måndag 8 februari 2010

Minne från stökig krog... med anledning av fortsatta exesser och frånvarande analys.


- En sån jävla piraya, sa han och tog en öl till. Han var mannen från LO och som sådan hade han all rätt att ta sig en öl för mycket utan att bli uthängd i kvällstidningarna. En redig karl har väl rätt att dricka?


För övrigt dricker en del journalister också alltför mycket - en del av dem gör sig breda som politiska kommentatorer med moralistiska övertoner i tron att de håller på med nyhetsjournalistik trots att det är underhållningsjournalistik de håller på med. De levererar text som ger människor möjlighet att slå ihjäl tid, snarare än möjlighet att slå ihjäl okunskap. Men det har blivit bättre med åren, sägs det. Med fyllan alltså. Bland politiker också, sägs det.


- En sån jävla piraya!


Den som var en jävla piraya var en av alla dessa stackars män och kvinnor som måste kränga på sig bonusar för att känna att de har något värde.


Pirayorna har inte gjort sig förtjänta av sina pengar. Dessutom måste följande fråga ställas, även om den kan tyckas vara oartig: hur är denna nya överklass psykiskt funtad? Hur kan man, i en värld som ser ut som den gör, bli så sniken? Vilka mentala störningar är det som ger sig detta uttryck? Vad är det för människor som får toppjobben när de kräver bekräftelse genom hutlösa avtal? Är det sådana ledare näringslivet, facket och byråkratin behöver? Är det inte så att det nya klassamhället tenderar att plocka upp rädda, svaga och psykiskt labila människor i toppositioner? Människor som är så rädda, svaga och psykiskt labila att de måste manifestera sin legitimitet genom löner och förmögenhet som andra bara kan drömma om.


Är det inte små kopior av Herr Andreas i Shakespeares Midsommarnattsdröm vi ser fladdra omkring med bonusar och miner som om de var värda alltihop?


En god vän föreslog att stat och företag istället för fallskärmar och fantasilöner borde ge ut ordnar på sidenband som de rädda små pojkarna kunde sätta på kavajuppslaget för att på det sättet få möjlighet att visa sin status. Det skulle bli billigare och mindre provocerande. De kunde gå där och pråla för varandra. Vi övriga skulle inte behöva bry oss. Möjligen kunde vi se på dem som ett lustigt inslag på livets teaterscen. Många av de andefattiga pirayorna är ju som hämtade ur en gammal Lorry-sketch eller nåt sånt.


- Vi är på väg in i två-tredjedelssamhället, sa mannen från LO när han hade styrkt sig med några öl för mycket och blev bortsläpad av sina vänner som tyckte att han pratade för mycket med en som såväl var nykter, om än inte i bilförartillstånd, som fri från lojalitetsband med arbetarrörelsen.


Vännerna som släpade kanske ännu inte begrep att mycket av arbetarrörelsens grundläggande värderingar när det gäller rättvisa och solidaritet återfinns som en självklar del i den gröna drömmen som jag bar, både i egenskap av språkrör för De gröna som i egenskap av individ. Jag uppfattar att den gröna och röda drömmen skiljer sig åt när det gäller synen på människan och hennes rätt att utvecklas och växa fritt. I den gröna drömmen är jämlikhet inte detsamma som likhet, utan istället möjligheten och rätten att få växa åt olika håll, men utan rätt att trampa på andra.


- Jag tror inte att vi är på väg in i två-tredjedelssamhället, sa jag innan han försvann ur hörhåll. Vi är på väg in i ett samhälle som kan beskrivas utifrån fotbollstermer, 3-6-1. Tre tiondelar av befolkningen står utanför, sex tiondelar lever ett mer "normal liv" och en tiondel seglar iväg på gräddhyllan med hjälp av både luftballonger och fallskärmar.


Varför gick det som det gick? När antogs fotbollsteorin för samhällsbygget? Hur gick det till när fattiga blev fattigare och rika rikare? Hur tog pirayamentaliteten över? När drabbades vi av den nya trenden? Många kommer om ett tiotal år att ställa sig frågan: Vad var det som hände? Och hur fick det hända?


Politiken tycks drabbas av trender där skocken springer i panik åt samma håll. Utan tid för vare sig analys eller eftertanke. Sedan ett tjugotal år tillbaka springs det fort. Okritiskt anammas fundamentalistiska teser om marknadens gudomlighet, avregleringens lyckobringande effekter, frihet för kapital, internationalism utan spelregler och tanken på att samhället blir effektivt och ”modernt” när klyftorna ökar. Jag är så trött på det. Jag är så innerligt trött på det. De instinkter naturen gett mig får mig att vilja strypa de politiker som motiverar ett förslag med att det är "modernt" - det är bara kulturen som håller mig tillbaka..."Modernt", som om det vore ett ideologiskt argument, byggt på analys och annan hjärnbearbetning...


Jag är fullständigt övertygad om att ökande klyftor - för det är egentligen det alltihop handlar om - i ett samhälle leder till konflikter och verkligt utanförskap - inte Reinfeldts ytliga begrep som ju bara handlar om arbetsmarknad och huruvida man är lönsam på den eller inte - , våld och egoism, främlingskap och rasism. Och i slutänden rädsla som hotar det vi lärt känna som demokrati.


Rädslan sprider sig i de fattiga förorterna med de största synliga sociala problemen. Trygghet och identitet söks i obskyra gruppbildningar där hotet och hatet förenar medan empatin dränks i den egna rädslan. Jag kom att prata med Linda en del efter det att hon lånat cigaretter av mig - jodå, jag hade kortare perioder när jag rökte, trots bättre vetande. Hon var dotter till en gammal klasskamrat från skolan.


Vi hade stött på varandra flera gånger på vägen mellan riksdagshuset och min övernattningsbostad. Linda var jobbig, svor som en hel karl och var ibland rejält påtänd. Men hon grät också, hon var rädd. Rädd för att inte vara någon, rädd för framtiden, rädd för det gäng där hon fann sin identitet. Rädd för tomheten. Hon berättade att hennes mor var rädd för tunnelbanan, rädd för arbetslösheten, rädd för att pengarna inte skulle räcka, rädd för att förnedra sig på socialen, rädd för sig själv, rädd för att få nej efter anställningsintervjuer trots bra utbildning och goda meriter. Linda sa vid ett tillfälle att det produceras mer rädsla än pappersmassa i Sverige. Jag tror hon hade rätt. Nu är Linda död. Av överdos. Hennes mor hängde sig för några år sedan. Av skuld och skam över en dotter som dog i en överdos.


Rädslan sprider sig också i de rika förorterna. Vi ser hur galler för fönstren, schäferhundar i trädgårdarna och vaktbolag som patrullerar i kvarteren är en del av Europas rika förorter. Vad hjälper stora hus, välskötta trädgårdar, låga skatter och stora inkomster när rädslan smyger kring husknuten? Vad är det kvantitativa värt när det kvalitativa urholkas?


Ett samhälle med rädda människor är ett dåligt samhälle. Ett dåligt samhälle för både rika och fattiga. Vi producerar rädsla genom politiska beslut som grundas på något så irrationellt som värderingar framvuxna ur ideologisk vilsenhet och politisk flockmentalitet. De vilsna springer i flock, hysteriskt skrikande till varandra att de är på rätt väg.


Vad är det för värderingar som invaderat makthavarna? Hur kan denna samling män och kvinnor förskansa sig så långt bort från verkligheten att de inte ser och förstår att demokratins kärna håller på att ruttna när rädslan invaderar samhället? Kanske kan orsaken sammanfattas i begreppet ”ekonomism”. Den nya ideologiska flodfåran där vilsna politiker, från allehanda håll, tycks ha hamnat.


Ekonomismen lär att människan är en ekonomisk varelse. Detta är, enligt trosatserna, den mest rationella och effektiva synen på människan. Den har växt fram som en del av den mekaniska världsbilden.


När vi människor blir reducerade till ekonomiska varelser är det fara på färde. Då börjar nämligen fönekandet av högre värden. Allt reduceras till en fråga om kronor, euron eller dollar. Vi blir förlorade i värden som enkelt kan mätas i kvantitet och tappar de värden som har med kvalitet att göra. Sinnlighet, smak, doft och färg försvinner som målsättningar när djupare värden och människovärdet i sig krymps till en siffra.


Människan är naturligtvis så mycket mer än en ekonomisk varelse. Vi människor är biologiska, sociala och kulturella varelser. Det är för dessa varelser av kött och blod vi gemensamt skall bygga samhället. För människor som älskar, gråter och skrattar. För människor med längtan, drömmar och med oändliga möjligheter att växa.


Om vi utgår från att människan är en biologisk, social och kulturell varelse så är det lätt att känna förvåning och t.o.m. avsky för det som nu händer. Fler människor drabbas av sämre livsmiljö, social stress och kulturell torftighet trots att förutsättningarna är större än någonsin att bygga det ekologiskt och socialt hållbara samhället. Men istället tillåts pirayorna leka och frodas utifrån villfarelsen att deras framfart har med demokrati att göra.


Den reellt existerande kapitalismen har förödande likheter med den tidigare existerande socialismen - båda kränker människovärdet, om än genom olika metoder.


Jag har förstått att makthavande politiker uppfattar samhället som en marknad, världen som en marknad. Det är en av grundbultarna i ekonomismen. De ännu makthavande har glömt att Adam Smith, som kan betraktas som marknadsekonomins fader, byggde in ett antal förutsättningar för att marknaden och ”den osynliga handen” skulle fungera. Nämligen att de som agerade på marknaden inte ville skämmas för vare sig sina grannar eller vår Herre. Men det var för länge sedan. Nu, när marknaden är internationaliserad och anonymiserad, slipper vi skämmas eftersom vi aldrig ser dem vi lurar, bedrar och utnyttjar. Och skam inför vår Herre är det inte mycket bevänt med.


Någonstans på vägen till Nu inträffade en statskupp då pirayamentaliteten och någon sorts marknadsfundamentalism tog över. En oblodig statskupp i det tysta. Det första slaget föll redan 1985 när kreditmarknaden avreglerades på det att bankerna kunde visa sin totala avsaknad av kompetens och samhällsansvar. Det andra slaget utgjorde en långdragen process under vilken reglerna för valutaflöden monterades ner - plötsligt utgjordes 90 procent av alla penningflöden över gränserna av ren spekulation. Det tredje slaget föll i maj 1991 när regeringen gav klartecken till Riksbanken att knyta den svenska kronan till EU:s valuta, ecun. För att försvara kronans värde sattes ränta till 500%, massarbetslöheten ökade, småföretag slogs ut och statens finanser blev allt sämre.


Effekterna av den s.k. skattereformen var inte heller dåliga: Många med höga inkomster fick så betydande skattesänkningar att de kunde låna ut pengar, mot hög ränta, till staten så att staten kunde bekosta de skattesänkningar som de just fått. Vem behöver blodiga statskupper, när de kan ske, utan debatt, i demokratins namn? Den som hävdar att Marknaden tagit makten är fel ute. Marknaden har inte tagit makten. Den har fått makten av de folkvalda.


Den politik som förs bygger inte på empati utan på ekonomiska nyckeltal.


Den politik som förs bygger inte på att människor är sociala och kulturella varelser utan på tron att människor är ekonomiska varelser.


Den politik som förs bygger på att människan är till för systemets skull - inte på att systemet är till för människans.


Staten behandlar människor som problem. Kommunerna uppträder som företag med köp- och säljprinciper. Företag med etiska, sociala och ekologiska ambitioner slås ut på grund av att spelregler saknas. Eller av att de spelregler som finns medför att det som är socialt och ekologiskt hållbart inte blir kortsiktigt lönsamt. T.o.m. den gode kapitalisten går under - han eller hon stryps av Adam Smiths osynliga hand. Ekonomismen är den nya religionen. Och politiker, näringsliv och - märkligt nog, kanske i uppgivelsens namn - stora delar av fackföreningsrörelsen dess nya prästerskap.


Eftersom politik någonstans handlar om människor, så låt oss fundera en stund över vilka människor som är de makthavande. Jag tror inte att det är onda människor som vill skapa ett samhälle där människor mår dåligt och skall reduceras till ekonomiska varelser.


Jag tror att det är så enkelt som att man springer gatlopp, förvirrade över sitt eget beteende och över sina egna beslut,i en tid när de gamla ideologierna inte längre räcker till. Och framför allt: Man tror att det inte finns tid för analys över vad en människa är för något. Därför förstår man inte att det är en skrämmande stor skillnad mellan att bygga ett samhälle för ekonomiska varelser och ett samhälle för riktiga människor.


(Från min bok Svarta oliver och gröna drömmar - texten uppdaterad och förkortad).

29 kommentarer:

 1. Starkt, klokt och nödvändigt!

  SvaraRadera
 2. Att det krökas mycket inom journalismen är väl allom bekant.

  Se där en orsak till att medierna sällan tar upp summan på den nota för vård av alkoholrelaterade fysiska och psykiska sjukdomar, våldsbetingade skador och olycksfall, som skattebetalarna får står för.

  TV kan oja sig i förbifarten över detta, för att i nästa inslag visa käcka kockar eller snygga konnässöser gulla med vackra vinpavor, allt för att sätta normen för våra ungdomar.

  Alkoholbranschen kan prisa sin skapare, för att journalistkåren är som den är, dvs obenägen att tala illa om sin egen livsstil.

  SvaraRadera
 3. Jag är så glad att jag har hittat din blogg! Klarsynt analys som borde ha stor folklig förankring. Den här infallsvinkeln - i mina ögon den självklart närmast sanningen - varför saknas den i dagstidningar och i debattprogrammen. Vad är det som gör att folk relativt stillatigande accepterar att reduceras till konsumtionsenheter. Jag har alltid uppfattat Miljöpartiet som det enda parti som har (haft?)en vision om en annan typ av samhälle. Att du har kvar den visionen är tydligt och glädjande och jag hoppas att den finns kvar i partiet, trots uppenbar anpassning till sossarna.

  SvaraRadera
 4. Tack Birger.
  Det är bara så bra. Insiktsfullt och snyggt formulerat. Och sorgligt nog väldigt sant känns det som...

  Vill bara gråta över visionslösheten i vårt samhälle.

  /FB

  SvaraRadera
 5. Ruskigt bra formulerat, och tyvärr också troligtvis en alldeles riktig analys. Brister mänskosynen, brister till slut hela samhället.

  MKK:s syn på miljöpartiet delar jag inte riktigt. Partiet har ett alltfört snävt fokus på miljöfrågor och kollektiva resor. De sakerna är viktiga, men även där måste agerandet grunda sig på en reflekterad syn på människa, natur och samhälle. Där upplever jag att dagens gröna politik har ett stort svart hål, och av det skälet håller jag själv på att göra en Birger, dvs. lämna partiet och bli fri samhällsdebattör.

  SvaraRadera
 6. Jag minns några veckor före valet 1994 i Mariestad. Du talade på kvällen och jag kände rysningar då. Jag känner ingen mycket av det du skriver här från det talet. Jag blev miljöpartist några år senare i en annan kommun. Nu är har jag tappat tron. Den glödande visionären och sanningssägaren finns inte kvar sedan du slutade.
  Marie

  SvaraRadera
 7. Hej Birger!
  Jag har inte läst din bok "Svarta oliver.." ännu, men ska läsa den omgående. (Gud älskar att färdas... var härlig.) Din blogg har varit full med tänkvärda analyser och betraktelser, men det här är det vassaste jag läst på den. Ingen partipolitisk analys är i närheten av denna nivån.
  Tack för att du delar med dig av dina tankar.

  SvaraRadera
 8. Hej! Har läst och har tårar i ögonen. Du har ju så rätt, så rätt!

  SvaraRadera
 9. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  SvaraRadera
 10. Text 10 stjärnor. Bild 10 stjärnor! Birger 10 stjärnor!

  SvaraRadera
 11. Såg apropå otrevligheter något som tidigare för mig obekant på en annan blogg om någon otrevlig sluten sammanslutning som kallas Bilderberggruppen.
  Det var inte förvånande att politiker på högerkanten är med där, men fick till min förvåning läsa även Mona Sahlins namn. Hur skall man förklara detta?

  SvaraRadera
 12. Hej Anony 12:16 - Birger skrev en del om Bilderbergruppen här:
  http://schlaug.blogspot.com/2009/07/hej-ordforande-reinfeldt-har-har-du-den.html

  SvaraRadera
 13. Lysande! Modigt! Insiktsfullt!
  Vad gäller din fråga, hur man i en värld som ser ut som den gör kan bli så sniken, hänvisar du till mentala störningar. Det är väl i och för sig en någorlunda välgrundad gissning att många av näringselitens toppar är mindre empatiskt lagda än andra, men jag tror ändå att snikenhet leder in på fel spår. Vad man än gör så är man intresserad att få positiv bekräftelse; i bloggskrivande såväl som i näringslivet. I en värld där ett leende eller en klapp på ryggen inte betyder något så blir pengarna den enda måttstocken på framgång. Det är inte pengarna i sig själva (vad de kan köpa) som är viktigt, utan i rollen som ett kvantitativt mått på hur eftertraktad du är. Med andra ord hur bra du är. Att i en liten klick av välbärgade män (för det är det oftast) vara bättre än genomsnittet, helst bäst, ungefär som i Algaspelet Monopol.

  /Jocke

  SvaraRadera
 14. Pink Floyd skrev redan 1983 i The Fletcher Memorial Home om tanken att låta maktens nissar få bo i ett hus på landet och pråla för varandra, medan vi andra levde i den verkliga världen. Som politisk teori är det det bästa som hänt sen Marx, förutom Morisseys geniala utsaga - "Shoplifters of the world, unite and take over" ;).

  Lyssna på de låtarna Birger - du får dem av mig eftersom jag fick din fina text av dig.

  Marcus

  SvaraRadera
 15. Strålande, Birger - ett manifest!

  Vill inte Globalpartiet anta den? Så många människor - gröna, röda, till och med blåa - är evinnerligt trötta på det du angriper.

  SvaraRadera
 16. Ursäkta - "Vill inte Globalpartiet anta det?"

  !!!

  SvaraRadera
 17. Det är på en nivå som gör att Eriksson, Sahlin, Reinfeldt, Ohly, Olofsson, Björklund och Hägglund knappt når till fotknölarna. Tänk om vi kunde göra ett upprop av detta!

  SvaraRadera
 18. Jag läste texten en gång till och den är verkligen angelägen och viktig. Jag håller med Grrreenline om att detta borde spridas. Går det inte att få in den på debattsidan på DN... om inte där så kanske DN:s kultursidor är öppnare för denna typ av analys och reflektioner.

  SvaraRadera
 19. Om bara alla miljöpartister vore så insiktsfulla Birger! Jag uppfattar miljöpartiet idag som ett borgerligt light parti, som inte alls är särskilt intresserade av att diskutera vem som egentligen har makten i vårt samhälle, hur kapitalismen fungerar, och varför den ekonomism som du beskriver måste åtlydas till punkt och pricka.

  Miljöpartiet var vad jag fötsått inte direkt nån proggressiv kraft när det gällde fördelningspolitik i samarbetet med s och v.

  SvaraRadera
 20. Det ser ut som om en del kommentatorer skulle kanske gilla det som Nätverket för gemensam välfärd har att erbjuda:

  www.gemensamvalfard.se

  Eller känner ni alla redan till rörelsen?

  SvaraRadera
 21. Det droppade en tår ner på tangentbordet, kan det vara skadligt och vem är i då fall ansvarig?

  SvaraRadera
 22. Men oj vad liten text! Orkar inte ens läsa den även om jag vill. Vore kanske bättre att ändra typsnitt?

  SvaraRadera
 23. Jo, det är svårt att veta om pirayorna är spelgalna psykopater eller om de lider av allvarlig trygghetsnarkomani - måste äga 1000-tals miljarder för att känna sig trygga.

  SvaraRadera
 24. Frede,
  du kan själv öka textstorleken.
  På Safari klickar jag först på "Innehåll" och sedan på "Zooma in".

  SvaraRadera
 25. De goda nyheterna är att det finns något att ta på, något påtagligt som går att ändra på. Det beror inte bara på människans natur, att vi inte kan bättre än så här.
  http://www.ekonomiskreform.se/index.php?page=plan
  http://www.youtube.com/watch?v=IiBSdBDeucU

  SvaraRadera

 26. [url=http://shenenmaoyis.lifeyo.com/home/preview/][b]sac longchamp[/b][/url]
  [url=http://shenenmaoyi.freeblog.hu/][b]sac longchamp[/b][/url]
  [url=http://shensacen.webs.com/][b]sac longchamp[/b][/url]
  [url=http://shenenmao.ucoz.com/index/shenenmao/0-4][b]sac longchamp[/b][/url]
  [url=http://shenenmaoyie.bcz.com/2013/01/03/sacs-hommes-sont-essentiels-pour-les-effets/][b]sac longchamp[/b][/url]

  SvaraRadera

 27. [url=http://fontstruct.com/fontstructors/dustangora91/profile][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.scouterslog.com/w/index.php?title=Confirmed-Strategie-That's-Assisting-All-Cheap-NHL-Jerseys-Supporters][b]Cheap NHL Jerseys[/b][/url]
  [url=http://perfectsoul.com/blogs/entry/Shortcuts-To-michael-kors-outlet-Of-Which-Few-Know-About][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.tripit.com/people/liquid2dugout][b]Cheap NHL Jerseys[/b][/url]
  [url=http://canon-mcmillan.patch.com/users/liquid2dug][b]Cheap NHL Jerseys[/b][/url]

  SvaraRadera
 28. Âñåì Äîáðîå óòðî! Çàõîäèòå íà [url=http://sbseo.ru]Áëîã Ñèáèðñêîãî Ïîëóáîìæà[/url].

  SvaraRadera
 29. Êàæäîìó Äîáðîå óòðî! Çàõîäèòå íà [url=http://sbseo.ru]Áëîã Ñèáèðñêîãî Ïîëóáîìæà[/url].

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.