tisdag 10 juli 2012

Välfärd utan tillväxt...?

Ett av de seminarier i Visby som handlade om tillväxt, med bland annat Anders Wijkman, nationalekonomen Andreas Berg och Polarbröds styrelseordförande Anna Borgeryd. Jag är moderator. Efter några sekunders reklam, blir det tyst i 4 minuter och 15 sekunder - dra således fram till denna tid så inleder Carl Schlyter (gröna gruppen i EU-parlamentet en arrangör).

14 kommentarer:

 1. Är det hos Polarbröd som den kloka tjejen är styrelseordförande?

  I så fall borde vi gynna det märket. Vet Birger om de har ekologiskt bröd?

  Andreas kanske blandade ihop tillväxt med återväxt. Om vi uppfinner bättre grejer så kan det betyda återväxt, men på ett högre plan. Samtidigt försvinner de sämre grejerna samt den dåliga arbetsprocessen, vilket gör att det materiella växandet planas ut till noll. Precis som när en människa slutar växa, då hon är fullväxt (annars skulle sjukdom konstateras och behandlas).

  Däremot kan vi växa oändligt i andligt avseende, typ filosofi och all slags konst.

  SvaraRadera
 2. En del politiker pratar om den hållbara tillväxten - precis som om den vore möjlig med nuvarande system. Det är det inte. Man kan inte bortse eller prioritera bort privatbanksystemets underliggande krav på exponentiell tillväxt, det är ett rent önsketänkande.

  En hållbar tillväxt för miljön är en ohållbar tillväxt för det privata bankväsendet. Och vice versa - en hållbar tillväxt för banksystemet är en ohållbar tillväxt för miljön.

  Under uppbyggnadstiden efter andra världskriget fungerade banksystemet hyggligt bra beroende på en extrem expansion i den reala ekonomin. Byggnader, vägar, broar, järnvägar, hamnar, sjukhus, skolor- allt behövde byggas upp igen. För att inte tala om den industriella utvecklingen med bilar, hemelektronik etc. Allt detta medförde att det fanns gott om låntagare i realekonomin.

  Det som privatbanksystemet emellertid inte tillåter är en minskning av lånevolymen, eller ens en minskning av ökningstakten hos lånevolymen. Ett färdigbyggt samhälle får färre låntagare, vilket skulle yttra sig som penningbrist - om politiker och bankfolk lät det ske, vilket de inte gör. Nästan all ekonomisk politik går ut på detta, att förhindra att kreditexpansionen mattas av. Förstår man detta så förstår man också hur grundlurade vi är, och hur den ekonomiska lögnen styrt över politiken.

  SvaraRadera
 3. Dagens politiska budskap är: "ÖKAD EKONOMISK TILLVÄXT FÖR ATT KUNNA MÖTA DEN ALLT HÅRDARE GLOBALA KONKURRENSEN".

  Politikers uppgift är att lätta livets bördor, inte ta beslut som ökar bördorna.

  Politikers uppgift är att skapa kreativitet bland människor så det leder till glädje, frid och balans i tillvaron.

  Politikers uppgift är att förädla känslorna hos individen så att en massa onödiga förbud och lagar blir överflödiga.

  Politikers uppgift är att skapa en tillvaro där människor får mer tid tillsammans för social och andlig utveckling. Där de så viktiga frågorna om meningen med livet får sin givna plats.

  Dagens ensidiga fokus på ständig ökad ekonomisk tillväxt skymmer sikten för de verkliga värden som leder till utveckling. Därmed får vi finna oss i att bli betraktade som maskiner i elitens globala tävlan som handlar om ständig ökad ekonomisk tillväxt på bekostnad av människor och moder jord.

  Christer

  SvaraRadera
 4. Bra Birger att du redan från början definierade vad som avsågs med tillväxt under ert seminarium, alltså tillväxten av den totala ekonomiska aktiviteten - BNP ökning, dessvärre hade du också behövt, enligt mig, återupprepat detta för Andreas Berg som allt som oftast missade att det var den totala tillväxten Ni kritiskt granskade och inte enskilda företeelsers ev. upp- & nedgångar.
  Å andra sidan torde du också redan från början kunnat slå fast att vi redan passerat en rad gränser/gränserna, vilket som tur var Anna Borgeryd upplyste om.
  Också detta faktum tycktes Andreas ha missat - men visst han är ju bara "utbildad" Nationalekonom :-(.

  Kanon att Du/Ni valt att göra det tillgängligt - tack, hoppas det kommer fler seminarium här så småning om.
  Vgh Tom

  SvaraRadera
 5. Bra seminarium!

  Efter att jag under senare år blivit alltmer kritisk till "tillväxt", var det uppfriskande att åter lyssna på argument om varför tillväxt är bra och nödvändigt. Nationalekonomen Andreas gjorde bra ifrån sig, tycker jag. Det är med andra ord ingen tillfällighet att tillväxtens kritiker får så lite gehör i dagens samhälle.

  Andreas fick in en pärla när han sa: Människor lever längre. Människor är friskare. Människorna är fler. Någonting gör vi som i snitt är rätt på lång sikt.

  Han har även en poäng i att det är bättre att lösa tillväxtens negativa konsekvenser än att kritisera tillväxten generellt. Med den sistnämnda vägen löser vi inte problemen här och nu eller snabbt nog.

  Nyfikenheten att få det bättre är inte problemet, säger Andreas vidare, dvs det är inte tillväxten som är problemet. Problemet är att för få tänker på lång sikt. Och detta var även Wijkman inne på.

  Det stora problemet pekade Wijkman på: lössläppandet av finansmarknaderna. Kortsiktighet i stället för långsiktighet. Lönsamhet i stället för uthållighet. Detta blir samhällets undergång, var så säkra!

  Suverän avslutning: Vi kör jorden utan balansräkning (Wijkman).

  SvaraRadera
 6. Glömde en viktig sak:
  Andreas sa dessutom precis vad Birger ville höra, nämligen att tillväxt är en konsekvens av att vi vill göra samhället bättre, inte tvärtom.

  Såhär går det till:
  Nya generationer ser nya "problem", vilket leder till missnöje, vilket leder till åtgärder, vilket leder till tillväxt.

  SvaraRadera
 7. Per:

  Varför släppte man då egentligen finansmarknaderna fria? Tappade alla centralbanker och finansdepartement i alla OECD-länder plötsligt all förmåga att tänka långsiktigt?

  Vi sliter inte rikedomarna ur jorden och haven pga vår nyfikenhet och förbättringslusta. Vi gör det pga att vi är skuldsatta upp över öronen.

  SvaraRadera
 8. Lite synd att det man inte tog upp vad som möjliggjort den enorma tillväxten på alla områden de senaste 150 åren - nämligen obegränsad tillgång till billig olja. De förutsättningarna finns inte från närtid till överblickbar tid. Sedan kan vi tycka vad vi vill om tillväxt och dess tak - den tillgängliga nettoenergin bestämmer den sociala och materiella standardens nivå.

  SvaraRadera
 9. Lite skoj, faktiskt! För att mäta tillväxt används måttstocken pengar. BNP mäts i pengar. Ska BP öka måste mängden pengar öka.

  Vad är då pengar? Kan pengar ha olika egenskaper beroende på hur de skapas? Pengar kan t.ex skapas skuldfria och spenderas ut till vad folket vill ha av staten efter demokratiska beslut (t.ex en medborgarlön). Eller pengar kan skapas såsom alla pengar skapas idag - genom att någon sätts i skuld (enligt Maastricht FÅR inte staten skapa skuldfria pengar utan måste "låna" påhittade krediter från banksystemet).

  Så med den egenskapen pengar har idag, där det banksystemet har i princip monopol på att skapa pengar (krediter) som skuld blir händelsekedjan:

  Tillväxt ---> ökad mängd pengar ----> ökad mängd skuldsättning ----> ökad mängd skuldslavar -----> ökat BNP

  Något måste väl ändå bli fel när man använder en måttstock, pengar, som skapas av ett gäng privata bankparasiter som skuld som de kan suga ut resten av samhället med.

  Det är som om man skulle föda upp miljarder blodiglar och säga att det skapar tillväxt i naturen. Visst det skapar tillväxt för blodiglarna men resten av naturen skulle åderlåtas.

  Lincoln
  http://parasitstopp.wordpress.com/

  SvaraRadera
 10. "Ska BP öka måste mängden pengar öka".

  Räcker det inte att cirkulationen av pengar ökar?

  B.

  SvaraRadera
 11. @ Anonym 08:22:00
  Jo, det skulle stämma om pengarna inte hade varit skapade som skuld (vilket de ju är). Men om du omfördelar krediter (får dem att cirkulera mer i samhället) kommer de som sitter i skuld kunna betala av sina skulder och då dödas (amortera kommer ytterst från latinska ordet döda)skuldpengarna, krediterna, och penningmängden minskas. Så en omfördelning i ett skuldbaserat penningsystem blir omöjligt om det ska ske en tillväxt.

  Under t.ex den stora depression i USA på 30-talet "avskuldade" sig amerikanerna så att penningmängden minskade med 1/3 (bl.a Friedman). Det rådde inte brist på varor under den stora depressionen i USA - det rådde brist på pengar. När det blev brist på dollar steg värdet på dollar (precis som värdet på äpplen stiger när det råder brist på äpplen) och priserna på varor sjönk. För att få upp priserna förstördes bl.a enorma mängder mat. Roosevelt skapade t.o.m Agricultural Adjustment Act som gav pengar till bönder som förstörde sina skördar och dödade djuren.
  Så här skrev Steinbeck i Vredens druvor om den här perioden:
  ”There is a crime here that goes beyond denunciation. There is a sorrow here that weeping cannot symbolize. There is a failure here that topples all our success. The fertile earth, the straight tree rows, the sturdy trunks, and the ripe fruit. And children dying of pellagra must die because a profit cannot be taken from an orange. And coroners must fill in the certificates–died of malnutrition–because the food must rot, must be forced to rot.
  The people come with nets to fish for potatoes in the river, and the guards hold them back; they come in rattling cars to get the dumped oranges, but the kerosene is sprayed. And they stand still and watch the potatoes float by, listen to the screaming pigs being killed in a ditch and covered with quicklime, watch the mountains of oranges slop down to a putrefying ooze; and in the eyes of the people there is a failure; and in the eyes of the hungry there is a growing wrath. In the souls of the people the grapes of wrath are filling and growing heavy, growing heavy for the vintage.”

  Blev kanske lite för långt men för att sammanfatta: Under ett skuldbaserat penningsystem måste koncentrationen av skuldpengarna öka så att de som redan har får än mer och därmed minskar cirkulationshastigheten med ökad skuldsättning.
  Om du vill ha det lite mer förklarat skrev jag om detta här:
  http://parasitstopp.wordpress.com/omfordela-krediterna-skapar-depression/

  MVH
  Lincoln

  SvaraRadera
 12. Bengt org

  Det är riktigt att oljan spelat en stor roll. Oljan håller dock inte på att ta slut. Det är en myt som fått stor spridning. Teknikutvecklingen gör det möjligt att använda fossila bränslen ännu under lång tid. Det som kan stoppa detta är ju klimatet. Men har ni märkt hur tyst det är om klimatet nu? Varför? Håller det på att ske en omvärdering av koldioxiden?

  SvaraRadera
 13. Gillar Lincolns liknelse med blodiglar,(och hela den förklaringsbilden).
  Blodiglarna (blodsbankirerna)suger just nu ur Spanien, Grekland. Snart står vi på tur.

  SvaraRadera
 14. OP: Inte sker en omvärdering av koldioxiden, däremot är politiker ovilliga att prata om det just nu eftersom den ekonomiska tillväxt man anser sig behöva för att komma till rätta med alla skuldkriser kommer att genererar ökande utsläpp av koldioxid.

  Det är också riktigt att man med ny teknik kan dra fram fortsatt nyttjande av fossila bränslen, men vad gäller oljan är nog peaken nådd, och övriga fossila bränslen blir i princip dyrare och dyrare och ger mindre och mindre tillskott jämfört med de insatser man gör för att utvinna dem.

  Per: problemet som uppstår för ett samhälle som gjort sig beroende av ekonomisk tillväxt för att klara av skulder och systemuppbyggnad är att människor kanske till slut finner att goda liv inte genereras av sådant som också ger ekonomisk tillväxt. goda liv kan vara fri tid, mindre stress, mer kultur och ökad social närvaro - som allt är ett hot mot den ekonomiska tillväxten... (Till detta kommer förstås problematiken med konsumtionens påverkan på klimatet).

  Anonym 10:36: Vet inte, men det är svårt att få in nya KRAV-märkta grejer om de inte håller den prisnivå som kedjorna jagar.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.