fredag 31 maj 2013

Bespruta jordbruksmark leder till himlen

Milde Moses. Det var trettio år sedan jag debatterade med Svenska kyrkan om hur man använde sin jordbruksmark. Man vägrade ställa krav på ekologisk odling, man var i praktiken motspelare till miljörörelsen och den framväxande KRAV-certifieringen. 

Kyrkan är Sveriges största ägare av jordbruksmark än idag, påminns jag om i Kyrkans tidning, som landar i brevlådan.

Bara i ett fåtal stift görs insatser för att få fler att ställa om till ekologiskt jordbruk. I Uppsala stift sänker man arrendet för den som odlar ekologiskt. I Strängnäs stift säger man att man inte anser sig kunna ställa några krav, i Växjö stift meddelas att "det finns ett rätt starkt regelverk för miljön inom EU", så det räcker.

Stackars Stefan Edman, Magnus Wåhlin och andra som trott att det gått att påverka och att kyrkan har till uppdrag att värna skapelsen... Tji fick dom.

Och tji fick jag som trodde att mina argument skulle bita när jag debatterade med kyrkans fromma och förstående företrädare i Strängnäs stift för trettio år sedan. Där meddelar nu egendomsförvaltaren - förmodligen underställd den stora förvaltaren - Torbjörn Jarl att diskussionen ofta ändå tagits upp i stiftet. Dock inte i Egendomsnämnden. Men kanske i en och annan miljöpredikan eller vid kyrkkaffet med fromma förhoppningar.

Kapital väger tungt. Etik är fjäderlätt. Så ock varde det för kyrkan, ty den tänkte Herren hade inte mycket att säga annat än att den som tror på sonen skall erbjudas evigt liv. Fast nu har förstås påven gett ett annat bud till oss: vi behöver inte tro, bara vi gör gott. För den som tror räcker det dock med att tro. Vilket säkert känns gott att veta för Egendomsnämnden i Strängnäs.


36 kommentarer:

 1. Krav fanns väl inte för trettio år sedan?

  SvaraRadera
 2. KRAV bildades 1985. Således för 28 år sedan, för trettio år sedan var rörelsen på gång, vilket är det jag skrev.

  SvaraRadera
 3. Och stackars Birger Schlaug som han jobbar i motvind likt Stefan Edman och Magnus Wåhlin! Tji fick han...? Nej det hoppas jag inte...

  Förändringar sker sakta. Det är klart att även förändringar inom kyrkan kommer att ske i takt med att vi ökar vårt medvetande. Men som det är nu verkar intresset för ekoteologi vara närmast obefintligt. Transformationen måste gälla den stora skaran, inte en liten klick om det ska kunna ske någon nämnvärd förändring.

  Hur står det till med ditt eget intresse för ekoteologi Birger? Gillar du ens tanken på att kyrkan ger sig in i miljödebatten? Ett måste kan tyckas om de ska ha förstånd till att använda sin mark väl. Hur väcker vi intresset för ekoteologi? När ska vi inse att vi alla är troende?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 4. Från Klot till Klot

  När pusselbitarna faller på plats
  Tänk om de och ni fantastiska människor också kunde begripa
  att ni inte ska låna pengar av fientliga makter som skapar pengar
  av luft. Se: MONEY AS DEBT

  Människor som övervinner världen,
  och som samarbetar med varandra
  och som samarbetar med jorden
  och som skapar sina egna slantar
  och som skapar kulturer som inte
  förändras snabbare än att vi kan
  trivas med dem samt att de inte är
  större än att vi kan överblicka dem
  och att vi kan taga ansvar för dem
  från igår och intill evig tid. AMEN.
  Roland Lidén,2013-05-15

  Bättring av pusselbit, önskades.
  ...från igår och intill evig tid,
  ja, det vore någonting att
  ej för stilla, bedja om.

  AMEN

  SvaraRadera
 5. Om jag gillar att kyrkan ger sig in i miljödebatten, frågar du, Lisbeth. Tja, det är väl bra om många samtalar om viktiga frågor. Men att ge sig in i debatten är ju inte samma sak som att ställa sig på den sida där t ex KRAV befinner sig. Tvärtom verkar det ju inom stora delar av kyrkans egendomsförvaltning. Så i det läget är det ju snarare så att kyrkans medverkan i miljödebatten är negativ o man ser det från mitt perspektiv.

  Ekoteologi. Intervjuade Magnus P Wåhlin om detta med anledning av hans bok i ämnet. Det är trevligt, bra och etiskt gott på många sätt - men vad ekoteologi har med kristendomen, som den framstår och synes vara om man läser dess huvuddokument, har jag lite svårt att förstå. Eller rättare sagt väldigt svårt att förstå. Ekoteologi är alldeles för bra och välmenande för att ha någon vidare koppling till religionen kristendom, enligt min uppfattning. Kristendom, enligt Bibeln, är inte den goda och gemytliga tro som ekoteologin beskriver. Men visst är det intressant att en del teologer tolkar in lite vad man själv anser vara gott och riktigt. Uppfattar Wåhlin som mer stående hos kväkarna - som ju inte ens slår fast att Jesus skulle vara son till någon gud - än hos de som tror på bibelns religion.

  SvaraRadera
 6. Skall de i kyrkan eller vem de nu är följa Jesus ord (går ung. så här):
  "Det du gör för de minsta, gör du för mig."

  Dvs. spruta och döda alla djur och "ogräs" = som döda Jesus?

  Förresten vad är "ogräs"?

  Och den Svenska kyrkan är väl ett AB och tänker på vinst hela tiden? De tar t.o.m betalt, en sk. begravningsavgift från varje ickemedlem, vilket är helt konstigt för man får igen begravning för de inbetalda pengarna.

  SvaraRadera
 7. http://www.fonus.se/vetamera/begravning/ekonomin-vid-en-begravning/begravningsavgift/

  Oj, man får altt det här!

  SvaraRadera
 8. Tack för ditt svar Birger.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 9. FRÅN GÖKBOET UTGICK EN STOR INDIAN!

  Han kan numera berätta:
  På ön, Ön så lever Vi tillsammans
  med varandra och med Jorden.
  Monster Anto vet att vi fanns, men emedan vi
  tack vare en fantastiskt uppfostran mot lönsamhet
  "Är Du lönsam lille vän" äro immuna mot
  tidens prat så får vi vara ifred.

  Vi stämplas som: Icke lönsamma !

  Små dumheter gör vi i mycket liten skala.

  Hela byn satsas aldrig på ett bräde
  som man gör där ute, med Jorden.

  Frågan är, om inte, också ni andra,
  borde samla er till Kulturskapande
  för att tillsammans med oss andra
  lämna det Lönsamma Vansinnet ?

  Amen

  SvaraRadera
 10. Att reformera det Lönsamma Vansinnet
  det är Modell Birger.

  Att Göra Något Annat, är ännu för de
  flesta, inte något tänkbart.

  Men det kan bara vara oskapat.

  (som att BS kuggade mig på kugghjul,
  han skyllde på teknisk fel och
  plockade bort mitt inlägg sedan
  bar han sig ytterligare illa åt
  genom att sätta tre punkter
  efter sitt inlägg ...

  Men om det nu ska kuggas om saken
  så har jag nu ett bra svar ...)

  Men kanske borde Charlie Chaplin
  hellre få stå i rampljuset i våra
  Moderna Tider?

  Roland

  SvaraRadera
 11. R.L: Hur vet du att han "skyllde på"?

  SvaraRadera
 12. Det var en bidragande orsak till att jag gick ur kykan. vore vi fler som gjorde det så tappade kyrkan pengar och vips, så ändrar kyrkan åsikt, för det är ju penningen som är deras stora gud.

  SvaraRadera
 13. Anonym 12:42
  "R.L: Hur vet du att han "skyllde på"?"

  RL: "Därför att han gjorde
  det med Glimten i Ögat"

  SvaraRadera
 14. Och TJI kommer BS & alla andra som tror att UTBILDNINGAR ska rädda det mänskligheten ställt till med.

  Och TJI kommer de få när det gäller ordet DEMOKRATI, de tror på det precis som kyrkan tror på gud.

  / Realist

  SvaraRadera
 15. Lisbeth.

  Känner du till den keltiska kristendomen? Dvs så som den, enligt källorna, var innan år 664, då katolska kyrkan förbjöd denna fria variant?

  Om inte, så kolla gärna på www.ionasverige.se

  Iona Sverige är ett nätverk som jobbar för en renässans av kristendomen original, dvs den keltiska. Där är miljövården något centralt, ja en Guds tjänst.

  Över hela landet kan man nu bilda dylika nätverk. I bl.a. Katrineholm finns nu en sådan grupp. Välkommen!

  Gt

  SvaraRadera
 16. Hade vi accepterat EUs stöd för omställning av jordbruksmark till skog hade vi sluppit en hel del av det olönsamma jordbruket.
  Dessutom är det få bönder som har kunskapen att bedriva ett hållbart ekologiskt jordbruk samtidigt som de går med vinst. De har liksom inte fattat att de måste producera en helsickes massa gödsel först. Ungefär 70% av arealen måste gå till vall som via djuren blir gödsel, därefter kan man odla ekologiska grödor på den resterande ytan. Sedan hade det förstås hjälpt om bönderna hade växelodlat hampa för att förhindra att icke önskvärda växter hamnar i odlingen. En sak till, ekologisk odling är fasen så mycket mer arbetskrävande jämfört med konventionell, så ett rejält grundavdrag hade varit bra.

  Nu är jag för ekologisk odling, men en klar majoritet är jäkligt snabba att tala om vad som är bra samtidigt som de inte har en susning om vad de egentligen pratar om, lite ödmjukhet vore på sin plats. Det kostar pengar att sprida kemikalierna och det är den krassa verkligheten är att förtjänsten är högre för konventionell odling, eller rättare sagt en mindre förlust jämfört med ekologisk. Jag lovar att om bönderna hade den ekonomiska marginalen att de kunde välja hade de valt ekologisk odling. Konsumenterna kan självklart hjälpa till genom att först och främst välja ett billigare boende och lägga mer pengar på att köpa Svenskt gräsbeteskött. Det är inte böndernas fel att det har blivit såhär, snarare är det konsumenten och bondekooperationen som har ställt till det.
  Glöm inte att vi har ungefär 4800 mjölkbönder kvar och det är en om dagen som lägger av samt att en modern ko måste producera ungefär 10 kubikmeter mjölk om året för att vara lönsam.

  SvaraRadera
 17. Även tji, för Realist som stående
  men annat, med kunskap och gående

  Alltid någon annan
  Alltid någon annan
  Alltid någon annan
  Alltid någon annan
  Alltid någon annan
  Alltid någon annan
  Alltid någon annan
  Alltid någon annan
  Alltid någon annan
  Alltid någon annan

  Det har funnits Kulturer på Jorden
  tidigare, men dom flesta är döda nu.

  Dom har Alltid skapats av någon
  annan, men dom flesta är döda nu.

  Alltid någon annan
  Alltid någon annan
  Alltid någon annan
  Alltid någon annan
  Alltid någon annan
  Alltid någon annan
  Alltid någon annan
  Alltid någon annan
  Alltid någon annan
  Alltid någon annan

  "Ingen hemma?"
  Och ekot svarar:
  "Ingen hemma!"
  "Ingen hemma!"
  "Ingen hemma!"
  "Ingen hemma!"
  "Ingen hemma!"

  Man kan inte beskylla den som skriver
  för att inte gör allt!

  Men jag funderar över varför alla andra
  som gapar inte gör det som fattas utan
  i stället fortsätter att vara en del av
  Kapten Konkurs Kultur.
  När Vi i stället omgående borde bygga
  Kulturer som passar till Vår hemplanet!

  Skulle något mot förmodan vara
  oklart så hör gärna av Dig !!!

  Jag hoppas att det tydligt framgått att jag
  är less på allt pladder och alla lögner !

  Roland Lidén


  SvaraRadera
 18. Man kan inte beskylla den som skriver
  för att inte göra allt!

  Man kan inte beskylla han som skriver
  för att han inte gör allt!

  Man kan inte beskylla NA som skriver
  för att NA gör det! Men som ...

  Välj själv. Rätta gärna!
  Fullmakt från nu och till längre fram.

  Vesuvius dök upp.

  SvaraRadera
 19. Det glimmade till förstår DU.

  Det finns någonting fullständigt
  horribelt i vår ekonomi...

  Om jag söker mej fram och tillbaka
  lite till gamla sätt att tillsammans
  leva på med de gamla värderingar som
  då hörde till och så jämför med de sätt
  som vi inte längre lever tillsammans med
  varandra och med vårt eget Klot så tror jag
  att vår tids vansinne kan tydliggöras.

  Men jag skall sova på saken.

  Godnatt Jord, men kanske Du
  vaknar i någon annan i morgon.

  SvaraRadera
 20. Roland Lidén:

  Först måste man inse om det är ett problem. Redan här så försvinner många. De inser inte det. Ändå så kvarstår problem för dem.

  För man kan inte ändra på problem om man inte ser dem.

  De är seende blinda.

  Man kan ha hur mycket utbildningar som helst men det hjälper inte mot seende blinda.

  De som inte är seende blinda, vad är de då?

  De är blinda seende.

  De ser de som inte går att ta på men som ändå finns eller kan komma att finnas.

  De blinda seende ser problem i morgon, därför har de inga idag, tillskillnad från de seende blinda som ser inga problem idag därför får de problem i morgon.

  Men då är det försent för dem!

  / Realist

  SvaraRadera
 21. /Realist:

  seende blinda: se av, Claes Eriksson
  Trögfattarföreningen (om ekonomer)

  blinda seende: o Realistiska drömmare

  När jag nu med stort besvär kanske har
  förstått vad du menar så har jag i alla
  fall Nu lessnat på dig.

  På mig själv har lessnat ordentligt när
  jag Nu ser livet levas utanför mina rutor
  medan jag själv funderar och livet olevs!

  Lev väl Nu önskas!

  SvaraRadera
 22. På Självsdominansen har Jaget lessnat ordentligt
  när det Nu ser livet levas utanför sina rutor
  medan Självet härskar och Jags liv Olevs!

  Lev väl Nu önskas!

  SvaraRadera
 23. Men att Ni från himlen
  som Ni har haft i eder
  enligt Kristus skulle ta
  ner riket till jorden, nu
  inte ämnar medverka till
  detta har jag nu tack vare
  ord från / Realist först nu
  förstått.

  Blixtar från klara himlar kommer
  inte att drabba oss emedan vi nu
  alla i vårt lönsamma tillstånd av
  skymning, skyddas av Blixtlås.

  SvaraRadera
 24. Radioprogrammet Klotet i P1 hade ett bra avsnitt som handlar om besprutning:

  Klotet:Resistenta ogräs tar över fälten

  SvaraRadera
 25. Intressant att omnämnas i denna diskussion. Tråkigt, Birger, att din kommentar kommer "von oben". Du har naturligtvis lika lite som jag total överblick över kristen tro. Det finns mycket som är skit i kristendomen och i kyrkorna. Det innebär inte att religionen skall överges. Jag har funnit något i den kristna tron som jag lever mitt liv på. Jag vill vara en del i förändringen av det jag uppfattar för individualistiskt och världsfrånvänt. Jag tror nämligen att kristen tro har med livet här och nu att göra. Jag tror att Jesus sade just detta i NT. Jag är inte kväkare men ser många spännande bidrag från kväkarna.

  SvaraRadera
 26. Magnus P. Wåhlin:
  Jag visste inte att Du finns!

  Följande egensinniga tolkning
  Hur se Du på den?

  Dä ä erat fel sa...
  Men att Ni från himlen
  som Ni har haft i eder
  enligt Kristus skulle ta
  ner riket till jorden, nu
  inte ämnar medverka till
  detta har jag nu tack vare
  ord från / Realist först nu
  förstått.

  Blixtar från klara himlar kommer
  inte att drabba oss emedan vi nu
  alla i vårt lönsamma tillstånd av
  skymning, skyddas av Blixtlås.

  SvaraRadera

 27. Till Indianen som gick härifrån

  - Krävs det mycket för att
  få medverka med Dig ?

  - Till att börja med krävs det bara av
  dig att Du vill och du så snart du kan
  slutar med att medverka i Dårhusets
  aktiviteter och så snart du kan
  lämnar detta Dårhus.

  Det tog tid att få det på pränt men ...
  men jag hoppas också att det hämmar
  de som Bara vill fortsätta att prata.


  SvaraRadera
 28. Till Indianen som gick härifrån

  - Krävs det mycket för att
  få medverka med Dig ?

  - Till att börja med krävs det bara av
  dig att Du vill och att du så snart du
  kan slutar med att medverka i Dårhusets
  aktiviteter och så snart du kan
  lämnar detta Dårhus.

  Det tog tid att få det på pränt men
  men jag hoppas också att det hämmar
  de som Bara vill fortsätta att prata.

  SvaraRadera
 29. Magnus P Wåhlin skriver "Det finns mycket som är skit i kristendomen och i kyrkorna. Det innebär inte att religionen ska överges."

  Klokt! Det finns mycket som är skit inom vetenskapen också. Det innebär inte att vetenskapen ska överges. Heller hur?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 30. Snarare är det en annan metodik som behövs, en metodik som bygger på helhetssyn & systemtänkande, där interaktioner, samband, beroende och feedback förstås.
  Då blir inte bara värdet av allehanda mångfald synligt, utan också förståligt varför.
  Vetenskap och Religion "som är skit" påstår jag handla om graden av reduktionism, och falska antaganden som man inte vågar lämna antingen för sin prestige och identitets skull (som i de självutnämnda vetenskaparnas fall) och för fruktan inför den ev. guden (som i de uttalat religiösas fall).

  Slutsats: det ända att frukta är när vi låser vår tanke och känsla av fruktan, enligt ovan...

  Jämlika hälsningar från en liten pusselbit bland andra i livets väv av gemenskap

  SvaraRadera
 31. Magnus, nej inte skall religion överges. Det har jag aldrig hävdat. Däremot hävdar jag, att det är tråkigt att så bra åsikter som t ex du - och även till viss del Stefan Edman - har, inte har fått större inflytande över kyrkan. Skälet kan förstås vara att många, majoriteten, inte uppfattar era goda åsikter som överensstämmande med den kristna tron. Vilket jag kan förstå mer än väl. Vilket också är ett av skälen till att jag inte vare sig kan eller vill tro på vare sig kristendomen eller någon annan religion. Vilket i sin tur inte innebär att jag förnekar "andlighet" i vid icke-religiös betydelse.

  Det finns mycket inom religioner som är skit, liksom det finns mycket inom vetenskapen som är skit, som Lisbeth skriver. Så är det förstås. Dock finns en skillnad: god vetenskap ifrågasätter alltid sig själv, prövar alltid sina ståndpunkter. God religion uppfattas av många snarare som tvärtom: inte pröva, utan bara tro på. Den som tror skall få evigt liv, den som prövar och därmed slutar tro är illa ute. Den som prövar, och slutar tro på gamla vetenskapliga "sanningar" kan däremot faktiskt belönas med nobelpris...

  För övrigt håller jag ibland föreläsningar där begreppet "mod" analyseras ur olika aspekter. Min intervju med dig i En bok, en författare brukar jag då hänvisa till - inte med mig som exempel på mod, utan dig.

  SvaraRadera
 32. Tack, Birger!
  Roligt att få vara exempel på mod.
  Jag hävdar just att god religion är att ifrågasätta. Detta har kyrkan varit bättre på under andra tider i historien än den är nu. Jag och flera med mig vill just detta ifrågasättande av sanningar med stort S.
  Allt gott!

  SvaraRadera
 33. Tycker inte det stämmer riktigt med verkligheten att "god vetenskap ifrågasätter alltid sig själv..." Utan att det är precis som med religionen. Hade helt nyligen en liten diskussion med en person som inte ifrågasätter vetenskapen, utan verkar ha den som sin Gud. Då är det svårt att hitta nya nya öppningar. Tankar och känslor om en mekanisk värld, styr i samma banor som tidigare. Blir inte mycket till ifrågasättande då...?

  Synd för då förhindrar den "goda" vetenskapen att religion och vetenskap kan mötas. Så vetenskapen är i gott sällskap med religionen. Tro och hypoteser gäller tills vidare...Tro och "vetande" går hand i hand tills vi vet. Antar att medvetandeutvecklingen (evolutionen) går framåt och att vi till slut vet och slipper tro. Så jag instämmer vi bör inte överge religionerna.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 34. På det sluttande planet funno de varandra
  vandrande "tro och vetande" men emedan de alla
  voro snärjda i tidens garn som de, då och då lagade
  men icke sågo sin egen medverkan i så kunde Vi inte
  lämna den ladugården som Vi mjölkades i.

  Medan makten och rätten voro oupplösligt sammanflätade
  med varandra, och Universiteten undervisade om vad som
  var lämpligt att veta så lärde vi oss snart hur vår
  profil borde se ut.

  Makten som i hög grad stärkte sig själv genom rovdrift
  på ändliga resurser, våld och gjorde oss till ...

  Men så länge vi inte sågo den maktordning som vi sjäva ...

  När vi väl vågar se Djävulen i vitögat eller med ett annat
  språkbruk, att vi själva är en del av Kapten Konkurs eller
  Kaos eller med ett annat språkbruk, fallna änglar som inte
  hade förstått att Himmelriket i eder, var ritningar till
  något som borde ha förverkligats på Jorden.

  Regeringen kommer inte att göra vad som behöver göras!

  Vanmäktig är han, vår regeringschef, som om framtiden sa:

  ..........."Vad fan kan man göra egentligen ????????????

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.