Friday, 11 November 2011

Svar på debattartikel i SvD: Tips från Ministry of Silly Walks?

En doktor i statsvetenskap och en analyschef på ett opinionsinstitut har ägnat sig åt att analysera Miljöpartiets möjlighet att växa. 
Deras slutsats, som publiceras på Svenska Dagbladets debattsida, är att MP har alla möjligheter att bli än större om man lägger sig i det som de kallar för den politiska mitten. För att hitta nya väljare, i den grupp de kallar MP-vandrarna, behöver Mp ”bredda sig mot mitten/liberalt håll”. För att ändå behålla sina trogna väljare bör man också göra uppgörelser till vänster. 
Författarna slutsats är att MP har en potential att få långt över tio procent i nästa val om man spelar sina kort rätt – och lyckas hålla sina trogna väljare samtidigt som man lockar både osäkra väljare och MP-vandrare samt lyckas vara ett mittenparti.
Slutsatsen kan snarast liknas vid något Monty Python skulle kunna dra i någon sketch från Ministry of Silly Walks. Jag ser John Cleese framför mig framföra budskapet: om detta parti kan behålla sina väljare och dra till sig andra från lite olika håll så kan det bli större. Smart!
Den här typen av resonemang – som utgår från att syftet med partier är att få så många röster som möjligt - är att reducera politiken till en simpel fråga om marknadsandelar. Som om partier vore företag vars uppdrag var att kränga varor på en marknad. Lägg dig i mitten, behaga så många som möjligt, akta dig för att torgföra sådant som kan uppfattas som hotande, skit i ideologi och analys över vad som behövs för att t ex minska klimat- och miljöhot. Akta dig noga för att gå utanför vänster-högerskalan. Behaga de där som inte vet så mycket, behaga lite till vänster, behaga lite till höger. Gör lite formella uppgörelser hit och lite formella uppgörelser så du hamnar i mitten. Hej och hå.
Men det viktiga för ett politiskt parti som utgår från idéer och värderingar är inte att placera sig i förhållande till andra partier genom en smart strategi. Det ena skälet till att ett idéparti existerar är att vinna så många människor som möjligt för sina idéer, inte för sin organisation som sådan. Har man som mål att röstmaximera kan man möjligtvis göra som doktorn och analyschefen föreslår, men har man för avsikt att ta politiken på allvar genom att vilja förändra samhället finns det bara ett sätt att verka: man driver den politik man tror på, man driver opinion för det som ligger i linje med ens ideologiska övertygelse, man vågar stå för det man tycker och placerar sig inte i det som andra avgör skall vara mitten. Man bryr sig definitivt inte om vad analyschefer från ett opinionsinstitut tycker och tänker.
Såväl bland statsvetare som politiska journalister och kommentatorer finns det en märklig syn på vad som är makt. Man likställer makt med statsrådsposter, höga opinionssiffror och höga valresultat. Men det är inte makt annat än i formell mening. Att behaga alla, släta ut sitt budskap, att hitta en strategisk mittfåra för att röstmaximera ger emellertid inte reell makt. Reell makt är att få människor att dela ens övertygelse. Inte att själv anpassa sig till någon sorts mainstream. Att som statsråd administrera något man inte själv tror på, är inte makt annat än för spelaren som struntar i politikens innehåll. Dags för analyschefer och statsvetare att kliva ur sina boxar, vandra ut från Ministry of Silly Walks och ta politik och demokrati på allvar.14 comments:

 1. Stark kommentar – om jag uppfattat den rätt!
  Dvs vänster–högerskalan är fortfarande relevant även för ett miljöparti – vilket borde vara självklart eftersom ett minimerat resursslöseri (högt upp 'i det gröna' på en 'grön–grå' skala) endast är möjligt om nödvändiga resurser fördelas någorlunda jämnt (till vänster på en 'röd–blå' skala).

  ReplyDelete
 2. Vad innebär mittfåran? Vad innebär mittenpolitik? Är inte detta ett av de verkliga I-landsproblemen, väljare vill kunna etikettera sig med ett starkt politiskt varumärke men kräver att politiken skall ändra sig för att passa dem? "Jag skulle rösta MP, men då skall de acceptera kärnkraft, ekonomiska tillväxtmål, att fossila bränslen inte går att lagstifta bort och inse att alltför sträng kemikalielagstiftning skrämmer bort företagare från Sverige"

  ReplyDelete
 3. Bo: De gröna har alltid stått till vänster när det gäller fördelningspolitik, under hela nittiotalet ansåg vi att Vänsterpartiet mest gynnade medelklassen. Genom ett rejält sänkt grundavdrag - och höjd skatt på höga inkomster - samt en skarp fördelningsprofil i socialförsäkringssystemet (80 procents ersättningsnivå för de första cirka 180 000 kronorna man tjänar och enbart 40% för inkomsten som ligger därutöver) det självklart för MP att en stark fördelning är grunden för att vi ska klara av att styra om samhället i en miljö- och klimatrimligare riktning. Det vi aldrig accepterade inom vänsterpolitiken var oviljan att ge människor frihet i vardagssektorn - rätt och möjlighet att vara hemma hos små barn, konkurrensfördelar för deltagarkooperativa former av olika former av omsorg och skolor. Temat var givet: vi tror mer på människan än på kapitalet och staten. Jag skrev en hel del om detta i Miljön, makten och friheten, som kom ut i slutet av 1980-talet.

  ReplyDelete
 4. "Akta dig noga för att gå utanför vänster-högerskalan. Behaga de där som inte vet så mycket"

  "har man för avsikt att ta politiken på allvar genom att vilja förändra samhället finns det bara ett sätt att verka: man driver den politik man tror på, man driver opinion för det som ligger i linje med ens ideologiska övertygelse"

  "Reell makt är att få människor att dela ens övertygelse. Inte att själv anpassa sig till någon sorts mainstream."

  Exakt! Opinionsbildning/upplysning för "de där som inte vet så mycket". Mp borde ta sig själva på allvar och inse/tro på att man sitter inne med kunskaper som gemene man faktiskt inte ägnar sin vardag till att grotta ner sig i. Mp:s nya strategi är istället omvänd påverkan. I de blindas rike är den enögde kung... Mp behövde jobba med sitt Hur, sorgligt att man även svepte med sig sitt Vad.
  AK

  ReplyDelete
 5. Birger: Håller helt med om att friheten i privatsektorn är viktig och att deltagarkooperativ är en intressant form för skolor och omsorg (och inte bara där). Det var ett stort misstag av vänstern att överbetona statens roll. Staten har väl främst en stabiliserande roll, t.ex. genom att ansvara för penningsystemet och fördelning av nödvändigt kapital till mindre inkomstbringande men samhälleligt och ekologiskt gynnsamma verksamheter. Hoppas den diskussion om ekonomisk demokrati som har börjat inom vänstern kan bidra till ett omtänkande där - och ett närmande till en tillväxtifrågasättande miljörörelse.

  ReplyDelete
 6. Håller med dig fullkomligt. Verklig makt är att kunna övertyga människor om att man har rätt! För det krävs mod och god retorik. Men representanter för media och diverse tankesmedjer tycks vilja reducera politik till att endast handla om formell makt - att anpassa budskapet efter vad man tror kommer att generera maximalt antal röster. Vad är det? Innehållslös pragmatism! Jag har fördjupat mig i en egenhändig analys över hur media rapporterar politiska spörsmål och det enda goda med detta arbete har varit att slutsatsen är så enkel: Journalister överlag tycks utgå från att politiska partier enbart verkar för att röstmaximera, inte för att i egntlig mening förändra något. Och som man beskriver verkligheten, så tenderar också verkligheten att bli, vilket få journalister (redaktörer) tycks vara medvetna om. Det är en djupt nedslående slutsats och jag skulle vilja rikta en skarp kritik till SVT, som faktiskt borde borga för en annan inställning, och som därför i högsta grad har skäl att rannsaka sig själv. KG Bergström har utgjort en form av mall för denna navelskådande idioti, och hans arv av pragmaiska analyser gör inte public service någon vidare rättvisa.

  /Jocke

  ReplyDelete
 7. Är makt ett självändamål? Det låter nästan så.
  Eller är det så att det finns en så stark tro på den egna sanningen att det inte finns utrymme att ta in insikter från andra och låta sig påverkas av andra för att skapa något bättre.

  Håller med om att MP har kunskaper och insikter som måste nå ut till alla andra. Samtidigt tycker jag man kan konstatera att MP mognat och utvecklats. Är helt övertygad om att det finns ytterligare saker MP kan lära och utvecklas av.

  Är glad att MP kör Öppen för Förslag initiativet.
  Det verkar finnas en medvetenhet om att politiken kan bli ännu bättre genom att ha en djup och bred demokratisk förankring. Vissa har djupa miljökunskaper men samma personer kan sakna andra insikter som också är helt avgörande för att skapa ett bra samhälle.

  Viktigare än att trycka på sänd-knappen och påverka är att också lyssna och lära för att därigenom skapa bästa möjliga politiska beslut.

  ReplyDelete
 8. "Systemets triumf gör alternativets möjlighet otänkbar." Marcuse

  Varför är det enklare för många att föreställa sig t.ex. världens undergång än kapitalismens slut? Kanske för att makt ligger i att göra något otänkbart snarare än tänkbart. Och för att makt på så vis "görs" i relationer mellan människor som upprätthåller "det enda tänkbara".

  Alternativ kräver kanske motstånd, snarare än makt. Eftersom det inte finns någon "maktbas" att utgå från för att visa alternativ till ett "triumferande" system.

  Det är möjligt att författarna har rätt eftersom de faktiskt analyserar ett riksdagsparti - ett sådant jobbar strategiskt för att hålla sig kvar i ett befintligt system, snarare än att visa alternativ i bred bemärkelse.

  Jag är övertygad om att statsvetare har koll på att det finns olika teorier om makt (bland annat det som jag nämnner om hur makt "görs" och det som Birger kallar "reell" makt). Men kanske handlar just den här boken inte om makt att förändra världen, utan att förändra ett parti?

  Partier gör silly walks, "systemet" gör silly walks - och forskare är (lyckligtvis) inte nödvändigtvis ideologiskt intresserade av hur "bra" eller "dåligt" det är, utan intresserade av vad som funkar för partier och system i praktiken, dvs. i systemet som de verkar i. Oavsett, förstärker teorier om makt (även de som Birger droppar) rimligheten i att den som går silly i ett silly system ges makt. Marcuse´ citat tycer jag fångar det på pricken.

  Annelie, forskare/statsvetare

  ReplyDelete
 9. Här går det inte att tänka i termer av svart eller vitt (vilket ofta sker på denna blogg).
  Vad kan ett parti utan väljare uträtta?
  Vem attraheras av ett parti utan ryggrad?
  Varje parti måste gå en balansgång. Flytta fram positionerna steg för steg och samtidigt se till att man har väljarna med sig.
  Som jag ser det har mp gjort precis rätt.
  För övrigt går din blogg snart inte att använda - scrollningen fungerar knappt.

  ReplyDelete
 10. Lars:
  Ja, mp har behövt bredda sin approach. (Jobba med sitt Hur)

  Ja, mp har verkligen behövt söka nya grepp för att nå ut till människor. (Jobba med sitt Hur)

  Men nej, att rejält behöva utveckla sitt Hur innebär definitivt inte att man samtidigt måste förneka det budskap som ger en existensberättigande.(sitt Vad)

  Mp har inte lyckats sälja in hur människa och miljö går hand i hand, hur värnade av miljö samtidigt innebär värnande av människa. Inte minst hennes livskvalitet. Istället har mp bilden emot sig att man måste välja människa ELLER miljö. Att ta itu med den missuppfattningen borde vara mp:s stora utmaning istället för att stå i skamvrån och försöka skyla över sitt innersta väsen.

  Som motståndare har man hela marknadsföringsindustrin. Som är hejare på människans psyke. Och sålänge inte mp blir hejare på detsamma (HUR man säljer budskap)kommer man att dribbla bort sitt Vad/budskap till oigenkännlighet. Och nu är det ju inte någon liten plånboksfråga mp bär som mission på sina axlar...

  Och medan marknadsföringsindustrin vill piska folk med missnöje har mp den egentligen tacksammare uppgiften att kunna sälja förnöjsamhet. Att "få" duga med vad man har och är. Människor hungrar och hungrar, och mp skyler och skyler. Och bygger järnväg förstås.
  AK

  ReplyDelete
 11. Göran, har kollat scrollning på tre datorer på Chrome, FireFox, Explorer. Det funkar med allt. Vet därför inte vad det är som krånglar för dig.

  ReplyDelete
 12. Angående scrollningen, så håller jag med om att det har gått allt trögare, vilket hänger samman med att bloggen blivit 'tyngre', vilket ställer högre krav på processorkraft. jag får ofta varningar om hög processoranvändning när jag besöker bloggen.

  /Jocke

  ReplyDelete
 13. Din blogg är den enda i hela bloggosfären som inte fungerar för min del, Birger. Den "hackar" hela tiden och har gjort så i ganska många veckor.

  ReplyDelete
 14. det är definitivt den långsammaste bloggen / sidan av många jag ibland är inne på. "ibland" eftersom det är så långsamt att det inte alltid finns tid eller tålamod att få upp ens första sidan.

  ReplyDelete

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.