torsdag 19 december 2013

Jultalen

Julpinglor.
Partiledarna har hållit sina jultal, alla ville väl, alla var lite så där lagom personliga och alla önskade oss alla en god jul. En skickade julkort till förtjänta människor, en annan berättade om sin första kärlek och en tredje tyckte synd om tiggare.

Det var ett tal som stack ut, ett som hade modet att faktiskt provocera och handla om det där som ingen längre talar om, det där som nästan ingen partiledare vågar säga eftersom det är val nästa år: tro inte på evig tillväxt, vi kan inte konsumera som vi gör, vi må tänka om när det gäller vår livsstil.

Här finns det talet, och det kanske överraskar en och annan.
14 kommentarer:

 1. Neoliberal Agendators dec. 19, 03:49:00 fm

  Sjöstedt tar upp tre exempel på vad klimatförändringar kan ställa till med: Nabil Halwani som måste höja marken han odlar varje år för att undvika stigande saltrik vatten, Jilo som vandrade 100 mil till Nairobi med sitt barn för att undvika torkan i Etiopien och översvämningen i Pakistan 2010 som tvingade tiotals miljoner att fly.

  Vad han totalt missar är allt detta händer i fattiga länder. Så frågan vi bör ställa oss är: hur ett land bli rikt, så man kan undvika dessa och andra liknande problem i framtiden (oavsett hur de uppstår).

  Lösningen är ekonomisk tillväxt

  Och för det behövs privatiseringar, avregleringar, slopande av tullar, stärkt skydd för privat äganderätt mm. Det var så Sverige blev rikt och vi tog oss bort från missväxt och de problem som vädret ställde till med, det som tvingade många svenskar att emigrera till USA. Nederländerna ligger långt under havsytan och man hade stora problem med översvämningar när man var ett fattigt land, inte idag.

  Etiopien (som fortfarande är ett fattigt land) så äger staten den mesta marken, vilket innebär att bönder inte kan gå till banken och belåna den för investeringar. Pakistan tillhör ett av världen minst marknadsliberala länder och Egyptena ekonomi är helt sönderreglerad.

  Kort sagt, vi behöver släppa loss kapitalismens krafter, precis det som Sjöstedt inte vill.

  SvaraRadera
 2. neoliberal:Nu är det väl så att kapitalismens krafter, som du talar om, är upphov till en konsumtionsfundamentalism som, driven av kortsiktighetens förbannelse, driver fram normer som inte är förenliga med de naturlagar och de planetära processer som utgör såväl grund som ramverk för våra liv, Planekonomins problem visade sig vara, om vi bara ser till de miljörelaterade frågorna, de utsläpp som kom från skorstenar och avloppsrör, medan kapitalismens stora problem är utsläppen via fabriksgrindarna... För att förtydliga de två systemens brister som de uppträtt och uppträder.

  SvaraRadera
 3. Neoliberal Agendators dec. 19, 08:21:00 fm

  "medan kapitalismens stora problem är utsläppen via fabriksgrindarna"

  Kapitalismen innefattar skydd av privat äganderätt, så man har inte rätt att förstöra andras egendom ostraffat genom utsläpp, men detta är dock ett stickspår.

  Hade Jilo bott i ett mer rikt land hade hon kunnat åka buss till Nairobi, eller så hade man haft konstbevattning vid torka.

  Ett tydligt exempel på hur rikedom kan hjälpa är de två jordbävningar som inträffade för tio år sedan, en i Kalifornien 22 december 2003 som uppmätte 6.5 Richterskalan och en i Bam 26 december 2003 och som uppmätte 6.6 Richterskalan, I USA dog ett handfull människor medan över 25 000 dog i Iran...

  Vill vi hjälpa människor i fattiga länder så måste högsta prioritet vara att få deras ekonomier att växa. Även förbättringar som sker här (mha ekonomisk tillväxt) kan göra att de kan hoppa över utvecklingssteg, så som de redan gjort med mobiltelefoner. Se tex. Matternet

  SvaraRadera
 4. Jobbiga arbetstider Timbro-politrukerna har.

  Det är inte ekonomisk tillväxt som ger bättre liv, det är teknikutveckling. Den ekonomiska tillväxten handlar om allt högre omsättningstakt i ekonomin, dvs allt större förbrukning av resurser, som ofta är ändliga och sårbara. Om alla materiella ting vore hållbara skulle den ekonomiska aktiviteten snart gå ner nära noll. Men Neoliberal Agenda förespråkar en hög förbrukningstakt snarare än hållbarhet. Hur intelligent är det på en skala från ett till tio? Och hur intelligent är det att tro att lösningen på våra problem är att folk som har pengar konsumerar vadhelst de vill, exempelvis rymdresor? Inte ett dugg, men Timbro-politruker är förstås inte intresserade av verkligheten utan bara av personlig profit och vettlös konsumtion.

  Det innebär inte att Neoliberal Agenda har fel i allt han säger, men den här kommentaren är lång nog nu.

  SvaraRadera
 5. Det var så Sverige blev rikt och vi tog oss bort från missväxt och de problem som vädret ställde till med
  Precis.
  Vädret ställer inte till med något i Sverige. Eller USA.

  H.

  SvaraRadera
 6. Neoliberal Agenda, jag förstår att du lider kval.

  Dagens finansiellt drivna ekonomiska tillväxt sker genom skapandet av räntebärande skuldkrediter och ter sig uttryck i den reella ekonomin som det fossila högenergisamhället, tillika resursexploaterade!

  Dagens ekonomi är för STOR samt för ojämlikt FÖRDELAD! Och dagens ekonomi kräver än mer av detta i sig självt, alltså både TILLVÄXT och VÄXANDE KLYFTOR, Förstår du det, eller vad lever du med för bild av hur nuvarande system fungerar???

  Det är hög tid för din egen skull, och för vidare diskussion, att du går all in med din verkliga identitet - annars torde varken Vi andra, eller ens Du själv, fullt ut ta dina repetetiva trossatser på allvar menade.

  SvaraRadera
 7. Neoliberal Agendators dec. 19, 01:45:00 em

  "Dagens ekonomi är för STOR"

  För stor för vad? För människor ska kunna äta sig mätta, bo varmt, klara sig undan sjukdomar och leva ett bra liv. Svar Nej.

  Att fokusera på koldioxid och de problem en eventuell temperaturökning kan ställa till med när man talar om fattiga länder, är som att ta upp en oklippt lilltånagel när en person med tredje gradens brännskador kommer in på akuten.

  När det gäller "fördelning" så beror skillnader i produktivitet mellan olika regioner på hur marknadsliberal ekonomin har varit i ett tidigare skede. Klyftorna du talar om har inte uppstått för hela världen har varit en kapitalistisk laissez-faire ekonomin, utan för vissa regioner har hindrats från att skapa välstånd, genom regleringar, skatter, tullar, dåligt skydd av den privata äganderätten.

  Du håller väl med om att länder i Östeuropa är fattiga för det ekonomiska system man hade där under 50 år? Om du förstår det, dvs hur olika ekonomiska system kan verka, så måste du också vara öppen för att exakt samma sak kan gälla i länder som Pakistan, Etiopien och Egypten, även om det ekonomiska vanstyret har sett annorlunda ut där.

  SvaraRadera
 8. Ännu en debatt kapitalism vs socialism...
  Ibland blir det tröttande, men några saker kan man väl slå fast idag.
  Socialismen var populär inom vida kretsar på 1970-talet. Den var "inne". Alla problem skulle lösas om vi bara fick socialism. Det var som om man glömt, eller inte visste, vad socialism alltid ställt till med. Historielösheten var monumental, även bland akademiskt skolade.
  Fattigdomen och underutvecklingen i världen var skriande. Men det var alltså socialism som var lösningen.
  Sedan hände något. Socialism blev plötsligt "ute". Marknadens och kapitalismens apologeter, som en tid levt undanträngda av bokstavsvänsterns anstormning, kom fram i ljuset. Utvecklingens redskap och metoder förklarades på nytt, och så var det igång.
  På mycket kort tid har så miljarder människor världen runt fått ett värdigt liv! Inte med hjälp av socialism, utan med hjälp av kapitalism och fria marknader. Denna kunskap blev åter universell. Vänstern krossades, överallt, och står helt tomhänt idag.
  När jag lyssnar på Jonas Sjöstedts jultal, slår det mig att han låter som en miljöpartist gjorde på 1980-talet, då det partiet var fräscht, kunnigt, utmanande och framåt (Idag sover man sött!). Men Sjöstedt är socialist. Vilket för mig är rena galenskapen.
  Ty såhär är det. Med sin socialism kommer Sjöstedt ingenstans. Han får ingenting gjort, och ingen lyssnar på honom. Det är allvarliga saker han tar upp i sitt jultal, men trovärdigheten hos honom är lika med noll.
  Tänk om Jonas Sjöstedt i stället kunde upptäcka de möjligheter som marknad och kapitalism har att erbjuda, om vi som förnuftiga människor ger dessa krafter de spelregler som behövs! Lärdomarna av socialistiska experiment borde räcka.
  Våra problem ligger dock på ett annat plan. Ingen vågar gå före! Ingen vågar avvika från den inslagna vägen med ständig ekonomisk tillväxt, vilken förr eller senare leder oss i fördärvet. Röstmaximeringens lag är allena saliggörande. Det gäller att klara den egna livhanken, stolen, positionen, så utmana inte väljarna genom att tänka nytt!
  Så kan väljarna fortsätta sin sömn, ty det är vad man gör idag - sover.

  SvaraRadera
 9. Problemet med historiska analyser är att det är svårt att använda dem för att förutsäga eller göra en prognos om framtiden, speciellt den samhälleliga framtiden.

  Antagligen beror detta på att det är människor som formar framtiden.
  När en professor i ekonomi, i samband med nobelfestligheterna, i ett stickspår hävdade att människor inte är lika rationella som (en del) ekonomiska teorier utgår ifrån så kanske vi har en förklaringsfaktor till denna osäkerhet, den så kallade mänskliga faktorn.

  Istället för att göra prognoser om framtiden tycks det vara lättare att förklara det som redan har hänt.

  Det som redan har hänt är att vi under en femtioårsperiod har upplevt politiska, sociala och ekonomiska förändringar som var svåra att förutse.

  Då 1963 var det få som sade att Kina skulle vara en av världens största ekonomier och marknader 50år senare.

  Då 1963 var det kanske något fler som sa att avkastningen per "svensk" ko av mjölk skulle ha ökat så mycket som den har gjort i jämförelse med 2013.

  Då 1963 var det få som förutsåg att IPPC 50 år senare skulle framlägga en rapport om klimatet och människans troliga påverkan på densamma.  SvaraRadera
 10. Thomas, jag tror du missuppfattat hur debatten idag ser ut, när du säger att ingen lyssnar på Sjöstedt. När man nu skärper regelverket för riskkapitalbolag, ber om ursäkt för vad man gjort med skolan, funderar på hur ägarna till bankerna skall ta större ansvar så är det ju de facto så att man närmar sig Sjöstedt mer än man lyssnar på nyliberaler. Det är som SvD:s politiska kommentator påpekat faktiskt vänstern som vunnit mest 2013, andra har fått flytta sina positioner i vänsterns riktning.

  Neoliberal: haven är svåra att äga, luften är svår att äga, grundvattnet är svårt att äga, dessutom har kapitalismen en förmåga att likställa finansiella värden med naturvärden, digitala siffror med reella värden, låtsasekonomi med verklig ekonomi. Kapitalismen är lika förödande som kommunismen var.

  SvaraRadera
 11. Vilken ism det än gäller så handlar det nästan alltid om en övertro på en kollektivt applicerad föreställningsvärld där alla människor antas agera strikt enligt ismens övergripande idéer. I den perfekta ismen finns knappast något utrymme för irrationella genier, narcissistiska makthavare eller altruistiska pacifister. Det finns bara plats för ismens förinställda originalindivid. Sålunda är en neoliberal värld är lika betingande som Kim Jong-uns Nord Korea. Du är fri och har handlingsutrymme så länge du bekänner dig till ismens tankevärld. Dock med villkoret att alla andra också gör så.

  SvaraRadera
 12. "Thomas, jag tror du missuppfattat hur debatten idag ser ut, när du säger att ingen lyssnar på Sjöstedt."
  Att vänstern vunnit mest på 2013 misstänker jag beror mer på att verkligheten blivit uppenbar för folk o media än på att man lyssnat på Sjöstedt.... det han säger har helt enkelt stämt med vad som kommit fram i ljuset. ..
  AK

  SvaraRadera
 13. Neoliberal Agendatis dec. 24, 02:18:00 fm

  "Neoliberal: haven är svåra att äga, luften är svår att äga, grundvattnet är svårt att äga, dessutom har"

  Håller med, det finns ekonomiska krafter som kan förstöra miljön, men jag kan inte se hur man kan få det till kapitalismens fel. Det är ju avsaknad av privat äganderätt som är problemet. Det finns inget pris på naturen, eller mao. det kostar 0:- kronor att förstöra den.

  "kapitalismen en förmåga att likställa finansiella värden med naturvärden"

  Man kan argumentera att även ett marknadspris är för lågt. Det kan ta väldigt lång tid för en val att växa upp och det ekonomiskt rationella kan vara slakta valbeståndet direkt om man kan få bättre avkastning på en annan investeringen (även med en hypotetisk äganderätt i haven).

  Men nu är vi inne på ideologiskt finlir, inte vad som är ett problem för den miljard som lever under lite drygt en dollar om dagen.

  " digitala siffror med reella värden, låtsasekonomi med verklig ekonomi. Kapitalismen är lika förödande som kommunismen var."

  Jag håller med om att det monetära systemet är ruttet, men jag kan inte se hur man kan få det till kapitalism. När blev centralplanerade räntor och sedelmonopol kapitalism?

  Det finns ingen gyllene medelväg mellan kapitalism och kommunism.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.