söndag 26 januari 2014

"På 1800-talet försökte Auguste Comte, annars mest känd som grundare av positivismen, skapa en religion för ateister som han kallade Mänsklighetens religion". Birgitta Forsman på FoF-bloggen.