måndag 14 januari 2013

Centerliberalism ?

När var det egentligen det hände? Kanske var det på 80-talet. Så det har pågått i trettio år. I en generation. En generation som har växt upp i ett tidevarv då vi steg för steg gjort en dygd av att sträva efter materiell egennytta. 

Normen säger oss att det är helt i sin ordning av att vara besatt av att skapa en förmögenhet och att det är naturligt med privatisering och ökande klyftor mellan rik och fattig. Det borgerliga parti som motsatt sig detta var under många år Centerpartiet.

Alla de harmlösa, och ibland riktigt vackra, pusselbitar som lagts de senaste årtiondena av allt från socialdemokrater och miljöpartister till traditionellt borgerliga partier har skapat ett pussel som är allt mer fritt från värden större än kronor och ören.

När Svenskt Näringsliv meddelade att den som studerar humaniora inte bör få lika stort studiemedel som den som studerar på t ex Handelshögskolan handlade det om reduktion av värden. Den höger som en gång upphöjde bildning till något viktigt har i modernitetens namn reducerat sig själv till något allt mer ytligt och slappt. Det andas nyliberalism i vidare bemärkelse.

Liberalismen har förminskats. Reducerats. Fördummats. I takt med att allt fler partier kallar sig liberala. Det har blivit alltmer av manchesterliberalism och allt mindre med socialliberalism. Centern är ett varnande exempel på detta. Det började med hur retoriken svängde under Maud Olofssons era och därefter valde partiets medlemmar, med öppna ögon, en företrädare med nyliberala värderingar. Thatcher och den iskalla egoismen översteprästinna - Ayn Rand - fördes fram som politiska idoler. 

Nu ligger ett idéprogram på bordet som präglas av just detta. Vad hade Centerns medlemmar förväntat sig? Fälldins rättvisepatos och kritik av bolagshögern? Johanssons retorik för ett samhälle med små klyftor och ekohumanistiska värden?

Liberalism kan ju vara lite vad som helst - precis som socialism kan vara lite vad som helt. Centern har vandrat från socialliberala drag till manchesterliberala. Man har fått svårt att förstå skillnaden på frihet för fysiska personer och frihet för juridiska personer - eller om man så vill: frihet för människor och frihet för kapital.

Jag har förstått att många centerpartister framför allt reagerat på några sakfrågor i förslaget till idéprogram. Själv upprörs jag inte alls av en vision om en gränslös värld för människor, vilket väl i sak innebär att man skall kunna röra sig fritt över hela världen, vilket också skulle innebära fri invandring. Men jag får en stark känsla av att målet om det gränslösa egentligen är ett svepskäl för att försämra de sociala villkoren, radera ut trygghet på arbetsmarknaden och reducera människan till en kugge - inte i det statliga maskineriet, men väl i det kapitalistiska. Man använder retorik byggt på solidaritet för att bygga ett osolidariskt samhälle.

Jag har inte heller några problem med att diskutera hur arvsrätten skall se ut - Folkpartiets störste ledare genom åren, Bertil Ohlin, uttryckte vid något tillfälle sympati för tanken om hundra procents arvsskatt av rent liberala skäl. Allas lika värde. Då kan man väl åtminstone ha rätten att diskutera om barn alltid skall ha rätten att ärva med automatik.

Det är alltså något helt annat i den i Annie Lööfs närstående Stureplanscenterns agenda som jag reagerar mot. Det är att avsaknaden av förståelse för hur illa det kan gå i ett allt mer skiktat samhälle, att de förslag man lägger ökar otryggheten för människor i en tid när tryggheten redan krackelerar. Att man har så oändligt svårt att förstå skillnaden mellan frihet för människor och frihet för kapital. Att frihet för kapital faktiskt reducerar människans frihet. Att statens uppdrag borde vara att värna människans frihet. Men inte retoriskt ytligt, utan att också på allvar analysera vems frihet man värnar. Frihet för en, kan innebära ofrihet för en annan. När grupperingen kring Stureplanscentern talar om slopad skolplikt finns anledning att fundera över hur den pusselbiten passar in i Stureplanscenterns nyliberala pussel.

En av liberalismens stora var Herbert Spencer och honom borde nog en del centerpartister av den nya skolan fundera en del över. Det är han som syns på bilden här uppe till höger. Spencer var den som glatt utropade: "Den odugliges elände, de olyckor som drabbar de oförutseende, de latas hunger och de svagas undanträngande av de starka, som överlämnar så många åt fattigdom och elände, är utslag av en stor vittseende godhet". 

När regeringen, för att skapa det man kallar "jobbpolitik", drar undan medel från sjuka och arbetslösa för att uppnå det man anser vara "goda målsättningar"  så är det faktiskt helt i linje med den gamle liberalens tankegångar. Det är ingenting dagens svenska liberaler vill höra talas om, för liberalen Spencer uppfattas som obehaglig, som någon man avskyr att bli påmind om. Att man i mindre bryska ordalag bygger sina åtgärder på just hans värderingar vill man absolut inte låtsas om.

Herbert Spencers ande vilar således över en hel del av dagens politik. Socialliberalismen har i så motto trängts tillbaka av manchesterliberalismen eller, om man så vill, laissez-faire-liberalism. Man bör nog se den nya centerledningen i detta ljus.

Liberalismens stora brist är alltså att man har så svårt att skilja på frihet för människor och frihet för kapital. Eller om man så vill: frihet för fysiska personer och frihet för juridiska personer. Man har också mycket svårt att förstå att begreppet "frihet" måste analyseras utifrån frågan: frihet för vem? Här har Stureplanscentern mycket att fundera över - eller rättare sagt: Centerns medlemmar har mycket att fundera över i en tid när en liten grupp placerad i riksmediernas närhet är på väg att helt omforma partiets syn på människa och frihet.

Kanske borde Centern - om man nu vill kasta ekohumanismen överbord och bli ett liberalt parti - åtminstone lyssna mer på John Stuart Mill.

Han var socialliberal. Så här skrev han i sitt huvudverk Nationalekonomins principer:

"Jag inser inte varför det skulle var något att glädjas över att personer. som redan är rikare än någon har behov av att vara, skulle kunna fördubbla sin konsumtion av sådant som ger liten eller ingen tillfredsställelse annat än som symboler för rikedom. Det är bara i mindre utvecklade länder som ökad produktion fortfarande utgör ett viktigt mål: i de mest utvecklade länderna behövs istället jämnare fördelning.

Om jorden förlorar sin ljuvlighet genom obegränsad tillväxt av rikedom och befolkning, bara för att kunna hysa en större men inte lyckligare befolkning, så hoppas jag innerligt för eftervärldens skull att människorna kommer att nöja sig med ett stationärt tillstånd, långt innan de av nödvändighet kommer att tvingas till det.

Det behöver knappast påpekas att ett stationärt tillstånd av kapital och befolkning inte innebär ett stationärt tillstånd för mänskliga framsteg. Det kommer att finnas lika mycket utrymme som någonsin för kultur och sociala framsteg; lika mycket utrymme att förfina konsten att leva, och mycket större sannolikhet för att så sker när kampen för överlevnad inte längre upptar all energi. Också det tekniska vetandet kommer att kunna utvecklas lika framgångsrikt, med den skillnaden att istället för att enbart tjäna syftet att få förmögenheter att växa, så kommer de industriella framstegen att minska behovet av arbete."

Så skrev han alltså, John Stuart Mill. Det märkliga är att de partier som idag står längst ifrån detta är de partier som kallar sig liberala. Och Centerpartiet är på väg att bli värst. Egendomligt hur snabbt ett maktövertagande kan ske i ett parti.


43 kommentarer:

 1. Jag har svårt att tro att det är J. S. Mill på fotot på den yngre mannen. Han föddes 1806 och det fanns inga kameror när han var ung.

  Boken du talar om skrev han 1848. Visst är det fantastiskt att visdom på den nivån kunde uttryckas redan för 165 år sedan. Det har dock inte så mycket med "liberalism" att göra. Det är patetiskt att höra liberalt käbbel huruvida man bör vara nyliberal eller socialliberal, när liberalism inte är en trovärdig politisk filosofi. En sådan diskussion är lika fruktbar som en diskussion huruvida man bör vara animist eller nyanimist.

  Jag vidhåller att människans framlevnad är ett mycket bättre mål än människans frihet och att politiken bör vara ekosocialliberaldemokratisk snarare än liberal eller socialliberal.

  SvaraRadera
 2. Sluggo, där sätt den!

  SvaraRadera
 3. Människans framlevnad översätts nog på engelska bäst till "human life progress", om någon undrar.

  SvaraRadera

 4. Herre jesses vad bra!

  I förlängningen av detta ligger att vill man skapa ett hållbart samhälle måste man även förändra människors förväntningar inför framtiden och värderingar om vad som är viktigt och vad som ger och inte ger status. Det behövs alltså även en mental omställning.

  Detta försöker jag få med i MP:s partiprogram. Hittills med klent resultat...

  SvaraRadera
 5. Kuckeliku hävdar att det inte fanns kameror när Mill var ung. Nja, så är det nog inte alls. På bilden kan Mill ha varit cirka 30 år, han var mån om sin framtoning, och då hade studiokameror börjat användas. Eftersom Mill ofta vistades i Frankriken, många av hans vänner fanns där, så är det nära till hands att tro att bilden är tagen i just Frankrike där fotografins historia har något av sin moderna barndom.

  Näsa och öron, samt ögonens utformning, är klara kännetecken på Mill.

  SvaraRadera
 6. Håller med Billy! Herre jesses vad bra! Hoppas alla goda centerpartister läser denna analys så man kan ta tillbaka sitt parti utan att ramla in nostalgins fälla samtidigt!!

  En gång talades det om ett grönt bälte i riksdagen där mp, c och v och delar av s ingick. Miljö, rättvis fördelning och god blandning av offentligt och privat var grunden för tanken om det gröna bältet. Kan du inte skriva mer om det, Birger? Du var ju en av arkitekterna till försöket att bilda det? Tanken var väl att på grön bas finna en bred överenskommelse mellan grönt influerade röda och blå?

  SvaraRadera
 7. Det torde vara fåfängt att tro att man skall få någon "mental omställning" så länge man försöker grunda sig på idén om frihet som det allra mest fundamentala värdet. Det är väl alldeles självklart att det leder till självupptagen individualism. Det är dags att inse att liberalismen är orsaken till väldigt mycket av dårskapen vi ser i dagens värld. Så går det när man upphöjer frihet till det överordnade värdet.

  SvaraRadera
 8. Vart skall man lägga "krutet" - är det att försöka få till en "friare" undervisning där barnen, eleverna och studenterna ges möjlighet att studera en mer nykter och korrekt bild av historien, vår samtid, människans natur, skillnaden mellan bakomliggande problem vs symptom, systemtänkande som metodik, maktanalys, idé & lärdomshistoria o.s.v., än den utvalda och förvanskade bild som idag indoktrineras, som skulle utgöra den rimligaste ansatsen att satsa på för ett mer vaket samhälle!?

  Det blir för mig nästintill omöjligt att förstå att människor inte kan förstå - vad exempelvis Mill såg - vilket leder mig till att det måste vara så att enorma krafter grumlar vår syn och tanke, inte minst under vår långa "närvaro-/skolplikt"...

  SvaraRadera
 9. Tom: nu finns det väl ändå ingenting som säger att läroplikt istället för skolplikt skulle leda till den goda utbildning som du talar om. Normerna i samhället är ju som de är. De behöver förändras, det lär vi vara överens om. Men precis om det offentliga gick i bräschen för upphandling av klorfritt papper, kan det offentliga också, tillsammans med goda lärare, ge en nog så god utbildning som föräldrar skulle kunna ge. Skolplikt innebär för övrigt inte att man kan tänka sig att små skolor skulle kunna överleva, att föräldrakooperativt ägda skolor skulle kunna verka. Jag tror också att det är viktigt att barn ges rätten att få träffa andra än sina föräldrar och att få leva i vidare umgänge än i sina föräldrars kulturkrets. Vilket kan bli fallet med läroplikt framför skolplikt. Även om jag avskyr ordet plikt. Fördrar ansvar och frihet. Men hur det ansvaret och den friheten fungerar i en norm som den vi just nu lever i är jag högst osäker på.


  SvaraRadera
 10. Grrreenline 2: Jo, det är riktigt att jag lanserade begreppet "grönt bälte" och skrev debattartiklar om ämnet och pratade om det i riksdagen. Bland annat skrev jag en debattartikel i någon av kvällsblaskorna där jag skissade på en sådan regering med namngivna statsråd från MP, V och C och möjligen också någon sosse. Det var ganska populärt bland miljöpartister. Det låg ju in linje med att grönt var ett ideologiskt begrepp som innefattade även synen på samhället, fördelningen, friheten och balansen mellan individ, stat och marknad.

  SvaraRadera
 11. Intressant analys som väcker tankar.

  "När grupperingen kring stureplanscentern talar om slopad skolplikt finns anledning att fundera över hur den pusselbiten passar in i Stureplanscenterns nyliberala pussel". Jo det finns anledning att fundera. Varför "kläcker" de en sådan idé. Förmodligen så har de något motiv? Det har vi alltid.

  Spekulation? Den pusselbiten "passar" in? Lyssnade på ekot på en intervju med en centerpartist. De är med rätta bekymrade över det faktumet att skolorna på landsbygden får lägga ner en efter en. Centern ska ju värna landsbygden. Så någon lösning måste till.

  EU:s nyliberala politik innebär bl.a. centralisering till storstäderna. Det passar Stureplancentern och även om det inte skulle passa dem så är det så. Skolor får alltså läggas ner. Landbygden avfolkas mer och mer Men en del blir kvar trots allt. Vad ska man göra med dem då?

  Förslaget innebär bl.a. såvitt jag förstått, att föräldrar skulle kunna gå samman några dagar i veckan en slags byskola. Att resten av tiden hänvisas barnen till närmaste större stad. Där finns det skolor.

  Alltså innebär förslaget att lägga mer börda på redan trötta och utkörda föräldrar? Det är väl en del i Stureplanscenterns "lösning" för att kunna fortsätta sin nyliberala politik i lugn och ro. Såvida det inte handlar om ett äkta intresse för att bevara landsbygden.

  Vad händer när t.ex. ensamstående föräldrar slocknar brinner ut? Jo Svergie stannar.

  Så värst genomtänkt är det inte? Kanske skulle de först börja med att vi ska dela på jobben. Det är lätt att dras med i visioner om läroplikt inte skolplikt. Visioner som säkert är bra i ett annat slags samhälle. Men vi är inte där ännu. Inte på långt när. Fast något måste ju göras för barnen och föräldrarna på landsbygden. De som vägrar att trängas i storstäder.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 12. "Det finns ett Timbroproblem där personer infiltrerat och fört fram Timbros åsikter inom Centern"

  - Olof Johansson analyserar Centerns problem på SVT Debatt, den 10:e januari.

  ...

  Timbroproblemet gäller inte bara C, utan även Kd, Fp och S. I någon mån även Mp.

  M är ett av grundproblemen i sammanhanget, så de behöver knappast nämnas.

  Man kan faktiskt säga att hela Sverige har ett Timbroproblem, där deras livsfientliga, planetfientliga ultraliberalism har tillåtits infiltrera vår politik, vår demokrati, vår förvaltning och våra åsikter. Inte helt och fullt, men i någon mån har vi alla låtit oss påverkas.

  "Nedskärningar" har exempelvis blivit något som folk tror är "en del av utvecklingen".

  Timbro gjorde ett försök att gnaga en bit av oss. Men "nu sker ett tillfrisknande", som en centerpartist uttrycket det.

  Sverige är på väg att förstå vad Timbro är, och mentalt kasta ut dem ur samhällsdebatten.

  Sossarna hade IB, och förlorade sin makthegemoni när IB började upptäckas efter 1970. Moderaterna har Timbro.

  SvaraRadera
 13. Vem känner ditt barn bäst, du själv och barnets mamma/pappa eller Jan Björklund? För vem är det viktigast att ditt barn får en så bra utbildning som möjligt, för dig och barnets mamma/pappa eller för Jan Björklund?

  Såhär resonerar Birger: "Åh, om bara folk kunde rösta fram GODA politiker som fattar GODA beslut, stiftar GODA lagar, tar in massor med skatt och spenderar dem enbart med FOLKETS BÄSTA i åtanke, och skapar ett GOTT skolsystem där alla barn SKA passa in."

  Det för sent för honom att ompröva sin uppfattning, men det finns väl människor som läser den här bloggen, som inte har investerat en stor del av sitt liv inom politiken, och för vilka det därför inte kostar lika mycket att ompröva sin uppfattning. Ställ dig själv de två frågorna ovan. Om du svarar "Nej, jag håller inte med Jan Björklund, men om bara folk kunde rösta fram GODA politiker ...", ställ dig själv de här frågorna: VARFÖR vill du lägga ditt barns liv i händerna på politiker som du aldrig har och aldrig kommer att träffa och, vad värre är, som aldrig har och aldrig kommer att träffa ditt barn? Och alla dessa miljoner människor som ska rösta fram GODA politiker som ska skapa ett GOTT skolsystem där ditt barn SKA passa in: Vem känner ditt barn bäst, du själv eller dessa miljoner människor som aldrig har träffat ditt barn? Och för vem är det viktigast att ditt barn får en så bra utbildning som möjligt, för dig eller för dessa miljoner människor som aldrig har träffat ditt barn?

  SvaraRadera
 14. Mac, Är det inte viktigast för barnen att de får en så bra utbildning som möjligt? "Föremålet" i det här fallet barnen glöms ofta bort.

  SvaraRadera
 15. @mac

  Visst, som förälder tycker jag att mitt barn inte ska få någon undervisning alls. Arbete från 10 års ålder verkar lämpligt.

  I egenskap av förälder vet jag ju vad som är bäst för just mitt barn. Låter det rimligt?

  Dina argument är från 1700-talet och nedkämpades redan på 1830-talet av t.ex. kung Karl XIV Johan. Allmänna folkskolan infördes 1842. Ett av argumenten var att barnen skulle skyddas från arbete.
  Alltför många föräldrar hade dessförinnan vetat "vad som är bäst för mina barn".

  Med argument "bäst för mina barn" kan man för övrigt legitimera barnmisshandel (aga).

  Som tur är har vi som samhälle tagit kollektiva beslut, som går ut över enskilda föräldrars "frihet".

  SvaraRadera
 16. Lek med tanken att vi avskaffar skolplikten och inför en läroplikt istället.

  Lek med tanken att studieförbunden tar över kvalitetssäkringen på undervisningen och att skolbyggnaderna görs om till allaktivitetshus.

  Vad tänker Birger, Lisbeth och ni andra om det?

  Gt

  SvaraRadera
 17. Anonym: Javisst.

  Erik:

  Nej, det gör du inte.

  De arbetade inte pga sina föräldrars illvilja, utan eftersom de var fattiga. Tror du inte att föräldrarna i Bangladesh skulle vilja att deras barn fick en utbildning om de hade råd?

  Jaså, vilka argument finns för att barnaga är positivt för barns utveckling?

  Om föräldrar är oförmägna att ta ansvar för sina egna barns utbildning, hur kan de tillåtas rösta fram politiker som bestämmer över andras barns utbildning?

  SvaraRadera
 18. mac, "Om föräldrar är oförmögna att ta ansvar för sina egna barns utbildning, hur kan de tillåtas rösta fram politiker som bestämmer över andras barns utbildning"

  Man kan vara oförmögen av olika skäl. Ekonomiskt, kroppsligt, själsligt avståndsmässigt osv.

  Men tänkvärt! Från början var rösträtten beroende av ekonomin. Examen i rösträtt? Kanske en orättvisa som behöver rättas till? För hur kan människor som t.ex. är helt ointresserade av politik få rösta? Är det så vi fattat frihet. Rätten att få bestämma över sig själv samt en självklar rätt att få vara med och bestämma över andra?

  Lite läskigt om barnen ska behöva förlita sig helt på sina föräldrar då föräldrar inte alltid ens borde skaffat barn...
  Kollektivet, staten bör ta sitt ansvar. Såvida man inte anser mina barn andras ungar. Över barnen har vi ett kollektivt ansvar.

  Gt Vet inte vad jag anser om det. Får fundera!

  Lisbeth

  SvaraRadera
 19. Liberaler påstår sig veta hur skolan ska bli bättre och att de är på rätt väg - ändå har kunskapsklyftorna i Sverige ökat.

  Allt ska vara mätbart, alla ska ges möjlighet att nå målet, läraren ska återta kontrollen i klassrummet genom bland annat katederundervisning (stora klasser). Hur mäter man respekt, ödmjukhet, eget tänkande, självständighet, social samvaro etc?

  I denna kris söker politiker ministerstyre - mer av Björklunds katederundervisning, prov och betyg. Det gör undervisningen stelare med en känsla av återgång till gamla grunder där alla visste sin plats med vördnad för överheten. Därmed blir insiktsfulla elever och lärare allt mer begränsade av det politiska system de påtvingas. Trots det; blir det fler som mister jobbet och fler som inte får någon anställning - utanförskapet ökar.

  Allt fler undrar vad politiker menar när tagna beslut ständigt rivs upp innan de kommit på plats.

  Fri-tänkare

  SvaraRadera
 20. Birger, har du en exakt referens till citatet från Mill? Jag hittar det inte i sin helhet i "Principles of political economy" på Project gutenberg. På sidan 593 i pdfen finns:

  "I can not, therefore, regard the stationary state of capital
  and wealth with the unaffected aversion so generally manifested
  toward it by political economists of the old school. I am inclined
  to believe that it would be, on the whole, a very considerable
  improvement on our present condition.
  It is only in the backward countries of the world that increased production is still an important object; in those most advanced, what is economically needed is a better distribution."

  De andra två styckena du citerar följer en bit längre ner i texten. Jag hittar dock inte den första meningen du citerar, dvs:
  "Jag inser inte varför det skulle var något att glädjas över att personer. som redan är rikare än någon har behov av att vara, skulle kunna fördubbla sin konsumtion av sådant som ger liten eller ingen tillfredsställelse annat än som symboler för rikedom"

  Tvivlar inte på att han sagt detta, men skulle vilja hitta de exakta citaten.

  SvaraRadera
 21. Det beror på. Det kan finnas många olika argument och historier, för att inte låta barnet gå i skolan.

  Ekonomiska, politiska, religiösa, yrkesmässiga, hedersrelaterade, andra.

  Poängen är att föräldrarna inte ska tillåtas uppfinna argument, utan att barnen istället ska garanteras frihet från godtycklighet och personligt tyckande.


  Vilka argument som finns för aga? Ja, du säger ju själv att det är upp till föräldrarna att ta fram argument (avgöra vad som är bäst för deras barn).

  Men argument som kan finnas är:

  -lära sig veta hut
  -lära sig lyda
  -lära sig respekt för äldre
  -det står i någon bok att man kan/ska/bör göra så
  -det har jag inte tagit skada av
  -så har man alltid gjort

  med mera.

  I c:a 170 av världens 192 stater överlåter man dessa resonemang till föräldrarna.

  I de övriga länderna har "dumma politiker" som "dumma medborgare" röstat fram, förbjudit barnmisshandel.

  SvaraRadera
 22. Lisbeth:

  Jag har inga problem med att föräldrar kan förlora ansvaret för sina barns utbildning, precis som föräldrar idag i extrema fall kan förlora vårdnaden av sina barn. Men det ska vara i just extrema fall, och det ska gälla "oskyldig tills bevisat skyldig", och inte som tills för ett par år sedan, "skyldig tills du har kunnat bevisa din oskuld" (dvs. att statligt skoltvång råder, om du inte kan ge synnerligen starka skäl för att få välja något annat alternativ). Sedan ett par år är det ännu värre. Numer gäller kort och gott "skyldig": hemundervisning är totalförbjudet (detta alltså av de självutnämnda "liberalerna" i FP). Jag har inte kontrollerat vartenda land, men vad jag har hört är Sverige och Tysklnad de enda demokratierna där så är fallet (i Tyskland infördes förbudet i slutet av 1930-talet under en viss A.H.). Ett tyskt par beviljades asyl i Australien för några år sedan pga detta, i Sverige kidnappar staten barnen innan familjen hinner fly landet.

  Erik:

  Som ovan, att barn garanteras rätten att lära sig räkna, skriva, läsa, etc., medför inte att statligt skoltvång ska råda. (Många behärskar ju inte ens ovanstående på en grundläggande nivå efter 9 år av statlig skola, men det kanske inte gör så mycket; det viktiga är att inga alternativ tillåts.)

  Det får stå för dig att "lära sig lyda" skulle vara positivt för barns utveckling. Men är det något man får lära sig i statlig skola så är det att lyda; räkna, läsa, skriva är det väl sådär med.

  För övrigt djupt ohederligt av dig att försöka jämställa "tillåta alternativa udnervisningsformer" med "tillåta barnmisshandel".

  Hade du ingen kommentar på: "Om föräldrar är oförmägna att ta ansvar för sina egna barns utbildning, hur kan de tillåtas rösta fram politiker som bestämmer över andras barns utbildning?"

  SvaraRadera
 23. "Jag inser inte varför det skulle var något att glädjas över att personer som redan är rikare än någon har behov av att vara, skulle kunna fördubbla sin konsumtion av sådant som ger liten eller ingen tillfredsställelse annat än som symboler för rikedom." Påminner mig om hur förälskad jag blev i begreppet "utility" när jag läste nationalekonomi i 20-årsåldern. Att tänka i marginalnytta - vem har störts nytta och lycka av X.
  AK

  SvaraRadera
 24. #AK 07:19 Du tar ett farligt steg när du går från "utility" till lycka. "Utility" är som jag uppfattar det ett öppet begrepp som inte preciserar det goda. Lycka är ett specifikt svar om det goda som brukar kallas hedonism. Det är lite svårt att förstå hur man kan tro att hedonism är lösningen på världens problem.

  SvaraRadera
 25. mac, "i Svergie kidnappar staten barnen innan familjen hinner fly."

  Aversion till staten bottnar givetvis i frihetslängtan och misstänksamhet mot staten. Inget konstigt med det.

  Det som jag personligen tycker är konstigare är att samma frihetslängtan inte gäller EU:s överstatlighet. Det är okej med denna likriktning? Som om alla länder och ekonomier vore stöpta i samma form med samma förutsättningar. Vi har/hade t.ex. en levande landsbygd. Vi behöver tala om landsbygden och dess chans att överleva. Centern försökte...

  Är det inte den förnuftiga staten som vi bör eftersträva? Det finns något förnuftigt i alla politiska ide(i)logier. En gång i framtiden ger dessa idéer tillsammans den förnuftiga staten. Vissa saker som vård, skola och omsorg är statens ansvar? Grundtrygghet? Ett kollektivt ansvar som inte behöver utesluta alternativ. Men behoven bör växa fram underifrån. Behovet av alternativ på landsbygden en avfolkad sådan är givetvis annorlunda/större än i storstäder.

  Ska föräldrarna där behöva betala priset för nyliberalismens politik som går ut på att fösa samman människor i storstäder? Ska de tvingas tråckla ihop någon slags byskola eller ha hemundervisning? Deras skolor försvinner ju en efter en. Det blir ju inte ett alternativ utan tvång.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 26. Fuw, hittar inte just nu, det var länge sedan jag läste boken och översättningen har jag hämtat från Walter Mutt. Har använt den i en del texter och böcker förr - vid något tillfälle hade vi diskussion om innehållet men kom fram till att det var korrekt återgivet. Hittar jag det vid tillfälle så meddelar jag dig om du mejlar din e-post till provoka@telia.com.

  SvaraRadera
 27. Kan tilläggas att detta är något som sker över hela världen. Epoch Times skriver om "Kinesiska skolelever blir utan utbildning när skolor försvinner".

  "Skolor på landsbygden i Kina har stängt med alarmerande takt."

  Vi kan inte gömma oss bakom höger eller vänster längre utan iaktta den politik som förs nyliberalism. Vilken går ut på att fösa samman människor i storstäder!? Makten centraliceras till storstäderna. Här hemma huserar bl.a. Stureplanscentern.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 28. Lisbeth:

  Det går säkert att hitta många fler motstridigheter. Jag har heller aldrig försvarat EU eller "liberalers" politik i allmänhet. Det enda jag här har argumenterat för är att tillåta alternativ till det statliga skoltvånget.

  Dina andra åsikter och frågor tänker jag inte bemöta (åtminstone inte nu). Inte för att jag finner dem ointressanta och inte för att jag tycker att du är en ohederlig debattör, utan helt enkelt för att jag inte har tid.

  Väl mött en annan gång!

  SvaraRadera
 29. Mac, måstet tyvärr göra dig besviken. Jag har nämligen ändrat uppfattning, jag där inte mycket för att av prestige hålla fast vid åsikter. Jag blev grön efter att ha fått byta en hel värderingsgrund. Det kostade på.

  Vad gäller skolplikt gäller samma sak. Jag har ändrat uppfattning. Vilket kanske förvånar dig eftersom du tycks ha förutfattade meningar. Tidigare ifrågasatte jag skolplikten. Ansåg den vara ett statligt övergrepp på individen, läroplikt kunde gott gälla.

  Men så har samhället steg för steg förändrats, normerna har förskjutits alltmer, på det sätt jag beskriver i dagens inlägg. Till slut upplevde jag att mina argument blev mindre och mindre relevanta.

  På liknande sätt är jag på väg att pröva hela min syn på friskolor. Den har varit att friskolor drivna utan vinstsyfte är en hållbar modell - om du så vill kan man säga att jag har lagt ner en hel del prestige i den linjen. Skrev bland annat MP:s Frihetsmanifest i slutet av 80-talet.
  Som samhället har utvecklats, med allt mer egoism och alltmer av "varje grupp för sig" ser jag alltmer problem med detta. Ska ett samhälle hålla ihop bör barn träffa och umgås med andra än bara med sin familjs kulturella, ekonomiska och sociala medlemmar...

  Än så länge länge ger min analys mig övertygelsen att vi skulle nå långt med en nationell plan för att bygga om skolorna till levande högstatusplatser, till utbildnings- och kulturcentra. Dels bör därför de kommunala skolans aret överföras till staten (MP var emot kommunaliseringen, vilket kan vara värt att notera, det var V som stödde Göran Persson i den frågan genom Ylva Johanssons försorg. Hon tackades sedermera genom att få bli statsråd då hon bytt parti). Dels ge läraryrket hög status genom kortare arbetstid, mindre klasser, suverän arbetsmiljö, återkommande vidareutbildning.

  SvaraRadera
 30. Birger Schlaug:

  Du röstade FÖR 9 års statligt skoltvång i MP:s barndom i början av 80-talet (det har du skrivit här på bloggen). Du ändrade alltså uppfattning för över 30 år sedan, och på den tiden hade du inte investerat mycket tid inom politiken.

  Om jag ska försöka sammanfatta din långa text: du är för statligt skoltvång för att barn bör träffa och umgås med andra än bara med sin familjs kulturella, ekonomiska och sociala medlemmar? Den uppdelningen sker redan idag i och med det "fria" skolvalet. Och den skedde tidigare när skolplaceringen avgjordes av var man bodde, eftersom t.ex. rika resp. fattiga människor brukar bo tillsammans med andra rika resp. fattiga människor. Så vad är det egentligen du vill åstadkomma genom att förbjuda alternativ till det statliga skoltvånget?

  SvaraRadera
 31. Helt rätt, Mac, därefter arbetade jag med Frihetsmanifestet och ändrade uppfattning. Som jag sedan ansett det vara skäl att lämna.

  SvaraRadera
 32. mac, Tack för ditt svar!
  Ja "Väl mött en annan gång!"

  Menade inte dig personligen utan mer allmänt att den "liberala" frihetslängtan verkar försvinna när EU med dess överstatlighet kommer på tal. Det talas ofta om EU som ett freds och frihetsprojekt och mindre om den likriktning och ofrihet det för med sig. Rimmar dåligt med äkta frihetslängtan!? Att kunna skapa ett gott samhälle utifrån våra egna och inte andras förutsättningar som ser helt annorlunda ut.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 33. Birger svarar allid hövligt och vänligt. Något som t ex Mac bör lära sig av. Denna aggresiva debattstil är ganska tragisk. Tips till Birger: skit i att svara på aggressiva kommentarer.

  SvaraRadera
 34. Birger, hur mår du? Klockan är långt efter 9 och ännu inget inlägg.. Min morgonrutin är sabbad..

  Robin

  SvaraRadera
 35. Birger.
  Nu har staten försvårat utbildningen av waldorflärare.
  Anser du att waldorfpedagogiken ska få stöd för att fortleva?

  Gt

  SvaraRadera
 36. Sorry, Robin!
  Gt, självfallet skall waldorfpedagogiken få stöd att fortleva.

  SvaraRadera
 37. Birger:

  Skolplikt har väl funnits länge i Sverige?

  Om då de utbildningar tillbaka i tiden försatt oss i rävsaxen, vad är det som säger att utbidningar i framtiden skulle vara bättre?

  / Realist

  SvaraRadera
 38. Pojken på kortet är inte John Stuart Mill utan William James Sidis.

  SvaraRadera
 39. Där ser man! Bilden är från 1914 och killen på bilden är 16 år! Jag fann det svårt att tro att det kunde röra sig om en 33-åring 1839, när fotograferingstekniken började ta sig så smått. Bilderna höll säkert betydligt sämre kvalitet då.

  http://en.wikipedia.org/wiki/William_James_Sidis

  När bilden är fel stärks tyvärr skälen att befara att citaten inte heller är alldeles korrekta. Boken går förstås att hitta på nätet.

  SvaraRadera
 40. Hey, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog!
  Take a look at my page insomnia natural cures

  SvaraRadera
 41. Hi! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
  Is it difficult to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick. I'm thinking about creating my own but I'm not sure where to start. Do you have any ideas or suggestions? Thanks

  my site - users.v-lo.krakow.pl
  my web page :: social.2dtg.com.br

  SvaraRadera
 42. Fantastic goods from you, man. I've bear in mind your stuff previous to and you are just extremely fantastic. I really like what you have acquired here, certainly like what you're
  stating and the best way through which you say it.
  You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible.
  I can not wait to learn much more from you. This is really
  a tremendous site.

  Here is my blog; online shops

  SvaraRadera
 43. Why visitors still use to read news papers when in this technological world the whole thing is presented on web?


  Also visit my homepage - http://www.primerframe.com/

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.