måndag 13 september 2010

Åkeriförbundet vill ju ha kilometerskatt!

Det är lite märkligt att åkerinäringen - och regeringen - verkar upprörd över att de rödgröna föreslår kilometeravgifter på tunga transporter. Reinfeld tycktes mäkta upprörd i gårdagens tevedebatt med Sahlin. Det är mycket märkligt. Har nog mer med valrörelsen att göra än med sakfrågan...

Åkeriförbundets ordförande Jan Sandberg och jag skrev nämligen en gemensam debattartikel i DN (23 mars 2001) där vi tillsammans föreslog just... väganvändaravgifter!

Det du Reinfeldt! Och än mer: Jan Sandberg har varit moderat riksdagsledamot!

Kilometeravgifter slår konkurrensneutralt mellan svenska åkare och åkare från lågprisländer. Åkeriförbundet erkände i vår gemensamma debattartikel att klimatfrågan måste tas på allvar och att ökade järnvägstransporter är att föredra framför ensidig satsning på landsvägstransporter.


Så här skev vi bland annat:

"Vi vill att den svenska regeringen aktivt arbetar för införande av miljörelaterade, rättvisa och konkurrensneutrala väganvändaravgifter - frågan behandlas bl a i EU:s vitbok om rättvis prissättning.

Det finns olika tekniska lösningar för detta, gemensamt är att det för svenskt vidkommande skulle innebära att samma skatt/avgift utfaller oavsett om man är svensk, holländsk, polsk eller estnisk åkare.

Idag missgynnas svenska åkare eftersom andra länders åkare kan fylla tanken, oftast med betydligt miljösämre diesel än den svenska åkare använder, i ett lågskatteland och sedan köra långa sträcker i Sverige. (-)

Transporterna är inget självändamål, utan följden av efterfrågan och samhällets strukturer. Vi vet att transporterna inom EU kommer att öka, inte minst som ett led i den fria rörligheten och den inre marknaden.

Utifrån detta perspektiv vill vi, med olika bakgrund och olika roller, försöka hitta framkomliga lösningar. Vi vet att det miljöutrymme som finns inte får överskridas eftersom det leder till oöverblickbara konsekvenser för oss alla. (_)

Det vore också på sin plats att det svenska näringslivet stimulerar miljöarbete med motsvarande krav.

I ett fungerande transportsystem kompletterar lastbils- och järnvägstransporter varandra i högre utsträckning än de konkurrerar. En allt större mängd gods borde transporteras i kombinerad lastbils- och järnvägstrafik.

Detta är en både ekonomiskt och ekologisk rationell utveckling som är önskvärd. (-)

Det mesta av det vi dagligen använder eller kommer i kontakt med har transporterats med lastbil i ett eller flera led. Vägtransporter är därför en central länk i samhället och är nödvändiga för att det dagliga livet skall fungera.

Samtidigt medför vägtransporterna en belastning för miljön. De totala koldioxidutsläppen inom EU skall minska med 8 % fram till 2010. Det är en mycket stor utmaning.

Vi måste alla ta vår del av ansvaret, och gärna mer än så. Det kan vi göra om vi hittar en rimlig balans mellan nationella och internationella åtaganden.

Svensk åkerinäring och miljörörelsen har alla anledning att stiga upp ur eventuella skyttegravar och se möjligheterna att utifrån var och ens erfarenhet finna medel som kan leda till att de nödvändiga miljömålen nås. Förvisso finns det konflikter.

Och självklart kan vi inte komma överens i alla frågor. Men det får inte hindra oss från ett konstruktivt samtal. Klimatfrågan är för viktig för retorik från skyttegravarna!"

26 kommentarer:

 1. Haha,tablå för åkeribranschen! Som åkarna har gnällt!

  SvaraRadera
 2. Tack för insatsen i Agenda!

  Som sagt Sahlin säger att hon har mest energi kvar och Reinfeldt är trött.

  KG är en surkart som väl borde ha gjort sitt snart med sin gamla världsbild om plånboksfrågor. Magstarkt att inte låta dig föra in lite hyfs i valrörelsen utan i stället skylla ifrån sig och återgå till ordningen. Trist trist trist media.

  Hoppas detta vara den allra sista valrörelsen med KG och alla som skolat honom och som skolats vidare i dessa trista band.

  SvaraRadera
 3. "Vägtransporter är därför en central länk i samhället och är nödvändiga för att det dagliga livet skall fungera."

  Helt fel! Vi gröna måste skapa ett samhälle där behovet av transporter försvinner. För miljön räcker det då inte ens att satsa på spårbundna transporter. Hur ska detta lyckas? Jo, genom skapandet av närsamhällen där alla behov tillfredsställs. Självförvaltning och självhushållning, alltså. Endast så kan miljön räddas.

  SvaraRadera
 4. Om man vill övertyga moderater om att kilometerskatt är bra, är väl en viktig aspekt att det skulle gynna lokala åkerier, vilket skulle generear jobb på landsbygden. Om detta är bra eller dåligt för miljön vet jag inte - är det det?

  SvaraRadera
 5. Bo Andersson tycks tro att en värld utan transporter går att fixa. Herregud! Som om självhushållning skulle ta bort transporterna, kanske till och med Bo Andersson behöver solfångar till sitt tak, byta omställare till solcellerna och någon gång emellanåt köpa sig nya kalsonger som han inte själv sytt av det lin som odlats på hans åker med hjälp av fårgödsel som kommer från fåren vars ull inte transporteras utan används till eget tillverkat garn som det stickas tröjor av till närsamhället. Till och med Schlaug verkar vara realist jämfört med galenpannorna som lever i sin lilla värld!
  Gammen

  SvaraRadera
 6. Att åkarna talat för kilometerskatt kommer inte någon enda borgarblaska att föra vidare. Garanterat!

  SvaraRadera
 7. Bo Andersson, Anonym:

  Transporter ÄR en nödvändig, central länk i samhället. De är dock alldeles för billiga, där har vi problemet. Om priset på transporter också räknade in hela transportens miljöpåverkan (eller uttag av ekosystemtjänster om man så vill) skulle de kosta mångdubbelt mer än idag.
  Kanske skulle då den billigaste mjölken vara den från mejeriet nästgårds. Vi skulle frossa i tomater på sommaren men bara lyxa till och äta dem någon enstaka gång på vinterhalvåret. Ingen konsumtion är i mina ögon förbjuden eller i sig självt dålig - så länge den bär sina kostnader. Idag är paradoxalt nog det närproducerade ofta det dyraste. Billigaste köttet kommer från Sydamerika, billigaste frukten från Israel, billigaste kläderna från Indien. Ull från Nya Zeeland är så billig att svenska fårfarmare plöjer ner sin ull i marken hellre än att försöka få den såld. That ain't right.

  SvaraRadera
 8. Jag tycker (självklart) att kilometerskatt är bra, En klart rättvis skatt, att den som kör på vägarna betalar för det.

  Men kilometerskatt i all ära. Efter att ha läst Jonstads bok "Vår beskärda del: en lösning på klimatkrisen" känner jag mig övertygad om att den enda trovärdiga lösningen på klimatproblematiken är individuella utsläppsrätter.

  Men jag fattar inte varför denna lösning inte debatteras mer. Har t ex Birger ngn synpunkt? Är frågan diskuterad och relevanta invändningar har framkommit, eller har inte tillräckligt många ännu satt sig in i frågan?

  I så fall är det hög tid för en rejäl debatt. För här finns en radikal lösning.

  Många hälsningar

  Billy Larsson

  SvaraRadera
 9. Birger har ju lösningen på det här med lönsamma transporter genom att föreslå den omsättningsskatt som ersättning för arbetsgivaravgifter etc! Närodlat innebär EN omsättning och därmed EN skattepålaga. När det vandrar i flera led blir det med automatik lite dyrare genom att omsättningsskatten tillkommer i varje led. Skatten kommer visserligen att vara ganska låg i procent, om den skall ersätta arbetsgivaravgifterna, men kommer ändå att gynna närodlat på bekostnad av många led. Jag har förstått att en sådan debatt förekommer även i EU-korridorerna.
  HB

  SvaraRadera
 10. En rättvis kilometerskatt är inte en uppenbar plånboksfråga. Därför är det av föga intresse i denna valrörelse.

  "It's the economy, stupid!" har gjort ett djupt intryck på våra politiker. De tolkar "economy" ytterst snävt genom att vädja till det som väljarna tror gynnar dem på kort sikt.

  Politikernas satsning på vår egoism backas upp av en förment neutral medievärld.

  En gång fanns ett vackert ord: solidaritet.
  Är det någon som vet var detta ord har sin grav?

  SvaraRadera
 11. Anso: Jag uppfattade att Mona Sahlin faktiskt gjorde ett av sina riktigt bra framträdanden, som givetvis utspelade sig inom den ram som moderater och socialdemokrater lever inom. Det är en ganska snäv världsbild - men inom den vädjar i alla fall Sahlin till våra solidariska sidor lite grand (dock ej så mycket att hon vågar föreslå minska lilla återtag av skatt på högre inkomster...), till skillnad från Reinfeldt som vädjar till våra egoistiska sidor. Det är nog så att vi i "mitt" hushåll skulle tjäna rejält med pengar på Reinfeldts politik, men till vilket pris? Ett samhälle där alltmer rädsla växer, där det blir allt vanligare med vaktbolag som patrullerar, fler galler för fönster och schäferhundar i trädgårdarna.

  Maladets: Om mer gods överförs till järnväg gynnar det säkert lokala åkerier, vilket kan vara bra. Å andra sidan kanske små åkare har mindre möjlighet att investera i bättre fordon etc. Så jag vet inte vad som är bäst...

  Bo: Nja, behovet av transporter kommer vi alltid att ha, och bör också ha. Omfånget är emellertid absurt idag, vilket ju, som Erik skriver, till del beror på att priset är för lågt.

  HB: Precis.

  Billy: Jag bävar inför personliga koldioxidkonton etc. Det blir än mer av storebrorssamhälle, än mer av intrång i den integritet som människor bör få mer av, inte mindre. Ett skäl till att jag engagerat mig i miljöfrågan var just att försöka påverka utvecklingens så att vi slipper denna form av åtgärder. Jag ser det närmast som om personliga koldioxidkonto är en punkt på en linje som går från demokrati till icke-demokrati. Jag är medveten om att om klimatforskarna (den helt övervägande delen) har rätt (vilket jag tror) så har vi att ställa om system, normer och strukturer mycket fort (kanske - rent av förmodligen - är det för sent) eller att gå den väg som Jonstad förespråkar. Som grön gillar jag det inte, som röd hade jag inte haft några problem med det förmodligen. Risken är att en allt sämre miljösituation på planeten tvingar fram rop på starka män/kvinnor och att krav på införande av demokratins bortre parentes skall sättas...

  SvaraRadera
 12. Lena Sundström avslutade någon krönika någon gång med att berätta om sin morfar (tror jag) som alltid handlade på Konsum (såklart). I brödhyllan letade han alltid fram limpan med kortast datum. Man vill ju inte brödet ska förfaras! Det känns som väldigt länge sedan...

  Fred: jag tror ordet solidaritet ligger begravet på samma kyrkogård som Lena Sundströms morfar.

  SvaraRadera
 13. Erik, det var en tankeväckande historia! Granngården har gått arv i flera generationer, farfadern ville lämna över en bättre gård till sina barn. Dessa barn vill lämna över en större förmögenhet till sina barn, om den finns i jorden eller på ett konto spelar ingen roll. Tror Birger skrev något sådant för länge sedan, en berättelse jag burit med mig sedan dess. Riktiga värden ersätts med fiktiva och vi tror att vi blir rikare och tryggare.
  Mia

  SvaraRadera
 14. en annan väg att gå väljer Centern. Struntar i att förändra normer, strukturer etc. utan väljer att paketera "miljöbudskap" på olika sätt till olika "väljargrupper". Det framgår dock inte om alla dessa olika budskap har någon förankring i reell politik...

  Vilken tillhör? Gruppen lill-looser eller stor-looser? Eller kanske vinnaren-tar-allt-gruppen? jämför ditt centerutskick med grannens och kolla...

  http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1236438/Stamplar-kvinna-som-lagloneakademiker.html

  SvaraRadera
 15. Birgers analys av fajten Reinfeldt-Sahlin är nog riktig.

  Å andra sidan, ifall båda kommentatorerna hade sagt att Reinfeldt vann (på retorik), det hade allt sett ut det! Till spelreglerna hör alltså, att det ska avges två olika bedömningar.

  Angående utgången på söndag, så ser det just nu ut att bli rödgrön förlust, även om det blocket kommer att öka mot veckans slut.

  Men ifall något av de borgerliga partierna åker ur riksdagen, då faller nog hela Alliansen av tronen. Det vore en välsignelse för alla som t.ex. vill slippa mer kärnkraft.

  Båda blocken bävar för SD:s intåg. Nu gäller det bara att få dem så fåtaliga som möjligt genom att skrämma med kaos, räntehöjning mm.

  SvaraRadera
 16. Idag skriver förresten SD-Kuriren (webb-upplagan) att en av deras funktionärer uppsöktes i sitt hem av vänsterfolk (demokratins stormtrupper?) och torterades.

  Eftersom inget om detta har nämnts i TV eller radio så kan det förstås inte vara sant.

  SvaraRadera
 17. Men hur är det egentligen? Är förslaget en allmän kilometerskatt som drar in 4 miljarder eller en som bara gäller Europavägar och drar in 1,9 miljarder. Schlaug kanske har kolla på vad kompisarna vill i valet?

  http://miljofara.wordpress.com/2010/09/13/felraknad-kilometerskatt-klarar-inte-infrastrukturen/

  SvaraRadera
 18. Anonym 15:07 har samma konspirationsteorier som många sverigedemokrater tycks ha. Det har nämnts, det har skrivits om det, det har talats om det, men ni vill inte höra för ni vill att ni vill vara martyrer.
  Expo-fan-club

  SvaraRadera
 19. Vad säger Frycklund, som jobbar med Fölster på Svenskt Näringsliv, om Schlaugs avslöjande om vad åkerinäringens företrädare skrivit tillsammans med honom? Möjlighet finns naturligtvis att Schlaug lurat skjortan av Åkeriförbundets ordförande som inte förstått vad han skrivit på, eller också är det inget annat än en sensation!
  HB

  SvaraRadera
 20. Erik, det finns fortfarandre några av oss som gör så med brödet, mjölken, smöret mm.

  AK

  SvaraRadera
 21. Tack för synpunkterna om individuella utsläppsrättigheter Birger, men jag förstår inte riktigt kopplingen till storebrorsamhälle/bristande demokrati.

  Om alla människor har en individuell utsläppsrätt så tycker jag att det är en form av rättvisa som ger en individuell frihet. Dessutom får individen själv ett ansvar för att hantera sin utsläppsrätt. Därutöver kan resurser överföras till fattigare länder genom att många människor där inte gör åt sin kvot.

  Men allra viktigast är kanske att i systemet är det klimatforskare som får sätta gränsen för vilka utsläpp som är möjliga, istället för som nu, att politiker och "vanligt folk" får försöka göra egna bedömningar, vilka alltid tenderar att underskatta problemens omfattning.

  Se bara på vilka protester och politisk populism som blir resultatet av en ynka höjning av bensinpriset med 49 öre, när forskare säger att inom en snar framtid borde priset vara 27 kr/liter.

  Så precis som Jonstad skriver är systemet en kombination av "vänster" (staten bestämmer ett tak och alla får samma tilldelning) och "höger" (man kan köpa och sälja rättigheter).

  Är det inte en sådan variant - det bästa från både höger och vänster - som miljöpartiet borde stå för?

  Hälsningar

  Billy

  SvaraRadera
 22. 16:26 är kanske bussig att tala om, vilka Rapport- och Aktuelltsändnigar som rapporterat om våldet hemma hos det påstådda offret, David von Arnold (SD), eftersom vi kanske är många som missat detta nyhetsinslag.

  SvaraRadera
 23. Billy! Storebrorssamhället... jo, jag menar att staten i så fall måste ha örnkoll på allt du gör, hur du rör dig, vad du handlar, vart du reser - hur ska man annars i realiteten kunna veta hur mycket av din ranson så går åt.

  Nej, jag tycker inte att klimatforskare skall sätta gränser, jag anser att beslut måste tas av folkvalda politiker. Det är eländigt nog som det är när alltmer beslutas och bestäms utanför både individuella och politiska beslut - en politisk fristående riksbank finns en rad goda argument för, men också argument som pekar på att det politiska systemet fråntas/frånsäger sig allt mer till "experter". Men visst kan klimatforskare påtala vad som gäller, och sedan kan politiker ta besluten.

  Jag menar att en god process skall se ut på följande sätt: först försöker man finna någon sorts "nästan-konsensus" bland forskare, sedan tas denna uppfattning till jurister som får i uppdrag att i "nästan-konsensus" lägga förslag på hur man skall uppnå målet, därefter är det folkvalda politiker som får väga samman olika intressen i en helt öppen process för att sedan ta beslut som väljarna kan lägga sina synpunkter på i demokratiska val.
  Så borde den miljöbalk som togs i slutet av 90-talet hanterats, istället för att bli resultat av utredningar med experter,jurister, intresseföreningar och politiker i en enda röra i en kompromiss som medborgarna aldrig fick insyn i - och heller aldrig kunde förstå vilka överväganden som gjorts eftersom detta skett i slutna rum.

  SvaraRadera
 24. Erik skriver:
  "Om priset på transporter också räknade in hela transportens miljöpåverkan (eller uttag av ekosystemtjänster om man så vill) skulle de kosta mångdubbelt mer än idag."

  Hur kan man räkna in transporters miljöpåverkan i priset? Miljön har ju inget pris, egentligen. En prissättning av miljön förutsätter ju att man enas om ett "fast" miljötillstånd mot vilket allting övrigt beräknas. Eller?

  SvaraRadera
 25. Dels kan man beräkna värdet av en naturresurs (exempelvis värdet av ett torskbestånd). Det går ju såklart även att beräkna kostnaderna för skadlig miljöpåverkan (exempelvis kostnaderna för saneringen i Mexikanska Gulfen). Det finns alltså olika typer av vedertagna beräkningsmodeller för det som brukar kallas ekosystemtjänster.

  SvaraRadera
 26. Hur ska kilometerskatten införas då? Det lämpligaste hade ju då varit att använda färdskrivaren för att kontrollera körsträcka. Men hur ska de utländska åkarna kontrolleras? Ska vi stå vid gränsen och läsa av alla lastbilars trippmätare?

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.