onsdag 15 januari 2014

I december kom 57,4 procent av den el som användes i Danmark från vindkraft. Meddelas från DR via Supermiljöbloggen.