fredag 21 september 2012

Jesus, Anders Borg och de obekväma

Med anledning av att det visat sig att gymnasieelever lätt kan köpa färdiga uppsatser på nätet så finns det anledning att notera att partierna inte köper uppsatser av varandra utan snor dem rakt av. SM i politik kanske det kan kallas. Vilket ger mig anledning att reprisera en bildlig kommentar:
Noteringar i marginalen från gårdagens budgetdebatt och dess efterfest i teve:
 • Hur kan det komma sig att Anders Borg i inlägg efter inlägg kan hävda att Sverige har Europas bästa ekonomiska läge utan att en enda av motdebattörerna påpekar att de svenska hushållens skulder motsvarar andra länders statsskulder.
 • Magdalena Andersson (S) hävdade i gårdagens Aktuellt att vi behövde konsumera mer för att hålla igång tillväxten. Hon ansåg att Borgs politik innebär att vi konsumerar för lite.
 • Hur kommer det sig, om man nu vill/kräver att människor skall arbeta mer, att man inte höjer skatter rejält så att man faktiskt måste arbeta mer för att försörja sig?
 • Anders Borg lät nästan lite hög igår, särskilt innan det påpekades av motståndarna att han lät uppskruvad. Påminner om den unge Borg.
 • Hur kommer det sig att ingen av debattörerna påpekade att det finns ett samband mellan hur lång arbetstid vi har och hur stor arbetslösheten är.
 • Varför orkade ingen kommentator eller journalist koppla samman den tillväxt man vill skapa genom ökad konsumtion med klimatpolitiken. 
Eftersom inte någon av de tidningar jag kollat igenom sagt ett ord om vad vänsterpartisten sa igår - nej, jag är inte vänsterpartist - så finner jag anledning att lägga in en länk till hennes anförande. Något svar på de frågor hon faktiskt ställde blev det inte. Medierna är kanske måttligt roade av att fortsätta rota i den bolagisering av välfärd och skola som fört med sig att skattepengar, som var avsedda att gå till vård och omsorg, inte bara hamnar i skatteparadis utan också, via en kort stund i skolornas och vårdföretagens reklambudgetar, i tidningarnas egna fickor.

Märkligt i detta sammanhang är att Vänsterpartiets modererade linje i ägarfrågor faktiskt kan ge mest mångfald och valfrihet eftersom de övriga partiernas linje lett fram till att alternativen till offentligt ägande inom vård och skola allt mer reduceras till fåtalet stora bolag. Än mer märkligt är det att Vänsterpartiets förslag när det gäller uppdelning av banker - så att staten bara garanterar kärnverksamheten, inte de mer spekulativa delarna - är det som bäst lever upp till marknadsekonomins principer.


För övrigt sägs det att Jesus varit gift. Detta enligt ett dokument som upphittats. Vem vet, kanske hade han barn också. Kanske har påvar och präster och munkar levt i celibat alldeles i onödan - och hur många små korgossar som drabbats av det lär väl ingen veta.

Men nu är det ju så att kyrkor av allehanda sorter inte bryr sig så mycket om vare sig riktiga eller påhittade dokument. Till och med Tio guds bud har man ju laborerat med. Det andra budet är ett rent bildförbud - men katoliker och lutheraner har strukit det (i den judiska och kalvinska traditionen finns det kvar).

"Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud."

Kanske kan Anders Borg och Fredrik Reinfeldt bli inspirerade genom att kavla ut budet att straffet för fädernas, och mödrarnas, ovilja att arbeta när de är sjuka skall drabba barnen intill tredje och fjärde led.

45 kommentarer:

 1. Hur mycket kan man sympatisera med ett parti och ändå framhärda i sitt avståndstagande ? :)
  Eric

  SvaraRadera
 2. Haha, slutklämmen var klockren! Det är minst sagt märkliga tider vi lever i när Vänsterpartiet verkar vara det enda partiet som tycker att banker ska verka på marknadens villkor och kunna gå i konkurs om de inte sköter sig.

  SvaraRadera
 3. Sven-Otto Littorin köpte sig en akademisk examen, han är ju ett "gott" föredöme för dagens elever.
  Tack för att du delar med dig av dina tankar. Det är befriande att läsa din blogg.

  SvaraRadera

 4. "Kanske kan Anders Borg och Fredrik Reinfeldt bli inspirerade genom att kavla ut budet att straffet för fädernas, och mödrarnas, ovilja att arbeta när de är sjuka skall drabba barnen intill tredje och fjärde led."

  De är redan i hamn med det.

  SvaraRadera
 5. Som vanligt en intressant politisk observation. Kanske är det dags att byta färg på partierna.

  Dock är det lite si och så med Bibelförståelsen och hur kyrkor förhåller sig till olika dokument. Att hitta ett dokument (med några ord på) som säger att Jesus hade en fru utan att veta vem som vkrev det, eller när, eller var, eller till vem, eller varför är knappast "en säker källa".
  När det gäller tio Guds bud skulle knappast någon som tog Gud på allvar "pilla på". Budet du nämner är knappast att förstå som ett förbud mot all konstnärlig utsmyckning, vilket blir ganska tydligt när Gud senare sa till Moses och Solomo och andra att göra olika konstverk eller bilder eller statyer. Poängen med Budet var att man inte skulle tillbe bilderna som en gud vilket folket hade varit vana vid att göra i Egypten (där de hade levt i över 400 år).

  Kyrkorna är inte felfria och har ibland gjort fruktansvärda misstag, men det är en annan sak. Dom har en "grundlag" som aldrig förändras och som bl.a. innehåller förlåtelse och upprättelse.
  Så länge man lever finns det alltid en andra chans.

  SvaraRadera
 6. Vår civilisation baseras till stor del på en annan avhoppares egensinniga tankar och tal där han strök omkring
  med sina trosfränder med trasiga sandaler i den gamla romerska provinsen öster om Medelhavet.
  Nog är det paradoxalt att våra värderingar härstammar från denna vildhjärna, tillika ungkarl och landstrykare.
  Birgers gröna tankar kanske får slå rot i Mellanöstern eller rentav Mellanvästern om han uthärdar ett tag till.
  Lycka till Birger !
  IQ

  SvaraRadera
 7. Andreas, menar du att inte de som lever i den kalvinska traditionen har någon Bibelkunskap? Birger pekar ju just på att andra kyrkor inom kristenheten tolkar det som ett bildförbud, vilket väl i och för sig dessutom ligger mer i linje med vad det står i skriften.

  Att det inte är förbud mot konstnärlig utsmyckning är en sak, men att avbilda Jesus är faktiskt ett brott mot budet om man nu skall ta det på allvar. Ska man ta buden på allvar så tillhör dessutom kvinnan mannen på samma sätt som åsnan.

  Andreas, visst har man pillat på buden, man har i kyrkans namn delat upp det sista budet i två bud samt slagit ihop i början. Så visst pillas det en hel del.
  Troende agnostisk tvivlare.

  SvaraRadera
 8. Eric, att betona att man inte är medlem i ett parti innebär väl inte direkt ett avståndstagande. Det är väl starkare att någon som inte är medlem, utan väl snarast är mer av sympatisör till ett annat parti, kan ge positiva omdömen.

  SvaraRadera
 9. Svenska partiväsendet kan lika gärna upplösas. Nu är det dags att sluta tjafsa om höger eller vänster och rikta blicken på EU-diktaturen.
  Som det tidigare påpekats får Sverige böta 77 mijoner för att riksdagen inte kommit överens om datalagringsdirektivet.
  Men vad skulle riksdagen komma överens om? Jo, det enda alternativ som fanns. Nämligen ett ja till EU-diktaturens diriktiv för att slippa böter.
  Så länge som vi är medlem i EU finns det bara ett alternativ och det är att säga JA och amen till diktaturen annars blir det fortsatta böter. Pengar som kunde ha slussats in i vård, skola, omsorg, till miljöarbetet m.m.
  Ut ur EU!

  SvaraRadera
 10. Anonym 06:46 - tja, så kan man förstås säga, men å andra sidan hade ju Sverige självt infört modellen eftersom det var ett svenskt initiativ. Bodström. Ibland tycker jag att vi som är kritiska till EU skyller allt på EU, trots att det är en majoritet i svenska riksdagen som agerat på samma sätt som EU-majoriteten nu gör. Jag tycker nog att ansvaret bör läggas där det hör hemma. Sedan kan man i alla fall vara mycket kritiskt till hur unionen utvecklas.

  Vad gäller det svenska partiväsendet, som dy tycker kan upplösas, så kommer förstås Europapartier ta över allt mer när unionen går mot Europas Förenta Stater. Det vill säga man kan rösta på De gröna i Europa, eller Socialdemokraterna i Europa eller något dylikt.

  Det som kan förhindra denna utveckling är att EMU rasar samman, vilket lär få till följd att delar av Unionen också rasar sönder - i det läget finns det två vägar: antingen väljer människor att sluta sig inom sin nation, eller grupp av nationer, med tendenser till nya nationalism med starka främlingsfientliga partier som stark part, eller också bygger man om unionen på ett helt annat sätt, med mycket av det som finns i EES-avtalet, med beslut om lägsta krav på kapitalskatter, miljöskatter och miljögolv samt styckvisa mer långtgående samarbeten (typ forskning, utbildning). Jag är rädd för det förstnämnda, med nya konfliktytor som växer fram på grund av att EU centraliserades alltför fort, men jag hoppas på det sistnämnda. Att återgå till enskilda länder, eller främligsfientliga regioner, med hårda gränsdragningar etc vore olyckligt. Men, som sagt, risken finns - och jag behöver väl inte påpeka att det var den risken vi talade om före folkomröstningen. Ansvaret vilar tungt på de som drivit fram EMU och byråkratiseringen alltför fort. Det som skulle kunna blivit något bra, om man sett det i ett långt tidsperspektiv, förstördes i samma ögonblick som ett antal tunga politiker ville gå till historien som de som skrev på historiska avtal. Tragiskt.

  SvaraRadera
 11. Finns det någon forskning som stödjer ett samband mellan arbetstid och arbetslöshet? Jag är skeptisk. Frankrike har haft låg arbetstid, tidig pensionsålder och hög arbetslöshet.

  Det är inte heller så att man kan skära ner på arbetstiden för kirurgerna och ta in ADHD-Sune från gatan för att fylla upp. Och vem ska hyra in hantverkare, bilmekare mm när man går ner i arbetstid? Det blir ju att ägna den frigjorda arbetstiden åt att gräva i sin bil själv, byta sitt kök själv etc, med sämre resultat och större tidsåtgång. Vem blir glad av det utom grönskäggen?

  SvaraRadera
 12. Jeppen, jaha, 40 timmar är således det optimala, nästan naturlag. intressant, världsbild. Tur att man inte var lika blockerad när man sänkte från 52 timmar... och från 48 timmar. Och från...

  SvaraRadera
 13. Det märks att du är politiker, Birger. Jag säger "jag är skeptisk till att arbetstid spelar roll för arbetslösheten, visa gärna". Du säger "jaha, du menar att 40 timmar är optimalt, du är ju blockerad!!!". Que?

  Om vi låtsas för ett ögonblick att det här inte är en retorisk tävling inför publik, utan ett intellektuellt utbyte med ett gemensamt mål att finna solida argument, så kan du väl ta och ge belägg för ditt påstående att arbetstid och arbetslöshet hänger ihop. Eller?

  Om du vill kan jag börja med en vetenskaplig rapport som visar på motsatsen, så kan du övertrumfa med bättre studier. Det här är ju något ni miljöpartister rimligen kan på era fem fingrar - ni lär väl inte ha policies som inte är väl underbyggda?

  SvaraRadera
 14. Neoliberal Agendalör sep. 22, 01:13:00 fm

  "Hur kommer det sig att ingen av debattörerna påpekade att det finns ett samband mellan hur lång arbetstid vi har och hur stor arbetslösheten är. "

  Intressant, hur ser det sambandet ut?

  SvaraRadera
 15. Tanken svondlar. två glada (jeppe och nyliberal) tycks tro att vi behöver lika många individer i arbete oavsett om de jobbar 50 timmar i veckan eller om de jobbar 30 timmar i veckan, lika mycket jobb blir gjort på deras jobb. jag säger att då var ju löfven korkad som lät metall godkänna kortare arbetsvecka istället för att avskeda människor. och i t ex Frankrike vet det en slump att den sänkta arbetstiden gav fler människor chansen till jobb. och Svenskt näringsliv har fel när de säger att man inte har människor som kan gå in och görs jobbet om arbetstiden sänks. Ibland går det i kors i huvudet på sådana som vill konservera 40-timmars veckan.

  SvaraRadera
 16. Neoliberal Agenda Har du tänkt tanken att om man delar på jobben så blir de fler...Om man delar på en kaka så blir det fler bitar. Om en glufsar i sig den blir det jätten glufs, glufs? Individuellt så det förslår, men det gynnar knappast kollektivet. Det som inte gynnar kollektivet som helhet gynnar heller inte samhället.

  SvaraRadera
 17. Birger, något helt annat, tror du på Chemtrails?

  SvaraRadera
 18. Anonym 08:01:00
  Synd att dra in Chemtrails nu. Varför flytta fokus från EU?
  Instämmer i Anonyms inlägg 06:46. Istämmer även i Birgers resonemang.
  Skyller inte allt på EU. Svenska politiker går mer eller mindre gärna deras ärenden. Bodström t.ex.
  Huruvuda det var hans initiativ eller inte vet jag inte. Motiv är svåra att klara ut.

  De flesta andliga ledare brukar säga att vi ska börja med oss själva. Vi ska se om vårt hus. Det borde innebära att det är en förutsättning för att på sikt kunna bygga unioner...? Menar vi kan ju inte ens hålla sams med våra närmaste många gånger. Eller med våra chefer osv. Är det inte en obefogad rädsla att främlingsfientlighet tar över, om vi till en början var och en koncentrerar oss mer på vårt? Om motivet är att vi på sikt ska kunna fungera tillsammans...

  Lisbeth

  SvaraRadera
 19. Om man grundar sin uppfattning om existensen/icke existensen av en allmakt, av många kallad Gud, på sådana källor enbart, då är det inte alls konstigt att man blir ateist.

  För övrigt tillhör sådana trosfrågor det icke bevisbara. Man kan inte bevisa vare sig det ena eller det andra. (Såvida man inte anser kärleken, naturen, årstiderna, stjärnsystemet etc. vara resultatet av tanke och skaparkraft, och därmed utgöra bevis.)

  Det är istället en fråga om beslut. Var och en överväger vad som verkar vara rimligt och beslutar inom sig, vad hen ska tro på.

  SvaraRadera
 20. Svaret på Birgers spörsmål är väl att politiker och journalister i gemen saknar full kompetens. Man kan lyssna länge på radions eller tevens reportrar och kommentatorer utan att höra dem ställa de riktigt skarpa frågorna.

  Undantaget är väl program typ UG. Men inte heller där tycks man våga lyfta sådant som Birger tar upp.

  Det är också tänkbart att pressen är intresserad av att få in även de annonspengar som kommer från skatteparadis.

  SvaraRadera
 21. Att "Nej till EU"-sidan inför folkomröstningen varnade för en "dold agenda", visar sig nu vara begåvat. Allt mer lyser det igenom att det i själva verket var en superstat, som ja-sidans ledare åstundade. Men man var listig nog att låtsas som om det bara rörde sig om ett praktiskt handelssystem plus diverse andra förmåner.

  Samma list vid införandet av €. Troligen visste samma läger, att en gemensam valuta skulle tvinga fram centralisering på flera punkter, inte minst i skattepolitiken, rättsväsendet osv.

  Så, simsalabim, står vi en vacker dag mitt inne i en federal stat.

  Carlsson & Bildt visste exakt vad de gjorde den där gången då de i TV varnade oss för att rösta nej till EU-inträdet. De lär ha anledning att skrocka belåtet.

  SvaraRadera
 22. Birger. Jag har läst ditt inlägg sep 21,08.26.00" och anonyms inlägg sep 21,06.46.00.

  "Änt ä könstigt". Före Eu-medlemskapet kunde olika länder och länders folk ha ett bra samarbete. Men med EU-medlemskapet blev allt plötsligt lag. Och det blev lag för att få tillhöra Europa.

  När allt blir lag försvinner människors möjlighet till självaktiv kreativitet och självförverkligande för att uppnå den inre medvetna eller omedvetna kraften av frihet.

  En tillvaro där allt styrs av lagar visar på en dålig fungerande tillvaro. Hur i hela fridens namn ska vi kunna samarbeta på ett bra sätt när allt ska styras av EU:s lagar?

  Inom Sverige och andra länder finns det starka krafter för ännu mer makt till EU, för att EU ska utvecklas till ett Europas Förenta stater. Vad händer i nästa steg? Jo, som Bush sa: "Vi står inför den nya världsordningen."

  Det är dags att höja blicken inför att detta är på vag att bli ett faktum!

  Christer

  SvaraRadera
 23. Bara att inse fakta, klimatpolitiken är död, oinstressant. Inget man får väljare på längre. Dags att byta fokus från klimat till peak-oil som är den verkliga orsaken att vi måste ställa om, för den inträffar innan klimatet havererar. Och om klimatet havererar är det inte p.g.a. Sverige utan p.g.a. sådana som Kina, Tyskland, Ryssland, etc som ökar sin kolförbränning. Om nu CO2 är så farligt som vissa påstår.

  SvaraRadera
 24. Christer, även före unionsbildningen hade vi förstås ett samarbete, t ex vad gäller akademiska studier, forskning etc. Tror du det är så att Peter Karlsson från Göteborg - för att nu ta ett namn - känner mindre frihet och mindre kreativitet för att de lagar som styr härrör från EU snarare än från Sveriges riksdag? Med den majoritet som vi röstat fram till riksdagen: hur många av de lagar vi nu lyder under hade vi inte lytt under som medborgare om Sverige inte varit medlem i EU? Däremot hade kanske EU varit befriade från en del Store-bror-ser dig-lagar om Sverige inte varit medlem...

  Karl: Tror nog, och så vitt jag förstår delar meteorologer i allmänhet den uppfattningen, att vi redan ser effekterna av klimatförändringarna. Jag är lite orolig för att bara haka upp avvecklingen av fossila bränslen på argumentet om peak oil. Detta därför att vi rätt var det är kan få se ett genombrott för tekniken att förvandla kol till flytande drivmedel, och peak kol riskerar att inte inträffa förrän om 20-30 år. Och då har vi ändå bortåt hälften av planetens koltillgångar kvar att bryta. Så visst ska vi peka på peak oil, men det räcker inte. Problemet är inte att vi har för lite fossila bränslen, problemet är att vi har för mycket.

  Anonym 08:43. Jovisst är det på det sätt som din slutkläm slår fast. Och bevis i någon riktning finns inte, det heter ju dessutom att man "tror" eller "inte tror". Det är förstås också viktigt att skilja på tro enligt någon fastslagen religion och att uppfatta att livet är större än det materiella.

  SvaraRadera
 25. Neoliberal Agendalör sep. 22, 02:15:00 em

  "Neoliberal Agenda Har du tänkt tanken att om man delar på jobben så blir de fler...Om man delar på en kaka så blir det fler bitar. Om en glufsar i sig den blir det jätten glufs, glufs? Individuellt så det förslår, men det gynnar knappast kollektivet. Det som inte gynnar kollektivet som helhet gynnar heller inte samhället. "

  Men en ekonomi är inte en kaka. Exempel, grannen får inte mindre bullar i sitt skafferi om jag bakar dubbel sats...

  Det finns inte en given mängd jobb inom ett geografisk område. Om jag jobbar 10 timmar extra så behöver inte någon annan bil arbetslös. Det kommer bara produceras mer, precis som med bullarna.

  Exempel, jag kan skapa 5 jobb nu på direkten. Problemet är att ingen arbetslös är villig att jobba för den lön jag är villig att betala. Efterfrågan kan inte möta utbud.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ang "bullar". Jo det får han. EXAKT så funkar ekonomin :)

   Radera
 26. Birger, tack för svar.

  Utan EU:s krav utifrån sitt frihandelsavtal, anser jag att situationen för Sveriges kommuner sett annorlunda ut. Att som kommun inte kunna bestämma över vilka företag som ska få leverera mat och andra produkter till kommunen utgår från EU:s frihandelsavtal. Utan EU:s inblandning hade kommunens politiker och invånare fått större frihet.

  Att svenska bönder inte själva får bestämma över sin djurhållning eller över sitt jordbruk anser jag hade varit annorlunda utan EU:s inblandning. Utan EU:s inblandning hade bonden, djuren, hela jordbruket och landsbyggden fått större livskraft och frihet.

  Sverige har även fått ge upp hårdare beslut på miljökrav på grund av att EU beslutat annat. EU:s beslut begränsar därmed djurens, växternas, organismers och hela ekosystemets rätt att utvecklas fritt. I förlägningen även manniskans rätt att utvecklas fritt eftersom hen är en del av naturen.

  Sveriges riksdag styrs av EU:s lagar och över 60 procent av besluten som tas i en kommuns fullmäktige utgår från EU:s diriktiv. Verkningarna av EU:s nyliberala politik visar sig i skola, vård, omsorg och när pengarna hamnar i skatteparadis istället för att återinvesteras i verksamhten. Utan EU-medlemskapet hade vi på ett bättre sätt klarat oss från alla avregleringar, utförsäljningar etcetra. Därmed hade människor som arbetar inom till exempel vård, skola och omsorg förhoppningsvis fått uppleva större delaktighet och frihet.

  Birger. Hade vi fler framträdande främlingfientliga partier före EU-inträdet mot vad vi nu ser?

  Birger. Kan det vara så att hela EU-projektet är ett nytt försök att skapa den stormaktsdrömm som inte gick i uppfyllelse vid senaste världskriget?

  Christer

  SvaraRadera
 27. Det verkar som att om man skrapar bara en aning på ytan av Birgers argument så finner man ... ingenting.

  SvaraRadera
 28. Instämmer med det Christer skriver.
  "Hade vi fler framträdande främlingsfientliga partier före EU inträdet mot vad vi nu ser?" frågar han. Ja hade vi det? Eller är det så att dessa ökat med EU? Främlingsfientligheten den öppna ökar med EU?

  Sedan kan man diskutera vad är värst den öppna eller den dolda...

  Birger skriver 08:26:00 "Att återgå till enskilda länder, eller främlingsfientliga regioner vore olyckligt".

  Olyckligt är också t.ex. Frankrikes behandling av romer. Kanske borde de som enskilt land ta tag i denna främlingsfientlighet? Olika länder har mycket att enskilt ta tag i? Det finns kanske en mening med att vi är olika och av olika raser?

  Birger skriver 08:26:00
  "men å andra sidan hade ju Svergie själv infört modellen eftersom det var ett Svenskt initiativ. Bodström."

  Ska Bodström gå till historien som ensam initiativtagare? Var det inte efterträdaren Beatrice Ask som införde Bodströmsamhället? Moderaterna var först skeptiska till denna typ av storebrorssamhälle? Bodström var EN av arkitekterna bakom det EU direktiv som man sedan MÅSTE implementera. Datalagringen var ETT av inslagen?

  Har klart för mig att Bodström i ett tv program själv uttryckte något i stil med, att det blev som ett skenande tåg som inte gick att stoppa. Vi tänker väldigt sällan individuella tankar? Många tankar är kollektiva ett resultat genom evolutionen, av vår gemensamma strävan. Bodström borde ha varit mer försiktig när han uttalade sina tankar högt?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 29. Hej Birger! Jag är lika nyfiken som "Jeppen" ovan om sambandet arbetstid-arbetslöshet. Du verkar säker på hur det ser ut, men var finns de akademiska och empiriska studier ut som stöder det?

  Vidare: Finns någon enkel faktareferens till Svenska hushålls skuldsättning, inte bara relativt andra jämförbara länders statsskuld utan även relativt suldsättningen i dessa länders hushåll?

  SvaraRadera
 30. Jag är lika nyfiken som ovan om sambandet arbetstid-arbetslöshet.
  Men var finns de akademiska och empiriska studier som stöder det?

  I en hänsynslös och kortsiktig och
  vetenskaplig och kommersiell värld
  så verkar uppenbara sanningar inte
  att vara välkomna.

  Lucifer vet.

  Birger har funderat på saken.

  Kan man veta saker
  som man inte "vet?"
  och veta vilka som
  inte vill att vi ska veta
  genom att förneka våra andars
  värderingar.

  T.ex
  Det är bättre med en Jord som överlever än inte!

  Ett sådant påstående kan inte bevisas.

  Detta är en väldigt rimmlig värdering som också är en värdering.

  Nåväl när vi nu är överens om målet!

  Så har forskningen enormt mycket att bita i!
  Om vi lägger på forskningen ännu en
  liten tyngd så kanske den kan göra nytta!

  När forskarna i tid börjar se jorden som en helhet i tid och i rum där allt samvarierar och när forskare agerar och lever efter denna insikt
  så kommer det att göra skillnad, eljest ej!

  Forskare som inte vågar redogöra för
  sina bakomliggande värderingar bör räkna ned stryk från oss som vågar ta strid mot tidens galningar.

  Politiker, vetenskapsmän, ekonomer,
  konsumister och andra som inte har en susning om hur kulturer på Jordens villkor ska se ut
  för att den
  Jorden alltså,
  inte ska ta slut
  bör befrias från sina uppdrag!

  När lärarna börjar lära ut Jordkunskap och Kulturkunskap så riskerar de bästa eleverna att inte få arbeten.
  Det löses enkelt genom att vi som är något äldre visar hur vi bygger kulturer på Jordens villkor och där alla som vill medverka andligt och fysiskt är välkomna.

  Här råder för närvarande enorm personalbrist

  SvaraRadera
 31. Neoliberal...

  Om det finns 14 timmars jobb och du jobbar övertid 4 timmar för att göra jobbet jamfört med om du och en kompis jobbar 7 timmar var?

  Hur många arbetstillfällen finns det i resp. exempel?
  Jo jag vet, ett enkelt resonemang men det behövs nog verkar det som...

  SvaraRadera
 32. @Lasse: Vi är många som har påpekat att ekonomi inte funkar så, det finns inte "14 timmar jobb" eller någon annan fast mängd heller. Vi skapar istället efterfrågan på varandras jobb genom att jobba själva och därmed skaffa oss bytesmedel (pengar) att ge till andra för deras jobb.

  Det är också så att jag är den enda som givit akademiska belägg i den här debatten, och dessa belägg pekar på att arbetstid inte spelar roll.

  SvaraRadera
 33. Tack Jeppen för din ihärdighet. Rapporten du länkade till var mycket intressant. I den rapporten anmärktes också på att häpnadsväckande få studier gjorts på detta område med tanke på hur ofta sänkt arbetstid förs fram som lösning på arbetslösheten. Det finns många goda skäl att sänka arbetstiden, och det har också kontinuerligt skett i form av ökad semester, senare inträde på arbetsmarknaden, utökade föräldraledighet, tidigare pension etc., men det är alltså sannolikt INTE en lösning på arbetslöshet.

  Jag följer Jeppens goda exempel och länkar till en intressant rapport om arbetslöshet, även om den inte innehåller resonemang om arbetstidsförkortning. Rapporten i dess ursprungliga version skrevs av dåvarande LO-ekonomen Jan Edling och gavs ut av LO. Den har nu omarbetats något av författaren. http://www.timbro.se/pdf/Alla_behovs_2.pdf

  SvaraRadera
 34. Jeppen...Och vari ligger motsägelsen?

  SvaraRadera
 35. Ingemar Gråsjötis sep. 25, 08:26:00 fm

  @Lasse: Motsägelsen ligger i att mängden arbete som efterfrågas påverkas av förutsättningarna för att få detta arbete gjort, t.ex. timkostnad, ekonomiskt utrymme etc. Dessa påverkas också av sänkt arbetstid, varför sambanden inte blir så självklara åt varken det ena eller andra hållet. Läs artikeln som Jeppen länkar till, och läs hela. Den pekar på svårigheten att prediktera detta. Avancerade teoretiska simuleringar säger en sak, empirin en annan. Vidare: Vi sänker kontinuerligt arbetstiden i Sverige enligt vad jag anfört ovan. Senare inträde på arbetsmarknaden, längre semestrar, ökad föräldraledighet, tidigare pension, större benägenhet att via individuella förhandlingar gå ner i arbetstid . . . . Det är en bra målsättning för höjd livskvalitet för den som har ett jobb, men högst sannolikt dessvärre ingen bra patentlösning mot just arbetslöshet.

  SvaraRadera
 36. Så det är alltså bättre att EN person jobbar dubbelt så mycket för att "skapa ... efterfrågan på varandras jobb genom att jobba själva och därmed skaffa oss bytesmedel (pengar) att ge till andra för deras jobb)" som Jeppe skriver? Om två delar på samma mängd arbete så skulle det alltså inte generera samma pengar och skapa samma efterfrågan på jobb? Tillåt mej tvivla...

  SvaraRadera
 37. @Lasse: Det märkliga är att du går omkring och "tvivlar" med en väldigt intuitiv och ogenomtänkt världsbild. Nu när jag och andra påpekat varför världen inte fungerar så och länkat till forskning på området, så vore det bra om du tog till dig informationen och uppgraderade din förståelse. Jag har lett dig till vattnet och nu är det dags för dig att dricka istället för att obstruera - jag kan inte göra så mycket mer.

  SvaraRadera
 38. Svara på frågan istället för att köra ditt vanliga mästrande....

  SvaraRadera
 39. @Lasse, Jeppen mfl. IFAU publicerar högkvalitativa studier om (den svenska) arbetsmarknaden. De har en studie som kollar på effekterna av den arbetstidsförkortning som skedde under 1980-talet.

  Uppsatsen slutsats:

  "Slutsatsen är att lönekraven ökat när arbetstiden förkortats. Detta indikerar att en arbetstidsförkortning inte är ett bra medel för att sänka jämviktsarbetslösheten.
  Det bör dock poängteras att detta inte utesluter att en arbetstidsförkortning
  kan vara önskvärd av andra orsaker."

  /JB

  SvaraRadera
 40. ... och här kommer länken:

  http://www.ifau.se/Upload/pdf/se/2001/fr01-6.pdf

  /JB

  SvaraRadera
 41. Ingemar Gråsjöons sep. 26, 11:34:00 em

  @Lasse m.fl: JB förtydligade och skickade referens som backade upp det jag själv tänkt skriva, nämligen att så pass många arbetstagare inte går med på att den avtalsenliga lönen går ner lika mycket som en lagstadgad sänkt arbetstid går ner. De prioriterar pengar hellre än fritid. Själviskt och kanske obegripligt kan tyckas, men det är svårt och knappast önskvärt att gå emot en folkvilja såväl fackligt som politiskt. Det är värt att nämna att åtskilliga människor förhandlar ner sin arbetstid (och i lika hög grad lön) individuellt. Jag är en av dem och jag känner många som gjort så. Jag gör det i första hand för livskvalitetens skull. Flertalet människor prioriterar på annat sätt. Jag begriper det inte men respekterar naturligtvis deras vilja. Vill du nu vara så vänlig att först läsa i de referenser som generöst tillhandahållits. Dessa studier tar högst sannolikt upp andra sekundära effekter och betydelsen av dessa så kanske en del frågetecken och spekulationer kan skingras. Tack för givande diskussion

  SvaraRadera
 42. @Lasse m.fl. Jag skulle ha skjutit in en mening till för tydleghetens skull. Följande harang bör kompletteras. ". . . så pass många arbetstagare inte går med på att den avtalsenliga lönen går ner lika mycket som en lagstadgad sänkt arbetstid går ner. Då stiger priset på arbete varför efterfrågan på detsamma går ner vilket summa summarum ofta påverkar arbetslösheten negativt enligt studierna. Att prioritera pengar hellre än fritid kan tyckas själviskt och kanske obegripligt, men det är svårt och knappast önskvärt att gå emot en folkvilja . . . "

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.