torsdag 23 januari 2014

Belindadags: Vad är kvinnligt?

Så är det dags för Belinda Olsson igen. I första avsnittet av Fittstim - min kamp körde hon med samma teknik som en gång mötte det nystartade Miljöpartiet. Letar efter det udda, ointresserad av det dominerande. Hur som helst får det mig att fundera över vad som sagts om det kvinnliga.

Vad som skulle kunna vara ”det kvinnliga” har under årtusenden diskuterats i såväl vetenskap som i konst och litteratur. Eller rättare sagt: män har offentligt diskuterat, funderat och analyserat vad ”det kvinnliga” skulle kunna vara. Rosa Mayreder kommenterade detta ganska bra : ”Kvinnan är en produkt av mannens hjärna”.

Elin Wägner menade att det är svårt att veta vad som skulle vara kvinnlighet. ”Hur äkta kvinnlighet skulle manifestera sig om den finge utveckla sig under gynnsamma förhållanden, i rätt klimat, det får vi som nu leva aldrig veta”, skrev hon på 1930-talet.

Men hon spekulerar ändå i detta och menar att ”det skulle bli en ny värdesättning av mänskliga egenskaper, gärningar och mål”. Bredvid det rastlösa, hetsiga och krigiska skulle omsorgen om livet växa. 

I tidskriften Idun skrev hon 1932 på temat ”Vad är kvinnlighet?”:

”Människan skulle åter bli alltings mått och livets värde skulle försvaras mot kraven från de avgudar på vilkas altare männen offrar det. Bredvid den korta lysande bragden skulle ställas gåvan av ett liv i människans tjänst. Urtidens, de färgade folkens och kvinnornas gamla visdom skulle få upprättelse.”

Helt uppenbart är att Elin Wägner hade en vision om ett samhälle där Modern vunnit över Krigaren.

Samhällsmoderlighet är ett begrepp som skapades under andra hälften av 1800-talet. Det kopplas ofta samman med kvinnor som Fredrika Bremer och Ellen Key. Och Elin Wägner sägs ofta vara en förvaltare av idén om Samhällsmodern. Trots att hon mycket sällan själv använde begreppet. Hennes förhållande till Ellen Key var nämligen minst sagt komplicerat

När Key menade att kvinnliga arkitekter borde få rita barnstugor och lekrum, menade Wägner att kvinnliga arkitekter borde få rita vilka hus som helst. När Ellen Key menar att det kvinnliga kompletterar det manliga – och att det just därför måste bevaras – så menar Elin Wägner att den kvinnliga inriktningen borde ersätta den manliga. Det sistnämnda innebär inte att män skall uteslutas, det finns också "framtidens män" som förstått att både man och kvinna har allt att vinna på en riktning "bort från Krigarens värderingar till ett samhälle vilande på Moderns värderingar". "Krigaren" slösar med livet, "modern" känner livets ömtålighet och vårdar det. 

Krigarens system genomsyrar allt, menade Elin Wägner. Men det ifrågasätts inte just eftersom det... genomsyrar allt. Krigarens system har blivit synonymt med verkligheten själv. För att motverka detta krävs en lika stor auktoritet som Krigaren.

Därför söker hon i Väckarklocka (1941) äldre samhällen där modersauktoriteten var i centrum. Hon ville ge kvinnor hopp om att en ny vilje- och kulturinriktning var möjlig. För besviken hade hon blivit. När kvinnor fick rösträtt så visade det sig att de röstade som sina män, röstade för krig. Kvinnor levde i Krigarens system, som genomsyrade allt.

Elin Wägner menade att det handlade om maktförhållande i samhället. Med nutida språkbruk: de strukturer mannen byggt medförde att kvinnan blivit underställd mannen. Kvinnans insikt om detta fördunklades genom hennes kärlek till mannen. Den blinda lydnadens kärlek till mannen beskriver Elin bland annat i boken Åsa Hanna, där Åsa drivs in i ett liv som bygger på hennes makes värderingar.

Men även mannen är offer för de manliga strukturerna, menar Elin. Hon skrev: ”Styrkan i det manliga härskarsystemet, liksom i det kapitalistiska, är att knappast någon vet om det. Partisystemets yttre apparat som undviker alla viktiga angelägenheter och den yttre anständigheten hos den härskande mannen har fört oss till en slags allmänt omedvetet tanklöst självfallet accepterande av denna underryckthet.”

Detta drabbade kvinnor såväl som natur. Elin Wägner blev därmed den första ekofeministen. På ett oerhört effektivt sätt vävde hon, allt medan åren gick, samman sin ideologi till en plattform som är aktuell även idag.

Sedan får Belinda Olsson säga vad hon vill i jakten på det udda.

25 kommentarer:

 1. För mig är feminismen ganska enkel. Den går helt enkelt ut på att män och kvinnor ska ha lika värde i samhället.

  Feminismen bör alltså inte lägga sig i hur man klär sig eller försöka skapa strukturer för vad som är rätt manlighet eller rätt kvinnlighet, utom just när det gäller värderingen av kvinnor och män. Alltså mäns värdering av kvinnor, kvinnors värdering av kvinnor, mäns värdering av män och kvinnors värdering av män.

  SvaraRadera
 2. Utmärkt Elin & Birger, precis så.
  Utan systeminsikt, ingen systemkritik, och heller ingen feminsim värd namnet!

  SvaraRadera
 3. Elin Wägner sätter fingret på det överordnade problemet i Birgers blogg idag:

  "Men även mannen är offer för de manliga strukturerna, menar Elin. Hon skrev: ”Styrkan i det manliga härskarsystemet, liksom i det kapitalistiska, ÄR ATT KNAPPAST NÅGON VET OM DET. Partisystemets yttre apparat som undviker alla viktiga angelägenheter och den yttre anständigheten hos den härskande mannen har fört oss till en slags allmänt omedvetet tanklöst självfallet accepterande av denna underryckthet.”

  iblandekonomi sa...

  "Är det verkligen så att räntor skapar ett krav på ekonomisk tillväxt? Det trodde jag var en myt. Har aldrig hört någon förklara hur det sambandet skulle se ut"

  Hej iblandekonomi & andra ev. intresserade av ovanstående!

  Egentligen är detta inget svårt alls, det är snarare så att den enkla förklaringen ställer i stort sätt allt på ända (alltså det problem som Elin menar beror av "ÄR ATT KNAPPAST NÅGON VET OM DET") - och det är snarare alltså just det, och inte att det skulle vara komplicerat och svårt att förstå, som gör att få tycks ta det till sig.

  Istället för att här förklara, tror jag mer på att Du/Ni försöker själva med hjälp av en minimodell. För t.ex. ner Jordens befolkning och rymd till 10 personer varav en är bankägare. OBS skapa pengarna som i dagens samhälle, alltså som räntebärande skuldkrediter, alltså "pengar" som skapas ur intet och som förintas till intet vid amortering. Testa nu vad som händer med Er lilla ekonomi vad gäller penningmängd, räntans effekt,ackumulation, köpkraft o.s.v. Funkar Er lilla ekonomi, går ekvationerna ihop för respektive människa och samhället i stort, när pengarna skapas som räntebärande skuldkrediter om inte hela tiden ny skuldsättning/skapande av ytterligare räntebärande skuldkrediter!?

  Överkurs blir att i samma minimodell minska ner vår ändliga planet för att se vad ovanstående innebär för dess ömsom ändliga-, som begränsade förnyelsebara resurser och ekosystemtjänster

  Lycka till :-)

  SvaraRadera
 4. För ett GMO-fritt Sverige: Stoppa GMO i jordbruket och i livsmedel.

  Det största hotet med GMO-grödor förutom alla hälsorisker är den inbyggda gen där växten tillverkar sitt eget insektsgift som dödar insekter men också humlor och bin. Utan deras pollinering blir det inte bara som Rakel Carson skrev, Tyst vår utan också en Tyst sommar.
  I USA där GMO-grödor har odlats några decennier på samma arealer är bi och humlor, insekter och fåglar nästan helt utrotade.
  De flesta GMO-grödor bidrar dessutom till ökad resistens mot antibiotika, som redan är ett stort problem inte minst inom sjukvården, då de innehåller en antibiotikagen (NptII).

  http://www.avaaz.org/en/petition/For_ett_GMOfritt_Sverige_Stoppa_GMO_i_jordbruket_och_i_livsmedel/?tsCtMgb

  SvaraRadera
 5. Extremfallen kan ofta effektivt synliggöra de dominerande bristerna, öppna ögonen
  på fler ovetande eller sovande.
  Att hävda att mannen är en "krigare" är lika extremt som Belindas jakt på sensationer.
  Journalister kan tyvärr alltid ursäkta sina felgrepp med att säga att det skapar debatt.
  /IQ

  SvaraRadera
 6. Om kvinnan är en produkt av mannens hjärna, så måste det betyda att halva mänsklighetens historia inte är skriven. Att vi lever i en stor illusion om vad som verkligen är kvinnligt. Elin Wägner har väl sagt att kvinnornas historia inte är skriven... Hur ska vi kunna ta oss ur fiktioner och illusioner då? Det nya skapas ju ur det gamla. Inte tvärtom. Om vi inte förstår att kvinnornas historia inte är skriven på samma sätt som männens så då har vi ju misslyckats kapitalt.

  Rosa Mayreder "Det kvinnliga idealet är en manlig idolbildning skapad ur den manliga erotiken. En dominerande egenskap har varit tystnad om egna förnimmelser främst de med sexualiteten förbundna. Under det att männen i alla tider på detta område givit rikliga meddelanden om sig själva"...

  och ibland även om sina erövringar kan man väl tillägga...

  Lisbeth

  SvaraRadera
 7. Tom bra inlägg. Elin Wägner sätter fingret på att även männen är offer för illusioner och fiktioner. Moder Jord lider brist på balans mellan manliga och kvinnliga energier. Modern har fått stå tillbaka för krigaren.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 8. IQ, med den signaturen kunde man tro att du skulle fatta vad "krigaren" stod för - ett system skapat av de som hade makt, det vill säga främst män. Inte att alla rent fysiska män är krigare.

  SvaraRadera
 9. "Krigarens system genomsyrar allt, menade Elin Wägner. Men det ifrågasätts inte eftersom det... genomsyrar allt. Krigarens system har blivit synonymt med verkligheten själv. För att motverka det krävs en lika stor aktoritet som Krigaren."

  Oj, oj tänker kanske många antifeminister, kvinnorna vill ta över. blir inte det samma sak? Här ska mobiliseras så att inte "kärringarna" tar över.

  Kvinnor och män måste VAKNA för vi sover. Så länge som vi gör det så sker rovdrift och vi ser INTE igenom systemen. Är helt övertygad om att verkligheten är en och samma för oss alla. Att istället för att se verkligheten så hittar vi på saker, utifrån egen förmåga och tillfällig kapacitet. En naturens klasskillnad. Inte någon mänsklig uppfunnen... Klasskillnaderna ökar alltså inte. För naturen gör ingen skillnad. Det är vi som gör det.

  "Styrkan i det manliga härskarsystemet, liksom i det kapitalistiska är att ingen vet om det." skrev Elin Wägner.
  Men det finns de som anar och vill ifrågasätta. En bra början...

  Lisbeth

  SvaraRadera
 10. Redan på 70-talet tyckte jag att det är mer synd om mannen än om kvinnan. Mansrollen är cementerad medan vi kvinnor trots allt kan röra oss betydligt friare mellan olika roller. OBS! Jag vill INTE förminska löneskillnader och det faktum att kvinnoyrken ofta är låglöneyrken. Men det ser jag mer som en effekt av patriarkatet, inte som en medveten politik. Den stora förloraren är mannen - han missar ofta det väsentliga i livet, oavsett vilken inkomst han har. Det är inte den som ägnat sig åt de mjuka värdena som ångrar sig på dödsbädden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så att shopa skor och snacka skit om vänninor är det väsentliga med livet?

   Radera
 11. Det finns inga vinnare.

  SvaraRadera
 12. ”Styrkan i det manliga härskarsystemet, liksom i det kapitalistiska, är att knappast någon vet om det."

  Läs det en gång till!
  Vilken dårskap att diskutera kring!
  Vi vet ingenting...
  Hurra!
  Århundradets mest korkade citat.

  SvaraRadera
 13. Både män och kvinnor är fantastiska på att krångla till det.

  Enklast är bäst. När män och kvinnor bortser från att ni är män och ni är kvinnor kan diskussionen höjas till en högre nivå. Vare sig du är man eller kvinna så är du en individ med egen individuallitet som vill utveckla egenskaper och förmågor.
  Den som är kvinna fokuserar på vissa egenskaper och män fokuserar vissa egenskaper.

  Genom att utsätta sig för varandras egenskaper utvecklas man och kvinna tillsammans. Skapa polaritet mellan varandra utvecklar högre egenskaper som tar oss bort från lägre egenskaper till exempel manipulation och liknande. Det gäller att hitta äkta och sanna tankegångar.

  Christer

  SvaraRadera
 14. @Tom Strömberg

  Varför klistrar du in ditt enfaldiga mikroexempel i denna tråd? Det har ifrågasatts i en annan.

  SvaraRadera
 15. Instämmer med dig Christer!

  SvaraRadera
 16. Christer varför "den som är kvinna fokuserar på vissa egenskaper och män fokuserar på vissa egenskaper"

  Varför inte bara människor bör fokusera på vissa egenskaper?

  Om det "Enkla är bäst" ?

  Det låter som om du har kläm på vad som är manligt och kvinnligt?
  För att skapa polaritet mellan man och kvinna krävs skilda egenskaper. Äkta och sanna tankegångar bör fungera i vardagen. Med tanke på alla skilsmässor och ovänskap så verkar Det enkla fungera väldigt dåligt. För människor vill ha ofta ha spänning och inte det enkla och sanna.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 17. Simsalablunder, hur kan du kritisera metoden minimodell som jag själv ber dig utforma och pröva, vad är problemet???

  SvaraRadera
 18. Med utgångspunkt från arkeologiska fynd driver Riane Eisler i boken "Bägaren och Svärdet" en tes om att det härskarsamhälle (eller androkrati) vi lever i idag föregicks av ett partnerskapssamhälle (eller gylani). Jag skulle vilja rekommendera denna bok för Birger och andra vars läsning av Elin Wägners Väckarklocka väckt en nyfikenhet för sådana historiska tecken.

  SvaraRadera
 19. Bägaren och svärdet vet jag att Birger citerar en bit ur i sitt föredrag om feminismens/demokratins historia. Hörde honom på kvinnodagen för några år sedan.

  SvaraRadera
 20. Lisbeth.
  Beroende på om vi är kvinna eller man har vi olika polaritet och det gör det lättare att ta in information beroende på polaritet. Manligt och kvinnligt har med attraktionslag att göra. Det behövs en djupare analys för att förstå inkarnationens betydelse, vilket vissa anser vara flum.

  Du skriver: "Äkta och sanna tankegångar bör fungera i vardagen. Med tanke på alla skilsmässor och ovänskap så verkar Det enkla fungera väldigt dåligt. För människor vill ha ofta ha spänning och inte det enkla och sanna."

  Visst, så kan det vara. Vad det beror på fordrar djupare analys om meningen med livet och inte det ständiga tjatet och motsättningarna om höger- eller vänsterpolitik. Det gäller att hitta äkta och sanna tankegångar som utvecklar högre egenskaper.

  Christer

  SvaraRadera
 21. "Bägaren och svärdet" blev nyfiken. Tack anonym!

  http://framtiden.a.se/recensioner/b%C3%A4garen-och-sv%C3%A4rdet

  Ja, kvinnornas roll har förminskats Marias t.ex. Det måste man väl kunna erkänna, även om det svider sa en person i "min" församling. Även om jag personligen inte kallar mig kristen så hoppas jag på en "reformering" av religionerna.
  Ekoteologicirkel är på gång. Ska bli spännande att delta.

  Ang. "Fittstim" (programmet) vissa poänger hade det igår. Pojkarna halkar efter i skolan det måste vi också erkänna "även om det svider" för vissa. Konsekvenserna av det vill vi förmodligen slippa.
  Därför så anser jag personligen att det inte räcker med "Det enkla är bäst". För om matriarkatet till sist tar över utan att vi ens reflekterar, så blir det samma sak.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 22. Tack Christer för ditt svar. Instämmer!

  Lisbeth

  SvaraRadera
 23. Anonym Ja "Vilken samling..." ;)

  Hittade detta om polaritet mellan man och kvinna.

  http://www.dn.se/insidan/pa-spaning-efter-den-inre-mannen/

  Lisbeth

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.