söndag 6 oktober 2013

Hon ger sig inte....

Det händer emellanåt att jag får skriva baksidetexter på böcker. Här är min text till den nya boken av Maj Wechselmann, ni vet hon som aldrig ger sig, som alltid gräver, som inte tystnar, som verkar ha själva urkraften i sig:
”När Fukushimaolyckan inträffade rekommenderade den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten att alla inom en åtta mils radie från ett havererat kärnkraftverk ska evakueras.”
Hon ger sig inte, Maj Wechselmann. När tystnad anbefalles så talar hon. Nu om kärnkraft tillsammans med Mats Fors och Olof Stierna.
Vi står inför vägval om kärnkraftens framtid i Sverige. Medan Tyskland beslutat att lägga ner, planerar Vattenfall för nya reaktorer. Regeringens beslut att tillåta nya reaktorer har ökat osäkerheten på energimarknaden. Vad vill oppositionen egentligen? Det politiska läget är darrigt.
Kärnkraften skulle vara avvecklad senast 2010. Det var löftet från vinnande linje i folkomröstningen 1980. De som stod bakom krav på avvecklingen hade majoritet i riksdagen ända från dag ett efter omröstningen. Men inte ett enda politiskt beslut togs för att möjliggöra det. Det finns såväl energi- som demokratiskäl att vara djupt kritisk.
Ursinnet i den här boken går inte att ta miste på. Författarna radar upp belagda incidenter vid de svenska kärnreaktorerna, redovisar följder av Tjernobyl, analyserar läget efter Fukushima. Är det till och med så att det okritiska Sverige är utvalt för testa hur långt man kan pressa gamla kärnreaktorer?
Ur en rad perspektiv är det viktigt att den kritiska analysen av kärnkraften inte tystnar. Trots att tystnad tycks vara anbefallen. 
Birger Schlaug 

Här är Maj Wechselmanns film om Fukushima

30 kommentarer:

 1. Att vara för kärnkraft innebär inte att man är för alla typer av kärnkraft, att vara mot kärnkraft innebär att man är emot alla typer av kärnkraft.

  Pragmatism vs. dogmatism.

  SvaraRadera
 2. Svar på Erik: Jaha.

  SvaraRadera
 3. Wechselman är kanske rädd för att kärnkraft är för tekniskt avancerat för att hon ska förstå. Strålning som inte syns skrämmer henne. Trots att vi alltid har bestrålats varje sekund.

  Men det relevanta borde vara att titta på antal döda per producerad energienhet eller utsläpp av CO2 under hela livscykeln per producerad energienhet. Eller "fotavtryck" i landskap, miljö och biologisk mångfald, igen per producerad energienhet. Och då brukar kärnkraften stå sig mycket bra i jämförelse med andra energislag.

  Trots att vi då inräknar äldre generationers kärnkraft, medan nya generationers bygger bort många av riskerna.

  SvaraRadera
 4. Erik! Du är inte dummare än att du kan föra ett samtal på ett högre nivå än att skriva "vi har alltid bestrålats varje sekund". Du är också alldeles för klok för att försvara kärnkraften med motivet att du anser den bättre än fossila bränslen.

  Kärnkraft har inbyggda problem, vilket alla "energislag" har. Problemet med kärnkraften som vi har - och som man vill bygga ut - är att den skapar en riskbild som är mindre acceptabel idag än den var för bara trettio år sedan. Vilket bland annat beror på att terror idag inte bara handlar om statliga terrorbalans, utan att den har individualiserats och blivit alltmer oberäknelig. På det sätt som bland annat Nobelpristagaren Hannes Alfvén beskrev.

  Kunskaperna om de "säkra urbergen" och vattenströmmar har snarare blivit av den arten att "slutförvar" ter sig mer riskfyllt idag än för trettio år sedan när kunskaperna var mer knappa.

  Jag tycker att det är ganska läskigt att du mer eller mindre, som det tycks, viftar bort det japanska samhällets ångest inför det som hänt - och händer än idag där radioaktivt vatten strömmar ut och där fiske och jordbruk förlamats i stora områden. Det handlar om att kollektivet drabbas, men än mer: det handlar om att individer drabbas fruktansvärt hårt.

  Jag är den första som hävdar att all så kallad "energiproduktion" (energi kan vi inte produceras, bara omvandlas) har sina problembilder. Även solceller, även vindkraft, även biobränslen. Det är ett grundläggande skäl till att jag under hela min politiska tid tjatade om energieffektiviseringar och andra värden än de materiella värden som bygger på en ständigt ökande "energikonsumtion" (energi kan inte konsumeras, bara omvandlas).

  SvaraRadera
 5. Det är ett vanligt inlägg från kärnkraftens vänner, att vi alltid bestrålas. De menar då jordstrålning, kosmisk strålning.

  Samma sak, när elektronikindustrin talar om för oss, att den och den produktens strålning ligger under gränsvärdet.

  Att det är summan av kardemumman som är det intressanta. Alltså när vi plussar på den naturliga strålningen med av oss skapad strålning, att det är den summan som vi borde beakta.

  Hela tiden kommer nya strålande varor, varvid vårt strålhav bara växer. Det är den miljön vi ska leva i.

  Förvånad över att många är sjuka?

  SvaraRadera
 6. Erik skrev:
  "Bla, bla, bla. ... Men det relevanta borde vara att titta på antal döda per producerad energienhet eller utsläpp av CO2 under hela livscykeln per producerad energienhet. ..."

  Hej Erik
  Vad gäller hela livscykeln så är som du förstår studier av dessa inte görliga än på några hundra tusen år, eller mer, om det nu ens finns människor och/eller liv överhuvudtaget som har insikt, information och anledning att göra så, varför man naturligtvis måste ha helt andra grepp och bevekelsegrunder för att avgöra.
  För det andra börjar du som halvt om halvt framstår som klimatförnekare helt plötsligt orda om den ensidiga vikten av att isolerat se på CO2 utsläppen också, hmm...

  Det luktar Troll/indoktrinerad reduktionistisk ofri tänkare lång väg

  SvaraRadera
 7. Den klimatrapport som nyligen kom är nog snart glömd. Ja, medierna har väl redan glömt den, eller?

  Gt

  SvaraRadera
 8. Ja ,det som är obekvämt glöms väldigt fort eller tas inte in överhuvudtaget. Skrämmande, men tyvärr sant.

  SvaraRadera
 9. Tack för svar från Birger och Tom. Det verkar som ni inte är uppdaterade vad gäller att 4:e generationens kärnkraft, flytande torium, kan använda det högaktiva avfallet från dagens kärnkraft som bränsle och reducera den nödvändiga lagringstiden från 100 000 år till 300 år.

  Naturligtvis är det hemskt för de japaner som drabbas av Fukushima, men det är likaledes hemskt för de kineser som drabbas av giftdammarna när den sällsynta jordartsmetallen neodym framställs. Vindkraft använder mycket neodym per producerad energienhet. Vilket bidrar till att fler dör per producerad kWh vindkraft än för kärnkraft, även inräknat Tjernobyl och Fukushima.

  SvaraRadera
 10. Erik, Erik, Erik... ensam i världen du står.

  SvaraRadera
 11. @Erik:

  Jag saxar följande från artikel i Ny teknik, det är Göran Sidén från högskolan i Halmstad som skriver:

  "Av vindkraftverken som levererades i världen 2010 hade 95 procent andra typer av generatorer [än neodym]. Med neodym kan man tillverka generatorer och motorer som är någon procent effektivare än med annan magnetisering. Det kan vara intressant för all elproduktion och motordrift, det är inget specifikt för vindkraft. Ett förbud mot metallen i elektriska maskiner borde kanske införas. Det skulle inte få någon som helst påverkan på utbyggnaden av vindkraft."

  Hela artikeln finns här: http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3432956.ece

  Sedan håller jag med om att det tycks finnas intressanta möjligheter för den typen av torium-reaktorer som du beskriver. Om inte annat så utgör dom ju ett intressanta alternativ till "slutförvar"...

  I övrigt anser jag att solenergi är the way to go...


  SvaraRadera
 12. Vattenfall må i det fördolda, med politikernas goda minne, planera för att byta ut våra gamla kärnkraftverk. Dock kommer vi vare sig vi vill eller inte att få ett glapp på 5-10 år mellan utfasning och byggande av ny kärnkraft. Därmed kommer vi inte ha tillgång till samma mängd el som idag. Det betyder att vi blir tvingade att förbereda oss att ratta runt samhället med mindre el. Samtidigt som bristen på flytande fossilt bränsle, främst olja, efter år 2020 kommer att bli mycket besvärande, då både Danmark och Norge enligt egen utsago upphör med sin export till Sverige. Ca 40 % av oljan faller då bort och det kommer knappast att finnas alltför många länder som vi då kan importera olja ifrån. Möjligen Ryssland som redan idag står för över 50 % av vår import, men Ryssland har redan nått maximal produktion (pekaoil) och har inget överskott för export. Allt fler länder kommer behöva sin olja själva enligt export-landmodellen inte bara Norge och Danmark, Det visar forskarna på Globala Energisystem i Uppsala. Att tro att mer el ska kunna ersätta olja visar bara på brist på kunskaper om hur samhället är organiserat och fungerar. Ordf i ASPO Sverige

  SvaraRadera
 13. Vad ska vi då göra? Förbereda oss som nation och medborgare för mindre mängd energi både el och flytande bränsle. Upprätta en plan B och intensifiera omställning!

  SvaraRadera
 14. Erik, torium är ingen undermedicin mot kärnkraftens två stora problem: risken för stora haverier, terrorangrepp och kärnvapenspridning. En kärnbränslecykel med torium innebär tvärtom att ökade mängder plutonium och höganrikat uran kommer i omlopp i samband med bridprocessen.
  I ett livscykelperspektiv är kärnkraften efter kolet det mest koldioxidutsläppande energislaget. -se bla en Stanfordrapport.
  Du kan inte jämföra den lilla mängd uran som finns i vindkraftens neodym. Denna kan knappast leda till en härdsmälta och andra katastrofer. Dessutom är nog också vindkraften en övergående teknik men som är troligen är nödvändig i en övergångsfas. Tills vi verkligen ställt om till ett lågförbrukningssamhälle, som lär bli helt nödvändigt.
  Om du inte tror att det finns några kärnkraftmotståndare: gå bla in på Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapens facebook- och hemsida där finns information om den livsfarliga kärnkraften. Sök också på kärnkraftens risker på nätet så ser du mängder av inlägg och artiklar.
  Om du förstår hur makten och politiken fungerar kanske du också kan inse att det är mycket svårt att få ut information som går emot stora ekonomiska intressen i våra dagliga medier. Av t ex alla de pressleaser som skickas ut inför seminarier och möten med oberoende forskare och experter på kärnkraft som t ex Folkkampanjen anordnar, tas det inte upp av någon s k mainstream-media.
  Och trots den pågående katastrofen i Japan är det mycket sällan, som det kommer någon verklig information om det kusliga som drabbar människorna där,i våra dagliga medier. Men för den som är intresserad finns det hur mycket information om de enorma riskerna med kärnkraft som helst på nätet. Så sök bara, du kommer att hitta en obegränsad mängd information. Även om de mycket stora demonstrationerna mot kärnkraft som sker i runt om i världen - 250 000 demonstranter i Tyskland, 20 000 i Taiwan, tusentals i Japan osv.

  SvaraRadera
 15. Enligt doktor Helen Caldicott räcker det med att andas in en miljondels gram plutonium för att få cancer.

  SvaraRadera
 16. "Är det till och med så att det okritiska Sverige är utvalt för testa hur länge man kan pressa gamla kärnreaktorer?"

  Ja så kan det mycket väl vara. Vi är ju rena experimentverkstan. Vi testar i Sverige.

  SvaraRadera
 17. Jonte, tack för länk. Min källa var denna artikel i Daily Mail:
  http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-1350811/In-China-true-cost-Britains-clean-green-wind-power-experiment-Pollution-disastrous-scale.html
  men om Sidén har rätt kanske situationen ser annorlunda ut i Sverige. Jag får läsa på mer. En kommentar till artikeln påpekar att Sidén har ekonomiska intressen inom vindkraft, men det betyder förstås inte att han har fel.

  SvaraRadera
 18. Hej igen Erik
  OBServera den lilla "detaljen" att jag INTE slår ett endaste slag för att tro oss kunna stoppa in förnyelsebara alternativ för att ersätta de fossila i rådande fossila skuld- & tillväxt krävande högenerisamhälle, då jag som sagt tidigare, ser det senare som problemets kärna!
  De som förbiser detta och propagerar för att stoppa in vindkraftsparker, mega-dammar och annat jox, allt annat lika, ger jag nog nästan mindre för än de "renrasiga" fossil och kärnkraftskramarna, eller att jag ser dem representera "pest eller kolera" kanske träffar bättre.

  Därom är jag för

  SvaraRadera
 19. Charlotte, vad jag har läst om toriumreaktorer skiljer sig en hel del från vad du påstår. Toriumreaktorer är olämpliga för bombtillverkning för de ger inte lämpliga restprodukter. Torium testades redan på 60-talet men man behövde vapenplutonium under kalla kriget så valde annan teknik.

  Risken för haverier är också väsentligt mindre. De använder inte vatten för kylning, så det som hände i Japan, att kylvattnet kom i kontakt med härden och explosiv vätgas bildades, kan inte inträffa.

  Dessutom avstannar reaktionen om temperaturen höjs (negativ temp.koefficient), så någon självgående härdsmälta är inte möjlig.

  Processen arbetar vid lågt tryck.

  Reaktionen sker i en saltsmälta. Vid en terrorattack typ flygplanskrasch eller sprängning svalnar smältan och stelnar och är inte alls lika benägen att sprida stora mängder högaktivt avfall genom luften som äldre generationers kärnkraft.

  En vattenkraftsdamm är ett farligare mål för terrorister, ska vi avveckla vattenkraften?

  Problemet med neodym är miljöförstöringen (inte specifikt uran) vid framställningen (se länk i min förra kommentar) i relation till den blygsamma energiproduktionen hos vindkraft (alltså stor miljöpåverkan per terajoule).

  Vad gäller CO2 och kärnkraft (Gen II) kontra vind har du nog rätt. Jag gick efter en debattartikel i svensk dagstidning, men den tycks inte avspegla huvudfåran av forskningen.

  När har jag sagt att det inte finns kärnkraftsmotståndare? Antalet som protesterar i Tyskland är knappast ett argument mot kärnkraft, det antyder snarare att man valt att lägga ner kärnkraften baserat på opinion och känsloargument, snarare än logik och fakta.

  SvaraRadera
 20. Beträffande energieffektiviseringar håller jag med Birger. Vilket slöseri att folk går i FAS 3 och utför meningslösa sysslor. Tänk vad många hus som kunde tilläggsisoleras om de fick hålla på med det istället. Eller gå runt med värmekamera och leta energiläckor.

  SvaraRadera
 21. Birger: Hannes Alvén var emot kärnkraft för att 1) han gjorde antagandet att kärnkraft innebär att plutonium-föroreningar sprids i miljön och ansamlas i människokroppen. 2) vi inte behöver den för det finns så mycket kol vi kan använda.

  Det första skälet är fel på alla nivåer. Det andra skälet... tja Birger. Vill du ha kol istället för kärnkraft?

  Sedan kan du klaga på slutförvaret allt du kan men faktum kvarstår: det fungerar. Naturen har redan testat konceptet med mycket god framgång... KBS-3 är en utvecklad version av det.

  Och slutligen... stoppa kärnkraftsutvecklingen och du dömer 3000 generationer till slutförvar. För du har ingen bättre idé än "gör inte mer.... och stoppa det vi redan har i världens dyraste soptipp", eller hur Birger?

  Utveckla kärnkraften mot Generation IV och vi får följande:

  - Slutförvarstiden kortas till 500 år.
  - "Avfallet" kan återanvändas ca 20 gånger att göra el.
  - Utarmat uran som är över sedan anrikningen kan användas att göra el. Det är ca 7 gånger mer än vad vi har som bränsle idag.
  - Atombombsmaterial kan användas att göra el. Det är den enda ända metoden idag att destruera plutonium.
  - Vi kommer inte att behöva ha urangruvor på minst 500 år.

  Så säg mig Birger.... vem har bäst lösning? Du med din avveckling, eller jag med min utveckling?

  SvaraRadera
 22. Vad är dagsläget, gott folk? Vi har några olika experiment på gång:

  Kärnkraften har flyttat på cirka 100,000 i Fukushima, 25 år efter den förra kärnolyckan. Samtidigt räddar kraftslaget cirka 80,000 liv varje år enligt en färsk NASA-studie (pga förbättrad luftkvalitet).

  Tysklands solceller har kostat lika mycket som 600,000 nya 2 miljoners-villor, vilket kunde varit rätt "nice" för fattiga östtyska familjer. Dessa solceller har gett ynka 5% av Tysklands elproduktion i 20 år, medan Japans kärnkraft ger dem 25% i 60 år.

  Kolkraften i världen dödar cirka en kvarts miljon varje år i taskig luft och riskerar en global klimatkatastrof.

  Tre experiment med väldigt olika utfall. De helt dominerande effekterna är att kärnkraften räddar liv, solcellerna bränner pengar och kolkraften dödar.

  Dagens prognoser från energimyndigheter världen över tyder på att världen år 2040 kommer ha dubbelt så stor elproduktion. Inte så konstigt, för trots miljöpartisternas utopiska snack om sparande ska vi bli 9 miljarder och alla ska ha vitvaror, belysning och datorer. Prognoserna säger också att kolets, naturgasen och kärnkraften också kommer ungefär fördubblas. Förnybart, exklusive vattenkraft, kommer mycket mer än fördubblas, givetvis, men kommer ändå hålla sig under 15%.

  Man kan inte få allt, men allt har konsekvenser, och alla sidor har två mynt. Motståndet mot kärnkraft kanske gör att vi slipper flytta 100,000 pers vart 25:e år. I gengäld får vi 250,000 döda varje år pga kolkraft, plus en skenande växthuseffekt. De gröna kan förneka dessa konsekvenser av deras handlande hur mycket de vill - det gäller ändå.

  SvaraRadera
 23. Eh, vem var det som hänvisade till Helen Caldicott? Var det allvarligt menat?

  SvaraRadera
 24. Vi inom Enhet har lyft denna fråga och även nämnt boken som Birger har skrivit baksidestexten till.

  http://enhetsblogg.wordpress.com/2013/10/08/dags-for-avveckling-av-svensk-karnkraft/

  SvaraRadera
 25. Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl lever fortfarande kvar, området har fortfarande extrema strålningsnivåer och är en stängd zon. Kärnkraftsolyckan i Fukushima påverkar fortfarande världen. I Japan har 80 000 människor tvingats fly från sina hem och kvarlämnat spökstäder. Dessa spökstäder innebär förlorade mångmiljardvärden genom att husen plötsligt har blivit värdelösa, bostadsrätterna omöjliga att sälja, butikslokaler omöjliga att sälja och så vidare. Förutom den materiella tragedin så är det även en känslomässig tragedi för människor att tvingas lämna sina hem, barnen att lämna sina skolor och kompisar, vuxna att lämna sina arbeten och vänner. Kärnkraftsolyckor påverkar inte bara när de händer, utan de påverkar för hundratals år framåt. Och där ligger tragedin. Fukushima läcker fortfarande radioaktivitet trots det var två år sedan som händelsen inträffade, det kommer fortfarande radioaktivitet ut i haven och påverkar marint liv. I Japan kämpar man fortfarande med att städa upp efter olyckan och man har mycket kvar att göra. För mig är slutsatsen solklar - vi har inte råd med kärnkraft, inte på något sätt; varken ekonomiskt, miljömässigt eller socialt och känslomässigt. Kärnkraft är helt enkelt inte hållbart.

  SvaraRadera
 26. @Raphael: Vad har vi råd med då? Jag visade i min förra kommentar att exempelvis solceller och kolkraft är värre. Kärnkraftsolyckan är medialt spektakulär, men väldigt, väldigt mild i realiteten.

  SvaraRadera
 27. Vi lever över våra tillgångar. När det fossila partyt börjar hacka finns det ingen annan väg än att skära ner. Vad händer i ett post-peakoil-samhälle? Var finns alla resurserna att sköta om livsfarliga och komplexa system som ett kärnkraftverk. Det funkar nu sisådär bra i en värld som fortfarande badar i resurser. Vad händer sedan när kommande generationer måste snåla på resurserna? Kärnkraftverken kommer att misskötas på samma sätt som de t ex gjordes i det resurssvaga Sovjet; en del kommer att flyga i luften. Hur mäktar man med att sköta om avfallsanläggningar när man inte får någon energi i utbyte längre?

  Sen kan man ställa sig frågan om varför kärnkraft alltid verkar vara ett alternativ till fossila bränslen – den utgör en liten del av energin vi använder och även om den vore ofarlig kommer den aldrig lösa några väsentliga energiproblem för den värld som vi känner. Dessa livsfarliga teknokratiska kärnkraftskramare kan inte ta in att vi måste SPARA och hålla oss till förnyelsebara energikällor, och sedan spara ännu mer. Ja, det kommer vara spartanskt, men inte säkert sämre än dagens vilsna konsumtionstillvaro.

  SvaraRadera
 28. @Anonym:

  1. Glöm peak oil. Det finns alldeles för mycket fossil energi i världen, tyvärr.

  2. Kärnkraftverk är inte "livsfarliga" jämfört med andra industriella system. Du har gått på mediadramat. Tjernobyl var som tre dagar av globala trafikskador, max. Fukushima som ingen. Kärnolyckorna är bara ganska koncentrerade i tid och rum, vilket borde ses som en fördel jämfört med allt som dödar utspritt och vardagligt. (Det koncentrerade kan man lättare fly.)

  3. I en hypotetisk energi-svag värld är det utmärkt med kärnkraft. Lätt värt några härdsmältor att ha rejält med el.

  4. Det krävs rätt lite för att omvandla avfallsanläggningar till ett tillstånd som kan överges utan problem.

  5. Kärnkraften är ett alternativ till fossila bränslen eftersom kärnkraften är billig, styrbar och skalbar. Man kan alltså lätt ersätta kolet och naturgasen med kärnkraft. Tysklands exempel visar att solceller och vindkraft inte kan göra det. Kina och Indien planerar var för sig att skala upp sin nationella kärnkraft till mer än vad hela världen har idag.

  6. Det ständiga tjatet om energisparande är lika världsfrånvänt som kontraproduktivt. Vi ska bli 9 miljarder och alla ska ha vitvaror etc - inte "leva spartanskt". Vi ska inte spara - vi ska använda flödigt med ren energi. Det gör andra processer miljövänligare - exempelvis avsaltning av havsvatten, transporter, mattillverkning mm.

  7. Ditt vägrande av kärnkraft riskerar klimatet och dödar en kvarts miljon varje år. Det är faktum. Du håller klimatet och koldöden gisslan för att du vill att folk ska bli grönskägg och sluta konsumera. Det är som kristna som vägrar kondomer som verktyg mot aids för att aids är ett bra hot för att få folk att vara mindre promiskuösa. Men folk kommer inte sluta konsumera, så din vägran är en vardaglig massaker och saboterar vårt klimat. Och ditt enda argument är något hypotetiskt om att kärnkraften kan döda några extra i ett katastrofscenario där vi lika gärna kan ge upp ändå.

  SvaraRadera
 29. Charlotte Thege sa...
  Enligt doktor Helen Caldicott räcker det med att andas in en miljondels gram plutonium för att få cancer.


  Enligt alla ledande medicinska experter kan en planka med en spik döda tusentals människor om dessa element appliceras med tillräcklig kraft mot huvudet. En terrorist som kommer över dem kan med lätthet döda fler människor än vad som dog i 9/11-attentatet.

  Slutsats är solklar: förbjud spik och plankor innan katastrofen inträffar.

  Övning för läsaren... finn felet i Charlotte Teges argument som gör det irrelevant i sammanhanget.

  SvaraRadera
 30. Raphael Mabo sa...

  Så länge du inte ställer det där du sade om olyckorna i jämförelse med konsekvenserna av andra olyckor eller miljökonsekvenser av energiutvinning är argumentet inte relevant.

  Kärnkraften existerar inte i ett vakum.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.