lördag 11 oktober 2014

Grön stolthet

Sverigedemokraterna fick större plats i veckans partiledardebatt i riksdagen. Och på talmansstolarna ser man Söder, jag antar att många får samma känsla av obehag och sorg som jag får. På nätet gör Sverigedemokraternas sympatisörer ett mastigt jobb. De finns överallt. Även i denna bloggs kommentarsfält dyker SD:s namn upp så fort möjlighet finns. Hur som helst: grönt är den totala motsatsen till den ideologi som SD bygger på.

Att De gröna står längst ifrån SD är inte konstigt, det är fullständigt självklart om man ser till de grundläggande ideologier partierna fötts ur. När opinionsforskarna i Göteborg tittade på skalan kosmopolitisk-xenofobisk redan på den tiden då De gröna levde utifrån tesen Tänk globalt - handla lokalt så var MP det mest kosmopolitiska partiet såväl bland väljare som utifrån hur partiet agerade i riksdagen. Något annat vore också otänkbart.

Det är också därför som det var De gröna - tillsammans med bland annat Svenska Kyrkan - som såg till att människor fick frihet genom flyktingamnestin för några år sedan, det är också därför De gröna i Europa tagit kampen med orden Ingen människa är illegal, det är också därför den säkraste rösten mot fascism, rasism och inskränkthet är just De gröna.

Det är därför vi som någon gång varit aktiva i De gröna kan känna stolthet över vilken ideologi som burit oss och våra värderingar som aktiva politiker.

Ett politiskt parti är mer än ett formellt partiprogram. Ett politiskt parti är dess, åtminstone ytliga, rötter, dess aktiva medlemmar och den underton som finns i retoriken. Det förstnämnda i fallet SD - partiprogram - är inte lika beklagansvärt som den näring man fått, och ännu får, från sina rötter. Lägg till det att så många aktiva medlemmar säger så mycket vedervärdigt så fort de kan lämna ljuset och uppträda i anonym form. Lägg till att riksdagsledamöter såväl direkt - t ex en lätt onykter riksdagsledamot som omedelbart skyller på invandrare när väskan försvunnit trots att han glömt den kvar på krogen och sedan väser till en vakt i riksdagen något om att hon inte är riktig svensk - som i undertonens retorik allt som oftast blinkar till dem som har åsikter som de formellt säger sig inte vilja ha att göra med. Allt detta avslöjar den rasistiska grundton som skapar summan av det som är detta parti.

Det är just denna summa som gör att andra partier vill värna rågången till SD.

Naturligtvis är inte alla som röstat på SD rasister, naturligtvis är inte alla som är medlemmar i SD rasister, naturligtvis är inte ens alla riksdagsledamöter för SD rasister - men i partiet finns en underton som de facto legitimerar åsikter av rasistisk karaktär. Jag kan inte en i min vildaste fantasi tänka mig att ledande politiker i någon annat riksdagsparti sitter och sjunger nazisånger i fyllan och villan, jag kan inte tänka mig att några kommunpolitiker i något annat riksdagsparti sätter på sig nazisymboler på fester därför att de finner det vara kul, jag kan inte tänka mig något annat riksdagsparti där ledamöter i talarstolen antyder att någon riksdagsledamot i något annat parti inte är relevant för sitt uppdrag p.g.a. sin härkomst.

Även i denna bloggs kommentarfält framgår att de som i vanliga fall anser att kärnkraften skall avvecklas, att klimathotet måste åtgärdas - och att miljöskatterna måste höjas för att driva på en utveckling utifrån principen "det som är hållbart skall bara billigare, det som är icke-hållbart skall vara dyrare" - ogärna tycks vilja uttrycka att SD är det extremaste partiet i riksdagen när det gäller att motverka allt det som är grön politik. Till och med en miljöpolitisk analfabet som Stefan Löfven verkar ju vara en miljöprofessor i jämförelse med Åkesson.

Ur ett grönt perspektiv är nedrustning en väg att gå, för SD är upprustning en väg att gå. Ur grönt perspektiv är biologisk mångfald och insikt att skogen är mer än virkesplantage en ideologisk kärna, för SD tycks det snarare vara tvärtom. Ur ett grönt perspektiv är politik medel för att montera ner hinder i form av normer som begränsar människors rätt och möjlighet att vara sig själva och få samma möjligheter som andra ett kärnvärde - för SD är sådan politik icke önskvärd. Ur grönt perspektiv är kultur något som vävs samman av människor med olika bakgrund och att det som vi upplever som svenskt i allra högsta grad influerat av omvärlden precis som det är för alla andra kulturer som betecknas med något nationellt namn - för SD är kultur mer något statiskt trots att nog ingen av oss skulle vilja leva i ett samhälle där kultur växte fram som i ett isolerat kärl.

Att grönt är motsatsen till Sverigedemokratiskt är något alla miljöpartister och dess sympatisörer har all anledning att vara stolta över. Precis som vi som bärs av grön ideologi - om än kritiska till mycket som MP idag står för (eller tycks stå för) - har all anledning att vara stolta.Är det någonting jag litar på i MP så är det att rågången mot SD:s värderingar kommer att hållas.

115 kommentarer:

 1. Det här inlägget tar inte ställning för varken "de gröna" eller "SD". Det handlar om svenska medborgares demokratiska rätt att få ha sin åsikt.
  I Birgers text står att läsa: "Ur ett grönt perspektiv är politik medel för att montera ner hinder i form av normer som begränsar människors rätt och möjlighet att vara sig själva och få samma möjligheter som andra ett kärnvärde - för SD är sådan politik icke önskvärd."
  I meningen här ovan skriver du Birger: "begränsar människors rätt och möjlighet att få vara sig själva". I din text som handlar om SD finns en ton som dömer, förtalar och kränker de medborgare som har röstat på SD, därmed kränker du demokratins spelregler. Du sätter dig till doms över andra därmed "begränsar du människors rätt och möjlighet att få samma möjligheter som andra."
  Avslöjar det jag pekar på en "rasistisk grundton"? Birger skriver: "Allt detta avslöjar den rasistiska grundton som skapar summan av det som är detta parti."
  Liss D/

  SvaraRadera
 2. Svar på frågan i sista stycket: Nej!

  SvaraRadera
 3. "Grön stolthet"
  Eller varför inte grön dumhet? Kan vara både och eller en blandning. En blandning av fasa, stolthet, rädsla, vanmakt.

  "Det är just denna summa som gör att andra partier vill värna rågången till SD" Är det så enkelt? Inget vi har bjudit in dem genom en bristfällig politik och nu tar vi lärdom av det.

  Hur värnar man rågången? På samma sätt som nu? Med t.ex. en upprörd Gustav Fridolin som säger det är viktigt vilka som blir det tredje största partiet. Rösta på oss. Fungerade det? Nej MP blev mindre.

  Om fyra år är det val igen...
  Det kommer inte att kunna ske några större förändringar. Det är många överens om. Fyra förlorade år till....

  Rågången hålls inte när/om SD röstar mot t.ex. delar av regeringens energipolitik. Utan de bygger då broar med Alliansen mot vår nya regering. Samma sak då de (SD) röstar med regeringen i vissa sakfrågor.

  Det betyder att grönt kan betyda..."dum". Att vara stolt betyder inte att man inte kan vara dum vägra se, lyssna, höra.

  Vi "vanliga" hör hur resonemanget går? Har personligen hört det i bastun, i samtal med människor. En person sa alla mina arbetskamrater röstar på SD. Varför? frågar man undrande. Svaren man får visar på att många väljer enkla lösningar.

  Anser att det gör partierna också...

  Menar du att det får fortsätta så här tills vi inte längre kan hålla SD utanför? Då kan vi stolt säga att vi var i alla fall konsekventa och stolta?
  Så kan man resonera om man föredrar pest framför kolera.

  Ibland räcker det inte med att vara stolt. Det krävs andra grepp och andra lösningar.

  Är förmodligen lika bedrövad och ledsen som dig. Ledsen för att en grogrund för partier som SD får ett allt starkare fäste här hemma och ute i Europa.

  När en S politiker "Folkbladet" modigt? vill skapa debatt mot rågången mot SD, så kan det betyda anpassning. Motiv är svåra att se. Men det kan lika gärna betyda motsatsen. Att man ser att Löfven är anpassad till att nu följa Reinfeldts hållning.

  Var hör ordet demokrati hemma i allt detta? Demokrati betyder att man kan fortsätta tycka att rågången till SD ska bevaras. Det är demokrati.

  Men demokrati är inte att 13 procent av väljarna (SD:s) inte är representerade i riksdagen på lika villkor. Inte om all makt ska utgå ifrån folket som grundlagen säger.
  Makten ska inte utgå från olika partier. Det är ju ett feltänk.

  Väljarna "är" chefen inte politikerna. Enligt undersökningar så vill majoriteten av väljarna att rågången ska brytas. Ur ett demokratiskt perspektiv har chefen då sagt sitt.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 4. Är vår värld så snäll och go att man lugnt kan sitta i Sverige och kritisera en liten men växande folklig proteströrelse som SD? Kan det inte vara så att folket börjat öppna ögonen för hur ond världen är och nu utnyttjar de få möjligheter vi har till buds?
  USA har haft mycket att vinna på att destabilisera arabländerna - inte minst för att skapa bättre och fler konsumenter av västerländska produkter.
  Ebolasmittan är ingen situation som ska tas om hand av frivilligorganisationer. Det behövs stora resurser på plats i en kraftsamling av all världens stater. Men många av dem tvekar och vad kan det bero på? Har världen något att vinna på att endast de starkaste och mest utvecklade staterna i Afrika överlever medan länder som härjas av korruption, svält, fattigdom, överbefolkning, terrorism och inbördeskrig går under?

  SvaraRadera
 5. Att A är fel implicerar inte att icke-A är rätt. Hegel talade om tes-antites-syntes. Vi behöver inte miljöpartiets och Sverigedemokraternas tes respektive antites, utan snarare något nytt.

  Birger Schlaug vill gärna framstå som den sanna uttolkaren av grön ideologi, men han verkar inte stå så högt i kurs i miljöpartiet. Man håller sig kanske med andra profeter numera.

  SvaraRadera
 6. Liten fråga Birgen:
  Hur får du ihop MP öppenhet med det starka motståndet till EU som tidigare fanns?

  Hade svårt att förstå Miljöpartiet som ett parti som drev jämlikhet, öppenhet och miljöfrågor som inte ville vara med i EU. Framförallt när partiet sprang fram i en tid då försurningen var ett hett ämne och stora delar av det svavel vi tog emot kom från andra europeiska länder. Internationellt samarbete och miljöfrågor hänger ju ihop, likväl som de hänger ihop med en öppenhet mot andra kulturer.

  Får därför lite svårt att ta det här inlägget på riktigt allvar, även om jag egentligen håller med i sak...

  SvaraRadera
 7. Det kan vara värt att satsa på en "hållbarhetsliberalism", som dock prioriterar hållbarhet än högre än frihet. En hållbarhetsliberalism är möjligen inget för socialisttomtar, men vi får ingen grön värld så länge borgerliga partier inte integrerar hållbarhetsvärderingar i sitt ideologiska tänkande.

  SvaraRadera
 8. Tydlig anpassning till EU är detsamma som öppenhet? Utan EU inget internationellt samarbete? Är det något Birger ska vara stolt över, är det hans vi kan vänta och se när det gäller EU. Anpassningen stod han emot.

  Respekterar och tycker att han kan och ska vara stolt. Samt tror inte en sekund på att han tror att partierna kan hålla SD utanför länge till. Han har skrivit om utvecklingen i EU. Om det som växer.

  Det ligger en stolthet i att orka hålla fast vid sina värderingar...

  Vi har röstdemokrati så ser spelreglerna ut. Demokratiska spelregler. Frågan är finns det något bättre? Ska spelreglerna ändras. Hur av vem/vilka skulle det utformas?
  Det avgör givetvis EU.

  Ang. EU nu är det de som benämns som rasisriska partier som ska hållas utanför. Sverige deltog i en kupp. Få tror nog längre att det kommer att lyckas. Dessutom så ska även EU kritiker hållas utanför. Vilka är det nästa gång de gröna?

  Är det hållbart att hålla någon? utanför. Man kan vägra att samarbeta och man kan välja att vara tyst. Men aldrig trycka undan värderingar/åsikter. Bättre är att möta åsikter. Det går inte att kalla något annat för hållbarhetsvärderingar. Vi och dem är inte förenligt med hållbarhet. Vi måste prata mer om olika kollektiv inte mindre. SD:s väljare är ett kollektiv samtidigt som det finns olika anledningar till att välja partiet. Men missnöje signalerar dessa väljare. Det bör de andra partierna ta på allvar.

  Det kan man som väljare kräva.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 9. Att många helst vill slippa SD kan vara förståeligt. Men ännu fler vill slippa den sk "gap-vänstern". Det största hotet mot demokratin idag är de senare. Gap-vänstern består av V, MP och dom mest radikala F!.
  Det behövs ett nytt miljöparti som inte är en avart av stalinismen. Om något parti tar upp den stafettpinnen är MP borta redan nästa val. Tragiskt nog skulle SD kunna plocka dom rösterna om dom bara tänker till lite.
  /Stefan

  SvaraRadera
 10. Om vi inte står upp för flyktingar i EU vem/vilka ska då göra det. Alla kan tyckas. Hur många länder är det som nu motsätter sig den fria rörligheten?
  Den som är en av hörnstenarna i EU:s politik... En viktig sådan. Vi är ett av få länder som öppnat upp. Vi kan och vi ska vara stolta.

  Vi kan sno SD:s väljare hjälpa mer på plats är bra! Vi kan erkänna att det ligger något även i vad ni (SD) säger.
  Vi kan göra både och. Mer hjälp i närområden gör kanske att vi t.ex. kan hjälpa våra gamla dementa som irrar runt utan personal på natten.

  Det är så tragiskt att det bara talas om att SD kan plocka röster...
  Får mig och säkert fler med mig att undra, om våra politiker har tillräckligt rent mjöl i påsen för att våga ta debatten.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 11. Stefan, finns inte ett dyft av stafettpinne som sd skulle kunna ta över. Läs mp: första partiprogram så ser du redan där det bisarra i ditt resonemang.

  Onkel Olof, om du tar del av partiets tidiga EU-kritik så sr du att den riktar in sig på tre huvudområden: friheten för kapital, förbudet för medlemsländer att gå före när det gäller miljökrav på varor etc, samt det demokratiska underskottet. Frihet för människor att röra sig har alltid varit en ideologisk grundbult som präglat den gröna visionen.

  Kuceliku, miljöpartister håller sig sällan med profeter, själva grundtanken är att man tänker själv, därav bland annat inrättandet av språkrör istället för partiledare.

  Lisbeth, jo, jag tror att partier kommer att resonera med sd under denna mandatperiod. I riksdagens utskott brukar man prata med varandra, lite olika hur mycket beroende på utskottskultur... Visst kommer de borgerliga att söka mer eller mindre uttalad samverkan för att behålla kärnkraften, öka militären och tex minska antalet vargar. För att ta några exempel där de gröna kan få svårt att hålla emot.

  SvaraRadera
 12. Birger, Självklart kommer partier att resonera med både V och SD denna mandatperiod. Men varken V eller SD har någon ledande position i utskotten. Du vet mycket väl att S och M gjort upp om det...enligt praxis.
  Det de flesta väljare vill se verkar vara att vi väljare respekteras. Du missar därmed hela poängen.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 13. "den säkraste rösten mot fascism, rasism och inskränkthet är just De gröna."

  Jo, det framgick ju tydligt av Åsa "jag har ingen bil så jag får skita ner (bokstavligt talat) Östersjön hur mycket jag vill" Romsons hattal mot vita män. För att inte tala om den rasistiska apartheid-politik som MP tills. med övriga sex partier driver mot svenskarna.

  "Ur ett grönt perspektiv är nedrustning en väg att gå, för SD är upprustning en väg att gå."

  Det är en väldigt svart-vit bild du målar upp, men är den korrekt? SD var väl t.ex. ensamma om att rösta nej till svenskt krigande i både Afghanistan och Libyen?

  "Ur grönt perspektiv är biologisk mångfald och insikt att skogen är mer än virkesplantage en ideologisk kärna, för SD tycks det snarare vara tvärtom."

  Vad har du för argument som stödjer detta?

  "för SD är kultur mer något statiskt"

  Vad har du för argument som stödjer detta?

  SvaraRadera
 14. Om folk skall få tänka själva så skall väl inte du slå fast vad som är ideologiska grundbultar. Det måste medlemmarna då få bestämma själva.

  SvaraRadera
 15. NSDAP fick väl dryga 30% i valet efter börselndet 1931, och detta föreg9cks ju av en brutal ekonomisk nedgång för den tyska medelklassen. Jag tror att väljarna till nationalssocialisterna, (partiet hade varit marginellt innan), röstade på partiet i desperation, de etablerade partierna uppfattades inte som trovärdiga.

  En rationell väljare (jag tror väljare är rationella och väljare är dessutom flockdjur) röstar dels för något, tex att man är för oreglerad invandring och dels röstar väljare mot något.

  Det är en för enkel modell, som förståsigpåarna nu framför, att en SD- väljare röstar mot fortsatt oreglerad migration.

  Väljaren röstar framför allt mot etablissemanget, mot eliten. Det är detta som heter populism, och i Spanien heter tom högerpartiet polular.

  Jag tror att mp har del i detta, dvs mp är ett storstadsparti för akademiker och inte minst journalister.

  Som tidigare röstande på mp och C (av ideologiska skäl, valde jag i år att proteströsta på KD eller SD. Det kunde lika gärna blivit SD, för känslan, den goda, att jävlas med Aftonbladet och Expressen, men nu hejdade system 2, system 1, så det blev KD. Vill man skicka en signal till centralmakten, ska man göra det genom att rösta mot centrum, och för det perifera. Sedan Centerna blivit centralkåta, (Bryssel), så är arenan tom, detta är inte Åkessons förtjänst (även om han är osannolikt bra för uppgiften) detta är de etablerade partiernas klåperi. Tom med mp, sin centrala initiala elit till trots, var ett parti för det perifera, för alla som inte sitter närmast Slottet.

  Det kan tom vara så avancerad psykologi, genom all nysvenska, ochneftersom rasistbegreppet urvattnats, samtidgit som ordet ras ska bort ur språket, att folkhumorn helt definierar om ordet rasism, tex med en hand som som det står, rör inte min rasist!

  Man ska vara försiktig med extrema former av allt, när eliterna trycker på för mycket, i en fråga som uppenbart inte fungerar, (utom i Stockholm, i akademiska kretsar och vissa enstaka framgångsrika företagare), så är blir det omvänt galet. Människor börjar stolk kalla sig för rasister, eftersom de vet att de inte är det, humor och ironi är livsfarligt, eftersom det fungerar mot en linje som faktiskt inte fungerar.

  Jag tycker mp ska funera lite på Reinfeldt, han kom till makten genom ett digt arbete ute i stugorna, bland "folket", det var det som var det "nya", men inte var det nya bananer egentligen.

  jag är mest rädd att först s+mp sedan m+mp för all framtid påverkat de demografisk villkoren ute i landet, på så sätt vårt polulärparti skopar hem 20 % nästa val, dvs bli större än m, men något mindre än s. och då är det bara att hålla tummarna för att Jimmy inte blir avsatt, och att någon person som inte borde vara ledare, blir ledare. Det är då som det faktiskt kan gå galet, om dessutom ekonomi går åt pipan, och det ser ju ut att vara rätt nära nu, om vi tittar utanför ankdammen.
  slw

  SvaraRadera
 16. Båtboendet på Skeppsholmen 200 m från slottet samt att Frido är chef över en kommunaliserad skola kommer ge fritt fall, samtidigt som mp blir kollektivt ansvariga under en kommande bank- och fastighetskris, ser i vart fall för mig ut som en kommande risk. Att diskutera rasism som argument för en röst på SD håller inte, det rätta begreppet heter egoism. Sverige är en extrem stats-individualistisk nation, med stor tilltro till staten, när detta förtroende börjar falla, (whats in it for me), så börjar förståsigpåarna brja med baklängesförklaringar, som nu Aftonbladets förstående-taktik. I Eu-valet var jag sur över att jag inte kunde proteströsta på UKIP, så det blev Soraya Post Fi :-) eftersom man lika gärna kan spå på galenskapen. Som du minns jmförde Gudrun Svenska män med Talibaner, och nu har en liten modig pakistansk fkicka fått nobelpriset, men det stuktruell hedersvåldet finns kvar, ökar, och våra tidigare kvinnosakskämpars arbete med jämställdehet förtigs.
  KLart att vi lever i en tid, som är svåranalyserad, när ingen förstår att det stora problemet är en råvarukris, (jmfrs Ruhr) kopplad till att man trycker pengar (jmför Weimar) med den skillnaden att det nu är uppblåst till en global härdsmälta. Det blir inte bättre ekonomi för att naturens resurser är på väg att ta slut. Jag tror miljön kommer att bli avgörande, så har det i vart fall varit sedan långt innan vi utvandrade från Afrika. It´s not the economy, it´s the environment stupid :-) slw

  SvaraRadera
 17. Jag har läst ett antal partiprogram ;-)
  Det jag vill säga är att MP i mina ögon har gått från att vara ett miljöparti för hela Sverige till att vara ett vänsterradikalt parti. I mina och andras ögon gynnar partiet idag framförallt storstadsbor (stockholm) och slår undan fötterna på alla andra. Tar SD upp den "stafettpinnen" och förordar hjälp till bönder för att få mer ekologiskt och närodlat så... Fast det är klart, maten kommer från ICA. Jag vill se ett riktigt miljöparti i Sverige.
  /Stefan

  SvaraRadera
 18. Gapvänstern var roligt, ärligt talat har vp tonat ner sig efter Ohly. Det är tydligt att Jonas från Norrland har ett annat tonfall än prostsonen från Östermalm.

  Den nya gapvänstern är MP och Fi, och det är faktiskt lite läskigt, men ser inte Kejsaren förrän barnet pekar och säger som det är:

  Tack vara Fi vet ingen längre vad feminism är, det visst jag efter kampen för kvinnlig rösträtt och framför allt "vågen" på 60- och 70-talet.

  Eller varför inte drottning Kristina "det finns män som är lika mycket kvinnor som sina mödrar, och kvinnor som är lika mycket män som sina fäder, ty själen har inget kön"

  Det där går ju att förstå och sympatisera med, feminsimen resonerade och diskuterade, nu är feminismen förklädd till rofferi, ett medel för att uppnå personlig makt. När Gudrun och Romson drar det ett steg för långt, så blir hyckleriet fullständigt glasklart, när ett parti är på väg ut mot en en postmodernistisk avgrund, så märker inte kongressen förrän det är för sent, att man fattade sina beslut, i en bunker, utan kontakt med verkligheten, och det är väl därför våra journalsiter är ute i buskarna, och försöker förstå, vad det var som hände? Vår landsortspress är ju nedlagt, och våra journalister numera PR-konsulter, det är centralmakt, och inget att göra, det är förs när det gått för långt, som det kommer en rekyl, och sedan sitter våra barnbarn där med sin tvättade hals, förhoppningsvis utan erfarenheterna av ett nytt anfall på Moskva, som Karl XII, Napoleon och Adolf försökt med. Centralmakt, för långt bort, fungerade inte under Romarriket heller. Rekommenderar för övrigt komplexitetsforskning av Tainter.
  slw

  SvaraRadera
 19. Bra skrivet Birger!

  SvaraRadera
 20. I riksdagens klimatdebatt 5 juni 2013 kl. 12.39 sade Josef Fransson, SD: "Det behövs färre miljöaktivister". Dvs. nu är det inte bara klimatkrisen de förnekar...

  SD är uppenbart MP:s huvudmotståndare i riksdagen på många plan.

  SvaraRadera
 21. /Stefan Är EU vänsterradikalt?

  Vänsterpartiet och SD är de enda av de etablerade partierna som kallar sig EU kritiska. Samt har som mål att lämna unionen. (Säger de) Vad man säger och sedan gör stämmer inte alltid överrens.

  I och med att MP slopade utträdeskravet har de en mer pragmatisk inställning till EU. Likaså har FI det. En del kallar t.om. FI för de största federalisterna. Med tanke på hur man röstar i EU så...

  Det är "i dina ögon" och du har all rätt att se på verkligheten med dina ögon. Ska dessutom göra det. Håller med om att partiet idag gynnar storstadsbor mer. Ser inte EU som landsbygdspolitik.

  Vänsterpartiet har debatterat landsbygden med C. Som liksom MP ser EU som ett bra verktyg i ännu högre grad.

  Hur bra verktyg egentligen MP ser EU som ska vara osagt. En pragmatisk inställning går väl ut på att man tror att man har stor röststyrka att förändra bygget. Tyvärr snappar resten av EU upp mycket dåligt med ett Sverige som anser sig vara bäst i klassen. En del bra också förhoppningsvis.

  Men politik ska inte bygga på tro.
  Nu måste det börja talas om EU som vår politik. Ett Sverige som måste beakta de beslut som tas där. Säger som Marita Ulvskog (S) från Bryssel. "Det är känsligt". Känsligt att politikerna lämnat över så mycket makt. De vill inte gärna föra in EU i debatter kring inrikespolitik.

  EU före och efter regeringsbytet i Sverige borde vi diskutera. Växande missnöjespartier försöks hållas utanför i EU och det ser likadant ut här hemma.

  Vad gör man åt det?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 22. Kuckeöiku, när mp bildades byggdes grundbultarna.

  SvaraRadera
 23. @Lisbeth.
  Ja, på sätt och vis är EU vänster. Dom vill att staten styr och ställer (EU). Dom vill införa mer övervakning, stoppa kommentarer och uttryck som är kritiska. Ungefär som F! som vill bötfälla "fel" åsikter.
  Vänstern är inte bara av ondo. Dom har kämpat för allas lika rätt. Tyvärr dyker det upp folk som borde göra något annat, typ Romson. "Alla djur är jämlika, men en del djur är jämlikare än andra" - Djurfarmen, George Orwell

  Men den här frågan handlar inte om EU i mina ögon.
  Om vi hade ett riktigt miljöparti skulle dom se lite längre än till sig själva. Hur ska Sverige klara sig i framtiden är frågan dom borde ställa. Inte om surdegen mår bra på surdegshotellet och om dom är tillräckligt PK på det lokala PK-fiket.
  /Stefan (lite bitter jag är)

  SvaraRadera
 24. Så partier är med andra ord för evigt bundna till det första partiprogrammet man totade ihop? Då måste Vänsterpartiet fortfarande förespråka revolution och proletariatets diktatur och Moderaterna fortfarande förespråka ståndsriksdag och en stark monark, typ.

  SvaraRadera
 25. @Birger
  Jag gillar verkligen att läsa vad du skriver. Jag håller inte med om allt, men jag har respekt och till viss del förståelse för dina åsikter ;-)
  Jag ber om ursäkt för att jag kapar kommentarerna och spyr galla över det parti som du tillhör. Det var även "mitt" parti tills det spårade ur.
  /Stefan

  SvaraRadera
 26. Fredrik Reinfeldt har ersatt prat om frihet (liberalism) med prat om "öppenhet" utan att detta utsatts för någon ideologisk granskning. Många är klara över att frihet inte är något allena saliggörande värde, men medvetenheten förefaller mindre om att öppenhet inte är något allmänt saliggörande värde.

  "Öppna bogportarna!" skrek kapten Fredrik Reinfeldt när vågorna gick allt högre. Miljöpartisterna applåderade.

  Vad tror du Birger om en räv som låter alla som vill, från vägglöss till elefanter, att flytta in i lyan? Men det är ett biologiskt argument och sådana är förstås helt ute i postmoderna tider.

  SvaraRadera
 27. Vad tycker du Birger om sådana som säger upp kontakten med vänner som stödjer SD? Det var ju en diskussion om det i "Debatt" häromveckan.

  SvaraRadera
 28. Det Birger tar upp vad gäller relationen till SD och det Lisbeth har tagit upp i tidigare kommentarer om "beröringsskräck" leder till en fråga som jag ska försöka utveckla med hjälp av Guy Standings "Prekariatet - Den nya farliga klassen".

  Standing beskriver bl.a. en ny form av "migranter" som en del av prekariatet. Den poäng som jag vill komma till är att när en grupp migranter, t.ex. bärplockare,hantverksarbetare etc kommer till en annan stat och utför någon form av betalt arbete påverkar detta lönerna för det inhemska prekariatet. Det kan se olika ut i olika stater beroende på olika regleringar men min fråga blir då:

  Hur ska dylika frågor om migranter, flyktingar, invandrare, prekariat diskuteras inom forskning, politik, bloggar kafferumssamtal etc. om vi å ena sidan försöker utbyta och utveckla kunskap, värderingar, solidaritet etc. om detta fenomen med varandra men å andra sidan tar helt avstånd från allt vad Sverigedemokrater är?

  SvaraRadera
 29. /Stefan Håller med! Man (EU) har sneglat "en del" åt vänster. Det handlar egentligen inte om höger eller vänster. Utan om vår politik och den styrs till väldigt stor del från EU.

  Carl Bildt har sagt "EU är vår politik". Marita Ulvskog var tydlig från Bryssel. Peter Eriksson tycker att man visst diskuterade EU frågor här hemma inför valet. Ja visst fast folk har inte alltid förstått att det är EU frågor.

  Tror du inte att många politiker inom sig ställer sig frågan "Hur ska Sverige klara sig i framtiden"
  Skulle inte vilja vara i deras kläder.

  Är glad över att Isabella Lövin MP är tillbaka. Samt över att regeringen erkänner Palestina.
  Ledsen och besviken är jag men samtidigt hoppfull.
  Vi är så involverade allihop. Mer eller mindre förstås.

  Att då utse SD som ensam syndabock är för mig totalt främmande.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 30. Den främsta garanten för att sd kommer att växa heter väl mp.

  SvaraRadera
 31. SD har valt nationalismen som sin ideologi, samtidigt som man säger sig älska sitt land. I ett historiskt perspektiv så är nationalismen det sämsta man kan ägna sig åt om man vill bevara sitt land. Nationalismen brukar förr eller senare leda till krig, död och förintelse. Lär av historien.

  A.

  SvaraRadera
 32. I ett riksdagsval väljer medborgare tillhörande en politisk avgränsad stat.

  Redan här finns en indelning där medborgare blir centralt. Medborgarbegreppet ser olika ut i olika stater. Stater ser också olika ut men en vanlig formation är och har varit nationalstaten.
  Nation = folk.

  Och demokrati har utvecklats genom att varje folk som erövrade ett territorium fick inom detta territorium en autonomi och kunde bygga upp olika varianter av styrelseskick, ett antal demokrativarianter eller andra varianter.

  Då var det rätt enkelt att avgränsa demos, dvs. vilka som fick och inte fick rösta och vad de fick rösta om.

  Men idag är demokratibegreppet besvärligare. Alla säger sig värna om demokrati men riktigt vad de säger sig värna om är dock oklart.
  Demokrati som styrelseskick har idag i Sverige fyra nivåer att ta hänsyn till. Vi väljer till EU, riksdag, landsting och kommunnivå.

  Demokrati som innehåll, vad är det de representanter vi väljer ska besluta om?

  Demokrati som värde. Ja, här är det väl FNs universella mänskliga rättigheter etc. som kan vara ett riktmärke men räcker det?

  Demokrati som ideologi, eller rättare sagt olika ideologier om demokrati. T.ex. liberal demokrati som bygger på någon form av universella individer eller kommunitär demokrati som bygger på lokala gemenskaper. Eller givetvis andra varianter som t.ex. libetär, radikal, deliberativ demokrati etc.

  Det som blir knepigt är att vi har kvar ett demokratiskt val inom en stats gränser och samtidigt hyllar värden som går emot idén om en autonom demokrati inom en stats gränser.

  SvaraRadera
 33. Gärna mångfald. Utom i Sveriges Riksdag förstås.

  SvaraRadera
 34. Tänk så lättlästa vissa texter skulle vara, om författaren ville ögna igenom sitt verk, innan hen klickar iväg det. När det fattas kommatecken, kan hela meningen bli förryckt.

  SvaraRadera
 35. Personligen har jag dubbla måttstockar, och jag tror de flesta jag känner fungerar likadant. När jag använder ordet extremparti så är det oftast vänsterpartiet som avses därför att det är det av de traditionella partierna som står längst ifrån, och som minst försvarar, det samhälle vi har idag.
  SD faller liksom utanför detta, eftersom de är ett enfrågeparti. Gick igenom deras hemsida före valet, med det politiska programmet, och det är parodiskt. Programmet innebär satsningar på absolut alla områden samt höjda bidrag till alla. Liknar andra skånska missnöjesyttringar, ett hopkok av populära saker som tjänar till att packa in Den Enda Viktiga Fråga, invandringen. Det är inte så jätteseriöst och gör nog att man inte alltid tänker på SD när man placerar de olika partierna på skalan.
  Om man bedömer SD efter samma mall som används för de andra partierna är det ju självfallet det mest extrema partiet. Om man tvekar räcker ett besök på deras site (jo, deras site) Avpixlat, så inser man att under den polerade Åkesson ryms en mer traditionellt rasistisk rörelse, med de vanliga fördomarna och den karakteristiska isolationismen som ledord.

  SvaraRadera
 36. Jag glömde nämna att staterna kom i varierande mån att utvecklas till s.k. välfärdsstater. En välfrädsstat som, i tre (eller fyra), hvudvarianter utvecklades kring industriarbetarna. För att citera Standing "Det var för dem som välfärdstaten byggdes".

  Fackföringar och en arbetarrörelse representerade industriarbetarna, en bonderörelse representerade bönder, frisinnade representerade en annan grupp etc. Grupperna var i varierande grad avgränsade från varandra och staterna var i varierande grad avgränsade från varandra.

  Men hur är det idag? När moderaterna i 2006 års val sa sig representera arbetarna fick vi ett klart empiriskt bevis på att något har skett vad gäller för vilka de politiska partierna ansåg sig representera.

  Men alla partier säger sig representera Sverige. Såväl Reinfeldt som Löfven sa i sina tal att detta är för Sveriges bästa. Och det sa också Sverigedemokraterna.

  Ideologiskt sett så behöver detta inte vara ett problem "arbetare i alla länder förenen eder". Men i en global marknadsekonomi där konkurrens är drivmedlet och individualismen innehållet uppstår problem med folkrörelser och för vilka dessa ska representera.

  SvaraRadera
 37. Anonym. 01:27:00, Ja kommatecken är viktigt. Men om det alltid upplevs som mer lättläst, ska vara osagt.

  Vissa irriterar sig på kommatecken på fel ställen. Men visst kommatecken och att man delar upp det man skriver i korta stycken, underlättar för läsförståelsen.

  SvaraRadera
 38. Man måste fatta att man inte kan skrota allt engagemang för nationalstaten och dess medborgare innan man har en väl fungerande världsregering. Att vara anti-nationalist utan att vara för en världsregering är att vara anarko-kapitalist. Det finns förvånansvärt många vänstermänniskor som är anarko-kapitalister, verkar det. Eller så är de bara dumma.

  SvaraRadera
 39. bollibompa
  Hej Birger! Jag är liksom du helt inne på spåret om hållbarhet, jag lever på landsbygden och är liksom du förfärad av det nya samhället där maten verkar automatiskt bli bättre ju längre den transporteras. Min önskan är att man kan starta en butik med lokalproducerade livsmedel av olika slag, såsom fisk grönsaker och kött utefter säsong. Det är inte möjligt att göra idag eftersom det krävs en oöverstiglug pappersexercis och olika leveransportar hos en sådan butik idag. Du får inte försälja fisk från en fritidsfiskare, viltkött från en jägare eller grönsaker från en fritidsodlare i butik! Annars vore det en ny nischbransch där ekologi går i hand med ekonomin. Vad gäller öppna gränser så skulle det nog bara fungera ifall det sociala skyddsnätet skulle avskaffas. Tänk 1800 tal när hälften av Sveriges befolkning flydde till Amerika, folk dog av att ha ätit lera, tänk februari -30 och odla grönsaker.

  SvaraRadera
 40. Olika gränser för människor och kapital är om tidigare har tagits upp på denna blogg ett av kapitalismens nuvarande problem.

  Medan medborgare fortfarande kan klumpas samman och känna en gemenskap inom en nationalstats gränser så kan kapital på en sekund transporteras digitalt runt vårt jordklot. Och frågan är hur vi demokratiskt ska möta detta.

  SvaraRadera
 41. De som bor på landsbygden, konkurrerar idag med andra, inom den europeiska gemenskapen.

  Konkurrensverket.

  "Det är som huvudregel inte möjligt att kräva lokalproducerade varor i upphandlingar.

  Ett krav på att en produkt ska vara "lokalproducerad" strider mot de grundläggande principerna inom den europeiska gemenskapen - den fria rörligheten av varor och tjänster."

  I butiker kan man skylla på, att det inte finns någon streck kod. Det fick en vän till mig som håller på med Permaodling höra, när hen ville sälja sina grönsaker till en butik.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 42. I Sverige har andre vice talarstol tillsatts av en person som har jämfört homosexualitet med tidelag, kallat islam för det största hotet mot västerlandet och försvarar diskriminering mot romer. En rasist, nazist, homofob, allmänt kvinnofientlig man som förespråkar dödsstraff. Nu är jag trött på alla som anser att SD inte är ideologiskt medvetna. Jag har personligen gått från förståelse till oförståelse, från sympati till antipati för dem som har röstat fram ett sådant parti.

  SvaraRadera
 43. Anonym 03:35:00, Man kan anse/inse att SD är ideologiskt medvetna. Samt ändå styra lägre känslor som antipati.

  Det betyder inte att man behöver känna sympati. Man kan också inse, att en del är ideologiskt medvetna och andra inte. Vi är individer.

  Synd att du har så starka känslor. Att låta dem styra förnuftet är inte bra. Vad vill du göra då anonym? Förneka att de som röstat på SD, är en del av det "demokratiska" samhället?

  Vill du ha politiker, beslutsfattare som är helt känslostyrda? Antipati är ingen bra känsla att fatta beslut efter. Sympati behöver man inte känna för SD. Men även de är människor.

  "Jag har personligen gått från förståelse till oförståelse"

  ??? Har man förstått något så har man, då går man inte tillbaka till oförståelse. Det är omöjligt.


  Antipati är ett mycket starkt ord, som visar att man är känslostyrd.
  Antipati visar politiker upp. Många politiska beslut tas utefter vi och dem.

  Juholt t.ex. kuppades enligt en ny bok bort...
  Han har inte dementerat boken än, utan pantar lugnt sina flaskor.

  Allt det du beskriver är fruktansvärt hemskt. Inga vidare meriter! Men Björn Söder (SD) sitter där som demokratiskt inröstad. Dessutom har inga tillförlitliga källor, till allt det du beskriver. Så i vilken grad det stämmer, är svårt att helt avgöra.

  Nu är jag trött, på alla helt känslostyrda politiker och skribenter.

  Har gått från att begripa till att verkligen förstå, att vi de flesta av oss, är väldigt känslostyrda. På gott och på ont.
  Mest på "ont" att döma av hur världen ser ut. Utefter denna förståelse, går man inte tillbaka till oförståelse. Totalt omöjligt!

  Lisbeth

  SvaraRadera
 44. Kuckeliku, du skriver att medlemmar i MP skall få bestämma vilka som är MP:s ideologiska grundbultar. Självklart, jag konstaterar bara dels vad jag själv anser och vad partiprogrammet innehåller.

  I ett senare inlägg, Kuckeliku, ställer du den retoriska frågan om partier för evigt är förbundna med sitt första partiprogram. Nej självfallet inte, partier utvecklas, precis om människor gör... Håller enskilda medlemmar fast vid några av partiets grundbultar medan partiet utvecklas åt annat håll så slutar man betala medlemsavgift, beklagar vad som hänt men respekterar utvecklingen - partiledningen bör rimligen acceptera att de medlemmar som inte gått samma väg som partiet har rätt att framföra sina åsikter även om de är kritiska. Partiledningar behöver inte sura för det, eller kräva evig lojalitet eller tystnad av tidigare aktiva...


  Slv, den som vill rösta för oreglerad invandring har inget parti att rösta på så jag förstår inte riktigt hur du tänker i just den frågan.

  Nej, Slw, Schyman jämförde inte svenska män med talibaner på det sätt som du nog menar. Hon talade om strukturer. I ditt sista inlägg för du ett resonemang om feminismens utveckling - jag delar inte riktigt din historiebeskrivning.


  Göran, jo SD är det enda parti som tycks driva någon sorts politik baserad på förnekande av klimatproblematiken - bortsett från när man pläderar för mer kärnkraft...


  Stefan, kul att du gillar att läsa vad jag skriver. Du skriver att du spyr galla över det parti som jag tillhör. Jag är inte medlem i något parti och MP skall verkligen inte lastas för sådant som jag råkar tycka.  Stefan, MP:s partiprogram var från början mer "vänster" i sak än det är idag - men det kanske inte upplevdes så eftersom hela det politiska fältet på 80-talet låg mer till vänster. Inget parti ville te x ha vinstsyftade bolag inom den skattefinansierade välfärden, inget parti ville ha den avreglering som sedermera skett, få partier ifrågasatte att staten ägde en bank...

  Mats, man får förstås säga upp kontakten med vänner av vilka orsaker man vill. Förstår att man kan säga upp bekantskapen med vänner eller släktingar som framför rasistiska åsikter på nätet.

  A. Håller med dig.

  Pär: Din sista mening i förta inlägget: jo det är knepigt!

  Bollibompa: Håller med dig om att det finns för mycket hinder att få sälja viltkött, fisk etc. mer småskaligt - det får bli i den informella sektorn. Vilken ju funkar på landet - hur skulle landsbygden annars överleva idag?

  Men anledning av debatten om kommatecken, känner jag mig lite skyldig... Bloggtexter harvas inte som en debattartikel gör - en bra sådan kan ta timmar att skriva, ett blogginlägg på morgonen tar sällan mer än tio minuter. Så ni får ta det som det blir - uppskattar att ni står ut!!

  SvaraRadera
 45. Birger, antonymerna?

  försvar - anfallstrupp (Afganistan)
  försvar - civilförsvar (la mp ner)
  fri migration - reglerad dito
  demokrati - diktat (Bryssel)
  suveränitet - allians
  oberoende - beroende
  nationalism - globalism
  kapitalism - socialism
  liberalism - konservatism
  feminism - patriarkism :-
  rasism - ?
  flykting - inbo
  skattebetalare - skatteflykting
  egoism - altruism
  nutid - framtid

  3F de fattiga, fastigheterna och födan, kan inte flytta, dvs fattiga kan flytta till Sverige, med de fattiga i Sverige kan inte flytta vidare. Fastigheterna står kvar, och födan importerar vi, men beskattar hårt, och vräker i oss kemikalier, för att priset är lågt, och energin att flytta mat verkar vara försumbar.

  De viktigaste frågorna missar du, förmodligen medvetet:

  Centrum - pereferi
  stad - land
  elit - gemene man
  frälse - ofrälse
  PRsprätt - bonde
  kansliråd - svetsare
  journalist - tilltalad
  skuldsatt - fri
  subjekt - objekt
  högmod - fall

  KOrt sagt, SD är ett periferiparti, som eliten i centrum inte kan få tag i, just eftersom man tappat bort sig i Bryssel. det räcker med att SD är lite smarta, och bröjar tala om energiproblem, vårt kulturlandskap, vår oförstårda natur, vår djurhållning och att det visst är ett problem med global uppvärmning, men som vi inte kan göra något åt, så kommer SD att ligga lååååång famme i upplevd miljöpolitik med, eftersom mp och C släppt miljön och lämnat en lucka. Den kommer någon plokca upp, tror jag. slw

  SvaraRadera
 46. Daniel Suhonen säjer sig vilja förändra socialdemokratin. Slutkuppat...?
  Kanske kan vi till slut se till människan och inte endast till parti. Trycka ut mentalitet gäller inte bara med V och SD. Samt att de gör sitt bästa för att trycka ut varandra:)

  Lisbeth

  SvaraRadera
 47. (sd) är ju samtidens "blankröst" (som räknas). Tyvärr begriper många blankröstande för lite om politik för att förstå att de röstar borgerligt. Och (nya mp)? Har medlemmarna på golvet förstått vad deras parti-topp egentligen sysslar med? De kanske borde "titta lite" på vad som pågår? (mp) i slutna rum med (s) är en olycka, en liten katastrof..

  SvaraRadera
 48. Birger:

  Det här var säkert femtionde, kanske mer, gången i rad som du vägrar att bemöta någon av mina åsikter eller besvara någon av mina frågar. Jag kan inte minnas när det senast skedde. Du gör som du vill, det är din blogg, men med tanke på att du bara i ditt senaste inlägg tog dig tid att besvara ett tiotal inlägg, så undrar jag: varför?

  SvaraRadera
 49. "Ruttna höger-(s)" beteenden fortsätter att väcka uppmärksamhet i media. Tänk att i detta Parti sitter en halva vänster-socialdemokrater/egentligen vänsterpartister tysta som möss pga av..lojalitet!! Den andra halva av Partiet skrattar så glasen hoppar på bordet när dessa dumsnälla fårskallar kommer på tal..

  SvaraRadera
 50. SD och MP är varandras motpoler. Liksom komplementfärgerna rött och grönt, gult och blått. Eller eld och vatten. En del av väljarkåren vill ha både och.

  SvaraRadera
 51. Kan du inte skriva ett inlägg om miljöministern som målat sin båt med giftig förbjuden färg, kört båten med förbjuden villadiesel och släpper ut gråvatten i Östersjön?

  SvaraRadera
 52. " i något annat riksdagsparti sätter på sig nazisymboler på fester därför att de finner det vara kul"

  Va vem har gjort det i SD?

  "sitter och sjunger nazisånger i fyllan och villan"

  Vem har gjort det? Aldrig hört talas om.

  "riksdagsledamot i något annat parti inte är relevant för sitt uppdrag p.g.a. sin härkomst. "

  har jag heller aldrig hört talas om.

  Lite faktalänkar hade inte skadat.

  SvaraRadera
 53. Nazisånger: färjan till Finland, skandal för cirka 5 år sedan.

  Nazisymboler: kommunpolitiker som avslöjades före årets val.'

  Inte relevant: Björn Söder i en debatt, togs upp igen när han blev talman.

  SvaraRadera
 54. Kan lägga till att de anklagelser Lövfén/Expo kom med i partiledardebatten har ingen av de gamla partirävar jag talat med någonsin hört talas om. De bara skakar på huvudet och fattar ingenting.

  Ett exempel, löfven talade om hakkorsflaggor i demonstrationståg. SD har självklart aldrig tillåtit det, den som visat det minsta har bryskt blivit bortmotat. Ingen, absolut ingen jag talat med har någonsin hört talas om det. Nu kan det finnas ett kort i Expos arkiv som visar detta. Precis, som om någon hoppar in i ett förstamajtåg med en flagga med hammaren och skären, en journalist som lägligt är där tar ett kort. Vips så har vi storyn för evigt.

  Om nu du Birger och MP har så många goda argument, varför måste ni då komma med dessa lögner hela tiden? Det indikerar ju att er argumentation inte är så stark.

  SvaraRadera
 55. Har Expo sammanställt ett hatpaket för PK-folket att nyttja? Man kan tro det eftersom samma mönster återkommer på flera ställen i publicitetsfloran.

  SvaraRadera
 56. "Nazisånger: färjan till Finland, skandal för cirka 5 år sedan."

  Nä, det var väl inga nazisånger om jag minns rätt. Mycket olämpliga sånger, men det gör dem inte till "nazisånger". Den mycket otrevliga sången om Palme är förresten en MUF-sång.

  "Nazisymboler: kommunpolitiker som avslöjades före årets val.'"

  Nu har jag information att de var Expos uppgiftslämnare som "på skoj" satte nazibindeln på henne. Så enligt Birgers text var det ett faktafel. Hon satte inte på sig bindeln själv. Personen skickade in bilderna, efter vad jag erfarit, när flickan nobbade killen.


  SvaraRadera
 57. BS Nej, Slw, Schyman jämförde inte svenska män med talibaner på det sätt som du nog menar.

  Vad Gudrun menar vet bara Gudrun, min tolkning av Gurdun är min, som vit Svensk hetrosexuell kränkt man utan skulder och eget hem samt arbetslös (frivilligt arbetslös utan a-kassa, således oberoende), så är jag medveten om både Monas och Gudruns politiska poäng och på strukturella ansatser per se.

  Romerna är också strukturell diskriminerande, (problemet är mer att alldeles för många inte vill sätta sina döttrar i skolan, och driver avelsfrågor inom familjen rätt hårt) Jämför perserna, de är inte strukturellt diskriminerade, förmodligen för att de inte utnyttjar den hänsynslösa offermentaliteten på sina barn.

  Att Gudrun avsåg strukturell könsmaktsordning i sin liknelse, ändrar inte saken, jag är inte ens säker på att jag och Gudrun (eller du) har samma uppfattning av vad struktur är, en atom eller en molekyl är en struktur, liksom vintergatan. Relativa strukturer, odefinierade strukturer är pseudostrukturer.

  Jag tror tex på särartsfeminism, som politiskt möjligt mål, eftersom jag inte tror på Gud, då återstår Charles D. Finns det skillnader mellan könen, så ska man kompensera rimligt för detta, tex genom att låta flickor läsa mer teknik och pojkar mer språk.
  Framför allt borde ala Svenska barn ha skoldräkt, en jämlikhetsfråga, som om något skulle bryta utseendehetsen.

  En strukturell ordning avseende rasism tror jag däremot på, att människan har in infödd nyfikenhet och misstänksamhet på allt som är frammande. Ta tex Hutuerna (korta mörka bofasta) eller Tutuer (långa, ljusare nomander, och mer utbildade) i Ruwanda, du vet hur det gick.

  Eller de kastlösa i Indien, företrädesvis i Södra Indien, kortare och mörkare än i norr, jämför med en Sikherna.

  Klart att det är djup orättvis rasindelning, självfallet är den strukturell, om än något opverkabar. En kastlös som konverterar till Kristendom blrir faktisk hyggligt bemött, om de sätter på sig västerlänska kläder och talar engelska.

  Dock är liknelsen som Gudrun gör klantig, just eftersom rötägg som jag slår mynt av den ;-) Det är ju en politisk skamgrepp, som blir lite backlash.

  Skämt å sido, Gudruns liknelse, liksom Romsons, vet jag, har ogillats även i lägren hos de gamla hederliga elitfeministerna. Bergmans artikel är ett bra exempel i SvT opinion. slw

  SvaraRadera
 58. BS I ditt sista inlägg för du ett resonemang om feminismens utveckling - jag delar inte riktigt din historiebeskrivning.

  Feminismens utveckling, är jag inte skolad i, mer än mina 5 p kvinnohistoria på universitetet för över 25 år sedan. Jag har inte läst någon bra modern avhandling om den moderna feminismens utveckling, men så mycket kontakter har jag inom både den klassiska vänstern, som den frihetliga, att man inte gillar att feminisnm blivit hyperonym till klasskamp, förtryck, rasism och egentliga alla struktruellt dåligt man kunnat komma på.

  För mig är den moderna feminismen ett tomt skal, på samma sätt som vad Romsons leverne. Jag vet helt enkelt inte vad feminism är, och alla jag frågar, börjar stamma, när frågan ställs, dvs om rspondenten är insatt ungefärligen i semantik och terminologi. Jag vet inten hittilss som kunnat svara enkelt och ledigt vad feminsim är, det finns inte ens en tydlig allmän antonym.


  Så när vi rör oss med ord eller termer, ska man vara varlig med om det är ett abstrakt ord som ligger högt upp i hierarkin, jmfr tex abstraktion / konkretion eller om ordet är ett vardagligt mellanord,
  tex kvinna - man, gott - ont. agera - reagera eller om det är ett modeord med en mängd polysemer, (ordet modell har tex minst 20 olika betydelser)

  Eller om det är ord som ligger långt ner i hierarkin, dvs är ett specialistord, tex stipulativ språkakt.

  När ord blir allmängiltiga och politiska slagord, börjar ordets begreppsinnehåll att urvattnas,(intention / extention, konnotation / denotation att vaja lite). Som ordet rasism nu vajar på grund av obildbara journalister.
  Om ras inte finns på Svenska, för människor, men för hundar, och ras finns på alla andra språk, tänker er emerikansk lagstiftuing utan ordet race. Så måste man ställa frågan om ras inte finns, eller om det inte finns i Sverige? och hur sedan man ska förklara för ett barn, att rasism finns i hela världen, och i Sverige, men det är bara i Sverige som det inte finns raser, och därför är rasismen inte struktruell? I vart fallt får inte jag ihop detta. För en postmodernsit är emerllertid inte detta ett problem, det finns ju inget fast alls, vare sig i språket eller vad det representerar, allt är min egen upplevelse och min egen sanning, extrem ultraliberarlism.

  Kvinnohistoria skulle vi nog vara rätt ense om, tror jag, eftersom jag sas mest slängde ut ett kort referens om drottning kristina från Riksrådets protokoll den 23 och 26 februari 1649, mycket tänkvärt, hur slipad och medveten den damen var, om tingens ordning, och hon hanterade makt under stormaktstiden på allvar.

  I Sverige är väl
  Emelie Rathou
  Kata Dalström
  Ellen Key mest intressanta avseende agitation och kamp.

  Dvs på den tiden vi inte ens hade allmän rösträtt för män. Vad som händer sedan är väl att att männen tar över i rörelsen och facken, ända fram till frigörelsetiden på 60-talet, och det ju förenat med välfärdsstatens framgång.

  Just nu ser vi väl andelen hucklen och spökplumps-dräker växa explosionsartat, det är en annan strukturell fråga.

  Vart vi är på väg med den feminismen och med mäns heder, och vad som skrämmer mest, aborterna av kvinnliga foster. slw

  SvaraRadera


 59. Var du med på färjan och sjöng Robsten? Du verkar ju veta allt om hur elaka alla är mot de oskyldiga SD anhängarna.

  SvaraRadera
 60. Vad är dummare av dumheter?
  Men det kanske är marknadsliberal konkurens eller medlöperi under makter.

  När ett Sverige Demokratisk rör
  svingas i luften eller när ett
  Demokratiskt Sverige rör sig i
  Libyens Luftrum och bidrar till att
  Mörda Gaddafi och hans folk.

  Min fråga är, vem är galnast, han
  med järnröret eller alla vi andra?

  Tänk om det är kommuniserande kärl
  som inte längre kommuniserar med varandra? Eller med Jorden?

  Roland

  SvaraRadera
 61. "Var du med på färjan och sjöng Robsten?"

  Nej, det var väl ingen av oss här, varken Folkstammen eller Birger. Men det var ju inte jag som kom med en massa obekräftade påståenden heller.


  "Du verkar ju veta allt om hur elaka alla är mot de oskyldiga SD anhängarna."

  Ja, någon tog upp att Schyman inte riktigt sagt att svenska män är talibaner, vilket hon faktiskt inte sade direkt, utan något om "strukturer". Är det ok att kasta oriktiga påståenden mot SD men t.ex. inte mot Schyman? Var hur elaka ni vill, men bli inte sur om man ifrågasätter helt obekräftade uppgifter.

  SvaraRadera
 62. Om Widar Andersson på Folkbladet skulle få rätt, att Löfven med tiden tvingas samtala med Jimmie Åkesson, då kan det innebära en dominoeffekt. Då kan hela tankebygget rasa, det som upprätthölls så länge väljarmajoriteten trodde på mediernas kampanj mot "inkräktaren".

  Om Löfven ändå skulle vägra tala med JÅ, då lär sympatierna för
  "martyren" öka i alla fall. Så vilken väg S och MP än väljer spelar de JÅ i händerna. Visst är det otäckt?

  SvaraRadera
 63. Ja du Robsten, allt som inte står på avpixlat är väl "obekräftade påståenden" men där läser vi ju sanningen om hur allt är och hur det fungerar.

  SvaraRadera
 64. Färjan: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/rasistiska-sanger-pa-resa-med-sd-ledare_2699389.svd

  Bland annat sjöngs Friheten leve, som är en av de nazistiskaa kampsångerna som skrevs av Sven Olof Lindholm en gång i tiden.


  Nazisymbolen bars av Halmstads Sverigedemokratiska toppnamn: http://hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.3409881-sd-politiker-stadar-ikladd-nazi-symbol


  Isovvara, riksdagsman för SD, skyllde på invandrare när han glömt väska på krogen.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5362733

  Robsten, jag trodde faktiskt allt alla som är engagerade för SD åtminstone kommer ihåg de mest flagranta händelserna, men det är kanske svårare att vara sverigedemokrat då.

  Den här typen av uppträde kan bara förekomma i ett parti som får sin näring från rasistiska rötter.

  SvaraRadera
 65. Ur Bonobonapans perspektiv så är det
  schimpansen och människan som är inkräktaren
  och hotet mot allas vår framtid.

  Dynape

  SvaraRadera
 66. Rötter är rötter. Inte mycket att förneka. M kastade pärlorna runt halsen och kallade sig för "nya arbetarpartiet". Det förändrade inte att de är sjukdoms "rasister". Samt att sjuka har utförsäkrats. Att de nu är tillbaka i sjukskrivning. Det visar statistik.

  SD kallar sig för kritiska och inte fientliga. Men de vill kriminalisera tiggeriet. Det är fientligt.

  V tog bort K:et. och Ohly började visserligen, inte använda pärlor runt halsen, men väl leka i diverse underhållsprogram. Samt visade stolt upp både kulorna och tatueringen.

  Rötter är rötter. Innehållet kan förändras och nya extremare partier växer fram, när de gamla anses för tama.

  I MP:s fall är det bara bra. Efterträdare andra partier vill axla den gröna rollen. Så det gröna sköna är på så sätt unikt.
  Vi skulle med andra ord klara oss bra utan MP. Vi som inte identifierar oss med partiet...

  Många har lämnat SD. Kan vara för att de blivit upptäckta. Men även för att man vill rensa. Göra upp med sina rötter. Under tiden som vi oroas över SD växer andra partier, som vi "kanske" ska oroa oss mer över.

  Borde inte det oroa Löfven mer? S och MP får naturligtvis välja den väg som väljarna bestämmer.
  Klarar man inte det får man avgå.

  Tycker Birgers resonemang håller partiledningar behöver inte sura...

  Med tanke på vad som avslöjats kring Juholt och om det vid närmare granskning stämmer, så finns en förtryckarkultur inom S.
  Ska bli intressant att läsa boken!

  Löfven får vakta sin tunga annars kanske även han ryker. Han får sitta på bänken med Åkesson och Sjöstedt off side.

  Tycker det är märkligt att Birger som skrivit om statskupper och allt möjligt annat, tycker att S ska hålla andra partier kort. Som om de är de goda.

  Tycker det är väldigt otäckt med alla kupper man får höra talas om både här och i EU. Att EU kritiska partier buntas ihop med ord som rasism är oroande.

  Det verkar oroa både mig och Isabella Lövin. Om man får tro hennes blogg. Hon om någon borde stå upp för att man inte längre ska hålla SD kort. Hon som mött en leende Nigel Farage (UKIP) i hissen. I samma grupp finns SD.

  Nej det håller inte. Vilken väg de än väljer så vinner SD. Bara det borde väl få vem som helst att tänka att förändring krävs.

  Man kan ändå göra det som Birger skriver, nämligen stå upp för sina egna värderingar och inte låta sig anpassas. Det vore förskräckligt om alla helt plötsligt vill kriminalisera fattiga EU medborgare. Det hörs redan lite här och var bland partierna.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 67. Birger du skriver om flyktingamnestin och de grönas kamp för, att ingen ska vara illegal. Nu säger MP ingenting om "REVA"?

  Trodde ni och den Svenska kyrkan att flyktingamnestin skulle stoppa invandrarkritiska partier? I så fall var det en TRO. (En konsekvensanalys)

  Soraya Post skriver om "REVA"
  Om den europeiska operation som hon säger införs "mellan den 13:e och 26 oktober."

  "Feministiskt initiativ kommer att följa upp hur operationen utförs i Sverige och i andra medlemsländer, samt ta reda på hur tidigare operationer utförts."

  "EU kan minska människosmugglingen inte genom att identifiera och förhöra papperslösa, utan genom att erbjuda säkra och lagliga vägar till Europa"

  Borde inte de gröna och kyrkan först ha arbetat för att ingen ska vara illegal? Samt att lagliga vägar redan fanns på plats?

  Flyktingamnestin har inte minskat SD och andra främlingsfientliga partier i EU.
  Den har heller inte bidragit till säkra vägar att ta sig till Europa. Tvärtom många dör. Flyktingamnestin är inte ond. Men världen är helt uppenbart det.

  Tror att kyrkan och de gröna vill mycket gott. Men det goda kan förvandlas till det onda. Det onda kan också förvandlas till det goda.

  Det goda borde vara på plats först för att förhindra det onda att ta över. (Som med t.ex. vinster.) Din motion Birger borde ha föregått friskolereformen. Så att lycksökare inte gör sig besvär. Människosmugglare gör sig nu "besvär"...

  Kommer EU att erbjuda säkra och lagliga vägar till Europa? Samt finns det en konsekvensanalys gjord av de gröna och den Svenska Kyrkan?

  Vi får tacka Feministiskt initiativ för, att de kommer att följa upp, hur operationen utförs i Sverige och i andra medlemsländer. Samt att de kommer att ta reda på, hur andra operationer utförts.

  Feministiskt initiativ säger att de kämpar för öppna gränser.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 68. Och Ekeroth, Almqvist och den tredje SD:aren plockade inte upp järnrör för att jaga nån som dom kommit på kant med. Eller också var det aluminiumrör? Och om dom nu skulle ha plockat upp rör av ngt som helst material så var det för att dom skulle måla en fasad och behövde en byggställning. Eller kanske skulle dom bygga rörklockor och börja tjäna pengar som gatumusikanter under namnet Trio med rör. Fullständigt oskyldigt alltså...

  SvaraRadera
 69. Birger hur kan du påstå att "det är också därför den säkraste rösten mot fascism, rasism, och inskränkthet är just De gröna"

  Med bakgrund av det jag skrev 09:20:00 så verkar den säkraste rösten för närvarande vara den rosa? Eller den röda? V har ifrågasatt "REVA".

  Lisbeth

  SvaraRadera
 70. Av Ekeroths egen förklaring framgick att han kände sig hotad. Fick syn på en trave aluminiumrör. Tog ett sådant och höll det i beredskap. Efteråt, när hotet var över, la han ifrån sig tillhygget.

  Hans fiender fick det till att han sprungit omkring svingade järnrör mot invandrare. Den bilden återanvänds i lite olika varianter. Huvudsaken är att SD skadas.

  SvaraRadera
 71. Alla människors lika värde.
  Allas? Hitler har lika värde som Mandela?

  SvaraRadera
 72. Till 10.43

  Och så var det för det står på avpixlat, amen.

  SvaraRadera
 73. 10:52:00 Anonym, Om värdet ligger i att alla människor har en själ så javisst. Vi och dem själar?

  Värdet ligger i vad vi gör och uträttar. Men alla kan göra bättre. Det är värdefullt.

  SvaraRadera
 74. Folkstammen. Nej, Avpixlat har mest fel. Expo har mest rätt. Den ena svart. Den andra vit.

  SvaraRadera
 75. och vem står för nyanserna mitt i mellan? Expressen? Aftonbladet?

  SvaraRadera
 76. Dynape,

  Ur Bonobonapans perspektiv så är det viktigare och roligare att knulla än att bry sig om schimpansen och människan...

  SvaraRadera
 77. mac. Birger möter inte dina åsikter. Ta det med en klackspark. Alla har vi våra begränsningar, även Birger Schlaug.
  Mackan

  SvaraRadera
 78. Mackan, det mac skriver är ju så omedvetet att det inte är värt att svara på det, antar jag. Så här kan man dock svara om man orkar med att svara på det meningslösa:

  Du tar Romsons båtfärg som gtecken på fascism, då är maj ju så långt ute och cyklar att samtalet blir meningslöst. Trots raddan av exempel som finns i blogginlägget - som dessutom kompletterats med länkar i kommentarsfältet - tycks du inte begripa att SD:s rötter leder till just sådana exempel som tas upp: nazisymboler, skylla på invandrar när man i fyllan glömt sin väska. sjunga gamla nazisånger på Finlandsfärjan. Romsons båtfärg var dåligt, hennes Almedalstal var inte bra, men kommer du och påstår att det är fascistisk så ber jag dig vänligt ta en grundkurs i idéhistoria.

  Du påstår att det är en svartvit bild att säga att SD vill rusta upp, medan MP vill rusta ner. Vilket är svartvitt i det??? Det är väl bara att titta i partiernas budgetmotioner. Det är ju ett korrekt konstaterande utan värdering annat än att partierna har diametralt olika uppfattningar.

  Och så till biologisk mångfald. Mac, kika in på SD:s hemsida, klicka på politik och gå vidare till miljöavsnittet. Inte ett ord om biologisk mångfald.


  Sen det lustigaste av alla dina lustiga invändningar: du invänder att kultur för SD är "något mer statiskt". Ja, hur tolkar du annars Åkessons resonemang om svensk kultur, hans resonemang skiljer sig ju helt från andra partiers och från snart sagt varenda kulturvetares. Birger skrev ganska hövligt, han kunde tagit i mer kategoriskt än han gjorde i den frågan och ändå haft rätt.

  Frågan är: varför skäms du för SD:s politik?

  Grrreenline 1

  SvaraRadera
 79. Mackan, visa lite empati, tack! Jag har varit i upplösningstillstånd hela helgen. "Buhu, en avdankad politiker svarar inte på mina frågor!" ;-)

  Men det hade varit intressant att få reda på varför.

  SvaraRadera
 80. Åhå, någon har svarat (tyvärr inte den tillfrågade).

  "Du tar Romsons båtfärg som gtecken på fascism"

  Nej. Jag tar Romsons tal och MP:s politik som "tecken på" rasism (dvs., det är rasism).

  Vilket är svartvitt i det?

  Visst, om man bara tittar på budgeten. Men det främsta syftet med nedrustning är väl att det ska bli mindre krigande, eller? (Eller, det är i alla fall förhoppningen.) Då tycker jag att ökad *försvars*budget är att föredra framför krigande i Afg. eller Libyen.

  "Och så till biologisk mångfald."

  Birger skrev "för SD tycks det snarare vara tvärtom", dvs. att man vill motverka biologisk mångfald. Om det är en felaktig tolkning så hade Birger enkelt kunnat svara just det, och förtydliga vad han menar.

  "hur tolkar du annars Åkessons resonemang om svensk kultur"

  Att han inte vill att svenskarna ska påtvingas vitt främmande kulturer genom massinvandring från Afrika och Mellanöstern. Jag har inte sett några argument för varför detta skulle betyda att SD ser kultur som något statiskt.

  "Frågan är: varför skäms du för SD:s politik?"

  Det gör jag inte. Varför skulle jag?

  SvaraRadera
 81. Att knulla har Sin tid.
  Att upplysa världen tar Sin tid.

  Dynape

  SvaraRadera
 82. Jepp! Du har rätt Birger, så här står det.

  "Petzäll börjar även sjunga en låt som heter Friheten leve, skriven av nazisten Sven Olov Lindholm."

  Får väl folk bedöma värdet av detta.

  "Nazisymbolen bars av Halmstads Sverigedemokratiska toppnamn: http://hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.3409881-sd-politiker-stadar-ikladd-nazi-symbol"

  Du skrev i texten att "hon satte på sig nazisynboler" vilket hon faktiskt inte gjorde. Det var Expos uppgiftslämnare som "satte på henne symbolen" på skoj efter en fest enligt egen utsago. Det var också han som ägde bindeln. Han som fotograferade och skickade in bilderna när hon nobbade honom.

  "Den här typen av uppträde kan bara förekomma i ett parti som får sin näring från rasistiska rötter."

  Nej, det är önsketänkande. Du gillar inte SD:s politik, speciellt inte den om striktare immigrationspolitik. Men det är så mycket lättare att prata om "rötterna" än om den faktiska politiken.

  SvaraRadera
 83. Det är mycket lättare (när argumenten tryter) att bara sätta en stämpel i pannan på motståndare än att ta debatten. I fallet SD rasiststämpeln. I fallet med V kommuniststämpeln osv. Jag tycker inte om det sättet att inte ta debatten.

  Jag tycker heller inte om SD för deras politik (klassisk högerextremism) går ut på att hitta en eller flera mer eller mindre oskyldiga syndabockar att skylla hela världens problem på. -Vi och våran politik är helt oskyldiga till allting. På det sättet slipper man ta något eget ansvar och kan sätta en liknande skyldighetsstämpel på andra. Man vill få det att låta som att man vill hjälpa så många flyktingar som möjligt med hänvisning till att det är billigare att hjälpa på plats eller i närområdet men sedan så avsätter man inga resurser till det utan drar bara ensidigt ner på flyktingmottagandet i Sverige. Det är en falsk och ohederlig politik. De är dessutom ett högerparti med allt vad det innebär i form av ökade klasskillnader osv.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 84. Robsten, har du hört talas om uttrycket "att sminka en gris"? Det är vad jag anser att du håller på med. Har man rasistiska åsikter så är man rasist.
  Så enkelt är det. Givetvis är allt som står i kvällspressen inte sant, men att försöka framställa SD som ett parti utan rasistiska åsikter är dömt att misslyckas. Birger är en hygglig karl som inte kallar naiva "SD-försvarare" för politiska idioter. Jag är inte lika snäll.
  Benson

  SvaraRadera
 85. Benson,

  ja, visst är SD rasister och "SD-försvarare" politiska idioter. Visst är SD:are lägre stående varelser. Visst är det så att när man slår på trumman så dansar SD:aren ofelbart...

  Eller, så kanske det är du som är fördomsfull och rasistisk (med dagens generösa definition)? Gör inte du väldigt grova generaliseringar om SD? Undviker du inte att försöka förstå vilka olika bevekelsegrunder som finns bakom SD:s politik?

  Jag skulle visserligen bli förvånad om du skulle rannsaka dig själv och ärligt fundera över detta.

  Det är min fördom om människor, generellt, att de flesta blundar för sina egna fel och brister och sällan utmanar sina invanda föreställningar.

  Men du kanske överraskar mig... Ibland så händer det, till min glädje. Tyvärr, alltför sällan, dock.


  Underhunden

  SvaraRadera
 86. Är man stämplad som häxa så är man en häxa. Så enkelt är det.

  SvaraRadera
 87. Anonym 01:48!

  Är det verkligen alltid så enkelt?

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 88. Robsten, varför säger inte kvinnan med nazimärket på armen att hon fått det ditsatt av någon som tog kort? Om det nu hade varit så och inte ett rykte som sprids i dina kretsar??
  L.

  SvaraRadera
 89. Det är som så Underhunden, att vi alla har fel och brister och visst har jag rannsakat mig själv. Det klarar jag av.
  Och lägg av med det där gnällandet om "lägre stående varelser osv." Det är inte värdigt dig om du vill vara seriös.
  Bemöt det jag ger uttryck för, nämligen att jag anser att SD är ett rasistiskt parti oavsett hur mycket man än skyller på andra, eller omständigheter, skriver om berättelser och hittar på en egen verklighet. Det är det som är att sminka grisen. Jag är ärlig och öppen med att jag inte tycker om rasism. Om man sympatiserar med SD så är det ingen större hemlighet att man stöttar ett rasistiskt parti.
  Tycker Robsten kan stå för det istället för att försöka hitta på bortförklaringar.
  Benson

  SvaraRadera
 90. Vad jag menar är att stämpla gärna motståndaren men var också då beredd att ta en seriös debatt om varför motståndaren förtjänar den stämpeln.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 91. Det är ett väldigt fokus på om SD är rasister eller inte. Varför inget fokus på "REVA"? På de papperslösa?

  SD har effektivt hållits utanför. Ledande miljöpartister talar om en uppgörelse, för att stänga ute SD.
  Inget som helst inflytande får ske. Ändå är det SD som diskuteras när migrationspolitik ventileras. Är det inte konstigt?

  Handen på hjärtat. De brister vi nu ser handlar om uppgörelsen mellan MP och Alliansen. Inte om SD. Den uppgörelse som fortsätter nu med S och MP. SD växer ytterligare... En leende Jimmie Åkesson skördar frukterna av en delvis misslyckad politik? Utan att ha inflytande.

  "Göteborgs Fria" skrev om REVA då MP var i opposition.
  Uppgörelsen med Alliansen har fått konsekvenser. Konsekvensetik tack!

  Saker som inte är bra behöver rivas upp med RÖTTERNA? Uppgörelsen verkar inte vara bra.
  Vad ska göras åt det?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 92. Benson,

  jag ska försöka vara tydligare. Ordet "rasist" är en grov generalisering på liknande sätt som "muslim", "kristen", "vit" eller "svart" är generaliseringar.

  En (specifik) svart muslim kan ha mer gemensamt med en (specifik) vit kristen än med de flesta (t o m alla) andra svarta muslimer.

  När det gäller ord som "rasist" så är ordet för de allra flesta i Sverige idag starkt negativt laddat. Det innebär att den etikett du försöker klistra på alla SD:are, förutom förutom att vara en grov generalisering, och är smutskastande.

  En (specifik) SD:are kan vara gift med en svart, muslimsk partner och ha vänner från olika kulturer och samtidigt tycka att invandringen behöver begränsas och att det är mer humant och rättvist att hjälpa på plats, i angränsande länder (dit de flesta flyktingar kommer). Trots detta väljer du att kalla denne rasist. Varför?

  Jag menar att du gör dig skyldig till samma sorts ondska som du tror att SD gör - smutskastar, och generaliserar kring, en grupp människor. Ärligt talat så finner jag det vidrigt.


  Underhunden


  SvaraRadera
 93. Jag håller med Jan Örsell när han skriver "Det är mycket lättare (när argumenten tryter) att bara sätta en stämpel i pannan på motståndare än att ta debatten. I fallet SD rasiststämpeln. I fallet med V kommuniststämpeln osv."

  Jag håller inte med honom om att SD är ett högerparti utan snarare ett mitten-dito. Jag håller dock med om att SD sätter av alldeles för lite till hjälp i närområden. Det borde ökas.


  Underhunden

  SvaraRadera
 94. Underhunden!

  Okej. Höger, mitten eller vänsterdimensionen kan väl vara lite luddig men från min utgångspunkt som socialist är det väl inte så konstigt att jag tycker att SD är ett högerparti. SD är ju knappast något socialistiskt parti med ambitionen att på sikt avskaffa det kapitalistiska systemet med privata ägandet av produktionsmedlen till förmån för ett gemensamt ägande.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 95. SD sätter av mer hjälp (pengar) i närområdena. Det tyder på att de andra sätter av för lite. Det är alltså de andra partiernas hjälp, som behöver öka i närområdena. Det ligger något i, att man bör vilja hjälpa så många som möjligt.

  Samtidigt talar SD om annat, som tyder på motsatsen. Att stoppa tiggeriet och fattiga EU medborgare. Det är inte att vara EU kritisk? Utan att vara kall till, att EU:s politik och den fria rörligheten för människor inte håller.

  En "positiv" sak är att vi ser misären som orsakar tiggeriet. Då ska vi inte stoppa tiggarna, utan orsaken till att de tigger. Som Jan Örsell skriver SD har inte ambitionen att avskaffa det kapitalistiska systemet. I det systemet ryms inte att man ska hjälpa så många som möjligt.

  Problemet med SD:s trovärdighet är, att de säger sig vilja ge med den ena handen och tar med den andra

  Ang. "REVA" Polisen säger nu att det är människosmugglare de vill åt. Inte papperslösa flyktingar. Regeringen säger inte mycket. Inte SD heller.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 96. Förstår mig inte på den Gröna stoltheten riktigt.... Åsa Linderborg gör det helt uppenbart inte heller. Ibland blir det grön stollighet.

  Hon var mycket tydlig i "En röst på MP är en röst på Billström".

  MP har aldrig sagt att de är vänster. Man kan inte beskylla dem för något de inte sagt. De är tydliga med, att de kan samarbeta med vem som helst utom SD.

  Ändå gör de det....? Ser SD som "djävulen"? samt spelar schack med "djävulen"? taget uttryck...

  Åsa Linderborg skrev
  "Antirasisterna" i MP är kort sagt ansvariga för att arbetsmarknaden börjar likna ett apartheidsystem...."

  Det är en sådan politik som gör att SD växer, samt att MP hjälpt SD att slå in en kil mellan olika grupper. Arbetare med olika etnicitet, som borde samarbeta ser istället varandra som fiender. Ungefär så skrev hon.

  Ligger det något i det?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 97. I den mån löner dumpas, ses utländska gästarbetare antagligen som fiender. Sedan är frågan, om det är sant att lönerna sänks.

  SvaraRadera
 98. Anonym 09:30!

  Det här programmet kanske kan ge svaret på frågan? http://www.svtplay.se/video/2097001/den-osvenska-modellen

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 99. Lisbeth!

  Sätter verkligen SD av mer pengar för hjälp i närområdena? Jag trodde det var en ren bluff för att kunna dra ner på flyktingmottagandet i Sverige utan att klassas som hjärtlösa rasister. Har inte den bluffen synats?

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 100. Jan Örsell,

  I miljard extra i år vill de enligt egen utsago skänka till UNHCR, samt 5,5 miljarder för hela budget perioden.

  Rätta mig gärna kan ha fattat fel.

  Samtidigt så kritiseras de för att vilja dra ner på biståndet. Samt på flyktingmottagandet här hemma. Vad som blir summan av kardemumman får man ingen riktig klarhet i? I pengar alltså.

  Flyktingmottagande är så mycket mer än pengar.

  Lisbeth

  Lisbeth

  SvaraRadera
 101. Ja Underhunden, vi tar det en gång till;
  Jag anser att SD är ett rasistiskt parti.
  Om man sympatiserar med SD så är det ingen större hemlighet att man stöttar vad jag anser vara ett rasistiskt parti. Ditt försök till retorik omkring (specifika) svarta muslimer eller (specifika) SD:are som är gifta med en svart muslimsk partner (?) har inte så mycket att göra med att jag vänder mig mot att försöka framställa SD som ett parti som inte hyser rasistiska åsikter. Eller menar du på allvar att ledare inom SD aldrig "smutskastar, och generaliserar kring, en grupp människor" ? Vilket du själv säger, är vidrigt.

  SvaraRadera
 102. En polis i en västgötastad, kanske Skara, hade uppdraget att i Rumänien kartlägga de kanaler som maffialedarna använder.
  Polismannen är rumän till börden och bör ha kunnat tala språket under uppdraget, som varade några år.

  Av rapporten framgår att alla medel nyttjas: trafficking, rån, tiggeri osv. Han ger själv aldrig något till tiggare, eftersom han tror de i vissa fall kan vara utskickade av en boss, som tar hand om pengarna.

  SvaraRadera
 103. Lisbeth!

  Jag har kanske litat lite för mycket på SD s motståndares utsagor där. Det jag snabbt hittar om saken är en ganska gammal notis om SD s valmanifest. Men inte heller det är så lättolkat. De tror sig kunna tjäna in 150 miljarder på flyktingmottagandet i Sverige och ansatte 8 miljarder mer än den förra regeringen enligt egen utsago på flyktinghjälp i närområdena. Vad det blir för summor och framförallt resultat vet jag inte säkert. http://www.dagensopinion.se/mer-pengar-till-flyktinghj%C3%A4lp-sds-valmanifest

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 104. Jan Örsell,

  nej, det stämmer att SD inte är ett "socialistiskt parti med ambitionen att på sikt avskaffa det kapitalistiska systemet med privata ägandet av produktionsmedlen till förmån för ett gemensamt ägande" ;-) Ur det perspektivet förstår jag att de framstår som långt åt höger.

  Jag var själv länge socialist men har ganska nyligen ändrat uppfattning radikalt. Det är för komplicerat att på djupet gå in på varför jag ändrat synsätt men kortfattat så anser jag numer att effektivitetsvinsterna med marknadslösningar ofta är värda priset vi får betala i form av ökad ojämlikhet.

  Vi lever inte i en perfekt värld och i dagsläget är marknadslösningar ofta det minst dåliga alternativet.


  Underhunden  SvaraRadera
 105. Benson, Benson, Benson...

  Varför anser att SD är ett rasistiskt parti?

  Jag har inte sett något rasistiskt i deras partiprogram. Jag har däremot sett dem utesluta individer bara för att dessa uttalat något som skulle kunna tolkas som rasistiskt.

  Det finns muslimer som uttalat hatar homosexuella och skär halsen av oliktänkande. Om du kallar SD rasister beroende på ett fåtal olyckliga exempel i deras historia vad kallar du då muslimer? (observera att jag inte kallar muslimer för något - jag bara pekar på vad som verkar vara dubbla måttstockar) Varför inte ge SD "the benefit of the doubt"?


  Underhunden


  SvaraRadera
 106. "Varför anser DU att SD är ett rasistiskt parti?" skulle det givetvis vara...


  Underhunden


  SvaraRadera
 107. Bevisen är bl.a. rasistsånger på färjan, järnrör, hakkorsbindel.

  SvaraRadera
 108. Det slutliga beviset på att SDs snack om att "hjälpa flyktingar på plats så de slipper fly" är bullshit är att partiet så totalt ignorerar den annalkande klimatkatastrofen. Inget annat svenskt parti är så ointresserat av den ödesfrågan. Alla SDare jag pratar med har också varit klimatförnekare. Men är det någon katastrof som kommer att tvinga miljoner och åter miljoner på flykt, och få dagens konflikthärdar att se ut som en lugn dag i parken, så är det den globala uppvärmningen. Redan dagens krig i Syrien beror delvis på klimatförändringar som fått folk att tappa sin inkomst från jordbruk och tvingat dem att rycka upp sig med rötterna och söka arbete på annat håll. Vilket tack vare den syriska regimens nyliberala strukturreformer inte varit en lätt sak. I uppvärmningens spår kommer torka och svält och krig om krympande naturresurser.

  SvaraRadera
 109. Oj, vilka tunga "bevis"...

  "rasistsånger på färjan"
  Vilket trams. Att man sjunger lite "laddade" visor på skoj. Fånigt och kanske omdömmeslöst, ja visst, men rasistiskt?...

  "järnrör"
  Att några nissar som känner sig hotade tar några aluminiumrör för att eventuellt kunna försvara sig med och sedan lägger tillbaka dessa när polisen kommer och tryggar situationen. Oj, vad rasistiskt...

  "hakkorsbindel"
  Att en enstaka politiker gör en fånig dumhet vid ett tillfälle. (Hon avgick sedan, dessutom, vad jag vet) Jag ser inte det rasistiska i det...

  SvaraRadera
 110. Och som underhunden skriver; vad kallar du muslimer om dessa "bevis" får dig att kalla SD rasister?

  Några bevis rörande muslimer;

  otaliga hot mot oliktänkande, andra religioner, homosexuellla

  halshuggning och bestialiska mord på en stor mängd människor

  kvinnlig omskärelse och annan tortyr


  Om du etiketterar SD "rasister" på dina bevisgrunder så måste du ha något i hästväg för att etikettera muslimer antar jag? Låt höra...

  SvaraRadera
 111. Staffan, ja klimatförändringarna existerar, oavsett om man tror på forskningen eller inte. Eller tvivlar i vilken grad som människan påverkar.

  Eller vilka som påverkar. Tänker på det som en del anser existera, och en del avfärdar som konspirationsteorier. Det som man inte ens kan nämna, utan att bli kallad "foliehatt" Av dem som säger sig veta. Utan att egentligen veta.

  Ingen kan påstå, att vi inte sett fler stora översvämningar, samt att bränder är allt svårare att få under kontroll. Vi har sett det även härhemma. Om vi inte kan ta till oss det som sker i resten av världen, så borde vi se det som sker här.

  Det går naturligtvis inte alltid att hjälpa mer i närområden. Man måste göra både och. Men eftersom det behövs mer hjälp där, så är det värt en ärlig diskussion. Man bör inte helt avfärda en idé, därför att man tycker att den kommer från fel avsändare.
  Vuxna människor borde ha klivit ut ur sandlådan.

  Det är samma som med klimatförändringarna forskare alarmerar. Säger lyssna nu. Ska man envist avvisa forskning som säger, att mer hjälp i närområden är att använda pengar väl?

  Det blir lite märkligt, ibland duger forskning, ibland inte alls.
  Bör vi inte bestämma oss för om/att forskning är viktigt? I annat fall kan vi fortsätta att tro och spekulera.

  Tycker att det Jan Örsell skriver är viktigt, att SD inte har någon ambition att förändra det kapitalistiska systemet. En stor orsak till att människor tvingas söka sig någon annanstans, är som du skriver nyliberala strukturformer.
  Men dessa verkar SD gilla.

  Lisbeth

  Att SD hänvisar till nationella överenskommelser tycker jag också är märkligt. Märkligt för att de säger sig vilja lämna EU. Den nästan totala bristen på miljöpolitik får mig att undra. Om vi nu lämnar EU som de vill och vi inte behöver göra något själva. Ska de andra då göra allt?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 112. Lisbeth: Jag känner inte till några forskare som uppmanar oss att sluta ta emot flyktingar för att istället "hjälpa på plats". Ingen av de hjälporganisationer som arbetar just med att hjälpa på plats går med på SDs konstruerade motsättning mellan deras viktiga arbete på plats och att vi också tar emot den lilla rännil av människor som lyckas söka sig till västvärlden, undan de krig som ofta bedrivs med vapen vi sålt till dem, om resurser som t.ex. olja som håller igång vår västerländska ekonomi, eller som ett resultat av dysfunktionella statsbildningar i den västerländska kolonialismens och imperialismens spår.

  Vill vi skapa en värld där folk slipper tvingas fly sina hem så finns det inga enkla formler av typen "ge pengarna till hjälporganisationer på plats istället". Det är dimridåer som högerextremisterna använder för att dölja människoföraktet i sin politik. Det enda vi kan göra för att folk ska tvingas slippa fly är precis sånt som SD motätter sig: Sverige måste ta täten i att koldioxidsanera och bygga ut förnyelsebart. Så kan vi bli vägvisare för andra att följa. Vi måste tända av från vårt oljeberoende, olja är en drivande faktor i de flesta geopolitiska konflikterna idag. Vi måste sluta exportera vapen till diktaturer och krigförande länder. Vi måste skaffa oss en från USA oberoende utrikespolitik: beslutet att erkänna Palestina är ett steg i rätt riktning.

  Apropå USA så kom Pentagon nyss ut med en rapport där de varnar för konsekvenserna av den globala uppvärmningen:

  "A report published on Monday says that extreme weather, rising temperatures, unpredictable rainfall and rising oceans could fuel armed insurgency and heighten the impact of a pandemic, through their effects on political instability, poverty, migration and resource disputes.

  It warns that developments like these could undermine fragile governments and challenge stable ones, creating "an avenue for extremist ideologies and conditions that foster terrorism"."

  http://www.newscientist.com/article/dn26379-pentagon-warns-the-us-military-of-climate-change.html#.VD48sPl_tFs

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.