onsdag 26 september 2012

Realism

Ni som tror på tesen om grön tillväxt - som skall fylla upp stora delar av både nuvarande BNP och framtida ökningar av densamma - och  jublar över alla framgångar med biobränslen rekommenderas att kika på bloggrannens Cornucopias redovisning av det faktiska läget.

I debatten förekommer en oerhört naiv  föreställning om att vi kan ersätta bensin och diesel med biobränslen, det används ju inte minst från dem som pratar om massor med gröna jobb, grön tillväxt etc. Det underlättar med ett sansat samtal baserat på den verklighet vi lever i.


20 kommentarer:

 1. Tja, om vi inte ska ha så kallad grön tillväxt, vad ska vi ha då? Hur byter vi då ut allt ineffektivt och miljöskadligt?

  Sedan låter det som om den tekniska utvecklingen upphör och att all fordonstransport blir omöjlig i framtiden. Hur realistiskt är det?

  SvaraRadera
 2. Grön tillväxt är ett sista halmstrå som tillväxtfundamentalister försöker hålla i när det blåser. Visst kan vår totala BNP i framtiden innehålla mer än idag av sådant som är hållbart och som kan kallas grönt, men det innebär i första led att det skall ersätta sådant som inte är grönt. Om man skall tala om grön tillväxt måste man ju vara ärlig och berätta att man de facto menar att det gröna skall utgöra själva tillväxten, det vill säga det som gör ekonomin större nästa år än den är i år.

  Cornucopias redovisning är central för debatten, inte minst Maud Olofsson och andra bör läsa den noga, vilket är märkligt att de inte gjort med tanke på att alla siffror ju är offentliga. Det vore dessutom trevligt om Birger kunde skriva ner på bloggen det han sagt om Romklubbens rapport (Tillväxtens gränser) som ju ständigt påstås ha varit helt felaktig, vilken den enligt Birgers föredrag i Hudiksvall för ett tag sedan inte alls är.
  L.

  SvaraRadera
 3. Vad man kan ha i framtiden är tillväxt inom ett begränsat område. Detta sker på bekostnad av ett annat område, då tillgångarna inom systemet är finita. Totalt sett blir det ingen tillväxt, eller tom en minskning då exergin minskar. Om Sverige skall ha tillväxt som helhet kräver det alltså att något annat land, eller flera, får betala för det.

  SvaraRadera
 4. Cornucopia? påpekar att vi inte har lagt de flesta äggen i samma korg.
  Det skulle vara intressant med några siffror rörande nuvarande och förväntad framtida produktion av svensk metanol.

  BA

  SvaraRadera
 5. Metanol tas oftast från skogen, tanken har varit att "skräp" som blir kvar efter kalhyggen också skall kunna användas för att effektivisera det hela och få någon sorts lönsamhet i det. I liten skala går det säkert bra. Men om vi ser till helheten så innebär det att det material som faktiskt behövs för att multna ner naturligt i skogarna plötsligt måste ersättas med konstgödning. Smart? Det vi vinner på gungorna förlorar vi i karusellen. Som med så mycket annat när alla tänker på sina lilla bit av tillvaron!

  SvaraRadera
 6. Anders O Datorer, mobiltelefoner, bilar nästan allt högteknologiskt vi omger oss med kräver alltmer av sällsynta metaller och andra ämnen. Någongång tar de slut Peak allting.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 7. När oljan är slut så är den.

  Vad är det vi egentligen vill bevara?
  Rädslan för att inte ha det lika bra som igår?

  SvaraRadera
 8. Onkel Olof
  Ja, nog verkar det vara just rädslan somliga vill bevara med alla till buds stående medel!
  Varför skulle den tekniska utvecklingen upphöra just nu, och fantasin och kreativiteten likaså.
  Självklart kan oljan ersättas på samma sätt som värmepumpen ersatt den öppna härden osv.osv.
  Sitt lugnt i båten, resan går vidare med mycket kompetent besättning.
  IQ

  SvaraRadera
 9. Om jag förstått saken rätt här, kan tillväxt ske inom begränsade områden, men då på bekostnad av andra områden. Den totala tillväxten uteblir.

  Vi skulle alltså ha att göra med ett nollsummespel. Men det var ju denna föreställningsvärld som nästan alla människor levde i före 1800, och eftersom befolkningen växte, skulle fler och fler människor falla ner i djupaste fattigdom. Så blev det dock inte, eftersom "kakan" faktiskt och med olika medel kunde växa. I dag lever fler människor än någonsin med en bra standard, och denna utveckling fortsätter accelererande. Under de senaste decennierna har det gått mycket snabbt och alla domedagspofetior från 50-talet och framåt har kommit på skam.

  Det var egentligen den här utvecklingen, att fler och fler människor fick det bättre ställt, som triggade igång miljödebatten i slutet av 1940-talet. Utvecklingen hade förstås även en baksida, och det var just miljöbelastningen på grund av den livsstil, som mycket snabbt slog igenom, som blev föremål för kritiska anmärkningar.

  SvaraRadera
 10. "Så blev det dock inte, eftersom "kakan" faktiskt och med olika medel kunde växa".

  Det var väl snarare så att man med "olika medel" kom åt mer av kakan.

  E.

  SvaraRadera
 11. Varning för tvångsoptimisten. Något mer oansvarigt finns inte. De orkar (eller förmår) inte tänka på helheten och kräver att någon annan, oftast vetenskapsmän, ska lösa problemen åt dem. Att det är just dessa vetenskapsmän som varnade för att det inte finns några snabbfixar förtränger tvångsoptimisten i det längsta.

  Tyvärr tänker majoriteten väldigt kortsiktigt. Det verkar i alla fall som om de politiker som väljs är de som är bäst på att tänka kortsiktigt och utan någon som helst försiktighetsprincip. Alla som röstar fram dessa oansvariga politiker är en del av problemet genom sitt tankesätt. Ett tankesätt som oftast går ut på att någon annan ska lösa problemen än jag själv. Under tiden någon annan löser problemen så kan jag fortsätta konsumera slit-och-släng-prylar och fossil energi.

  Hoppet ligger i att starta en inre omställning hos oss själva och att jag börjar med mig själv. Alla vardagens val kan göras med tanke på att jag vill ha kvar en ekologi där alla människor (och den artrikedom vi är beroende av) kan leva gott även i framtiden. Cykla eller åk kollektivt istället för att ta bilen, samåk om det inte går att undvika bil, välj aktiviteter som är mer lokala istället för att resa, laga istället för att köpa nytt, köp bara kvalitetsgrejor som går att laga, ät mindre kött och mer vegetariskt, tag ansvar för att lokalsamhället gör rätt val det också, etc...

  SvaraRadera
 12. Anonym 12:16...

  Det allvarligaste försöket att praktisera dina idéer gjordes av norrmannen Erik Dammann i mitten av 1970-talet. Han skrev en bok som blev en bibel för alternativrörelsen - Framtiden i våra händer (1972). Flera böcker följde sedan. Studiecirklar startade runtom i Sverige och man kan väl säga att detta var en del av föregångarna till Miljöpartiet. Av rörelsen Framtiden i våra händer blev dock inte mycket. Idag är den väl okänt för de flesta. Det individen kan göra själv har sina givna begränsningar, politiken blir viktigare. Dammanns projekt stupade säkert på det gamla vanliga hindret: om nu det nuvarande systemet inte är bra, vad ska vi ha i stället? Den frågan har hittills ingen lyckats att nöjaktigt besvara. Och faran är att medicinen blir värre än sjukdomen, det finns det flera exempel på i historien. Vi har det överlag så bra idag att få vill riskera sina liv med en strävan som går ut på att ersätta det nuvarande systemet med något annat som vi inte vet vad.

  SvaraRadera
 13. Per skriver insiktsfullt och klokt.
  Att överdriva framtida faror gör människor likgiltiga och handlingsförlamade.

  Kopplingen politik och objektiv vetenskap blir allt viktigare.
  Starka maskerade ekonomiska särintressen försvårar våra möjligheter att välja rätt.
  Dessa särintressen styr ofta utvecklingen mer än vad politiker gör.
  Vår livsstil är ett bevis på kortsiktigt tänkande och stor kunskapsbrist.

  En underifrån-rörelse verkar för tillfället vara enda lösningen.
  En sådan rörelse kräver inga politiska beslut och ger dessutom stor livsmening.
  Det gamla receptet gäller:
  Sluta shoppa loss, gå ner i arbetstid, odla, baka, laga god mat, serva o reparera, köp kvalitet, cykla,
  upptäck närmiljön och umgås med nära o kära. Ta vara på de dagar du då får.
  Aran

  SvaraRadera
 14. Hallå! Har ni hört talas om Fri-energiteknik!!!

  Energifrågan är olöst, sophanteringen är olöst, hälsoproblemen är olöst, beklädnadsproblemen är olöst, miljöförstöringen är olöst, frågan angående verklig social samvaro är olöst och så vidare.

  Människan säger sig vara intelligent ändå har vi inte löst dessa frågor utan sitter fast i ständiga tjatet om det är högerpolitik, vänsterpolitik, nyliberalism, grön politik som ska rädda världen.

  Hallå: Har ni hört talas om Fri-energiteknik!!!

  Christer

  SvaraRadera
 15. Lev och låt levaons sep. 26, 05:03:00 em

  Hallå Christer!

  Roligt inlägg.
  Jag tror inte att de frågor och problem du räknar upp någonsin blir "lösta". Men de som inbillar sig det har problem med sig själva.

  Vi kan bara göra som vi alltid gjort: försöka förebygga, leva väl och ta problemen när de kommer. Här finns inget utrymme för extremism varken åt vänster, höger eller åt det "gröna" hållet.

  SvaraRadera
 16. Christer, ja jag har hört talas om Fri energiteknik. Men hur ska vi få tillgång till mer kunskap om den? Det finns människor som gör allt för att förhindra att den kunskapen sprids? Är det inte så?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 17. Neoliberal Agendators sep. 27, 01:35:00 fm

  Tesla Motors Supercharger

  Vad ska den teknikfientliga miljörörelsen säga nu?

  SvaraRadera
 18. Lisbeth. Det finns starka krafter som gör stora vinster när det gäller energifrågan och det innebär makt. Dessa krafter styr olja, kärnkraft, vattenkraft, kolkraft, vindkraft etc.

  Med Fri-energiteknik skulle dessa krafter mista sin vinst och makt och det är inget man gör på frivillig väg. Därför blockeras exempelvis Fri-energiteknik.

  Vi trampar på i samma fotspår som innebär att jordens resurser exploateras i rasande fart och där människor och annat liv utsätts för stora påfrestniingar och risker.

  Christer

  SvaraRadera
 19. Neoliberal Agenda "Vad ska den teknikfientliga miljörörelsen säga nu.

  Ja, den kan ju fortsätta att säga att vi under 1900- talet teknologiskt utvecklat vår materiella tillvaro, så långt att vi riskerar att förgöra vår jord, vår enda överlevnadsresurs. Den kan tillägga att allt är energi. Vilket borde betyda just det att allt ÄR energi. Någon brist på den borde då inte finnas. De kan säga att jorden är en levande organism. Att levande organismer föds, slits, omformas och dör till slut. oavsett hur vi människor ser/vill se på den saken. Men att vi som Christer skriver utsätts för stora påfrestningar och risker. Eller medvetet/omedvetet utsätter oss och annat liv för stora påfrestningar. Detta gör vi "skapelsens krona". För enligt vissa så slutar det ju med oss...

  Ja Christer det finns starka krafter. Det har skrivits om dessa här på bloggen. Vinst och makt är som du skriver givetvis motivet. Det finns ju alltid motiv bakom det som sker.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 20. Ander O skrev:

  "I dag lever fler människor än någonsin med en bra standard, och denna utveckling fortsätter accelererande"

  oj. näe du. inte alls. om man inte jämför "fler människor" med "någonsin". istället för med "varandra" och med "framtida generationer".

  annars hade väl inte polisvåld ökat till fascism bara för att folk protesterar mot att de inte har råd med sina bostäder, skolor och medicin. i sydafrika och spanien. till exempel.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.