tisdag 25 juni 2013

Inför Almedalen: Öppet brev till partiledare och språkrör

Till partiledare/språkrör för riksdagspartierna.


Vi skriver det här brevet till Dig inför Dina förberedelser för Ditt framträdande på den så kallade Politikerveckan i Almedalen.

Almedalsveckan är en betydelsefull händelse i vår demokrati. De politiska partierna och deras främsta företrädare möter under några dagar det övriga Sverige med folkrörelser, myndigheter, forskare, näringsliv och fackliga organisationer och lobbyister på plats i Visby. Medierna förmedlar till Sveriges folk via tidningar, TV och radio budskapen från Almedalens talarstol och från hundratals seminarier. På så vis äger en nära relation rum mellan Sveriges folk och vad som händer och sägs i Almedalen. På plats i Visby finns också representanter från andra länder som vill ta del av en viktig tradition i den svenska demokratin och hur vi arbetar. Just detta att åsikter och argument redovisas och granskas öppet är något av det finaste i en demokrati.

Mot denna bakgrund är det naturligtvis mycket viktigt att budskapen från Almedalsveckan baseras på fakta och korrekthet. Om inte så blir den demokratiska dialogen mellan svenska folket och dess ledande politiker falsk.

Vi vädjar till Dig att Du har detta som utgångspunkt när det gäller Afghanistankriget. Tyvärr har det officiella budskapet till Sveriges folk om kriget i Afghanistan kantats av oklarheter, direkta felaktigheter och vilseledande beskrivningar.

Motiven för kriget har ständigt skiftat. Det har sagts att Sverige är i Afghanistan på ett fredsuppdrag. Men det är ju inte sant. Riksdagens beslut gällde ett s k fredsframtvingande uppdrag, dvs med rätt att döda. Vad Sverige har gjort i Afghanistan känner egentligen inte svenska folket till. Flera dokument som de så kallade incidentrapporterna om svenska ISAF-soldaters inblandning i strider och kanske dödande har Försvarsmakten hemligstämplat. Något inbjudningsbrev om Sveriges deltagande i kriget har inte hittats i regeringskansliet.

Kriget startade utan något klart FN-mandat. Kriget är heller ingen FN-operation. Soldaterna uppträder inte i FN:s blå baskrar utan i NATO:s hjälmar. USA använder drönare och sätter in specialstyrkor i nattliga räder i afghanska hem och har förklarat att sådana aktioner skall fortsätta efter 2014. Det är folkrättstridiga handlingar som år efter år genomförs i det krig där Sverige deltar. Hur stämmer det med att vi skall värna folkrätt och humanitär rätt?

Kostnaderna för den svenska krigsmedverkan i Afghanistan är höga.  De har år efter år mörkats för riksdagen och de svenska skattebetalarna. Riksrevisionen har riktat stark kritik mot att de verkliga kostnaderna inte har redovisats. Naturligtvis har svenska folket rätt att få veta vad de verkliga kostnaderna är.

Sveriges krigsmedverkan i Afghanistan trappades upp och blev, utan att riksdagen fick veta det, ett regelrätt krig mot upprorsmän. Detta hävdades nyligen av fredsforskaren, professor Wilhelm Agrell. Riksdagen blev med andra ord enligt Agrell vilseledd av regeringen.

Vad som skall hända med den svenska krigsinsatsen efter 2014 är oklart. Regeringen och riksdagsmajoriteten har tidigare sagt att kriget skall vara slut för Sveriges del år 2014. Men nu talar man om en fortsättning efter 2014. USA-administrationen säger minst 10 år efter 2014. Svenska folket har naturligtvis rätt att få veta sanningen om hur det förhåller sig med denna viktiga fråga. Det är en demokratisk fråga. Håller Sverige på att förbereda en fortsatt krigsmedverkan i Afghanistan efter år 2014?

Vi vill peka på ytterligare ett par frågor.

Det är viktigt att en genomtänkt strategi utarbetas för att stödja de afghanska kvinnornas medborgerliga och mänskliga rättigheter i enlighet med FN-resolutionerna 1325 och 1820, att kvinnor deltar i fredsförhandlingar, i förebyggande konfliktlösande arbete, i medling och annat fredsarbete.

Trots de redan enorma miljardkostnaderna för Sveriges medverkan i kriget så får inte Sverige spara en enda krona för att rehabilitera och ge ekonomisk och social hjälp till hemvändande svenska soldater och officerare, när de skall återgå till ett normalt civilt liv här hemma. De har skickats till Afghanistan av Sveriges riksdag och regering,

Stockholm den 19 juni 2013

Vänliga hälsningar från
Anders Ferm, tidigare FN-ambassadör
Birgitta Hambraeus, tidigare riksdagsledamot för c
KG Hammar, tidigare ärkebiskop i Svenska kyrkan
Lars-Gunnar Liljestrand, ordförande i Föreningen Afghanistansolidaritet
Tomas Magnusson, ordförande i Internationella Fredsbyrån
Thage G Peterson, tidigare försvarsminister
Birger Schlaug, tidigare språkrör för Miljöpartiet
Maj Britt Theorin, tidigare nedrustningsambassadör

20 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 2. Instämmer.
  Förstår att Sveriges deltagande i just kriget i Afghanistan är främmande för en pacifist.
  Har svårare att förstå var gränsen går för pacifism.
  http://ericsecher.blogspot.se/2013/06/pacifist.html
  Eric

  SvaraRadera
 3. Eric, är det någon av undertecknarna som är pacifist? Tror inte det. Här är det helt andra skäl som dominerar - åtminstone för mig - nämligen den bristande insikten i hur Afghanistans historia och uppbyggnad ser ut, historielöshet som präglat beslutet att bli krigförande. Samt de ständigt omformulerade argumenten till varför man är där. Samt bristen på förståelse om att man skapar terrorister och fundamentalister genom att kontinuerligt döda helt oskyldiga människor. Extrema koranskolor jublar.

  Jag står för varenda ord jag skrivit redan från början av den här fullständigt absurda insatsen.

  Lägg till detta det totalt verklighetsfrämmande i att svenska försvaret inte lät sina soldater ha ens vettig skyddsutrustning - det är så inkompetent att det finns all anledning att ifrågasätta hela det komplex som styr, hanterar och administrerar det militära försvaret - inklusive de politiker som tagit besluten och/eller lallat med i detta projekt baserat på föreställningar som inte har ett dyft med verkligheten att göra. Personligen är jag mest besviken på MP som under många år lallade med och till och med i början var drivande för insatsen. Nu har man väl tonat ner, försöker glömma sitt eget ansvar, omformulera sitt budskap. Fingret-upp-i-luften-för-att-känna-vart-det-blåser-politik i dess ynkligaste form.

  Det vore på sin plats om man den nya partiledningen bad om ursäkt för vad den gamla gjort i MP:s namn.

  SvaraRadera
 4. Mycket bra Öppet brev!

  Likaså Birgers kommentar här i spalten. Tack!

  Gt

  SvaraRadera
 5. Avdankat så det förslår. Vågar ingen nu levande aktiv politiker säga något??

  SvaraRadera
 6. Tack Birger för att vi har tillgång till din blogg o får ta del av så mycket viktig information, som jag annars inte vet var jag skulle hitta.

  SvaraRadera
 7. Spektaklet är bara en förlängning av den sjuka moralism om att frälsa världen som vänstern har ägnat sig under många år. Kvinnorna ska frigöras och landet ska demokratiseras, bla, bla, bla. Talibanerna har all rätt att bomba bort svenskar och andra. De äventyrare som åker dit med hög betalning får skylla sig själva och bör inte få någon gräddfil när de är hemma. På så sätt kan man spara konsekvent och få ett stopp på flummet.

  SvaraRadera
 8. Bra att detta tas upp.

  Hursomhelst slutar nog de flesta lasa redan mitt i det forsta stycket. :-(

  SvaraRadera
 9. Sverige tog väl minst en mansålder på sig för att komma i mål med demokratiprocessen (då kvinnan fick rösträtt).

  Ska vi inte tåla, att fjärran land får ha sin tid med sin egen process? Måste vi hota med militär i avsikt att snabba på dem?

  SvaraRadera
 10. I sammanhanget kan nämnas att den heliga demokratin kom nästan hundra år senare här än i USA. Om amerikanarna hade gjort någon ockupation för detta på mitten av 1800-talet så hade nog svenskarna flippat ur och blivit mer galna än talibanerna.

  SvaraRadera
 11. De Svenska trupperna är inbjudna av NATO, inte av det Afghanska folket. Kriget handlar inte om att införa demokrati eller värna kvinnors rättigheter, som ofta sägs i debatten, utan är USA:s hämnd efter attentatet mot USA 2001. I bakgrunden finns naturligtvis också en stormakts strävan efter kontroll över strategiska platser, oljetransportvägar och viktiga naturtillgångar. Svenska politiker talar om en FN-trupp, men de svenska soldaterna står under NATO:s befäl, bär NATO:s emblem och följer NATO:s stridsregler. FN:s säkerhetsråd har heller aldrig godkänt USA:s invasion. Sveriges deltagande handlar inte om solidaritet med det Afghanska folket utan om att i NATO:s ögon bli en ”pålitlig samarbetspartner” som är ”Krigsduglig”. I bakgrunden finns en dold agenda: att föra Sverige allt närmare NATO för att till slut bli en del av denna militärpakt.

  Tusentals civila afghaner har dödats sedan kriget startade och ingen seriös Afghanistankännare tror att kriget någonsin kan vinnas. För varje svensk krona som går till bistånd i Afghanistan går idag tre kronor till Sveriges krigsförande trupper som istället för fred bidrar till mer lidande och död.

  Partiet Enhet är ett pacifistisk parti som inte ser våld som lösning på konflikter. Vi anser att all vapentillverkning och vapenexport ska upphöra och att Sveriges försvar rustas ner. Det ekonomiska slöseriet och traditionen av våld måste få ett slut. Till att börja med bör Sveriges militära styrkor omedelbart lämna Afghanistan. Sedan kan vi istället spela en roll som medlare i konflikten och gå i spetsen för civilt bistånd och återuppbyggnad av landet.
  Det är att ta ansvar på riktigt.

  Krister Segergren
  www.enhet.se

  SvaraRadera
 12. Glömde säga Tack för ett bra Öppet bra! Ang kostnaderna: De officiella kostnaderna ligger på över 1.3 miljarder/år, totalt över 8 miljarder kronor. Redan det en hög siffra. Men många kostnader redovisas inte och om vi antar att förhållandet mellan de officiella kostnaderna och de faktiska kostnaderna är samma som i USA, hamnar istället priset för det svenska kriget över 30 miljarder kronor...

  SvaraRadera
 13. Christer Johanssontis juni 25, 08:10:00 em

  Hejsan, bra skrivet!
  Det är dock en punkt som är en av dom viktigaste för vårt eget Svenska samhälle som alltid förbises, detta på grund av sveket från media. (egen erfarenhet)

  Den sociala situationen som berör barn och LVU.

  Vi går i tron om att LVU ärenden sköts på ett rättvist sätt, vi går i tron om att endast ett fåtal fall går illa, men så är det inte och bilden av LVU skandalen bara växer och växer.

  Jag ber samtliga att informera sig själva angående den egentliga situationen, som ett exempel, Domenic Johansson fallet. (Googla).

  Ett ännu värre fall är Donja fallet som uppdagats på TV. I detta fall så miste det omhändertagna barnet sitt liv för att man inte tog henne till lasarettet i tid, och nu i efterhand så är det få som ens bryr sig om upprättelse för dom drabbade.

  Samhället har alltså en väldigt grym dold sjukdom i sig som måste tas hand om, och till att börja med så måste man lyfta fram frågan och fallen i ljuset, det vi inte vet om kan vi inte agera på.

  Tackar så mycket, må väl!

  SvaraRadera
 14. Nyss i somras berättade Lasse Crooner för mig att
  Ola Magnell hade kallat Lasse för Tvångsoptimist.

  Men när Ola hade sagt så, så kunde Lasse berätta detta.

  Kan Du förstå att båda behövs ! Kan ta tid !

  SvaraRadera
 15. Lars Ove Kronér heter han ju !

  SvaraRadera
 16. Birger,

  Förstår att man inte behöver vara pacifist för att ta avstånd från det här sorgliga spektaklet.
  Går ändå och undrar hur långt pacifisten kan sträcka sig, i andra konflikter. Rwanda 1994, t.ex.

  Är du inte pacifist ??

  Eric

  SvaraRadera
 17. Eric, pacifist är ett så stort ord att jag inte riktigt kan identifiera mig som sådan. Jag tror inte på våld som lösning, jag tror inte ett dyft på militära lösningar, men vem vet hur man kan reagera om man själv skulle utsättas för att familjen utplånades av en drönare eller av terror?

  SvaraRadera
 18. Tävling!

  Vem kan framställa Världen så galen som den är
  men så att auditoriet stannar kvar och omvänder
  sig till att bete oss som gäster som stävar efter
  att lära oss att leva i Kultur på Jordens villkor
  skapa Kulturernas valutor ibland tillsammans med andra.
  Ett rättssystem som även Bilderberggruppen och USA fick
  underställa sig skulle skulle kunna göra framtiden
  något möjligare än den nu synes vara.

  Men en kultur är att människornas gemenskap är så stark
  att extrapris på toppar inte är något hot ej heller
  den ökända hästen från Troja.

  Satsningen på det folkliga immunförsvar som skolans
  viktigaste ämne har skapat en euforisk stämning på vissa
  håll och skapar nu funderingar om hur vår kultur ska se ut.

  Lärarna hänger inte riktigt med men är också glada för det!

  Tävlingen fortsätter om ni vill!


  SvaraRadera
 19. Här har vi en typisk politiker till:

  http://www.dn.se/nyheter/politik/goran-persson-nagon-maste-tala-for-de-sjuka-och-arbetslosa/

  Frågan är vad gjorde HAN när han hade makten?!

  Prata prata går det men handla...

  SvaraRadera
 20. Mördarsniglar och Bildt och Kissinger och Obama.
  Om inte Bilderbergare offras i tid så kan
  sådana bli en farsot som ej går att hejda.

  Visst kan vi bota symtom men att våga utrota
  sjukdomarnas källor det kräver mer än vad BS vill.

  En hemlig gerilla som inte avslöjar varandra på nätet saknas!

  Rolid

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.