torsdag 16 augusti 2012

Vetenskapligt mörker....

Bild norpad härifrån.
Det är lätt tröttsamt att läsa hur vetenskapsjournalister och politiker talar om energiproduktion och energikonsumtion.  Energi kan inte konsumeras, lika lite som människan kan producera energi. Det är grundprincipen. Ändå meddelar t ex tidningar som Forskning och Framsteg i sitt senaste nummer att ”49 procent av Sveriges energikonsumtion ska komma från förnybara källor år 2020.” 

Vi tycks leva i ett vetenskapligt mörker… vore man konspirationsteoretiker skulle man tro att det handlar om medvetet vilseförande.

Den princip som gäller är, trots att vi tror oss kunna det mesta: Energi kan inte skapas eller förintas, bara överföras från en energiform till annan. Mycket arbete har lagts ner på att uppfinna maskiner som skapar energi, men resultatet har uteblivit. På samma sätt som Strindberg och många av hans samtida försökte framställa guld utan att det lyckades.

Som jag skrivit så många gånger förr: När man pumpar upp olja innebär det inte att man  producerar olja, utan att man konsumerar olja. Produktion betyder nämligen tillverkning eller alstring. Produktion av olja pågår möjligen djupt därnere i närheten av det hål man borrat, men människan står för konsumtionen. 

Den politiker och nationalekonom som inte kan skilja på produktion och konsumtion är illa ute. De borde få rött kort. Det leder nämligen tanken fel, man förleds tro att vi blir rikare ju mer vi konsumerar naturresurser.

Man kan faktiskt säga att desto mer energi som omsätts och ju mer drivmedel som konsumeras, desto mer råvaror och naturresurser förvandlas till synliga sopor och osynliga molekylsopor. På vägen från råvara till osynliga molekylsopor mäts BNP. Ju snabbare flöde, ju rikare sägs det att vi blir.

Detta är naturligtvis ett märkligt sätt att se på tillvaron, planeten och på det som kallas ekonomi. I den världsbild som dominerar den politiska världen tycks produktion vara detsamma som att ställa resurser till förfogande för konsumtion och… nedbrytning. Det är som att säga att vi producerar pengar när vi tar ut från insatt kapital på banken och att vi blir rikare ju mer vi plockar ut.

I själva verket blir vi som globalt hushåll i grunden fattigare när naturkapitalet bryts ner och i rasande takt förvandlas till synliga och osynliga sopor. Det är bara om man skiljer ut det mänskliga samhället från planetens processer man kan tala om motsatsen, det vill säga att vi blir rikare. Det nuvarande sättet att tänka kanske fungerade utan att leda till allt för mycket problem då vi var drygt 2 miljarder människor (vilket vi var när jag föddes) men inte när vi är 9 miljarder (som vi lär vara när jag dör, om jag får ett genomsnittligt svenskt liv). Det fungerar inte ens nu när vi är drygt 7 miljarder.

Det talas ju mycket om peak oil, eller oljetopp, det vill säga att vi befinner oss i den tidsperiod när uttaget av olja minskar i takt p.g.a. att oljekällor töms. Men det är värre än så, de flesta tecken visar på att vi snarare närmar oss peak everything. Från odlingsgod mark och grundvattendepåer till fosfor och fiskbestånd. Och tyvärr är det inte så att vi kan ersätta bristen på fungerande ekosystem med nya shoppinggallerier, även om det finns nationalekonomer som tycks tro det.

Utifrån detta perspektiv är det viktigt att veta vad som är uppbyggande produktion och nedbrytande konsumtion.

30 kommentarer:

 1. Nyss drack jag te och åt en smörgås
  men jag konsumerade inte energi.

  Därefter tog jag en promenad men
  förbrukade inte energi.

  Energi har inte gått genom mig som konsument utan som ett medium från jord till bord och till luft och jord.
  Solen ger bara sken av att producera energi.
  Jag vet att du på ditt sätt har rätt. Men varför?

  Roland


  SvaraRadera
 2. Är det politiskt inkorrekt att använda det enda rimliga ordet i sammanhanget: KRETSLOPP ?

  Soporna kommer, vad jag hört, till rätt stor användning, återanvändning ..

  "De borde få rött kort" ..
  Birger, det var precis det du skulle gett Christer Gunnarsson i En bok en en författare. Han fick inte ens gult.

  http://ericsecher.blogspot.se/2011/10/goda-tolkar.html

  SvaraRadera
 3. Medierna tänker nog mer slarvigt än egentligt fel. Energin kan kanske inte konsumeras, men energibärarna kan det. Skillnaden är nog för fin för att den ska vara märkbar, bortsett förstås från i sin förlängning. Men säg den journalist som tänker längre än näsan räcker.

  För övrigt undrar jag om du har förstått det här med BNP. Såvitt jag har förstått är det bara en siffra i en kolumn som inte står för något särskilt - mer än att det är ett tillgodohavande för någon. Ett mått på makt över andras arbete, skulle man kunna säga.

  Vad som förstörs är det som förhärjas när stater eller kapital kämpar om denna makt mot andra stater eller kapital. Lättaste sättet att fylla på sitt tillgodohavande kräver dessvärre ofta att man förhärjar något. Och eftersom det handlar om maktkamp törs man inte vara för försiktig därvidlag.

  Men rent logiskt behöver alltså inget förhärjas för att en siffra ska uppstå. Även i ett totalt resursbevarande samhälle skulle en BNP-siffra kunna registreras.

  SvaraRadera
 4. Det finns en ännu bättre tidskrift, nämligen "2000-talets vetenskap".

  SvaraRadera
 5. Roland, bara som ett förtydligande, din smörgås och ditt te hade inte kommit till dig utan rejäla insatser av fossila bränslen. Till och med vår matförsörjning är, som det ser ut idag, helt beroende på billiga fossila bränslen. Märkligt nog påtalas detta mycket sällan, fördubblade eller tredubblade oljepriser medför betydligt dyrare mat. Inom en tjugoårsperiod kan oljan konstant vara uppe i 500 - 600 dollar fatet, mot cirka 10 dollar när tillväxtsamhället tog fart och utvecklades.

  SvaraRadera
 6. Birger skriver: "Och tyvärr är det inte så att vi kan ersätta bristen på fungerande ekosystem med nya shoppinggallerier, även om det finns nationalekonomer som tycks tro det." Det är löjligt sant att nationalekonomer faktiskt utgår från just det i sina kalkyler! Tänk bara på tillväxtfundisen Marian Radetzk.

  SvaraRadera
 7. Ställ fram en stor hink med godis till det lilla barnet och säg att det måste räcka hela livet.
  Såklart att barnet blir sjukt och producerar en massa föroreningar.
  Aran

  SvaraRadera
 8. Ja, precis som det råder villfarelser inom ämnet ekonomi så gäller det också i stor grad inom området energi.

  Jag vill påstå att det är lika stor skillnad mellan Neoklassiska ekonomer och Ekologiska ekonomer

  som det är mellan

  de som hänger sig åt Fysisk resursteori (Christian Azar t.ex.) och de som ägnar sig åt Systemekologi (mer specifikt de som ägnar sig åt Emergi (Torbjörn Rydberg t.ex.), japp du läste rätt (m)).

  De förra, med t.ex. Christian Azar, gör inte skillnad på olika energikvaliteer, liksom ej heller ägnar tillräcklig förståelse för de transformationer som sker mellan de olika energikvaliteerna - vilket krasst innebär att det går åt flera Joule av en lägre energikvalite för att generera/skapa 1 Joule av högre energikvalite!

  Och visst, det kan vara värdefullt och mer korrekt att inte säga "konsumera" utan hellre tillexempel energianvändning,eller energiomvandling när vi nyttjar en viss energikvaliteet och nyttjar den till något slags arbete etc och samtidigt degraderar den till värmeenergi med lägre energikvalitet,
  MEN, viktigare anser jag det vara att känna till energitransformationerna som måst ske från den ena energikvaliten till den andra!
  Två konkreta exempel är dels hur det går åt flera Joule solenergi (som är av låg energikvalité när det kommer till att utföra mekaniskt arbete) för att bygga 1 Joule växtlighet, och vidare går det åt flera Joule växtlighet för att bygga en Joule växtätare o.s.v.

  Liksom det i havet går flera Joule solenergi för att bygga 1 Joule photoplankton, flera Joule photoplankton för att bygga 1 Joule av de plankton som "äter" photoplankton, och flera Joule av dem för att i sin tur bygga 1 Joule småfisk, flera Joule småfisk för att bygga 1 Joule "Större"-fisk o.s.v.

  När vi som idagens fossila högenergisamhälle använder kanske ca 82 miljoner fat olja OM DAGEN, varje dag året om, samt förstås en HEL del, samt ökande andel, kol, naturgas m.m.
  så måste vi förstå att vi frigör och omvandlar STORA mängder energi utöver det naturliga flödet av energi som når biosfären från de tre källorna: Solen, nukliera processer i Jordens inre samt gravitationskrafter från interaktionen med vår måne.

  När vi som idag "använder" enorma mängder fossil energi, som i själva verket är gigantiska mängder solenergi, som i sin tur genererat växtlighet och djur liv, och som med ytterligare energi i form av värme och tryck förmultnat och processats vidare under lång tid till en energität olja -

  så utsätts idag biosfären för mer än den dybbla mängden Emergi jämfört med om bara de "naturliga" flödena från de tre källorna närt vår biosfär.

  Och det är här som konstigt nog inte de Fysiska resursteoretikerna hänger med pga deras allt för snäva förståelse av energi.

  När Johan Rockström m.fl. med all rätt talar om den Antropocena tidsåldern (alltså där människan utgör den största kraften på Jorden) så är det i linje med det som också metodiken Ekologiska Fotavtryck visar - alltså att vi utgör en allt för stor kraft som de levande ekosystemen i vår biosfär ej är utvecklade för att hantera - då den som sagt bara är evolutionärt utvecklad utifrån de tre naturliga källorna som i var stund förser vår biosfär med ett flöde av energi.

  En liten men viktig slutsats:
  NETTOENERGI och vetskapen om OLIKA ENERGIKVALITEER och ENERGITRANSFORMATIONER är A och O för att bättre förstå vad våra utmaningar innebär utifrån att komma tillrätta med överbelastningen av vår biosfär, vår fossila livsmedelsproduktion med sjukt lågt energinetto (input/output : 10/1), i Peak Oil-tider, klimattider, och inte minst krisande skuldkreditekonomi tider där jakten på fortsatt ekonomisk tillväxt forfarande tillåts fortgå...

  Vgh Tom

  SvaraRadera
 9. Roland du skriver "Solen ger bara sken av att producera energi."

  Är inte solen en transformator som omsätter atommateria till molekylarmateria?

  Hur viktig är inte solen för oss och att dess strålar når oss. I sommar har det varit lite si och så med den saken? Därför så tjatar jag om Klotet Vetenskapsradion och om Geonengineering "riskfylld teknik blir mer rumsren". Manipulering av vädret och atmosfären. Leker vetenskapen Gud? Är leken redan i full gång? Jag ska måla hela världen lilla mamma...Man behöver inte ens vara konspirationsteoretiker för att ställa sig frågan. Den diskuteras ju i vissa kretsar bland konspirationsteoretiker, vetenskapsmän och ja t.om. inom SMHI. Hur vet jag det? Jo jag har frågat och undersökt i den mån det går att undersöka detta.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 10. När vi säger att vi konsumerar energi överför vi bara energi från en form till en annan. Dvs vi sänker energi kvaliten. T.ex från olja till värme där värme har en betydligt sämre kvalite. Man kan också säga att vi konsumerar exergi. Allt detta bygger på themodynamikens andra lag som säger att energi inte kan förstöras utan bara överföras till en lägre kvalite. Eller kan den formuleras som att oordningen i ett slutet system blir bara större och större.

  Det är detta Birger har tagit fasta på.

  MVH/Lars

  SvaraRadera
 11. BS: När man pumpar upp olja innebär det inte att man producerar olja, utan att man konsumerar olja.

  När man pumpar upp olja så distribuerar man olja. Konsumtionen kommer senare.

  En lastbil "producerar" rörelseenergi av kemisk energi.

  Anders

  SvaraRadera
 12. tors aug 16, 08:36:00 fm
  Din analys är överoptimistisk.
  Peak allting som BS skriver om.
  pågår redan på många ställen.

  Det skulle bli avsevärt stabilare för
  en hållbar omställning om människor
  vågade ta tillbaka rätten att skapa egna betalningsmedel från de hänsynslösaste och girigaste
  Rothshildare och övriga falskmyntare som driver världen från bubbla till bubbla, från kris till kris, från krig till krig.

  Varför vågar du inte ens
  ha en egen signatur!

  Roland

  SvaraRadera
 13. Noterar att kommentarerna några dagar tillbaks, under "Gudomligt OS" duggar in än. Uppenbart att frågan om "ande" kontra "ingenting" attraherar.

  SvaraRadera
 14. Lisbeth

  Du kanske också har alldeles rätt!

  Solen är en transformator som omsätter atommateria till (molekylärmateria?).

  Solen ger bara sken av att producera energi.

  MVH Roland

  SvaraRadera
 15. Den riktiga termen för det vi kallar "energiproduktion" är egentligen exergi, dvs energiöverföring.  SvaraRadera
 16. Man får nog acceptera att t.ex. ekonomer, journalister och naturvetare använder orden olika.
  Att för mycket ge sig in i diskussioner om språkbruket har en tendens att döda den konstruktiva debatten.

  Beträffande att man inte kan producera/konsumera energi så gör kanske påpekandet att man inte kan konsumera energi lika stor skada som uttrycket "energiproduktion". :)

  BA

  SvaraRadera
 17. Antag att det 1,6 m ner i marken är
  +4 grader Celsius när det är minus 16 grader kallt utomhus.
  Det finns en potential mellan +4 och
  -16. Exergi.
  Tänk nu att vi bygger ett skal utanpå vårt hus och lyckas värma upp det till +- 0 grader. Huset upplever då att det i stället för -16 = 0 grader utomhus.
  Det kan man kalla att använda xergi!
  Har jag fattat saken rätt?

  Roland

  SvaraRadera
 18. Roland, helt rätt.

  SvaraRadera
 19. Mycket semantik …
  Är business as usual OK eller inte ??

  Eric

  SvaraRadera
 20. Eric: nja, det är nog en smakfråga huruvida Gunnarsson slapp kort eller rent av fick rött. Men i En bok, en författare ska inte intervjuaren dela ut vare sig grönt eller rött kort, de kort som eventuellt delas ut får den den intervjuade själv dela ut. Och om jag förstått bland annat hans kollegor och studenter rätt så delade han ut rött kort till sig själv. Men, som sagt, det är en smaksak.

  Programmet är inte ett debattprogram, inte ens något Uppdrag granskning. I så fall hade jag knappast som f.d. politiker - med åsikter - fått uppdraget att intervjua.

  SvaraRadera
 21. Birger,
  Förstår spelreglerna. Men det sista du säger låter intressant, om att inte få uppdraget. Är inte det ett generellt fenomen, att "rätt personer" släpps fram till positioner och debatter, alternativt håller igen/tyst ? Inom t.ex sjukvården finns idag bara lydiga chefer, skillnaden mot för 15 år sedan är enorm.
  Kan ändå tycka, i just den här frågan, som är din stora profilfråga, att du kunde fått lösare tyglar.
  Eric

  PS Det är skitsvårt att läsa heroglyferna innan man publicerar kommentaren, ofta får jag göra om tre ggr, eller ger upp ..DS

  SvaraRadera
 22. Lars skriver:
  "När vi säger att vi konsumerar energi överför vi bara energi från en form till en annan. Dvs vi sänker energi kvaliten."

  Det stämmer, däremot är det nog fel att använda ordet BARA för detta, för det är inte så bara med allt vad det innebär...!

  "...Man kan också säga att vi konsumerar exergi. Allt detta bygger på themodynamikens andra lag som säger att energi inte kan förstöras utan bara överföras till en lägre kvalite. Eller kan den formuleras som att oordningen i ett slutet system blir bara större och större."

  Thermodynamikens lagar har sedan deccenier kompletteras av ytterligare lagar av vetenskaparna inom vetenskapsfältet Emergi!
  Och viktigt är att se att den andra lagen som du hänvisar till ovan, och som säger att oordningen ökar i ett slutet system, bör undersökas vad den har för betydelse för Jorden som är ett öppet system Där ordningen tvärtemot faktiskt ökar hela tiden, i vart fall fram till att den fossila eran inleddes och degraderingen av snar sagt allt ökade.
  På Jorden, och i andra öppna system som närs av ett flöde av energi, och där livet fått fäste så bygger livet/ekosystemet hela tiden en struktur som evolutionärt utvecklas enligt samma mönster: om att än bättre tatillvara den inflödande energin!

  Man har dels sett att alla system i smått och stort pulserar då det är överlägset vad gäller att tillvarata den inflödande energin över tid.

  Rekomenderar varmast Odums böcker på området Emergi.

  Vgh Tom

  Det är detta Birger har tagit fasta på.

  MVH/Lars

  SvaraRadera
 23. Jag försökte kommentera tidigare men det ser inte ut att ha fungerat.

  Jag undrar om det var du Birger som tipsade om ett filmklipp där poängen var i stil med "ta med eller slänga på en gång". Skulle gärna få länken till klippet om det var du och du är med på vad jag menar.

  SvaraRadera
 24. Anna

  Handlefri - kaste her eller kaste selv?

  Roland

  SvaraRadera
 25. Mycket fria tankar. Det gillar jag...

  SvaraRadera
 26. Handlar bl a om det du tar up denna presentation/seminarie med Timbro, Johan Norberg och Christian Sandström, tekn. dr. vid forskningsinstitutet Ratio.

  Guld och gröna jobb - Om Europas nya tillväxtpolitik - Del 1

  http://vimeo.com/47578878

  /Jonas

  SvaraRadera
 27. Tom,
  Tack för info.
  Någon speciell bok av Odum du rekommenderar ?
  Eric

  SvaraRadera
 28. Boken jag tänker på, och själv läst heter:
  Environmental Accounting - Emergy and Environmental Decision Making
  av Howard T. Odum, utgivning 1995 12

  Har haft förmånen att studera Emergi på Centrum för Uthålligt Lantbruk, som tidigare fanns på SLU.
  Dessvärre har Torbjörn Rydberg av SLUs ledning inte behandlats utifrån den erkänsla som studenterna med rätta givit honom, en fantastisk lärare är vad han är - och många kanske minns honom från tiden när Bioenergi/Biofuelsdebbaten gick varm i Sv, där han korrekt visade på det väldigt låga energinettot för biofuels från spannmål.

  Överlag är det väl tyvär så inom universitetsvärlden, som inom partipolitiken, och lite varstans, att det inte finns det där öppna och varma klimatet för nya och annorlunda infallsvinklar och kunskaper som ikullkastar tidigare dogmer som de på positioner byggt sin prestige kring...

  Det finns många artiklar att läsa som kanske kan vara en bra intro innan man överväger att köpa boken, dock alla studenter (och det har varit krav på typ 4 års högskolestudier för att gå Emergikurserna) har alla varit supernöjda och sagt samma sak:
  Varför fick vi inte börja med dessa kurser i vår utbildning då denna helhetssyn och systemtänkande ger en helt annan förståelse för snar sagt allt...
  Visst, ovanstående låter mäktigt/präktigt - men jag skriver helt och fullt under - inget har under mina ca 8åriga studier varit i närheten av att erbjuda en sådan metodik för förståelse som Emergi gjort.

  Vgh Tom

  SvaraRadera
 29. När jag sa att Solen gav Sken av
  ...så var det att undanhålla en
  sak som, att den Utstrålning som
  den har ger upphov till allt liv
  på Jorden.

  Men Soligt Roligt var det!

  Eknaton
  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.