tisdag 22 oktober 2013

Nio miljarder kräver omtanke

De traditionella ideologierna och dess teorier är till stor del oanvändbara inför framtiden eftersom de saknar de grundläggande analyserna. De behandlar ingående balansförhållanden i samhället - men bortser från att samhällets möjlighet att utvecklas är beroende av naturens spelregler, de planetära processerna och det enkla faktum att livet på vår planet vilar på en skör tråd. De traditionella ideologierna är därmed ofullständiga och är på grund av sin ofullständighet destruktiva för planeten och därmed för samhället och för dess människor.

De traditionella ideologierna, som har drygt hundra år på nacken,  utvecklades under helt andra förhållanden än de som råder idag. Befolkningen på vår planet var någon miljard, globaliseringen låg i sin linda, naturens råvaror tycktes vara oändliga och miljöproblemen syntes vara mest lokala. Den största skillnaden mellan Då och Nu är inte den tekniska utvecklingen - som förvisso varit fantastisk - utan just befolkningsökningen och den press som homo sapiens sätter på planeten.

Något svar på de uppkomna problemen finns inte att hitta i någon av de traditionella ideologierna, eftersom de varit fullt upptagna med att analysera ägarförhållanden, fördelningen av pengar, arbetets värde, yttrandefriheten, människors frihet gentemot staten, företagens frihet gentemot människor och politikens gränser. Problemet är att de traditionella ideologierna - som går under huvudbegrepp som socialism, liberalism och konservatism - behandlar människans samhälle som vore det ett isolerat kärl.Således finns det all anledning att vara skeptisk när partiers företrädare talar om sina partier som socialistiska, liberala eller konservativa. De traditionella ideologierna, och den ekonomiska teoribildning som vävts in i dessa, kan aldrig utgöra en trovärdig grund för en politik som överlämnar ett bättre värld till nästa generation. Socialism, liberalism eller för den del konservatism kan utgöra grädde på moset, men moset består av något helt annat: förhållanden på den planet där vi lever våra liv.

I den politiska debatten hävdas från de olika ideologiska skolornas banerförare i olika politiska partier att bara man får mer av deras modell så kommer problemen att lösa sig. I samband med att allt fler började inse att miljöförstöringen var så påtaglig att man inte kunde blunda för den så kunde man höra marknadsliberaler hävda att miljöförstöringen i Katowiceområdet i Polen berodde på planekonomin medan miljöförstöringen i Västtysklands Ruhrområde berodde på olyckliga omständigheter. Lika tvärsäkra tycktes plansocialister vara på att miljöförstöringen i Ruhrområdet berodde på det kapitalistiska systemet medan miljöförstöringen i Katowiceområdet berodde på olyckliga omständigheter.

I själva verket var det förstås så att Rhen förgiftades på grund av uppenbara brister i det kapitalistiska systemet, baserat på delar av liberalismens värderingar. Och lika självklart var det att föroreningarna i floden Wisla slog ut livsförutsättningar i Östersjön på grund av uppenbara brister i det marxistisk-socialistiska systemet.

Naturen är en grundläggande faktor som både borgerliga och socialistiska samhällsteorier helt enkelt struntar i. Båda dessa ideologiska samhällsteorier utgår från att människan kan och skall behärska naturen, inte vara en del av den. Teorierna bygger på en mekanisk världsbild. De lösningar man förordar blir följdriktigt mekaniskt tekniska som en del av jakten på den heliga gralen: ständig ekonomisk tillväxt. Man bortser gladeligen från det enkla faktum att vi inte längre är en eller ett par miljarder människor som skall rymmas i denna tillväxt. Vi är snart nio miljarder. Vilket kräver omtanke - i alla dess betydelser...

52 kommentarer:

 1. Du skriver som en gud!

  SvaraRadera
 2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 3. Bra alltihop.

  Ber att få fråga detta:
  Kan det tänkas att det är förvaltarna av en ism som gör fel, snarare än att själva ismen är bristfällig?

  Dvs, kan man tro att t.ex. Marx hade ett genomtänkt program, medan efterföljande marxister hade klenare moral?

  En parallell i religionen: Få äro de som klankar på Kristus. Jag vet f.ö. ingen. Men många ser hur illa den kristna kyrkan har uppfört sig här och var.

  Gt

  SvaraRadera

 4. Oberoende av religion eller ideologi så kommer Darwin att få rätt till slut. Det kommer att bli ett plågsamt uppvaknande och en plågsam process.

  SvaraRadera
 5. Tack Birger! Jag håller helt med dig. Detta är grundproblemet!

  En human, global, långsiktig befolkningsminskning är svaret.


  Eschaton

  SvaraRadera
 6. Gt, problemet är väl att ismernas skapare inte kunde ana att vi skulle bli nio miljarder som alla ville leva som överklassen... Grundfundamentet fungerar därför inte längre, även om de har mycket att säga om "grädden på moset".

  SvaraRadera
 7. Den gröna ideologin verkar även den numera bygga på en mekanisk världsbild. Ideologier som avlöser varandra verkar bygga på människors ofullkomliga idéer. "Du skriver som en gud! skriver anonym. Du skriver ovanligt bra! Men människan är ingen gud. Vi är människor.

  Birger, ekomodernism är inget vidare heller hur? Ismer verkar bygga på en mekanisk världsbild?
  Den gröna ideologin faller alltså även den platt på grund av innehållet dvs människorna.

  Är det ens någon mening då att se den gröna ideologin som en lösning?
  Du är ju uppenbart besviken och många andra med dig.

  Alltså min fråga är bör vi sluta att tala om blått, rött och grönt?
  För att istället tala mer om omtanke. Det här med att vi blir fler och fler t.ex....Att vi alla ska ha allt i en viss ordning. Utbildning, jobb, hus, bil, "en" partner, barn, hund eller katt. Kanske bygger allt detta på feltänk. På ideologier planetära idéer.

  Du skrev om "uppdrag" förut. Om det är så att vi har olika uppdrag att lösa varför gör vi de flesta av oss upp redan färdiga mallar?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 8. Michael Svantesson skriver att visst är det så att många förfärliga misstags har begåtts, mest beroende på okunskap o bristande förmåga, intresse o att följa femårsplaner samt att göra akktieägare nöjda har varit viktigare än att förstå de konsekvenser vår livstil skapar. Sen tror jag dock att chansen ökar om man har ett vä-perspektiv när det gäller att lösa många som dem som finns idag, just därför att solidaritet är o borde vara ett rättesnöre för vänstern. Och just solidaritet är i många fall lösningen på rovdriften av denna planet. Trots allt så är det ju så, att vem förbrukar jordens resurser?? Så finns det naturligtvis de som säger att marknaden är de som bäst kan lösa många av tekniska problem o innovatioer som behövs för framtiden miljölösningar. Men det finns inte mkt hittils idag som visar att eliten inom marknaden är särskilt intresserade av att ge upp ngr privilegier.

  SvaraRadera
 9. Kreverande snyggt..................
  AK

  SvaraRadera
 10. Birgers omtanke får många att tänka om.
  Det är en stor konst att förklara självklara saker på ett begripligt sätt.
  Högt skolade människor, som fattat noll, börjar kanske förstå livets villkor.
  Birger är unik i svensk politik, han gör den rik.
  mvh BB

  SvaraRadera
 11. Och vilka ismer härjade/härjar bland Östersjöländerna för att kunna skita ner den?

  Vad har man gjort/Vad gör man?

  Det handlar om människans girighet efter makt och pengar, inget annat.

  SvaraRadera
 12. Hur kommer det dig att ekomodernismen är anfrätt av nyliberalismens tankegods?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 13. Suveränt Birger! ...igen en gång..

  Gunilla

  SvaraRadera
 14. Lisbeth, du skriver "Hur kommer det dig att ekomodernismen är anfrätt av nyliberalismens tankegods?"

  Min gissning är att det beror på att nyliberalismen har vunnit och därigenom har så mycket resurser och tolkningsföreträde att den slår igenom överallt. Vinnarna skriver historien och framtidsvisionen.


  Eschaton

  SvaraRadera
 15. Ang min fråga till Birger så besvarar jag den själv. Det måste vara tradigt med frågor som man redan besvarat.

  Du har tidigare skrivit att "Det gröna" har mist sin betydelse. Att du är beredd att släppa det ordet. Att du inte bara pratar utan även handlar det har du bevisat. Hedersvärt! Du kan som icke socialist tänka dig att rösta på ett socialistiskt parti. De verkar onekligen ha klarar sig bäst från att smittas av nyliberalismens tankegods. De är EU kritiska och ser samband. Verkar vara partitoppen som ser de mest. Bara det...! Inga gudar eller felfria dock.

  Synd på ett vackert barn som kunnat bli en så klok vuxen skrev du.
  Håller med!
  Men i hjärtat kan vi tänka grönt. Det är skönt!

  Lisbeth

  SvaraRadera
 16. Eschaton, Min "gissning" är att EU är vår politik. Att det är ett nyliberalistiskt experiment.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 17. Traditionella politiska ideologier handlar om relationer mellan människor. I stället borde vi få en ideologi som även handlar om människans relationer till naturen. Det här har jag förstått och talat och skrivit om sedan 1960-talet, men jag måste nog säga att vi inte kommit längre än till ruta 1. Detta trots all debatt, alla konferenser o.s.v.

  Följaktligen finns det ännu inte någon mera sammanhängande "grön" ideologi. Enskilda miljöpartister har vid olika tillfällen försökt sig på att formulera en sådan ideologi, men mestadels har det runnit ut i sanden. I dag är partiet inte längre intresserat, eftersom man övergett sin tidigare systemkritik och blivit ett parti som de övriga partierna.

  Inte desto mindre är behovet av en radikalt annorlunda ideologi större än någonsin.

  Många har förstått det, men de allra flesta har inte förstått det: att 9 miljarder människor som ska leva som kanske 1 miljard gör idag, betyder att planeten tvingas in i en ekologisk katastrof med ett oerhört lidande för miljarder människor och ödelagda natursystemtjänster, de tjänster som ingen betalar en krona för idag.

  I stället upptas debatten och fylls medierna av kortsiktiga utfästelser om fortsatt ekonomisk tillväxt och konsumtion, ägnade att förvrida synen på oss så att vi inte ska se vad det är för en framtid som håller på att växa fram.

  SvaraRadera
 18. "De traditionella ideologierna är därmed ofullständiga och är på grund av sin ofullständighet destruktiva för planeten och därmed för samhället och för dess människor".

  Alla ideologier är med nödvändighet ofullständiga.

  De värsta brotten mot mänskligheten har utförts av personer som snöat in på en ideologi och upphöjt den till den enda sanningen, antingen det handlat om kommunism eller nyliberalism eller något ännu värre. Förhoppningsvis är detta något som de gröna insett.

  Hur ska man då använda en ideologi?

  "De traditionella ideologierna och dess teorier är till stor del oanvändbara inför framtiden eftersom de saknar de grundläggande analyserna".

  Helt oanvändbara är de väl inte eftersom de med sina teorier definierat nya begrepp och termer. Om vi ska formulera politik så behöver vi naturligtvis ett användbart språk.

  En ideologi ska närmast betraktas som en abstraktion, dvs som något där man tänkt bort vissa egenskaper (för att framhäva andra). På så sätt blir ideologin ett verktyg för det politiska samtalet. Ideologin blir inte något som ska "genomföras". I stället är det politiken som ska genomföras.

  A.

  SvaraRadera
 19. "till stor del oanvändbara" betyder inte helt oanvändbara.
  De gröna tankarna är naturligtvis användbara. Birger är en av dem som fört ut dem. Tack!

  SvaraRadera

 20. Vi tycks vara flera som uppskattar det du Birger skriver - det är synd att du inte är journalist och får ställa frågor till våra politiska partier utifrån dessa kloka och enkla sammanhang.

  Den politiska diskussionen och analysen inför val är rätt fastlåst vid de gamla ideologierna, om ens det. Istället är det plånboksfrågor och andra mer närliggande frågor som berörs.

  Det är nästan uteslutande i dokumentärprogram och vetenskapsmagasin som denna enkla koppling som du gör belyses i "public service".

  SvaraRadera
 21. Klockren analys, fantastiskt bra skrivet! :)

  SvaraRadera
 22. A fångar det väsentliga:" ...ideologin (är) ett VERKTYG för det politiska samtalet. Ideologin blir inte något som ska "genomföras". I stället är det politiken som ska genomföras."

  Exakt så! Låt oss sluta förfasa oss över alla bokstavstroende i alla ismer (och i alla religiösa grupperingar, för den delen)och i stället se till det väsentliga, nämligen PÅ VILKET SÄTT ska vi nå målen.

  Birger, du har rätt beträffande de "gröna" frågorna. De fanns inte på kartan när ideologiernas fäder levde. Nu får vi själva väva in dessa frågor i... ja, frågan är om det är möjligt att vara någotsånär konsekvent i sin politiska analys utan att hamna i (eller åtminstone i närheten av) någon av ismerna.

  Vi är snart nio miljarder. Som jag ser det så är FÖRDELNINGSPOLITIKEN det allt överskuggande för att lösa de globala problem vi står inför. SOLIDARITET är ett ord som måste dammas av om vi ska ha en chans att klara detta.

  Fördelningspolitik - solidaritet. Viktiga verktyg för att uppnå nödvändiga mål. Kalla det socialism, eller kalla det vad sjutton du vill, det jag vet helt säkert är vi inte når fram till dessa mål med hjälp av Marknaden.

  Det är viktigare att se vad som förenar än vad som inte förenar! Man behöver inte skriva under på ALLT för att rösta på ett parti. Släpp taget om röda faran, Birger, unkna värderingar kan du hitta i alla politiska partier om du går bakåt i tiden. Nu riktar vi blicken framåt, tycker jag.

  SvaraRadera
 23. Innan vi kan nå målen behöver vi veta vilka mål vi har. Identifiera grundbehov är en början...Ett behov vi har är att föröka oss...Vi blir precis som Birger skriver fler och fler. Oavsett ideologi så vill vi föröka oss. Vilka verktyg kan ändra på det. Kan/bör vi ändra på det genom politiska beslut dvs. lagar? Genom upplysning eller hur ska vi gå tillväga? Innebär behov alltid att det är mänskliga rättigheter? Att alla ska ha rätten till barn t.ex. är det samma sak som att alla ska ha rätt till t.ex. toaletter?

  SvaraRadera
 24. anita tror inte att du menar att vi ska nå frihet utan en marknad. För du skrev förut vem vill inte ha en fungerande marknad? (Kanske blandar jag ihop dig med någon annan) Marknaden "är" individens rätt att bestämma över sig själv, sina pengar och sitt arbete. En marknad kan inte vara egoistisk. Det är människorna som är det.
  Motsats till marknad är tvång?
  Som EU:s inre marknad. Om vi riktar blicken framåt. Så ser vi denna "marknad" som mer och mer låter individen bestämma över sitt arbete, sina pengar och sitt arbete?

  Nej vänta nu är det vad vi ser?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 25. Lisbeth,jo, det var jag som skrev "vem vill inte ha . . . och så vidare." MEN - för mig med tillägget att det är en utopi. Om inte om fanns . . . På grund av att vi människor är funtade som vi är (inte enbart ädla egenskaper) så krävs en MOTVIKT till marknaden, som jag ser det. Motvikten kan förstås beskrivas som "tvång" men vi verkar ha olika syn på marknadens inneboende möjligheter, du och jag. Ytterst handlar politik om tro av något slag. Själv tror jag att marknaden som verktyg betraktat måste regleras med andra verktyg, eftersom individuell marknadsfrihet INTE leder till det som är gott för planeten Jorden.

  SvaraRadera
 26. Anita du har med andra ord helt rätt. Så här beskriver Regeringskansliet EU:s inre marknad.

  - Fri rörlighet för varor
  - Fri rörlighet för tjänster
  - Fri rörlighet för personer
  - Fri rörlighet för kapital
  - snus

  Ja snuset skulle ingen få tumma på.

  SvaraRadera
 27. Anita håller med dig marknaden måste regleras med andra verktyg.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 28. De rödas politik:

  Lika mycket till alla, men jag ska ha mest.

  De blåas politik:

  Lika lite till alla, men jag ska ha mest.

  I den värld som vi lever i så finns det inte utrymme för " lika mycket till alla"

  Något att tänka på för de kvinnor som gapar över att de ska ha lika som männen.

  Vi är redan för många idag.

  Därför blir det lika lite till alla, inklusive männen.

  Antingen så sätter vi in barnbegränsningar, fördelar av kakan lika lite till alla eller så blir det
  ett 3:e världskrig.

  Det som hände i New orleans är bara en promille av försmak hur ett sådant krig kommer att se ut.

  / Realist

  SvaraRadera
 29. Lisbeth, då är frågan (om vi skrotar ismerna): VILKA verktyg ska vi använda för att reglera marknaden?

  SvaraRadera
 30. Både liberaler och socialister verkar utgå från någon idealbild av människan, istället för att inse att människan har brister och bygga samhället därefter.

  Liberalerna tror ofta att om människor får agera fritt efter sitt eget bästa intresse (eller snarare vad de uppfattar som sitt eget bästa intresse) på kort eller halvlång sikt, så skulle detta per automatik bli bra för alla på lång sikt. Men det finns ingen sådan automatik.

  Och socialister tror att det går att ge mycket makt till politiker utan att de kommer att missbruka den. Och att folk ska fortsätta att anstränga sig och ta risker även om man tar ifrån dem belöningarna.

  Och båda ideologierna verkar tro att människor är fritt utbytbara, att invandring är oproblematiskt. Medan verklighetens människor trivs bäst med folk som de förstår sig på, vilket resulterar i segregation och konflikter (som för många blir mer akuta än miljöproblemen).

  SvaraRadera
 31. Lisbeth. Känner du till Rudolf Steiners skiss till ett samhälle som han kallade tregrenat?

  Gt

  SvaraRadera
 32. Lisbeth. Känner du till Rudolf Steiners skiss till ett samhälle som han kallade tregrenat?

  Gt

  SvaraRadera
 33. anita även om jag inte identifierar mig som socialist numera så håller jag med Jonas Sjöstedt om att EU:s inre marknad har blivit ett hästhandlarnas Europa. Samt att det handlar om att göra maximal vinst.

  Håller även om med honom om lika lön för lika arbete och anser inte att kvinnorna gapar som "Realist" skrev. Har man den uppfattningen hur blir då fortsättningen...När mycket ska bli till lite.

  Vilka verktyg ska vi använda för att reglera marknaden frågar du.

  Befintlig återstående makt kanske?
  Samt upplysning och nyfikenhet från vår sida att veta mer.
  Det skulle i sin tur kunna leda till en ny folkomröstning. Folkomröstningar är bra verktyg.

  Lisbeth

  Lisbeth

  SvaraRadera
 34. När får vi se en ny fräsch och positiv andlig/politisk idéströmning svepa över världen? Som bygger på visdom, på insikt om planeten som helhet, på en global ansvarskänsla, på medkänsla med allt levande, på etik. Som river nationsgränserna. Som står för, till exempel, att endast ett biologiskt barn per kvinna bör födas, att den nya tekniken skall befrias oss från arbete etc. Det är hög tid för en sådan. / Patrik

  SvaraRadera
 35. Patrik. Var det inte Leo Tolstoj som sa detta: "Så länge det finns slakterier i världen, så länge finns det krig". Underförstått: hur vi ser på livets helighet.

  Lisbeth. Var det du som bad mig berätta? Oavsett vilket, så kan du nog googla på "Tregreningen" eller möjligen "Dreigliederung". Steiner tycks ta avstamp i franska revolutionens devis Frihet, Jämlikhet och Broderskap (=Solidaritet). Men de tre begreppen må inte hanteras hur som helst. Friheten avser bara kultursektorn, jämlikheten rättsväsendet och solidariteten hushållningen. Det finns mycken litteratur i ämnet. Hör med Antroposofiska bokförlaget!

  Gt

  SvaraRadera
 36. Birger, hur skulle du kommentera Sechers inlägg?

  http://ericsecher.blogspot.se/2013/10/obetydlig-forts.html?m=1

  AK

  SvaraRadera
 37. Anonym tis okt 22, 12:32:00 em, du skrev:

  "Innebär behov alltid att det är mänskliga rättigheter?"

  Svaret är nej. Vi har ibland behov som bör regleras. T.ex. reglerar vi behovet att åka hur fort man vill i trafiken. Behovet av att skaffa barn bör idag regleras eftersom det orsakar sådana stora problem och risker.

  När vi fått ner befolkningsmängden tillräckligt eller koloniserat rymden eller fått fram kall fusion e.dyl. så kan vi åter släppa den regleringen. Men idag så är en sådan reglering det allra viktigaste vi kan åstadkomma!


  Eschaton

  SvaraRadera
 38. AK, jag vet inte riktigt hur det är att ha klimatångest, för jag har aldrig haft en sådan. Ångest är ett så laddat ord, och riktig ångest är något fruktansvärt att leva med. Jag tror att få, om ens någon, verkligen har klimatångest om man verkligen definierar ångest som det laddade begrepp det är.

  För något drygt år sedan gick jag igenom IPCC:s hela rapport utifrån att jag vill att de skall ha fel. Jag VILL verkligen det, jag vill komma ut som "klimatskeptiker". Men tyvärr är det inte möjligt.

  En konstig inställning till IPCC är att deras sammanfattningar är överdrivna - det är väl snarare tvärtom, man är ytterst försiktig. Jag har inte funnit något annat. När man tex talar om 2 grader i debatter så låter det som om ingenting skulle hände om vi håller oss under det. Forskningen säger något helt annat, riskerna för stora och avgörande följder för människans möjlighet att leva goda liv är stora även vid mindre än 2 graders temperaturhöjning. Men de riskerna säger politiker att man är villig att ta.

  En annan uppfattning som framskymtar är att man inte vill erkänna att man haft fel och att detta har politiska orsaker. Det finns väl inte en enda ledande politiker som inte skulle bli oerhört lycklig om IPCC haft fel när de gått igenom, och sammanfattat, allt den forskning som finns.

  Att säkerheten, som Eric pekar på, "endast" är 95 procent etc är inget nytt eller konstigt. Det vore högst märkligt om vetenskapen skulle slå fast att man har 100 procent rätt i alla man säger. Tror man det förstår man inte vad vetenskap är inom komplicerade områden som detta.

  Låt oss säga att man istället skulle sagt: nittiofem av hundra tåg kommer att förolyckas, nittiofem av hundra flyg kommer att störta. Skulle vi så säga: Ah, va fan vi flyger ändå.

  Låt oss säga att bara hälften av alla flygplan beräknas störta. Vem vill då flyga?

  Jag menar, kanske då till skillnad från Eric, att även om det var så osäkert som att det bara var tio procents risk att det är människans utsläpp av växthusgaser som är på väg att göra stora delar av jorden obeboelig så hade jag med alla medel försökt avveckla den risken helt. Jag finner det smått cyniskt att "ta ens så små risker" eftersom riskerna i stort sett inte kommer att drabba mig, som tillhör planetens överklass. Utan andra med mindre förutsättningar.

  Det finns förvisso människor som grävt ner sig i skyttegravar och som - tycks det - får sitt livsutrymme genom att antingen förneka människans påverkan på klimatet eller med alla medel skulle vidhålla att det är människans påverkan som utgör faran även om all vetenskap skulle komma fram till motsatsen.

  Däremot anser jag att Eric har en poäng av två möjliga i sin slutmening: det finns massor med andra miljöfrågor - allt från antibiotikaresistenta bakterier till den cocktail av kemikalier vi utsätter oss för - som försvinner eftersom stora delar av miljörörelsen i första hand riktar in sig på klimatfrågan.

  Eric behöver ju dock inte möta klimatfrågan så ofta eftersom medierna ger fullständigt fan i den. Det är ju ingen nyhet längre... Nyheter blir det när Elisabeth Höglund och andra hävdar att vi kan skita i klimatfrågan, för IPCC kan ju ha fel...

  SvaraRadera
 39. Instämmer, begreppet klimatångest är trams för att inte säga hån. I övrigt tack för gediget svar.
  AK

  SvaraRadera
 40. Håller med Eric det finns massor med andra miljöfrågor. Bisfenol A t.ex. har inte i dricksvattnet att göra säger både Naturskyddsföreningen och Kemikalieinspektionen och anser att det behövs skarpare lagstiftning.

  Samtidigt så säger Lena Ek att EU kommissionen stoppar att vi går före. Vi tar strid med andra länder säger hon. Vi anser att EU agerar för sakta. Vad Mikael Karlsson anser det vete gudarna.

  Vet att du kritiserat Lena Ek Birger. Men hur lätt kan det vara att vara i hennes sits? Dessa ständiga strider och ingen sammankoppling kan ge den lugnaste av lugna "ångest".

  IPCC vilka har tillsatt dem Birger?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 41. Lisbeth, IPCC bildades 1988 av Världsmeteorologiska organisationen (WMO) och FN:s miljöorgan (UNEP) i syfte att sammanfatta och gräva i den forskning som fanns globalt om klimatfrågan. Har du hört något annat från klimatförnekarna eller oljebolagen så är det fel.

  SvaraRadera
 42. Birger, ett ps: i inlägget nämns även En obekväm sanning. Vad anser du om den filmens tillförlitlighet? Var och är den "giltig"? Flera år sedan jag såg den, men den gjorde starkt intryck på mig och kanske borde den dammas av.
  AK

  SvaraRadera
 43. Eric S är cykelfantast. Den bok som han hänvisar till är skriven av Gösta Pettersson. Samma namn som Sveriges bästa cyklist genom tiderna. inte undra på att Eric fallit. Klimatförvirrarna ger sig inte, varenda professorstitel som kan legitimera oljeindustrins förnekande utnyttjas oavsett om de är professorer i tandhälsa eller grekiska och inte vet ett skvatt pm klimatfprskning. miljoner pumpas in från några intresseorganisstioner för att förneka och förtala - allt för att få fortsätta några kvartalsrapporter till. Hur lättlurade är vi??
  Rune B.

  SvaraRadera
 44. Är ingen klimatförnekare! Däremot så anser jag att man inte bör fokusera identifiera sig för mycket. Då riskerar vi att inte se annat. "Hur lättlurade är vi??"

  http://sv.wikipedia.org/wiki/IPPC-direktivet

  Saker och ting bildas. Hur och varför är "ganska" intressant. IPCC är av vad jag förstått ett mellandirektiv. Kan vara fel. Direktiv är till för att följas. Det verkar inte vara något som hindrar Sverige att gå före.

  Samtidigt så pratar Lena Ek om strider för att vi vill gå före.
  Det är klart att man funderar. Birger har flera gånger skrivit att IPCC:s rapporter är försiktiga inte överdrivna. Tyder väl snarare på att läget är allvarligt. Allvarligare än någon vill erkänna?

  Nu är det dags för livsstilsförändringar, inre förändring som leder till yttre förändring och inte stoppa huvudet i sanden som strutsen. Lika lite åt alla skrev "Realist". Nytt slagord för moderaterna samt de andra partierna? Alla ska med... I annat fall får vi lita helt till vetenskapen och forskarna i framtiden.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 45. AK, min "relation" till Al Gore är aningen spänd. Filmen var en väckarklocka för många som aldrig tidigare brytt sig, i så måtto var den bra. Minns nu inte allt från filmen, men jag har varit försiktig (som jag minns det i alla fall - som som följer bloggen vet att jag är intresserad av hjärnan och den är en skojare när det gäller minnen som den alltid paketerar om för att skapa en hygglig livshistoria) i mina omdömen. Man måste lyssna noga vad som sägs, vilket inte kvällstidningsrapportörer och andra riktigt gjort. Jag finner också Al Gores resonemang om vad som behöver göras aningen likt ett magplask, efter det att han byggt upp ett enormt elegant hopptorn. Men allt annat var väl omöjligt med tanke på att han hade som mål att tala med amerikaner som till stor del lever i en burka av förnekelse, usel omvärldsanalys och uppblåst självbild - plus att de bolagsägda nyhetsreddaktioner som når medelamerikanen är intellektuellt undermåliga beroende på ägarstrukturer och reklamfinansiering.

  SvaraRadera
 46. Hjärnan är en skojare? En sambandscentral som driver med oss? ;)
  Stackars hjärnan den får skulden för mycket. Hjärnan är ingen mänsklig uppfinning. Undrar om själva tanken bakom hjärnan är att den ska paketera om eller se samband? Att vi är dåliga på att se samband kan ha andra okända orsaker. Det finns olika teorier.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 47. Blev nyfiken på magplasket, ska minsann se om filmen. Kul att se om jag reagerar annorlunda på den nu sju år senare.
  AK

  SvaraRadera
 48. Zeitgeiströrelsen pratade väl ungefär likadant om ideologernas död och behovet av resusursbaserad ekonomi;


  An Intro to a Resource-Based Economy - Peter Joseph
  http://www.youtube.com/watch?v=Osop1RCSDmM

  SvaraRadera
 49. > Jag menar /.../ att även om det var så osäkert som att det bara var tio procents risk att det är människans utsläpp av växthusgaser som är på väg att göra stora delar av jorden obeboelig så hade jag med alla medel försökt avveckla den risken helt.

  Alla medel förutom kärnkraft, då. :-)

  SvaraRadera
 50. För att säga att en ideologi inte kan rymma hänsyn till ekologi och jorden måste det väl ändå bevisas att ideologin som sådan och inte bara ett visst sammanhang den använts i utesluter den hänsynen..

  Marknader kan regleras och planekonomi ser ut som den planeras. Dessutom betyder socialism mindre statssocialism och mer att arbetare har kontroll över produktionsmedlen. En feministisk antirasistisk socialistisk politik skulle vara tvungen att ta sådan hänsyn till den kontrollen att det vore miljövänligt på köpet.

  SvaraRadera
 51. @Birger: "Jag menar, kanske då till skillnad från Eric, att även om det var så osäkert som att det bara var tio procents risk att det är människans utsläpp av växthusgaser som är på väg att göra stora delar av jorden obeboelig så hade jag med alla medel försökt avveckla den risken helt."

  Cool, jag visste väl att att du skulle bli kärnkraftsförespråkare till slut. Eller nehej, det var inte så du menade nej, för du har inte klimatångest på riktigt, nej. De gröna som är miljövänner och tar klimathotet på allvar har blivit kärnkraftsförespråkare. Exempelvis James Lovelock, han med Gaia-hypotesen: "We have no time to experiment with visionary energy sources; civilisation is in imminent danger and has to use nuclear - the one safe, available, energy source - now or suffer the pain soon to be inflicted by our outraged planet." Han är i gott sällskap med Mark Lynas, Chris Goodall, George Monbiot, Stephen Tindale, Patrick Moore etc.

  Övriga gröna bryr sig egentligen inte om klimatet och naturen som sådan. För dem handlar det om att passa in i en social rörelse. Ungefär som religiösa, SD-are eller vilka andra rörelser som helst. Och sådana rörelser kan inte släppa sina gamla dogmer bara sådär.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.