tisdag 8 maj 2012

Konturlöst i Frankrike - jämfört med vad?

Frankrikes nye president beskrivs ofta som konturlös - och har kallats "skumbananen". Men läser man de 60 punkterna i hans valmanifest finner man en viss konkretion. Jämfört med  socialdemokratin under Löfven tycks manifestet vara alldeles väldigt skarp. Här är några av punkterna från den franske presidentens program:

1. En offentlig investeringsbank etableras, inriktad mot att stödja små och medelstora företag och en ekologisk omställning av den franska industrin. Den får även till uppgift att kapitalförsörja den sociala och solidariska ekonomin. Regionerna ges möjlighet till delägarskap i för den lokala ekonomin avgörande företag.

2. En skattemässigt gynnsam sparfond för allmänheten upprättas, vars medel kommer att användas för kapitalförsörjning av innovativa små och medelstora företag.

3. Offentliga stöd och skattelättnader styrs mot företag som investerar i Frankrike. Företag som flyttar sin verksamhet utomlands kommer att få betala tillbaka erhållet offentligt stöd. Vinst som återinvesteras i verksamhet kommer att beskattas lägre än vinst som delas ut till aktieägare.

5. Den franska posten, järnvägen och elbolaget där staten är majoritetsägare kommer att förbli i offentlig ägo. Jag kommer att kräva att EU utarbetar ett direktiv till skydd för offentliga välfärdstjänster.

6. Jag kommer att uppmuntra ekologiskt jordbruk. Jag kommer att göra Frankrike till Europas ledande land för utveckling av havsbaserad förnybar energi.

7. Jag kommer att tvinga bankerna att skilja på investiv och spekulativ verksamhet och jag kommer att förbjuda franska banker att vara verksamma i skatteparadis, skatten på bankvinster kommer att höjas med 15%. En skatt på finansiella transaktioner kommer att införas. Jag kommer att verka för att ett offentligt europeiskt kreditvärderingsinstitut etableras.

9. Budgetunderskottet reduceras 2013 till 3% av BNP och balans uppnås under mandatperioden. Detta möjliggörs genom återtagande av skattelättnader som under de senaste tio åren kommit de rikaste hushållen och de största företagen till del, vilket kommer att öka statens intäkter med 29 miljarder euro.

12. Jag kommer att verka för att nästa fleråriga EU-budget (2014-2020) inriktas mot stora framtidsprojekt. Jag kommer att stödja införandet av nya finansiella instrument för att lansera innovativa industriprogram med tonvikt på gröna teknologier och järnvägar.

13. Jag kommer att verka för att EU inför klimattullar.

17. Jag återkallar högerregeringens sänkning av förmögenhetsskatten och stärker resurserna för att bekämpa ekonomisk brottslighet.

24. Jag kommer att höja arbetsgivaravgiften för företag med usla anställningsvillkor. Obligatorisk social redovisning införs för företag med mer än 500 anställda.

26. I offentliga företag begränsas lönespridningen till 1 : 20

36. 60 000 nya jobb inom undervisningssektorn skapas under mandatperioden.

41. Fram till 2025 sänks kärnkraftens andel av elproduktionen från 75 till 50 procent och satsningar på förnybar energi prioriteras.

42. Progressivitet införs i taxorna för vatten, el och gas. Detta motverkar överkonsumtion och underlättar samtidigt för inkomstsvaga grupper att täcka sina basbehov.

43. En miljon bostäder energisaneras per år, vilket kommer att skapa tiotusentals arbetstillfällen.

44. Jag sänker bokmomsen till 5,5%

47. Jag sänker lönen för presidenten och statsråden med 30%

48. Jag stärker parlamentets initiativrätt och kontrollfunktion, bland annat över utnämningspolitiken. Politiska partier som inte har jämställda listor ges sämre ekonomiska förutsättningar. Steg tas mot ett proportionellt valsystem.

57. Jag kommer att verka för att FN upprättar en World Environmental Organisation / Organisation Mondial de l'Environnement.

59. Jag kommer att ge order om omedelbart truppreträtt från Afghanistan, vid slutet av 2012 kommer inga franska soldater att finnas kvar där. Jag kommer att stödja erkännandet av Palestina som stat.

Vi får väl se vad det blir av det. Hela 60-punktsprogrammet finns på http://www.scribd.com/doc/79434607/Projet-Presidentiel-Francois-Hollande

16 kommentarer:

Fred Lane sa...

Får han igenom hälften, är det starkt gjort.

Anonym sa...

Så det är på Schlaugs blogg man skall få se vad den nyvalde vill, jag har följt svenska medier och där har man inte berättat annat än om ytligheter och maktspelet. vore bra om liknande klargöranden kan ske vad gäller Greklands partier, för den svenska bevakningen av den handlar också mest om ytan och inte om vad de vill i frågor som ägande, fördelning, miljö, klimat, investeringar, skola och vård. Allt är bara yta.
L

Anonym sa...

Tillväxt, jobbskapande och ekonomisk uppgång är målet för den nye ledaren.
Denna bloggs antiteser till trots.
De presenterade medlen eller verktygen är klimatsmarta, solidariska och inte
alltför provokativa gentemot invanda mönster.
Små bestämda steg mot ett bättre samhälle med en riktigt fin "handlalista" i fickan.
Kramar, såklart
Katarina

ERIC SECHER sa...

Imponerande förslagslista. Tack för grävet.
Eric

Anonym sa...

Hej Katarina

Du har rätt i det att denna nya franske president tycks vurma en hel del för ekonomisk tillväxt, tuvär.

Tror det är lika bra att du kortfattat förklarar din syn på/förståelse av tillväxt, som jag förstor dig vilja se mer av!?

Vgh Tom

Fred Lane sa...

Eric,
jag var nyss inne på din blogg och försökte lämna en kommentar till "Skilda inkomster".
Det gick inte.

Anonym sa...

Oj, det är bara för bra!

Vive la République!
Vive la RepF! www.repf.se

Hoppas att producenterna på SVT och SR läser Birgers blogg och låter sig uppdateras.

Gt

Anonym sa...

svar till Tom 09:55
"Tillväxt" är frukten av gemensam skaparkraft, framtidstro och hejdlös optimism.
Helt frikopplat från "ändliga naturtillgångar" eller tillfälligt rådande politiskt system.
Människans inneboende resurser är nästintill obegränsade och till stor del outnyttjade.
En hockeyspelares fiktiva värde kan omvärderas på bekostnad av en förskolelärare eller potatisodlare eller cykelreparatör.
Tjänstesektorns tillväxt saknar begränsningar och kan till stor del avlösa ohållbar varuproduktion.

Tillväxt är i sig inte fult, dock det ganska ointressanta resultatet av mänsklig, värdefull och naturlig ansträngning.
Ointressant pga dess bristande relevans som värdemätare.
Hållbar tillväxt är i sig inget mål men en fullt reell möjlighet som siffernördar kan ägna sig åt.
Linjär, exponentiell eller utebliven tillväxt saknar betydelse och bör naturligtvis inte uppta politikers intresse.
Finanssektorns hysteriska synsätt på mänsklig aktivitet får inte prägla våra definitioner och värderingar i livet.
Solvarma kramar
Katarina

kalebass sa...

Ja, vågar man känna ett visst hopp? Som någon sa, tänk om det vore Löfven som sagt det...
Men det måste ju börja någonstans, varför inte i just frankrike. Där har det ju hänt förut!

Filip sa...

Ekomodernism + socialism. Ingenting nytt, alltså. Världen har fått nog av båda.

Anonym sa...

@ Anonym 11:18:00 "Tjänstesektorns tillväxt saknar begränsningar" Absolut inte. Människors tid är i allra högsta grad begränsad.

deff sa...

Det är ju inte svårt att förstå när man ser hur oerhört radikalt detta program är. I Sverige hade den mannen kallats ett hot mot rikets säkerhet. Så ser ankdammen Sverige ut.

Jonas Sjöstedt föreslog en liknande taxering av bankernas vinster i Sverige i debatten senast. Det avfärdades som löjeväckande verklighetfrämligt av kvartetten. Och programledaren log lite snett hon med.

rönnis sa...

Om man är ett barn förstår man att det är bättre att vuxna gör något nyttigt för samhället än går hemma och drar för ungefär samma kostnad.

Om man är vuxen inser man att man råkat tänka en kommunistisk tanke, och tiger still.

Birger Schlaug sa...

ERIC, den som skall ha tack är Vakter Mutt, riksdagsledamot från MP, som gjort grävet.

Anonym sa...

Skrämmande att höra dessa "oberoende experter" - Mauro Gozzo, chefsekonom på Exportrådet, och Johan Javeus, chefsstrateg på SEB - göra tummen ner för Hollande i Ekonomi-ekot Lördag: http://sverigesradio.se/sida/play.aspx?ljud=3917371&t=1059 /Patrik S

Suecae Sounds sa...

Mycket givande att kunna läsa detta som varandes icke-frankofil människa. :)