måndag 10 februari 2014

Sammantaget under åldern 16 - 79 år blir risken att utsättas för sexualbrott 1 - (0.966)^9*0.99^20*0.993^20*0.999^15 = 0.487, eller 48.7%. Nästan varannan kvinna kommer utsättas för sexualbrott under denna period, skriver Corncopia.