onsdag 5 februari 2014

"Jag blev bestört över bristen på insikt...", meddelar Kemikalieinspektionens tidigare generaldirektör med anledning av miljödepartementets syn på kemikaliefrågan. En erfarenhet som stämmer med min egen.