onsdag 23 juli 2014

Ur arkivet (13): "Göran Perssons retorik bygger på rent bedrägeri..."

Publicerad på DN-Debatt 13 mars 2000
Göran Persson använder sig av en retorik i EMU-frågan som saknar varje uns av hederlighet. Det är tragiskt att Sveriges statsminister ska sänka sig så lågt att han inte kan föra EMU-debatten på ett hederligt sätt, utan väljer en argumentationslinje som saknar varje koppling till verkligheten.Jag kritiserar inte Göran Persson för att han tagit ställning för EMU. Det finns argument för ett medlemskap, precis som det finns argument mot. Det finns åtskilliga intellektuellt hederliga argument som raka och ärliga EMU-anhängare framför. De är värda respekt och argumenten skall vägas in i helhetsbedömningen av hela EMU-projektet.

Men Göran Perssons retorik hör inte hemma i den kategorin. Tvärtom bygger de på rent bedrägeri och taktiska överväganden för att skrämma människor och utnyttja frågans komplexitet för att försöka sprida dimridåer och på det sättet manipulera opinionen.
 
De EMU-anhängare som argumenterar utifrån att kostnaderna för valutaväxling blir lägre, att EMU är naturlig del av en alltmer integrerad union med alltmer gemensam politik, att det är bra och rationellt med framväxten av Europas Förenta Stater är värda respekt för sina åsikter. De finns på den borgerliga sidan i Sverige.

Men vad ska man säga om Göran Perssons retorik?

Det Persson nu målar upp är den lilla skvalpande valutan som flyter omkring på den globaliserade ekonomins stormande hav. Den lilla, oskyddade båten, på väg att dränkas så fort kapitalismens stormar tar fart. Och så har han mage och oförskämdhet att säga att han inte en gång till vill uppleva hur finansvalparna ska flina åt honom på Wall Street och han påminner retoriskt om hur räntorna rusade upp till 500 procent med åtföljande ekonomiska kaos som drabbade småföretagare, villaägare och många andra när spekulationen mot den svenska kronan var som värst.
 
Men denna argumentation är ren nonsens.

Problemet den gången, i början på 90-talet, var ju att kronan var knuten till ecun, att det politiska etablissemanget ville tillhöra EU:s A-lag varför man pumpade luft i systemet i stället för att släppa kronan fri.

När man äntligen - vilket bland annat miljöpartiet hade krävt under en längre tid - lät kronan flyta bedarrade stormen.

En flytande valuta, som vi nu har, kan inte drabbas av det stormande hav som Göran Persson pratar om. Skälet är att så fort kronan blir undervärderad kommer den att köpas upp av dem som upptäckt att den är undervärderad. När valutan är flytande anpassas kostnadsläget till omvärlden.

Om Carl Bildt och Ingvar Carlsson hade låtit kronan flyta tidigare hade vi sluppit en stor del av arbetslösheten och masskonkurserna hos småföretag. I stället bildade socialdemokrater och moderater en pakt för att paniskt hålla fast kronans värde vid ecun.

Efter det har paktens uppdrag varit att förneka sina misstag, låtsats som om det regnat, när en stor del av den ekonomiska respektive sociala kris som Sverige befunnit sig i härrör från deras agerande.
Hela den taktiskt betingade kortsiktighet som präglar Göran Perssons argumentation gav sig efter socialdemokraternas partikongress uttryck i följande referat: "Den räntepolitik som centralbanken för passar Sverige ganska bra just nu."

Men herregud, är det så vi skall föra politik? Vad händer efter "just nu"? Är inte det av intresse?

Det EMU-anhängarna i allmänhet och socialdemokraterna i synnerhet måste svara på är därför huruvida de anser att EU utgör ett optimalt, eller ens rimligt, valutaområde.

Inom EU är det ju sällan, för att inte säga aldrig, som hela unionen har samma utveckling under samma tid. Att EU:s centralbank skulle föra en räntepolitik som skulle passa allt från Grekland till Sverige ter sig tämligen osannolikt. Det sannolika är att den anpassas efter den situation som uppstår i centrala delar av EU, inte efter svenska utgångspunkter. En gemensam ränta kommer naturligtvis då att slå hårt mot de delar där arbetslösheten är hög samtidigt som den riskerar att öka inflationen i överhettade områden.  Detta är en följd av att EU på intet sätt är ett rimligt valutaområde.

Visst kan man tänka sig stora valutaområden, men man måste faktiskt fundera över vad som är optimalt. Det finns väl ändå ingen som med hedern i behåll kan påstå att hela unionen från Grekland via Tyskland till Sverige kan betraktas som det. Jag kan mycket väl finna att argumenten för en gemensam valuta kan bli större någon gång i framtiden, men nu, och under överskådlig tid, finns inget som talar för EMU som ett ekonomiskt projekt - om man nu inte fått för sig att man från någon sorts maktelit skall pressa fram ett Europas förenta stater med allt vad det innebär.

EMU-frågan hanteras på samma sätt som när EU-anhängarna mot sitt eget vetande lurade skjortan av människor när det gällde bland annat följderna för den svenska alkoholpolitiken vid ett medlemskap. Det finns skäl att lära sig av hur makteliten agerat: Alla som var det minsta insatta i EU-frågan visste att det är en omöjlighet att behålla våra restriktioner i en fri inre marknad. På samma sätt som alla visste att den neutralitet som makteliten talade så vackert om var så fylld med hål att man måste ta till de värsta lögnerna för att fylla igen fasaden.

När de gamla maktetablissemangens intressen sammanfaller föds de offentliga lögnerna och varje försök att ifrågasätta dem bemöts med den stora Förnekelseapparaten, särskilt väl utvecklad av det under så många år statsbärande socialdemokratiska partiet. Sedan må det gälla vapensmugglingar, registrering av människor på arbetsplatser, svek mot neutraliteten eller medvetna lögner i till exempel EU-frågan.

Låt oss då i Sverige, precis som i övriga delar av världen, slå fast är EMU ett politiskt projekt. Detta förnekas naturligtvis ihärdigt av framför allt socialdemokratiska EMU-anhängare. Detta förnekande är vid sidan av bilden av den skvalpande lilla valutabåten på kapitalismens stormande hav huvudlinjerna i socialdemokraternas retorik. EMU är, hävdar s-ledningen, mest ett ekonomiskt-tekniskt projekt som egentligen inte betyder så mycket. Det är, med förlov sagt, rent nonsens.

EMU är en naturlig motor i det som stegvis är på väg att utvecklas till Europas Förenta Stater.
Det kan man tycka illa om - eller tycka bra om. Båda uppfattningarna är lika hederliga. En gemensam valuta och en gemensam riksbank leder till en gemensam ekonomisk politik. Vilket ju också är syftet, förnekat bara i Sverige. En gemensam skattepolitik är också en naturlig följd av detta, och ur detta växer en gemensam arbetsmarknadspolitik fram. Det kan vara bra - det kan vara dåligt. Jag är övertygad om att det är dåligt under en överskådlig tid med många negativa sociala och för den skull också ekologiska följder.

Varför bejakar inte socialdemokraterna EMU för det som det faktiskt är?

EMU-anhängare i Sverige är väl snart de enda jasägarna i Europa som tycks skämmas för vad projektet innebär och därmed försöker de måla upp en bild för folket som inte skall uppröra eller irritera.

Det finns politiker i vårt land som står för EMU och vad projektet innebär - de är värda respekt.
Men de som förnekar och låtsas att det handlar om något annat än vad det gör är bara värda förakt.
Mest lurade blir egentligen de socialdemokratiska valarbetarna - de förses med argumentation (jämför alkoholfrågan eller den så kallade miljögarantin inför folkomröstningen om EU) som ledningen ju vet är rena rama lögner. Valarbetarna, gräsrötterna, de som litar på partiledningen, blir direkt utnyttjade för partiledningens syften.

Ni som tvivlar på att jag har rätt kan ju kika på materialet som regeringen skickade ut inför folkomröstningen - det var bedrägeri, inget annat. Inte missförstånd, bedrägeri.

Och vem minns inte när Ingvar Carlsson i slutdebatten i teve lade argumentationen på hyllan och tittade in i TV-kameran, rakt in i vardagsrummen, och sa: "Lita på mig".

Nu lär man försöka sig på samma knep i EMU-frågan, som är så mycket större än medlemskapet i EU. Lita på oss, kommer hela det gamla maktetablissemanget att säga.

De som känner att man har kunnat lita på det samlade höger- och vänsteretablissemanget när de förnekat vapensmuggling, förnekat registrering, förnekat samarbete med Nato, förnekat att vi skulle få ändra vår alkoholpolitik och vår miljöpolitik kan väl fortsätta att lita på dem.

Till alla andra skulle jag vilja säga: Tänk själva!

Publicerad på DN-Debatt 13 mars 2000
Bild: Detalj ur Give peace a chance, Birger och Lena Schlaug

24 kommentarer:

 1. Vårt valsystem tillåter att val kan vinnas med hjälp av bedrägeri.
  Demokratin frågar inte efter bra eller dåligt. Den bara ger alla chansen att delta, även Persson.

  Fast nu ser demokratin ut att ersättas av begreppet "värdegrund", men blir kvar som god tvåa på "pallen".

  SvaraRadera
 2. "Att EU:s centralbank skulle föra en räntepolitik som skulle passa allt från Grekland till Sverige ter sig tämligen osannolikt."
  Vettiga ord på ett tidigt stadium - se hur det har gått för Grekland de senaste åren!

  SvaraRadera
 3. EU skulle inte förändra Sverige, det var Sverige som skulle omvandla europa till ett blågult folkhem, jo så lät det. Då var det ännu "bullerby-tid", ena halvan av befolkningen trodde faktiskt på vad (s) sade, på samma sätt som korkade barn tror på tomten. Numera hör de flesta vad (s) mumlar/babblar om & utgår sedan från att verkligheten sedan blir 180 grader annorlunda: en metod som sällan sviker.

  SvaraRadera
 4. Neoliberal Agendaons juli 23, 12:35:00 em

  Regleringar funkar uselt, vilket vi (ny)liberaler också påpekade 1992

  "I vårt land upprepas ständigt tesen att våra statliga valutaregleringar avskaffades 1989. Påståendet är vilseledande. Själva grundbulten, den statliga priskontrollen i form av en fast kronkurs lämnades kvar. En regleringskvarleva utan några fördelar men med stora nackdelar. Bland annat tvingas riksbanken för att försvara vår konstlade kronkurs hålla en orimligt hög och investeringsbromsande räntenivå.

  Alla våra valutabekymmer skulle försvinna, om vi släppte valutamarknaden fri. Som så många andra länder gjort. "

  Sven Rydelfelt - SvD Brännpunkt 1992-04-27

  Tyvärr vägrar man lyssna på oss nyliberaler, trots vi får rätt om och om igen. Problemet idag är centralstyrda räntepolitiken som styrs av planekonomiskt index, kallat KPI. Räntan ska sättas av utbud/efterfrågan, spar- och lånevilja i ekonomin,

  SvaraRadera
 5. Värdegrunden kan ta över helt. Då får vi ett instrument att sortera bort de misshagliga politikerna från kandidaturerna, och det på demokratisk väg.

  SvaraRadera
 6. NA!

  Men du har ju tidigare sagt att du inte stödjer det skuldbaserade penningsystemet. Det är ju detta avregleringen handlar om. Den avreglering som tog sin början i "Novemberrevolutionen". Hur ska du ha det? Stödjer du avregleringarna eller inte? http://www.oppetarkiv.se/video/1600350/novemberrevolutionen

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 7. "Inom EU är det ju sällan, för att inte säga aldrig, som hela unionen har samma utveckling under samma tid. Att EU:s centralbank skulle föra en räntepolitik som skulle passa allt från Grekland till Sverige ter sig tämligen osannolikt. Det sannolika är att den anpassas efter den situation som uppstår i centrala delar av EU, inte efter svenska utgångspunkter. En gemensam ränta kommer naturligtvis då att slå hårt mot de delar där arbetslösheten är hög samtidigt som den riskerar att öka inflationen i överhettade områden." Minns att jag på 90-talet förbluffades över att inte var och en begrep denna självklarhet. Men minns inte hur detta argument bemöttes av ja-sidan..?

  SvaraRadera
 8. Anonym 09:46!

  Nja! Felet är ju att man öppnat Pandoras ask i och med att man givit bankerna möjligheten att skapa pengar genom skuldsättning av hela samhället. I och med den avregleringen (privatiseringen) av kreditmarknaden och penningsystemet så har ju räntan ingen eller mycket liten betydelse för att styra ekonomin. I övrigt så håller jag med om att länderna i EU är inte så lika att det är lämpligt med en gemensam ekonomi. Varje land måste utifrån sina förutsättningar själva ta ansvar för sin egen hållbara utveckling och inte lita på att någon annan ska lösa deras problem.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 9. Neoliberal Agendators juli 24, 06:55:00 fm

  "Men du har ju tidigare sagt att du inte stödjer det skuldbaserade penningsystemet. "

  Jag är för ett free banking system, dvs inga speciella regler för banker andra än för andra företag Jag tror att folk i ett sådant system kommer välja en valuta som inte lätt kan inflateras, tex. guld. Mer konkret, jag är emot sedelmonopol, bankgaranti, centralbank, bankakuter etc

  SvaraRadera
 10. NA!

  Jag kan väl inte välja min egen valuta och betala med guld i mataffären eller mina räkningar. Jag (som alla andra) är tvingad att använda den skitvaluta som ni genom era avregleringar och tvång har infört.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 11. Räntan har stor betydelse. En av orsakerna är givetvis euron, EMU och de effekter en gemensam ränta har för länder med helt olika ekonomi.

  Det är dogmatiska EU anhängare, som främst vägrar inse, att länder är alltför olika. En gemensam ränta för hela valutaunionen tror man funkar.

  Avregleringarna är en annan orsak. Avregleringarna av finansmarknaden. Vilket leder till risktaganden.

  En konsekvens är att det slår hårt mot främst kvinnor, men även mot män i offentlig sektor. De som som får springa benen av sig... Mjuka värden har ersatts av spekulation med barn, äldre, funktionshindrade osv.

  En annan konsekvens, prostitutionen har ökat och högerextrema partier är på frammarsch.

  Roten till mycket ont är räntan. Att det finns människor som anser, att man ska tjäna pengar på pengar och inte på hederligt arbete.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 12. Neoliberal Agendators juli 24, 11:54:00 fm

  "Roten till mycket ont är räntan. Att det finns människor som anser, att man ska tjäna pengar på pengar och inte på hederligt arbete."

  Inget fel med ränta i sig. I ett sunt monetärt system så är ränta är den kompensation man får för att skjuta upp sin konsumtion.

  Säg att du får 1000:- i lön och du vill köpa en ny sänglampa, men du avstår med köpet ett år och får då tillbaka 100:- extra för du väntade. Pengarna du avstår under ett år kan användas till investeringar, tex. en ny maskin i en fabrik eller en ny lokal till en affär. Utan investeringar så skulle ekonomin inte utvecklas, saker skulle stå still eller förfalla. Lite som på Kuba.

  SvaraRadera
 13. "Inget fel med ränta i sig."
  Kanske mer fel att den används som ocker. Men det kanske inte är något fel med ocker? Att ha en vilja att sko sig på andra. Eller en oförmåga att förstå, att man gör det med räntesystemet. Att vi alla mer eller mindre ofrivilligt ingår i detta.

  Är det inte fel att räntan syftar till att nå största möjliga förökning av pengar? Borde inte pengar lösa bl.a. mänskliga problem? Ska några få aktörer bestämma teoretiska värden på pengar och ränta på kapitalmarknaden?

  Hur många procent i genomsnitt av priset, på alla tjänster och varor som vi konsumenter köper utgörs av kapitalkostnader/ränta?
  Någon som vet?

  Med investeringar så menar du de stora flertalet, som får betala? Betala för att de som har mer pengar, ska kunna tjäna ännu mer pengar, på att andra har brist på pengar.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 14. Neoliberal Agendators juli 24, 06:57:00 em

  "Kanske mer fel att den används som ocker. Men det kanske inte är något fel med ocker?"

  I ett sunt monetärt system bestäms räntan av utbud/efterfrågan. Vill många låna stiger räntorna, vill många spara så sjunker de.

  "Hur många procent i genomsnitt av priset, på alla tjänster och varor som vi konsumenter köper utgörs av kapitalkostnader/ränta?"

  En del kapitalkostnader når aldrig konsumenten då investeringen aldrig resulterade i några intäkter.

  SvaraRadera
 15. Ni måste lära er att skilja på olika räntor och begrepp. Riksbanksräntan har ju knappast någon betydelse som styrning av utlåningen och investeringarna i samhället när bankerna (enligt nuvarande skuldbaserade system) inte behöver låna mer än några 10 tals kronor för att sedan skapa och låna ut flera tusen kronor. Lån som lika gärna kan gå till spekulation som verkliga investeringar.

  Det är skillnad på ränta på insatt kapital (vinster som kan komma från eget kapital) och låneräntorna som bankerna sätter vid in och utlåning och riksbanksräntan som bankerna får betala för lån i riksbanken.

  Att ta ut en låg ränta som kompensation för lånekostnaderna har ju inget med ocker att göra. Ocker blir det ju när räntan är oberättigat hög. Exempelvis de kända SMS lånen på ibland flera tusen % i ränta. Det är så kallad ockerränta.

  Att företagen tar ut vinster som ränta på eget kapital har ju inget med vanlig ränta att göra och kvarstår ju oavsett om man har någon ränta på lån eller ej. Det vinstintresset har ju med det kapitalistiska systemet med privat ägande att göra. Att de som har pengar vill tjäna pengar på sina pengar och sitt ägande och har inget eller mycket lite med ränta på lånade pengar att göra.

  Vinster i sig är heller inte skadliga så länge de är tillfälliga och används till vettiga investeringar. Det är när vinsterna används till spekulation eller tas ut som privata vinster (vilket de förr eller senare gör) det är skadligt för samhället.

  Riksbanksräntan är ju bara en liten det av alla de olika politiska beslut som behöver anpassas efter det egna landets förutsättningar.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 16. Neoliberal Agendafre juli 25, 12:26:00 em

  "Riksbanksräntan har ju knappast någon betydelse som styrning av utlåningen"

  Klart den har. Tror du det var en slump att alla banker sänkte boräntorna efter Riksbankens senaste beslut? Jämför reporäntan med bankernas ränta de senaste 10 åren och kom tillbaka och säg att de inte har med varandra att göra. www.comboloan.se/historical_rates/langivare_historiska_rantor.asp?Menu=Bolan

  Det är sant att normalt behöver bankerna inte låna av staten, men om så behövs så finns centralbanken där som lender of last resort. Det påverkar priset.

  "Exempelvis de kända SMS lånen på ibland flera tusen % i ränta. Det är så kallad ockerränta."

  Lån till ungdomar utan inkomst är hög risk. Det kostar dessutom en hel del att marknadsföra lånen i förhållande till den mängd som lånas ut. Räntorna blir därefter.

  " Det är när vinsterna används till spekulation "

  Och hur särskiljer du spekulation från vettiga investeringar. Säg att du vill sälja en vara till Kina, men du är rädd för att kronan ska försvagas under den tid du tillverkar produkten, din investering riskerar att bli en förlust. Du köper därför en option för att säkra dig mot ett valutafall. Den som ställer ut option spekulerar, tar över risken från dig. Ibland går det bra, ibland går de dåligt, men det är inget som du behöver oroa dig för.

  Vad är så farligt med det?

  SvaraRadera
 17. NA!

  Genom gemensamt ägande och gemensamma beslut (verklig demokrati). Att man hela tiden bara bjuder över varandra i jakten på en egen bostad är inte någon verklig eller vettig investering utan bara spekulation i framtida fastighetsvärden. En vettig investering är i det fallet istället att bygga fler bostäder och inte bara använda pengarna till att bjuda över varandra på redan existerande bostäder.

  Förluster undviks inte med försäkringar av olika slag utan kostnaderna jämnas bara ut över tid och alla aktörer. Försäkringsbolag är vinstdrivande företag och står inte för några förluster utan betalar bara tillbaka en del av de försäkringspremier som kunderna redan betalat. Ökar förlusterna så ökar försäkringsbolaget sina premier för att undvika egna förluster. Är riskerna för stora så finns det inga försäkringar som fungerar därför att premierna då blir så höga att kunden lika gärna kan strunta i försäkringarna, spara de pengarna och själv ta förlusten om den skulle inträffa en olycka av något slag.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 18. Neoliberal Agendalör juli 26, 11:41:00 fm

  "Genom gemensamt ägande och gemensamma beslut (verklig demokrati). "

  Du menar statligt ägande och statlig styrning, Om man inte lyder så ska man kastas i fängelse. Gemensamt ägande är sådant konsumentkooperativ och börsbolag. Något vi liberaler inte har något emot.

  Säg att du bor i en bostadsförening, där röstar man om hur man ska hantera soprum och renovering av byggnaden, men sådant som gäller inne i lägenheten får folk bestämma själva. Om jag vill bjuda in min granne på fika är det mitt beslut.

  Tycker du det vore bättre om bostadsrättsföreningen fick lägga sig i mer. Man kan ju tex. rösta om var folk ska få åka på semester eller vad de ska ha till middag.

  Är det önskvärt, vore det verklig demokrati?

  Varför ska inte jag få starta ett företag, anställa människor och sälja varor? Ingen är tvingad att ta anställning eller handla varor av mig. Varför får vi inte samarbeta till ömsesidig fördel?

  SvaraRadera
 19. NA!

  Men gör dej inte till åtlöje med sådana dumma kommentarer. Om vi äger bostäderna tillsammans i kommunen och jag sedan hyr min bostad av det gemensamma så är det ju "min" lägenhet som jag har besittningsrätten till och bestämmer över själv. Varför skulle någon bry sig om vad jag äter till middag eller vilka jag bjuder hem till min bostad osv.

  Det är ju bara när vissa i kraft av sitt ägande kan utnyttja samhället och andra som det blir fel. Det är ju just det demokratiskt ägande och bestämmande handlar om. Att samarbeta till ömsesidig fördel och att inte vissa genom sitt ägande har makten att bestämma över samhället och andra människor. Finns det bara vinstdrivande företag så har man ju inget val. Någonstans måste man ju handla de varor man behöver för att överleva.

  I min samhällsmodell så får du likt alla andra med goda affärsidéer starta nya statliga eller kommunala företag och slipper därmed att skuldsätta dej själv. Utan eget kapital kan man idag inte starta något företag vilket hindrar många bra företag att startas medan andra företag startas som inte majoriteten vill ha.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 20. Neoliberal Agendalör juli 26, 08:21:00 em

  Du svara inte på min fråga. Var går gränsen för "verkligt demokratiskt", när alla bestämmer över alla?

  Jag vill inte starta något "statligt företag".

  Jag vill starta mitt eget företag, går det bra vill jag ha kunna skörda frukterna av mitt arbete, men du vill spärra in mig i fängelse och stänga ner min verksamhet, trots kunderna vill ha det jag säljer och de anställda vill jobba för mig.

  Varför kan vi inte få samarbeta. Vi skadar ingen.

  SvaraRadera
 21. NA!

  Gränsen går där majoriteten vill att gränsen ska gå. Det är det som är demokrati.

  Varför inte om det gynnar alla?

  Men du kan också förlora allt du har. Med ett statligt företag får du skörda frukterna av ditt arbete men inte andras arbete och slipper förlusterna. Vad är felet med det?

  Nej! Jag vill inte sätta dej i fängelse. Varför skulle jag vilja det? Jag vill bara förhindra att vissa utnyttjar andra för egen vinnings skull. Hur vet du att kunderna vill ha det du säljer och arbeta för dej om ingen verklig konkurrens eller valmöjlighet finns?

  Samarbete på lika villkor är ju just det jag föreslår till skillnad från hur det är idag då vi visst skadar varandra genom den makt vissa har.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 22. Neoliberal Agendasön juli 27, 01:40:00 em

  "Gränsen går där majoriteten vill att gränsen ska gå. Det är det som är demokrati."

  Så om majoriteten väljer laissez faire kapitalism så är den (enligt dig) demokratisk. Bra, då kan slippa argument om att kapitalismen är odemokratisk framöver.

  "Med ett statligt företag får du skörda frukterna av ditt arbete men inte andras arbete och slipper förlusterna. Vad är felet med det?"

  Jag har inget emot arbetarägda företag, där de anställda får del av vinsten, eller koncerner där man delar på riskerna. Det jag vänder mig emot är tvånget/förbudet.

  "Hur vet du att kunderna vill ha det du säljer och arbeta för dej om ingen verklig konkurrens eller valmöjlighet finns?"

  Vad är "verklig konkurrens" Vi har näringsfrihet i landet. Ja, vi har en massa skatter och regleringar som är i vägen och försvårar för vanligt företag att starta/driva företag, men det är inget jag är för.

  "Nej! Jag vill inte sätta dej i fängelse. Varför skulle jag vilja det?"

  Så då kan jag tex. börja baka bröd, få massa kunder. Spara all profit och sen börja anställa fler som bakar i mitt bageri, och ackumulera mer och mer kapital, utan att du med tvång/våld tar mina pengar eller förbjuder min verksamhet.

  Om så är fallet är du inte socialist, då är du liberal.

  "Samarbete på lika villkor "

  Så du vill förbjuda samarbete, trots allt. Du gömmer bara tvång/förbud i det ,du bedömer, vara "olika villkor".

  SvaraRadera
 23. NA!

  Inte alls! Ett samhälle kan vara mer eller mindre demokratiskt. Det är inte det ena eller det andra. Svart eller vitt. Man kan naturligtvis i ett demokratiskt system på demokratisk väg besluta att avskaffa demokratin och införa gammaldags monarki istället men då har man ju inte längre någon demokrati. Någon form av politisk demokrati har vi redan i Sverige eller i EU men demokratin kan förbättras och fördjupas så att folket får mer att säga till om. Det är därför jag talar om ekonomisk demokrati. Att inte bara några få kapitalister ska kunna besluta om hur samhällets resurser (som vi gemensamt har skapat) ska användas.

  Så demokratiska beslut är bara demokratiska om de beslutar att göra som du vill och inte inför för mycket demokrati? Tvång i form av lagar och regler finns i alla samhällen. Utan dessa blir det anarki och rena vilda västern där den med minst moral kan göra lite som han själv vill på bekostnad av alla andra.

  Om verklig konkurrens och valfrihet för kunderna och arbetarna ska råda så kan inte de företag med lägst moral få lov att konkurrera ut de som har högre moral och ett mer långsiktigt tänkande. Man måste ha andra spelregler än i dagens samhälle där de mest giriga kan skapa sig en förmögenhet på sitt kortsiktiga tänkande och köpa upp de som tänker mer långsiktigt och småskaligt och därför inte tjänar lika mycket pengar. Men alla sådana regler är ju sådana som du konsekvent emot eftersom ni bara tänker kortsiktigt och har en övertro på det kapitalistiska systemets förträfflighet. Ingenting får hindra de rika att tjäna pengar och bli ännu rikare och köpa upp och konkurrera ut alla andra som inte har de ekonomiska resurserna. Det kapitalistiska systemets maktkoncentration har gått för långt mot storskalighet och monopolliknande strukturer där ingen verklig konkurrens finns. När något nytt företag med bättre produkter startas så köps de upp och läggs mer innan de kan konkurrera med de redan etablerade.

  Nej! Du måste naturligtvis precis som idag följa de lagar som finns. Bryter du mot lagen så åker du i fängelse precis som idag. Frågan är bara vilka lagar som ska gälla. Om du ska få starta privatägda företag och utnyttja den makten ägandet ger till att tjäna pengar på andras arbete eller inte. Du får hålla dej till lagen och starta demokratiska statliga företag eller låta bli och arbeta med något annat i så fall. Oavsett vilket du väljer så får du som alla andra finna dej i att vara en del av samhället och som alla andra arbeta för en det gemensamma och den lön du får för ditt eget arbete. Det är så ett socialistiskt klasslöst samhälle fungerar. Samma regler och liknande villkor gäller för alla.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 24. Neoliberal Agendatis juli 29, 06:29:00 em

  "Det kapitalistiska systemets maktkoncentration har gått för långt mot storskalighet och monopolliknande strukturer där ingen verklig konkurrens finns. "

  Vad har du för stöd för det. Den statistik jag sett pekar på det omvända. Storbolagens andel av BNP minskar, företag får färre anställda mm.


  "Nej! Du måste naturligtvis precis som idag följa de lagar som finns. Bryter du mot lagen så åker du i fängelse precis som idag. "

  Och idag finns det en massa tvång/våld mot helt fredliga människor.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.