fredag 24 januari 2014

S och MP i gemensamt klimatutspel...

Godmorgon! Idag försöker MP legitimera S som ett gott klimat- och miljöparti. 

Det sker i DN, där Åsa Romson och Stefan Löfven gemensamt a) kritiserar "Sveriges borgerliga regering med Fredrik Reinfeldt i spetsen" och b) vill markera att V inte är en tilltänkt partner efter valet och c) hävdar att man själva vill "säkra verktygen för att klara klimathotet". 

Artikeln är förmodligen skriven på Sveavägen 68, där socialdemokraternas partistrateger håller till. Avslutas med en meningsuppbyggnad direkt från Stefan Löfvens standardrepliker.

Vilka är då "verktygen för att klara klimathotet", enligt det gemensamma utspelet från S och MP? Jo, det är att hålla fast vid EU:s "tre fundament": minskade egna klimatutsläpp, mer förnybar energi och effektivare energianvändning. EU-kommissionen vill nu, med Sveriges goda minne, enbart hålla fast vid det första "fundamentet": minska de egna klimatsläppen.

Författarnas analys går ut på att Sverige därmed ställt sig bakom en politik som gör a) att det blir färre jobb så vi inte kan klara jobbkrisen i EU, b) att vi inte får sänkta energipriser "med uppemot 50 miljarder kronor per år" och c) inte löser klimat- och miljöproblem.

Sänkta energipriser - nytt mål för MP?
Vad är då problemet med artikeln? För Miljöpartiets medlemmar måste det rimligen komma som en överraskning att partiets språkrör numera anser det önskvärt att sänka priset på energi i Europa med 50 miljarder kronor per år...

Tanken har väl för MP alltid varit att en grön skatteväxling skall införas, vilket innebär sänkta skatter och avgifter på arbete, men istället höjda priser på energi för att i varje led göra det lönsamt för hushåll och företag att investera bort negativ miljö- och klimatpåverkan. Precis som Sverige 1960 införde arbetsgivaravgifter i syfte att bland annat rationalisera bort  arbete genom att göra det lönsamt med ny teknik.

MP var för övrigt det parti som drev igenom de höjda priserna på villaolja. Det var kraftiga höjningar och de ilskna mejlen ramlade ner i mejlboxen. Idag är nog varenda hushåll glada över att de "tvingats" byta ut oljan mot t ex biobränsle. Villaolja är i stort sett bortrationaliserad idag.

Verktygslåda utan det tunga verktyget
Ett större problem är förstås att MP ännu en gång tycks mena att man "säkrar verktygen för att klara klimathotet" - observera den bestämda formen av ordet "verktyg" - även om man inte i verktygslådan lägger minsta lilla insikt om att det är vår konsumtion som driver fram de globalt ökande utsläppen av koldioxid. Därmed ställer sig grönt språkrör ännu en gång på den sida som vill negligera det mest avgörande problemet: vi är på väg att konsumera sönder planeten och förstöra förutsättningarna för de planetära processer som faktiskt gör att vi som människan kan bygga våra samhällen och ha förutsättningar för att skapa goda liv.

Det minsta man skulle kunna begära av en debattartikel, undertecknad av ett grönt språkrör, är väl rimligen att man åtminstone problematiserar det bittra faktum att den tekniska utvecklingen inte förmår minska de totala utsläppen eftersom vår konsumtion hela tiden ökar. Trots att varje produkt kan framställas med mindre energi och med mindre råvaror. Vinsterna äts upp av att vi blir allt fler som konsumerar allt mer i allt snabbare takt. Köp, slit och släng har blivit "köp och släng".

Problemet blir än mer intrikat eftersom det är denna konsumtion som håller igång det som kallas ekonomisk tillväxt. Sådant som socialdemokraterna ser som medel, mål och medel igen...

Försköna inte!
Så till det här med jobben. Stefan Löfven och Åsa Romson hänvisar till en rapport från EU-kommissionen som hävdar att "en fortsatt politik byggd på de tre fundamenten" innebär över en halv miljon nya jobb i EU. I ett EU-perspektiv är det inte speciellt mycket. Över 20 miljoner är arbetslösa i unionen. De nya jobben är givetvis bättre än de jobb som uppstår i hanteringen av fossila bränslen. Där förhoppningsvis många jobb kan försvinna.

Det jag vänder mig mot är den bild man målar upp: att omställning kan lösa Europas (och Sveriges)  problem med hög arbetslöshet. Det är nämligen inte sant. Omställningar av samhällen har alltid skett. Omställningar skapar nya jobb, medan gamla försvinner. När arbetsgivaravgifterna infördes var det en stor omställning - en mängd jobb försvann, andra tillkom. När strukturrationaliseringarna pågick inom jordbruket försvann en mängd jobb, medan andra tillkom inom livsmedelsindustrin. När förnybar energi tar ökad plats skapas nya jobb, medan gamla fossilrelaterade försvinner.

Omställning är nödvändig, men den påverkar inte arbetslösheten mer än marginellt och tillfälligt. Det är inte så enkelt som författarna hävdar.  Skulle EU ha kvar sina "tre fundament" - vilket man naturligtvis bör ha - medför det inte alls att, som författarna påstår, Europas ekonomi skulle lyftas. Det låter bra retoriskt, men är bara en politisk floskel.

Den pinsamma verkligheten...
Oavsett jobb och tillväxt är vi tvingade att ställa om. Vi kan inte heller blunda från att utsläpp är beroende av vår konsumtion. Vi kan inte, som de två författarna gör, negligera det faktum att Sveriges offentliga utsläpp minskar i takt med att varje svensks reella utsläpp ökar... Genom att importera alltmer livsmedel så minskar våra formella utsläpp även om vi äter allt mer kött. Genom att byta ut en veckas semester på Österlen mot en veckas semesterresa till Thailand minskar våra formella utsläpp trots att flygresan innebär större utsläpp än vad varje indier ger upphov till på ett helt år - flygresan räknas inte in i statistiken, men det gör vistelsen på Österlen.

Genom att använda lämplig statistik löser vi inga problem. Det borde åligga en ny regering att påtala detta.

Uppenbarligen kommer inte heller en regering med MP och S att vilja/våga/förmå ta i de riktigt bekymmersamma dilemma vi åtminstone borde tala om. Man vågar inte problematisera. Rädd för medelklassen kanske. Jag tror man underskattar den.

Det är inte bara något lurt med den löfvenska slutmeningen, det är en retorisk floskel: "Så tar vi ansvar för jobben och våra barns framtid, både i Sverige och i EU."

PS! 
Tyvärr lyckades inte MP få med sig Löfven på en konkretisering av hur verktygen - de där fundamenten som man skriver om - skall vara utformade, hur mycket utsläppen skall minska, hur stor andel som skall vara förnybart, hur stor effektiviseringen skall vara. Det är väl där ett av alla dilemma ligger. Både för klimatet och en ny regering. Är det inte så att socialdemokraterna bör vara så små som möjligt i en rödgrön regeringen för att klimatmålen skall bli lite mer kraftfulla? I så fall får man väl hoppas på en trepartiregering där också V ingår.

29 kommentarer:

 1. Det sistnämnda är ju helt klockrent, S bör inte dominera en rödgrön regering med alltför många statsråd, det bästa ur klimat- och miljöperspektiv vore att MP och V blev något större än S tillsammans.Sossar som vill ha en bra klimatpolitik, och dessutom stopp för vinster i välfärden, bör således rösta på V. Hur ska det annars bli??

  SvaraRadera
 2. Ännu en i raden av märkliga gemensamma övningar mellan MP och S. De artiklar där man försöker synka ihop den gröna tanken med den grå lämnar alltid en fadd eftersmak. Medborgarna känner att buffén har stått framme alldeles för länge och längtar efter något nytt. Då kan man väl inte erbjuda ” Tillväxt, konsumtion och jobb” alla dagar i veckan? I den gröna menyn ingår livskvalitet, relationer och hänsyn till andra värden än de strikt ekonomiska. Jag tror att man underskattar medborgarna.

  SvaraRadera
 3. Neoliberal Agendafre jan. 24, 10:52:00 fm

  "tekniska utvecklingen inte förmår minska de totala utsläppen"

  Se vad som hände i Sverige när vi byggde ut kärnkraften och växlade över till eluppvärmning. Utsläppen av CO2/capita minskade. Tacka den tekniska utvecklingen. Samma sak kommer ske de närmsta 25 åren när stora delar av jorden växlar över till solenergi.

  Du resonerar lite som Sverigedemokraterna, de ser invandrare (som grupp) som ett problem, medan du ser all produktion som problem. De invandrare som begår brott ska självklart straffbeläggas och spärras in. Farliga utsläpp kan förbjudas och avgiftsbeläggas på samma sätt.

  SvaraRadera
 4. Jag pendlar mellan de enda tre möjliga förklaringar som jag kan lyckas frambringa vad gäller Åsa Romsson och andra ledande politruker inom Mp, vad gäller deras tillsynes totala avsaknad av grön ideologi & dess rötter, liksom grön systeminsikt & analytisk problembild, och jag landar i följande tre möjliga förklaringar:

  1. riktigt usla studier där de p.g.a. sina karriärs ambitioner har svalt allt med hull och hår utan tillstymmelse till egna tankar, kritiskt tänkande och reflektion (men är detta verkligen möjligt, nog för att mycket av dagens akademiska studier är undermåliga, men det finns ju så mycket fakta etc., men, men...)

  2. den andra ev. anledningen är hot, alltså att krafter hotar dem till livet och gud vet vad

  3. en kombination av 1:an ovan och den inverkan pengar och position har, som gör att man snabbt glömmer/tappar kontakten med den verkliga världen och de verkliga utmaningarna, typ att man lever mer och mer i "bubblan"

  Vad tänker Ni andra, öppet, rakt och ärligt om dagens politruker till höger och vänster, vad beror deras världsfrånvända utspel på???

  SvaraRadera
 5. Finner ingen annan partiledare med ryggrad, klart fungerande hjärnceller, mod och handlingskraft än Jonas Sjöstedt (V) - som säkerligen behövs för regeringsskifte då (S) inte når upp till mer än 26-28 procent; troligare än lägre, kan gissas!

  SvaraRadera
 6. Suck, suck, suck... jag som tyckte artikeln var bra innan jag läste den.
  L.

  SvaraRadera
 7. Miljörörelsen i Danmark, England och Sydafrika har kommit längre. De vill, tillsammans med fackföreningsrörelsen, satsa massivt på klimatomställning. Däri kan ingå så radikalt olika saker som förändrat jordbruk (bort från kemi och olja) till tätare städer för att korta avstånden och göra det möjligt att leva till fots.

  I England och Sydafrika räknar man med en miljon nya jobb, i Danmark med 100.000. På vilket sätt skulle detta vara fel, Birger?

  SvaraRadera
 8. Jan Wiklund, det är säkert inte alls fel när det gäller jordbruket i några av länderna (även om du tar till lite när du beskriver vad man är överens om). Som jag skriver tillkommer nya jobb vid alla omställningar, medan andra försvinner. Det skapas inte mer jobb för att vi bygger tätare städet än för att vi bygger större städer - snarare försvinner jobb eftersom transporterna kan bli kortare och färre om det vill sig väl.

  Som sagt: läs gärna vad jag skriver, det blir så meningslöst om du hakar upp dig på någon isolerad mening. Jobb kommer och går, trenden är att vi får allt färre jobb. EU-kommissionens rapport om vad omställning i deras gamla takt skulle ge för jobb slutar i att det skulle bli en halv miljon nya. Medan andra försvinner. Det löser inte arbetslöshetsproblemen i
  EU - vilket var en av de saker jag ville påpeka.

  SvaraRadera
 9. Jan Wiklund: Felet, som jag ser det, är att detta positiva skall pågå under bibehållande av fortsatt livsstil a la Industrialism - Kapitalism - Konsumism, dvs med fortsatt tänk utifrån den ruttna UTGÅNGSPUNKTEN från tid när jorden var frisk.

  HON är nu dödssjuk, Jorden vår!

  NY adekvat UTGÅNGSPUNKT relativt jordens NUVARANDE tillstånd i allt tänkande är absolut nödvändig!

  SvaraRadera
 10. Tomma tunnor skramlar mest. I det här fallet S och MP.
  Det är EU kommissionen som lägger förslag. Reinfeldt förstår det förmodligen.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 11. "mer förnybar energi"

  Energi kan alltså "förnyas" men inte "produceras".

  N.

  SvaraRadera
 12. Aha, (s) gillar ordet verktygslåda. Men man tycker även om ord som "aktiviteter". Man gillar att saker ses som "resurser". Att arbetslösa ska ses som "resurser att ta tillvara" tycker inte (s) påminner om hur det resoneras kring köttfärs & bildäck. Man är framtidspartiet. Fast samtiden känns främmande. Därför har man sin språkliga talisman "jobben!" som skyddar mot allt ont..

  SvaraRadera
 13. Så här skriver Göran Greider "S- ledningens grundläggande idé nu är att man ska vinna valet på missnöjdhet med Alliansen- inte på egna meriter. Man får väl anta utan att spekulera allt för mycket att det även är MP:s grundläggande idé.

  S och MP
  S och LO

  http://www.etc.se/ledare/inga-fler-gemensamma-luncher-s-och-lo

  Lisbeth  SvaraRadera
 14. N, helt riktigt...:-) Det där retar mig en del. Fast idén att vi kan producera och konsumera energi är ju politiskt gångbart och kanske också önskvärt för en del politiker. Exergi och sådant krånglar bara till det hela och innebär problematisering av tillväxtmantrat.

  SvaraRadera
 15. Det är väl högst rimligt att tala om "energiproduktion" eftersom det är ett kortare sätt att uttrycka "omvandling av energi till för människan användbar form"...

  SvaraRadera
 16. I övrigt kan jag bara hålla med: MP känns alltmer orelevant som politiskt alternativ. Jonas Sjöstedt verkar vara enda vettiga politikern att tillgå, vilket iofs inte är fy skam - 1 är bättre än ingen. Dock känns det som att det egentligen behövs ett nytt politiskt parti, som med Jonas Sjöstedt som ledare kunde bestå i någon slags syntes av Vetenskapliga partiet, Gröna partiet och kanske Enhet (vet dock för lite om dem). Vi behöver (åtminstone) 1) grundläggande kritik av dagens pengaskapande/bank- och finanssystem, 2) grundläggande problematisering och alternativformulering gällande det faktum att vi konsumerar sönder joreden, samt 3) en öppen diskussion kring vilka värderingar samhället ska vila på (mot bakgrund av det "mångkulturella samhället"). Vi behöver även 4) starka röster för rätten till privatliv (FRA/Snowden) samt 5) kring patent-/upphovsrätt (Pirate bay/Monsanto). Jag saknar samlad spjutspetskompetens på dagens politiska arena inom samtliga dessa viktiga fält (förutom punkt 5 där vi väl har piratpartiet). Politiken MÅSTE börja lyfta och dryfta de verkliga frågorna innan folk börjar tröttna och tar saken i egna händer, dvs. innan vi riskerar än verkligt farlig social utveckling, parallell med den redan förödande ekologiska.

  SvaraRadera
 17. Håller inte med om att omställningen inte skulle ge fler nya jobb. Ser framför mig ca 160000 ha åkermark som brukas för förnyelsebar energi. Det är helt realistisk tycker jag, en vision som skulle förändra livet för många som bor i glesbygden.Tror dock att förbyelsebar energi initialt kommer vara dyrare, men vi slipper betala en miljöskuld i framtiden. Företag i Tyskland satsar 200 miljarer euro fram till 2020, på vindkraft och övrig förnyelsebar energi.Det borde ju kunna bidra med ett antal nya arbetstilfällen.

  Dji

  SvaraRadera
 18. "trenden är att vi får allt färre jobb."

  Det beror enbart på dagens ortodoxa syn på ekonomin och vad som där bestäms som "lönsamt" arbete. Finns hur mycket som helst som man kan utföra OCH med fördel se som arbete. att betala för det kan man om man vill. Det är kokar ner till politik.

  SvaraRadera
 19. Av mp blir man deprimerad, av Bill Gates/Skavlan blir man lycklig. Trots att den förste är grön o den andre kapitalist.
  AK

  SvaraRadera
 20. Dji, jag säger inte att omställningen inte ger nya jobb. Läs gärna en gång till och kommentera gärna vad jag skriver istället.
  AK, får väl kolla Skavlan på nätet.

  SvaraRadera
 21. Neoliberal Agendafre jan. 24, 10:19:00 em

  37% av jordens landareal är jordbruksmark.

  Det räcker med mindre än 1% används för solpaneler för vi ska kunna få ihop lika mycket energi som hela jordens energiproduktion idag. Priserna på solpaneler faller kraftigt. Ganska uppenbart att det är framtiden, speciellt om de får inbyggd batterikapacitet, så de även kan avge energi på kvällar/nätter.

  Marknaden och ny teknik fixar biffen, som vanligt. Det enda vi behöver vara rädda för anti-kapitalism och teknikfientlighet.

  SvaraRadera
 22. Neoliberal, i vilken värld lever du? Solpaneler utvecklas inte av marknaden utan av kinesisk centralstyrning och genom statliga subventioner i Tyskland. Eftersom marknaden inte har förmåga att räkna in externa kostnader i priset så krävs för övrigt statlig skattepolitik för att priset skall bli någotsånär rimligt. Hade marknaden fått styra hade vi fortfarande haft en dominans av olja som uppvärmning i småhus.

  SvaraRadera
 23. Neoliberal finns inte.
  En dag såg jag ett dött träd,
  i form av en vit flaggstång, i toppen vajade en vimpel i takt med jordens undergång.
  Tom och Birger och en tredje idiot försöker gång på gång att
  investera, inplantera, inympa,
  införliva, inkrökta i sig själva inte vilja förstå att det finns
  respektabla människor som inte förstår helhetens budskap, utan enbart, hör egoismens ljuva budskap.
  Normala människor hör både och, och pendlar däremellan för att få livspusslet att gå ihop!
  Medan jorden under våra med kängor försedda fötter, förgås! fötgås.

  SvaraRadera
 24. Neoliberal Agendalör jan. 25, 12:46:00 fm

  Självklart får man inte ostraffat förstöra andras egendom, privat äganderätten måste skyddas i en marknadsekonomi.

  När det gäller solpaneler, så är det sant att stater har gått in och subventionerat, men det är inte vad som kommer vara drivande de närmsta 25 åren.

  Jämför med Internet som också hade en exponentiell utveckling och som började som ett statligt projekt på 60-talet, men det vore fel att säga att staten drev dot-com eran under 90-talet. Det var kapitalismen och privata företag som förde tekniken in i varje hem. Ser det man håller på med nu i Tyskland lite som de teletext system som många stater experimenterade med på 80-talet. Kan ha en viss påverkan, göra att tekniken kommer ett eller par år tidigare, men inte avgörande i det stora hela, när vi ser tillbaka 2045.

  SvaraRadera
 25. Hur kan MP samarbeta med en analfabet i ekologiska frågor?

  Gt

  SvaraRadera
 26. En artikel på DN Debatt är ett tungt dokument. Inför väljarna och övriga partier har nu alltså mp:s ena språkrör bundit upp partiet till (s). Inför eventuella regeringsförhandlingar kan nu (s) kräva att mp håller sig till vad man gemensamt skrivit - en politik som ju inte är grön. Man kan nu bara hoppas på en tillräcklig intern kritik, i annat fall är nog mp:s saga slut. Gröna väljare lämnar partiet eftersom urvattningen gått för långt.

  SvaraRadera
 27. Klimatfrågan ligger långt ned på listan av vilka frågor som kommer upp i valrörelsen.
  En av frågorna för väljarna som är betydligt mer akut är migrationsfrågan. Tyvärr vill inget annat parti ta den debatten med SD, för dom vet att dom kommer att förlora.

  SvaraRadera
 28. Exergi förenklar för en del
  människor att förstå att om du bygger en ytterock på ditt hus
  och värmer den med Jordens värme
  tagen 160 cm under jordytan så kan ytterrocken på insidan vara
  O grader C även när utetemperaturen
  är minus 20 grader.
  Och ju kallare det är ute desto
  mer är värdet av Exergin.

  BS: "Exergi och sådant krånglar bara till det hela och innebär problematisering av tillväxtmantrat."

  Redan för 6000 år sedan förstod
  människor bättre än vad Birger gör
  värdet av Exergi när de i Norra Sverige
  upptäckte att det fanns luftkanaler
  på 1,8 meters djup som var trettio meter långa och ledde
  mycket varmare luft än vad uteluften var.

  Mycket ovanligt är det, men när det händer
  att 6000 år gamla idéer inte ens kan
  avfärdas av Birger, då gläder det ett tigerhjärta!

  SvaraRadera
 29. Redan för 6000 år sedan förstod
  människor bättre än vad Birger gör
  värdet av Exergi när de i Norra Sverige
  upptäckte att det fanns luftkanaler
  på 1,8 meters djup som var trettio meter långa och ledde
  mycket varmare luft än vad uteluften var fram till bottnen av eldstaden i grottan!

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.