torsdag 28 maj 2015

Börja om från början, börja om på nytt...

Alternativet ställer upp i det danska valet som skall hållas i juni. Mycket av politiken känner ni igen om ni följt min blogg. En hel del frihetligt grönt.

Hur som helst: Alternativet är till icke obetydlig del det som MP idag borde kunnat vara, om partiet hade haft mer mod, mer tillit till grön ideologi och mer förmåga att ha två bollar i luften - både det demokratiska hantverket i riksdagen och offensiv opinionsbildning. 

Så det är klart att jag följer Alternativet med stor nyfikenhet, viss fröjd, en del förhoppningar, aningen vemod och en skopa undran - hur hanterar man t ex flykting- och integrationsfrågor i ett land som Danmark?
Partiet ser ut att kunna komma in i Folketinget, till skillnad från De grönne, som tyvärr har svårt i Danmark.

PS!
Också i Sverige bubblar det lite grand bland  maskrosornas och de frihetliga ängarnas blom- och bladprakt - är det dags att börja om från början, börja om på nytt, (varför ska man sörja, tider som har flytt?)

Alla som varit med en gång vet vad sådant innebär. Oändligt arbete, oändligt motstånd och ett antal påfrestande knäppgökar - definitionen kan förstås vara mångfacetterad - som omedelbart kommer farande och som måste hållas på behörigt avstånd. Hade jag inte varit med en gång så hade jag förstås kastat mig över denna utmaning. Bland det högre på en sådan dagordning hade nog stått:
 • Sänkt arbetstid, 
 • breddad skattebas - och sänkt skatt och sänkta avgifter på arbete.
 • förenklat och frihetligt trygghetssystem, 
 • rejält höjt grundavdrag istället för andra avdrag och bidrag som t ex ränteavdrag, rut, rot, reseavdrag, 
 • vinstuttag förbjudet i skattefinansierad skola, vård och omsorg, 
 • gynnande spelregler för den tredje (kooperativ, ideell) och fjärde sektorn (familj, sociala nätverk) på bekostnad av den första (offentlig) och andra (kommersiell) sektorn,
 • utredning om icke-militära strukturer när det gäller försvar av landets säkerhet, 
 • ökad möjlighet för föräldrar att frihetligt kunna välja mer tid för sina barn, 
 • utveckling av system och strukturer som inte är beroende av ekonomisk tillväxt, 
 • införande av reklamfria zoner som ett sätt att minska den kommersiella livsstilspropagandan, 
 • avskrivning av studielån för de som bor och verkar i glesbygd, 
 • undanta spekulativ bankverksamhet från bankgarantin, och se över frågan om bankernas rätt att "skapa pengar",
 • viss samhällsviktig infrastruktur skall vara helt offentligt ägd (t ex elledningar, vatten- och avlopp) - inom annan skall statlig ägande vara ett av flera (t ex bank, penningförmedling).
 • Hood-system inom flera områden (ta från viss verksamhet och för över till annan: avgifter på konstgödsel och bekämpningsmedel finansiera arealstöd, avgift på fossiltörstiga bilar finansierar  energismarta bilar, avgift på kommersiella lokaler i storstädernas kärnor finansierar stöd till kommersiella lokaler i glesbygd, etc).

40 kommentarer:

 1. Bravo Birger, men jag tycker nog att sista punkten kunde revideras till "Avgift på perifera köpcentra finansierar stöd till kommersiella lokaler i glesbygd" :-)

  SvaraRadera
 2. Miljöpartister har visserligen skäl att känna besvikelse och frustration, fast den känslan delar de nog med borgerliga, socialdemokrater, sverigedemokrater och vänsterpartister. Decemberöverenskommelsen håller alla på mattan.

  SvaraRadera
 3. Så formuleras grön ideologi i korta konkreta punkter! Inte typiskt rött, inte blått, utan grönt. Solidaritet och frihetlighet hand i hand! Inte socialistiskt, inte nyliberalt. Grönt!
  L.

  SvaraRadera
 4. Dom punkterna var mycket bra. Något för ett riktigt miljöparti att ta upp.

  SvaraRadera
 5. Jag är rädd för att det blir exakt som med Mp efter ett tag om vi bara fokuserar på yttre frågor som ett fåtal prioriterar högst. Jag har verkligen ett behov av ett nytt parti där grunden är att visa på ett nytt tankesätt. I vår kultur är det vanligt att tänka och tala i termer av skam, skuld och bestraffning. Vi pratar om att vi "borde" göra saker för vi känner skuld och skam, istället för att se vad vi har behov av och vill göra.
  Vi tror att andras beteende skapar våra negativa känslor, istället för att se att vi behöver vara vänligare mot oss själva och andra för att få det vi behöver. Om vi använder empati för att se behovet bakom alla hårda ord inom oss själva och från andra så kan vi lägga energin på det som är långsiktigt bäst för alla.

  Det som verkar mest lovande för att bygga grunden för ett verkligt nytt parti är Nonviolent Communication (NVC) och Holistic Management (HM). NVC gör att partiet kan lägga sin energi på det som bygger empati mellan människor. HM är en beslutsprocess som från början användes mot ökenspridning, men nu även inom alla typer av beslutsprocesser. HM ser till att alla beslut jobbar i rätt riktning och inkluderar alla berörda människors behov.

  När tänk, tal och empati är på plats finns det mycket att gå vidare med som till exempel Transition Towns inre omställning och Common Cause, men utan empati och en inkluderande beslutsprocess är jag rädd för att vi bara bygger korthus, om och om igen, utan att lära oss något av tidigare misslyckanden.

  Boktips:
  1. Nonviolent Communication - Ett språk för livet, Marshall B. Rosenberg.
  2. Holistic Management - A New Framework for Decision Making, Allan Savory.

  /KentS

  PS. Anti-spam-skyddet med bilder var svårt att hinna med innan det började om, så blir nog inte många kommentarer här pga av det.
  DS.

  SvaraRadera
 6. Väljer att agera påfrestande knäppgök... någon bör göra det också.

  Hur rimmar förenklat frihets och frihetligt trygghetssystem som är en punkt med den andra punkten dvs. avskrivning av studielån för de som verkar och bor på landsbygden? Andras trygghet då? de som av olika anledningar har fått sin dröm krossad och endast har mardrömmen dvs. studielånen kvar. Men som bor i stan och kanske inte vill bo och verka på landet.

  Eller som inget hellre vill, men har slutat verka dvs. (fungera) mer eller mindre. Är även grön ideologi, idiologi (idioti) ibland? Frihet är väl ändå frihet inom ramen för andras rätt till frihet. Frihet att välja var man vill bo t.ex. Inom rimliga sociala och ekologiska ramar. Som inte leder till kaos för planeten. Som nu..

  Nej ogillar punkten om avskrivning av studielån för de som verkar och bor på landet. Även om jag kan begripa att tanken är god. Vi behöver en levande landsbygd. Vi behöver omställning och vi behöver bruka hela landet. Inte förbruka... Men inga gräddfiler för vissa utvalda grupper.

  Ser på nära håll den förtvivlan som uppstår när människor som vill verka (delta) "slutat" verka nästan helt. Så vad har den punkten att göra i en livslinje i stället för arbetslinje? Dessutom om vi ska börja om...

  Om vi ska börja om inte trampa på i samma spår, bör vi ha en existenslinje rätten att få existera oavsett vad vi kan bidra med. Inga vi och dem linjer oavsett vilken färg vi säger oss gilla bäst. Eller var och hur vi bor och hur mycket vi verkar.
  Studielån bör avskrivas när människor saknar kapacitet och förmåga att delta enligt samhällets höga krav om att verka. Då bör samhället gå in och säga okej vi tittar på det sociala kontrakt vi upprättat. Kontraktet som säger alla har rätt att existera. Vi vet att livet kan förändras och det fort. Du är härmed befriad från att betala igen dina studielån. Ska man säga det endast till de som bor och verkar på landet?

  Lisbeth


  SvaraRadera
 7. Lisbeth, vi har en gräddfil för "vissa" personer idag.

  Kollektivtrafiken bekostas till stor del med skattemedel på bekostnad av dom som inte har någon kollektivtrafik men som däremot får högre bränslekostnader.

  Ränteavdragen bekostas av dom som inte har några lån. Ränteavdragen är i mina ögon ett bidrag likställt med vilket annat bidrag som helst.

  Statliga jobb ligger på några få orter och koncentreras dit i allt högre takt, på bekostnad av dom orter som förlorar statliga jobb.

  Listan går att göra längre.

  Men avskrivningen av studielån är väl hämtat från Norge som faktiskt har en levande landsbygdspolitik?

  SvaraRadera
 8. När är det dags för Enhet? Även om jag personligen inte ser Enhet som ett politiskt parti så anser jag att det är deras tur nu. Verkligen! Efter alla år och slit... Eller inte riktigt ännu, för att kunna börja om krävs ett tillräckligt stort underlag av människor som verkligen vill börja om.
  Med att erkänna en kraft som är större och starkare än de själva. Livet, Gud, Evolutionen, osv. Vad spelar det för roll vad vi kallar den kraften? Vi kan t.om. kalla den grön ideologi om vi vill. Eller den kraft som konstnärer använder sig av. Valmöjligheten är stor lika stor som det finns människor.

  Lisbeth

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dom har lite märkliga idér. Typ chemtrails och fri hasch. Annars vettiga saker.

   Radera
 9. Birgers Alternativ.

  Skönt med något nytt som kan förändra.

  Mvh: en omställning på bondvirsan.

  SvaraRadera
 10. Min tanke i en tanke. Jo Norges landsbygdspolitik är mer levande. Men även de har problem med "levande döda" dvs. svårt sjuka som har studielån både på landet och i storstäderna. Som skulle behöva avskrivas... Men visst de ligger före oss både när det gäller pengar till forskning (svåra sjukdomar) och med att bruka hela landet.
  De är inte fullvärdiga EU medborgare. Saknas ett litet penndrag. Fast de börjar väl också få mer och mer problem. Skenet bedrar Inflyttningen till städer sker över hela världen. Tror inte lösningen är avskrivning av studielån för de som bor och verkar på landet. Inte om det ska vara en rättvis lösning. Vet att vi har en gräddfil för vissa personer idag och det är just det jag ogillar.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 11. Exempel på ett omarbetat behovsstyrt partiprogram (som fortsättning på min tidigare kommentar om ett empatistyrt nytt parti):

  Birgers förslag: Sänkt arbetstid.

  Det låter bra för arbetstagare, men jag är rädd för att företagare och politiker skulle få problem med ett sådant "krav" om man inte ser även till deras behov av vinst och skattepengar.
  Arbetstagarens behov bakom sänkt arbetstid: Mer tid för att göra det den själv värderar högt. Det kanske innebär mer arbetstid för vissa som tycker det de jobbar med är utvecklande, i varje fall en kortare period så att inte familj och vänner blir lidande.
  Om fler fick tillgång till meningsfulla arbetsuppgifter så kanske de också kan tänka sig mer arbetstid när det passar i livssituationen.
  Behovet kanske är att jobbar för egen del istället för någon annans vinst.
  Alla behöver sjukvård, men om vi jobbar för mycket blir vi sjuka, så det måste finnas en individanpassad balans här.

  Det generella behovet är kanske en individanpassad arbetstid? Kan vi få med alla på det förslaget så kanske vi skapar enighet och empati istället för polarisering och korthuspartier?

  /KentS

  SvaraRadera
 12. Oj början till ett miljöparti i Danmark

  SvaraRadera
 13. Jag håller med dig Lisbeth.
  Det är ur demokratisk synpunkt farligt med en gräddfil för vissa grupper av människor.
  Orättvisor skapar hat och otrygghet om det får gå tillräckligt långt.

  Jag tror dock att vi ska titta på Norge och se vad som fungerar bra och dåligt. Det är inte fult att kopiera (förutom musik på internet)

  SvaraRadera
 14. Rovdjuren då? "Varg-garanti" på landsbygden tycker jag hör hemma på listan, där man slutar pjåska & meddelar att stammen bör växa med flera tusen djur. Och att man skaffar sig typ ett fredat blågult "national-djur", precis som de gjort i USA, & låter gråben symbolisera landet. Eller så låter man de "4 stora" tillsammans göra det.

  SvaraRadera
 15. Min tanke i en tanke. Nej det är definitivt inte fult att kopiera. Vi kopierar ständigt. Säg den tanke som inte har tänkts förut. Inte många. Tittar ofta på Norge i alla möjliga sammanhang.

  Jo det är ur demokratisk synpunkt farligt med en gräddfil för vissa grupper av människor. Nu är det farligt...

  Med ett enkelt tillägg är Schlaugs förslag mycket bra. Tillfällig omställning för att föra över makten, politiken, ekonomin från städerna till landsbygden. Kloka människor skulle förmodligen acceptera det som en tillfällig lösning. Även om de är och känner sig orättvist behandlade. För allt som kan göras måste göras. Men vi är inte så kloka, speciellt inte när vi känner oss överkörda och orättvist behandlade.

  Nu kanske det låter som jag ändrat mig, men det har jag inte. Det är viktigt att människor förstår varför en avskrivning av studielån endast för dem som verkar och bor på landet är en nödvändig och tillfällig lösning. En tillfällig lösning för att utjämna de orättvisa skillnaderna mellan stad och land. En början mot något nytt. Något mer rättvist.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 16. Men hur skall man hindra att nystartrörelsen blir infiltrerad och övertagen? Det måste till någon slags stadgar som förhindrar det. Ett dokument som väldigt tydligt definierar det politiska programmet och dess grundvärderingar.

  SvaraRadera
 17. Jag tycker Birgers förslag var bra och jag förstår att det måste vara ett hästarbete att genomföra som politiker idag. Starka intressegrupper och lobbygrupper, enorma informationsmängder som dränker politikerna, interna målkonflikter etc.

  Den representativa demokratin av idag behöver reformeras och bli mer direktdemokratisk. Jag tycker att mer direktdemokratiska alternativ måste till. Direktdemokraterna är ett parti som vill att omröstningar ska ske genom nätet där alla kan delta och riksdagsledamöter ska bli knapptryckare som röstar efter utslaget av omröstningen på nätet.

  Finns andra massa fördelar med den formen av mer direktdemokrati. Lobbyverksamhetens påverkan minimeras, att politiker låter karriär gå först kan förhindras, mängden broilerpolitiker minimeras, minskat expertvälde etc.

  Att dagens politiska system har enorma dmokratiska brister beskriver den före detta moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson i sin bok "Knapptryckarkompaniet". Enligt Pålsson är 340 av Riksdagsmännen/kvinnorna knapptryckare och det är bara 9 personer som bestämmer hur de ska rösta (i princip partiledarna). Det demokratiska underskottet är enligt Pålsson enormt. Delar inte politisk syn med Pålsson men det hon säger nedan är skrämmande:
  https://youtu.be/qu0h9lZFebQ

  SvaraRadera
 18. Varför är det så jäkla viktigt att sätta in några personer i riksdan att man ägnar hela sin kapacitet åt just detta?

  Jag minns en debatt vi i dåvarande Miljöförbundet arrangerade på 80-talet. Vi ställde den frågan till en miljöpartist på riksdagslistan. Hon svarade att "men det är ju där man bestämmer saker". Varpå centerpartisten i panelen svarade: "Ja ja, lilla vän, det trodde vi också förr. Sen trodde vi att man får bestämma när man sitter i regeringen. Sen upptäckte vi att inte heller detta var sant."

  Med andra ord: samhället förändras i samhället. I folkmobiliseringar. Inte i riksdag och regering. Där kan man på sin höjd fixa till vettiga kompromisser mellan krafter i samhället som redan finns.

  Så jag tycker att militanta miljöpartister borde ge fan i partitugget och ägna sig åt folkmobilisering istället.

  partier kan göra nytta när det redan finns en mobilisering att ta hänsyn till. Men inte förr.

  SvaraRadera
 19. Neoliberal Agendators maj 28, 04:08:00 em

  Det där punkterna ser jag snarast som ett dragg för Miljöpartiet.

  Vad de behöver är en bättre miljöpolitik, t.ex. vilja tillåta kärnkraft och ha straffavgifter för utsläpp som är träffsäkrare och i högre grad går till de som drabbas.

  SvaraRadera
 20. Angående punkten ”ökad möjlighet för föräldrar att frihetligt kunna välja mer tid för sina barn”; om man skulle presentera den för riksdagsledamöterna skulle ett stort antal brista ut ”ja, men det står ju jag och mitt parti för”. De vill nog gärna tro att de arbetar i den riktningen.

  Idag klubbade regeringen igenom den tredje pappamånaden, som de bedömer ska gå igenom riksdagen också med hjälp av (v) och (fp). Pappamånaderna ger mer tid för barnen med sin pappa. Eller rättare sagt, de ger mindre tid för barnen med sin mamma, det är ju det som är ändringen. Inget tvingar fäderna att ta ut denna månad, reformen hindrar bara mammorna från att ta ut den.

  Fast varför diskutera mamma och pappa? Är inte vårdnadshavare mer relevant? Snart kommer det att kunna finnas en, två, tre eller fler vårdnadshavare till ett barn. Inget krav på släktskap mellan vårdnadshavaren och barnet. Är det inte så att det i själva verket är begreppet familj man vill eliminera? Föräldrar är ju allmänt besvärliga, de är inte experter på barnuppfostran, de applicerar inte omeldebart de rådande samhälleliga direktiven till barnen, och de har ofta egna idéer om vad som passar just deras, väldigt speciella, telningar. Om man istället tog bort begreppet förälder, och ersatte det med ”vuxenenhet”, och gjorde vårdnadsförhållandena tillfälliga, skulle det inte kunna bli ännu rationellare då? Om den ena vuxenenheten i en hushållsenhet får ett erbjudande om omskolning och jobb på annan ort, kanske man lite mer centralt skulle kunna besluta att det bästa för hushållsenheten är om vuxenenhet 2 flyttar iväg själv, eftersom vuxenenhet 1 har en viktig funktion som jobbcoach, och lämnar vuxenenhet 1 och barnen för sig själva. Eftersom vuxenenhet 1 inte har tid att ensam ta hand om barnen, kan dessa genom ett centralt beslut omplaceras till en ny hushållsenhet, innehållande vuxenenheterna 3, 4 och 5, som för tillfället är icke sysselsatta efter en lite tidig villkorlig frigivning.

  Allt detta är ju givetvis beslut som är svåra, och därför inte bör hamna på vuxenenhet 1 och 2 som redan är fullt sysselsatta.

  Vinsten med denna typ av reformer är ju gigantisk, man förlänger demokratin till att gälla även den enskilde.
  Och man släpper loss kommandoekonomin i sin fulla prakt och styrka; först när 51% av riksdagsmedamöterna kan besluta i varje enskild fråga på individnivå har vi riktig demokrati.

  SvaraRadera
 21. Bra Birger! Håller med om det mesta, dock har jag lite svårt att se det rimliga i att subventionera att folk ska bo glest... Tycker dock inte heller att man ska subventionera det motsatta.
  Håller även med Lincoln ovan - mer direktdemokrati nu!

  SvaraRadera
 22. Lincoln. Tack! Tusen tack. Hoppas fler än jag lyssnar till vad hon har att berätta. Ja det är verkligen en skrämmande 29 minuter lång intervju jag nyss lyssnat till. Trodde väl aldrig att jag skulle få höra en före detta moderat, klaga över att vi lämnat över för mycket makt till EU samt att folket nog ännu inte insett det. Men det säger mer om mig än om moderater. Har väldigt svårt för moderater. Men egentligen så är det ju löjligt, att ha svårt för dem dvs. dra alla över en kam när makten som Pålsson säger har kidnappats av partiledarna som är beroende av andra som förstår frågan. Tjänstemän.

  Ja vi lider verkligen av ett demokratiunderskott. Den svenska ordningen i riksdagen är som hon säger konstig. Vi som så ofta tror att vi är så bra. Enligt henne är vi tämligen ensamma om den ordningen. Ordning och reda brukar våra politiker säga. Tragikomiskt.
  Vi talar hellre om andra länders demokratiunderskott. Om de är demokratier eller diktaturer. Så lätt är det inte. säger Stefan Löfven... Nej så lätt är det inte.

  Börjar nästan förstå varför vi som enda land lämnat ut skolan och våra barn på spekulationsmarknaden. Hade våra riksdagsledamöter fått rösta efter sina hjärtan hade det förmodligen inte varit så.

  Intressant också att de tog upp grundlagen "All makt utgår ifrån folket. Riksdagen är folkets främsta företrädare" I takt med att våra politiker lämnat över makten så är det ju inte så. EU grundlag gäller före vår.
  Det är verkligen en modig kvinna denna Anne Marie Pålsson en fri debattör. Lustigt alla som hört av sig till henne håller med henne. Säger att du har rätt.

  Birgers förslag är bra men hur många av dem är förenliga med EU:s stadgar och regelverk? Instämmer det måste vara ett hästarbete att genomföra bra förslag idag.

  Därför så anser jag att vi behöver inse att den egna personligheten inte bör sättas först. Omställningen kommer att fresta på och kännas. Så vi i storstäder måste förstå de på landsbygden men de måste också förstå oss.
  Några måste vara politiker trots allt hästjobb. Vi har det system vi har. Men också de politiker vi förtjänar. Det är inte så att alla politiker undanhåller att vi lämnat över makt. Men folket verkar inte vilja lyssna. Trots att politiker från olika partier ständigt talar om EU:s regelverk och att det som bestäms måste vara förenligt med dem.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 23. ja, prata/skriva går alltid; Birger och flera andra har så bra idéer, men tänker han starta en rörelse eller parti för att försöka förverkliga de här punkterna? varför annars göra en sån lista, vad har han för avsikt? bilda något liknande danska alternativ?

  SvaraRadera
 24. Anonym, Det fina med Birger Schlaug är att han gör mer nytta som fri debattör än om han startar en rörelse eller ett parti. Den insikten fick Pålsson före detta moderat. Varför inte göra en lista som folk får begrunda? Tänk själva är ett bra och gott motiv till att göra en lista. Vet naturligtvis inte om det är Schlaugs motiv.

  Vi kan väl inte begära att han själv ska förverkliga punkterna eller vet svaren på hur de ska kunna förverkligas. DET vore ett hästgöra:)
  Men jag vill ställa "en" fråga till Schlaug.
  Du ville tidigare att folket ska få folkomrösta om EU? Gäller det ännu? Behövs en utredning och en debatt kring EU innan en eventuell folkomröstning? Oavsett svaret om det blir ett ja eller nej så har då folket fått säga sitt. Eller är det bättre att "ramla ur" med dunder och brak då det är dags. För dags blir det någon gång. Historien började inte med EU och kommer knappast att sluta med EU heller.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 25. Lincoln och Wiklund: Jag gissar att ni vill ha bort alla politiker och få bort att de med pengar bestämmer genom lobbyister. Okej, vi vet nu vad ni inte vill ha, men kan ni ge ett konkret exempel på vad ni vill ha utfört så vi kan förstå vilket system som skulle kunna göra det bättre än politiker och lobbyister? Jag försöker bara förstå, det är ingen kritik.

  När ni kommit på ett konkret exempel baserat på något ni verkligen behöver få igenom för att göra era liv bättre, har ni försökt ge det som ett förslag till en lokal politiker som kan föra det vidare uppåt? Om inte, vad är ni rädda för skulle ske i så fall?

  Det jag försöker förmedla här är att ofta blir politiker glada över att få konkreta förfrågningar, men bara om det framställs som ett verkligt behov hos deras väljare. Framförs ett genuint behov så aktivetas politikerns empati och ni kan säkert komma fram till något som skulle förbättra för alla parter. NVC in action :)

  /KentS

  SvaraRadera
 26. nja, jag tror inte att BS har nu möjlighet att påverka någonting som debattör, hans blogg läser vi som redan är frälsta eller de som vill argumentera emot, och hans åsikter är redan kända av alla. jag menar inte att han ensam ska förverkliga punkterna däremot om han med flera bildade en rörelse skulle många andra följa med, en rörelse kan onekligen påverka mer än han ensam kan göra.

  SvaraRadera
 27. Ang. Schlaugs förslag "Vinstförbud i skattefinansierad skola, vård och omsorg. Alliansen och SD vill ha en annan utredning. Eller är det partiledarna/partitoppen i dessa partier som vill det? 80 procent av folket vill inte enligt tidigare undersökningar ha vinster i välfärden. Men det verkar inte bekomma partiernas toppar. Så det kan vi nog glömma.

  Vi talar ofta om att de inte vill förlora väljare utan vänder kappan efter vinden. Men de lyssnar helt uppenbart inte. 80 procent av folket det kan man väl kalla en "rörelse" i en viss bestämd riktning. Ett folkligt nej till vinster i välfärden. Att uppdragsgivarna folket sagt sitt. Ändå vill de borgerliga och SD:s partitoppar/partiledare ha en annan utredning.

  Personligen så är jag tveksam till om och hur mycket S och MP sörjer över det. Hästgörat ang. vinster i välfärden har V:s partitopp gjort. Håller med bloggen Cornucopia, Sjöstedt verkar vara en ärlig partiledare. Det verkar många anse. Men hur orkar han?

  Efter att ha lyssnat till Anne Marie Pålsson så inser man? att det spelar ingen roll vad de i de olika partierna anser. "Knapptryckarkompaniet" gör som partiledarna vill och gör de inte det sker rättning i ledet och man trycker på "rätt" knapp. Annars blir man inte långvarig i politiken eller kan klättra. Det känns sorgligt och ledsamt att vi i Sverige som skryter vitt och brett om vår demokrati inte kommit längre än så. Sorgligt inte minst för våra sjuka, våra barn och gamla som man sätter en prislapp på.

  Anonym jo jag tror att fria debattörer påverkar mer än ofria.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 28. ok Lisbet, du tror det, men vet du hur en debattör kan påverka? hur kan BS påverka ett politiskt parti så att den lista eller någon/några av de punkter han skrev här uppe blir verklighet?

  SvaraRadera
 29. Och hur hade din flykting- och integrationspunkt lytt, som nu saknas i listan?

  SvaraRadera
 30. Anonym 06:29, om det bara är frälst som läser bloggen så är det många frälsta, allt mellan 3000 - 30000 per dygn. Bloggen ligger på tio-itopp-listan över politiska bloggar som påverkar mest i Cisions (SIFO-ägt) lista.
  Mätnörden

  SvaraRadera
 31. Om man är negativ kan man tycka att det är mycket skogsmulleflum. Det är vettigt inom icke-militära strukturer, eftersom den överbefolkade halvön smackar in i väggen när tillförseln från utlandet upphör och globalt socialbidrag saknas. Det finns redan för många fackidioter och istället för att subventionera nya som vill bo på landet så borde de betala det mesta själva. Folk måste arbeta mer och kommer också att och arbeta mer när överbefolkningen, en minskande världshandel och sinande naturresurser kommer till uttryck och välståndet faller.

  Om ett förenklat och frihetligt trygghetssystem är som mest matpengar till svältande svenskar så är det bra. Och om en gynnad fjärde sektor innebär en registrerad klan som står helt utanför samhället slipper alla skatter så är det bra. Och om ökad frihet inom att välja tid för sina barn innebär att alla subventioner till minderåriga försvinner så är det bra. Man ska inte vara negativ.

  SvaraRadera
 32. Anonym 08:20:00 En debattör som vill förändra något i en annan riktning kan påverka mest genom att vara en fri debattör. För alla vill ju vara fria. Så gott som alla kallar sig för liberaler. Ett fint ord som många gömmer sig bakom. Ett väldigt urvattnat ord.

  "Börja om från början, börja om på nytt..." Innebär det att starta nya MP hela tiden? Innehållet människorna har vi förändrats så mycket? Eller slår vi huvudet i väggen gång på gång? Gör om samma misstag.

  Har tänkt om ang. Steg 3. Tidigare var jag kritisk till att de först och främst försökte påverka politikerna och inte "vanligt" folk. Förstod inte riktigt hur viktigt det är.

  "Knapptryckarkompaniet" visar hur viktigt det är att inte partiledarna främst i de största partierna, omger sig med ja sägare för att känna sig trygga och ohotade på sin position. S och M är mest toppstyrt men visst märker vi en förändring även i SD landets tredje största parti. Missnöjet märks och börjar synas allt mer. Ann Marie P talar om att det mest ventileras i fikarummet. Hon talar om grader av toppstyrning i partierna.

  BS som fri debattör och "avdankat" språkrör, har god potential att påverka språkrören i MP och även partiledarna i de andra partierna. Men han kan naturligtvis inte förändra dem. Eller vill förändra dem hoppas jag. Det måste de göra själva. Välja om MP ska vara ett maktparti eller ett ide parti.

  Samma sak kan andra "avdankade" politiker i olika partier och även andra som förstått vikten av förändring göra.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 33. Ekot, Värt att lyssna på. "Så demokratisk är S kongress egentligen..."
  Herman Melzer svarar på Thomas Nordengrens funderingar kring hur demokratisk en sådan kongress är. Eller rättare sagt hur odemokratisk den är.

  SvaraRadera
 34. Hela finans- och banksektorn SKALL INTE var privat. Resten följer därefter.

  SvaraRadera
 35. Birger, älskar när du presenterar konstruktiva förslag för en grönare värld.

  SvaraRadera
 36. Partier borde vara ett medel i att genomföra politik med det är inte nödvändigt att de består för evigt. Det knepiga är att behoven kvarstår så som Birger listat dem och det är ett sådant akut läge så att ett nytt parti inte hinner bildas. Ska det finnas verklig demokrati så måste det ta tid. Vi var flera som insåg att vi blev bundna i nämnder och styrelser med att behandla dagsfrågor och att hålla visionerna kvar blev svårt då större delen av aktiva ville ha uppdrag. Diskutera och utbilda sig och lära sig vad som är orsaken till vissa ärenden och vad som blir verkan av beslut på långsikt finns det inte tid till. Jag anser att MP har brytt sig mer om vad andra partiers förträdare tycker om dem än vad egna väljarna tycker. Det känns konstigt när Naturskyddsföreningen har gjort en enkät där 80 % av de tilfrågade tycker att regeringen ska göra mer för miljön. Men som jag skrivit på annat ställe. Det kostar pengar och då vill många inte betala genom att höja skatten inte heller genom att själv betala i tid eller pengar för att det ska bli en ändring. Jag har försökt påverka genom att motionera om att vi måste ha ett pensionssystem som inte är beroende av tillväxt för flera år sedan. De flesta vill ha mer än vad som betalats in. Pensionärer ska ha tid och pengar att resa ut i världen trots att det är resande som borde minska totalt. Tycker gammal miljöpartist som försöker anpassa sig till det möjliga ekologiska fotspåret och det manar inte till efterföljd vad jag ser.

  SvaraRadera
 37. Du får kompromissa bort några av dina käpphästar. Radikalpacifism är så sjuttiotal. Mp:s kärnkraftshat fördömdes i fredagens DN av Nasas "klimatalarmist" James Hansen. Och massinvandringskramande är en av de saker som kommer kasta Mp ur riksdagen, eller åtminstone garantera att de förblir ett sketet litet extremistparti som inte tar något som helst helhetsansvar. Massmigration är ett av de allra främsta hoten mot varje lands ekologi, ekonomi och sociala fred.

  SvaraRadera
 38. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.