torsdag 16 oktober 2014

Bromma bra för tillväxten - hur det än blir...

Att lägga ner Bromma flygplats hotar tillväxten. Vilket är det hårdaste argumentet att behålla flygplatsen.

Att lägga ner Bromma flygplats stimulerar tillväxten. Vilket är det hårdaste argumentet för att lägga ner flygplatsen.

Så kan debatten se ut när tillväxt är ett självändamål. En ny opera i Stockholm är bra för tillväxten, kunde  man läsa för ett tag sedan. Musikskola är bra för tillväxten. Kultur är bra för tillväxten. Demokrati är bra för tillväxten, kunde man läsa i en rubrik. Mänskliga rättigheter är också bra för tillväxten, hette det. Vilket tur. Annars hade kultur, demokrati och mänskliga rättigheter legat taskigt till. 

Och nu är således Bromma flygplats vara och icke-vara bra för tillväxten. Aftonbladet avslutar dagens ledare med att nedläggningen "är bra för tillväxten i ­hela landet". LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson hävdar i Expressen att nedläggning hotar tillväxten i hela landet.

En stilla undran: hur vore det om vi skulle försöka skapa nya vägar i våra hjärnor så att tankarna inte bara forsar fram på de motorvägar som byggts upp genom årtionden? Hjärnan funkar så att invanda tankar liksom forsar fram snabbare i de väl upparbetade banorna. Hjärnan drar mycket energi och vill hushålla med den. Därför är det så praktiskt med de där upparbetade motorvägarna. T ex när man söker argument för sin sak: tillväxtargumenten far fram millisekunderna snabbare än allt annat. Man kan säga att man blir lite fördummad.

Mariga tankar, långa tankar är lite besvärliga. Att t ex ställa sig frågan: Är det ett bra samhälle vi bygger när vi känner behov av att flyga alltmer för att hålla igång ekonomin och få ihop vår vardag? Är det ett bra systemtänkande när ordet tillväxt flyger ur våra trutar så fort vi skall argumentera för eller emot något? Tillväxt är ju liksom som att säga att vi skall ha mer. Av vad som helst. Bara det blir mer.

Hur vore det om vi var lite mer sokratiska? Om vi krånglade till det för våra hjärnor och tvingade dem att regelmässigt och ofta ställa frågan: Varför? Och inte bara i ett led, utan ställa frågan varför? i led efter led för att fundera lite djupare på vad det är vi håller på med.

Tänk om vi fick en skola där eleverna lärde sig att regelbundet föra Sokratiska samtal...? Vilka politiker vi så småningom skulle få! Och vilka nationalekonomer! Och vilka journalister!

Skulle en idé som arbetslinjen ens bli möjlig? Skulle begreppet tillväxt nyttjas på ett mer intellektuellt sätt än att ständigt bubbla ut som något självklart positivt ur talorganet av gammal vana? 

Tänk om någon politisk höjdare plötsligt skulle ställa frågan Vad har vi våra liv till? Vad vill vi fylla våra liv med? Har vi möjligen reducerat oss själva till kuggar som skall hålla igång ett system? Är vi rent av systemets fångar som fått för oss att det är så det måste vara  - arbete mer för att konsumera mer för att producera mer för att arbeta mer så vi kan konsumera mer så att vi skall få råd med varandra.

Till vi kommit dithän att vi förmår tänka långa tankar och hedra Sokrates förbli tillväxt det hårdaste argumentet för de som vill behålla Bromma flygplats och för de som vill avveckla samma flygplats.66 kommentarer:

 1. Hårdaste argumentet mot tillväxt är väl att den inte längre är möjlig pga peak oil ?

  SvaraRadera
 2. Hårdaste argumentet mot tillväxt är att den mäts exponentiellt och därmed är en omöjlighet i ett längre perspektiv.

  SvaraRadera
 3. Hårdaste argumentet mot tillväxt är att jakten på den gör oss till slavar.

  SvaraRadera
 4. Hårdaste argumentet mot tillväxt är att det är bra ända tills det blir dåligt...

  SvaraRadera
 5. Säger som Stellan Tengroth "Istället för att krama tillväxten, borde vi sätta upp mål för samhällsutveckling i form av absoluta nivåer"

  Han talar om t.ex. toaletter.

  Hårdaste argumentet mot tillväxt är att vi inte ens har lyckats med det. Tillväxt är alltså inte ens bra tills det blir dåligt.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 6. Tillväxt är för barn, inte för vuxna.

  Roland

  SvaraRadera
 7. Gärna återväxt. Via reinkarnationen, typ.

  Gt

  SvaraRadera
 8. Jag kan bara instämma i Birgers artikel och kommentarerna. Ett problen med tillväxttänkandet och deras ekonomiska (ekonomiskt rationella) syn på människan är att det har koloniserat de flesta områden i vårt samhälle. T.ex. kan människor i ledande positioner förorda att utvärderingssystem som har utvecklats i bilindustrin ska användas för att utvärdera utbildning. Man (hen) har glömt att det är en skillnad mellan att tillverka bilar och att utbilda människor.

  Guy Standing (han med prekariatet) menar att detta är en av globaliseringens "fula sidor" - att utbildning har blivit en industri där skolor, universitet och stater konkurrerar med varandra och värderas/bedöms utifrån ekonomiska termer.

  Dock ska sägas att det fortfarande finns utrymme att tänka andra tankar än ekonomiska inom såväl utbildningssystem som inom andra områden. Denna blogg är en indikation på det sistnämnda.

  SvaraRadera
 9. Det sorgliga är att "tillväxten" har blivit en fetisch både för dom som tror på den och dom som icke-tror på den. Ungefär som att definitionen på gud är densamma vare sig man säger att man tror eller icke-tror.

  Det vi måste värja oss mot är plundringen av naturtillgångar. Det finns inget ett-till-ett-förhållande mellan den och siffrorna i SCBs BNP-beräkningar. Och, för all del, det finns inget ett-till-ett-förhållande mellan tillväxten och välbefinnandet heller, det är alldeles korrekt.

  Det är ett överhängande viktigt politiskt krav att vi ställer om produktion och infrastruktur så att vi gör av med mindre naturtillgångar. Denna omställning kommer att kräva massor med arbete, och därmed blir det en tillväxtfaktor.

  Men det är omställningen som är viktig, inte tillväxten.

  SvaraRadera
 10. Till Jan Vilkund och andra!

  Jag håller med. Men det finns ett motstånd mot denna omställning.

  Läs till exempel bloggen Stockholmsinitiativet - Klimatupplysningen. På olika sätt försöker de att: a) skapa en osäkerhet kring t.ex. IPCC-rapporten om människans påverkan på klimatet och b) framhålla en ekonomiska risk samhället tar om vi ändrar vårt ekonomiska system.

  Läs också bloggen Uppsalaintiativet och deras argument för att IPCC-rapporten bygger på ett verkligt hot, är sann men med (vanliga) vetenskapliga osäkerheter om hur mycket temperaturen kommer att stiga.

  Notera hur omöjligt det är att få en debatt mellan de olika ståndpunkterna, mellan de två bloggarna. Ett exempel: Stockholmsinititiativet har plockat fram vetenskaplig data som ger vid handen att temperaturen inte har stigit under de senaste arton åren. Detta benämner de som en uppvärmningspaus och detta menar de är ett bevis på att FNs klimatpanel har kommit med en klimatbluff. Notera även hur de framställer att denna s.k. klimatbluff är en konspiration som hotar vår demokrati.

  Notera också hur Uppsalainitiaitivet, bl.a. i en artikel som de hade under 2012, förklarar hur olika faktorer samverkar och påverkar klimatet. De gör det genom att visa på olika diagram där den s.k. naturliga klimatpåverkan (bl.a. beroende av solen) har sedan 90-talet varit inne i en kallare period som har reducerat den mänskliga temperaturhöjande påverkan på klimatet.

  Båda blogggarna är överens om att det finns en "icke-linjär" naturlig variation i klimatet över tid (över tusentals år) där kallare perioder har följts av varmare perioder och vice versa.
  Men det som skiljer är således den mänskliga påverkan på klimatet.

  Och då uppstår följande märkliga konflikt: Stockholmsinitiativet framför i varierande grad, olika cför olika artikelförfattare, att FNs klimatpanels klimatvarningar är endel i en konspiration som hotar "vår" demokrati. Uppsalainitiaitvet framför att klimathotet är sant och att det är demokratiskt riktigt att vidta åtgärder för att minska den mänskliga påverkan på klimatet.

  Vetenskap är inte demokrati, det går inte att rösta om en teori eller fakta, t.ex. klimathot, är sant eller falskt. Därför har Stockholmsinitiativet Klimatupplysningens strategi blivit att framhålla att klimatforskningen har till stora delar blivit en pseudovetenskap och att de åtgärder som den kan tänkas medföra är ett hot mot demokratin.

  Snacka om att försöka förvilla. Det är så långt från upplysning man kan tänka sig, trots namnet Klimatupplysningen. Och över alltihopa vilar en religiös tro på att en teori inom en vetenskap (ekonomi) är grunden för allt mänskligt liv på jorden.

  SvaraRadera
 11. Ordet tillväxt är så förfelat att det hämmar medvetenheten istället för att låta medvetenheten växa (tillväxt).
  Christer

  SvaraRadera
 12. Jag vill bara tillägga att Uppsalainitiativet har senare, 13 nov. 2013, kommit med en artikel innehållande upplysningar (temperaturdata från områden som tidigare inte inkluderats) som till stor del dementerar att det ska finnas en uppvärmningspaus, vilket ytterligare skulle försvara Stockholmsinitiativets ståndpunkter.  SvaraRadera
 13. skulle försvaga Stockholmsinitiativets ståndpunkter ska det givetvis vara.

  Tänk vad fel det kan bli om en bokstav blir fel.

  SvaraRadera
 14. Hårdaste argumentet för tillväxtförespråkarna är att motståndarna alltid blir osams !

  SvaraRadera
 15. Okunnigaste argumentet hitintills är Perrys!

  Roland

  SvaraRadera
 16. Enligt Romklubbens rapport "Tillväxtens gränser" ska den industriella produktionen minska kraftigt omkring 2015, dödstalen stiga 2020 och cirka 2030 världens befolkning minska.

  Kanske får man rätt. Kanske inte.

  A.

  SvaraRadera
 17. A.
  Enligt Rolf Edberg så stod Vi c:a 1970 inför

  "Det Planetära provet"

  Har vi lyckats eller har vi förolyckats?

  SvaraRadera

 18. Tungt vägde elefanten när isen brast...

  SvaraRadera

 19. BS ...
  "Detta måste kunna ske med nödvändigt beaktande av riskerna för protektionism."...

  BS, du är inte riktigt klok!

  Förklädd marknadsgeneral ...?


  tors okt 16, 09:01:00 em

  SvaraRadera
 20. Allt i det här kapitalistiska samhället är ju bara ett stort, dåligt jävla skämt där det gäller att för egen vinnings skull ljuga och fiffla så mycket man bara kan. Det är ju självklart att det går åt helvete med allting om ingen dramatisk förändring sker mycket snart. Se det här. http://www.svtplay.se/dokument-inifran

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 21. I tider av hög arbetslöshet ses lägre arbetslöshet som ett mål och tillväxt som ett medel. Att förstöra förutsättningar för lönsamhet inom ett område leder till sämre konkurrenskraft och i förlängningen uppsägningar. Hur ska vi bemöta detta när vi argumenterar för att tillväxt inte är önskvärd? Jag ser ju att i ett längre perspektiv är det rätt att undvika strävan efter tillväxt, men vad händer med människorna här och nu, när de en efter en förlorar sina jobb, och vad tror vi kommer hända med samhället då?

  SvaraRadera
 22. Det allra, allra sista jag vill att politiker ska försöka bestämma över är "Vad har vi våra liv till? Vad vill vi fylla våra liv med?".

  Jag klarar alldeles utmärkt att bestämma detta själv, och jag är övertygad om att de allra flesta andra klarar det med trots att de garanterat har en annorlunda uppfattning om vad livets mening är än vad jag har.

  SvaraRadera
 23. Anonym 09:38!

  Vi har levt i samhällen utan tillväxt förut. Det måste gå att göra det igen men det kommer att kräva stora förändringar i samhällsbygget och förändringar för företag och enskilda personer. En del positiva saker som mer fritid och renare natur men också andra mindre bra saker som är svårare att gå till val på som en lägre konsumtion och materiell standard. Hur framtiden blir och samhället utvecklas beror på oss alla mer eller mindre. Det går inte att förutse utan beror på de beslut vi tar.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 24. Jan
  Se det här. http://www.svtplay.se/dokument-inifrån
  Antag att BS håller på i 40 år med att lära oss
  något om ränta på ränta och att dela på jobben.

  Tänk om det tar lika lång tid att
  lära honom att kulturell mångfald inte är pölsa.

  Fan vet.
  Men Jan Örsell: Tack för din lektion!
  Birger, nu då, när du är borgerligt fördold för dig själv, så rekommenderar jag dig att se den
  film som Jan rekommenderar INNAN
  du vet hur världen ser ut!
  Svårt va?

  Roland Lidén  SvaraRadera
 25. Arvid!

  Men i en demokrati så är det vi alla som kollektivt bestämmer vilka politiker vi har och därmed vilka mål vi ska ha i samhället. Hur går det för dej att själv bestämma över ditt liv när någon annans frihet begränsar dina val? Det är inte så enkelt att alla bara kan bestämma själva. En del kan vi bestämma själva men en del måste vi också bestämma tillsammans. Alternativet till demokratin är att några få kan bestämma över nästan allt och alla andra knappt något. Är det så du vill ha det?

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 26. Märkligt att "bordet" alltid sägs vara "avdukat" i politiken? I granskande tv-program hävdas ibland att de s.k. "rekordåren" var fattiga tider jmfrt med idag. Hur är det egentligen med et där? Borde inte nyheterna visa statskassans innehåll med blinkande siffror i ena hörnet så fort "avdukade bordet" förs på tal? Så folk gavs möjlighet att bilda sig en uppfattning ang. hur tom frysen är/inte är?

  SvaraRadera
 27. Anonym 01:00!

  Här kan du se hur statsskulden växer i realtid. http://www.statsskuld.com/

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 28. "Avdukade bordet"

  Regeringsdata eldas upp
  Publicerad 3 oktober 2014.

  Utrustning som tillhört Alliansregeringen i form av bland annat datorer och mobiltelefoner eldas nu upp. Detta för att bevara hemligheter från omvärlden.

  Den av Fredrik Reinfeldt (M) ledda regeringen har styrt Sverige under de senaste åtta åren. När alliansen nu lämnar regeringskansliet kommer många hemligheter att bevaras för att skydda rikets säkerhet.

  En stor del av den digitala data som personer inom regeringen förfogat över kommer att brännas upp under stort hemlighetsmakeri. Allt ifrån mobiltelefoner till surfplattor och datorer, rapporterar DN.se.

  – De går från rum till rum med olika vagnar, en för sådant som bara kan slängas och en vagn med saker som ska destrueras som en vakt går med och vaktar, säger en källa som tidningen pratat med.

  Utrustningen som samlats in körs sedan iväg i ett bepansrat fordon med full poliseskort för att eldas upp.

  Det är enligt regeringskansliet 196 personers it-utrustning som kommer eldas upp. Hur mycket det hela kommer att kosta är oklart, enligt DN.se.

  SvaraRadera
 29. Arvid och andra!

  Att det ändå är så att vissa har mer makt att bestämma beror ju på brister i demokratin. Vi har idag en politisk demokrati (som säkert kan utvecklas och bli bättre) men vi har ingen ekonomisk demokrati. Vi har fortsatt ett kapitalistiskt ekonomiskt system där kapitalet och produktionsmedlen ägs och styrs av en liten elit. Verklig demokrati kan vi få först när vi inför ett socialistiskt ekonomiskt system där vi tillsammans äger och styr över kapitalet och produktionsmedlen. Mycket i samhället styrs av ekonomin och bristen på demokratiskt inflytande över ekonomin gör att samhället ser ut som det gör idag. Att det kortsiktiga privata vinstintresset styr och inte långsiktiga demokratiskt satta mål som möjliggör en hållbar utveckling.

  Anonym 06:08!

  Den stora kostnaden för detta räknas i första hand inte i pengar. Den stora kostnaden består först och främst i bristen på demokrati och undanhållande av sanningen. Saker man kunde lära sig av och som skulle kompromettera vissa personer och partier. Visa vilka de verkligen är och vilka uppdragsgivare de har arbetat för. Saker som inte skulle passa in i det nya "arbetarpartiets" profil.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 30. Demokrati är inget idealt system. Demokrati är ett system påhittat av människor som inte har förmåga att leva upp till idealen. Demokratiaspekten är lika förljugen så som det eviga pratet om solidaritet och allas lika värde. Prata är en sak, att utföra i handling är något annat.
  Christer

  SvaraRadera
 31. BS beskriver i "Motstånd" kommunismen, som brutal och utan leende. Råkapitalismen som vänlig och med ett hånleende.

  Diktaturer utan leende brutala...

  Demokratier vänligt hånleende...

  Mindre brutalt, men påhittat av människor, som inte har förmåga att leva upp till idealen. Som inte förstått sig på vad verklig frihet är. dvs. frihet är frihet, att kunna tänka, säga, tala fritt, inom ramen för alla likas rätt till detsamma.

  Alltså är demokratiaspekten lika förljugen. Den minst sämsta vi har skapat, brukar den benämnas som.

  Vi ingår alltså i ett "vänligt" hånleende system, som ser ner på icke demokratier. Vi tror att vi löst frihetsproblemen. Trots att demokratin är ett frihetens problem, med influenser av diktaturers maktfullkomlighet.

  Nej något idealt system är demokrati inte.

  Medvetenheten är på tillväxt och personligen så hoppas jag, att vi kommer dithän, att vi sätter upp absoluta nivåer för samhällsutvecklingen.

  T:ex att vi utbildar människor som redan bor här, att kunna ta arbete inom välfärden. I stället för att ta för givet, att andra länder ska lösa våra välfärdsproblem och att vi själva, ska kunna arbeta med andra saker.

  Regeringens (S) satsning på jobb för unga avfärdas med en fnysning. Alla vill inte jobba inom vård och omsorg. Nej många vill hellre bli kändisar, jobba på TV osv. Men inte ta hand om våra äldre, våra barn osv.
  På frågan vad de unga helst vill bo blir svaret....?

  Så bygger man inte bra samhällen.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 32. Birger Schlaug skriver
  "Tänk om vi fick en skola där eleverna lärde sig att regelbundet föra Sokratiska samtal...?
  Vilka politiker vi så småningom skulle få, och vilka nationalekonomer! och vilka journalister." Förmodar att han med vi menar hela världen. Tänk lokalt handla globalt.

  Jaaaa! Amen! och vilka välfärdsarbetare i omsorgen! Förmodligen fler händer och arbetskamrater i vården. Samt ingen brist som tvingar fram arbetskraftsinvandring. Om dessa samtal ägde rum världen över, så kan detta ske. Men världen har brist på skolor... Inga mål och absoluta nivåer har satts upp för samhällsutveckling. Jo konkurrensmål....

  Om dagens elever regelbundet får föra Sokratiska samtal, så kommer de förmodligen att, sätta upp absoluta mål och nivåer för samhällsutvecklingen. Elever i världens alla länder, skulle koncentrera sig där de bor och utbyta idéer och även kompetens med andra länder.

  Förmodligen skulle det första de gjorde här hemma vara, att vilja dra ner på riksdagsledamöter i riksdagen.

  Den absoluta nivån av riksdagsledamöter i samhällsutvecklingen, har redan visat... Ju fler kockar desto sämre soppa. Dessutom går de över blockgränsen och talar om att uppgörelser får inte ändras. Vilket betyder att nya idéer är inte välkomna.

  Uppgörelsen om arbetskraftsinvandring, hade vi förmodligen sluppit med mer Sokratiska samtal i skolan?
  Handen på hjärtat hur humant är det? Inte alls när man hör argument som, att det är bra för den ekonomiska tillväxten?

  Den som många av oss konstaterat är omöjlig. Den som våra politiker gör allt för att behålla. Man t.om. kallar den för hållbar tillväxt. S talar lite försiktigt om att vi behöver möta generationsväxlingen. Ge våra ungdomar en chans.

  Den enda hållbara tillväxten är medvetenhetens tillväxt. Denna tillväxt kan med fördel växa i Sokratiska samtal i skolan. Men det krävs tänk lokalt handla globalt.

  Glokalt kallar en vän till mig det för. Glokalt samhällsbygge. Kunskap som t.ex. Permaodling kan vara glokalt samhällsbygge. Hur odlar man för att bäst få ut så mycket som möjligt. Samt var och hur efter olika förutsättningar.

  Lisbeth


  SvaraRadera
 33. Lisbeth!

  Nej! Absolut inte! Det demokratiska systemet är perfekt om det utformas på rätt sätt. Grunderna lades redan i det antika Grekland av stora tänkare som visst hade förmågan att leva upp till idealen. Vad som behövs är bara att en majoritet av folket förstår vad som är rätt i varje enskild fråga. Det kan ju inte vara omöjligt att uppnå.

  Det är inget fel på grunderna i de demokratiska idéerna. Problemet är att folk inte är lika perfekta som systemet och inte kan/vill ta sin del av ansvaret. Det är bekvämt att avsäga sig ansvaret och bara kunna skylla alla problem på någon annan. På politiker eller andra makthavare. Att inte behöva bilda sig och skaffa den kunskap och vishet som behövs och engagera sig för rätt saker.

  Vem skulle "hånle" mot ett verkligt demokratiskt system? Skulle du det? Skulle systemet i sig hånle? Ett samhällssystem är ingen människa och har inga känslor. Det kan inte hånle. Det är däremot uppbyggt av människor med känslor och förnuft av varierande kaliber. Om det demokratiska systemet är uppbyggt och styrt av folket. Ska då folket hånle åt sig själva?

  Vad som behövs om vi ska ha någon framtid är att folk börjar mogna och utvecklas mentalt. Att man börjar förstå vad som behövs och börjar forma samhället i sann demokratiska anda. Motsatsen till demokrati är diktatur och det är inget gott utan något man i möjligaste mån måste undvika. Demokrati och socialism hör ihop lika mycket som diktatur och kapitalism hör ihop. Kapitalism är en ekonomins diktatur medan socialism är motsatsen alltså ekonomins demokrati.

  Du kan ju inte skylla på demokratin som system när problemet är för lite demokrati. När det som idag kallas för demokratiska stater paras ihop med ett odemokratiskt kapitalistiskt system. De problemen får du ju skylla kapitalismen för. Anklaga den som anklagas bör och hylla den som hyllas bör.

  Du kommer aldrig att få folk att på egen hand (utan att veta att andra också gör sitt) agera som änglar i ett system som belönar kortsiktigt egoistiskt agerande. Folk måste gå samman och använda den politiska makten de har för att ändra det ekonomiska systemet tillsammans och införa verklig demokrati.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 34. Lisbeth!

  Ditt senaste inlägg (11:33) var av en helt annan kaliber. Bra skrivet.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 35. Jan Örsell, Hade grundarna verkligen förmåga att leva upp till ideal? Till dåtidens ideal möjligen. Nutidens ideal talar om att även kvinnor och utlandsfödda är människor och bör ha rätt till inflytande över sina egna liv. Ja även barnen.

  Enligt nationalencyklopedin så innebar demokrati under antiken, att samtliga vuxna manliga medborgare hade inflytelse över stadens styrelse. Bofasta utlänningar i staden, kvinnor och slavar var undantagna.

  Har för mig att Elin Wägner, kände av dessa manliga energier för inte alltför länge sedan på en resa. Att hon spelade "flöjtspelerskans" roll dvs. som kvinna en roll att underhålla männen i samtal. Men när de verkligt viktiga samtalen skulle föras, så var dörren stängd.

  Dessa grunder verkar finnas kvar fortfarande. Vi talar om att vi inte ska kvotera in kvinnor och glömmer att det är männen som kvoterat in sig själva. Vi har använt oss av den rationella, handlingskraftiga, intellektuella handlingskraften. Vilket har skett på bekostnad av vår inre tillvaro. Kvinnor i politiken idag, upplever ofta att de måste inte bara vara lika bra, utan bättre än männen för att duga.
  Med detta säger jag inte att det är bra med fler kvinnor i bolagsstyrelser...
  Låt männen leka av sig färdigt där så kan vi gå vidare.

  Håller med dig om att vi måste börja utvecklas mentalt. Inte låta lägre känslor styra över det mentala. Utan de högre mer kärleksfulla. Förfina våra känslor är ett stort uppdrag. Kanske det viktigaste vi står inför nu.

  Vet inte om det är så enkelt så att man kan säga att motsatsen till diktatur är demokrati. Snarare så sneglar man på varandra.

  Skyller vare sig på demokratin eller på diktaturer, utan på innehållet dvs. vi människor.

  För att kunna införa verklig demokrati, så måste folk ha kapacitet och förmåga att göra det. Med "tillväxt" medvetandeutveckling når vi högre kapacitet. Finns inget annat sätt.
  Vi får de system vi förtjänar.


  Lisbeth

  SvaraRadera
 36. Dessutom enligt Nationalencyklopedin. Den antika demokratin var direkt. Innebar alltså direktdemokrati för manliga vuxna medborgare. och endast mycket sällan, inbegrep tendenser till politiska partier.


  Lisbeth

  SvaraRadera
 37. Jan Örsell,

  Givetvis fattar jag att demokrati är ett sätt att fatta kollektiva beslut. Och många saker måste vi besluta om kollektivt.

  Meningen med livet är inte en av dessa saker. Det är mycket viktigt att avgränsa var politikens gränser går. Annars riskerar vi att hamna på ett sluttande plan mot ett totalitärt samhälle, där den enskilde inte ens själv får bestämma vad hon anser vara meningen med livet.

  SvaraRadera
 38. Vars och ens uppfattning ger ett tyckande om vad som är rätt eller orät. Det står var och en fritt vilken riktning man vill ha. Risken är stor att den som inte har samma åsikt som egna åsikten fördöms och den som tar helt avstånd från upprättade konventioner riskerar att få känna på politikers och allmänhetens piskrapp.

  I Sveriges så kallade demokrati har vi olösta problem till exempel maktmissbruk, maktlystnad över andra individer, ärelystnad, korruption, val som är beroende av ekonomi, att problemen är lösta om staten har äganderätten, byråkrati - min dräng har också en dräng - den som dunkar i ryggen befordras medan den som är kritisk hamnar i källaren, förtryck som berövar människor deras mänskliga rättigheter.

  Varken så kallade demokrater, diktaturer, socialister, kommunister, de gröna, liberaler, ny liberaler är befriade från dåliga egenskaper.

  Tycka är en sak, hur vi skrider till verket är något annat. USA, EU och Sverige - sägs stå för demokrati - fördömmer Kina för deras förda politik. Även fast vi vet att oliktänkande kinesiska medborgare får piskrapp av de styrande berikar de så kallade demokratierna samma enpartistat genom att göra affärer med dem. I dubbelmoralen visar de så kallade demokratierna sitt rätta ansikte!

  Demokrati är inget idealt system. Demokrati är ett system påhittat av människor som inte har förmåga att leva upp till idealen. Demokratiaspekten är lika förljugen så som det eviga pratet om solidaritet och allas lika värde. Prata är en sak, att utföra i handling är något annat.
  Christer

  SvaraRadera
 39. Lisbeth!

  Jo de levde upp till sina och dåtidens ideal och krav och mycket mer. Sedan har vetenskapen och demokratin utvecklats och kan säkert utvecklas än mer.

  På vilket sätt var det direktdemokrati då? Det var kanske inga politiska partier då utan mera personval men det har vi idag också. Vad är definitionen av direktdemokrati? Alla kan ju inte bara sitta och bestämma hela dagarna utan det måste naturligtvis i slutändan ändå handla om någon form av representativ demokrati där vissa blir utvalda att representera andra än bara sig själva. Någon måste jobba med andra saker också. I antiken turades man om att styra. Vad är det för fel på det?

  Demokrati och diktatur är begrepp precis som socialism och kapitalism. Man måste ju ha vissa begrepp att utgå ifrån för att kunna diskutera saker. I praktiken kan man naturligtvis göra blandningar men det förändrar ju inte begreppen. Demokrati är demokrati, diktatur är diktatur, socialism är socialism och kapitalism är kapitalism.

  Vilka tror du har påverkat synen på kvinnor allra mest negativt och gett upphov till den traditionella könsfördelningen? Det är kyrkan eller andra religioner som i sin makthunger har dikterat en "sanning" som alla måste tro på om de inte vill bli brända på bål. En prästerskapselit som levde i lyx och överflöd på sitt tionde medan deras medlemmar svalt. Religionen var och är en del av den kapitalistiska eliten som lever på att förtrycka andra. Sedan finns det naturligtvis enskilda personer i religionens tjänst som själva är lurade att verkligen tro på skiten de predikar utan någon som helst vetenskaplig grund. Ibland har de även startat krig, ljugit, undanhållit bevis och medvetet motverkar spridandet av sanning och vetenskap när det passat deras egna syften.

  Ja det beror på innehållet (vi människor) och vi får det system vi förtjänar. Dåliga människor = Kapitalism och diktatur. Goda människor = Socialism och demokrati.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 40. det tyngsta argumentet ja hört är snarare att det råder akut bostadsbrist och att det vore bättre att använda området till att bygga bostäder där

  SvaraRadera
 41. Arvid/Christer!

  Men med en politisk demokrati ihop med ett kapitalistiskt system såsom vi har det nu idag så definierar ju det kapitalistiska systemet livets mening i form av pengar, prylar och status. Det finns inga helt neutrala system. Hur vi än väljer så påverkas vi av vad vi gemensamt väljer för samhällssystem. Att behålla det samhällssystem vi har idag är också ett val som påverkar era och andras möjligheter att själva välja även när det gäller meningen med livet.

  Med ett mer verkligt demokratiskt både politiskt och ekonomiskt system kan vi välja en annan mening med livet. En mening med livet som innehåller mer fritid renare miljö och en hållbar framtid. Något som vi omöjligt kan få med dagens samhällssystem. Ska det vara så jävla svårt att fatta att de beslut vi fattar gemensamt om hur samhället ska se ut påverkar också våra personliga valmöjligheter. Välj ni pengar, prylar och status om ni vill men gör en majoritet det valet så får vi också gemensamt ta konsekvenserna av det valet. Det vill säga en säker undergång.

  Sluta att skylla demokratin för det som demokratin inte styr över. I ett kapitalistiskt system styr inte demokratiska stater över vad det privata kapitalet gör. Antingen väljer man att rösta fram ett vänsteralternativ som vill begränsa det privata kapitalets makt eller så väljer man ett högeralternativ som stödjer det privata kapitalets makt att fortsätta fördärva världen. Hur kan det vara så svårt att fatta. Väljer ni bort demokratin till förmån för det kapitalistiska systemet och det privata kapitalets makt så kom inte och skyll på demokratin. Det är vårat gemensamma ansvar att fatta rätt beslut.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 42. Jan Örsell. Som "sann" socialist och demokrat behöver du inte bli upprörd.

  Det finns bara en hållbar inriktning och det är Enhet och då menar jag inte partiet enhet. Enhet betyder inte allas "jämlikhet" i alla avseenden. Alltså ha en tro på att alla befinner sig på samma utvecklingsnivå - ha samma egenskaper, förmågor, livserfarenhet och möjlighet.

  Så länge som hat och till exempel "socialistisk och demokratisk upprördhet" råder lär det inte bli någon fred på jorden. Mellan ledande länder råder ett permanent vapentillstånd med evigt krigshot - ett hat som kallas demokrati. Aggresiva demokrater påtvingar andra sina livsfientliga idiologier. Märk väl, idiologi (idioti) inte ideologi som är något helt annat.

  Med Sokratiska samtal och det Platon hävdade - "det kan inte bli fred mellan nationerna och folket förrän de ledande statsmännen och mänskligheten äro filosofer som följer Kosmos oföränderliga lagar" - då är vi på rätt väg.

  Jan Örsell. Med all rätt må du förespråka socialism och demokrati som ett hållbart system. Tids nog inser vi alla att Enhet är den enda hållbara inriktningen.
  Christer


  SvaraRadera
 43. Tids nog? inser vi alla att Enhet är den enda hållbara inriktningen.
  Och sedan så lär vi oss att leva på
  den plats på jorden som vi är satta att förvalta.

  I samverkan.

  Som Bonobonapor gör ...

  Roland Lidén

  SvaraRadera
 44. "Demokratiaspekten är lika förljugen så som det eviga pratet om solidaritet och allas lika värde."

  ------------------

  Demokratibegreppet har blivit kapat av den ekonomiska elit som numera styr världen och de PR byråer, media och lakejer som kablar ut deras propaganda. Det betyder inte att det är fel på demokrati som system utan att begreppet felaktigt används på den oligarki vi lever i.

  Värde mäts i pengar i kapitalism så att detta omöjligt går ihop med allas lika värde eller ekonomisk demokrati är väl rätt självklart - man är värd det man äger under kapitalism.

  När det gäller klimatförnekare behöver man bara syna deras finansiering noga i sömmarna så hittar man oljebolag, industrialister och finansspekulanter bakom.


  SvaraRadera
 45. Anonym 11:57!

  Tack! Äntligen någon som ser och förstår och kan uttrycka sig. Jag är inte helt ensam.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 46. Christer skrev "Demokratiaspekten är lika förljugen så som det eviga pratet om solidaritet och allas lika värde."

  Han skriver också om Enhet. Inte partiet enhet utan om Enhet.

  "Partiledaren som kom in i kylan" Den nya boken av Suhonen kan om det vill sig väl, bli underlag för Sokratiska samtal. Det beror på media, på politikerna, på oss alla.

  Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt säger enligt DN "det är en personlig och inte politisk fråga." Skulle vilja påstå att Åkessons utbrändhet är både och.

  Själv säger Åkesson enligt media att bl.a. medierna ligger bakom hans tillstånd.

  "Dagens Media" skriver att flera som raljerat över Jimmie Åkessons tillstånd är journalister.

  Man kan med fog påstå att demokratins vänliga hånfulla leende är i farten...

  Man kan också påstå att sokratiska samtal i skolan är en väg bort från allt detta.

  Eller som Christer skrev
  "Med Sokratiska samtal och det Platon hävdade- "det kan inte bli fred mellan nationerna och folket förrän de ledande statsmännen och mänskligheten äro filosofer som följer Kosmos oföränderliga lagar-då är vi på rätt väg."

  Lisbeth

  SvaraRadera
 47. Ett Sokratiskt samtal kring detta kan vara en god början.

  Bör komiker skoja om allt?

  "SD har en överrepresentation av väljare som är sjukskrivna eller har sjukersättning enligt Sut/Valu. Var ska Åkesson börja arbetsträna? Kom igen twitter nu hjälps vi åt!"

  Sjukdomsrasism?

  Twitter är ett barn av demokratins vänliga men hånleende ansikte? Ett forum för mycket hat, ibland även för kärlek. Men knappast för långa tankar?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 48. SVT/Valu ska det givetvis vara.

  SvaraRadera
 49. Jan Örsell,

  Du skriver: "Men med en politisk demokrati ihop med ett kapitalistiskt system såsom vi har det nu idag så definierar ju det kapitalistiska systemet livets mening i form av pengar, prylar och status."

  Nå, nu är det så att jag inte ser varken pengar, prylar eller status som meningen med livet. Jag låter inte något kapitalistiskt system definiera mig, mina värderingar, eller vad jag betraktar som livets mening.

  Det allra sista jag vill är att du, någon grön ideolog, eller någon annan, ska försöka påtvinga sina värderingar på mig.

  Jag klarar som sagt utmärkt väl att välja själv.

  Stay away.

  SvaraRadera
 50. Arvid
  Samarbetsfri, medlöperi, individualist, konsumist
  kretsloppsfri, olokal
  obegräsad, oansvarig.

  Kork sagt, flyter på ...

  Roland

  SvaraRadera
 51. Arvid!

  Det är möjligt att du är en av de få som lyckas med konststycket att stå emot och inte påverkas av hur samhället och andra beter sig. Men det är svårt och de allra flesta klarar inte av det.

  Om du för en stund stannar upp och tänker till så förstår du snart hur extremt svårt det är att inte påverkas av de mål och de gemensamma spelreglerna som gäller i samhället. Att inte bli en kugge som bidrar till att bibehålla det samhällssystem vi nu har och som leder till så mycket negativt.

  Kan du verkligen på egen hand förstå allt och ta rätt beslut i alla lägen och inte ibland ta den enkla vägen och köpa den där billiga skjortan som har tillverkats på miljövidrigt och oetiskt vis? Jag kan åtminstone inte det utan inser att jag behöver hjälp av ett gott samhälle med strikta regler. Det är därför jag och andra organiserar oss för att forma ett sådant nytt samhälle.

  Handen på hjärtat. Är du verkligen så mycket starkare och smartare än alla andra? Har du en ärlig självbild eller behöver du kanske ändra din självbild? Är du så självkritisk att du klarar av att rannsaka dej själv och avgöra hur du påverkar och tar ditt ansvar?

  Jag har inga maktmedel att tvinga på dej någonting. Jag för ett demokratiskt diskussion med folk för att få folk att själva tänka till. Det kan ju kanske leda till en ökad förståelse och att folk ändrar sina åsikter. Precis som du kan påverka mina åsikter om du har några bra argument att komma med. Att lära oss av varandra. Det är så vi utvecklas. Ensamma är vi inte starka utan tillsammans.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 52. Lägg ner Bromma flygfält. Jag bor granne, känner, ser och hör flygets miljöförstöring. Odrägligt!!! Buller och avgaser hela dagen. Ett flygfält skall inte ligga "mitt i" en tätort/stad. Flytta flygverksamheten från Bromma till Skavsta i stället. Där gör det mindre skada.

  SvaraRadera
 53. Konflikter som politiska partier skapar väcker oss till att börja tänka självständigt. Bra. Men vad är det som förmedlas?

  Ett klarläggande borde göras över allt det lidande som religion och politik åsamkat folket. För att förstå hur något vekligen är behöver vi veta hur det är.
  Det vi får höra är auktoriteters hjältebragder och stordåd, krig och vapenupprustningens glans, diplomaters list med mera för att vilseleda folket.

  Hoppingivande är att allt fler vaknar upp och genomskådar religionens dogmatism. Den dogmatism som nu övertagits av alla politiska partiers övertro på ständig materiell och ekonomisk tillväxt.

  Eftersägare och härmapor har vi nog av!
  Christer

  SvaraRadera
 54. Christer, Bra inlägg!

  Personligen så undrar jag över varför Gustav Fridolin MP blev så förargad över Pekguls inlägg kring islamism. Han var lika arg som den som han själv kritiserade...

  Ledare "Otillräckliga svar från Kaplan" Tar upp debatteknik. Om att politiker måste väga sina ord på guldskål. Speciellt om man beskriver Sverige som Kaplan gör utomlands.

  Här inne talar Birger Schlaug om Sokratiska samtal redan i skolan. Samtidigt så vet vi att religiösa friskolor får etablera sig. Hårdare tag mot vinster i skolan löser mycket men inte detta.

  Den sokratiska insikten kommer sig väl av, att vi samlat nog med insikt in att vi är okunniga i teologi, filosofi, vetenskap.

  Med religiösa friskolor hur når vi enhet?

  Tycker inte riktigt att det är hoppingivande Christer.

  Pekgul använde sig av fel debatteknik när hon talade om en dold agenda. Vilket gjorde att svar uteblev.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 55. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 56. Jan Örsell,

  Du frågar "Kan du verkligen på egen hand förstå allt och ta rätt beslut i alla lägen [...] ?"

  Svaret är givetvis: nej. Av två skäl.

  För det första är ingen fullkomlig och kan alltid fatta det rätta beslutet. Det är mänskligt. För det andra, det "rätta" är inte alltid samma sak för alla människor.

  Det är liksom min poäng. Jag vill absolut inte att du, någon politiker, eller någon annan ska komma och förklara för mig vad som är det "rätta" svaret på vad exempelvis meningen med livet är, eller för den delen vilken skjorta jag ska välja att köpa.

  Jag klarar mig bra ändå, och avskyr paternalistiska överförmyndare.

  SvaraRadera
 57. Arvid!

  Om du som du säger vill göra goda val och det nu är så svårt att välja rätt så kanske du borde vara för att man försöker göra det enklare att välja rätt istället för att börja tala om förmynderi och liknande skitprat. Det är sådana argument som hycklare använder sig av när de vill framstå som goda men det bara handlar tjusiga ord utan mening och innehåll. När man trots alla fina ord inte alls är villig att göra några som helst egna uppoffringar.

  Det handlar ju om demokratiska beslut som du har rätt att säga ditt om precis som jag har rätt att säga mitt. Det gemensamma beslutet oavsett vad det blir är inte en form av förmynderi utan demokrati. Att sätta lagar som ger ramarna inom vilket individen har rätt att välja. Hur du röstar kan inte jag kontrollera utan det är ditt eget beslut under ditt ansvar. Men med tanke på din reaktion så kan man ju undra om du tar du ditt ansvar eller om det bara är tomt skitprat?

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 58. Jan Örsell,

  Det känns inte som om jag riktigt når fram till dig. Jag ber om ursäkt för om jag är otydlig.

  Men låt mig citera dig igen. Du skriver: "Det handlar ju om demokratiska beslut som du har rätt att säga ditt om precis som jag har rätt att säga mitt. Det gemensamma beslutet oavsett vad det blir är inte en form av förmynderi utan demokrati."

  Låt mig inskärpa: det finns väldigt många beslut som jag absolut inte vill ska fattas i enlighet med demokratiska beslut. Jag vill nämligen bestämma dem helt själv, och ingen annan människa ska lägga sig i dem. Dessa beslut inbegriper bland annat vilka skjortor jag ska köpa, och vad jag ska anse vara meningen med livet.

  Ingen överhet, demokratisk eller annan, ska fatta dessa beslut åt mig. Jag ska fatta dem själv. Punkt och slut.

  Det betyder givetvis inte att jag förkastar demokratin som sådan, eller menar att vi inte ska fatta kollektiva beslut, stifta lagar, ha skatter, och så vidare.

  Det jag menar är att vi måste kunna säga stopp! när politiken blir för påträngande. Vi måste kunna freda oss själva och våra liv från politiken. Vi måste demarkera politikens gränser.

  Det är vad jag menar. Varken mer eller mindre.

  Allt gott
  /Arvid

  SvaraRadera
 59. Arvid!

  Valfrihet, detta kungen av ämnen! Hoppas nu att jag inte missat hela diskussionen…

  Att förmå sig säga att man väljer själv är ett gott tecken på sin egen ignorans. Man blir påverkad av allt hela tiden. Reklam, politiker, nyheter, filmer, vänner, naturen, allt. Att komma och säga att du kommit på något helt själv är med andra ord en sanning med modifikation. Ett lästips på ämnet är ”you are not so smart”, den fick mig att tänka till många gånger.

  Andra fattar även beslut åt dig precis hela tiden. Allt ifrån utbudet på saker att köpa till vilka politiker du kan rösta på. Personligen ser jag det som en frihet om andra människor bestämmer/väljer åt mig. Man kan se det som en hjälp eller överförmynderi. Hur många sidor på nätet finns det som hjälper vanliga människor att välja mat, kläder, resor osv?

  Med andra ord så är du redan väldigt påverkad i det mesta du tycker och jag förstår inte riktigt varför politiker inte skulle få vara med och påverka dig? Det känns som om alla som är emot restriktioner tror att någon kommer att diktera deras liv in i de minsta detaljerna. Det finns ingen sådan vision. Det handlar om att det finns gränser i världen för vad som är möjligt. Alla kan inte konsumera som vi gör i Sverige. Vi är med andra ord på andra sidan en gräns som vi inte skulle/kan låta alla andra på jorden gå över.

  Varför ska vi få medverka till att andra människor lider när vi inte själva skulle gå med på det. Varför är det ok att köpa kläder från länder som utnyttjar arbetskraft på sätt som inte är lagliga i vårt land? Vad betyder valfrihet för dig? Att kunna konsumera tanklöst på andras bekostnad? Hur hade du i sådana fall sett det om du var på andra sidan gränsen?

  Hur ska jag som privatperson kunna ta reda på all information som jag behöver kunna för att leva ett liv där jag följer dessa gränser om jag inte får hjälp att följa dem? Hur ska jag veta att min tröja har gjorts utan farliga kemikalier som skadar de som gör den? Eller att inte ett barn har tvingats göra den? Är det fel att vi har sådana regler?

  Personligen vill jag inte vara med och bidra till andra människors lidande, andra djurs lidande eller miljöförstöring. Men jag vet att jag antagligen gör det som vårt system är utformat nu. Jag tar gärna emot hjälp att leva ett liv som inte förstör jorden så att jag ska slippa att lägga energi på det.

  Jag tar även ta emot hjälp/tips/råd om vad som gör ett bra liv eller meningen med livet. Oberoende av om det är från någon politiker, guru, familj eller vän så länge jag själv får bestämma/känna om det är en del av min mening med livet.

  SvaraRadera
 60. Ja, vad ska man säga. Till skillnad från Jan Örsells resonerande texter får man väl påstå att Bongos motsvarande karaktäriseras av en imponerande arrogans.

  Alla människor är lurade, förslavade under skugglika krafter som kontrollerar deras liv. Själva interaktionen med andra människor, med samhället och med själva naturen är en del av förtrycket, snarare än en del av ett vanligt och normalt mänskilgt liv. Alla är lurade, utom Bongo, som förstått hur det egentligen ligger till.

  Å andra sidan tycker ju även Bongo att andra ska styra över honom: "Personligen ser jag det som en frihet om andra människor bestämmer/väljer åt mig."

  Jag kan väl bara säga att du gärna får tycka så vad mig anbelangar (jag ska inte använda någon överförmyndarkraft för att förbjuda dig att ha den den uppfattningen) men jag kommer själv aldrig att dela en sådan uppfattning. Den strider mot allt jag tror på.

  Hur skulle Bongo känna det om jag helt enkelt bestämde att du bara fick köpa en viss sorts skjortor? Eller att den enda godkända meningen med livet är att tjäna pengar och jobba så mycket som möjligt? Eller att uppfattningarna du just gett uttryck för ska förbjudas?

  Kanske inte så kul. Jag skulle inte acceptera att leva i ett sådant samhälle.

  SvaraRadera
 61. Tack för att du svarade!

  Jag är medveten om att jag kan vara lite arrogant och provocerande ibland. Kanske borde jobba lite på det.

  Det var kanske lite otydligt men jag menade inte att all påverkan skulle vara dålig eller att jag inte skulle vara påverkad. Jag är precis lika påverkad som alla andra och har antagligen inte en aning om det i de flesta fallen. Jag blir glad av ett leende och känslan av solen i ansiktet. Andra saker påverkar mig på andra sätt. Inget konstigt, alla blir det. Jag bara påpekade att alla blir påverkade mest hela tiden av allt i sin omgivning. Det behöver inte vara dåligt.

  Precis som jag skrev handlar det inte om att detaljstyra samhället som old-school kommunismen. Det handlar om att inte tillåta vissa saker som förstör och förgiftar för mycket. Utbudet kommer vara tillräckligt stort för att vi ska känna oss som individer ändå.

  Du lever redan i ett samhälle som förbjuder en massa saker som droger, våld, fortkörning, gifter i leksaker etc. Du kanske tycker det är inskränkande på din frihet men jag tror och hoppas på att du ser det förnuftiga i sådana regler.

  Åsikter känns för mig bara dumt att förbjuda eftersom att de inte direkt skadar någon och kan diskuteras så vi kan ha intressanta konversationer.

  Du kanske är ett geni och kan klara dig på egen hand genom livet, i sådana fall, grattis! Jag som de flesta behöver hjälp titt som tätt och hade inte klarat mig så bra som jag gjort utan alla fantastiska personers hjälp. Och jag hjälper gärna andra med det mesta jag kan bidra med.

  Hoppas jag gjorde mig lite mer förstådd denna gången.

  SvaraRadera
 62. Arvid/Bongo!

  Men det handlar ju inte om det ena eller det andra. Det handlar om att vi måste ha lagar som stakar ut gränserna och sätter upp just mål med samhället. Vilka mål som samhället ska ha. Därutöver ska man naturligtvis ha en egen valfrihet inom de gränserna.

  Exakt vilken skjorta man köper har ju ingen myndighet något intresse att styra över så länge alternativen är godtagbara. Staten har ju inget egenintresse av att begränsa valfriheten så länge den valfriheten inte leder samhället i helt fel riktning. Däremot så har privata bolag vinstintressen av att styra mycket mer av våra val.

  Ett helt oberoende existerar naturligtvis inte. Tror man det är man ute och cyklar. Vi påverkas av naturlagar, samhället och andra människor vare sig vi vill eller inte. Det är bara att välja. Antingen så använder vi vårt demokratiska politiska system och beslutar om dessa regler gemensamt eller så låter vi den så kallade marknaden av privata företag med vinstintresse styra allt.

  Det är ju det frågan handlar om. Vår framtid hänger på just den frågan. Gemensamma demokratiska beslut som ger hållbarhet eller fortsatt kapitalistisk diktatur som leder till undergång.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 63. Bongo!

  Ditt senaste inlägg (10:11) var så bra skrivet så jag kan bara instämma. Jag hade nog kunnat skippa mitt inlägg om jag bara väntat lite.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 64. Det kanske är jag som är otydlig.

  Därför upprepar jag mig nu: jag har inget emot lagar, eller beskattning, eller kollektiva beslut. Allt detta är helt avgörande för att vi ska kunna leva i ett fungerande civiliserat samhälle.

  Därför är det någon av en halmgubbe Bongo ställer upp, när han kritiserar mig:

  "Du lever redan i ett samhälle som förbjuder en massa saker som droger, våld, fortkörning, gifter i leksaker etc. Du kanske tycker det är inskränkande på din frihet men jag tror och hoppas på att du ser det förnuftiga i sådana regler."

  Jag acceptera detta. Lagar är nödvändiga. Inskränkning av vissa friheter är ofrånkomligt. Jag är inte någon libertariansk extremist, snarast tvärtom.

  Du skriver också:

  "Precis som jag skrev handlar det inte om att detaljstyra samhället som old-school kommunismen. Det handlar om att inte tillåta vissa saker som förstör och förgiftar för mycket."

  Och detta är ju det också jag säger. Jag vill absolut inte ha någon detaljreglering av männikors liv, samtidigt som jag inte bara ställer upp på utan också stödjer förnuftiga förslag. Min frihet slutar där din börjar, som liberalerna brukar säga.

  Men åter till min huvudpoäng. Jag inledde den här debatten med att skriva:

  "Det allra, allra sista jag vill att politiker ska försöka bestämma över är "Vad har vi våra liv till? Vad vill vi fylla våra liv med?"."

  Jag kritiserade inte lagar, eller staten, eller något sådant, utan just detaljkontroll av våra liv. Tanken att meningen med livet är något som politikerna ska lägga sig i och besluta åt oss. Det är något, som jag vill bestämma själv.

  Varken mer, eller mindre.

  SvaraRadera
 65. Tackar ödmjukast Jan! Det värmer i hjärtat :)

  Arvid

  Jag tror att vi tänker ganska lika ändå. Som jag fattade det handlade det om att ens ställa frågan, inte om att besvara den. Syftet med frågan är då att få folk att själva fundera över vad som är meningen med deras egna liv. Det är precis det jag försöker få fram. Meningen är inte att bestämma vad du ska ha som mening med livet. Däremot ser jag inget fel på att ge råd eller hjälpa om du behöver eller ber om det, inte heller att uppmuntra dig att fundera över det. Oavsett om det kommer från en politiker eller någon annan.

  Det verkar som att du redan har funderat över detta. Det är dock lätt att inte ens fundera över det när alla hela tiden snackar om arbetslinjen och tillväxt. Kanske är det lite fördomsfullt av mig att tänka så men med all media som visar att alla andra har det så mycket bättre med nya prylar, kläder, bilar, enorma hus är det möjligtvis så att andra värden i livet kommer i skymundan. Är det då fel att som politiker försöka få folk att fundera över mer än konsumtion?

  Politikens gränser ser jag som ganska övergripande över hela samhället med allt det innebär. Det finns politiska beslut om folkhälsan och hur man planerar städer för att få folk att röra sig mer i vardagen. Med andra ord så påverkas ditt liv och hur du kan leva det genom politiken. Vi kan skapa system och miljöer som får folk att må bra utan att behöva anstränga sig eller kan vi göra det hela svårare. Hur man än gör påverkar det folk. Vi vet idag ganska mycket (antagligen mindre än vi tror) om hur vi fungerar och kan utgå ifrån detta när vi skapar samhället med allt det innebär. Vi har kanske lite olika syn på det hela och skulle det vara som du befarar håller jag med dig fullständigt.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.