tisdag 8 oktober 2013

Nummer åttiosju.

Sitter i ett väntrum. Många människor. Väntar på att ta ett prov. En del är oroliga, vankar fram och tillbaka. Andra kanske bara skall ta en spruta innan de ska dra till solen. 

Något har hänt. För ingenting händer. Kön växer. Kanske har datasystemet kollapsat, kanske är sköterskorna sjukskrivna, kanske har någon patient bakom den slutna dörren fallit ner och dött. Vad vet man, när man sitter och glor i ett väntrum.

En del tittar leende på den lille grabben som bläddrar i en tidning och den lilla tjejen som sitter tyst och håller sin mamma i handen. En del tittar surt på mamman som har...

Läs hela krönikan i BT... finns här.

19 kommentarer:

 1. Har hämtat min dotter på arbetet. Hon har efter många om och men fått ledigt. Känner att hon sätter de andra på pottan. Men måste man så måste man.

  Vi sitter i väntrummet det är tomt. Tyst och ödsligt. Men i kassan sitter en person. Min dotter betalar och sätter sig igen. Konstigt märkligt varför är det så tomt. Finns det ingen personal? Var är alla patienter?

  Efter en stund dyker en kvinna upp en läkare. Hon förklarar att tyvärr det blir inget besök. Din läkare har gått hem. Hon är sjuk. Men följ med mig så får du en ny tid.

  Efter det går vi till kassan för att få pengarna tillbaka. Nej det går inte. Det kostar att ordna med remiss. Du ska få en till en annan vårdcentral. Saker och ting kostar. Men jag har ju inte fått tjänsten utförd. Det kan inte stämma. Jodå! du får betala för det besöket också. Det kan gå fort att få komma.

  Det här kan inte vara rätt. Har tagit ledigt och det är så svårt. Vet inte om eller när jag kan göra det igen.

  Vi går därifrån urförbannade. Nästa dag ringer min dotter till vårdcentralen som hänvisar till chefen. Som har mycket att göra men ska återkomma, för det låter konstigt att man ska betala för en tjänst som inte blivit utförd.

  Detta hände för över en vecka sedan ingen ny tid, ingen som ringt upp. Ingen tid för min dotter på jobbet att hinna forska i varför.

  SvaraRadera

 2. Så bra artikel i BT att jag blir tårögd!

  Tänk om någon vågat prata så här om de stora frågorna även i Agenda!

  SvaraRadera
 3. Tack Birger för att du sätter in saker i ett sammanhang. Jag känner detsamma. Jag har som du funderat på de hör frågorna, hållbar utveckling, under ett antal decennier. Men i motsats till dig har jag i handling, jag menar att du handlar när du skriver, pratar etc., inte agerat utan ägnat mig åt de mer närliggande frågorna. Tills för några år sedan. När jag då tar upp detta i utbildningssammhang, t.ex. att skolans övergripande mål borde vara att verka för en hållbar samhällsutveckling, anses detta av de som kritiserar skolan vara flum. Nu finns hållbar utveckling med i styrdokument men skolans egentliga mål tycks ändå vara att förbereda eleverna för att kunna konkurrera på en global arbetsmarknad.

  Din pedagogiska tillväxtillustration med vinboxar hag jag börjat att använda mig av, vi får se om debatten kan ändras.

  Sedan tycker jag att sjukvård är oerhört centralt i ett samhälle. Men om jag får vänta i en halvtimma eller två timmar för en kontroll eller lättare åkomma är kanske inte det viktigaste. Däremot att det sker rätt prioriteringar när det gäller frågor om liv eller död.

  På motsvarande sätt borde man sätta in skolans problem i ett sammanhang, läs och skrivutveckling och för att förstå din vinboxillustration även relevanta matematikkunskaper är grundläggande. Men det räcker inte. Kunskaper existerar inte i tomma intet utan finns i ett sammanhang, i ett samhälle. Vilket samhälle?

  Skolan har tidigare fostrat för ett kristet samhälle, sedan för ett demokratiskt samhälle. Nu tolkar jag att det övergripande målet är för ett ekonomiskt konkurrenskraftigt samhälle. Detta samhälle säljs via ord som t.ex. demokrati.

  Nästa steg i evolutionen borde vara en hållbar samhällsutveckling.

  SvaraRadera
 4. Väldigt bra! "Allt det där som ingen egentligen vill höra talas om"
  Allt det där som ingen vågar nämna i rädsla för att bli utpekad som rasist. Allt det där som delvis får SD att växa...Ska vi blunda för det? Allt det där som delvis sker för att de andra partierna har gjort ett dåligt jobb. För att allt ska konkurrensutsättas och för att man spelar spel med människors hälsa och liv. Ska vi godta det?

  Vi behöver hitta på nya jobb sägs det! Vad sägs om bl.a. fler tolkar? Ja "svenskar" behöver också tolkar. Kanske kan de även stänga dörren efter oss försiktigt och inte med en smäll. "Kanske" behövs tolkar för att tolka ofullständiga, ja rent av obegripliga remisser? Kanske skulle färre vara oroliga?

  Det finns säkert många anledningar till att SD växer. Samt att köerna ringlar. Eller att det ekar tomt för att personalen gått hem. Detta är definitivt en av dem. Efter att själv ha upplevt saker och talat med andra så har jag personligen insett att det pyr inom människor av känslor. En bekant till mig var så upprörd över att hon inte blev förstådd, så att hon gick till kassan och frågade varför det inte finns tolkar för "svenskar" som inte begriper ett dyft av vad läkaren säger. Eller som oroas då de ser att ofullständiga remisser skrivs. Damen i kassan slog ner blicken och sa jag håller med dig.

  Är så trött på allt prat om rasism som att det ryms inom ett enda parti eller som om vi "svenskar" är mer rasistiska än andra. Ord är viktigt! När vi inte förstår varandra föds hat och hat är rädsla. Det är så dumt och framförallt onödigt.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 5. För att vi ska få en hållbar samhällsutveckling tror jag som sagt att läsa, skriva och räkna är centralt i skolan, och att kommunicera, diskutera, samarbeta, få vara oense etc. också blir en del i skolans medel för målet, hållbar samhällsutveckling.

  Men kommunicera hoppas jag inte vi slutar med efter att vi gått ut skolan, om vi nu kommunicerar i skolan. Kommunikation sker numera mycket via mobiltelefoner etc. jag vet inte om du Birger såg någon mobiltelefon när du satt och väntade, eller om det var förbjudet med mobiler med tanke på röntgenapparater med mera. Tänk om inte mobilen fanns, hur skulle vi då kommunicera? Vad kommunicerar man om på ett sjukhus?

  Läkare, sjuksköterskor med flera tillhör olika professionella eller semiprofessionella grupper (enligt sociologiska sätt att se på yrken). Inom dessa yrken kommuniceras det dels med varandra om olika diagnoser etc, dels till "brukarna" det vill säga patienterna. Men innan läkaren, sjuksköterskan etc socialiserades in i professionen hade hen ett vardagsspråk, kanske en utpräglad skånsk dialekt, eller dalmål eller en variant av persiska. Om patient och professionella från olika språkgrupper möts kan det uppstå oklarheter i kommunikationen.

  Då är frågan, om det anses som ett problem, hur stort är detta problem? Hur kan det förklaras? Förstås och kanske rentav förändras? En ekonomisk förklaring vad gäller sjuksköterskor kan t.ex. vara att sjuksköterskor med svenska som modersmål flyttar till Norge för där får de bättre betalt. Detta ökar marknaden för sjuksköterskor med annat modersmål än svenska samtidigt som det är en brist på sjuksköterskor vilket i sin tur kan leda till frustration hos patienterna med tanke på längre väntetider. (En hypotes, bör testas empiriskt - det finns ytterligare ett antal faktorer som bör beaktas).

  En frustration hos patienterna kan i sin tur leda till att man söker orsaker eller syndabockar till att man fick vänta eller inte är nöjd med den kommunikation man fick vid mötet med läkaren, sjuksköterskan etc. Detta kan i sin tur leda till att vederbörande sympatiserar med en social rörelse som Sverigedemokraterna. Det sistnämnda är en mycket långsökt förklaring och behöver kopplas ihop med mekanismer som t.ex. Guy Standing skriver om vad gäller prekariatet.

  I vilket fall som helst är denna fråga kopplad till frågor som berör en hållbar social samhällsutveckling.

  Själv minnas jag ett sjukbesök i Indonesien år 1988. Jag gjorde en back-packresa och fick plötsligt magont och hög feber, 40 grader. Jag satt på en träbänk i väntsalen, utanför sprang några hönor omkring. En patient intill mig kunde inte engelska och pekade på min mage, och vi nickade till varandra. Ja, det är fel på min mage, feber etc. Jag såg inga mobiltelefoner men en leende och förstående medpatient. Läkaren kunde engelska hjälpligt och vi pratade det språket med varandra. Efter att ha klämt på magen fick jag tre burkar medicin. Jag tog dem enligt hans recept och febern gick ned. Efter några dagar var även det magonda borta.

  Sedan dess, 1988, har de flesta av oss blivit materiellt rikare som Birger avslutar med. Men det är något som vi missat.

  SvaraRadera
 6. Läsvärd krönika. Ja, det här med klimatet är väl för stort, för att ta in/orka ta in.
  Sedan vården i Sverige, tycker jag inte funkar med kommunikationen tex. Jag har tex. gjort en undersökning och ska få besked om en vecka. Hur ska jag få detta besked, och från vem; via mail, telefon eller post? Jag ringer till läkaren, och möts där av en telefonkö, som vanligt. Det här "hängande" läget jag är i som patient, det gör mig galen! Det brister i kommunikation, anser jag från vårdens sida. Vill de inte ha en klar kommunikation?

  SvaraRadera
 7. Om vi ska kunna säga nej till främlingsfientlighet behöver vi vända på varje sten. Sedan EU inträdet har avregleringar och privatiseringar satt Sverige under hård press. Detta har enligt många lett till försämrad service. Till längre telefonköer, sämre samarbete. Vem ska göra vad. Det brister i kommunikationen. Att koppla detta till större frihet blir lite märkligt. Frihet för vem?

  Angela Merkel och Nicholas Sarkozy har ifrågasatt det mångkulturella samhället. Det tycker jag personligen att man bör göra! Man bör ifrågasätta allt.

  Men när dessa personer inte egentligen är EU kritiska utan endast motståndare till ett mångkulturellt samhälle, då bör vi nog fråga oss vad som är hönan och vad som är ägget. Vad som är motivet bakom ifrågasättandet.

  Personligen så undrar jag över varför sätter man folk i fas 3. Till att måla om stolar som redan är målade. När de t.ex. skulle passa utmärkt som tolkar på bl.a. vårdcentraler och sjukhus. Det gäller både människor som är födda här i Sverige och dem som inte är det. Vill de (politikerna) inte ha en klar kommunikation? Varför hitta på låtsasjobb när vi har så stora problem.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 8. Tillbaka till det som aldrig varit.
  Den övergripande brottsligheten
  sänker sig över folken, som i Mexiko.
  Himmelrikena når allt tunnare luftlager.
  Den stora oredan når även tillväxtens växthusägare.
  Som tänker långsiktigt och smider planer på längre sikt
  än vad de själva och större delen av Jorden överlever.
  Men att göra lösningar är, att gå mot både folken och
  de girigaste samt att det är både besvärligt och farligt.
  Dels på att vi är tillvanda till rovdriften.
  Dels på dem som trivs med att ha det överbra.

  SvaraRadera
 9. Jag undrar ibland över vad du skulle säga i riksdagens plenisal om du nu åter blev en aktiv politiker. Jag tänker närmast på den budgetdebatt som varit, där nästan alla mal på om nödvändigheten av fortsatt ekonomisk tillväxt. Deras argument verkar ju så övertygande, särskilt om man betänker hur det numera ser ut i de länder där tillväxten upphört. Hur ska vi få råd med utbyggd sjukvård t.ex.? Fler och fler "äldreäldre", det är ju där kostnaderna skenar. Vi kan ju inte bara dela på en kaka som aldrig blir större; ska någonting få mer, måste någonting annat maka på sig. Ett nollsummespel. Ekonomin måste alltså växa för att exempelvis sjukvården ska få mer. Sådana invändningar hade du fått i mängd i riksdagens plenisal.

  Du skulle alltså åter sitta i riksdagen, men för vilket parti? Inte för miljöpartiet vad jag kan förstå. De är inte längre i din smak, inte tillräckligt gröna. Men du skulle nog inte få mothugg från miljöpartisterna, även om ju även de numera tillber tillväxten.

  Du brukar omfamna Jonas Sjöstedt, den gamle rödingen, som ju egentligen hamnat i alldeles fel parti. Socialism har ju aldrig förknippats med miljöhänsyn. Hos Sjöstedt skulle du nog få stöd.

  Antag alltså att du efter valet 2014 kommer in i Sveriges riksdag. Förmodligen hamnar du då utanför redan i valet därpå, 2018, eftersom budskapet om nolltillväxt inte tilltalar någon. Då har vi förmodligen en ännu värre kris än idag, och längtan efter en ekonomi i ordning, d.v.s. i tillväxt, är större än någonsin.

  Ett hopplöst företag alltså. Bättre då att bli vid din blogg. Här kan du fortsätta smida utopier och vara så där lagom ansvarslös. För det är alltid roligt att läsa det du skriver, fortsätt med det och ge tusan i partipolitiken.

  SvaraRadera
 10. Apropå sjuksköterskebrist. I hemsidan på dagens svt.play. (8/10)tas sjuksköterskebristen upp. Bland annat att det tar tid att få validerat utländska sjuksköterskors legitimationer.

  Socialstyrelsen bryter tydligen mot EU-regler när de inte behandlar ärendena fortare.

  Hur var det Carl Bild sa, först hallänning sedan svensk och sedan europé. Men han var inte sjuksköterska.

  Men hur är det i Halland. Finns det inte spänningar där mellan stad och landsbygd, mellan kärnkraft i Ringhals och huspriser etc.

  Det kanske är bäst att satsa på sig själv. Som följeslagare i globaliserings spår har vi fått begreppet "individualisering".

  Tänk om vi lika snabbt som pengar kunde förlytta oss över jordklotet, helt oberoende av vår omgivning. Men sådan tycks inte människans natur vara. Människan tycks ha ett behov av gemenskap - kanske inte alla men det stora flertalet tycks ha detta behov.

  Frågan är bara hur denna gemenskap ska organiseras, först hallänning - inte västgöte, sedan svensk - inte norrman, sedan europé - inte amerikan.

  Eller finns det möjlighet att vi alla på vårt jordklot kan ha någon sak gemensamt. Vad skulle detta gemensamma då kunna vara?

  SvaraRadera
 11. Fredrik, det där med att tillväxt ger mer möjlighet att anställa fler inom vården etc stämmer inte alls. Senare i veckan har jag en krönika i Fria på det temat. Så håll ut...:-)

  SvaraRadera
 12. "Eller finns det möjlighet att vi alla på vårt jordklot kan ha någon sak gemensamt. Vad skulle detta gemensamma då kunna vara?

  Mat t.ex. Alla behöver mat. Inom omställningsrörelsen talar man om lokalt och glokalt klimatarbete. Odling t.ex. permaodling. Att vi ska tänka globalt men agera lokalt. Bilda nätverk med andra. Starta omställningsstäder som genom lokal utveckling förbereder sig för en framtid utan olja.

  Carl Bildt säger så här EU är vår politik. Tror inte han är så förtjust i tanken på att människor bildar nätverk och börjar odla.

  SvaraRadera
 13. Och hur gick provet..?
  AK

  SvaraRadera
 14. AK, svimmade inte i alla fall... Blev lite blodfattigare.

  SvaraRadera
 15. Tänkte mest på resultatet, hoppas att du håller dig frisk...
  AK

  SvaraRadera
 16. Vet inte varför det blev diskussion om SD efter detta inlägg.

  Många krystade förklaringar till SD:s framgångar framförs i olika sammanhang.

  Men jag tycker Lisbeth säger det bra: det beror på de andra partiernas misslyckande. Finns ju inget välfärdsland i hela världen som lyckats ta emot stora mängder främlingar utan att samtidigt vara väldigt kräsna med vad de har för utbildning och vilja och förmåga att anpassa sig till det nya.

  SvaraRadera
 17. Jag vill ta upp det här:

  I vår kommun bor permanent 15 000 människor; på somrarna stiger invånarantalet upp till 55 000.
  Vi har en sk. centralort dit all viktig service placeras oavsett boendeantal(är inte den största orten i kommunen). Där finns en stor Folktandvård, apotek(privat) samt vårdcentral(privat). På den andra orten med samma boendeantal finns fr.o.m. november en tandläkare, en läkare och en sjuksköterska i filialen samt en liten apotek. Alla de här instansserna är inte öppna hela tiden; under sommaren är vårdfilialen stängt just under julimånad och apoteket kör varannandag öppet.
  Nu är det så att Närvården vill till kommunen men vill välja den orten där det redan finns en stor vårdcentral; varför? Ju, för regionpolitiker vill ha det så. Kommunpolitiker påstår att de har ingenting att säga i den saken.

  Vad jag undrar mest är: Kommunicerar partipolitikerna sinsemellan inte als? Lyssnar regionpolitikerna inte alls sina väljare? Har de ingen koll på vad som händer i en kommun?

  Allting håller på att kollapsa och INGEN politiker g ö r någonting.

  SvaraRadera
 18. Erik Sthlm Rubriken var "Allt det där som ingen vill höra talas om."

  Birger skrev "Några viskar att köerna blivit längre sen "de där" kommit hit." Tänkte då på SD och främlingsfientlighet. Samt på att det finns ingen rim och reson i varför partiet och kanske köerna också växer förutom att politikerna (de andra partierna) har gjort ett dåligt arbete.

  Tycker också "att många krystade förklaringar till SD:s framgångar framförs i olika sammanhang"

  Men man hör sällan någon säga att de övriga partierna gjort ett dåligt jobb. Istället så verkar många TRO att all främlingsfientlighet ryms i ett och samma parti. Om de bara försvann...

  Som det här med att människor sätts i meningslösa åtgärder. Ett förslag från våra politiker löd så här. Sjuka människor kan öppna dörrar på privata företag. De kan jobba som dörrvakter. Det finns olika sorters rasism sjukdomsrasism hör man sällan någon nämna.

  "Allting håller på att kollapsa och INGEN politiker gör någonting." Jo det gör de väl? De prioriterar inte sjukvården. De har fullt upp med att genomföra direktiv. Samt att hitta kryphål för att slippa genomföra dessa direktiv. Anonym fråga dina kommunpolitiker om hur mycket de bestämmer. Fråga om inte 60% av besluten de tar påverkas direkt eller indirekt från Bryssel.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 19. Lisbeth> Birger skrev "Några viskar att köerna blivit längre sen "de där" kommit hit." Tänkte då på SD och främlingsfientlighet

  Man kan ju behandla individer utan förutfattade meningar och ha vänner som är "främlingar", men samtidigt inse att om det kommer många hit som inte har de kunskaper som samhället/arbetslivet behöver, så blir det en ökad belastning på all välfärd, inte minst vård, samtidigt som skatteintäkterna inte ökar i alls samma omfattning.

  Det känns säkert bra i hjärtat hos ansvariga politiker i varje enskilt ömmande fall, men ibland måste man också använda hjärnan och se till den större bilden.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.