lördag 6 april 2013

Ny partistyrelse i MP innebär hjälp till Löfven att inte försvåra för riskkapitalbolag att driva skolor och äldreomsorg

Grönt kan vara allt möjligt idag...
Den ynka skärpning som s-kongressen föreslår när det gäller vinster inom skolor kommer nog aldrig att bli genomförd. Regeringsbildning med den nya tidens Miljöpartiet kan stoppa förslaget. Vilket nog Stefan Löfven är tacksam för. 

Den partistyrelse som MP kan få efter vårens kongress - om valberedningen får igenom sitt förslag - tycks mig vara än mer öppen än den nuvarande för marknadsliberala idéer om vinster i den skattefinansierade sektorn.

De nya namn som föreslås ger en vink om hur partiet kommer att utvecklas.

Bland annat skall Per Bolund, finanspolitisk talesperson i riksdagsgruppen, och Anders Åkesson, regionråd i Skåne, ta plats enligt förslaget.

Båda är trevliga och duktiga, men föga systemkritiska. De är knappast kända för att vara radikala - och när det gäller MP:s syn på vinst inom välfärd är det väl snarast ett steg till höger som skulle kunna underlätta att ingå i en borgerligt styrd regering - eller hjälpa Löfven att ha kvar vinstdrivande globala bolag inom det som kallas välfärdssektorn.


Givetvis är partiprogram viktigt - om förslaget till nytt partiprogram som skickades ut på remiss tyckte jag här - men vad som skall betonas av allt som står avgör partiledningen i den dagspolitiska debatten. Valet av partistyrelse är således viktigt.

Jag anar - givetvis kan jag ha fel - att vi efter kongressen kommer att se ett mer urvattnat partiprogram. Ett program som inte sticker ut. Begreppet "grönt" - som ideologisk markering - har man redan tappat.

Ordet gröna, som partiet lade till efter att först bara ha hetat Miljöpartiet, betecknade nämligen en gång en brinnande vilja att utveckla och driva en grön ideologi. Detta har man tappat. Numera har liberaler och socialdemokrater och andra infogat ordet "grönt" i berättelserna om sina egna partier. Grönt har därmed kommit att tappa sin ideologiska innebörd och själv är jag benägen att släppa ordet grön för att självklart identifiera mig  politiskt. Ordet betyder allt mindre. Ungefär som feminist. Det har tappat sin radikalitet, sin systemkritik, sin ideologiska vision.

Synd på ett så vackert barn som skulle kunnat bli en så klok vuxen.

Den som idag vill se ett antikapitalistiskt frihetligt parti - som inser planetens begränsningar och har förmåga att skilja på frihet för människor och för kapital - har inget reellt och självklart alternativ. Synd, för just i detta tidevarv tror jag att det skulle både behövas och ha framgång. Istället har vi fått ett antal fadda ekomodernistiska partier som alla är anfrätta av nyliberalismens tankegods.

De gröna har chansen att återta sin roll, men det kräver att man vågar bli obekväma i de salonger där man gjort sig hemmastadd. Radikala röster behövs då i en partistyrelse. Det är ju trist att ideologiskt väl förankrade gröna riskerar att bli anomalier i det gröna partiet...

24 kommentarer:

 1. (S) tycker sig ofta stå för balansen. Lars Stjernkvist sa i "Debatt" är det symboliskt att jag sitter mitt emellan? Liknar inte Stjernkvist vid en åsna absolut inte. Det skulle inte falla mig in. Men åsnan sägs sitta mitt emellan hötapparna.

  Ibland så är något bara helt fel. Det saknas balans. Att plocka ut vinster inom välfärden är fel om man vill åstadkomma en rättvis och bra välfärd. Ett feltänk är att likna människor vid maskiner. Kan man tjäna pengar på maskiner så kan man tjäna pengar på människor också.

  Då kommer vi in på samma fråga igen. Nämligen den som Birger Schlaug brukar ställa. Vad är en människa? är vi sociala, kulturella och kanske även andliga varelser. Eller kan vi jämföra oss med maskiner? En fråga även för "det gröna" MP att ta ställning till. Individuell valfrihet på kollektivets bekostnad är kanske ibland avsaknad av just balans.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 2. Lite tröst får man när man läser Die Grünen´s hemsida...

  http://www.gruene.de/startseite.html

  Vår tids mest populäraste narkotika:

  http://www.vardguiden.se/Tema/Alkohol/

  Obs! också grönt!

  SvaraRadera

 3. De partier som finns i riksdagen består av 8 nyanser av brunt.

  SvaraRadera
 4. Birger: Partier är verktyg som snabbt förslöas. Deras roll är att sy ihop kompromisser mellan de verkliga politiska kraftcentrumen.

  Mp bildades när det fanns en stor och radikal miljörörelse. Tyvärr innebar mps bildande att denna miljörörelse systemanpassades - anpassades till vad som var gångbart i riksdagen.

  Samma sak hände med s några generationer tidigare. Av en bråkig arbetarrörelse blev en statsanpassad byråkrati.

  Och detta behöver man inte moralisera om. Partiers roll är att kompromissa mellan rörelse och stat. Finns ingen rörelse blir det en kompromiss mellan stat och stat. Och det jävliga är att närvaron av ett statsanpassat parti lägger en våt kvävande filt över den rörelse som partiet ska kompromissa för. I sossarnas fal var det avsiktligt, i mps fall mer en händelse - alltför många av mijörörelsens folk var naiva och trodde att makten fanns i riksdan. När den egentligen fanns i rörelsen.

  SvaraRadera
 5. Jag citerar dig:
  "Den som idag vill se ett antikapitalistiskt frihetligt parti - som inser planetens begränsningar och har förmåga att skilja på frihet för människor och för kapital - har inget reellt och självklart alternativ. Synd, för just i detta tidevarv tror jag att det skulle både behövas och ha framgång. Istället har vi fått ett antal fadda ekomodernistiska partier som alla är anfrätta av nyliberalismens tankegods."

  Miljöpartiet har aldrig varit ett antikapitalistiskt parti. Vi som bildade partiet ute i kommunerna kom både från den politiska vänstern, mitten och högern. Men det skulle inte vara något problem eftersom partiet skulle gå "rakt fram". Oftast fungerade det bra, men ibland blev det konflikter, eftersom politikens höger-vänsterskala satt som gjuten i vissa av oss.

  Tanken hos mp var att den gröna dimensionen skulle ersätta eller åtminstone komplettare höger-vänsterskalan. Många hävdade att det gröna i politiken har sitt ursprung i en ny, grön ideologi, bredvid liberalism, konservatism, socialism och fascism. Men ännu återstår mycket arbete innan man kan tala om en grön ideologi.

  De klassiska ideologierna hänger också envist med. Det visar, tycker jag, att de säger någonting väsentligt - om oss människor och om samhället. Frågan är naturligtvis också hur den gröna ideologin står i förhållande till de klassiska ideologierna.

  Min egen politiska syn var tidigt påverkad av vänstern. Men det hade säkert att göra med uppväxtmiljön. I dag, snart 70, är jag inte lika säker. Den så kallade nyliberalismens segertåg i världen har påverkat oss alla. Mycket gott har uträttats under de senaste decennierna, en utveckling som, det är jag övertygad om, ingen vänster hade klarat av.

  När man är ung, ja långt upp i åren, blir man lätt ett offer för enkelspårighet. Man ser det hos ungdomar som engagerar sig i olika vänster- och högerrörelser. Utanför den egna lilla hålan existerar för dem ingenting av värde. I dag är det Sverigedemokraterna som gäller för många skolelever.

  Med allt detta vill jag ha sagt att verkligheten är komplicerad. En grön ideologi och rörelse som inte tar av skygglapparna har inte en chans. Det går inte att komma framåt utan att dra lärdomar av det förflutna och av de klassiska ideologiernas erfarenheter. Du gillar inte vad du kallar ekomodernism. Men vad är alternativet? Det finns ingen grön ideologi som på alla områden slår ut de klassiska ideologierna.

  SvaraRadera
 6. Jomenvisst, Ulf, var mp ett antikapitalistiskt parti från början, det är bara att läsa de handlingsprogram som togs fram. Partiet var också antisocialistiskt, genom sin decentalistiska syn och t ex syn på hur löntagarfonderna skulle ersättas av Närfonder men en klar linje mot såväl kapitalismens som socialismens reella strävan mot kapitalägt resp. statligt storskaligt ägande!. Istället skulle personalkooperativa ägandeformer gynnas. Lägg till det att man ville införa tredelade styrelser ide största bolagen, en tredjedel ägare, en tredjedel anställda och en tredjedel staten.

  SvaraRadera
 7. Ekomodernism grundas på tanken att man kan upprätthålla en hållbar tillväxt i eviga tider... Miljö, klimat, social utveckling kräver ekonomisk tillväxt är själva grundtanken i ekomodernismen. Lanserades av Bruntlandsrapporten. Mot denna ställs nu en syn som innebär att ekonomisk tillväxt står i konflikt till hållbarhet i länder som nått en materiell god grund att stå på - Birger är en av många som slår hål på den ekomodernistiska myten, som bland annat Maria och Peter gjorde till också miljöpartiets reella politik.
  L.Sunde

  SvaraRadera
 8. Ekonomisk tillväxt står inte i konflikt med hållbarhet.
  Åtminstone inte i teorin. (Men förmodligen i praktiken, eftersom nästan alla politiker har snöat in på "tillväxt").

  Om man ersätter ett kolkraftverk med ett solkraftverk så bokförs, vad jag förstår, såväl rivningen av kolkraftverket som byggandet av solkraftverket som del av BNP. Åtgärden riskerar alltså, ve och fasa, att generera tillväxt.

  Ska man alltså avstå?

  SvaraRadera
 9. Det som gör att vi vill slippa vinster i vården är väl att vård till stor del handlar om hjälp till svaga människor. Alltså, sådant vi är tvingade att konsumera, t.ex. vård, sådant ska vara fritt från vinsthunger.

  Hur började vården i vår del av världen? Jo, fromma nunnor och munkar bedrev den, och då utan vinst. Det räckte att klostrets utåtriktade verksamhet blott gick ihop. Traktens bönder fick betala in natura till verksamheten. Det fanns även andra finansieringssätt, men inte förknippade med vinst, såvitt jag vet.

  Den som vill fördjupa sig i de första klostrens ideal kan ha stor glädje av boken "Vindarna från väster" av Per-Eive Berndtsson.

  Där möter vi en kristendom helt olika den vi är uppfostrade med. Kanske vi kan säga att det är en annan religion rent av.

  Gissar, att Birger skulle köpa denna s.k. keltiska kristendom (men då med andligheten ställd åt sidan förstås). Låt oss lära av historien!

  Vad gäller S-kongressen så kunde ledningen kollra bort de radikala ganska lätt. Nu går vänsterflygeln ut och tror att de har haft framgång. Medan Löfven kan le i mjugg.

  Men Vänsterpartiet kan ju gotta sig. När vänstersossarna börjar ana att de blivit sol&vårade, kanske de flyr till Sjöstedt?

  Synd att V är så emot utveckling av naturmedicin. Annars kunde det partiet vara ett alternativ till MP.

  MP har tappat färgen, ja! Men i just den medicinska frågan sägs MP hålla fast vid den komplementära linjen.

  Gt

  SvaraRadera
 10. http://www.sydsvenskan.se/opinion/inpass/maria-wetterstrand/vinstfragan-overdriven/

  SvaraRadera
 11. Tack för länk till Sydsvenskan. Marias åsikter var dock ingen nyhet, har själv hört henne uttrycka dem. Och jag rodnar fortfarande. Hennes okunskap och naivitet är pinsam. Men så kan det gå när småknattar promenerar rakt in i politikens skyddande verkstad utan erfarenhet av hur det går till "där ute", en verklighet som de sedan ska sitta och besluta om. (Har t ex såå svårt att ta Fridolin och Lööf på allvar. Åldern sätter sina naturliga gränser.) Jag har egen erfarenhet av hur diskussioner förs i ledningsgrupper - och inte har det varit ideologiska skäl som styrt - och av hur resultaten blir ute i verksamheter.

  Pågående granskning av kompletterande aktörer till af borde vara en rejäl väckarklocka. Det utstuderade sätt som vissa aktörer blåser af på ger riktigt usla dominoeffekter för individ och samhälle.

  AK

  SvaraRadera
 12. God Morgon Sverige!(på fr., eng.,rysk..)

  http://www.youtube.com/watch?v=uCTZDH3WDjo

  http://www.youtube.com/watch?v=xKB9EzMBvw0

  http://www.youtube.com/watch?v=Y2XPSLBlAN4&feature=player_embedded

  SvaraRadera
 13. Maria W.:

  "Valfriheten bestod i att rösta på någon annan i nästa val, kanske flera år bort i tiden.
  ...
  Vinstfrågan är kraftigt överdriven och i längden självreglerande. Den som plockar ut så mycket vinst att verksamheten blir lidande kommer inte att överleva".


  Hm.

  J.B.

  SvaraRadera
 14. Så fräsch kvinnan i gröna hatten ser ut. Hon har tydligen lagt av med tobasbruket, därav den återerövrade fina hyn. Ciggen i näven är inte tänd och ska bara symbolisera slutet.
  I nästa sekvens bryter hon den antagligen rakt av. Föredömligt!

  Gt

  SvaraRadera
 15. K:t i tobaksbruket ska vara med.

  SvaraRadera
 16. Neoliberal Agendalör apr. 06, 04:53:00 em

  De riktiga idéerna är som syra, de sprider och fräter omkring sig.

  Ytterst är det idéerna som avgör framtiden. Det är inte varu- och tjänstemarknaden som är viktigast, utan idéernas marknad. Och när idéerna sprids kan de inte hindras. Sovjetunionen hade alla maktmedel, en av världens starkaste militärer, en säkerhetspolis som inte drog sig för något och kontroll av alla massmedier.

  Trots detta sjönk allt bara ihop en dag, som en nålstucken ballong.

  Nyliberal seger står inför dörren, och vi är inte nöjda förrän skolverket är nerlagt, skolplikten avskaffad och undervisningen sköts privat (av föräldrar, företag eller andra frivilliga sammanslutningar).

  SvaraRadera
 17. Anonym 11:02

  Visst minns jag detta! Både kapitalism och socialism är egendomsrättsliga principer, men du kan inte hävda att mp ville frångå dem. Kritik av hur dessa principer fungerade i verkligheten är inte detsamma som att förstöra möjligheterna för dem att leva. Kommunismen krossade den privata äganderätten, den extrema nyliberalismen krossar kollektivt ägande. Mp ville ha en blandekonomi utifrån vad som fungerade bäst i olika situationer. Man tog intryck av olika historiska experiment. Det är bara en historisk rörelse som sagt sig vara både antikapitalistisk och antisocialistisk, och det är fascismen (nazismen i Tyskland).

  SvaraRadera
 18. L Sunde:

  Varför skulle ekomodernismen förespråka ekonomisk tillväxt i eviga tider? Kritiken av tillväxten är mycket äldre än du tror.
  Problemet är, som jag och många andra ser det, att det i dag inte finns något alternativ. Men förmodligen kommer sådana at växa fram när situationen blir ännu mer ohållbar och när människorna ser att nackdelarna växer oss över huvudet.

  SvaraRadera
 19. Ekomodernismen definieras på det sättet.
  L Sunde

  SvaraRadera
 20. "Vinstfrågan är kraftigt överdriven och i längden självreglerande." Ja, nog finns det en självreglering. Den regleringen att seriösa aktörer slås ut pga dumpade priser (som ingen kan driva verksamhet på) och kvar blir de som trixar med kvaliteten (som inte är lika lättupptäckt som den naiva tror) på alla upptänkliga fiffiga vis. Inte minst vad gäller kreativiteten kring personalens tänjbara arbetsbörda. Valfriheten i den naives skolboksexempel tenderar i verkligheten att istället bli snudd på riskkapitals-monopol pga utslagning. Exempelvis jättarna Carema och Attendo inom vården.
  AK

  SvaraRadera
 21. -Vad kallas naturmedicin som fungerar? -Medicin. Tur att V på det hela taget håller rent hus med pseudovetenskap.

  SvaraRadera
 22. "..ett antikapitalistiskt frihetligt parti - som inser planetens begränsningar och har förmåga att skilja på frihet för människor och för kapital"

  Det är exakt det som saknas. Både höger och vänstersidan har stagnerat i gamla hierarkiska modeller och verklighetsbeskrivningar.

  Det är en jävla sörja av en sida idioter som vill ersätta staten med multinationella banker och konglomerat och en annan sida idioter som letar efter en ny "stark ledare" som ska tänka åt dem och tala om för dem vad de ska göra.

  Det är dags för något helt nytt.  SvaraRadera
 23. Florian skrev:
  "-Vad kallas naturmedicin som fungerar? -Medicin. Tur att V på det hela taget håller rent hus med pseudovetenskap."

  När man talar vård och medikamenter, kan det vara på sin plats att också tala om förebyggande "åtgärder", precis som i allt finns det akuta lägen, men i det stora hela närmast alltid också saker att göra i förebyggande syfte! Jag tänker att det kan handla om såväl ungdomsbrottslighet, -deprisioner, vuxna som går in i väggen, djurbesättningar i djurindustrin som "blir" sjuka, finanskris o.s.v.

  Så vitt jag förstår så är typ majoriteten av dagens medikamenter framtagna både för att på olika sätt interagera med framförallt de symptom som dagens tillväxtkapitalistiska kräver och skapar, men också för att generera vinst utifrån hur detta tillväxtkapitalistiska system fungerar!

  Med den bilden så tänker jag att V visst har mycket kvar att lära och hämta från naturen, liksom vi Alla nog har, förhoppningsvis mest vad gäller det förebyggande, men visst och när det kommer till skador, sjukdomar etc.

  Kanske handlar det om det mest centrala - att vi människor ÄR en del av naturen, och inte tvärtom, eller på annat sätt.

  Ödmjuka hälsningar
  /Tom

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.