Thursday, 29 December 2011

Sverige är bäst på att anammat nyliberalismen

Sverige ramlar ner ytterligare på rankingen av länders klimatpolitik. Numera på 34:e plats. Visst är det fantastiskt att ett land som har självbilden av att ligga i topp av omvärlden betraktas som en medelmåtta. Det var, och kanske till och med är, likadant med självbilden över kärnkraftssäkerhet: vi är bäst. Men icke på långa vägar.

Sverige är däremot bäst på en sak: att ha anammat en nyliberal agenda. Det är till och med så att ett parti som vill återföra skatterna till nivåer som nästan alla partier tidigare ställt sig bakom idag utmålas som extrema och förslagen ges epitet som "kommunistiska". Detta gör naturligtvis att termen "mitten i svensk politik" aldrig har varit så långt till höger som idag. Avståndet på den skala som brukar gå under beteckningen grå-grön är också mindre än sedan början på 80-talet - detta beroende på att MP mer och mer profilerar sig som ett mittenparti, långt ifrån argumentationen för den fredliga kulturrevolution som tidigare präglat partiet.

I det ideologiska begreppet "grönt" låg kampen för delaktig demokrati, med kooperativa lösningar, självägande företag, värderingsdriven kamp för sänkt arbetstid på temat livet är större än lönearbetet. Lägg till det en tydligare linje vad gäller samhällsanalysen: frihet i vardags- och kultursektorn, syskonskap i ekonomin med rejäl fördelningspolitik och total jämlikhet i rättssystemet. Begreppet "grönt" innehöll också en ideologiskt betingad argumentation för avmilitarisering och byggande av ett robustare, mindre sårbart, samhälle.

Konsumera mindre, lev mer. Så kunde ett ideologiskt budskap se ut en gång i tiden.

40 comments:

 1. Såg en notis i en tidning att det stora landet Indien vägrar att skriva på bindande avtal om utsläppsminskning. Orsak: Det kan minska landets ekonomiska tillväxt.
  Kommentar överflödig.

  ReplyDelete
 2. Jag har rest i många länder i världen och vill nog påstå att Sverige är unikt, på många områden och även när det gäller miljön. Om Sverige ligger på 34:e plats i "klimatligan", då skulle det vara intressant att få se vilka länder som ligger före och vad de länderna gör för klimatet. När det sedan gäller "nyliberalismen" och skatterna är det ju fortfarande så att Sverige har de högsta skatterna i världen, med något undantag. Den politiska vänstern har spelat ut sin roll om den vill höja skatterna. Människorna vill ha större beslutanderätt över de egna intjänade medlen, inte mindre. Det ger frihet i livet.

  ReplyDelete
 3. Neoliberal AgendaThu Dec 29, 07:42:00 am

  Sverige hade världens högsta skattetryck (av ca 200 länder). Nu har vi det näst högst... Har svårt att se den stora nyliberala revolutionen... sen handlar nyliberalism inte bara om skatter, inte ene om bara ekonomi. FRA-lagen är en extremt oliberal lagstiftning och den har regeringen drivit igenom.

  Fraser Institute mäter[1] den ekonomiska friheten i världen. Med ekonomiskt fritt menas låga skatter, få regleringar, bra skydd av äganderätt/kontrakt, få tullar och en stabil monetärt system(låg inflation).

  Det finns statistik från 70-talet. Hög siffra innebär en väldigt nyliberal ekonomisk politik.

  1970 5.3
  1975 5.3
  1980 5.6
  1985 6.3
  1990 6.6
  1995 7.1
  2000 7.4
  2001 7.2
  2002 7.4
  2003 7.6
  2004 7.3
  2005 7.4
  2006 7.3
  2007 7.3
  2008 7.3
  2009 7.2

  Som vi kan se så har Sverige inte blivit mera ekonomiskt fritt de senatse åren. Tvärtom.

  [1] Fraser Institue - Index of Econmic Freedom

  ReplyDelete
 4. Är det ett montage av de ryska bokstäverna motsvarande BEL vi ser på bilden?

  ReplyDelete
 5. Neoliberal agenda: hur tolkar du dessa siffror egentligen? Jämfört med 1970 är den "nyliberala revolutioen" ganska tydlig.

  Eller vad menar du med "de senaste åren" - är det det nyliberala jubelåret 2003 du sitter och längtar tillbaka till (som ligger 0.4 över 2009)?

  Men nu är ju ekonomisk frihet ett mått som inte säger något om friheten att kunna dricka vattnet, äta maten utan att bli sjuk, hålla djur utan att plåga dem, föda barn utan fosterskador på grund av miljögifter och radioaktivitet, ha en sund balans mellan arbete och fritid, etc.

  Men men. Leve lågt skattetryck och skydd av äganderätten! "Det ger frihet i livet."

  Fnys.

  ReplyDelete
 6. Neoliberal AgendaThu Dec 29, 09:44:00 am

  "vad menar du med "de senaste åren"
  Vad tror du, givet den statistik som jag presenterade.

  frihet = avsaknad av tvång

  Exempel,

  tryckfrihet är din rätt att få publicera material i tidningar etc. Inte att någon annna ska betala dina tryckerikostnader.

  mötesfrihet är din rätt att få bestämma ett möte med vilka du vill, inte att andra ska tvingas träffa dig..

  religionsfrihet är din rätt att få tro på vilken gud du vill, inte att andra ska betala byggnationen av din kyrka

  osv. med andra friheter.

  Du pratar om allt möjligt annat och det kan du väl göra om du vill, men det är inte vad vi nyliberaler avser (där torde vi vara överens). Utsläpp är dock en kränkning av din egendom/kropp. Det ska man inte få göra ostraffat.

  ReplyDelete
 7. "värderingsdriven kamp för sänkt arbetstid på temat livet är större än lönearbetet"

  Det gäller ju fortfarande. Man har bara börjat diskutera andra vägar än sänkt normalarbetstid.

  /Fth

  ReplyDelete
 8. Neoliberal Agenda, den korrekta termen är skattekvot, inte skattetryck. :)

  Birger: Du kan trösta dig med att vi är många som fortfarande är "genuint gröna". Inte bara på gräsrotsnivå ute i kommunerna, utan även i riksdagsgruppen och partistyrelsen. Att exempelvis Gustav Fridolin pratar om MP som ett "mittenparti" är en sak. Jag har diskuterat olika frågor med honom, och det är helt klart för mig att han faktiskt har samma mål och visioner som oss "gröngröna", även om han inte alltid uttrycker det på samma sätt som du eller jag eller någon annan skulle ha gjort. Jag fick till och med ett bra svar angående arbetstidsförkortningen när jag skällde på honom (GF) häromsistens. ;) Och hans utspel kan nog till och med ha hjälpt den "gröngröna" delen av partiet, om det (vilket inte alls är omöjligt) fick till resultat att "vi" vaknade till och engagerade oss lite extra. Det var nog många "gröngröna" som tog sig i kragen och gjorde den där enkäten om arbetstiden till exempel. Kanske var det bara en smart kupp? (Nej, det tror jag inte, men det är en kul tanke).

  Förresten är det väl ändå mer grönt att prata om MP som ett "mittenparti" än som ett "parti till höger om S" som ett tidigare språkrör lär ha sagt.

  Jag tror helt enkelt att du (och jag, och andra) måste ha lite tålamod. Det tar tid att vända en atlantångare. :)

  ReplyDelete
 9. Då förstår jag hur du menar. Ja, det ser verkligen bekymmersamt ut att tillväxten av den nyliberala friheten har stagnerat så pass. För visst är det väl en obegränsad tillväxt som borde gälla även här.

  ReplyDelete
 10. "Varken vänster eller höger, utan rakt fram."

  Så hette det förr. Med "rakt" menas väl att man ska färdas framåt på vägbanan, inte ligga i vänsterdiket, inte i högerdiket.

  Så det där med mittenparti kan ju ha fog för sig, även ur 1981 års synvinkel.

  Man hade även en annan bild, den skala varpå MP befann sig. I ena änden var den grön, i den andra grå. MP skulle ligga på det allra grönaste fältet. Alltså inte som idag, där partiet glidit in på sossegrått område.

  Det gröna fältet är alltså ledigt -till dess GP kniper en massa röster 2014.

  ReplyDelete
 11. Bland de allra bästa bloggarna är just denna, Birgers blogg. I samma division ligger nog Bodils.

  Som omväxling till allt elände, kolla gärna även Bodil Jönssons blogg "I en nygammal tid"!

  ReplyDelete
 12. Kerstin,jo dt tog onekligen tid att vända båten... Drygt 25 år att få den på samma kurs som övriga partier...

  ReplyDelete
 13. Bra inlägg! Ja, visst är det tragiskt att Sveriges välfärd har blivit riskkapitalbolagens paradis - den nyliberala agendan handlar som bekant inte enbart om hur mycket invånarna får kvar i plånboken. Även om en del av trollen (alltid anonyma - alltid så fega!) här bland kommentarerna försöker påskina att det är den enda måttstocken.

  "Den ekonomiska friheten" var det som mättes, enligt Neoliberal agenda. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Frihet för VEM?

  "Har svårt att se den stora nyliberala revolutionen..." Var inte orolig, tids nog kommer du eller någon i din närmaste omgivning att bli sjuk eller arbetslös, det är nämligen sånt som händer i våra liv, tror det eller ej! Då kommer också du att få erfara "den nyliberala revolutionen" - inget att se fram emot, direkt, men som hängiven nyliberal kommer du kanske att jubla, eller?

  ReplyDelete
 14. Det sista stycket , om avvägningen mellan individuell frihet, syskonskap och jämlikhet är så vackert. Känns rätt.
  Eric

  ReplyDelete
 15. Neoliberal AgendaThu Dec 29, 02:29:00 pm

  "Frihet för VEM?"
  Avsaknad av tvång (från andra individer) ska så klart gälla alla.

  "Var inte orolig, tids nog kommer du eller någon i din närmaste omgivning att bli sjuk eller arbetslös, det är nämligen sånt som händer i våra liv, tror det eller ej!"

  Är det sänkningen efter 200 dagar av ersättningsnivån i den statliga a-kassan (från 80% till 70%, sen 65% efter 300 dagar) som är den stora nyliberala revolutionen??

  Om du tycker det är ett så stort problem så teckna en tilläggsförsäkring. Du betalar väl hemförsäkring redan idag privat. Tycker du denna nyliberalism är så outhördlig att vi ska ha statlig hemförsäkring? Bränder händer ju faktiskt i folks liv.

  ReplyDelete
 16. En av mina favoritförfattare är Lasse Berg. Han ger oss verkligen perspektiv på tillvaron. Hans senaste bok ”Skymningssång i Kalahari” (Ordfront 2011) är utsökt och fylld av kunskaper om människan och hennes historia. Jag kom att tänka på denna bok när jag läste gnabbet om ”frihet” ovan. Vad sägs om följande:

  ”Globaliseringen har varit bra för mänskligheten. Världen har blivit påfallande mycket bättre under de senaste femtio åren. Kolonialismen försvann. Tidigare okontroversiella mänskliga övergrepp blev straffbara. Synen på kvinnans och barnets ställning förändrades. Demokrati och mänskliga rättigheter spred sig. Den djupaste världsfattigdomen har halverats (från 52 till 25 %) mellan 1981 och 2005. Särskilt drastiskt minskade den i Asien. /…/ Medellivslängden har ökat kraftigt under samma period – i till exempel fattigcentret Sydasien med hela 24 år under de senaste tre årtiondena. I Kina har medelinkomsten femdubblats på en generation. Bättre hus och kläder, mer mat och sysselsättning, effektivare jordbruk, stor förbättring av läskunnigheten (störst bland kvinnorna), ökat inflytande från fattigare i byarnas politiska liv /…/. Och så vidare. Ännu större är förbättringen sett från 60-talet när kolonialismen släppte sitt grepp om världen. De senaste femtio åren har varit de bästa, inte minst ekonomiskt sett, i mänsklighetens historia under de tiotusen år som förflutit sedan vi först började lämna samlarstadiet. Aldrig tidigare under denna period har det varit så lätt att vara människa för en så stor del av mänskligheten. Aldrig sedan samlartillvaron har friheten varit så stor, har människan haft ett sådant inflytande över sitt eget liv, har överhängande hot om krig och övergrepp minskat för fler. /…/ Denna för miljarder så lyckosamma period har i tiden sammanfallit med globaliseringen, i betydelsen ökad global rörlighet av varor, kapital, tjänster men framför allt av människor och idéer. /…/ De övriga problem som hänger kvar har med miljöpåfrestningar, resursbrist och ökad ojämlikhet att göra. Det är dessutom inte självklart att den tidigare goda utvecklingen bara kan skrivas fram årtionde efter årtionde.”

  ReplyDelete
 17. Idag var det en intressant intervju med Laura Hartman i P1 morgon. Hon slutade som forskningschef på Studieförbundet näringsliv och samhälle, SNS, efter att hon kritiserats för en omdiskuterad rapport som visar att det inte fanns några belägg för att privatiseringar lett till några effektivitets- eller kvalitetsvinster. Det är väl också utmärkande för Sverige idag att uppföljning och forskning är ”farliga” när de inte stöder politisk ideologi.
  Hon pekade på att privatiseringar inom välfärdsområdet kräver detaljstyrning och omfattande kontroller. Vill vi ha ett samhälle där halva befolkningen kontrollerar den andra halvan? Vad händer då med kostnader och valfrihet? När företag dessutom i grunden saknar intresse av området är det svårt tro att bra kvalitet ska kunna uppnås. Se bara på LOV som regeringen hotar med att införa med tvång. Samtidigt som kommunerna inte får ha krav på utbildningar och avtalsvillkor för företagen ska de alltså kontrollera och ställa krav. Ska det gå så långt som i England att kommunerna stäms för att ha brutit mot innevånarnas mänskliga rättigheter genom vanvård?

  Jag som åkt samma tågsträcka i många år har inte valt vare sig att åka med SJ, DSB First eller Veolia utan att åka tåg och hade gärna sett bra samordning med andra sträckor och underhåll.

  Senaste ideologiska privatiseringen som jag inte förstår är försäljningen av bilbesiktningen. När inga visat sig vara intresserade av att starta privata besiktningar ska man sälja befintliga. Jag trodde det var ett samhällsintresse att ha trafiksäkra bilar. Men så är det tydligen inte. Ska vinsten komma från att släppa på besiktningskraven eller på att skapa mer jobb för bilverkstäder? Vems är ansvaret om antalet olyckor ökar?

  Att tro att man alltid kan teckna en försäkring är det en vacker dröm? Realistisk är den inte!

  Jag som inte vill vara kund i allt fler och fler områden tycker min valfrihet krymper.

  ReplyDelete
 18. Sen du lämnade uppdraget som språkrör litar jag inte längre på Miljöpartiet. Synd att du var så långt före din tid, nu hade det budskapet verkligen gått hem, men då har Miljöpartiet börjat gå med fossilmotor för att skjuta fart i de gamla trötta farvattnen istället för att kryssa friskt i med- och motvind i de nya.

  ReplyDelete
 19. Till Neoliberal Agenda:
  "Frihet" - ett uttryck som givetvis är en myt. Vi är beroende av varandra, på gott och ont. Allt går inte att lösa med privata försäkringar.

  Frågan är vilken typ av frihet vi vill ha. En sköt-dig-själv-och-skit-i-andra-frihet eller en frihet i ett samhälle där vi ALLA samarbetar.

  För mig är frihet underordnat solidaritet. Solidaritet är inte tvång för mig.

  Solidaritet: gemensamt ansvar, sammanhållning, gemenskap, enighet, sämja.

  Om du vill fortsätta den här "diskussionen" vill jag att du kliver fram med ditt namn - så privata kan vi väl vara, eller?

  /Anita Lindblad

  ReplyDelete
 20. Neoliberal agenda:

  Om frihet definieras som avsaknad av tvång är ju det nyliberala samhället extremt ofritt.
  Det låter dig välja fritt (!) mellan att svälta ihjäl eller jobba dubbla skift med något du antagligen hatar. Idag löneslavar 90% av oss åtta timmar om dagen med saker som definitivt INTE hör till livets nödtorft. Jag vill inte att mitt liv ska förstöras av en massa meningslöst arbete som gör någon annan rik. Jag vill kunna fylla det med saker som JAG tycker är meningsfulla. Det är frihet.

  ReplyDelete
 21. Neoliberal Agenda:

  Den reella skattekvoten är högre i många länder än som anges. Därför att man har andra kollektiva eller individuella lösningar för socialförsäkringsystemen. Den tyska på 37 % sker utanför statens formella ram, därför tas det inte med i statistiken. Det är knappast en högre grad frihet med en kollektiv/individuell försäkran mot sjukdom, arbetslöhet, olyckor etc. Däremot är det oftast DYRARE och INEFFEKTIVARE.

  Därför kan man inte bara peka på siffrorna utan måste ta med helheten. Det är ju knappast så att de kan ha lägre skatter och samma standard - det betalas någonstans i systemet.

  Friheten att slippa få ersättning vid sjukdom? Svårt att ta dig på allvar.

  Och din frihet har du i Nordkorea där man avskaffade inkomstskatten 1974.

  ReplyDelete
 22. Tack abc!

  "det betalas någonstans i systemet"

  Så enkelt är det ju! Därför är den första frågan man bör ställa sig. Frihet för MIG eller frihet för ALLA, så långt det är möjligt?

  Men Neoliberal Agenda kanske har hoppat vidare till någon annan blogg. Hen föredrar att verka anonymt.
  /Anita

  ReplyDelete
 23. abE, förlåt! :-)

  ReplyDelete
 24. Neoliberal AgendaThu Dec 29, 10:11:00 pm

  "Frihet" - ett uttryck som givetvis är en myt.

  Varför skulle "avsaknad av tvång" som begrepp vara en myt??

  Frågan är vilken typ av frihet vi vill ha. En sköt-dig-själv-och-skit-i-andra-frihet eller en frihet i ett samhälle där vi ALLA samarbetar.

  Jag vill ha ett samhälle som bygger på samarbete. Tvång är inte samarbete. Man kan inte säga att jag samarbetar om staten hotar att kasta mig i fängelse om jag inte lyder. Däremot är en privat försäkring ett samarbete. Man tecknar den frivilligt och man täcker upp för varandra när man råkar illa ut. Det är jag för, men du verkar vara emot?

  För mig är frihet underordnat solidaritet. Solidaritet är inte tvång för mig.

  Inte för mig heller. Solidaritet är det ömsesidig lojalitetsband som uppstår mellan människor när man hjälper varandra i nöd. Det har inget med tvång att göra. Jag menar, den som betalar skatt är ju inte solidarisk (det görs ju inte frivilligt) och politikern som fördelar ut pengarna är ju inte heller solidarisk. Det är ju inte dennes pengar som spenderas.

  Jag vill inte att mitt liv ska förstöras av en massa meningslöst arbete som gör någon annan rik.

  Du vill med andra ord leva på de värden som andra individer skapar. Parasitism kallas det. Ett sådan samhälle vill jag inte leva i.

  . Det är ju knappast så att de kan ha lägre skatter och samma standard - det betalas någonstans i systemet.

  Inget blir gratis för det finansieras privat. Däremot har man möjlighet att välja vad man vill (eller inte vill) konsumera.

  Birger brukar tala om att konsumtionen ska minska. En bra start är då att avskaffa den tvångskonsumtion som idag sker via staten.

  Friheten att slippa få ersättning vid sjukdom?

  Det handlar om pengar till en ersättning som tas in tas med våld eller hot om våld. Inget jag är för. Jag vill ha ett samhälle som bygger samarbete. Man har inte rätt att initiera våld/tvång mot andra oskyldiga individer.

  Och din frihet har du i Nordkorea där man avskaffade inkomstskatten 1974.
  Som sagt, att slippa tvång (frihet) handlar inte bara om skatter.

  ReplyDelete
 25. Anders O,
  Blir så glad varje gång någon uppmärksammar Lasse Berg !

  F.ö:
  HOPPAS INGEN MISSADE FREDRIK LINDSTRÖMS VINTERPROGRAM:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2071&artikel=4828634.
  Som hand i handske, och lite till, på den här sidan.
  (Tack Roland L)

  Eric

  ReplyDelete
 26. Neoliberal ageenda: Du tänker inte alls på att staten faktiskt går med vinst på socialFÖRSÄKRINGSsystemet? Det ÄR redan en försäkring (INTE bidrag). Det är bara det att villkoren numera är rätt kassa, så att staten ska tjäna ännu mer på dessa FÖRSÄKRINGAR.

  ReplyDelete
 27. Jag som inte heller är neoliberal undrar hur Neoliberal agenda tänker om försäkringar. Du verkar tro att det bara är att teckna sådana. Vet du inte att försäkringsbolagen inte går med på att teckna försäkringar för sådana som de anser vara risker? Min man har arbetet utan att vara sjukskriven i snart fyrtio år, men aldrig fått teckna vare sig sjuk- eller livförsäkringar privat. I USA är det typiskt att bolagen säger upp din försäkring, när du kan antas behöva den på grund av ålder eller annat.

  Det är ju för att omfatta alla som allmänna socialförsäkringar har byggts ut och införts. Folkpartiet var tidigare starka anhängare av att inkomstbortfallsprincipen skulle gälla, men har nu anpassats sig till storebror syn på välfärd, (om att ta från dem som behöver och ge till dem som inte behöver.) Är det inte anmält till Europa domstolen att överskotten av socialförsäkringarna använts till annat? Ett liberalt parti saknas i Sverige.

  Emil Jensen skriver fantastiskt på ETC om begreppet solidaritet: ”Ordet moderat betyder för övrigt solidaritet. ”Mod” som i civilkurage och ”Erat” i betydelsen ”inte vårat”. Alltså civilkurage + generositet = solidaritet.” i krönikan ”Gud är moderat”.

  Ett gott skratt kan behövas för att hålla sig frisk år 2012!

  ReplyDelete
 28. Erik:
  "Jag vill inte att mitt liv ska förstöras av en massa meningslöst arbete som gör någon annan rik."

  För en gångs skull håller jag med Neoliberal agenda:
  "Du vill med andra ord leva på de värden som andra individer skapar."

  Erik, du kanske skulle fundera på att bli lika initiativrik och risktagande som de arbetsgivare du bespottar och själv starta eget. Så kan du försörja dig samtdigt som du utför något meningsfullt. Livet är fullt av val. Att vara bekväm är exempel på ett.
  AK

  ReplyDelete
 29. AK och Neolib:

  Ja! Jag vill leva på vad andra skapar. Precis som att jag är beredd att låta andra leva på vad jag skapar.
  Dagens modell för ekonomi och välfärd är så obeskrivligt trång och anpassad till en förgången tid. Som jag skrev ovan, 90% av oss sliter hund för saker som INTE hör till livet nödtorft. När en så kallad entreprenör uppfinner något nåt nytt krimskrams som ingen behöver men som alla plötsligt måste ha, ja hyllas han som en hjälte.

  Jag upprepar vad jag sa innan, det nyliberala samhället är extremt ofritt. Idag har vi chansen tillgodose allas basala behov (näring, skydd, hälsa) till en ganska liten kostnad. Det är ju äkta frihet, att ha mat och rum och tid att fylla med det man tycker är meningsfullt. Istället vill Neoliberal Agenda, besatt av ett förvridet frihetsbegrepp, återgå till något slags socialdarwiniskt grottsamhälle där den som inte orkar lämnas därhän, och bara den som sliter med totala meningslösheter får må bra (de där få timmarna om dygnet han eller hon inte jobbar vill säga).

  ReplyDelete
 30. Neoliberal AgendaFri Dec 30, 04:25:00 pm

  Du tänker inte alls på att staten faktiskt går med vinst på socialFÖRSÄKRINGSsystemet

  Går med vinst?? Vad staten kallar de skatter den tar in (moms, statlig inkomstskatt, arbetsgivaravgifter, värnskatt mfl.) och de bidrag den betalar ut (a-kassa, sjukpenning etc) spelar ingen roll. Vad det handlar om är att staten transferar pengar mellan individer beroende på olika villkor. Finns ingen vinst i detta system.

  Du verkar tro att det bara är att teckna sådana

  Företag kan så klart sätta upp olika villkor för försäkringar. Jag har inte sagt att privata försäkringar ska vara det enda alternativet till dagens system. Man kan spara pengar, få hjälp av anhöriga/vänner, välgörenhet osv. Ett sätt att hantera det problem du beskriver är att ha gruppförsäkringar. Sen är det ju så att staten redan idag sätter upp villkor. Du måste tex. ha jobbat i ett halvår för att få a-kassa.

  Jag upprepar vad jag sa innan, det nyliberala samhället är extremt ofritt. Idag har vi chansen tillgodose allas basala behov (näring, skydd, hälsa) till en ganska liten kostnad. Det är ju äkta frihet, att ha mat och rum och tid att fylla med det man tycker är meningsfullt.

  Det blir inte billigare för det finansieras via staten. Tvärtom.

  Istället vill Neoliberal Agenda, besatt av ett förvridet frihetsbegrepp, återgå till något slags socialdarwiniskt grottsamhälle där den som inte orkar lämnas därhän
  Var har jag sagt detta? Bara för saker inte sköts av staten så betyder det inte att verksamheten försvinner.

  och bara den som sliter med totala meningslösheter får må bra
  Vet inte vad du har fått detta i från, men idag betalar en låginkomsttagare över hälften av sin lön i skatt. I mitt samhälle skulle de inte betala någon skatt öht. dvs en fördubböing av lönen direkt och sen skulle ekonomin bl mycket effektivare så vi pratar löneökningar på minst 50% på lite sikt. Självklart skulle privata utgifterna även öka, men då skulle man kunna få större möjlighet att prioritera vad man vill ha (eller inte ha).

  ReplyDelete
 31. Nej Birger, jag vill nog hellre säga att sverige blivit nykonservativt. Den gamla konservatismen handlade om att bevara det gamla när industrialismen och Marx tankegods tog plats. Den nya konservatismen vill också bevara det gamla vilket idag innebär det industrisamhälle som idag går samma öde till mötes som det gamla jordbrukssamhället. Jag kan defenitivt inte hålla med om att dagens politiker har en liberal inställning till det nya i samhället, jag ser tvärt om väldigt mycket somk bottnar i rädsla ledandes till protektionism, repression, övervakning och ibland närmast koprporativism.

  -steelneck

  ReplyDelete
 32. Neo:

  Jag är inte intresserad av 50% löneökning. Jag skulle gärna jobba gratis en timme om dagen, eller en dag i veckan. Med något som verkligen behövs. Och sedan vara fri (ja, fri!) resten av tiden utan att behöva oroa mig för att bli vräkt eller svälta. Får jag det i ditt samhälle?

  Dessutom håller ju hela axiomet om det privatas överlägsenhet på att falla i bitar nu, lex Carema. Och egentligen har det ju alltid varit helt självklart. Ett privat alternativ ska lägga en jättedel av budgeten på marknadsföring. Dessutom ska ägarna ha en saftig avkastning. Till syvende och sist jobbar det privata alternativet inte med "kundens" bästa för ögonen, utan för aktieägarens. Det är en gåta att ni i så många år fått komma undan med svepande utsagor om hur den entreprenöriella andan alltid löser allt billigast och bäst.
  Självklart är det inte så. Det finns många tjänster och varor som gemensamt ägda företag kan producera på det för medborgaren bästa sättet.

  ReplyDelete
 33. Jesper JäderkvistFri Dec 30, 07:13:00 pm

  Jag får fylla i här att typ 50% av den mat som produceras blir sopor. Där har vi den nyliberala marknadskapitalismens rationalitet i ett nötskal.

  Hallejävlaluja!

  ReplyDelete
 34. Erik:

  Nu är jag inte nyliberal, men förespråkar frihet från andra människors tvång, så jag svarar på ditt inlägg ändå:

  "Jag är inte intresserad av 50% löneökning."

  Nähä, tacka nej då.

  "Jag skulle gärna jobba gratis en timme om dagen, eller en dag i veckan. Med något som verkligen behövs."

  Jaha, gör det då.

  "Och sedan vara fri (ja, fri!) resten av tiden utan att behöva oroa mig för att bli vräkt eller svälta. Får jag det i ditt samhälle?"

  Om det finns någon/några som vill betala din mat och din hyra: ja. Om det inte finns det: nej.

  "Dessutom håller ju hela axiomet om det privatas överlägsenhet på att falla i bitar nu, lex Carema."

  Det är inget axiom. Det behöver inte ens vara sant. Carema finansieras genom tvång (skatt), så det är ett mycket dåligt exempel om du vill kritiesera ett samhälle i vilket frihet från andra människors tvång råder.

  "Och egentligen har det ju alltid varit helt självklart. Ett privat alternativ ska lägga en jättedel av budgeten på marknadsföring. Dessutom ska ägarna ha en saftig avkastning. Till syvende och sist jobbar det privata alternativet inte med "kundens" bästa för ögonen, utan för aktieägarens."

  Hur många procent är "en jättedel"? Ägarna vill tjäna pengar, jaha? Ett privat företag behöver inte vara ett aktiebolag (dagens aktiebolagslagstiftning hör inte ens hemma i ett frihetligt samhälle). Och hur ska företaget tjäna pengar, om man inte erbjuder kunderna något som de vill ha?

  Och lite mer övergripande: Det fina med ett samhälle, i vilket frihet från andra människors tvång råder, är att ingen hindrar dig att tillsammans med andra äga, till exempel företag, gemensamt. Så länge ni inte tvingar någon att bidra med sina pengar, sin tid, sitt arbete, etc. eller tvingar någon att köpa era varor eller tjänster.

  "Det är en gåta att ni i så många år fått komma undan med svepande utsagor om hur den entreprenöriella andan alltid löser allt billigast och bäst.
  Självklart är det inte så. Det finns många tjänster och varor som gemensamt ägda företag kan producera på det för medborgaren bästa sättet."

  Mitt senaste stycke besvarar även detta.

  ReplyDelete
 35. Neoliberal AgendaFri Dec 30, 10:12:00 pm

  Jag är inte intresserad av 50% löneökning. Jag skulle gärna jobba gratis en timme om dagen, eller en dag i veckan. Med något som verkligen behövs. Och sedan vara fri (ja, fri!) resten av tiden utan att behöva oroa mig för att bli vräkt eller svälta. Får jag det i ditt samhälle?

  Någon måste producera maten du ska äta och någon måste bygga huset du ska bo i. Det betyder att någon annan i ekonomin måste producera detta. Sorry, så ser verklgheten ut och det spelar ingen roll om det är planekonomi eller en 100% laissez-faire ekonomoni.

  Att man kan producera mer per timme gör att du får större möjlighet att gå ner i arbetstid.

  Angående Carema så kolla in inlägget som postades efter detta.

  Jag får fylla i här att typ 50% av den mat som produceras blir sopor. Där har vi den nyliberala marknadskapitalismens rationalitet i ett nötskal.

  Och vad är ditt alternativ? Planekonomisk tillverkning av mat. Tja, man har de i Nordkorea och 30% av befolkningen där är undernärd.

  Om du tror du kan driva matproduktion mer effektivt så starta ett företag som gör det.

  ReplyDelete
 36. Neo:

  jag tolkar "Sorry, så ser verkligheten ut" som att du medger att din neoliberala dröm är, precis som jag säger, extremt ofri. Att du inte kan klura ut något bättre, och att det duger gott för dig att springa som en ekorre i hjulet, sälja på stressade knegare nya appar som dom inte visste att dom behövde? Eller du kanske till och med uppfinner egna appar, o store entreprenör? OK, jag respekterar din åsikt.

  Personligen har jag högre ambitioner. Mänskligheten har levt i ett par hundra tusen år. I de senaste tvåhundra har vi jobbat med nuvarande tillväxtmodell. Så sent som för 50 år sysslade fortfarande de flesta av oss med arbete kring att täcka våra basbehov. Idag knappt någon. Och inte en enda minut av denna effektivisering har vi tagit ut i ledig tid. Istället sliter vi precis lika mycket som tidigare – fast numera med appar, livscoachning och surdegsdagis. Jag tycker det är helt barockt att vi som föds till världen idag fortfarande förväntas slösa bort hälften av livets vakna timmar på meningslöst arbete som vi helst skulle slippa.

  ReplyDelete
 37. "Dagens modell för ekonomi och välfärd är så obeskrivligt trång och anpassad till en förgången tid."

  HÅller med här, Erik. Det gör verkligen ont att tänka på hur mycket skit vi producerar. Och hur galet vi väljer att fördela vår levnadstid. Men det är inget argument emot vare sig att man försörjer sig själv om man kan, eller att man kan välja att arbeta med det som känns värdefullt. T ex vård, skola och omsorg du vet... Men kan du överleva på en timmes arbete i veckan utan att låta andra försörja dig genom att utföra de där skitjobben du skriver om (eller är det personliga slavar du förespråkar?) så är det bara att gratulera.
  AK

  ReplyDelete
 38. Erik:

  "Jag tolkar "Sorry, så ser verkligheten ut" som att du medger att din neoliberala dröm är, precis som jag säger, extremt ofri."

  Vadå "extremt ofri"? Någon måste producera maten du ska äta och någon måste bygga huset du ska bo i, hur svårt kan det vara att förstå? Har du över huvud taget ett enda argument mot ett samhälle där frihet från andra människors tvång råder?

  ReplyDelete
 39. Vad vinner då neoliberal agenda på att bunta ihop rätten att slippa bli avlyssnad med skattepolitik till nåt slags frankensteinskt "frihetsindex"? Bara detta: h@n flyttar fokus från det som borde vara övertydligt, att i ett nyliberalt kapitalistiskt samhälle så är frihet i rätt stor grad en funktion av hur mycket pengar du har. Sänker vi skatterna så ökar friheten radikalt för en liten grupp välbeställda, och minskar lika radikalt för alla de drabbas när skatterna sinar och välfärdsstaten rämnar. Exempelvis sjuka, gamla, arbetslösa, lågavlönade. Men de kan förstås glädjas åt att de i neoliberals agendas luftslottsvärld EGENTLIGEN är mycket friare nu. De slipper ju betala skatt på den lön de inte får!

  I det nyliberala paradiset kanske vi kvävs av luftföroreningar eftersom staten inte längre får reglera utsläpp, blir rånade varenda gång vi går ut på gatan eftersom brottsligheten ökar i kapp med den sociala utslagningen, och tvingas jobba ihjäl oss till slavlöner eftersom arbetslivslagstiftning och kollektivavtal är otänkbart. Men vem har sagt att frihet är gratis?

  ReplyDelete
 40. Staffan:

  Givetvis har du inte rätt att förorena luften så att andra människor kvävs. Halmgubbe, med andra ord.

  Har du några belägg för att den sociala utslagningen skulle öka?

  Har du några belägg för att lönerna skulle sjunka dramatiskt? Eller sjunka över huvud taget, för den delen? Kollektivavtal skulle för övrigt inte vara olagliga, förstås.

  ReplyDelete

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.