tisdag 16 juni 2015

En nödvändig text....

En alldeles väldigt bra artikel om skogen och missbruket av densamma som sker i alla möjliga debatter, även från miljörörelsens sida. Det är frustrerande hur alla möjliga intressen motiverar sin tillväxt genom att utnyttja biobränslen. Hur många seminarier har jag inte suttit på där olika intressegrupper pratat om att nyttja skogen för just sina särintressen, lägger man ihop alla dessa särintressens krav på skogen så har vi inte mycket kvar av vare sig skog i allmänhet eller biologisk mångfald i synnerhet.

Bland annat skriver Elin Götmark, från Skydda Skogen:
 • En ungskog bidrar mindre till att dra åt sig kolatomer än en äldre skog.
 • En skog som får stå kvar fortsätter också att lagra kol i marken, bland annat genom svamparnas trådsystem i marken.
 • Det är inte självklart att ersätta mer energiintensiva material med trä, vi borde först fundera över om produkten överhuvudtaget borde tillverkas.
 • Att hugga ner skog för att t ex ersätta fossila bränslen för att upprätthålla massbilismen håller inte.
 • Biobränslen kan bara ge ett begränsat bidrag till att klara övergången från fossila bränslen till hållbara system.
 • Vi behöver minska vår energianvänding.
 • Skogsindustrin anvädner ofta skogsbrukets påstådda klimatfördelar som skäl för att legitimera ökande avverkningar.
 • De artfattiga monokulturer som skogsbruket främjar ä'r mer sårbara för framtida klimatförändringar.
Elin Götmark avslutar med: "Skogsbruk kan bidra till en hållbar samhällsutveckling. Men i så fall behöver vi skydda alla de kvarvarande skogar som har höga naturvärden, dels som kolsänkor och dels för att det är nödvändigt för att rädda den biologiska mångfalden. Vi ­behöver också gå över till ett skonsamt skogsbruk som efterliknar naturliga ekosystem och som ger plats åt alla som har hemvist eller intressen i skogen, utan kalhyggen som läcker växthusgaser. Slutligen behöver vi minska vår energianvändning och vår konsumtion, inte bara av kortlivade skogs­produkter, utan överhuvudtaget."

Själv skulle jag vilja lägga till att alltför få människor vet vad en skog är, man tror att en virkesåker är en skog, att en monokultur är en skog. Ju mer urbana vi blir, ju mindre förstår vi nog vad en skog är. Dessvärre är en sådan så främmande för många att de till och med är rädda för att vara i den.


16 kommentarer:

 1. Tack! Det diskuteras mycket nu hur skogen ska kunna bli vår nya tillväxtmotor. Om skogens gröna guld. Alla har intressen i skogen.
  I sossarnas fall jobben. Lägst arbetslöshet i EU innebär lika lite träd som i övriga EU? Det betyder skövling av skog? Det vi ser som skog är för andra enstaka träd.
  Mikael Damberg uttrycker ingen oro över MP. Utan säger snarare att de är med. Vi kommer att få se om det stämmer. Hoppas innerligt att det inte gör det. Utan att MP tar strid för skogen.

  SvaraRadera
 2. Att svenskt virkesuttag är större än någonsin och även de växande reserverna beror på ökad koldioxidhalt, kväveutsläpp och en högre temperatur. Den så kallade miljöförstöringen är skogens bästa vän. Jag håller dock med om att trakthyggesbruket är förkastligt. Men utifrån ekonomiska utgångspunkter från främst ägaren och inte något koldioxidflum. Bolagsexperterna och byråkraterna är nästan lika tomma i huvudet som skogsmullarna.

  Jag har skrivit debattartiklar i lokaltidningen om dessa speciella saker och tagit ut svängarna mer än självcensursen normalt accepterar. Det är lättare när det är en replik och det blir retoriskt bättre.

  https://www.nwt.se/asikter/debatt/2012/08/20/50

  https://nwt.se/asikter/debatt/2012/09/29/24

  SvaraRadera
 3. Och den oheliga konsumtionen kommer att minska av sig själv när naturresurserna sinar och det behöver ingen vara orolig för.

  SvaraRadera
 4. De sjuka experterna har svårt att framhålla miljöförstöringens positiva effekter på virkesreserver och uttag. Men de nämner gärna sina egna insatser. Detta är från Finland och det är samma här.

  http://www.findikaattori.fi/sv/49

  Skogsmullarna har avlats i samma anda med en stor tilltro till den egna förmågan.

  SvaraRadera
 5. @ Urban
  Svårigheterna med kontinuitetsskogsbruk är ju just det sporadiska uttaget. Kräver småskaliga metoder med högre kostnad. Dessutom skadas ofta de kvarvarande träden vid uttag. Sedan är kvalitet inget som det betalas för. Idag producerar vi billigt bulkträ som sågas ner och limmas ihop igen på olika sätt. Det är så konsumenterna vill ha det. Folk idag begriper sig inte på trä-råvarans möjligheter. Tycker inte att det är så självklart att det generellt sett är mest ekonomiskt att välja kontinuitetskogsbruk. Naturligtvis så inser samtidigt jag att många skogsägare blir blåsta av skogsindustrin till att driva trakthyggesbruk.

  Ska man odla kvalitet ska man ägna sig åt valnöt. Här verkar betalningsvilja finnas. Både för ekologiskt odlade valnötter som betingar oerhörda priser i matbutikerna och även virket.

  I övrigt så har du förstås rätt med koldioxiden och kvävet. Jag gillar följande diagram som illustrerar att vi i geologisk tidsskala kommer få problem med koldioxidbrist. Notera ökningen i koldioxid under epoken perm. Man tror att det var vulkanisk aktivitet som återbördade sedimenterad kol till biosfären. Detta underlättade för livet. Människan gör nu samma sak fast betydligt fortare. Hastigheten i förloppet ger ju förstås problem då många organismer inte hinner anpassa sig. Evolution är kanske för långsam.

  https://www.google.se/search?q=carbon+dioxide+level+and+temperature+geologic+time+diagram&es_sm=93&biw=911&bih=422&tbm=isch&imgil=plIXlGDXZaC1sM%253A%253BVVkqjzRjazMhhM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.geocraft.com%25252FWVFossils%25252FCarboniferous_climate.html&source=iu&pf=m&fir=plIXlGDXZaC1sM%253A%252CVVkqjzRjazMhhM%252C_&usg=__vl0kqouvH9gUU9d4jobkE0rVDwo%3D&ved=0CDMQyjdqFQoTCLi_74nzk8YCFcFYLAodwbQAbg&ei=KOx_VbiLGsGxsQHB6YLwBg#imgrc=plIXlGDXZaC1sM%253A%3BVVkqjzRjazMhhM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.geocraft.com%252FWVFossils%252FPageMill_Images%252Fimage277.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.geocraft.com%252FWVFossils%252FCarboniferous_climate.html%3B660%3B417

  Kol sedimenteras och försvinner från livets kretslopp. Pga minskad vulkanisk aktivitet återbördas kol allt mindre. Människan har tagit över. Om vi hade varit smarta hade vi inte slösat så med att elda sedimenterad kol utan sparat den längre.

  SvaraRadera
 6. I våra skogar arbetar vi med självsådd skog där vi bara tar ner fullmogna träd. Inga kalhyggen och inga planteringar. Vi går bara in med lätta fordon (snöskoter eller fyrhjuling) när det är tjäle för att inte skada marken.

  Vårt enda problem, när vi inte hävdar skogen på normalt sätt, är att det då och då kommer personer från Länsstyrelsen (förmodligen miljöpartister) och vill konfiskera området till natura 2000 område.

  SvaraRadera
 7. Ja är det inte för ängsligt så säg,
  den som vill veta har sedan länge förstått att
  dagens finansiella system KRÄVER tillväxt,
  att dagens tillväxt tar sin form genom
  dagens fossila högenergisamhälle,
  där MEA, Living Planet Report m.fl., samt inte minst det sunda förståndet torde kunna se, ATT det är just denna ofantliga mängd liksom täta energi som vi exploaterar och ödelägger allehanda habitat/livsutrymmen med.

  Endast helt apatiska medvetanden och hjärtan torde kunna hävda solceller (som idag utgör promillen) eller biobränslen (där bioresurserna REDAN idag är överutnyttjade) som något, och jag tar mig för pannan, att ersätta det väldiga fossila energiintaget med, som i sig själv skövlar livsförutsättningarna...

  Är det bara ren skär rädsla, att inte förmå att tänka själv tvärtemot vad akademi och media m.fl. lär oss att INTE göra som är problemet, eller vad?

  Eller kanske brist på kärlek till livet och livets väv, när allt sedan länge, som sagt, är så klart, för den som älskar, vill och vågar!

  SvaraRadera
 8. Problemet är att det alltid kommer vara lockande att avverka.
  Det är som att lämna en femåring i ett rum fullt med godis.

  SvaraRadera
 9. Bra, anonym 12:45.

  Precis det problemet har jag hört från så många privata skogsägare. Många ser sig tvingade att kalhugga för att undvika att marken ska bli konfiskerad. Det går ju att förena höga naturvärden med ett uttag av virke. Blir marken konfiskerad får man inte ens ta ut brännved till privat förbrukning. Miljörörelsen lider av en alltför stor misstro till markägare. Miljörörelsen har kapats av innerstadsbon som är övertygad om att man kan frälsa världen bara man köper ekomat.

  SvaraRadera
 10. Misstron till markägare är väl högst befogad. Vem kan äga luft, vatten eller mark? "Skogsmullar" är ett nedsättande ord för individer som anser och förstår att det är omöjligt att äga mark. Däremot så kan man vara en god förvaltare av mark.

  SvaraRadera
 11. Visst, om du hellre vill kalla det markförvaltare så får du använda det ordet istället för markägare. Det är ju mest semantik.

  Min poäng var att många enskilda "markförvaltare" sköter skogen i avsikt att uppnå både höga naturvärden och ett visst virkesuttag som i det beskrivna fallet ovan. Plötsligt dyker länsstyrelsen upp och börjar snacka om konfiskation. Av rädsla för detta håller många "skogsförvaltare" sin skog ifrån alltför höga naturvärden. Plötsligt får man inte ens göra virkesuttag för tex självhushållningssyfte. Vill man öka naturvärdena i skogen så är det naturligtvis kontraproduktivt.

  SvaraRadera
 12. Dan ska hålla sig till dagens tema. Därför ska här inte ordas om decemberöverenskommelsen, DÖ. Hade den ägt rum i något land med hetare temperament, hade det blivit upplopp, vattenkanoner osv. Men det ligger utanför temat, och ska därför inte nämnas här.

  SvaraRadera
 13. "Man ska hålla sig" förstås.

  SvaraRadera
 14. En punkt till:
  * hygget läcker växthusgaser i upp till tio år

  Cirka 97 % av svamparna dör när det blir ett hygge. Mycket mycel som bryts ner och blir CO2.

  > "övergången från fossila bränslen till hållbara system"

  Här tänker jag 4:e generationens kärnkraft, hundratals år av energi från befintligt kärnavfall.

  SvaraRadera
 15. GÄSTKOMMENTAR AV MAGNUS ELMBLAD:

  Akta skogen! Krafter strömma
  milt utur hans gröna gömma.
  Han är vänfast, trygg och trogen.
  Akta skogen!

  Regn och dagg ur molnens höjder
  lockar han, och friska fröjder
  gro, där han står stark och mogen.
  Akta skogen!

  Han är bondens livvakt. Bälten
  spänner han till skydd kring fälten.
  Lossas de, blir tomt på logen.
  Akta skogen!

  Åkerns fina brodd han vårdar,
  han ger skydd åt fält och gårdar.
  Spara yxan, bruka plogen!
  Akta skogen!

  Fryser du, han ger dig värma,
  bränner sol´n, vill han dig skärma,
  städs att svalka redobogen.
  Akta skogen!

  Akta skogen! Välljud strömma
  ljuvt utur hans gröna gömma.
  Han är vänfast, trygg och trogen.
  Akta skogen!

  SvaraRadera
 16. SKOGSSKÖVLINGEN

  De plundra dig, mitt land! De sälja dig.
  De slita av din varma vinterklädnad,
  som drinkaren med fräcka händer säljer
  sin moders tröja för ett uselt rus.
  Väl var du arm i all din rikedom;
  väl lät du dina sköna, stolta furor,
  de dunkelgröna, jättestarka söner
  av snöig nord, förmultna utan gagn;
  väl var en yxa förr i odlarns hand
  ljusbringaren i öde nejders skugga,
  banbrytaren för europeisk kultur,
  luft, frihet, mänskorätt och dagligt bröd;
  men nutids yxa går som dödens lie
  fram över moar, dalar, fält och kullar
  och mejar utan misskund barn med gubbe,
  den branta åsens sommarglade yngling
  med kärrets mossbelupne veteran.
  Allt faller, allt förödes. Där hon framgår,
  där stupar grönskan, tystnar fågelsången,
  där blottas för bebyggarns trötta öga
  den vilda, döda, ofruktbara grunden
  av urtids hällar, dem naturen länge
  barmhärtigt dolde under skogens täcke,
  och ändlös, livlös, hopplös breder sig
  i härjarns spår polcirkelns ödemark.

  (Zacharias Topelius)

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.