torsdag 22 augusti 2013

Möllevången och Svante

Söndag 25 augusti
Malmö
Möllevångstorget 
 
"Framtiden är här..."
En dag om klimatet, människan och tillväxten
 
14.00 Invigning
14.30 Pär Holmgren, meteorolog
15.00 Carl Schlyter, EU-parlamentet
15.30 Olivia Andersson, PUSH
16.00 Milan Obradovic, kommunalråd
16.30 Fältbiologerna
16.45 Birger Schlaug
17.15 Avslutande samtal


Är vi som bortskämda barn?
 Radikalisera klimatpolitiken nu.

25 kommentarer:

 1. En slags kult utan större intellektuell hederlighet. Förmodligen kommer bara kollapsen tidigare av deras verksamheter. Det blir en slags onödig friktion när de går över ån efter vatten och välståndet minskar. Dummast av allt är kanske att deponera koldioxid underjordiskt, eftersom det åtgår både mer bränsle av en sämre verkningsgrad och mer konstruktionsmaterial. Men detta kanske inte förespråkas av denna mer frisläppta gren av kulten. Istället kommer de kanske att dansa mot koldioxiden på Möllevångstorget.

  SvaraRadera
 2. Vi människor fungerar så idag, att det som inte ges uppmärksamhet i medierna, det existerar inte eller behöver man "nog" inte bry sig om. Jag gjorde för många år sedan ett experiment under en månad. Jag stängde så gott det gick ute all nyhetsrapportering i tidningar, radio och teve. Internet fanns inte på den tiden. Och så upptäckte jag: Livet blev enklare, lugnare, mindre stressigt. Eftersom jag är en sådan person som ofta söker upp nyheter och ägnar mycket tid åt läsande och värderande, vände detta experiment upp och ner på min tillvaro. Jag måste medge att jag saknade mitt tidigare liv, eftersom det ju faktiskt tillfredsställde min nyfikenhet och mitt engagemang. Men det nya livet hade alltså även fördelar, stora fördelar. Att bara stänga ute alla otrevligheter lugnar nerverna.

  När jag nu ser den här lilla filmsnutten om klimatet, kom jag att tänka på mitt experiment. Jag tycker nämligen att mitt experiment liknar hur många av oss lever idag. Vi stänger ute det obehagliga. Det obehagliga stängs ute på två nivåer – först i medierna, som inte längre rapporterar om klimatet eller om övriga miljöhot, sedan på individnivå genom att inte bry oss om det som är viktigt.

  Idag har det gått så långt att man kan säga, att det som inte rapporteras om i medierna är det viktigaste av allt. Vi måste själva söka kunskapen, medierna gör det inte. Men det kolliderar med vår lättja. Livet är oändligt trevligare att leva utan ett sådant engagemang. Och har vi inte nog med problem i vardagen? En släkting sa en gång: Du ska inte bry dig om sådant som du inte kan göra någonting åt. En oskriven lag som de flesta tycks följa.

  Jag är oerhört pessimistisk när det gäller klimatet. Här har vi att göra med inte enbart människors brist på engagemang, utan också de krafter som med alla medel försöker förneka och bortförklara realiteterna. Klimatproblemen har också visat sig oerhört svåra att lösa på hög internationell nivå. På nationell nivå vågar ingen bryta röstmaximeringens principer. Och det konsumtionsdrivna ekonomiska systemet ger sig ingen med självbevarelsedrift på.

  SvaraRadera
 3. Ulf, du säger att du är uppgiven när det gäller klimatfrågan. Även om situationen är svår för närvarande är det snarare en anledning till att försöka tänka nytt än att bli uppgiven.

  Själv kommer jag att prata om detta måndagen den 2:a september kl 19 på ABF-huset i Stockholm.

  Titeln är: "Att göra det omöjliga möjligt: En psykologiskt rimlig lösning på klimatfrågan."

  Utgångspunkten är följande citat av den brittiska klimatforskaren Kevin Anderson, från "Klimatförändring bortom farlighetens gräns. Brutala siffror och skört hopp":

  "Det enda vi vet om en framtid med ett förändrat klimat är att den kommer att vara annorlunda. Om vi inte agerar kommer konsekvenserna att bli förödande och anpassningsbehoven ohanterliga. Om vi beslutar oss för att minska utsläppen för att undvika de värsta konsekvenserna måste minskningarna vara mycket omfattande. Framtiden är nästan bortom vad vi kan föreställa oss, bortom vad vi någonsin har upplevt. Därför är det vår uppgift att tänka annorlunda, att nå större klarhet, att tänka större och med mer kreativitet, och inte längre bara fortsätta säga att det är omöjligt. Vi måste göra det omöjliga möjligt."

  För den som inte kan komma kan jag avslöja att huvudidén är att vi måste låta de mänskliga rättigheterna utvidgas till att även omfatta kommande generationer. Det innebär att vi har en plikt att göra om vara samhällen i klimatstabiliserande riktning, och det gäller även om en sådan förändring kan innebära vissa försämringar.

  En tanketråd som jag alltmer lutar åt är den enda som kan göra tillräcklig skillnad.

  SvaraRadera
 4. Alf Johansson

  En sak som de hurtiga filmakarna " glömde " är den exponentiella ökningen av jordens befolkning på 220 000 människor PER DAG. Nästan ett helt Malmö som har 270 000 invånare.

  Alla dessa nya individer kräver YTTERLIGARE 260 miljoner kcal mat, 12 miljoner kWh energi, vara 86 % fossila bränslen motsvarande 1 miljon liter olja eller 63 000 fat olja VARJE DAG.

  Plus malm, stål, metaller, trä, cement, glas, sten mm mm...

  SvaraRadera
 5. Helt riktigt Alf och det kan kompletteras

  De populistiska, moralistiska nissarna med sitt räddande av världen har svårt att inse att en systemkollaps är oundviklig. Men inte av klimatet, utan av att de små fickor av förtätningar i jordskorpan som människan lever av försämras. Kostnaderna i utvinningen ökar realt med cirka 5 procent om året, vilket är betydligt. Sedan år 2000 åtgår allt mer energi, material, arbete och kapital per utvunnet ton.

  Nissarna kallar detta för en finanskris. Dom är inte intresserade av statistik på området. I det här landet, där nissarna är ovanligt dryga, har LKAB haft realt ökade kostnader cirka 7 procent sedan år 2000. Det inräknar även triviala saker som järnvägstransporter och båtfrakter. Vill man veta måste man läsa företagets årsredovisningar, för så korrupta är nissarna.

  Deras finanskris har ännu inte gått så långt. När kostnaderna för utvinningen når en tillräckligt hög andel av BNP så är det kört för dom. Utvinningen upphör eftersom tätheten blir för låg. Sedan är det bara rester kvar, vilka i och för sig nog blir värdefulla och gör att fler överlever.

  Än så länge har bara industriproduktionen och börsvärdet per capita i det överbefolkade landet minskat cirka 20 procent. Om 10 år har det kanske minskar 50 procent och om 20 år kanske 90 procent. Ungefär då slutar Ryssland att exportera olja. Exportindustrin är en bråkdel. Det är massarbetslöshet. Staten är bankrutt. Vid denna tid kommer nog panikåtgärder med bland annat självförsörjning och folket förslavas. Men det räcker inte. Omkring 2050 kollapsar apparaten och det bildas oberoende isolerade celler med rester som främsta lyx.

  Klimatrörelsen är alltså en första klassens knäppskalletro.

  SvaraRadera
 6. Neoliberal Agendators aug. 22, 11:37:00 fm

  De senaste 50 åren har koldioxidhalten stigit ca 100 ppm i en ganska linjär takt, samtidigt har jorden temperatur stigit med ca 0.5 grader. Förenklat, Uppsala har fått samma klimat som Stockholm, jag tror vi överlever och vi kan göra om samma "katastrof" en gång till. Vid 2060 har vi andra energikällor som inte släpper CO2

  De verkliga problemen finns här och nu. Över en miljard som lever under 2 dollar om dagen, tiotusen barn som dör dagligen pga svält, AIDS, malaria mm

  Lösningen är att införa global råkapitalism så de fattiga länderna idag kan göra samma välståndsresa som vi gjorde i slutet av 1800-talet, då vår ekonomi var avreglerad och skatterna bara 5% av BNP

  Kapitalismen kan frälsa, tyvärr vill så få ta emot välsignelsen. Hur ändrar vi det?

  SvaraRadera
 7. Hmm...
  Samma råkapitalism som har tillåtit oss att exploatera den fattiga delen av världen så att vi har fått det så bra?
  Men vem ska tredje världen exploatera då? Fjärde världen kanske?

  SvaraRadera
 8. Socialdemokraterna har en vision om samhället och dess utveckling!

  Magdalena Andersson i SVD idag:
  "Vår vision är tydlig: Varenda ung kvinna eller man ska få känna känslan av en klocka som ringer vid 6-tiden när det fortfarande är becksvart ute. De ska hälla i sig en kopp kaffe och traska iväg mot en arbetsplats eller ett lärosäte som väntar på dem. Det kan kännas beskt – men vårt budskap till Sveriges ungdomar är enkelt: Vi står för en jobbigare morgon – men ett bättre liv."

  Det goda livet handlar om inordning och anpassning.
  Klimatet tar vi sen!

  SvaraRadera
 9. I spy with my little eye...klimatförnekarna har bytt gestalt och är nu klimatpessimister. Gemensamt för dem är att de inte vill förändra något.

  SvaraRadera
 10. Vår kanske nästa finansminister skriver i SVD idag. ”Ett viktigt skäl till de växande problemen är att Sverige inte längre investerar för framtiden som tidigare. ”

  Detta är är inget skäl, utan en orsak. Allt blir mer kortsiktigt och det är oundvikligt och kopplat till naturresurserna fördyring och utvecklingens gång. Att läsa en lång text har blivit mindre intressant. Företagen ska avkasta snabbt. Inte ens riskkapitalister vill ta risker. Alla vill ha bidrag. Diverse saker ska vara roliga och ge personlig utveckling. Om man inte håller i plånboken så blir man lättare blåst. Inom boendet ersätts nybyggen av underhåll. En allt större andel av BNP utgörs av konsumtion. Elever orkar inte lyssna som förr på sina lärare. I tester blir de bara dummare. De som saknar förstånd kan inte heller lyssna. Till slut får alla ADHD. Med mera.

  Inte ens kollapsens acceptans med sina förödande konsekvenser ändrar nog något. För investeringar blir bara mindre intressant. Kollapsen gör helt enkelt att avkastningen försvinner. Det blir än mer ur hand i mun. Till slut kanske alla till och med äter upp utsädet för att inte staten eller någon annan ska ta det och de dör allihop. Så Andersson, som saknar kunskaper om vad som är orsak och verkan, har en svår uppgift på investeringsfronten. Detta är naturligtvis bara populistiskt pladder för att hålla moralismen flytande.

  SvaraRadera
 11. Neoliberal Agendators aug. 22, 01:54:00 em

  "Samma råkapitalism som har tillåtit oss att exploatera den fattiga delen av världen så att vi har fått det så bra?
  Men vem ska tredje världen exploatera då? Fjärde världen kanske?"

  Båda parter vinner vid varje frivillig transaktion annars skulle de inte gå med på den. Visst? En ekonomi är inte ett nollsummespel. Sanningen är att de fattiga kan bli rika mycket snabbtare än vi eftersom det finns riks länder som har teknologi och resurser flr att investera.

  SvaraRadera
 12. Billy Larsson,
  jag är pessimist, inte uppgiven. Inför stora hot har mänskligheten gång på gång visat att den låter de nödvändiga måtten och stegen utebli. Eftersom andra världskriget är ett av mina intressen, brukar jag jämföra med denna katastrof. Man visste vad som pågick, hur nazismen växte i Tyskland och Hitler rustade. Ändå gjorde man ingenting utöver en makalös eftergiftspolitik (Chamberlain). Man gör ingenting i dag heller, när det gäller klimathoten, och därmed kan opinionen fortsätta sin sömn. Det står ju ingenting i tidningen och teve visar sällan någonting. "Det är nog inte så allvarligt."

  SvaraRadera

 13. Alf Johansson 10:20.

  Rättelse av mig själv ! Siffran 260 var för låg.

  Det behövs YTTERLIGARE 462 miljoner kcal ökad matproduktion PER DAG för att föda den ökande världsbefolkningen.

  Att debattera befolkningsökningen är känsligt, då det berör de flesta av oss personligen. Dock har jag den sista tiden inte kunnat undgå att tänka på vilken liv barnet i den barnvagn som jag möter i varuhuset har om 50-75 år.

  Någon?!

  SvaraRadera

 14. 1. Urban, du skriver: "Klimatrörelsen är alltså en första klassens knäppskalletro."

  Du är en man med god tillit till din analytiska förmåga hör jag. Hoppas du inte tar alltför illa upp, men personligen hyser jag mer tillit till vad de mer än 800 forskare som varit med att ta fram FN:s nya klimatrapport, kommer att säga under närmsta året.

  2. Neoliberal agenda. Du skriver "Vid 2060 har vi andra energikällor som inte släpper CO2."

  Men detta är ju inte mer än en gissning. Kanske har du rätt, eller så har du lika fel som de som spådde att bilen skulle ge ren luft i städerna. Att förlita sig på ny teknik är lika smart som en 14-åring som börjar röka och säger "om jag får cancer om 40 år gör inget för då har forskarna säkert ett botemedel."

  3. Ulf, håller med dig om den svåra situationen. Men människor har ändå en viss förmåga att lära sig av sina misstag. Varför inte skriva en artikel om likheterna med 2:a världskriget. För att citera Svante "Vilken toppidé!". Allt gott

  SvaraRadera
 15. Billy, det har ingen betydelse vad dessa 800 forskare säger. Människan måste göra slut på det fossila och annat också och det sker i snabb takt. Forskarna har kraftigt överskattat mängden tillgängligt kol. De har även underskattat koldioxidens gödande effekt innan den hamnar i djuphavet. Det här landet får kanske en 50-procentig förbättring av skogens och odlingarnas avkastning av temperaturen och koldioxiden hundratals efter kollapsen, som en okonventionell rest av industrisamhället. Kulten har korrumperat maktapparaten och säljer detta som räddningen. Därför kallar jag det en knäppskalletro. Den är vägen till framgång i byråkratin och är korrupt. Naiva ungdomar luras in med mera.

  SvaraRadera
 16. Att de 800 forskarna kopplade till FN bluffar om tillgängliga fossila mängder kan man lätt förstå vid en titt på produktiviteten i kolbrytningen. I exempelvis USA, ett land med bra statistik, toppade den år 2000 med 6,99 short ton (907 kg) per timme. De sista 4 redovisade åren har den fallit cirka 4 procent per år. Just nu är den nog lite under 5 ton per timme. Det här gäller både över och under jord och över hela världen och inte bara inom kol. Samtidigt får det brutna kolet varje år ett lägre energivärde. Det bästa tas ju först.

  http://www.eia.gov/totalenergy/data/annual/showtext.cfm?t=ptb0707

  I detta finns lite av en exponentiellt effekt och det betyder att det går fort på slutet. Plötsligt är utvinningen inte lägre ekonomisk av att diverse som behövs för denna blir för dyrt och då finns inget annat att göra. Det blir kedjereaktioner. När elen slutar fungera är det slut. Kollapsen är ett faktum. Ett land som Egypten med stor import av livsmedel och snart bränslen kanske upphör att existera och förlorar större delen av befolkningen om 20 år. Det här landet kanske är i samma situation om 40 år. För USA kanske det tar 80 år. När överskott för kortsiktig överlevnad behålls fås en spridning. De som klarar sig kan bara titta på när ett land försvinner.

  SvaraRadera
 17. Neoliberal Agendators aug. 22, 08:29:00 em

  "Men detta är ju inte mer än en gissning. Kanske har du rätt, eller så har du lika fel som de som spådde att bilen skulle ge ren luft i städerna. "

  Till att börja med så kommer oljan vara så dyr 2060 att vi måste växla bort från den. Även naturgas och kol kommer ha stigit i pris.

  1) Om nuvarande trend for solceller håller i sig så som den har gjort i flera årtionden, dvs kostnadsminskningar på 25-40%årligen, så kommer solenergi slå det mest om 10 år

  2) Fusionsenergi gör kontinuerliga framsteg och de första kommersiella reaktorer kan vi se redan om 20-30 år.

  3) Nya energikällor kan komma. Det är bara se tillbaka 50 år för att se att saker ändrar på sig.

  Men även om 1, 2 och 3 skiter sig, vilket är extremt osannolikt, så har vi fortfarande vanlig hederlig fissionskraft.

  Det våra barnbarn kommer undra över är hur vi kunde hänga upp oss på några miljondelar CO2 i atmosfären när miljontals människor svalt omkring oss.

  SvaraRadera
 18. Trans Mission eller Kardan eller Bak Axels växel...

  Urban är ett gift i världen på det
  som han förmedlar sina insikter.
  Just nu vill jag inte, mera tala om eller med honom!

  En bild kan vara:
  Om ett hjul snurrar på en oljefläck så kan ett annat hjul på samma axel
  med samma drivaxel snurra saktare eller till och med åt andra hållet!

  Men om vi vill skapa grupper av människor
  som lever på Klotet villkor, är det då,
  så fruktansvärt svårt att begripa,
  att vi måste göra det själva.  SvaraRadera
 19. Urban är ett Gift i världen på det
  sätt som han förmedlar sina insikter.
  Just nu vill jag inte mera
  tala om eller med honom!

  SvaraRadera

 20. Håller med Billy. Att vi har en plikt, att göra det som är bra för andra, för framtida generationer.
  Men det måste komma inifrån, inte utifrån.

  I programmet Klotet (2006 ?) fanns fyra grundstrategier :

  1. Det går åt helvete hur vi än gör.
  2. Tekniken löser problemen.
  3. Politikerna löser problemen, med nya regler o lagar.
  4. Vi själva löser problemen, med nya värderingar.

  Nr 4 illustrerades med den framgångsrike mäklaren som på prov lämnade sin lyxtillvaro och flyttade ut i skogen under ett år. Han omvärderade helt och hållet vad som var viktigt, och kunde inte tänka sig att flytta tillbaks.

  En liknande resa gjorde filmaren T Shadyac i filmen I AM.

  Om vi omvärderar, så att omsorgen om andra kommer i första hand, så öppnar sig oceaner av möjligheter.

  Eric

  http://ericsecher.blogspot.se/2013/05/we-are-because-we-belong-desmond-tutu.html

  SvaraRadera
 21. Ulf Lövgren! Ett mycket bra inlägg, precis så som du beskriver det upplever jag också att det är.
  Har också provat med uppehåll från alla typer av nyheter o upplevt lugnet, men saknade efter ett tag engagemanget o blev ganska trött på mig själv efter en tid.Hur intressant är det att bara tänka på sig själv?

  SvaraRadera
 22. Eric, du säger precis det jag ville uttrycka. Tack

  SvaraRadera
 23. Moa,

  bra beskrivet! Man blir trött på sig själv efter en tid. Men experimentet är ändå intressant. Nyhetsflödet och kravet på engagemang gör någonting med oss. Det måste alltså finnas gränser, här också ;-)

  SvaraRadera
 24. Filmen har fel målgrupp:

  Svenskarna, som torde vara ett av de mest klimatvurmande folken på jorden. Detta p.g.a. att medierna tjatar om klimatet mest varje dag. På bekostnad av andra frågeställningar som är mer akuta för Sveriges del.

  Bättre att filmmakarna lägger mödan där det gör skillnad: de länder där utsläppen är stora och växande och det inte finns någon klimatopinion att tala om. Men det ger väl fler tillfredsställande ryggdunk att tala till de redan frälsta.

  SvaraRadera
 25. Ulf, jag håller helt med dig, man måste hitta en balans, annars är risken att det blir för mycket negativ information som med tiden drar ner en. Men det är inte alltid så lätt, att hitta den balansen.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.