tisdag 19 maj 2015

Vad visar diagrammet...?

Med anledning av gårdagens blogginlägg - tack till alla som länkat det  - så tar jag nya tag på samma quiztema.

Fråga: Vad visar nedanstående statistik för åren 1945 - 2007?
Svarsalternativ:
A: Antalet (anmälda) skjutna vargar i Sverige
B: Antalet omkomna piloter i svenska flygvapnet
C: Antalet, i lokalpressen omnämnda, besök i Vingåker från någon medlem i kungafamiljen

Svar finns här.

33 kommentarer:

 1. Att jämföras med antalet döda i trafiken, döda i sjukdomar relaterade till livsstil, dödligt våld i nära relationer, självmord m.m. Hur ser det då ut?

  SvaraRadera
 2. Fast nu är det ju inte bara flygvapnets piloter i diagrammet, utan militär personal inklusive värnpliktiga. Saknar dock Kustbevakningen från Falsterbo 2006.

  SvaraRadera
 3. Samhället är beroende av att människor är villiga att offra sig. En vän till mig hade en morfar som var ambulansflygare. Han hade en bild över en grupp ambulansflygare i Jämtland. Flera av männen på bilden hade omkommit under sin tjänstgöring, bland annat min väns morfar.
  Var det oansvarigt att anlita ambulansflyg i Jämtland på 50-talet?
  Bör de som gjorde det då ställas till svars idag?

  Eller är felet att vi har ett militärt försvar?
  Jag hörde en gång en estnisk man reflektera över Estlands och Finlands olika 1900-tals historia.
  Hans slutsats var:
  Det hade varit bättre om våra unga män dött på slagfältet istället för i GULAG.
  Hade han fel?

  Enligt Chrustjov så stupade 1 000 000 ryska soldater under vinterkriget. Förmodligen en överdrift för att misskreditera Stalin, men i alla fall en siffra.

  Var det värt 1 000 000 döda för att stoppa Stalin att erövra 10% av Finland? Eller hade Stalin nöjd sig med 10% av Finland? Hela Finland? Hela Sverige? Hade han stoppat vid Tysklands gräns om Tyskland saknade försvar?

  Faktum är att den som är pacifist måste vara beredd på att låta hela världen bli ett enda stort Nordkorea.

  SvaraRadera

 4. Anonym 08:40, sitter du inne med sådant som forskare inte sitter inne med??

  Enligt Vetenskapsradion var det, precis det som skrivs i bloggen, har mer än 600 stridspiloter omkommit. Man skriver:
  "Mer än 600 svenska stridspiloter omkom i haverier under kalla kriget. Detta trots att Sverige inte var inblandat i ett enda flygstridsuppdrag. Vetenskapsradion Historia undersöker hur det kunde komma sig att svenska politiker ansåg att den inhemska flygvapenutvecklingen var värd det extremt höga priset i människoliv, och hur flygvapnet kunde tillåta fredstida övningar som skördade hundratals offer.

  – Det här är ett okänt nationellt trauma, menar historikern Mikael Nilsson som undersöker pilotdöden i Sverige."

  SvaraRadera
 5. Tänk om...
  ..staplarna ändå visade alla nationers samlade produktion av CO2-utsläpp.
  Aran

  SvaraRadera
 6. Under västs sanktioner mot Irak på 1990-talet så "offrade" sig runt 500.000 barn. Albright tyckte att det var värt det. Hade hon rätt?

  SvaraRadera
 7. Thorsten Schüttetis maj 19, 01:09:00 em

  Det påminner om min uppväxt i Västtyskland. Flygvapnets vanligaste jaktflygplan, Lockheed F-104 Starfighter, kallades då för "Witwenmacher"...

  SvaraRadera
 8. LasseVbg:
  De 500 000 barnen offrade inte sig själva utan de offrades av de som förordade sanktioner istället för krig. Ibland är Krig mindre grymt än Sanktioner. Bägge delarna kan vara rättfärdiga men det är dumt att tro att Sanktioner alltid är en bra ide, lika dumt som att tro att krig alltid är en bra ide.

  SvaraRadera
 9. "En handfull dog när deras plan, som var på spionuppdrag, sköts ner av Sovjetunionen."

  Jag tror vi behöver rekapitulera historien här lite. Visst kan man kalla radiospaning för spioneri om man vill skuldbelägga Sverige och USA, men att benämna nedskjutningen av DC3:an så som du gör väldigt magstarkt. Sanningen är att DC3:an befann sig i internationellt luftrum och utgjorde ingen hot mot vare sig den sovjetsiska ockupationsmilitärmakten i det ockuperade Baltikum eller sovjetiska militärflyg och -fartyg i internationellt luftrum och vatten. Dessa män blev mördade och inget annat!

  SvaraRadera
 10. I en dokumentär som skildrade livet i en gruva i Bolivia såg jag ett bra exempel på hur det kan vara när ingen är beredd att offra sig. När det inte finns någon pliktkänsla.

  Ett ras inträffade i gruvan och en gruvarbetare låg fastklämd. Hans arbetskamrater larmade gruvans brandkår som hade om uppgift att sköta räddningsarbetet. De vägrade dock gå in i gruvan eftersom de tyckte att det var för farligt. Däremot gick vänner och släktingar till gruvarbetaren in och räddade honom.

  Brandmännen hade fått sina jobb genom kontakter och mutor. De tänkte inte rädda livet på någon om det innebar att de skulle riskera sitt eget liv.

  Så kan samhället vara. Brandkåren sitter och fikar medans människor dör.

  SvaraRadera
 11. Hans i Viken: Bilden är mer komplicerad än den du ger - visst blev de nedskjutna, förmodligen på internationellt vatten, och därmed kan man mycket väl säga att det var mord.

  Det nedskjutna planet - DC-3 79001 Hugin - bedrev när det sköts ner 1952 signalspaning över Östersjön för att inhämta uppgifter rörande Sovjetunionen.

  Sverige hade ingått ett avtal med USA och Storbritannien om att - med hjälp av amerikansk utrustning - spana på Sovjets luftförsvar och deras reella möjligheter att slå ut eventuella angrepp från kärnvapenbestyckade amerikanska bombflygplan.

  Vid flera tidigare tillfällen hade svenska flygvapnet överskridit gränsen för sovjetiskt luftrum - vid ett tillfälle var man mindre än 5 kilometer från sovjetisk kust. Tillsammans med vanligt förekommande Natoplan upplevdes man "som provocerande" av den dåvarande Sovjetregimen. Belagt är att svenska flygvapnet 1948 begav sig in över sovjetiskt område (Ösel) för att spana efter avskjutningsramper - man hittade inga, vilket kunde vidarebefordras till USA.

  Det svenska Flygvapnet och Sveriges regering påstod - enligt militär logik - att DC-3 79001 Hugin varit ute på en harmlös flygning i "utbildningssyfte" när det skjutits ner, vilket inte var sant.

  Att det skjutits ner har erkänts långt senare av Boris Jeltsin - efter år av förnekanden. Det är inte alls troligt att det svenska planet denna gång överskridit sovjetiskt luftrum - enligt arkiven var man istället ute efter att spana på en ny sovjetisk kryssare. Huruvida nedskjutningen var en reaktion på tidigare gränskräkningar eller något annat lär vi väl inte få veta.

  SvaraRadera
 12. Hans i viken, anser du likt svensk massmedia att de ryska signalspaningsplan som rör sig över internationellt vatten och i internationellt luftrum är spionplan? De kallas så i medierna, t ex när de i samband med en övning på svensk mark där Nato deltog flög på internationella vatten. Anser du att medierna har rätt som kallar detta för spionplan (jag anser det vara ok) så är det väl rimligt att också svenska signalplan beskrivs som spionplan.
  Ryssarna kallar sina signalplan för signalplan, men Natos för spionplan. Nato kallar sina signalplan för signalplan, men Rysslands för spionplan.

  SvaraRadera
 13. Tangosmurfen, du jämför med ambulansflyg. Jämförelsen haltar. I flygvapnets fall handlade det om en machokultur som uppmuntrades av den militära ledningen och accepterades av regeringen. Planen - bland annat Flygande Tunnan - var inte kapabel att klara de övningar som stridspiloterna ägnade sig åt, flera störtade för övrigt också när de skulle landa.

  Du jämför med Boliva också, men i det svenska fallet handlar det om övningar som genomförs år efter år på ett sätt som medför att människor dör. Man pressade planen och piloterna för mycket helt enkelt. Men det intressanta är väl i det här fallet att det under alla år inte talats om detta (lyssna på Vetenskapsradio som länkas till i kommentarsfältet)

  SvaraRadera
 14. Beklagligt att så många piloter omkom. Det var ju i jetflygets ungdom, så det är kanske inte så märkligt då tekniken inte var så utvecklad. Man gör det lite lätt för sig när man skyller på en "machokultur", och förminskar tidens allvar. Piloterna dog inte i onödan. Vi lyckades ju behålla neutraliteten (vi blev iaf ingen sovjetisk provins) genom kalla kriget, mycket tack vare vårt starka flygvapen.

  SvaraRadera
 15. Hur kunde det bli acceptabelt att så många dog - och varför blev det aldrig riksnyheter när de dog? "Vi har inget flygsäkerhetsarbete", meddelades på 60-talet när förlusterna blivit alltför stora. En tiondel så många amerikaner dog per flygtimme jämfört med svenska! Flygplanen var dåliga, billiga och ledande inom flygvapnet hade inget intresse för säkerheten. Den anda som fanns inom flygvapnet var den stora faran, menar forskaren Mikael Nilsson som forskar i ämnet. Med de tusen plan som Sverige då hade räknade man med att flygvapnet skulle klara ett angrepp på Sverige i ungefär en vecka - känns det igen?

  Medierna ansåg att 600 döda inte var ett allmänintresse...

  Lyssna gärna här:

  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/165076?programid=407

  SvaraRadera
 16. Gick på kungafamiljebesök i Vingåker... För få vargar och för många piloter, trodde jag.
  L.

  SvaraRadera
 17. Visar diagrammet (s) trovärdighet i "jobb-frågan"? Eller den avgångna alliansens empati-nivåer..?

  SvaraRadera
 18. Visst, händelserna som ledde upp till nedskjutningen är komplexa, men det hindrar inte att skjuter man ner ett flygplan i internationellt luftrum som inte utgör ett hot så är det mord. Vidare blir det ganska ointressant huruvida Sverige skickade denna information vidare till USA och Storbritannien eller inte. Sverige var en suverän stat och samarbetar bästa sjutton man vill med andra länder. Däremot var det självfallet en av de största skandalerna i modern svensk historia att hela samarbetet med NATO hölls hemligt.

  Ösel är en estnisk ö och var så även under 1940- och 1950-talen. Däremot var den och övriga Baltikum ockuperat av Sovjet, här får man inte slira på historien. Dock är jag fullt medveten om att svenska S-regeringar så sent som 1989 (!) uttalade att så inte var fallet.

  Nej, jag köper inte vare sig medias eller bloggarnas bild av situationen i Östersjön idag. Mycket av det Ryssland idag gör är vanlig övningsverksamhet och i många avseenden liknar den verksamheten som det svenska flygvapnet utför. Däremot blir jag upprörd när de kränker andra länders luftrum och flyger utan påslagen transponder.

  Min bedömning är inte att Ryssland planerar ett anfall mot Sverige; Gotland är inte Krim. Huvudskälet är att det finns ingen anledning för Ryssland att ensidigt drastiskt försämra säkerhetsläget i den del av Rysslands gränsområden som är säkrast, jämför med läget i centrala Europa, Kaukasus och centrala Asien. Finns ett skäl till att de byggde North Stream i botten på Östersjön... Konkret svar på frågan, nej signalspaningsplan i internationellt luftrum är inte enligt mig spionplan, på samma sätt som lågflygande Gripen-plan över ryska marinen på övning i internationellt vatten inte heller spionplan.

  SvaraRadera
 19. Hans i Viken, kanske ändå värt att notera att även Nato och Sverige flyger ibland sina militära plan utan transponder på. Vilket sällan talas om, men som t ex Inger Buxton, kansliråd vid Euroatlantiska enheten på UD, redovisade i DN i november förra året. Vi har en viss förmåga att blunda för egna synder och peka på de vi för tillfället anser det lämpligt att peka på.

  För övrigt sände TT ut följande för ett tag sedan, Birger nämnde det i någon av sina längre analyser här på bloggen:

  "Inte bara ryska stridsflygplan är närgångna i luftrummet ovanför Östersjön. Även svenska Gripen och Nato-plan flyger aggressivt, enligt Tomas Nilsson, platschef på flygbasen F17 G på Gotland. Sverige bedriver enligt Nilsson ”informationsinhämtning på bred front och går väldigt nära”.

  – Alla är på varandra och är väldigt närgångna. Det skrivs mycket om att Ryssland beter sig aggressivt, men det är inte bara de som håller på. Vi gör likadant, säger Nilsson till helagotland.se.

  På frågan om varför det inte framgår svarar Nilsson.

  – Vi vill väl kanske inte framstå som aggressiva. Kanske bör Försvarsmakten berätta mer om vad vi håller på med.
  Mia

  SvaraRadera
 20. Antalet f d språkrör som dömts för grov rattfylla? Antalet som tror på antroposofiska villfarelser?

  SvaraRadera
 21. Det är talande att de största krigshetsarna är de som har den behagliga förmånen av att befinna sig på bekvämt avstånd från attentatplatserna.

  Pacifism och fredsrörelsen behövs nu mer än någonsin när sverigedemokrater, högern, och vänsterhögern alla springer åt samma håll för att lyfta Amerikas (Natos) militära kostnader. Den som är snäll mot husse får klapp!

  SvaraRadera
 22. Tänk så lustigt att enkla historiska fakta kan få en del att bli upprörda. Dom vill, precis som gamla kommunister, dölja historien och kritiserar dem som skriver om den. Såna ynkmän!
  Mia

  SvaraRadera
 23. Ben Dover, får man fråga varför du vill se ut som Hitler, vad är det för roligt med det? Hur tänker du egentligen?

  SvaraRadera
 24. Antroprosoferna
  https://www.youtube.com/watch?v=95QmWyNb7Pc det är inga fredliga människor

  SvaraRadera
 25. Det är inte Hitler på bilden. Det är Putin.

  SvaraRadera
 26. Nu höll ju inte det f d språkröret på med rattfylla, utan med eftersupning. Det är stor skillnad. Om du var miljöpartist och gick längs vägen med ett mjölkpaket skulle du också snabbt uppnå 1,8 promille.

  SvaraRadera
 27. Att han just kört av vägen var ju givetvis ett brutalt sammanträffande, finns inget som helst samband där. Krånglande styrled?

  SvaraRadera
 28. Under några år i början på 60-talet bodde min familj i Norrköping och kom att känna en del personer med bakgrund i flygflottiljen där. De berättade om den supkultur som förekom bland flygarna - man skulle helst vara lite dragen när man flög, det ansågs "manligt". Och detta tolererades, för att inte säga uppmuntrades, uppifrån.

  Nåväl, till slut begrep man ju att det var åt helvete, och fick stopp på det.

  SvaraRadera
 29. Nu påstås det på sajten inga gränser att en dömd finanshajs chefer uppmuntrade till större risker eftersom det bättrade på resultaträkningen. Känner vi igen mekanismen?
  Miljöpartister och resten av politikerna uppmuntrar till gränslös invandring, känner vi igen mekanismen? Om det är alkohol eller andra substanser inblandade förtäljer icke historien. Vi vet dock att den gamle Thomas Bodström hade lite problem med ett test.
  https://www.youtube.com/watch?v=Ttc7o-S-ZSM

  SvaraRadera
 30. Skulle uppskatta om Birger kunde skriva åtminstone ett enda inlägg om den sjuka som pågår i landet och som borde ha hög prioritet för en samhällsdebattör:

  http://blog.svd.se/ledarbloggen/2015/05/19/gastbloggatnuri-kino-terrorister-kan-fa-ga-fore-i-bostads-och-jobbkoer/

  SvaraRadera
 31. Anonym 11:54. Det är nog så att många bloggare har lärt sig att varje inlägg som berör den här typen av frågor ofta missbrukas av sådana som står SD nära genom att citat stympas och sprids på mer eller mindre suspekta sajter och sammanhang.
  M.

  SvaraRadera
 32. Oj vilken bra anledning.

  SvaraRadera
 33. Män med status grundat i riskbeteende det kommer vi inte ifrån på länge
  https://www.youtube.com/watch?v=_lLJdm3jcPE

  Hur skulle annars rovdjur jagats med spjut i närkontakt, något som nu anses alldeles fantastiskt
  http://www.op.se/allmant/jamtland/ralph-om-sina-bjornmoten-jag-har-statt-och-killat-dom-i-roven
  men som då troligen var vardag.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.