tisdag 8 januari 2013

Alltid samma nej till sänkt arbetstid...

Viktigast av allt är att skapa jobb... Så förbjud automattvätt..
Igår skrev jag lite om vikten av sänkt arbetstid - och de olika lösningar som högern och vänstern älskar att framföra i syfte att skapa mer jobb. 

Att radikalt sänka arbetstiden, att dela på de jobb som de facto kommer att finnas i Europa, verkar vara en förbjuden tanke.  Till och med i ett Europa med 20 miljoner arbetslösa.

Att arbetarrörelsen inte inser att vi måste sänka normalarbetstiden är för mig obegripligt. Det har ju tidigare varit ett mål att ge människor kortare arbetstid och mer frihet. Det är för högern sänkt arbetstid varit ett spöke. 
 
I en skrivelse från den 15 december 1920 redovisar Sveriges Verkstadsförening allt det hemska som skett när man lagstiftat om 48-timmarsveckan. Man är bekymrad. Oroad över risken för sänkt produktivitet, hotar med att företag skall flytta utomlands och att beställningar skall gå Sverige förbi. 

Man oroar sig dessutom för vad arbetarna skall ta sig till med all fritid.  Man skriver: ”Arbetsgivarnas allmänna intryck är, att åtminstone bland de yngre elementen av arbetarna icke kunnat förmärkas större intresse än förut för vare sig studier eller nyttigt arbete, snarare mindre. Angående de äldre arbetarna framhålles det, att dessa i stor utsträckning söka utnyttja sin lediga tid för arbete i koloniland och dylikt. Utbytet härav anser man emellertid litet i jämförelse med vad vederbörande arbetare skulle kunna prestera, om han fick arbeta motsvarande tid längre på sin plats i verkstaden.”

Det är skönt att höra att omsorgen om de anställda var stor redan då... 

Ökad flexibilitet är förresten ett populärt krav från ledare inom näringslivet. Inte bara det att allt fler människor bör vara så flexibla att de skall nöja sig med tidsbegränsade jobb - och därmed inte kunna skaffa bostad. De skall vara så flexibla att de skall kunna lämna barn och familj för att jobba någon annanstans i de allt större arbetsmarknadsregionerna. 

Men inte heller detta är något nytt. Det är bara ordet som är nytt. Förr hette det elasticitet.

I Verkstadsföreningens tidskrift Verkstäderna från december 1920 kan man läsa följande: 

 ”Förkortningen av arbetstiden (arbetsmarknadens parter förhandlade 1918 fram en förkortning till 52 timmar för verkstadsarbetare) var helt säkert alltför stor på en gång, men hade den kanske ändock visat sig överkomlig för industrin just med hänsyn till möjlighet till övertidsarbete, varigenom industrin bereddes en oundgänglig nödvändig elasticitet. 

Redan ett år därefter kom emellertid 8-timmarsdagen, som dels ytterligare förkortade arbetstiden, dels ock betog möjlighet till övertidsarbete annat än i ytterst obetydlig utsträckning. Industrier försöker naturligtvis ordna så att arbetstillgången är så jämn som möjligt året om, men vissa tider måste övertidsarbete tillgripas. Då exempelvis  ett skeppsvarv får in ett fartyg för reparation gäller att utföra detta så snart som möjligt. Varje dag, som fartyget ligger vid varvet, drager stora kostnader. 

Som förhållandena nu äro här i  landet, har det hänt, att reparenter sökt sig till utländska varv, som kunnat utföra arbetet fortare - till följd av mera elastiska övertidsbestämmelser. Det är emellertid  inte bara skeppsvarv, som på grund av 8-timmarsdagen fått en ojämn konkurrens med utlandet, utan är detta fallet med många andra mekaniska verkstäder. Dessa har nämligen inte kunnat erbjuda de leveranstider, som beställaren önskat, och beställningarna har i stället gått till utlandet.”

Trots detta lyckades Sverige riktigt bra. Är det inte märkligt? Är det inte underligt att de mest notoriska nejsägarna genom åren är desamma? Bygger det på rädsla? På dumhet?

På ett konferens om arbetstiden, som jag deltog i då Svenskt Näringsliv fortfarande hette Svenska Arbetsgivarföreningen, hävdade företrädaren för SAF att sänkt arbetstid inte skulle resultera i att fler skulle få jobb. På frågan om denna tes också gällde SAF:s eget kansli så hade företrädaren svårt att förklara hur lika mycket jobb skulle kunna utföras på kansliet om de anställda arbetade trettio timmar i veckan istället för fyrtio. Det måtte arbetas alldeles väldigt ineffektivt på kanslier tillhörande Svenskt Näringsliv. 

Men det kanske är kopplat till att makten då och då parar sig med dumheten.

31 kommentarer:

 1. Jag gillar idén, jag bara inte ser hur man ska få ihop det ekonomiskt. Speciellt inte låginkomsttagare. Känns mer som att det är sådana som tjänar lite mer som har råd att gå ner i arbetstid.
  Tyvärr känns det som en dröm som inte kan bli sann än på ett tag. Visst kan man dra ner på vissa saker man det går inte hur långt som helst. I Göteborg kommer kollektivtrafiken bli dyrare. S hoppas på i genomsnitt 5 % per år medan M snackare om 30-40 % utspritt på ett par år. Även om lönen ökar med säg 3 % varje år så hjälper inte det. Att i detta läge gå ner i arbetstid känns fel. Tror systemet behöver förändras innan man gör en sådan reform.

  SvaraRadera
 2. "Viktigast av allt är att skapa jobb...så förbjud automattvätt" Ja det är ett bra förslag!

  Ja, hur tänker man vi rationaliserar bort oss själva? Samtidigt så tror vi att fler och fler nya jobb ska kunna skapas. Teknik är bra! när den används rätt. Nu bör vi kunna skörda frukterna av den. Ägna oss åt det som du Birger brukar skriva om, nämligen att utveckla kulturen och vår sociala gemenskap. Ska vi utveckla vår sociala gemenskap med robotar? Säkert bra för vissa och en lösning ibland.

  "Hon styr robotarmen med tanken" SVT.
  http://www.svt.se/nyheter/varlden/hon-styr-robotarmen-med-tanken

  2:20 långt titta gärna på det. Väldigt intressant för oss som gillar vetenskap. Fascinerande och samtidigt skrämmande. Robotar ersätter oss i vården av varandra? Mänsklig beröring då som är så viktigt?

  Snart kan kanske vetenskapen gå ännu längre och äntligen erkänna "andliga" fenomen som telepati. Bra med vetenskap när den används rätt. Frågan är har vi förstånd nog att använda vetenskapen på rätt sätt?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 3. Det var 1920, och ett par år senare kraschade den kvarvarande krigskonjunkturen och det blev en kortvarig enorm arbetslöshet i en numera bortglömd lågkonjunktur. Sedan var det högkonjunktur igen fram till kraschen 1929. Svårt att förutse framtiden och hur mycket eller litet arbete som behövs...

  En aspekt som Birger inte tagit upp (tror jag) är att det finns en massa arbeten i nära nog ihjälbantade organisationer. Så vi har två utvecklingar här: se till att de slimmade organisationerna fylls på igen så att folk slipper gå på knäna och inte slarva igenom jobben, använd också alla fördelar som ny teknik ger för att dra ner på behovet av mänskligt arbete. Ja, och så håll efter all övertid!

  SvaraRadera
 4. Neoliberal Agendatis jan. 08, 09:32:00 fm

  " På frågan om denna tes också gällde SAF:s eget kansli så hade företrädaren svårt att förklara hur lika mycket jobb skulle kunna utföras på kansliet om de anställda arbetade trettio timmar i veckan istället för fyrtio. "

  Självklart finns det mer jobb att utföra om man minskar arbetstiden, men det är som att addera siffra tio till oändligheten. Det blir fortfarande oändligheten.

  Alltså, problemet är inte att det finns saker folk kan göra, behoven är oändliga. Jag skulle kunna anställa 5 pers imorgon. Probelemet är att folk inte skulle gå med på villkoren.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är verkligen behoven oändliga? Mot bakgrunden hur resurser är fördelade globalt och tillståndet för denna planet - finns det anledning för oss i den utvecklade världen att lugna ned oss tycker du? Måste/bör då all utveckling ske medelst en hänsynslös och oansvarigt marknad i dess otyglade form?

   Radera
  2. Medelst = via, dvs där de goda frukterna utgör toppen av en korg till hälften rutten, såsom marknaden fungerar idag ungefär.

   Radera
 5. Jag tror att motståndet mot sänkt arbetstid egentligen har samma grundorsak som motståndet mot lagstadgad minimilön, och motståndet mot direktdemokrati.

  Orsaken är troligen följande: LO och Svenskt Näringsliv är rädda för att förlora i RELEVANS.

  De blir mindre "behövda", mindre viktiga, om lagstiftningen och utvecklingen ställer sig på medborgarnas sida, istället för att ställa sig på industrins sida.

  De blir mindre "behövda", om människor kan leva goda, sanna liv. Den absurda konsekvensen blir att LO och SN motarbetar människors lycka, motarbetar demokrati och motarbetar utveckling, för att upprätthålla organisationernas grepp om samhället.

  Medborgarna sitter därför på sätt och vis gisslan hos industri-komplexet, och i maktspelet mellan dessa två.

  Vi behöver en medborgarlinje som kan bryta upp dödläget!

  SvaraRadera

 6. Om vi förenklar vårt materiella liv ger vi oss själva den valfrihet vi förnekar oss. Vi behöver frigöra oss från den s.k. arbetarmoralen som handlar om ett ständigt jagande efter den materiella drömmen och dess framgångssymboler. Arbetarmoralen innebär att vi betraktas som lata och arbetsskygga om vi inte är löneanställda att slava minst åtta timmar om dagen fem dagar i veckan. När människan vänder detta system och tanketvång ryggen och ger sig själv tid och möjlighet att använda sin fulla skaparkraft får vi se vårt liv förbättras på många sätt och inom många områden.

  Christer

  SvaraRadera
 7. Neoliberal Agenndatis jan. 08, 11:52:00 fm

  "Jag tror att motståndet mot sänkt arbetstid"

  Nej, motståndet har nog mer med mer den ekonomiska verkligheten att göra. Och självklart är inte 40 timmar någon naturlag (det är halmgubbe, precis som tjatet om evig tillväxt).

  Om ni vill övertyga, gör en budget över Sverige ekonomi där alla arbetar 25% mindre. Kan ni få det att gå ihop så kanske folk skulle lyssna. Det handlar inte om att vilja, utan att visa att det är möjligt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och det är det också. Nyckeln är fördelningspolitik.

   Radera
 8. @neoliberal

  Ja, produktionen måste ju sänkas, eftersom den är för stor i förhållande till vad ekosystemen kan hantera i form av utsläpp, och leverera i form av råvaror och ekosystemtjänster.

  Sen kanske inte sänkningen måste bli så stor som 25%. Man kan ju börja med att dela upp jobben så att ALLA jobbar, men färre timmar.

  Men visst, produktionen måste ner också. Vi har inget val.

  Väljer vi att fortsätta som idag kommer snart begrepp som "BNP", "skatt", "pengar", "stat", "mänsklighet" eller varför inte "liberal" att vara helt ointressanta, eftersom det inte kommer finnas någon som kan tänka dessa ord, eller förhålla sig till dem.

  Då återstår bara en väg, nämligen att förändra det ekonomiska systemet så att det gynnar oss som mänsklighet och levande planet.

  Idag är det ekonomiska systemet det största hotet mot mänsklighetens och många stora ekosystems överlevnad.

  Ingenting kan vara viktigare än liv.

  SvaraRadera
 9. Neoliberal Agendatis jan. 08, 03:18:00 em

  Erik,

  "Ja, produktionen måste ju sänkas"

  men då måste du göra en budget, så vi kan se vad du ska dra ner på. Ska a-kassan sänkas, de handikappade får mindre stöd, ska kulturen få stryka på foten etc.

  Om du inte gör det blir det ju annars bara populism, ungefär ofinansierade skattesänkningar

  "Sen kanske inte sänkningen måste bli så stor som 25%
  Så du överger 30 timmars veckan. Har du blivit en Nej-sägare också? :)

  "Då återstår bara en väg, nämligen att förändra det ekonomiska systemet "

  Vad tänker du dig då, planekonomi?

  Om det bara är naturen man vill rädda så kan man ju sätta in stöten där, tex. höja priset på bensin eller liknande.

  Det verkar mycket enklare än att alla ska dra ner arbetstden med 25% (eller vad du nu vill ha).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kapitalism eller planekonomi är en falsk dikotomi. Marknadssocialismen erkänner behovet av en marknad för varor och tjänster. Finansmarknaden däremot skulle man med fördel kunna avskaffa och ersätta med en demokratisk kontroll av investeringar, finansierad skattevägen. Och arbetsmarknaden borde reformeras så att lejonparten av lönearbetarna får uppgraderad status på arbetsplatserna, och istället får medborgerliga rättigheter. Rösta fram arbetsledare, bestämma vad vinsten ska gå till, osv.

   Lite frustrerad är jag över vänstern, att man bara kritiserar hela tiden, istället för att komma med alternativ. Marx gamla dänga att han inte ville ge recept till morgondagens soppkök sitter i väggarna än, trots att vi har 150 års empiri att se tillbaka på. Stora som små, lyckade som misslyckade, ekonomiska experiment.

   Det är vår förbannade skyldighet som socialister att förhålla oss till kommandoekonomiernas katastrofala track record.

   Radera
 10. Ingemar Gråsjötis jan. 08, 10:53:00 em

  @Birger:
  Kanske är det så att de (från höger till vänster) som avfärdar sänkt arbetstid som åtgärd mot arbetslöshet gjort liknande erfarenheter som de som beskrivs i denna rapport (du vurmar ju ofta för vetenskaplig grund, helhetsyn och systemförståelse): http://www.mea.mpisoc.mpg.de/uploads/user_mea_discussionpapers/dp03.pdf

  Mitt intryck av historien är att de gånger den lagstadgade arbetstiden sänkts har det i första hand skett som ett välfärdslyft och inte som en metod att sänka arbetslösheten. Arbetsidsförkortningen har skett mot bakgrund av gediget ekonomiskt utrymme och stabila förutsättningar.

  MVH
  //Ingemar Gråsjö

  SvaraRadera
 11. IDet ingen här verkar våga påpeka är att arbetslösheten beror på att de minst produktiva - de som är mest korkade, sjuka, folkilska, kriminella, obildade och slöa - helt enkelt inte är värda att anställa. Andelen som hamnar i denna kategori varierar lite baserat på konjunkturläge, men för ffa långtidsarbetslösheten är det så. Om man krymper storleken på ekonomin med 25% och alla arbetar 25% mindre, kommer det fortfarande att vara precis lika ointressant att anställa skrapet, för det finns 25% mindre pengar som räcker till 25% färre timmar. Det påverkar inte arbetslösheten ett skvatt!

  Det man kan göra för att göra fler värda att anställa är att sänka minimilönerna, skattekilarna eller löneförmånerna för dessa personer. Och det är väl just det regeringen till delvis försökt med sänkta arbetsgivaravgifter för långtidsarbetslösa och jobbskatteavdrag till alla. Men facket vill man inte bråka med och pensionärerna måste man "kompensera" för den skada de aldrig lidit. Det finns liksom ingen beredskap att göra det som krävs för att åtgärda de problem man ser.

  Nå, hursomhelst, 25% färre händer i vården, 25% färre lärartimmar i skolan, 25% färre polistimmar och brandmanstimmar etc antar jag är oacceptabelt, så vi behöver kompensera dessa områden genom att ta från privat sektor och ge till offentlig. Dvs den privata sektorn kommer krympa långt mer än 25%. Eftersom vi bestämt att vård-skola-omsorg ska stå utan innovation och entreprenörsskap finns det heller inga möjligheter att effektivisera på dessa områden, så den typen av tankar är bara att glömma.

  SvaraRadera
 12. Arbetslösheten beror till stor del på att personer inte är beredda att ändra levnadssätt. De vill inte maka på sig för att sjuka, arbetslösa, kriminella osv. ska ha en större chans att ta sig in på arbetsmarknaden. Arbetslösheten beror inte på de minst produktiva utan de mest produktiva. De som till varje pris vill upprätthålla sin levnadsstandard. Det som kan och förmodligen kommer att ändra på det är skuldkrisen, som inte lär försvinna av sig själv. Vi kommer givetvis alla att få smaka på den. Vi lär oss inte mest i medgång utan i motgång. I motgång har människan en tendens att vilja dela med sig av det lilla hen har. Mycket vill ha mer är ett ordspråk som stämmer bra. Människor kör på tills det tar tvärstopp av någon anledning. Sedan byts de ut därför att ingen är oersättlig. Vi är inga maskiner. Därför vore det logiskt att dela på jobben. Men människan tänker inte logiskt därför att känslorna styr över det mentala. Känslan säger var för fan inte nöjd. Aldrig nöjd!

  SvaraRadera
 13. Arbetslösheten, med kännbar effekt för den arbetslöse, krävs för att kapitalismen ska fungera någotsånär. Vad ska annars disciplinera arbetskraften?

  SvaraRadera
 14. "Vad ska annars disciplinera arbetskraften?" Vår inre längtan att tjäna andra och inte att tjäna pengar på andra?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Glöm den där romantiken.Det räcker inte.

   Radera
 15. jeppen sa:
  "Det ingen här verkar våga påpeka är att arbetslösheten beror på att de minst produktiva - de som är mest korkade, sjuka, folkilska, kriminella, obildade och slöa - helt enkelt inte är värda att anställa. Andelen som hamnar i denna kategori varierar lite baserat på konjunkturläge, men för ffa långtidsarbetslösheten är det så. ..."

  Oj, nej så är det verkligen inte Jeppen - tror du verkligen på fullt allvar detta, du måste väl endå skämta eller om inte - vara totalt vansinnig!?

  Kanske det är dags för dig att söka terapi - du liknar mer och mer sådana som närmar sig det att antingen "komma ur" sitt nuvarande tankemonster och gå vidare, eller som det går i allra värsta fall - hjärnan löper amok fullständigt och kanske resten av ditt liv.

  PS det är ju i.o.f.s. bra, tycker jag, att du är öppen med dessa hemska bilder som du bär av andra människor, så att man vet hur det för stunden ter sig ut i huvudet på dig...!
  Därav är jag mot sådan censur som tar bort den verkliga bilden av någon/något

  SvaraRadera
 16. @neoliberal

  Haha, ska jag göra en fullständig budget för detta? :-D

  Det är ovanligt att ha en budget i ryggen för att kunna diskutera viktiga samhällsfrågor.
  I så fall bleve det nog inte mycket sagt. Men absolut, jag ska sätta mig ned och räkna. Vi ses om några år!

  Skulle även vara intressant att se din budget för de förlorade ekosystemen och den förlorade biodiversiteten, inklusive framtida, ännu inte kända användningsområden av ekosystemen.

  Också inräknat de direkta livsvärdena (även för arter som inte kan meddela sig, samt för idag okända arter) uttryckta i ekonomiska termer (nej just det ja, de går ju inte att uttrycka i budgetspråk - glömde).

  Även tröskeleffekter - som exempelvis inträder vid förlusten av Amazonas, albedon, det basiska världshavet, metankristallerna i Sibirien, och Grönlandsisen - måste vara inräknade.

  Varför inte även inkludera förlusten av betalningssystem, banksystem, kommunikationssystem, försäkringssystem och matförsörjningssystem, som ju inträder vid en ekologisk kollaps?

  Lycka till!


  Produktionen måste ner, eftersom den skadar livsekonomin och planeten. Arbetslösheten ligger på 10%. De övriga arbetar för mycket/sliter ut sig.

  Alexanderhugget är - att ta ut samhällets ökade välstånd och teknikutveckling i mer ledig tid, istället för att ta ut det ökade välståndet i mer prylar.

  Och att dessutom smartare dela upp den produktion som ändå behövs, mellan människor.
  Det är inte intelligent att vissa inte producerar någonting, medan andra producerar mer än deras kroppar, psyken och sociala liv, klarar av.

  SvaraRadera
 17. Det ord som alla söker, är för övrigt "krigsekonomi".

  I extrema situationer har länder historiskt ofta ställt om till en krigsekonomi.

  Visst, det är möjligt att detta har likheter med planekonomi. Men vi kommer tvingas till krigsekonomi/variant av planekonomi, vare sig vi vill eller inte.

  Skillnaden från planekonomi är väl att det denna gång inte bara är ideologiskt, utan ett rationellt svar på att marknadsekonomin inte ger oss det vi behöver (dvs överlevnad, planetär och ekologisk säkerhet, livsmedelssäkerhet, frihet från ekonomisk terror).

  Om fenomenet krigsekonomi räddar världen från undergång, är den ett lågt pris att betala.

  SvaraRadera
 18. "Vår inre längtan att tjäna andra och inte att tjäna pengar på andra?"

  Jättebra! Hur skulle ett samhälle som ger sådana förutsättningar kunna vara organiserat?

  SvaraRadera
 19. Erik skrev:
  "...ett rationellt svar på att marknadsekonomin inte ger oss det vi behöver..."

  Hej Erik
  Jag erfar att det är fel att döma ut fenomenet Marknad. Liksom jag finner det felaktigt och vanskligt att benämna dagens dysfunktionella ekonomi för "Marknadsekonomi".
  Jag sätter större värde på att höra VAD mer konkret som du uppfattar som fel i dagens ekonomi?

  Tack på förhand :-)

  PS att felaktigt kalla dagens dysfunktionella ekonomi för Marknadsekonomi spelar bara redan förvirrade högerpolitiker i händerna, för om man kritiserar dagens ekonomi och i samma andetag kallar den för Marknadsekonomi, så brukar dessa högerspöken genast i kör ropa ut "jasså, du vill ha centralstyrd planekonomi istället ..."
  För håll med om att då har man ju inte kommit någonstans varken vad gäller det att påtala bristerna eller att lyfta fram alternativen..

  SvaraRadera
 20. Vi har ju lyckats organisera ett samhälle där vi tjänar pengar på andra. Så varför inte försöka organisera ett samhälle där vi vill tjäna andra. Vi kan inte organisera ett sådant samhälle innan vi vill se ett sådant samhälle. Men om dubbel glädje är delad glädje, så kan lycka vara en orsak till att åtminstonde försöka organisera ett sådant samhälle. Att dela på jobben kan t.ex. vara en bra början.

  SvaraRadera
 21. Jeppen. "Det ingen här verkar våga påpeka är att arbetslösheten beror på att de minst produktiva - de som är mest korkade, sjuka, folkilska, kriminella, obildade och slöa - helt enkelt inte är värda att anställa."

  Jeppen. I ett tidigare inlägg skrev du att du bloggade på arbetstid. Prata om att vara "produktiv". Genom sig själv känner man andra.

  SvaraRadera
 22. "IDet ingen här verkar våga påpeka är att arbetslösheten beror på att de minst produktiva - de som är mest korkade, sjuka, folkilska, kriminella, obildade och slöa - helt enkelt inte är värda att anställa."

  Där kom det...en av grundpelarna i den borgerliga grundsynen på människan. Och att den kom från Jeppen var ingen direkt överraskning...det har liksom legat i luften länge.

  SvaraRadera
 23. Detta med att arbetslösheten beror på de minst produktiva stämmer givetvis inte. I ett mejl från "Omställning Svergie" står.
  "Är det en ny folkrörelse vi bevittnar "En rimligare värld- omställning, kyrkorna och den sociala ekonomin, på omställning Svergie."

  Det är tufft för många som en del väljer att kalla lata. Kyrkan har fullt upp nu efter Jul med att skänka en hjälpande hand. Tror inte att de gör det av ondska... Många ensamstående vänder sig till kyrkan av skam för att de behöver hjälp. Jeppen konstaterar att arbetsgivare inte vill anställa vissa grupper och det är ju rätt och riktigt. Det som är fel är att arbetslösheten inte beror på dessa grupper. Varför lägga sten på börda genom att ens påstå det? Gör man det för sin godhets skull?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 24. Rättelse: Det som är fel är att arbetslösheten beror på dessa grupper. Ska det givetvis vara.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 25. Neoliberal Agendafre jan. 11, 01:14:00 fm

  "Men absolut, jag ska sätta mig ned och räkna. Vi ses om några år! "

  Det är ingen som kräver något så avancerat. Här är FAKTA FÖR SKATTEBETALARE (PDF). Du kan hitta hur mycket som går i skatt, hur stort BNP och vad olika saker kostar. Det räcker för att göra ett snabbt överslag. Jag har gjort massa sådana fejk-budgetar själv när jag har föreslagit saker.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.