fredag 2 november 2012

Godmorgon, experter...

Många har vaknat upp efter långvarig mental slummer, tittat sig förundrat omkring och med bestörtning sett att euron inte skapat fred utan ofred, inte fördjupad demokrati utan försvagad demokrati. 

Det är märkligt hur debattörer - allt från Ulf Dinkelspiel till Johan Ehrenberg - kunde vara så naiva när man kämpade för ett svenskt ja till euron. 

Det har funnits en naivitet hos många tyckare som gränsar till det obegripliga. Många naiva tittar nu förvånat på att den politiska eliten inte uppfyllt det som utlovades när euron sjösattes - det tycks inte förstå att politik vävs av flera olika trådar, bland annat den reella politiken och det flytande bete som skall locka medborgarna att följa med så pass länge att det inte längre finns någon återvändo. 

Låt mig ta ett exempel: Det nya JAS-projektets bete består i att det inte kommer att kosta så mycket och inte tränga ut annan militär verksamhet - alla som är inblandade i sakfrågan vet att denna retorik är ett bete som är till för att öppna upp samtalet, locka med sig fler, sätta igång utredningarna och komma så långt på vägen att man når dithän att det inte är ekonomiskt rimligt att backa längre - "har vi lagt ner så här mycket är det lika bra att vi fortsätter så inte allt det vi satsat är pengar i sjön...".

Det här en en vanlig strategi. Den användes också inför folkomröstningen om euron. Tragiskt nog finns det debattörer som står utanför den reella politiken som låtit sig utnyttjas, som är naiva nog att inte förstå hur politik fungerar. Sålunda utstrålar numera "experter" förvåning över att EU:s ledare och byråkrati brutit det man lovat medborgarna och, som Paulina Neuding skrev häromveckan som en kommentar till Johan Norbergs nya bok Eurokrasch: "EU:ledare har gång på gång brutit sina löften till medborgarna, och låtit unionen äta sig in på allt fler områden".

Något annat hade varit otänkbart i själva verket. Den som inte förstått detta har varit politiskt naiv och enbart synat de bakgrundsmaterial som EU-konceptets kärna velat att de skulle se.

Självfallet lät man de allra flesta länder bryta mot de regelverk som man satt upp när det gäller euron  - följande av regelverket hade mött på för stort folkligt motstånd i ett läge när euron vare sig växt in i byråkratins administration eller blivit fullt etablerad i människors vardag som en normalitet.

Självfallet ansåg man det nödvändigt att rädda andra eurostater trots löften om motsatsen, självfallet hamnade man i det träsk där Europeiska Centralbanken stödjer eurostater genom köp av statsobligationer. Hur kan man vara så nativ att man inte förstått detta när hela EU-konceptet egentligen grundas på idén om att bygga Europas Förenta stater med gemensam utrikespolitik, gemensam försvarspolitik, gemensam valuta och allt vad som följer av detta...?

Förlåt, men det handlar inte bara om att vara naiv om man inte förstått var vi skulle hamna, det handlar om att vara dum. Eller åtminstone uppvisa en total ovilja att se till bakgrunden av EU:s framväxt. Ena benet var tanken att, via Kol- och Stålunionen, öka beroende av varandra och kontrollen av varandra för att därmed förhindra smygande upprustning och krig. Men det andra benet var redan från början att bygga det som skall bli Europas Förenta Stater - främst av ekonomistiska skäl.

De som formulerade underlaget till det som kom att kallas Romfördraget var överens om att delmarknaderna i Västeuropa var alltför små. Att självständiga stater i Västeuropa valde att gå egna vägar, formulera egna mål, försvara sig med valutaregleringar och dessutom ställa olika krav på olika varor utifrån egna värderingar skapade problem.

Dessa självständiga och demokratiskt fattade beslut ledde till något man kallade ”fragmentering”, som försvårade de multinationella bolagens möjligheter att utnyttja stordriftens, massproduktionens och fria kapitalflödens fördelar. En stor gemensam marknad med så få särkrav som möjligt och så stor frihet för kapital som möjligt var själva grundidén. En gemensam valuta, en gemensam finanspolitik och alltmer gemensam skattepolitik var i detta sammanhang inte bara önskvärt utan nödvändigt.

De officiella makthavarna i de enskilda demokratierna uppfattades som oförmögna att klara av de krav som omgivningen, i form av de transnationella intressena, ställde på dem. De drogs ju såväl med val som svårstyrda opinioner. Demokratiskt tillsatta ministrar kunde ställas till svars för sina beslut, något som naturligtvis försvårade möjligheterna att föra en långsiktig stabil politisk linje. Man ville se stabilitet. Fragmenteringen, som det kallades, skulle fortsätta om ingenting  hände. 

Kanske sneglade man med viss avundsjuka på vissa delar av öststaternas form av s.k. demokrati. Sovjetunionen hade många nackdelar i form av politiskbyråkratisk planekonomi, men samtidigt fördelar genom att opinioner och tillfälliga folkyttringar inte tilläts påverka en planerad utvecklingslinje. Några, som man inte kom åt, visste bäst.

EU-konceptet följer en mall för att man skall komma ifrån fragmentering och opinioner: centralbankens ledamöter står helt fria från folkvalda politiker, domstolens domare står helt fria från folkvalda politiker och EU-kommissionärerna tvingas avsvära sig varje lojalitetsband till demokratiskt folkvalda i de olika medlemsländerna. Det blir effektivare så. Demokrati, folkvaldas beroende av väljare, uppfattas som ett problem. Därmed är det inte heller några större problem att, när man väl satt sig på det sluttande planet, att politiskt arbeta med såväl flytande bete som reell politik.

Personligen har jag inte något principiellt emot idén om en gemensam valutan - och jag är inte alls principiell motståndare till idén om en union. Däremot är jag djupt kritisk till hur det genomförts, hur snabbt det genomförts, vilka hämmande regelverk som införts inom t ex miljöområdet. Nationalstater, som skapats genom krig och förtryck,  är absolut inget självändamål eller ens optimalt. Låt mig ha det sagt.

Men EU-konceptet, med euron som drivande motor, har från början innehållit allt det som nu leder till förnyad splittring, demokratiskt underskott, sociala problem och till och med embryo till ny ofred. Den som pläderade för medlemskap i EU utan att se riskerna var naiv, uselt påläst eller grundlurad av politiska ledare som hade bråttom med genomförande för att själva få spegla sig i någon sorts historiska spegel.

Det man kan göra nu är att reformera euroområdet, att antingen länder som Tyskland och Finland eller länder i södra Europa stiger av. Att fortsätta att pumpa in pengar i ett system som är ett groteskt högriskprojekt är allt annat än klokt. De sociala konsekvenserna riskerar bli enorma, vilket i sin tur riskerar grundläggande demokratiska värden och än större ointresse såväl klimatfrågan som andra frågor som de facto berör de planetära processer som vi faktiskt är beroende av.

De självutnämnda experter på ledarsidor och debattscener - och de på sin tid pösiga beslutsfattare som talade för euron - börjar vakna upp alltmer. Godmorgon! Hur känns det? Ganska bra trots att ni hade fel? Ganska bra för ni sitter kvar på er poster, kliar varandra på ryggen så att ni har kvar era plattformar och maktbefogenheter. Vett att skämmas har ni förstås inte.


28 kommentarer:

 1. Människor säger sig hylla friheten. Friheten för vad? För det fria kapitalet? Kapitalet som med EU:s hjälp nu kan flyta fritt i världen sedan man avvecklar suveräna nationer, demokrati och politik.

  EU är en pengaunion. Den enda frihet unionens globalister hyllar är pengarnas frihet. Inte folkets frihet!

  Christer

  SvaraRadera
 2. Du och jag möttes iinför folkomröstningen. Erkännes: jag hade fel. Jag skäms, men jag hade goda avsikter.
  L.

  SvaraRadera
 3. Precis, pengar kan flöda fritt över nationsgränser, men människor, iaf de som inte har pengar, de avvisas vid de sllt mer hårdbevakade gränserna in i Europa eller till och med dödas. Och gränserna skyddas av företag som G4S som kag tycker mig se anlitas överallt i Sverige; bl a är de kontrollanter på skånetrafiken. Och de är anställda av Israelska staten att hjälpa till att ockupera och förtrycka palestinier. Hallå EU! Fascismen ringde och ville ha tillbaka sin ideologi.

  SvaraRadera
 4. Euron är dödsdömd. Frågan är bara hur mycket annat som kommer att försvinna på vägen, såsom demorati, välfärd och fred.

  Tyvärr tror jag andelen nyttiga idioter dominerar. MEN, det räcker inte att vilja väl man måste vara klok nog att se konsekvenserna av det man propagerar för också.

  "Vägen till helvetet är stensatt med goda avsikter".

  MVH/Lars

  SvaraRadera
 5. Birger for president! (I Sverige, alltså)

  /Lars

  SvaraRadera
 6. EU- det bästa som hänt Europa.
  Kris i Grekland m.fl.stater beror ju på för LITE EU-inflytande.
  Enda vägen är utbyggd samverkan över nationsgränser. All utveckling genomgår naturligtvis kriser.
  Analyserna är haltande, oproffsiga och hemmasnickrade.
  Starkt ledarskap måste överse med dessa skeptikers ängsliga funderingar kring framtiden.
  Uno

  SvaraRadera
 7. Sovjet sänktes. Men flöt upp lite längre västerut. Åtminstone partiellt.

  Gt

  SvaraRadera
 8. Frågan är väl om demokrati i vår "normala" mening, är tillämpbar på ett jättestort rike.

  Antagligen måste kärnvapenmakten EU, som allt mer funkar som en superstat, men utan en sådan stats roder, skaffa sig ett ledarskap med järnnävar.

  Vilken tur att vi har Norge att fly till.

  Gt

  SvaraRadera
 9. Tack Birger för strålande analys av den rävsax vi frivilligt (även om vi var ganska många som protesterade) satt ner båda fötterna i.

  "Demokrati, folkvaldas beroende av väljare, uppfattas som ett problem. "

  Det märkligaste av allt är att de personer som hyllar den fria marknaden och individens frihet ofta är samma personer som hyllar ofrihetens EU. Hur får de ihop den ekvationen?

  Birgitta Olsson blir alltmer patetisk i sina uttalanden. Just nu "slåss" hon MOT den vansinnigt förlegade politik (hennes uttryck)inom EU som ska lägga grunden för hur subventioner ska fördelas fram till 2020. Undrar om hon någon gång ställer sig frågan om det var så här hon tänkte sig medlemskapet i EU? Eller är det en helig ko?

  SvaraRadera
 10. Uno, EU s k u l l e kunna varit det bästa om hänt Europa. Om konceptet varit ett annat.

  Du skriver att krisen i Grekland beror på för lite centralt inflytande - nej, riktigt så enkelt är det inte.

  För det första: De centrala instanserna släppte in Grekland i eurosamarbetet utan att granska hur det stod till.

  För det andra: hur mycket centralt styrd finans- och skattepolitik man än infört från början hade det varit ett omöjligt projekt att med balans och demokrati "slå ihop" länder som Grekland och Tyskland. Man har byggt sina ekonomier på helt olika sektorer, Grekland har t ex ingen större industri.

  Hade euroområdet vidgats i betydligt långsammare takt hade det förmodligen kunnat fungera väl.

  All utveckling genomgår kriser, skriver du. Nja, så är det förvisso inte. När t ex rösträttsreformen, byggandet av sociala skyddsnät eller andra minst sagt omdanade utveckling skett så har detta inte alls medfört kriser som dominerat. Tvärtom.


  Enda vägen är samverkan över nationsgränser, skriver du. Vem har ifrågasatt det?


  Problem uppstår när man genomför reformer - som t ex spridningen av euroområdet - utan att sätta detta i ett större samhälleligt sammanhang. I det här fallet förminskas demokratin, istället för att utvecklas. Genom sättet att införa euron förvärras sociala problem. Prestige medför nu att man pumpar in pengar i något som inte kan överleva utan gigantiska offer.


  Jag har alltid varit kritiker av system som flyttat makt till instanser man inte kommer åt. Därför var jag aldrig, ens när vänsterrörelsen var som starkast under mina yngre år, vare sig kommunist eller något annat åt det hållet.

  Det är förvisso på många sätt långt ifrån EU till Sovjetunionen. Men tendensen är att man inom EU tar steg mot en modell där man fridlyser instanser från demokratin. EU-kommissionen, Centralbanken och EU-domstolen tillhör mer eller mindre fridlysta sektorer. Och det sätt man nu vill "lösa krisen" är att låta mer makt slurpas upp till centrala organ, till "experter", till mer eller mindre icke-demokratiskt styrda sektorer.


  Du kallar det jag skriver för hemsnickrade teorier. På vilken grund påstår du det? Erfarenhetsmässigt kan vi väl ändå vara överens om att den analys jag och andra stod för inför eurovalet stämde bättre än den analys som eurons vänner presenterade...

  Den "oproffsighet" du anger skulle ligga till grund för den analys jag ger uttryck för i inlägget - i vad består den? Vad är felet?

  Jag menar att de som deltar i Europadebatten ofta bara står på ett ben, nämligen berättelsen som utgår från Kol- och Stålunionen. Den berättelsen är viktig. Huruvida det är varpen eller inslaget i väven kan vi diskutera - det viktiga är att det finns både varp och inslag.

  Det andra benet - varpen eller inslaget? - är inte riktigt lika vackert. Den som studerar hur Romfördraget kom till,vilka formuleringar som finns i arbetsmaterialet som ledde fram till fördraget kan såväl förstå syftet med bygget som förstå på vilket sätt debatten inför folkomröstningen om euron var djupt okunnig. Det är just detta jag försöker beskriva i inlägget.

  Jag anser att det är osmakligt att man nu sätter upp en förvånande min över vad som skett: att politikerna inte följde den retorik man anlade, att regelverken inte kunde hållas. Det var nämligen totalt omöjligt. Vilket var och en som tittade även på baksidan av myntet kunde se.

  Ja-sidans mer ideologiska företrädare presenterade ett beta, inte sakliga förhållanden. Ett vanligt sätt i den politiska debatten för att kunna ta steg i den riktning man vill ta, utan att berätta vad de följande stegen kommer att bli - och att de stegen kommer att motiveras med att steg tillbaka inte går att ta.


  Euroområdet kräver, om det skall fungera, starkt central styrning och minskad demokrati. Det var den analys många av oss gjorde, det var ett av skälen till att vi argumenterade för ett nej i folkomröstningen. Ja-sidan förnekade detta. Eftersom ett förnekande var ett bra bete. Det är just det jag velat beskriva i mitt inlägg.

  SvaraRadera
 11. GT
  Det land som du planerar fly till har just valt EU till fredspristagare. Din analys brister.
  Demokrati i "normal mening" utvecklas och förändras med tiden.
  Från byäldste till EU-parlamentet...till vad vi gör det till.

  Anita: den fria marknaden är ett av EU:s bästa vapen i kampen för fred och jämlikhet i Europa.
  Onyanserad kritik är kontraproduktiv.
  Uno

  SvaraRadera
 12. Onyanserad kommentar, utan minsta analys, är djupt kontraproduktiv, Uno.

  SvaraRadera
 13. Birger: Ja Du har rätt i att den nuvarande snabba utvecklingen mot politisk union och federalism är frammanipulerad. Det finns många källor där EU/EG-företrädare uttalar att späningar och obalanser mellan staterna kommer att leda till en kris och integration. Men. Det är samtidigt detta som är krisen för rösträttsreformer och sociala skyddsnät. Den kommer nu. I stället för tredje VK och staters kamp om resurser är stridslinjen vertikal mellan stat och medborgare. Det finns källor att läsa på den punkten också.

  SvaraRadera
 14. Neoliberal Agendafre nov. 02, 01:12:00 em

  Folk vill så gärna tro på stamledarna, även om det är uppenbart att det inte kommer fungera. Själv röstade jag Nej till både EU och euron, just av de skäl Birger nämner

  Tyvärr gäller denna övertro på politiker inte bara EU.

  Problemet är mycket större. Vad som behövs är att folk kastar ut alla socialistiska ideer om centralstyrning, offentlig sektor och en politikerstyrd ekonomi.

  SvaraRadera
 15. Du hann före mig, anonym 12.56.00, med kommentar på "Uno".

  Ja, det är lustigt, projiceringarna haglar ofta i Birgers kommentarsfält - det gamla uttrycket "genom sig själv känner man andra" får ofta ett tydligt ansikte i trollens värld.

  Jag förundras över trollens energi - oavsett om de är inhyrda och avlönade eller människor som är allmänt uttråkade på sina jobb och hellre roar sig med att surfa runt och störa. Jag tror att antal troll som härjar på en blogg är en bra mätare på hur "farlig" en blogg anses vara. Att Birgers blogg står högt på trollens lista är uppenbart.

  Kom igen "Uno", bättre kan du!

  SvaraRadera
 16. Birger
  Tack för grundligt svar.
  Grekland/Tyskland har olikartad basnäring. Detta borde öka förutsättningarna för samarbete.
  Svenskar är fruktansvärt konflikträdda. Ett så stort projekt måste genomgå många kriser, och blir aldrig fixt och färdigt.
  Självklart måste hela världen ha gemensam valuta, snarast möjligt.
  "Pumpa in pengar" innebär ofta ekonomisk utjämning av godo.
  Alla institutioner kan inte ha direktdemokrati för att kunna fungera och leverera.
  Populism och proffsighet går sällan handihand.
  "Minskad demokrati": Det kan man även påstå om många av våra samhällsutvecklingar i modern tid.

  Vi måste inse att det tar tid att bygga ett väl fungerande EU.
  Tänk om USA bestod av femtiotalet helt fristående stater. Ingen vidare demokrati då heller.
  Uno

  SvaraRadera
 17. "Att den fria marknaden är ett av Eu:s bästa vapen i kampen för fred och jämlikhet i Europa" är en vanföreställning.

  EU är ett av världens största handelsblock som har tagit makten över många länders resurser, inte bara i Europa. Systemets stora handelsblock tar resurser från länder som de styr, sedan förvandlas råvarorna till industrivaror som, med hög vinst, säljs tillbaka till samma länder där resurserna togs.

  Detta är en global exploatering av de redan svaga kulturerna som berövar dem deras självförsörjning. Ett förfaringssätt som handlar om fortsatt utnyttjande.

  När nationer och folket reser sig mot detta tar det globala systemet, där EU ingår, till ekonomiska sanktioner för att driva igenom sin vilja. Detta förfaringssätt har nu tagit sitt grepp om EU:s medlemsländer och de som fastnat värst i spindelnätet är de som införlivat sig med euron.

  "Att den fria marknaden är ett av EU:s bästa vapen i kampen för fred och jämlikhet i Europa" är en vanföreställning. Tala om jämlikt Europa är okunskap!

  Christer

  SvaraRadera
 18. Vi ber att få påminna om att kränkningar och uppmaningar om att annan kommentator skall sticka och brinna eller dylikt inte är i enighet med bloggägarens intention.
  Mika Holm
  ProVoka

  SvaraRadera
 19. Till och med de som trodde på projektet och var med och utformade det har nu tappat tilltron och förespråkar alternativa valutor. Som tex Bernard Lietaer som var med och designade Euron och nu förespråkar alternativa eller "komplementära" valutor.

  SvaraRadera
 20. Tack till Uno som påminde mig om Norges fredsprisval!

  Så, vart 17 ska man nu kunna fly?

  Gt

  SvaraRadera
 21. Det är fredag enligt min kalender. Får vi då runda av med lite roliga upplevelser, Birger?

  Ämnar titta på "Gustafsson tre trappor" i TV4. Kan då inte låta bli att tänka på Sverker Olofsson i Robert Gustafssons tappning.
  Även dialekten är på pricken.
  Var det meningen? tror någon...

  Ursäkta detta brutala avhopp från linjen!☺

  Gt

  SvaraRadera
 22. "Personligen har jag inte något principiellt emot idén om en gemensam valutan - och jag är inte alls principiell motståndare till idén om en union."

  Är du inte? Allt du skrev innan detta, signalerade att du var emot det principiellt. Du beskrev en förfärlig union, ett horribelt projekt, sedan är du inte emot det. Märkligt!

  SvaraRadera
 23. Jag kan säga att jag är innihelvete emot det och det är min demokratiska rätt att vara det dessutom.

  SvaraRadera
 24. Du har nog inte läst lika många EU-dokument som undertecknad. Ack människa! Skatta dig lycklig för detta.

  SvaraRadera
 25. Robsten, läs vad jag skrivit en gång till. Jag ser inte att världens mest optimala uppdelning sker i form av länder, vars gränser tillkommit på högst irrelevanta sätt. Jag är inte heller nationalist.

  En valuta som omfattar flera länder som ingår i en union kan jag inte se något principiellt konstigt i. Det finns regioner i Europa som förmodligen skulle fungera alldeles utmärkt som union med gemensam valuta. Själv jobbade jag på 90-talet med en rapport om en nordisk unionen, det fanns åtskilliga fördelar,också med gemensam valuta. Fördelarna var större än nackdelarna.

  EU-konceptet är, enligt mig, fel uppbyggt. Ett annat koncept hade kunnat växa fram, och genomförts i sakta mak, när det de facto funnits så stora praktiska fördelar att allt talat för det. En union med golv för sociala och ekologiska regelverk istället för en union med tak som hindrar länder att gå före. Det vore ju inte så dumt.

  SvaraRadera
 26. Päivi Rissanen Nilssonfre nov. 02, 08:33:00 em

  Vill bara göra reklam för en väldigt bra skiva: Mando Diaos tonsättningar av Gustaf Frödings dikter. Helt otroligt bra och ett bevis på att de nya kan möta det gamla. De unga kan, många gånger bättre än vi! Ett par låtar finns också i Spotify. Passar bra en sådan här afton, en sammanblanding av Halloween och Alla helgon och ett besök senare till kyrkogården i det här vädret! Ja, jag röstade i alla fall nej till euro. mvh Päivi RN

  SvaraRadera
 27. @ Birger. Ja jag är ju nationalist, av rent pragmatiska och historiska skäl. Men det kan kvitta. Jag förstår inte vitsen med en gemensam valuta. Det jag kan förstå är en återgång till Bretton Wood. Men jag är väl hopplöst gammalmodig och mossig. Jag får leva med det.

  SvaraRadera
 28. Fattade jag rätt, men hade du Birger undersökt möjligheten att gå samman med Norge?

  En sådan union skulle i så fall ta sats underifrån, till skilland mot EU som var storgubbarnas idé att trycka på oss. Här är en lång länk, men den är värd besväret:

  http://www.youtube.com/watch?v=GSD-bzrLPUA

  Eller sökordet "Nya Kalmarunionen".

  Njut av bilderna och den pampiga musiken, som får dig att rysa av stolthet, allt medan kammen sväller och du tror att Norden är utvalt av gudar. Nåja, men sevärt är det allt.

  Gt

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.