fredag 10 oktober 2014

Alltid denna kärnkraft... Åsa Romson har nog något i bakfickan...

På  väg till Nyhetspanelen (SVT 07.40) trots att det inte är min vecka. Gick på tågresan upp till stan igenom kärnkraftsuppgörelsen och skrev ner lite grand om vad som gäller och vad det kan leda till eftersom det varit lite oklart i medier och bland kommentatorer.
Förra veckans överenskommelse mellan S och MP - en höjd avfallsavgift - räcker inte för att garantera att någon reaktor skall tas ur drift denna mandatperiod. EU:s ökade säkerhetskrav räcker inte heller.   

Tyvärr inte heller den ökade effektskatt som offentliggjordes denna vecka. Såldes finns något mer bakom hörnet, eftersom miljöminister Åsa Romson lovat att två reaktorer kommer att avvecklas under mandatperioden. 

För övrigt visar det sig att den rödgröna budgetuppgörelsen tycks innebära att miljöskatternas andel av ekonomin blir lägre än på mer än 20 år, det vill säga då MP hade budgetsamarbete med S och V.


Inför budgetarbetet meddelades häromdagen att man fortsätter den borgerliga regeringens höjning av  den kärnkraftsrelaterade effektskatten. Höjningen är ganska beskedlig - drygt 2200 kr per megawatt och månad (från 12 648 till 14 770 kronor) varav 600 kr är inflationsuppräknat. Detta påverkar knappast kostnaden för reaktorerna så att de drivs till stängning, vilket också finansdepartementet meddelar i ett PM.Men det bidrar, inte minst eftersom det är just en skatt på effekten som sådan.

Den avfallsavgift S och MP gemensamt kommit fram till att höja med 1,6 öre per kWh (från 2,2 öre till 3,8 öre) skall finansiera omhändertagandet av det radioaktiva avfallet. Tidigare har MP krävt att avgiften skall höjas till 6 öre, vilket överensstämmer med flera myndigheters beräkningar för vad avfallet i framtiden kommer att kosta att ta hand om. Således kommer fortfarande avfallsfonden att vara underfinansierad. Socialdemokraterna är förstås medvetna om att 6 öre skulle närma sig gränsen vad några reaktorer skulle klara för att överleva.

De ökande kostnader som MP betonade vad gäller högre säkerhetskrav är sedan länge kända för kärnkraftsbolagen de är gamla EU-krav som blev följd av kärnkraftskatastrofen i Japan.

Problemet för kärnkraftbolagen har varit att EU-kraven skulle kunna slå hårt för ekonomin på de äldsta och sämsta reaktorerna. Det visar sig emellertid att så inte blir fallet, vilket förmodligen överraskade MP:s förhandlare när det var försent - det stationära extra system för härdkylning som det handlar om kommer nämligen inte att krävas på just dessa reaktorer. Istället kommer dessa att få utrustas med mobila system, vilka är betydligt billigare. Huruvida de mobila systemen innebär sämre säkerhet kan jag inte bedöma, men frågan uppstår förstås: om de billigare mobila systemen är lika säkra som de dyrare stationära varför tillåts inte samtliga reaktorer utrustas med det billigaste alternativet?

När man i samband med att budgetsiffror offentliggjordes häromdagen framgick att regeringen beslutat att höja effektskatten - vilket förstås ökar kostnadsbördan för kärnkraftsbolagen. Dock inte mer än marginellt. Dessutom: nettokostnaden blir mindre än de siffror som officiellt anges eftersom effektskatten får dras från bolagsskatten. Statens inkomster på skatten beräknas till cirka 250 miljoner per år.

När Åsa Romson förra veckan lovade att minst två reaktorer kommer att falla så lär det bygga på ännu inte offentliga kostnadshöjningar. Det skulle i så fall handla om ett visst "ökat egenansvar" för bolagen att betala premier för att försäkra sig för kostnader i samband med kärnkraftsolycka. Centern försökte med att ge bolagen fullt ansvar, med det föll när man förstod att det skulle innebära att reaktorer skulle avvecklas ganska omgående.

Det finns tre olika försäkringar som berör  kärnkraften. Egendomsförsäkring som täcker skador på själva kärnkraftverket, avbrottsförsäkring som täcker kostnader om kärnkraftsägaren vid haveri eller stillastående måste köpa el till sina kunder. Enligt lag måste reaktorägaren även teckna en ansvarsförsäkring för att kunna stå för kostnader i omgivningen på upp till 3,3 miljarder kronor - vill jag minnas -  per skadehändelse. Resten av kostnaderna får staten stå för. Här finns möjlighet att öka bolagens ansvar.

En annan möjlighet är förstås socialdemokratiska löften om nya skatter i nästa års budget - t ex den fastighetsskatt som åläggs kärnkraftverk eller ett steg till när det gäller avfallsavgiften. Något måste det rimligen finnas eftersom miljöministern så kategoriskt både lovade och garanterade att reaktorer kommer att stängas den här mandatperioden. Ska bli spännande att se var hon har för Löfven-löften i bakfickan. Något är det, annars hade Åsa aldrig vågat vara så kategorisk.


PS - miljöskatternas andel av ekonomin blir lägre än på drygt 20 år.
Miljöskatterna, som offentliggjorts, i den föreslagna budgeten innebär att det inte blir någon grön skatteväxling. Tvärtom fortsätter skillnaden mellan skatt på arbetstid och miljöskatter att öka. Miljöskatterna blir faktiskt med den nya rödgröna regeringen mindre än på drygt 20 år - det vill säga sedan MP hade budgetsamarbete med S och V åren 1998-2002 då grön skatteväxling ingick i överenskommelsen - när man ser till andelen av den totala ekonomin. Det finns en del utmaningar för den gröna riksdagsgruppen att bita i...

32 kommentarer:

 1. Vad har mp fått när det gället miljöpolitik? Ingen koldioxidskatt?????

  SvaraRadera
 2. Varför anses kärnkraften som ett större problem än klimatförändringen?

  SvaraRadera
 3. Tror att Åsa R har något i bakfickan och att det är att människor ska förstå vad hon och energiexperter säger. De säger att minst en kärnkraftanläggning riskerar att komma att stängas.
  Med hårdare krav blir det verklighet?
  Är det enkla det svåraste att se?
  Möjligtvis har hon ytterligare ett ess i ärmen. Kan vara det som många talar om att det är vissa som undantas nya regler.

  SvaraRadera
 4. Greenpeace är lika övertygade som Romson om att minst två kommer att stängas.

  SvaraRadera
 5. Miljöskatternas andel av BNP har sjunkit i nästan 20 år enligt SCB (http://goo.gl/1tBcrp). Och under de senaste 8 åren har vi haft skattereformer som ensidigt gynnat belåning och konsumtion så nu finns det ett ganska gott utrymme för grön skatteväxling (http://goo.gl/ToDcH2). Jag ser gärna ett höjt grundavdrag och en sänkning av normalarbetstiden ingår i en sådan uppgörelse.

  SvaraRadera
 6. Anonym 07.31- Greenpeace gjorde sin bedömning utan vetskap om att EU.S säherhetskrav inte fulltw ut kommer att gälla de äldsta reaktorerna. Strålskyddsmyndigheten bedömer att dessaw kommer att läggas ner en bit in på 2020-talet.

  SvaraRadera
 7. Riktiga miljöskatter för att förändra samhället skulle så klart innebära ett mått av lidande. Det mest självklara vore väl att höja bensinskatten så att det blev dyrare att åka bil. Det skulle starta en omställning av samhället till mindre bilåkande. Naturligtvis skulle det innebära att delar av samhället måst byggas om. Vissa stadsdelar skulle miste sitt värde. Andra öka i värde.

  Tyvärr håller MP kraftigt fast vid att äta kakan och ha den kvar så inga förändringar får innebära några försakelser. Hur seriöst är det? Jag skulle snarast kategorisera MP till gruppen populister. Inriktade på storstadsbor.

  SvaraRadera
 8. Riktiga miljöskatter för att förändra samhället skulle så klart innebära ett mått av lidande.

  ..


  Så ta till baka resurser från de med marginaler till räckliga för att tycka att städa själv eller att ha ett hus mindre definierar lidande.

  SvaraRadera
 9. Tittade på Nyhetspanelen. Kul uttryck! "en lam anka" hängde inte riktigt med. Är det nya uttrycket för en avdankad politiker? Eller vad menades? Reinfeldt lam anka? Lööf allt annat än handlingsförlamad?

  En lam anka var inte du i din analys av uppgörelsen kring vinster i välfärden. Långa utredningar har en tendens att förändra hur det blir. Men samtidigt så har Sjöstedt sagt att de har lagt upp olika steg som krävs.

  Annie Lööf verkar också enligt Aftonbladet ha lagt upp vissa steg. Att ta över ledartröjan nu när de andra Allianspartierna är svaga och diskuterar interna problem. Är inte lamt.

  Lööf och Sjöstedt har varit flitiga att debattera vinster i välfärden mot varandra. Det kommer förmodligen att fortsätta så. Inget tyder på något annat.

  Men som med kärnkraften... Verkligheten blir den som avgör. Annie Lööf kan plocka fram så många bra exempel som helst på lysande friskolor. Men hon kan inte mota ett ohållbart system (vinster) i välfärden. Likaså är det ett faktum att det inte är en guldgruva att driva kärnkraftverk längre.

  Verkligheten är alltid det bästa och verkligheten är skoningslös.
  Det är lustigt vi lever alla i denna verklighet och har så olika åsikter om hur verkligheten ser ut. Elefanten igen vi ser bara en del av elefanten.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 10. Fanns det inte ännu en "elefant" i studion?

  Tänker på Folkbladets bas Widar Andersson som så fräckt provocerar sitt parti (S) i SD-frågan.

  Gt

  SvaraRadera
 11. Gt Beröringsskräck är att inte se en del av elefanten...? Eller att vägra...

  Löfven talar om ingångsvärden och att alla ska lägga sina ingångsvärden.
  Det betyder i en demokrati att alla ska lägga sina ingångsvärden även SD och V. Folket är politikernas uppdragsgivare enligt grundlagen och lagen bör följas?

  Anpassning... Rädslan för att anpassas efter SD är stor och det är förståeligt... Men rädsla är inget bra verktyg för att sätta ingångsvärden.
  Det är flera icke anpassade som nu vill ta debatten med SD på allvar.
  Det kommer vi helt klart att få se mer av och höra mer om.

  Sandlådenivå att man inte vill dansa efter Sjöstedts pipa eller Åkessons kan man hoppas överges. Är de verkligen så anpassningsbara? Då bör vi byta ut dem. Eller är det rädsla? Vem vill ha rädda politiker?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 12. Fastighetsskatt på reaktorer?
  Verkar suveränt.

  Det bör omeldebart utredas om vi inte kan smälla på en gåvoskatt och lite tobaksskatt också.

  SvaraRadera
 13. Romson har ett ess i rockärmen.
  OSKARshamn!!
  Tänka sig ett helt stort vidrigt SUV-åkande, köttätande kärnkraftverk. Vi inför en "gender-tax"! Pga sitt ojämställda namn och allmänt kvinnofientliga arkitektur påläggs Oskarshamn fr o m 1 november en könstaxering(hehe) på 10 öre/kW.
  Så var det ordnat.

  SvaraRadera
 14. Kingedward, industriell fastighetsskatt utgår för flera elproducerande verk, ävwn vattenkraft. Inte bara i Sverige, för övrigt.

  SvaraRadera
 15. Birger Schlaug, jo det stämmer säkert, men det blir ändå lite hitte-på över det när man inför det på 40 år gamla reaktorer.

  "Försäkringarna" man talar om är ju också knepiga. Om man tar de 3,2 mdr som ett haveri ska ersättas med och multipliserar med 3 (Harrisburg, Tjernobyl, Fukoshima) så har man statistiskt ca 10 mdr att fördela på 400 reaktorer över 40 år. Det blir en symbolisk slant per månad och reaktor. Klämmer man till med 25 mdr istället per haveri hamnar man på en halmiljon per månad och reaktor. Knappast tillräckligt heller för att stoppa något som helst. Men om man klipper till med 10 miljoner per månad och reaktor, då kanske det kan märkas i alla fall. med tre olyckor per 40 år och 400 reaktorer, snart 500, blir det 600 mdr per olycka. Rimligt?

  Det ligger något ovärdigt i politiken nu, när politiker beter sig som långa barn. De vill stänga kärnkraften men utan att ta den ekonomiska smällen. Så man ändrar spelreglerna och tar till lite hitte-på kostnader att godtyckligt lägga till. "Fasen, det räckte inte för att tvinga fram en stängning, vi får lägga till något mer." Finns ju ingenting seriöst med detta, jag menar nog att en könstaxering av Oskarshamnsverket är det mest seriösa förslaget hittills.

  SvaraRadera
 16. Kingedward, men håller du inte mese om att verksamheten skalbära sina egna kostnadet när der gäller avfallet man producerar? Vilket skulle öka avgiften till sex öre per kilowatt,med svåra ek följder för 2-3 reaktorer.

  SvaraRadera
 17. Vill man minska klimatpåverkan och näst intill garantera att vi och våra grannar aldrig får brist på el, värme och kyla borde avfallsavgiften höjas och höjningen gå till att utveckla reaktorer som återvinner bränslet och gör energi och kortlivat avfall av det.

  Sedan skulle det både kännas och vara tryggt om de årliga avgifterna från gamla och nya kärnkraftverk ballanserade med de årliga kostnaderna för att riva gamla kärnkraftverk, förvara avfall och utveckla ny teknologi som kan ge framtida inkomster för att ta hand om avfall. En gigantisk fondering är ändock bara ord på papper och ägande som tappar värde när ekonomin förr eller senare krymper.

  SvaraRadera
 18. "Alltid denna kärnkraft." Jo, precis. Schlaug hör till förr-förra generationen miljöpartister som är totalt fastlåsta i sin generations upplevda problem. Tyvärr omöjliggör han och andra gamla uvar en anpassning till vad vi vet är viktigt idag.

  Trots att jordens klimat håller på att förstöras och miljoner dör av luftkvalitetsproblem varje år så kräver Schlaug (och andra gröna övervintrare sen folkomröstningstiden) att högsta prioritet ska ges åt att Tjernobyl inte ska upprepas. En olycka vars skadeverkningar är i klass med några dagars global biltrafik eller någon veckas kolkraft.

  Gammal prestige, gamla känslor, fortsätter påverka organisationer genom att i praktiken utestänga de som inte har gamla låsningar. Miljörörelsen utestänger de som är rationellt lagda och oroliga för växthuseffekten. Dessa tillåts inte bli miljöaktivister. Och därmed kan inte heller miljöpartiet, Greenpeace mfl svänga i kärnkraftsfrågan. Moment 22.

  Miljörörelsen biter sig fast i irrationellt testuggande och trosbekännelser om att förnybart snart, snart ska duga. Vindkraften svek förhoppningarna och nu hoppas man istället på de ännu mer intermittenta solcellerna och när även de sviker om något decennium blir det något annat. Medan klimatet går åt h-vete och haven försuras.

  SvaraRadera
 19. Det står i gårdagens NyTeknik att Oskarshamn-1 är byggd 1966 och att den 2013 producerade 0,36% av Sveriges elenergi. Om Åsa Romson berättar de här siffrorna så kommer ju alla förstå att det inte spelar någon roll för svensk industri om den stängs. En gammal reaktor, med tveksam säkerhet, många driftstörningar, dyr i drift och dålig lönsamhet som dessutom inte spelar någon roll för sveriges elförsörjning. Det kan inte vara så värst svårt att få till en stängning av den. Nästa reaktor att stänga blir lite knepigare.

  SvaraRadera
 20. Gissar att Oskarshamn 1 hade ett mycket dåligt år, men även så; 0,36 procent av Sveriges elproduktion är ca 600 GWh vilket motsvarar produktionen hos 300 st 1 MW vindkraftverk (räknat som att de ger max effekt 20-25 procent av årets timmar).
  Ett 1 MW vindkraftverk är ingen liten snurra på grannens lada.
  Kan jag för en gångs skull på denna hemsida få ett svar på hur kärnkraftselen ska ersättas. Speciellt som tillgänglig vattenkraft kommer minska framöver och elbehovet förhoppningsvis öka, elbilar, värmepumpar etc etc.

  SvaraRadera
 21. Det finns en del utmaningar för den gröna riksdagsgruppen att bita i, skriver Birger Schlaug. Frågan är om dessa folkvalda får någon regering att driva på. Mycket talar för att den som nyligen sjösattes snart kapsejsar. Läget beskrivs träffande i veckans nummer av tidningen Arbetaren.

  SvaraRadera
 22. Jag tror inte att Romson har något i bakfickan.

  Jag misstänker snarare att hon är dåligt insatt i sakfrågan och sen bara snackade utan att tänka sig efter före.

  Räkna med svekdebatt när reaktorerna inte stängs.

  SvaraRadera
 23. Varför anses inte människan att vara
  ett problem för oss Bonobonapor när
  ökenvinden tilltar ?
  För visst ville Vi vara
  med i en annan berättelse ...

  Roland Lidén

  PS, Det finns en berättelse om
  Schimpanser och Bonobonapor som inte är så olik en berättelse om oss själva.
  En parafras till Abel och Kain ...
  Eller till bonden med tre söner som förslavade sin granne som bara hade en son ...

  USA och Kina och Ryssland och Sverige och några till gör framtiden omöjlig för Ithaka och
  Seskarö och Hemsö och Samsö ...

  Är när de förstod att allt var försent så tog någon fram ett järnrör och
  började slå på de ovita.

  I små klungor samlade sig då människor
  och frågade sig vad är det som händer.

  Och under samvaron så tändes som
  som små ljus och de förstod att de endast tillsammans hade en trappa upp
  och tillsammans med Jorden, en framtid ...

  Roland

  SvaraRadera
 24. Birger 01:22
  Avfallsskatt är säkert vettigt, men ärligt talat är det ju inte vettiga skatter vi talar om nu, utan bara sätt att stänga reaktorer. Om man reglerar skatterna på ett vettigt sätt, och alltså inte med någon hitte-på-försäkring, och reaktorerna fortfarande har en okej ekonomi, hur går det då med Romsons löfte? Det är ju det det handlar om, vad som skulle vara långsiktigt korrekt har vi ju lämnat för länge sedan.

  SvaraRadera
 25. Apropå skatter. Nyss läste vi på www.friatider.se att regeringen ska lägga en liten extraskatt på folk över 65 års ålder. Hörde ej att de nämnde det före valet.

  Gt

  SvaraRadera
 26. Gt, nej,igen extraskatt, men en del av den nedsättning av arbetsgivaravgiften som arbetsgivaren betalar för den som är 65+ upphör.

  SvaraRadera
 27. Karin, Oskarshamn 1 har producerat cirka 100 TWh totalt. Vindkraften i Sverige förra året producerade cirka 10 TWh.

  SvaraRadera
 28. Åsa Romson?
  Miljöpartist som målar båten med förbjuden giftfärg. Samt släpper ut avloppsvattnet i sjösystemet.
  Är inte detta en dubbelmoral av sällan skådat slag?
  Frågande Thomas

  SvaraRadera
 29. Gröna förespråkare lever ej efter sin egen politiska filosofi.
  Tvärt om är dessa förespråkare de största miljöbovarna.
  Snacka om miljö går bra, men leva efter sin egen poliyik går sämre
  Thomas

  SvaraRadera
 30. 09:56
  Tack för korrigeringen!
  Gt

  SvaraRadera
 31. Du Birger, varför har du inte skrivit något om Åsa Romsons inte fullt så föredömliga leverne när det gäller miljöhänsyn på din blogg? Skulle vara intressant att höra vad du tycker.

  Expressen skriver i alla fall att Åsa har en stor husbåt som värms upp med en gammal dieselpanna, att hon släpper ut smutsigt vatten med diskmedel, tvättmedel mm rakt ut i Östersjön och att hon målat båten med förbjuden miljöfarlig bottenfärg.

  /A.J.

  SvaraRadera
 32. Fy på dig Åsa och Därefter så önskar jag Dig Så Mycket Framgång
  Som Det Kan Vara Möjligt i Ditt Uppdrag.

  Roland Lidén

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.