måndag 6 januari 2014

Samhällsnytta eller vinstmaximering - vart är MP på väg?

Så fort man vänt ryggen till 1989 så tappade dom kompassen..:-)
Samhällsnytta. Smaka på det ordet. Är det inte vackrare än vinstmaximering?

Men partiets förtroenderåd gav mig stöd... Kapitalism är inte grönt!
För De gröna var det självklart, när partiet bildades, utvecklades och tog steget över tröskeln till att bli ett etablerat parti - att samhällsnyttan skulle avgöra hur stort inflytande marknaden skulle ha. Partiet förstod skillnaden mellan frihet för människor och frihet för kapital. Sedan hände något.

Idén om vinstmaximering bredde ut sig i några av partiets ledande skikt. Den ömtåliga balansen mellan samhällsnytta och marknadstänkande, som partiet försökt upprätthålla, bröts definitivt för cirka tio år sedan, även om försök gjorts  tidigare också.

Ett sätt att följa partiets utveckling är att granska hur partiet agerat i en fråga som man än idag driver som hjärtefråga: järnvägen.  Som avgående språkrör - och därmed lame duck- röstade jag inte med resten av riksdagsgruppen när denna, tillsammans med de borgerliga och socialdemokraterna, röstade för att SJ skulle bli aktiebolag samt att verksamheten skulle kunna slås sönder på flera bolag. (Trafikutskottets betänkande 1999/2000:TU11).

Möjligen hade det blivit en del skriverier om media upptäckt att ett - visserligen avgående, men ändå - språkrör vägrade följa det som riksdagsgruppen plötsligt ansåg vara partilinje. Jag uppfattade den nya partilinjen som totalt befriad från politisk analys.

Idén om vinstmaximering istället för samhällsnytta fick rejäla vingar inom MP när Maria Wetterstrand och Peter Eriksson blev språkrör och Mikaela Valtersson fick en allt tyngre roll att spela i riksdagsgruppen i början på 2000-talet. Miljöpartiets tidigare uppfattning om vinster i välfärden förändrades och plötsligt stod partiet i frontlinjen när det gällde att försvara riskkapitalbolag inom skolan.

Det var absurt.

Det som förut varit självklart - gärna friskolor för att utveckla pedagogik och låta föräldrar kunna ta över nedläggningshotade skolor på landet - sprängdes i bitar och under några år tycktes det som om MP gick i privata skolkoncerners ledband. När man inom den dåvarande partiledningen efter valet 2002 föreslog Urban Bäckström som ny finansminister i en regeringsbildning FP,C,KD, MP hade det slagit helt slint.

Hur detta kunde ske kan förklaras på flera sätt: dels saknades uppenbarligen den ideologiska plattform som jag, trots allt, inbillat mig var hyggligt stabil, dels införlivades tjänstemän och politiker i partiets ledning som umgicks i - eller började umgås med - mer eller mindre nyliberala kretsar. Den nya realpolitik som fördes hade mycket lite med partiprogram att göra, än mindre med grön ideologi. Partiets kongresser försökte, men partiledningen verkade ointresserad av interndemokratiska processer.

Efter teveprogrammet Uppdrag Gransknings (oktober 2013) avslöjande reportage om friskolor fann nuvarande partiledning anledning att be om ursäkt för hur partiet agerat tidigare. Samtidigt hade samma ledning så sent som några månader tidigare, i samband med partiets kongress, försvarat vinster i t ex skolan. Frågan man måste ställa sig gör förstås ont för den som tidigare varit språkrör i partiet: Hur ska man kunna lita på MP:s ideologiska kompass av idag?

Min slutsats av detta är att partiet är tämligen lealöst när det gäller ideologisk analys. Här finns mycket att bevisa för de på många sätt mycket skickliga språkrören. Hittills känns det svajigt värre. Man har förmodligen fått in alltför många hermeliner bland katterna...

Frågan blir tyngre när man betänker att partiets nuvarande ledning - som rymmer fler än språkrören - inte tycks kunna se skillnaden i om V eller FP ingår i en regering tillsammans med MP och S. Det känns nästan patetiskt. Kanske är man smittad av Löfven.

V vill avveckla kärnkraften, införa sänkt arbetstid, förbjuda vinster i välfärden, minska de ekonomiska klyftorna, motsätter sig Nato-medlemskap och säger nej till EMU. FP vill precis tvärtom. Om inte MP inser att en regering skulle få helt olika inriktningar med V resp FP så vet jag inte hur man tänker. Är det månde fortfarande så att jakten på statsrådsposter betyder mer än allt annat?

PS 1!
Redan 1991 - motion 1990/91:T508 - lyckades partiet vädra viss naivitet i järnvägsfrågan och skrev: "Vi anser i princip att hela det statliga järnvägsnätet på sikt skall kunna öppnas för konkurrerande trafikföretag."

Riksdagsgruppens trafikansvariga  - Roy Ottosson, sedermera Roy Resare -  hade redan då en fäbless för mer marknadstänkande än vad partiet gått till val på. Han hade uppbackning av tunga namn som Åsa Domeij som också hon stod för en mer marknadsliberal syn. Man fick med sig riksdagsgruppen.
 
Tyvärr hade jag då lämnat riksdagen - jag var bara ledamot (som ersättare) under första året efter partiets inträde - och kunde bara reagera på den glidning som pågick genom att protestera internt i partiet och genom olika debattartiklar, t ex i DN. Partiet åkte ur riksdagen vid valet 1991.

PS2!
Redan 1982, inför partiets första valrörelse, betonades i Almedalen vikten av "myller och mångfald" i ägandestrukturer. Statligt, kommunalt, kooperativt och privat ägande skulle verka sida vid sida. Samhällsnytta, demokrati - och förmågan att skilja på frihet för människor och frihet för kapital - var det avgörande. Slagordsmässigt kunde det låta så här: vi tror mer på människor än på stat och kapital. Kooperativt ägande skulle gynnas, anställda skulle ha förköpsrätt när företag skulle säljas och idén om tredelade - ägarna, de anställda och staten - styrelser i de största företagen hämtades från Folkpartiets ungdomsförbund.Vinstmaximering skulle underställas andra värden - som demokrati, delaktighet och mångfald. "Vi ser hellre många hattar, än att allt mer samlas under en enda hatt..." fick jag ur mig i en teveintervju 1988.

PS3!
Jag fick som språkrör 1999 skriva en enskild motion - istället för som det borde varit: en partimotion - för att påpeka det orimliga i att välfärden skulle underställas vinstdrivande bolag i en globaliserad värld. Ideologiskt har partiet verkligen varit lealöst och helt beroende av vilka personer som varit drivande i kraft av sin roll som språkrör eller på annat sätt. Partiets medlemmar behöver ta ett starkare grepp om partiet, t ex genom att återföra stadgar där ett regionalt förankrat Förtroenderåd ges starkare inflytande. När partiet hade det på sådant sätt, var det visserligen lite struligt att vara språkrör, men interndemokrati kan vara struligt.

38 kommentarer:

 1. Ja, du, Birger, det är tragiskt, mycket tragiskt. Partiet verkar inte bara ha infiltrerats av hermeliner, de verkar dominera fullständigt.

  SvaraRadera
 2. Ideologisk analys?

  Finns det något riksdagsparti idag som har en sådan?

  SvaraRadera
  Svar
  1. ABSOLUT! Vänsterpartiet har en genomtänkt ideologisk grund som kommer konkretiseras ytterligare under den kommande tiden t. ex. när det gäller LANDSBYGDSPOLITIKEN.
   tyvärr ÄR vÄNSTERPARTIET ensamma om detta. Men Vänsterpartiet är ju beredda att samarbeta med S och mp på de frågor där man åtminstånde "drar åt samma håll hälsar Benny Åberg Gnesta, Södermanland.

   Radera
 3. Att V skulle ingå i en S-ledd regering är väl otänkbart. Löfven hyser en illa dold kärlek till kärnkraften, till EU och kanske även till NATO.

  Som MP-medlem tvingas jag vara illojal mot partiet i valen. Det får bli V. Sedan tack+ajö till MP.

  SvaraRadera
 4. som sagt, tunga argument. För egen del behövs inte mer för att jag skall gå över till V eller Fi. Tack och adjö MP.

  SvaraRadera
 5. Famtidsspanin:

  För att mota Sverigedemokraterna kommer
  Moderaterna + Socialdemokraterna + Landsorganitationen + Svenskt Näringsliv bilda en korporativ regering efter valet 2014. Då sveps Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna ut på tippen. Bostads-, Energi-, Mat-, och Socialkrascen bäddar för en Sverigedemokratisk majoritetsregering 2018.

  ( LÅT STÅ )

  Alf Johansson

  SvaraRadera
 6. Grön ideologi framstår som en ganska lealös kökkenmödding. Det är ett viktigt skäl till att liberalismen har tagit över även i miljöpartiet.

  Liberalismen är dock också en defekt ideologi, även om en del verkar inbilla sig motsatsen. Jag är klar över att en ideologi för intelligenta människor bör kallas ekosocialliberaldemokratism. En ganska komplex ideologi, men komplex är just vad verkligheten är.

  "Eko" syftar här på att även andra arter än människan har ett större eller mindre egenvärde, men framförallt på omsorg om den ekologiska basen för samhället, som inkluderar inte bara levande ting utan också våra icke-levande naturresurser och energikällor.

  Nationell demokrati är viktigt för att vi inte har någon global demokrati och för att inte all världens människor kan komma till Sverige för att få del av svensk demokrati och välfärd.

  Demokrati är inte någon form av folkanarkism. "Krati" innebär krav på hållbara samhällsordningar, vilket vissa verkar ha missat.

  Ekosocialliberaldemokratismen, som är ganska självförklarande, bör kompletteras med en mer generell värdeteori och jag levererar alldeles strax även en sådan.

  SvaraRadera
 7. Niklas Nordström, (Prime-pojke) blir nytt kommunalrad (S) i Luleå i år. På fråga om han väljer kärnkraft eller vindkraft svarar han - inte oväntat - kärnkraft. Testballong för att se hur rumsren den inställningen är inom partiet? Eller kanske en liten hint till folkpartiet?

  SvaraRadera
 8. "Om inte MP inser att en regering skulle få helt olika inriktningar med V resp FP så vet jag inte hur man tänker".

  Hur tänker du själv? Anser du inte att S och M är rätt lika?

  "Är det månde fortfarande så att jakten på statsrådsposter betyder mer än allt annat?".

  Betyder mer än allt annat för vem?

  F.ö. verkar det som "någon" i praktiken lyckats strypa all interdebatt i MP. Åtminstone på nätet.


  J.

  SvaraRadera
 9. Detta är vad vi inom kort har att ta ställning till.

  Enligt Wikipedia:

  "Ett europeiskt parti, formellt politiskt parti på europeisk nivå, är ett parti som verkar inom europeiska internationella organisationer, såsom Europeiska unionen och Europarådet. De består vanligtvis av flera nationella partier från olika europeiska länder. Ett parti kan erhålla status som europeiskt parti av EU, vilket innebär ekonomiskt bidrag.

  I Europaparlamentet bildar de europeiska partierna politiska grupper. En politisk grupp kan bestå av ett eller flera europeiska partier. Till skillnad från de europeiska partierna, verkar de politiska grupperna endast inom parlamentet.

  Det finns totalt tio europeiska partier, som representerar hela det politiska spektrumet från konservativa Alliansen europeiska konservativa och reformister (AECR) på högerkanten till socialistiska Europeiska vänsterpartiet (PEL) på vänsterkanten.

  Regelverket kring europeiska partier har förändrats sedan början av 1990-talet, då det för första gången blev möjligt att erhålla statusen som ett europeiskt parti.

  Maastrichtfördraget införde en artikel 138a (senare omnummererad till artikel 191) i Romfördraget om europeiska partier. Artikeln fastslår att europeiska partier är viktiga för den europeiska integrationen, men det fastslås inget detaljerat regelverk för sådana partier.

  Politiska partier på europeisk nivå är viktiga som en integrationsfaktor inom unionen. De bidrar till att skapa ett europeiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas politiska vilja."

  Partier på EU-nivå är i antågande och därmed är Sveriges politiska system ett minne blott. Som följd flyttas makten allt längre bort från den enskilde individen.

  Grattis alla ja-sägare.

  SvaraRadera
 10. Tack anonym 12:39:00

  "Grattis alla ja-sägare."
  Ja grattis:(

  Ang. järnvägen

  Så här säger Alex Gordon, ordförande i det brittiska tranportarbetarfacket.

  "Privatisering och avreglering av järnvägstrafiken i Storbritannien har skapat ett system som är bättre på att transportera pengar från det offentliga till det privata, än att tranportera medborgarna till deras arbetsplatser."

  Vi hör verkligen till dem som vill vara värst i klassen. Det är bara tre länder som genomfört en fullskalig avreglering av järnvägen. Storbritannien var först Sedan har Nya Zeeland och Estland försökt sig på det. Praktfiasko och återreglering av det som återregleras kan.

  Vi är alltså värst i klassen inte bara när det gäller vinster i skolan utan även när det gäller järnvägen.

  Trots detta fiasko så driver EU på för att driva genom motsvarande avreglering och privatisering inom Europa med en rad direktiv (lagar)

  Så det är ju egentligen inte regeringens S eller MP:s idé? De är bara "bäst" i klassen". Har snott det uttrycket från Birger :) Till historieböckerna om det kommer att finnas några kommer det förmodligen att stå att vi var värst i klassen. Eller de mest korkade. Ulf Adelsohn såg problemen och fick gå.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 11. Måtte miljöpartiet aldrig komma till makten! Maken till samhällsfarlig naiv vansinnespolitik får man leta efter. Om mp får sin vilja fram kommer landet bokstavligt talat gå under. Och det utan att miljön påverkas! Jag tycker mp borde vara ärliga och stå för sina planer; att avveckla den västerländska civilisationen och driva oss tillbaka till 1800-talet, kryddat med en konfiskatorisk roffarskattepolitik där arbetande svenskar mer eller mindre hålls som slavar för att försörja dels all världens fattiga som skall ha rätt till svensk välfärd, och dels den rödgröna adeln som skall hjärntvätta oss med kollektivism och genusteori. Ni röda vill förstöra vårt samhälle. Vi som är utrustade med sunt förnuft är sjuka av oro att era avskyvärda planer skall bli verklighet. Kan ni inte visa var ni står lite tydligare så ni inte lurar lika många naiva ungdomar och svagsinta?

  SvaraRadera
 12. J: jo, nog är S och M idag mycket nära varandra och det är ju fler än jag som menar att det mycket väl kan bli en sådan regering efter valet om SD blir stort och ett och annat borgerligt parti åker ur.

  Svar på din andra fråga, vilka jag syftar på som hungrande efter att sätta statsråd på sitt CV, är förstås ledande partister, men jag räknar även in den sort som gärna vill sätta ordet statssekreterare på sitt CV, kanske ännu mer sådana... Detta kan bero på flera orsaker, man kanske på fullt allvar menar att man avser att vara harmlös före valdagen men som statsråd/statssekreterare driva grön politik hårt utan att förstå att man skulle ha lättare för det om fler i regeringskretsen verkligen vill något, vilket onekligen skulle vara fallet om en och annan vänsterpartist skulle befinna sig där istället för en och annan folkpartist.

  SvaraRadera
 13. Klart att Mp ser skillnaderna mellan V och Fp. Men även du, Birger, borde känna till V:s kommunistiska förflutna. Det kan man aldrig tvätta bort, liksom Sd aldrig kan tvätta bort sitt nazistiska förflutna.

  SvaraRadera
 14. Neoliberal Agendamån jan. 06, 02:42:00 em

  Rekommenderad läsning för sidans antikapitalister.

  Till världskapitalismens försvar (PDF)

  Vi kan ha både guld och gröna skogar.

  SvaraRadera
 15. Birger: Det handlar inte om "ideologisk analys", det handlar om egenintressen. Intresset ljuger inte, som SSU-are brukade säga förr i tiden. När fokus ligger på statsförvaltning och poster inom denna tjänar det inget till att vara motsträvig.

  Och politiska partier har per definition har detta fokus. Under vissa historiska epoker kan rörelser utanför partierna ha tillräckligt med tumme i ögat på dem för att tvinga dem att ändra fokus till exvis största möjliga välfärd eller snabbast möjliga växling till ett fossilfritt samhälle. Men varje parti strävar alltid efter att frigöra sig från denna tumme i ögat.

  Och så går det som det går.

  SvaraRadera
 16. @Pelle

  du skrev; "...V:s kommunistiska förflutna. Det kan man aldrig tvätta bort, liksom Sd aldrig kan tvätta bort sitt nazistiska förflutna".

  Vad innebär det? Det är klart att det inte går att ändra historien. Det som har hänt har hänt. Men vad är din poäng? Att dessa partier inte skulle kunna förändras? Att de inte har förändrats?

  Det verkar inte så sannolikt. Det verkar troligare att partier förändras och att dessa två partier har förändrats.

  Du verkar ha ett stelt tänkande. Jag tror dock att du kan förändras och bli intelligentare. Bara för att du tänker dåligt idag så behöver du inte fortsätta med det i framtiden. Människor, liksom partier och andra organisationer, kan förändras. Som tur är...


  Underhunden

  SvaraRadera
 17. För sent!
  Världen går under!

  http://rt.com/news/greenland-oil-drilling-arctic-223/

  SvaraRadera
 18. "Det är ett viktigt skäl till att liberalismen har tagit över även i miljöpartiet."

  Marknadsliberalism tycks vara någon typ av parastisk kameleont virus som infliltrerar partier inifrån sedan dödar värden innan de flyttar vidare.
  SvaraRadera
 19. Anledningen till att ett öppet nyliberalt parti är en omöjlighet och nyliberaler gömmer sig bakom allt från bondepartier till sossar och miljöpartiet är väl att naken nyliberal politik är så grymt impopulärt för att leder till så mycket kaos och lidande för befolkningen att ingen hade röstat på dem.

  Om man gömmer sig så får partiet man gömmer sig hos ta den smällen istället.

  Smart.

  SvaraRadera
 20. De som vill starta friskolor "för att utveckla pedagogik" eller "ta över nedläggningshotade skolor" behöver väl sannolikt kapital? Och de som bistår med kapital vill antagligen ha avkastning, t.ex. vinstutdelning.

  Om någon skola tappar kvalitet p.g.a. vinstfixering så kommer väl folk att välja bort den och då uteblir vinsten. Känns som det borde vara självsanerande.

  Värre om politikerna styr allt och det inte finns någon möjlighet att välja bort något man ogillar.

  SvaraRadera
 21. Dagens gemensamma Mp & fI utspel om den ökande ojämlikheten mellan kvinnor och mäns löner bekräftar bara vad du framfört idag Birger, då deras utspel just är som att sila mygg och svälja elefanter, och bara säger det som är PK, MEN blundar/tiger förstås fortfarande om Systemets betingade växande klyftor, utanförskap, skuldtillväxt o.s.v.... Suck!

  SvaraRadera
 22. Vad gäller V kontra SD så har SD aldrig kallat sig nazister eller tolererat nazister, medan V kallat sig kommunister, en del i det partiet gör det fortfarande!

  Och värre än förhållandet till totalitära ideologier är inställningen till politiskt våld. Det tolereras inte inom SD, medan det är lite så och så inom V. En del perifera medlemmar blir uteslutna, men andra som sitter på lite tyngre mandat kan hålla på med sitt hat- och våldsförespråkande.

  SvaraRadera
 23. "Värre om politikerna styr allt och det inte finns någon möjlighet att välja bort något man ogillar."

  Poängen med FUNGERANDE demokrati är att man just KAN välja bort saker man ogillar utan att behöva vara mijardär eller ha nåt offshore konto på jersey.

  Problemet är att demokratin havererat pga av lobbyism och bankintressen, att sälja ut ännu mer av vår demokrati till finanskarteller kommer knappast fixa det.

  Iden om att marknaden på något sätt skulle vara mer demokratisk än demokrati eller självreglerande är så befängd att anhängare till sådana ideer har antingen stängt in sig i nån studentlägenhet med sin ayn rand samling eller jobbar på nåt riskkapitalbolag eller lobbyist tankesmedja och får betalt för att sprida såna ideer.

  Synd om alla stackars lydiga konflikträdda lämlar som blir timbro-hjärntvättade utan att ha en aning om var deras egna ideer kommer ifrån.

  SvaraRadera
 24. Pelle och Underhunden.
  Till partiernas "förflutna" hör de f.d. aktörer som idag sitter på äldreboenden eller ligger i sina gravar. Den nya generationen tycker tydligen inte som den förra.

  Det gäller förresten inte bara SD och V. Läs hur LO:s sossar resonerade om judiska flyktingar som ville komma in i Sverige på 1930-talet, när de tyska nazisterna var ute efter deras liv. Läs hur Centern, som då hette Bondeförbundet, samtyckte! För även sådant ska kallas partiernas "förflutna".

  SvaraRadera
 25. Jag hade lagt tre små tomater i mitten på en liten skärbräda och så hade jag lagt gröna gurkskivor runt om så att inte tomaterna skulle rulla av brädan.
  Nu förbrukades inte allt på en gång, så brädan hamnade i kylskåpet.
  Vid nästa mattillfälle så fanns där för få gröna skivor, så att när brädan lämnade skåpet så kunde de röda kloten rulla ner på
  golvet. Två av dem gjorde så.
  Av detta kan vi lära oss.
  Ingenting!


  SvaraRadera
 26. Ingen som har kommentar på Neoliberal agendas länk?
  Mvh politisk "sökare"

  SvaraRadera
 27. "Anonym"tis jan. 07, 01:12:00 fm


  Mindre sökande?

  Boken om marknadens känslolöshet
  skrevs för femtio år sedan.
  Det vitmålade hjärtat.

  På Neoliberal agendas vitmålade flaggstång kan inga gröna grenar inympas och där kan icke heller några röda blommor växa!

  SvaraRadera
 28. Birger du skriver om att granska en hjärtefråga som MP driver nämligen järnvägen.

  Idag rapporterar Ekot om ett godståg som har spårat ut i Huddinge.

  Hur många utspårningar och signalfel ska vi se innan vi på allvar börjar tala om att återreglera järnvägen? Måste det till en stor tågolycka?

  Operatörerna som kör tågen planerar att tillsammans med trafikverket gå ut med information.

  "Järnvägsnyheter" Tågoperatörerna välkomnar en utredning från regeringen. En utredning som inte handlar om att trafiken ska återregleras.

  Ju fler kockar ju sämre soppa brukar det heta. Om/när det inträffar en stor tågolycka, för det är naturligtvis en tidsfråga vilka tar ansvaret? Regeringen? De privata tågoperatörerna? EU?
  Mer miljövänligt eller inte, personligen så tycker jag inte att det känns något vidare att ta tåget.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 29. Hej Benny!

  Nu när Vänsterpartiet tar upp "arvet från MP" och blir ett riktigt bra parti, så fattas bara "pricken över i".

  Och det är inställningen till seriös alternativ läkekonst. Förr var MP som en sorts politisk fadder för antroposofisk medicin. Det är slopat nu.

  Så, skynda sig V, att ta upp även denna fallna mantel!

  Kolla: www.vidarkliniken.se
  så hittar du hela tre prickar över i:na!☺

  Det är viktigt att vi får en lagstiftning som garanterar denna läkekonsts fortbestånd och utveckling.

  (Ursäkta inhoppet, Birger!)

  Gt

  SvaraRadera
 30. Instämmer med Gt

  Lisbeth

  SvaraRadera

 31. @ Anonym mån jan 06, 10:57:00 em


  Håller med. Pelles "argument" är antingen dumt tänkt eller ett avsiktligt försök att smutskasta.


  Underhunden

  SvaraRadera
 32. "Ingen som har kommentar på Neoliberal agendas länk?"

  Jo visst, här är en kommentar via cervenka:

  "Att använda kapitalismen som ritning för hur ett samhälle ska byggas är farligt, säger han, eftersom det finns andra värden än vad som ryms i en kvartalsrapport. Tron på att marknaden ska lösa problem som miljö, utbildning, klass- och rasklyftor och samtidigt fortfarande vinstmaximera är barnslig.

  http://blog.svd.se/cervenkaspengar/2013/12/09/the-wires-skapare-sagar-klassklyftornas-usa/

  SvaraRadera
 33. "Ingen som har kommentar på Neoliberal agendas länk?"

  Jo visst, här är en kommentar via cervenka:

  "Att använda kapitalismen som ritning för hur ett samhälle ska byggas är farligt, säger han, eftersom det finns andra värden än vad som ryms i en kvartalsrapport. Tron på att marknaden ska lösa problem som miljö, utbildning, klass- och rasklyftor och samtidigt fortfarande vinstmaximera är barnslig.

  http://blog.svd.se/cervenkaspengar/2013/12/09/the-wires-skapare-sagar-klassklyftornas-usa/

  SvaraRadera
 34. Underhunden

  Har man så dåligt på fötterna som du, bör man enligt min mening undvika debatt. Det har vid flera undersökningar framkommit att svenska elevers kunskaper om kommunismen är mycket dåliga. Demokratiskt sinnade människor vill naturligtvis inte ha någonting att göra med Vänsterpartiet, eller med Sd för den delen. Läs gärna V:s partiprogram, där finns det marxistiska tänkandet fortfarande kvar!

  SvaraRadera
 35. Ang. järnvägen...

  Intressant debatt "Tågdebatt studie ett" bl.a. med författaren till "Det stora tågrånet".

  Lisbeth

  SvaraRadera
 36. Svenskt näringsliv och västerländska industrialister är de som gjort att den största kommunistdiktaturen på jorden nu kan åka till månen och håller på att bli en dominerande militär stormakt i frihandelns och kapitalismens namn.

  Så jag hde varit jävligt tyst om kommunism om jag varit med att hjälpa till i denna utveckling med min marknadspropaganda.
  SvaraRadera
 37. Jag blir varje dag positivt överraskad över hur många som vill prata om ideologi, arbetstidsförkortning, total reform av det finansiella systemet och på senare tid till och med garantiinkomst. Alternativa bolagsformer, lokal ekonomi och allmänintressebolag. Dessutom har partiet börjat återgå till en mer traditionell syn på syftet med en friskola. Jag tänker fortsätta arbeta i det mp som en gång skapades för att förändra Sverige och i samarbete med andra gröna hela världen. Jag vet att allt fler har tröttnat på slagfältet om väljarnas kortsiktiga plånboksinnehåll i mittens (högerns?) rike.

  Snälla ge inte upp om mp nu när vinden blåser åt rätt håll!

  Mvh,

  Carl Schlyter

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.