onsdag 23 februari 2011

Skamligt minnesår...

Det finns mycket stat och inte minst partier vill glömma.
I år är det 90 år sedan världens första statliga rasbiologiska institut inrättades, på Uppsala universitet. Beslutet togs i riksdagen efter en motion med bland annat högermannen Arvid Lindman och socialdemokraternas Hjalmar Branting som undertecknare

Inför riksdagsbeslutet meddelade statsrådet Arthur Engberg (s): "Vi hava lyckan att äga en ras, som är ganska oförstörd, en ras som är bärare av mycket höga och goda egenskaper." Engberg var för övrigt antisemit av grov kaliber, en socialdemokrat som mycket väl kunnat bli citerad i Hitlers Mein Kampf - se PS nedan.

Och i 1965 (!) års upplaga av Svensk Uppslagsbok kan man läsa att det är illa med ogynnsamma rasblandningar: "Härvid utgår man från att korsningar mellan avsevärt skilda människoraser äro mindre önskvärda. Till grund för bedömningen ligger respektive rasers kulturståndpunkt samt framför allt deras genomsnittliga frekvens av socialt värdefulla arvsanlag. Så äro t.ex. korsningar emellan negroida och europida raser ur den senare rasens synpunkt icke önskvärda."

När jag ändå är inne på historiska minnesår: det är faktiskt bara 50 år sedan det blev riksdagsbeslut om religionsfrihet i Sverige, grundlagsfäst blev det först 1974.

PS! 
Arvid Lindman var partiledare för högerpartiet, som då hette Allmänna Valmansförbundet. 
Hjalmar Branting var partiledare för Socialdemokraterna och blev 1920 Sveriges förste socialdemokratiske statsminister.  
Arthur Engberg var socialdemokratisk statsråd och tidningsman som emellanåt citerades av de tyska nazisterna: "Ty judendomen har i sällspord grad varit parasitär. Den är lik dessa underliga växter, som icke ha sina rötter i jorden utan i andra växter, vilkas must och saft utgöra deras näring. Judendomen har varit och är den indoariska folkstammens mistel. Den kräver en ädel ras som näringskälla, och det vore orättvist att förneka, att den har klar blick för det bästa och livsdugligaste. Så har den judiska rasen blivit historiens förnämsta exploatör." Han blev hedersdoktor vid Uppsala Universitet 1937. Så småningom reagerade han upprört mot nazisternas förintelseläger.

24 kommentarer:

 1. Akta dig, det här vill inte sossarna höra talas om!

  SvaraRadera
 2. Folkhemmets baksida var inte vacker med tanke på hur man definierade ordet "folk".
  Mikke

  SvaraRadera
 3. Det som är skamligt är massinvandringen och att gamla knappt får dricka så mycket kaffe dom vill.
  Pengarna går till ensamkommande unga män som omhändertas likt små andungar.
  Sveriges välstånd är på väg att raseras av mångkulturkramare.

  SvaraRadera
 4. Suck, suck, suck - Anonym 10:40 bör lära sig svensk historia och kanske till och med granska sitt eget stamträd.

  SvaraRadera
 5. Nått som är skrämmande är att det kunde fortgå ända till 70-talet,tvångssteriliseringar osv.
  Rasbiologiska institutet lämnade mycket elände och lidande efter sig.

  SvaraRadera
 6. Om det är något som socialdemokraterna avskyr, att bli påminda om, så är det detta.

  I samma division ligger förstås också den svenska marinens assistans av nazzarnas militära transportfartyg genom vår skärgård till finska hamnar under några månader.

  Ja, och så de mer kända (men mindre) sändningarna av soldater och vapen per SJ-räls, förstås.

  Men rashygienen, som även Högern, Moderaternas rötter, samt syndikalisterna (via Elise Ottesen-Jensen "Ottar") kramade, den är nog värstingen i denna anrättning.

  Minns vi, hur samma partier beskyllde (gör så än idag) SD för dess ruttna rötter? Med rätta, förstås, men ändå.

  Gt

  SvaraRadera
 7. Det är märkligt att högern så gärna kastar skulden för steriliseringspolitikens introducerande och rasismens hemskheter på socialdemokraterna trots att högern var ännu mer anfäktad av dylika åsikter. Men den saken vill man liksom inte se eller låtsas om.

  Nu var det så, att på den tiden ansågs de där åsikterna, om somliga rasers överlägsenhet, vara den vetenskapliga och absoluta sanningen, på precis samma sätt som det idag blivit vetenskapligt sant att en massa barn, ja ett ökande antal, är behäftade med biologisk/genetiska defekter, som ADHD, DAMP etc. Att en del socialdemokrater föll för de "vetenskapliga sanningarna" är kanske ingenting att förundras över för det gjorde nästan alla andra också - då som de flesta gör även idag.

  Det var, om vi ska vara nogräknade, biologer och inte minst läkare, som redan under senare delen av 1800-talet, envist propagerade för åtgärder mot den tilltagande "degenereringen" av det ädla svenska (germanska) folket. Deras "vetenskap" togs upp och drevs av antroploger och arkeologer. De här människorna var oftast inte socialdemokrater det kan vi vara säkra på.

  Det dröjde dock till flera år efter börskraschen 1929 innan man i Sverige lyckades få igenom lagar om sterilisering av "mindervärdigt" människomaterial (1934), och då pga man ansåg att statens inte hade råd att ta hand om alla de här "odugliga" människorna, som ju dessutom hotade att degenerera hela svenska folket.

  Det har desssvärre ofta varit fallet att S har fallit för idéer och åsikter som fötts och utvecklats för att gynna de priviligierade grupperna i samhället. Det ser vi också idag, ex i Primegate. Idag har S, precis som då, köpt en borgerlig människosyn (som genomtrumfades av regeringen Bildt i början av 90-talet), densamma som i början av 1900-talet, som går ut på att alla sjuka och arbetslösa människor är lata och arbetsovilliga, alltså vad man i början av 1900-talet skulle ha kallat "mindervärdiga" människor. Då ville man sterilisera dem så att de inte blev fler, idag vill man "piska" dem till bättring.

  SvaraRadera
 8. Det finns många charlataner som säger sig kämpa för människovärdet. Men girigheten är den samma överallt.
  Det är alltid nån annan som får betala priset, ibland tom med sina liv.

  SvaraRadera
 9. Bra påminnelse. Nu är vi immuniserade mot rasbiologi. Men har kanske lagt oss till med andra märkliga uppfattningar om "vad en människa är" ?
  Eric

  SvaraRadera
 10. Eric Secher.

  En otäck sida av den saken är nog att man kan komma att politiskt fastställa vad en människa är.
  Inte som nu, att det är en självklarhet som inte behöver vidare bevisning. (Undantag: det ofödda barnet saknar i vårt samhälle människovärde, juridiskt sett.)

  Med ett politiserande av begreppet människa, kan det bli fullt möjligt att beröva -mot regimen misshagliga- personer deras människovärde.

  I ett framtida spökscenario kan vi få en lagstiftande församling som återinför dödsstraffet, men ändå behåller förbudet mot att döda människor. Alltså är det inte människor man då kan döda, utan f.d. människor.

  Orealistiskt? Ja, idag ja.

  SvaraRadera
 11. 17.10 Spännande. Men inte riktigt säker jag förstår din tankegång.
  Menar du att vi återigen är på väg att indela människan i dugliga och odugliga, fast på andra grunder än rasbiologi ? Exempel ?
  Eric

  SvaraRadera
 12. I ett samhälle där vissa med mer makt tjänar på att andra undertrycks tror jag det är lätt att halka runt okontrollerat på en skala av hur pass mycket de som undertrycks behandlas utifrån principen om lika värde (och därmed respekt). Att då vara noga med vad som menas med mänskligt värde tror jag (till skillnad från någon här ovan?) kan vara avgörande för hur pass lågt på den skalan vi tillåter oss att sjunka.

  10:40, du verkar långt nere så vitt jag kan bedöma (men det är ju svårt att säga när du är anonym). Samma påståenden som dina förs fram av personer som står för odemokratiska metoder som våld och hot mot dem står för allas lika värde. Det vill säga som uppenbarligen inte vill skydda någon demokrati, utan tvärtom se till att återskapa andra människors underordning. Det finns inga orsaksamband, ingen logik, i främlingsfientligheten eller för den delen rasismen - som din kommentar påminner mig om. (1. vi har ingen "massinvandring" 2. även om vi hade haft det så har det inget med äldre personers kaffetillgång att göra. Med mera.)

  Föreslår att du går en kurs i argumentationsanalys, läser på om samhällsekonomi och lär känna människor med olika bakgrund. Gå sedan igenom dina premisser och slutsatser en gång till så ser du att det helt enkelt inte håller.

  Annelie Schlaug

  SvaraRadera
 13. Kerstin 13:43

  Tack för mycket klarseende bidrag!


  ............................................................

  Eric 18:42.

  Genom politiska beslut, grundade på de värderingar som i varje epok råder, formas lagen.

  Synen på människan är inget undantag. På 1930-talet var det fullständigt normalt (och lagligt) att man från höger till vänster betraktade olika folk som sämre, ifråga om kulturell och annan konstitution (dåliga anlag), jämfört med "Svensson". Hitlers parti NSDAP hade alltså ett brett sällskap på vägen, även om nazzarna gick en bit längre i samma riktning.

  Om detta tankesystem återkommer, är det sedan bara att fylla på, vartefter behoven anmäler sig. Att "avmänskliga" en person torde i det nämnda skräckscenariot inte vara konstigare än att vi sedan länge vägrar "påmänskliga" en person som ännu ej krupit ut ur sin moders mage. Åter rör det sig om politiskt beslut.

  Politik är bl.a. att tycka. Godtycka, skulle man kunna tillägga.

  Frågan om "dugliga" och "odugliga" kan falla inom denna ram. Fosterdiagnostiken är väl inne en bit på det spåret, eller? Det är som legobitar, utbyggbart. Nästa steg kan som sagt bli att andra egenskaper, som en regim kan ogilla, blir grund för "avmänskling".

  Allt detta låter ju hur korkat och fjärran som helst i vår tids öron. Men tanken är blott en förlängning av talet om sökandet efter svaret på vad som menas med människa.

  Hoppas att det blev lite klarare nu, Eric.

  Annars får du citera: "Upp flyga orden, tanken stilla står. Ord utan tanke inga himlar når", eller hur var det?

  SvaraRadera
 14. 10:40
  Du uttycker dig en smula ytligt.

  Förmodligen menar du att skattemedel, som skulle användas för typ äldreomsorgen för att slippa indragning av personal, naggas av nytillkomna utgifter, i ditt exempel massinvandring.

  "Mass-" är ett relativt begrepp. Den som anser att Sverige ska ge obetingat skydd åt flyktingar, kanske tycker att vi kan ta emot betydligt fler, och då är "massinvandring" en volym som vi ännu ej nått.

  I motsatt fall, där man som du anser att det tas för mycket av vår äldreomsorg och annat för att täcka kostnaderna för nya migranter, där kan ordet "mass-" kännas användbart.

  Allt är relativt här i livet och beroende av en bedömning, som sitter i betraktarens öga.

  SvaraRadera
 15. Men, massavisning är det naturligtvis fråga om när 25 pers tillsammans blir avhysta då de saknar all rätt enligt svensk lag att befinna sig i vårt land.
  Men, ve den som tar ordet massinvandring i sin mun när det gäller den stora mängd invandrare som årligen tas emot av Sverige och naturligtvis kan räkna med en livslång försörjning från dag ett av alla oss arbetande som sliter som djur för att få ihop till brödfödan.

  SvaraRadera
 16. 20.35
  Fortsatt spännande. Jag antar att du menar att vi verkligen löper denna risk, att "avmänskligas", som exemplet med fosterdiagnostiken visar.

  "Genom politiska beslut, grundade på de värderingar som i varje epok råder, formas lagen." Här blir det tacksamt att anknyta till det som (väl) är huvudtemat för den här hemsidan - att vi som människor i första hand betraktas som ekonomiska varelser, som konsumenter. Och i förlängningen (eller där är vi kanske redan idag) är man en "dålig" människa om man inte konsumerar (så mycket man förmår).

  När jag skrev "vad en människa är" syftade jag inte i första hand på varje människas okränkbara värde, utan mer på min övertygelse att vi i allt för stor utsträckning betraktar oss som "skapelsens krona", och i för liten utsträckning som biologiska varelser. Som med vårt (lilla) medvetna förnuft försöker anpassa oss till en främmande värld - med en hjärna som inte nämnvärt skiljer sig från de första människornas (dvs en 200.000 år gammal konstruktion).
  Ett sådant synsätt skulle innebära att det finns grundläggande förutsättningar som står över de "värderingar som i varje epok råder". Eller annorlunda/aktivt uttryckt; förutsättningar som borde prägla våra värderingar.

  "Människan skapade inte livets väv, hon är blott en tråd i den. Det hon gör mot väven, gör hon mot sig själv"- Eller hur var det ?

  Eric

  SvaraRadera
 17. Jag är lite bekymrad över att det är så vanligt att säga att det "låg i tiden" att vara rasist. Det fanns de som inte accepterade vare sig rasbiologiska institutet och framför allt var det långt ifrån alla som applåderade statsrådet Engbergs uppfattningar.

  Det jag retar mig på är tesen som hörs från en del socialdemokrater: "vårt parti har alltid stått upp mot rasism". Nej, det har dom inte gjort, tvärtom.

  Jag har förstått att alla inte kunnat läsa del lilla stilen längst ner i inlägget, så låt mig citera statsrådet Engberg även här i vanlig storlek på texten:
  ""Ty judendomen har i sällspord grad varit parasitär. Den är lik dessa underliga växter, som icke ha sina rötter i jorden utan i andra växter, vilkas must och saft utgöra deras näring. Judendomen har varit och är den indoariska folkstammens mistel. Den kräver en ädel ras som näringskälla, och det vore orättvist att förneka, att den har klar blick för det bästa och livsdugligaste. Så har den judiska rasen blivit historiens förnämsta exploatör."

  SvaraRadera
 18. Birger. Bra påminnelse - igen.
  Hur ska vi göra för att träna oss i "kritiskt tänkande" ? För att uppmuntra det ? Eller är vi en gång för alla "flockdjur" ? Och kan aldrig räkna med annat än att det endast är några få som vågar gå emot strömmen ?
  Eric

  SvaraRadera
 19. Jo men visst är människan ett flockdjur, finner trygghet i flocken. Men ändå är det väl så att flockdjur också kan springa åt rätt håll... Fast då får man börja se upp igen förstås...

  SvaraRadera
 20. För tillfället tycker flocken illa om rökning och gillar sopsortering. Det är ju bra. Lika plötsligt kanske flocken tröttnar på att konsumera ….
  Eric

  SvaraRadera
 21. 23:04

  Du träffar rätt, när du påpekar inkonsekvensen i användningen av ordet "mass-". Det används när man avvisar många på en gång. Samtidigt avvisas ordet, då strömmen går åt andra hållet dvs till Sverige. Du har en poäng där!

  Angående försörjningen, så är det väl inte helt uppenbart, hur stor procent av flyktingarna som försörjs av skattemedel. Många övergår till att bli migranter och skaffar jobb här, betalar skatt etc.

  Flyktingar, som bara söker skydd tills kriget rasat färdigt, vill nog återvända hem så snart som möjligt.

  Så har vi de som inte flyr i vanlig mening, utan söker sig häråt för att få bättre arbetsvillkor, t.ex. läkare.
  Det kanske bidrar till att skapa läkarbrist i respektive hemländer.

  Kan Läkare utan gränser fylla de luckorna?

  SvaraRadera
 22. Socialdemokraterna har inte alltid stått upp mot rasism, det har Birger rätt i. Sossarna har till på köpet varit med om att gradera.

  Det synsätt som rådde fram till andra världskriget, vad judar och andra folk beträffar, var verkligen rasism i ordets egentliga mening. Vi nordbor tillhörde "en bättre ras än dom", det sa man öppet.

  På så sätt kan man nog anse att sossarna var värre rasister än Sverigedemokraterna, eftersom SD (som parti) inte visar sådana takter.

  Däremot påpekar de mångkulturens baksida. Men då handlar det inte om gradering, utan mer om krockar.

  Rasiststämpeln lär med tiden vända riktning och istället stämpla den som håller den.

  Detta betyder ingalunda att SD skulle sakna rasister i sina led. Men de värsta flydde när partiet kapade banden till sina gamla rötter. På dessa växte istället ett annat parti upp: nationaldemokraterna.

  SvaraRadera
 23. Uppfattningen att den egna gruppen bör behandlas bättre än dem som upplevs stå för ”krockar” i sammanhang beskrivna ovan innebär outtalad rasism - oavsett om de som beklagar sig använder ordet ras eller bytt ut det mot kultur eller etnicitet. (Och oavsett försök att framställa SD som rumsrent.)

  Funktionen är densamma. Underordningen sker så snart den egna gruppen framställs som hotad på grund av de andra som framställs som värda mindre fördelar.

  Det finns ingen anledning att reagera svagare på outtalad rasism än uttalad. Det finns heller ingen anledning att reagera svagare om rasismen förekommer i handlingar och uttalanden än (också) i namn av en tydlig ideologi. För definitioner se bl.a. “Encyclopedia of race and racism”.

  Annelie Schlaug

  SvaraRadera
 24. Att höra Sahlin moralisera över SD:s rötter, och man samtidigt vet hur hennes eget parti såg på judarna under 1930-talet, det ger en minst sagt egendomlig känsla.

  Om det är något parti som ställer upp för judarna, så är det väl SD.
  Partiet tycks försvara allt vad Israel gör. Säg något annat svenskt parti som kan övertäffa den "bragden".

  Nu invänder kanske någon: "Ja, men det var ju så länge sedan, som våra gamla partier visade rasistiska drag."

  Riktigt. Och med tiden är det "länge sedan" även för SD:s rötter.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.