaraRadera
 18. Mer konsumtion är bättre. Mer reklam och mer medicin och mer arbete. Sjuka trötta kroppar som dör i förtid är bättre.

  För ekonomin vår heliga!
  SvaraRadera
 19. Jag hörde inslaget i radion,där Kapland sa att inom hus skulle buller nivån hållas låg som nu. Jag vet att nya hus ska vara bra isolerade för att minska energiåtgången. Gamla hus är nästan omöjliga att ljudisolera om de samtidigt ska bevara utseendet. Utländska byggmaterial blir inte alltid billigare.De håller inte svensk standard. Måtten kan vara fel så att säkerhet- och handikappanpassnings villkoren inte hålls.
  Är det sant att lägenheter kan vara upp till 3 gng dyrare att bygga än villor så måste det undersökas och stoppas. Naturligtvis så ska buller minskas i bullerkällan. Att minskad bil- och flygtrafik antar jag att alla miljöpartister längtar efter. Problemet är att hur börja minska trafiken när man tror att konkurens skulle ge service och billigare biljetter. Spårbunden trafik löser bara den del.Jag har undrat varför det var så svårt att få lokala byggregler vad gäller miljöanpassnings krav. Ska Attefall lyckats fixa det i Plan o bygg-lagen? Inte så att jag litade på KD men det är förvånande att det fanns så lite värnande av skapelsen redan då. Det måste bero på att skolutbildningen har varit undermålig länge då politiker inte ens i lagstiftande församlig kan räkna själva, För Det är alltid billigare i ett bygge att bygga in solfångare/annan utrustning direkt än att montera på någonting efteråt tycker jag fd ledamot i byggnämnd för MP

  SvaraRadera
 20. Ljud är energi som träffar mänskliga öron och kroppar. Stark stimulering av höga ljud innebär risk för överstimulering av kroppens molekyler, celler, nerv- och hormonsystem. Denna stimulering skapar förr eller senare emotionala och fysiska problem.

  Okunskap kring detta visar att många människors förnuft inte kan överblicka konsekvensen av vad resultatet blir av de förslag de tar beslut om.

  Rätt man på rätt plats skulle lösa många problem. Att partinit skulle vara kvalificerande för kunnighet är en myt.

  Christer

  SvaraRadera
 21. "There is no alternative." Margaret Thatcher

  Annelie

  SvaraRadera
 22. z.b
  jag menar ingenting om riktvärden, men jag tycker att detta visar att vi människor måste hitta nya problem hela tiden.
  Jag ifrågasätter inte riktigheten i det någon säger här, men i förhållande till bostadsbrist, koldioxidutsläpp och att priset på mat kommer att öka i världen, så är ett och annat JAS-plan som vi egentligen inte har råd att ha luften, ett ganska litet problem...

  SvaraRadera
 23. "There is no alternative." Margaret Thatcher

  Sa hon det när hon gav stöd till apartheid-regimen?

  SvaraRadera
 24. Vi kan "hitta" nya problem dvs se dem hela tiden. Det är det som är så fint med att vara människa. Vi har den förmågan. Ska försöka hitta några till. För vi har potential. Om inte vi vilka? växterna? djuren? kanske mineralerna?

  Det bullras överallt, i skolan, i hemmen, i luften, på jobben, på väg till jobbet osv. Summa summarum, sammanlagt blir det väldigt mycket buller...
  En del är känsligare andra mindre känsliga. Men bra för någon är det knappast. För "en del" tar det sig uttryck i psykiska och fysiska sjukdomar. Sjuktalen ökar. Varför undrar man. Trots att vi vet att buller bidrar. Vad är ljud? Christer beskriver det.

  Det finns arbetsmiljöregler och regler för bullernivåer i och nära hemmen. Allt detta kan och kommer säkert förändras. Våra politiker har ju gett bort makten. Birger Schlaug skrev om subsidaritetsprincipen dvs. att beslut ska tas så nära folk som möjligt. Nu tas de av dem som inte har en aning om våra vardagsproblem.

  Men om folk inte ens anser det, så är det inte konstigt att den principen kunnat överges på punkt efter punkt och till sist helt i framtiden. Vi är medskyldiga till det. Men framförallt politikerna.

  Allt buller vi samlat utsätts för är givetvis en hälsorisk och bidrar till att psykiska och fysiska sjukdomar ökat. Kaplan talar om att mycket synpunkter inkommit på hur nya bullerregler ska formas. Att det tar och måste få ta tid att se över det hela.

  Vi har en arbetslinje, som samtliga partier säger sig vara överens om. Samtidigt så har vi ett högt flyktingmottagande som de flesta också säger sig vara överens om. Trots att det nu knorras ute i kommunerna.

  Samtidigt så har politiker varit öppna med att en snabb nedgång av arbetslösheten inte är eftersträvansvärd. Då blir det inflation. Detta sa Anders Borg. Utanpå det en rad problem som Onkel Olof beskriver. Matbrist, vattenbrist, upprustning osv.

  Så en existenslinje kan vi inte undvika. Starkast överlever. Egentligen har alla/allt rätt att existera sida vid sida, inom ramen för alla andras rätt. Om det nu är så att "vi svenskar" gnäller mest så anser jag att vi går före... och att alla behöver bli mer "gnälliga".

  Lisbeth

  SvaraRadera
 25. Vi förstår inte varför statsrådet måste driva igenom en försämring av regelverket - mot bättre vetande? Vi har därför ställt en öppen fråga till Mehmet Kaplan på vår facebook-sida. Hoppas att någon kan uppmärksamma honom på detta, vi vill gärna ha svar.

  https://www.facebook.com/RaddaVattern/posts/793099320804109


  Aktion Rädda Vättern

  SvaraRadera
 26. Ett svar från en politiker att hen inte har så mycket att säga till om får man knappast. Inte ens kommuner får numera ta så många egna beslut. Men det är en bra fråga.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.