onsdag 21 september 2011

Den osannolika debatten...

Igår var det budgetdebatt i Sveriges Riksdag. Jag fick en bild framför mig när jag hörde debatten: ett gäng herrar och damer står i styrhytten på en oceanångare, med varsin grogg i näven och med ryggen mot fören, och analyserar huruvida inte Happy hour skall förlängas med en timme i salongen.

Kanske är jag fullständigt ute och cyklar, fullständigt korkad eller totalt verklighetsfrämmande - men jag begriper inte hur fullt vuxna människor kan föra en debatt så totalt befriad från de frågeställningar som är avgörande inför framtiden. Istället gör man ett huvudnummer av sänkt krogmoms.

För det första: Man talar om arbetslöshet och arbetslinje utan att med en enda mening försöka analysera vad det innebär att nästan varenda miljard som näringslivet investerar går ut på att rationalisera bort människor. Även inom tjänstesektorn. Även inom vårdsektorn. Kan det då vara en målsättning i sig att med konstgjorda medel försöka upprätthålla en heltidsnorm på 40 timmar i veckan? 

För det andra: I en alltmer globaliserad värld, med full rätt att söka jobb i andra länder, innebär investeringar i t ex järnvägsbygge inte automatiskt att arbetslösheten i det egna landet minskar på det sätt man ger sken av. Hur hanterar vi detta faktum utan att stänga gränser?

För det tredje: Idén att vi måste "skapa" arbete för att skapa mer skatteinkomster så att vi kan driva skolor, sjukhus och trygghetssystem krockar med ovanstående två punkter. Måste vi då inte se över hela skattesystemet för att bredda skattebasen rejält så att den offentliga sektorns verksamheter finansieras på ett tryggare sätt än genom skatt på arbetstid?

För det fjärde: Den av partierna önskade tillväxten på fyra procent per år innebär att BNP vid nästa sekelskifte skulle vara 32 gånger så stor som idag. Tror politikern i riksdagen att detta är möjligt, rimligt och/eller önskvärt? Om inte: vad har man för plan för system och strukturer när inte ekonomin längre växer på det sätt man önskat sig?

För det femte: Vore det inte tid att analysera huruvida det verkligen är ekonomisk tillväxt som gett oss allt det goda vi har idag - eller om det är människors strävan efter bättre liv som gett oss skola, sjukvård, materiell välfärd? Om det är människors strävan efter bättre liv som gett oss den utveckling vi sett - och som gått hand i hand med ekonomisk tillväxt - är det då inte relevant att ställa sig frågan: Vad är bättre liv? snarare än att ställa sig frågan: Hur får vi fortsatt ekonomisk tillväxt?

Istället är således det stora slagnumret att man skall satsa över 5 miljarder på att sänka momsen på krogbesök. För fem miljarder hade vi kunnat ta ett rejält steg för att rusta upp skolan, se till att vi får fler lärare - inte bara högre löner - , med bra utbildning, så att varje elev blir sedd och bekräftad. Jag har sällan sett något så illa genomtänkt och dåligt analyserat förslag som att kasta bort fem miljarder från statskassan på att sänka priset på krogen. En ny bild dyker upp: Anders Borgs hästsvans har förvandlats till en kran, vilken Maud Olofsson vridit på så att vettet runnit ur.

15 kommentarer:

 1. Ja, Birger, det är häpnadsväckande...jag upplevde debatten på vår tid betydligt mer verklighetsförankrad. Nu verkar perspektivet försvunnit och ersatts av en luppifierad insiktsbrist. Ovanpå alltihop ett fjantigt glassande, som inte känns värdigt riksdagen...

  Per

  SvaraRadera
 2. Jag hörde inte debatten, men kan tänka mig att den var på det sätt du beskriver. Kan du inte länka till de anföranden du höll i budgetdebatterna, visst var det väl några? Minns att jag lyssnade på en av dem i radion och blev alldeles matt av nya tankar som flödade!

  SvaraRadera
 3. Ja Sverige styrs av helt vettlösa - jag vill inte ens kalla dom människor längre. Det är otäckt att sådana sjuka individer har fått lov att styra landet. De saknar ju ALL mänsklig kompetens. Vi behöver verkligen samma sorts revolution som många andra länder - men svenskar kan inte sån't.
  Dessa styrande är de verkligt förståndshandikappade.

  SvaraRadera
 4. Klockrent Birger!

  Hörde Johan Rockström och Anders Wijkman i förra veckan och de pekar på liknande saker och det rör verkligen hela världen och inte bara Sverige.

  De menade att det behövs en gigantisk utbildningsinsats, framförallt av politiker och beslutsfattare.

  Frågan är hur ser lösningarna ut.
  Jag tror du sitter inne på en hel del svar och skulle önska att du kunde formulera dig i motioner som du skulle vilja se beslutade i riksdagen (och internationellt)

  Då kan vi få en väldigt givande diskussion och hjälpa våra vänner i riksdagen att föra in budgetsamtalen på det som betyder mest.

  * Få in miljökostnaderna i priset på varor och tjänster (hur?)
  * Begränsningar/skatt på reklam för "onödig" konsumption. Hur man nu formulerar ett sådant förslag.
  * ökade investeringar i energieffektivitet, förnyelsebar energi och grön transport
  * minskad skatt/ökade subventioner till co2 neutrala verksamheter

  Vad mer, hur omvandla till motioner, hur prioritera?

  SvaraRadera
 5. Väl skrivet Birger!
  Jag tillhör dem som inte tror att våra politiker kommer att kunna hantera den klimat- och resurssituation vi står inför. Perspektiven är ju inte ens 4 år längre, utan sträcker sig till max nästkommande år.
  Bra exempel på hur omöjligt det är med den tillväxtökning våra politiska partier räknar med, finns i Cogitos rapport "Ekonomi utan tillväxt - ett svenskt perpsektiv", Mikael Malmaeus. Tar man dessutom med den neddragning av miljöinsatserna som budgeten innehåller, blir det ännu mer verklighetsfrämmande. Var finns omtanken om våra barn och barnbarn??

  SvaraRadera
 6. "kasta bort fem miljarder från statskassan på att sänka priset på krogen"

  Mycket åskådliggörande formulering av din inställning, staten äger alla svenskars pengar och kan, på nåder, skänka en liten del till undersåtarna (eller "kasta bort"). Att en skattesänkning innebär att staten tar lite mindre av svenskarnas pengar, är ett helt främmande perspektiv.

  SvaraRadera
 7. Att vara "helt ute och cykla" måste väl ändå ses som något positivt!

  Värre är det att vara ute och åka fossilbil som Borg gav uttryck för i debatten.

  "Åt skogen" borde för övrigt vara bland de mest positiva som kan ske. Värre vore det med "Åt parkeringsplatsen".

  Vi får ändra om i språket :-)

  SvaraRadera
 8. Kejsaren är naken, men till skillnad från i sagan tycks det inte hjälpa att några ropar ut det.

  Snygg bild du fick i ditt huvud, Birger, det där med Titantic och happy hour (för det var väl Titantic du avsåg?)

  /Jocke

  SvaraRadera
 9. Ja några nyheter kom dom inte med.
  Det är kris, ( trots detta har vi rest för 56,2 miljarder kronor i år ) vi måste vara ansvarsfulla och alla ska vara sysselsatta. Klimatfrågan är akut men nämns endast om den kopplas ihop med innovationer, miljöteknikexport och annat som skapar sysselsättning och tillväxt.
  För att skapa tillväxt måste en hög andel av befolkningen vara sysselsatta och sysselsättningen sjunker om tillväxten tappar fart. För att skapa sysselsättning måste fler vara sysselsatta. Tillväxt och sysselsättning. Sysselsättning och tillväxt. Resonemangen går runt i cirklar.
  Men vad är problemet egentligen? Dom är ju rörande överens om att meningen och målet med den mänskliga existensen är att vara maximalt sysselsatt och sträva efter största möjliga tillväxt. Varför låter det som att de är oense? Varför spelar de teater?
  Och begreppet sysselsättning är förbryllande. Men på SCB:s hemsida får man hjälp: Begrepp och definitioner AKU.
  Man kan konstatera att om jag är i arbetskraften men är arbetslös och städar mitt eget hem så är jag inte sysselsatt. Om jag däremot gör samma sak hos någon annan som får göra skatteavdrag (RUT) så är jag sysselsatt. Om jag målar om mitt kök själv är jag inte sysselsatt och bidrar därmed inte till ekonomin och tillväxten, men det gör jag om erbjuder mina tjänster via ROT-avdrag är jag sysselsatt. Definitionen för att vara fullt sysselsatt är således att göra någonting som rullar runt pengar i det ekonomiska systemet motsvarande 40 arbetstimmar i veckan. Väljer du att sysselsätta dig färre timmar än just 40 är du undersysselsatt.
  Så vad kan man vänta sig? Kommer rubriken Människan – mer än bara pengar? att finnas med i nästa budget? Eller blir kanske nya sysselsättningsåtgärder?

  SvaraRadera
 10. Åh - men tack! Jag blir alldeles fylld av genomsyrat framtidshopp, lycklig av din nerpräntade, redigt, ansvarsfulla text. Ditt snilles politiska och allmänmänskliga växtkraft har lämnat det jordiskt grumligt pubertala och blommar nu med mogen helhetssyn, klokhet, klarsynthet som går genom hud och hjärta.

  SvaraRadera
 11. Neoliberal Agendators sep. 22, 04:20:00 fm

  För det första:
  Visst försöker man rationalisera bort personal, men att nästan varenda miljard i näringslivet går dit stämmer inte. En massa pengar går in nya företag, nya satsningar i gamla företag och investeringar i bättre verktyg/maskiner/etc.

  För det andra
  Varje krona som staten tar in i skatt och spenderar (tex på järnvägar) gör att det finns en krona mindre att spendera ute i det privata näringslivet. Det är det verkliga problemet med statlig intervention, inte att några få jobbar utomlands.

  För det tredje
  Visst, du kan sänka skatten på arbete och öka skatten på varor, men i praktiken spelar det ingen större roll. Istället för att arbetsgivaren tar 60% av lönen så kommer kassörska ta det när du handlar. Det blir inte säkrare.

  För det fjärde:
  Ekonomin kan utan problem växa 30 ggr till. Du verkar inte förstå att tillväxt kommer till genom effektiviseringar. Exempel, förr skickade man ett brev med posten. Man var tvungen att tillverka ett kuvert, trycka frimärken och man behövde transportera brevet över landet för att det två dagar senare skulle levereras av en brevbärare. Idag kan vi skicka brev elektroniskt. Kostnaden är obefintlig, tiden det tar är en bråkdel och antalet som skickas har mångdubbelt fler. Det är tillväxt.

  För det femte
  Jag tror de flesta människor funderar över hur de ska få ett bättre liv, inte hur vi ska få högre tillväxt. Att politiker bryr sig så mycket om tillväxt är för de vill ha mer skatteinkomster så de kan köpa röster för att vinna nästa val. De vill lova ut reformer. Lösningen på detta är se till att politikernas inflytande över ekonomin minskas.

  SvaraRadera
 12. @neoliberal agenda

  "Ekonomin kan utan problem växa 30 ggr till."

  Det finns ett tydligt samband mellan Ekonomisk tillväxt och resursutnyttjande och påverkan på jordens miljö.

  Tror du att resursutnyttjandet och påverkan på jordens miljö kan öka 30 gånger?

  Eller försöker du säga att det inte stämmer att det finns ett samband mellan miljöpåverkan och den ekonomiska tillväxten? Isåfall får du allt hänvisa till fakta och inte bara ett exempel gripet ur luften.

  Jag är väldigt positiv till mycket av våra tekniska innovationer som onekligen gett effektiviseringar på sina ställen. Samtidigt är det fullständigt omöjligt att bortse från det faktum att det finns ett samband mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan.

  *Är du medveten om att 20% av alla däggdjur är utrotningshotade?
  *Är du medveten om att kostnaderna för de väderförändringar vi nu ser på grund av klimatförändringarna ökar snabbare än någonsin?
  *Är du medveten om att vattnet till livsmedelsproduktion i alltfler länder håller på att sina?
  * Är du medveten om att fosfor som varit avgörande för livsmedelsproduktionsökningen håller på att ta slut.

  Bara för att naturen gett oss fantastiska gratistjänster såsom pollinering så innebär det inte en "förbättring" att tjäna pengar på något som förstör bisamhällen och leder till att människor får pensla fruktträd för hand för att pollinera. Eller köpa in konstgjorde (och mer genetiskt sårbara) bisamhällen för att pollinera. Att förstöra pollineringen ökar BNP men det är som att såga av grenen man sitter på för att sälja den som ved.

  Blir provocerad när någon säger att ekonomin kan växa 30 gånger utan att inse att världen då skulle skadas dramatiskt med enormt negativa konsekvenser som följd.

  Enda anledningen till att vi idagsläget har det så bra som vi har det är för att vi snattar i skafferiet och lever på lånade resurser (kol, olja, fossilgas) som byggts upp under miljontals år.

  Som Ban Ki-Moon sa i sitt tal på G20 mötet.

  "We mined our way to growth. We burned our way to prosperity. We believed in consumption without consequences.

  Those days are gone."

  http://www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=5056

  SvaraRadera
 13. Vill tillägga att det teoretiskt skulle kunna vara möjligt att ekonomin växer 30 gånger.
  MEN inte från den nivå vi har i dagsläget.

  Först måste vi ställa om hela jordens samhällen så att de verkar inom naturens gränser. Dvs vi kan inte längre ha ekonomisk tillväxt som inte finansieras på ett hållbart sätt dvs utan att förstöra naturresurser eller snattar ur naturens skafferi. Vi måste leva på den "avkastning" solens energi och övriga ekosystemtjänster på jorden klarar att ge utan att degraderas.

  Den omställningen kräver bland annat i stort sett 100% förnyelsebar energi.
  Återvinning av alla mineraler och ämnen som tas ur jorden.
  En ekonomi som grundas på tjänster och information och inte som idagsläget på produktion av naturresurser.

  Den omställningen är en enorm utmaning och om det finns folk som lever i illusionen att "vi har inga problem, ekonomin kan växa 30 ggr till" då går det garanterat åt h-vete för väldigt många människor, främst fattiga men vi kommer alla påverkas mycket dramatiskt.

  Omställnigen behöver ske snabbt och på ett planerat sätt. Det är en fråga om liv och död, inte bara för människor utan för hela arter.

  SvaraRadera
 14. @neoliberal agenda

  Fråga:
  Som neoliberal, håller du inte med om att alla kostnader måste vara inräknade i priset på varor och tjänster för att ekonomin skall fungera i sin helhet?

  Det är ju fundamentalt för marknadsekonomin.

  Nyfiken

  SvaraRadera
 15. De saknar ju ALL mänsklig kompetens. Vi behöver verkligen samma sorts revolution som många andra länder - men svenskar kan inte sån't.
  Dessa styrande är de verkligt förståndshandikappade.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.